Algemeen

Morula


Wat is de morula? definitie:

de morula (Latijn voor moerbei / braam) verwijst in embryogenese naar het celstadium na de bevruchting en vóór implantatie (nidatie) in het slijmvlies van de baarmoeder. Op dit moment bestaat de morula uit 8 of 16 cellen, die werden gevormd door in de zygote te plooien. Celdeling (mitose) vindt volledig in dit stadium plaats zonder celgroei, i. de voorheen grote initiële cel blijft in zijn vorm behouden, verder beschermd door de stabiele holte van de zona pellucida. Binnen de cuvette delen de afzonderlijke cellen (blastomeren genoemd) onder vernauwing met exponentiële groei (1-2-4-8-16-32-64, enz.).
Overigens is de naam van de morula afgeleid van de gelijkenis met de vruchten van de moerbeiboom. De opstelling van de blastomeren in het vroege celstadium lijkt op het uiterlijk van moerbeien of bramen.
Binnen de embryogenese de morula ontwikkelt zich tot een blastocyst.