Informatie

Geven kankercellen specifieke chemische handtekeningen af?


Geven kankercellen specifieke chemische handtekeningen af? Zijn deze handtekeningen anders dan normale cellen?


Het antwoord is het hangt er van af. Neem eerst een stap terug van de definities van "kanker" versus "normale" cel en erken dat cellen en weefsels een verscheidenheid aan veranderingen in hun groei kunnen ondergaan. Een solide kanker/tumor (zoals gewoonlijk gedefinieerd) is iets dat groeit en het omliggende weefsel binnendringt. Een spectrum van mogelijke celgroei kan zijn:

normaal -> hypertrofie -> hyperplasie of dysplasie -> hamartoom -> goedaardige tumor -> carcinoom in situ -> invasieve kanker -> metastasen

(deze lijst is NIET wat suggereert dat dit de daadwerkelijke stappen naar kanker zijn, maar in plaats daarvan zijn ze nuttig voor de volgende paragraaf):

Het punt van deze lijst is dat van a menselijk perspectief wij kan iets vreemds zien gebeuren als we een tumor zien, maar het uitzicht vanuit een kankercel is eigenlijk "alles is in orde, ik doe gewoon mijn celding".

Maar dat gezegd hebbende... wanneer een tumor groeit en kankercellen weefsels binnendringen, gebeuren er een paar dingen die aanleiding kunnen geven tot verschillen tussen kankercellen en normale weefsels en die kunnen worden opgespoord.
Ten eerste heeft het energie nodig, en kankercellen schakelen vaak over op aerobe glycolyse (een fenomeen dat het Warburg-effect wordt genoemd). Zoals de link laat zien, kan een speciale vorm van gelabelde glucose worden gebruikt om dit in het lichaam te detecteren.

Ten tweede dringt een tumor het omringende weefsel binnen en genereert nieuwe bloedvaten, en zo komen enzymen vrij die de extracellulaire matrix afbreken.

Sommige tumoren brengen markers (meestal eiwitten) tot overexpressie en scheiden ze uit die kunnen worden gedetecteerd. Het prostaatspecifieke antigeen (PSA) en carcino-embryonaal antigeen zijn twee voorbeelden.

Andere dingen die door bepaalde tumoren worden uitgescheiden, kunnen vluchtige stoffen zijn die door honden kunnen worden gedetecteerd.

De uitdaging bij elke 'signature'-detectie is de gevoeligheid en specificiteit die vaak het gebruik van tests die een vroege belofte inhouden, beperken.

Kankercellen DOEN hebben specifieke veranderingen in hun DNA die kunnen worden gebruikt als zeer specifieke handtekeningen voor detectie. Tumor-DNA komt in het bloed en mogelijk in de urine terecht.

Ten slotte overlapt de tumorbiologie met veel aspecten van de normale biologie, waaronder wondgenezing en zwangerschap, en dit blijft een uitdaging om te identificeren tumorspecifieke markers die een hoge sensitiviteit en specificiteit hebben.


Mobiele (mobiele) telefoons

Mobiele telefoons (mobiel of mobiel) werden in de jaren negentig voor het eerst op grote schaal beschikbaar in de Verenigde Staten. Sindsdien is, naast het grote en nog steeds groeiende aantal gsm-gebruikers (zowel volwassenen als kinderen), ook de hoeveelheid tijd die mensen op hun telefoon doorbrengen sterk gestegen.

Mobiele telefoons geven een vorm van energie af die bekend staat als radiofrequente (RF) golven, dus de veiligheid van het gebruik van mobiele telefoons heeft tot enige bezorgdheid geleid. De grootste bezorgdheid was of mobiele telefoons het risico op hersentumoren of andere tumoren in het hoofd-halsgebied zouden kunnen verhogen, aangezien deze gebieden het dichtst bij zijn waar de telefoon gewoonlijk wordt vastgehouden tijdens het praten of luisteren tijdens een gesprek.


Nanodeeltjes gebruikt om veranderingen in kankercellen te volgen

Hoe meer stippen er zijn, hoe nauwkeuriger het beeld dat je krijgt als je ze met elkaar verbindt. Een nieuwe beeldvormingstechnologie zou wetenschappers de mogelijkheid kunnen geven om tegelijkertijd wel 100 of meer verschillende kenmerken in of op een enkele cel te meten. Bij een ziekte als kanker zou dat vermogen een veel beter beeld geven van wat er in individuele tumorcellen gebeurt.

Een team van de Stanford University School of Medicine onder leiding van Cathy Shachaf, PhD, een instructeur in microbiologie en immunologie, heeft voor het eerst speciaal ontworpen kleurstofhoudende nanodeeltjes gebruikt om tegelijkertijd twee functies in afzonderlijke cellen af ​​​​te beelden. Hoewel de huidige single-cell flowcytometrietechnologieën tot 17 gelijktijdige visualisaties kunnen doen, heeft deze nieuwe methode het potentieel om veel meer te doen. De nieuwe technologie werkt door de detectie te verbeteren van ultraspecifieke maar zeer zwakke patronen, bekend als Raman-signalen, die moleculen uitzenden als reactie op licht.

In een onderzoek dat op 15 april in het online tijdschrift wordt gepubliceerd PLoS Een, het Stanford-team was in staat om gelijktijdig veranderingen te volgen in twee intracellulaire eiwitten die een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van kanker. Succesvolle ontwikkeling van de nieuwe techniek kan het vermogen van wetenschappers verbeteren, niet alleen om kankers te diagnosticeren, bijvoorbeeld door te bepalen hoe agressieve tumorcellen zijn, maar om uiteindelijk levende, biopsie-kankercellen van elkaar te scheiden op basis van kenmerken die hun stadium van progressie aangeven of hun mate van resistentie tegen chemotherapeutische geneesmiddelen. Dat zou het testen van behandelingen die gericht zijn op de meest recalcitrante cellen van een tumor versnellen, zei Shachaf, een kankeronderzoeker die werkt in een laboratorium dat wordt gerund door de senior auteur van de studie, Garry Nolan, PhD, universitair hoofddocent microbiologie en immunologie en een lid van Stanford's Cancer Center .

Kanker begint in een enkele cel en de ontwikkeling ervan wordt vaak aangekondigd door veranderingen in de activeringsniveaus van bepaalde eiwitten. In de wereld van de celbiologie is een veel voorkomende manier waarop eiwitten worden geactiveerd, via een proces dat fosforylering wordt genoemd en dat de vorm van een eiwit enigszins verandert, waardoor het in feite wordt ingeschakeld.

Twee intracellulaire eiwitten, Stat1 en Stat6, spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van kanker. Het Stanford-team was in staat om gelijktijdig veranderingen in fosforyleringsniveaus van beide eiwitten in in het laboratorium gekweekte myeloïde leukemiecellen te volgen. De veranderingen in Stat1 en Stat6 volgden nauwgezet de veranderingen die werden aangetoond met bestaande visualisatiemethoden, en vormden een bewijs van principe voor de nieuwe aanpak.

Hoewel de nieuwe technologie tot nu toe alleen is gebruikt om cellen op objectglaasjes te bekijken, zou het uiteindelijk kunnen worden gebruikt op een manier die vergelijkbaar is met flowcytometrie, de huidige state-of-the-art technologie, waarmee wetenschappers afzonderlijke cellen in beweging kunnen visualiseren. Bij flowcytometrie worden cellen gebombardeerd met laserlicht wanneer ze door een scankamer gaan. De cellen kunnen vervolgens worden geanalyseerd en, op basis van hun kenmerken, worden gesorteerd en naar verschillende bestemmingen binnen de cytometer worden gerouteerd.

Toch heeft flowcytometrie zijn grenzen. Het omvat het binden van fluorescerende kleurstofmoleculen aan antilichamen, met verschillende kleuren gebonden aan antilichamen die zich op verschillende moleculen richten. De kleurstofmoleculen reageren op laserlicht door fluorescerend en weerkaatsend licht op exact dezelfde golflengte of kleur waarmee ze werden gestimuleerd. De sterkte van de fluorescentie geeft de overvloed aan van de celoppervlaktekenmerken waaraan die kleurstoffen nu zijn gehecht. Maar op een gegeven moment beginnen de lichtsignalen die door meerdere kleurstoffen worden afgegeven, met elkaar te interfereren. Het is onwaarschijnlijk dat het aantal verschillende kenmerken dat flowcytometrie tegelijkertijd kan meten, meer dan 20 zal bedragen.

De nieuwe hightech kleurstofhoudende deeltjes die door het Stanford-team worden gebruikt, gaan nog een stap verder. Ze geven niet alleen fluorescerende echo's met een enkele golflengte af, maar ook complexere vingerafdrukken met golflengten die enigszins verschillen van de eenkleurige bundels die lasers uitzenden. Deze patronen, of Raman-signalen, treden op wanneer energieniveaus van elektronen nauwelijks worden gewijzigd door zwakke interacties tussen de samenstellende atomen in het molecuul dat wordt geïnspecteerd.

Raman-signalen worden voortdurend uitgezonden door verschillende moleculen, maar ze zijn gewoonlijk te zwak om te detecteren. Om hun kracht te versterken, gebruikte het Stanford-team gespecialiseerde nanodeeltjes geproduceerd door Intel Corp., elk met zijn eigen kenmerkende handtekening. Intel heeft meer dan 100 verschillende zogenaamde COIN's ontworpen, of samengestelde organisch-anorganische nanodeeltjes: dit zijn in wezen sandwiches van kleurstofmoleculen en atomen van metalen zoals zilver, goud of koper, waarvan de reflecterende eigenschappen de Raman-signalen van een kleurstofmolecuul versterken terwijl het zijn inherente fluorescerende respons. De signalen worden verzameld en gekwantificeerd door een aangepaste, geautomatiseerde microscoop.

Shachaf verwacht in de nabije toekomst gelijktijdige visualisatie van negen of tien COIN-gelabelde cellulaire functies te kunnen demonstreren en hoopt dat aantal binnenkort op 20 of 30 te brengen, een nieuw hoogtepunt. "De capaciteit van de technologie kan dat aantal uiteindelijk ver overschrijden", voegde ze eraan toe. Op een dag zou het voor meer dan 100 functies kunnen worden gebruikt. Ondertussen heeft een andere groep buiten Stanford, die nu samenwerkt met de Nolan-groep, een prototype-apparaat ontwikkeld dat Raman-signalen kan detecteren in een continue stroom van enkele cellen, analoog aan flowcytometrie maar met een hoger oplossend vermogen, zei Shachaf.

De studie werd gefinancierd door het National Cancer Institute's Center for Cancer Nanotechnology Excellence Focused on Therapy Response en door het Flight Attendant Medical Research Institute. Andere Stanford-bijdragers waren onderzoekers Sailaja Elchuri, PhD, en Dennis Mitchell van de Nolan Lab Engineering and Materials Science-student Ai Leen Koh en Robert Sinclair, PhD, professor in material science and engineering.


Elektromagnetische velden en kanker

Elektrische en magnetische velden zijn onzichtbare energiegebieden (ook wel straling genoemd) die worden geproduceerd door elektriciteit, de beweging van elektronen of stroom door een draad.

Een elektrisch veld wordt geproduceerd door spanning, de druk die wordt gebruikt om de elektronen door de draad te duwen, net zoals water door een pijp wordt geduwd. Naarmate de spanning toeneemt, neemt het elektrische veld in sterkte toe. Elektrische velden worden gemeten in volt per meter (V/m).

Een magnetisch veld is het gevolg van de stroom door draden of elektrische apparaten en neemt in sterkte toe naarmate de stroom toeneemt. De sterkte van een magnetisch veld neemt snel af met toenemende afstand tot de bron. Magnetische velden worden gemeten in microtesla (μT, of miljoenste van een tesla).

Elektrische velden worden geproduceerd ongeacht of een apparaat is ingeschakeld, terwijl magnetische velden alleen worden geproduceerd als er stroom vloeit, waarvoor meestal een apparaat moet worden ingeschakeld. Hoogspanningslijnen produceren continu magnetische velden omdat er altijd stroom doorheen stroomt. Elektrische velden worden gemakkelijk afgeschermd of verzwakt door muren en andere objecten, terwijl magnetische velden door gebouwen, levende wezens en de meeste andere materialen kunnen gaan.

Elektrische en magnetische velden samen worden elektromagnetische velden of EMV's genoemd. De elektrische en magnetische krachten in EMV's worden veroorzaakt door elektromagnetische straling. Er zijn twee hoofdcategorieën van EMV's:

 • Hoogfrequente EMV's, waaronder röntgenstralen en gammastralen. Deze EMV's bevinden zich in het ioniserende stralingsgedeelte van het elektromagnetische spectrum en kunnen DNA of cellen direct beschadigen.
 • Laag- tot middenfrequente EMV's, waaronder statische velden (elektrische of magnetische velden die niet met de tijd veranderen), magnetische velden van elektrische leidingen en apparaten, radiogolven, microgolven, infraroodstraling en zichtbaar licht. Deze EMV's bevinden zich in het niet-ioniserende stralingsgedeelte van het elektromagnetische spectrum en het is niet bekend dat ze DNA of cellen rechtstreeks beschadigen. Laag- tot middenfrequente EMF's omvatten extreem laagfrequente EMF's (ELF-EMF's) en radiofrequente EMF's. ELF-EMF's hebben frequenties tot 300 cycli per seconde, of hertz (Hz), en radiofrequentie-EMF's variëren van 3 kilohertz (3 kHz of 3.000 Hz) tot 300 gigahertz (300 GHz of 300 miljard Hz). Radiofrequente straling wordt gemeten in watt per vierkante meter (W/m 2 ).
Vergroten

Het elektromagnetische spectrum vertegenwoordigt alle mogelijke frequenties van elektromagnetische energie. Het varieert van extreem lange golflengten (extreem lage frequentieblootstellingen zoals die van hoogspanningslijnen) tot extreem korte golflengten (röntgen- en gammastraling) en omvat zowel niet-ioniserende als ioniserende straling.

Wat zijn veelvoorkomende bronnen van niet-ioniserende elektromagnetische velden?

Er zijn zowel natuurlijke als door de mens gemaakte bronnen van niet-ioniserende elektromagnetische velden. Het aardmagnetisch veld, dat ervoor zorgt dat de naald van een kompas naar het noorden wijst, is een voorbeeld van een natuurlijk voorkomende EMV.

Door mensen gemaakte EMV's vallen in zowel de ELF- als de radiofrequentiecategorieën van het niet-ioniserende deel van het elektromagnetische spectrum. Deze EMV's kunnen uit een aantal bronnen komen.

Extreem laagfrequente EMF's (ELF-EMF's). Bronnen van ELF-EMF's zijn onder meer hoogspanningsleidingen, elektrische bedrading en elektrische apparaten zoals scheerapparaten, haardrogers en elektrische dekens.

Radiofrequente straling. De meest voorkomende bronnen van radiofrequente straling zijn apparaten en apparatuur voor draadloze telecommunicatie, waaronder mobiele telefoons, slimme meters en draagbare draadloze apparaten, zoals tablets en laptops (1). In de Verenigde Staten werken mobiele telefoons momenteel in een frequentiebereik van ongeveer 1,8 tot 2,2 GHz (2). (Zie de NCI-factsheet Mobiele telefoons en kankerrisico voor meer informatie over mobiele telefoons.)

Andere veel voorkomende bronnen van radiofrequente straling zijn onder meer:

 • Radio- en televisiesignalen. AM/FM-radio's en oudere VHF/UHF-televisies werken op lagere radiofrequenties dan mobiele telefoons. Radiosignalen zijn AM (amplitude-gemoduleerd) of FM (frequentie-gemoduleerd). AM-radio wordt gebruikt voor uitzendingen over zeer lange afstanden, terwijl FM-radio meer gelokaliseerde gebieden bestrijkt. AM-signalen worden uitgezonden door grote reeksen antennes die op grote hoogte zijn geplaatst op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek, omdat de blootstelling dicht bij de bron hoog kan zijn. Onderhoudswerkers zouden aanzienlijke radiofrequentieblootstellingen kunnen ontvangen van AM-radioantennes, maar het grote publiek zou dat niet doen. FM-radioantennes en tv-zendantennes, die veel kleiner zijn dan AM-antennes, worden over het algemeen op de top van hoge torens gemonteerd. Blootstelling aan radiofrequentie nabij de voet van deze torens ligt onder de richtwaarden (3), dus de blootstelling van de algemene bevolking is erg laag. Soms worden kleine lokale radio- en tv-antennes op de bovenkant van een gebouw gemonteerd, meestal wordt de toegang tot het dak van dergelijke gebouwen geregeld.
 • Radar, satellietstations, apparaten voor magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) en industriële apparatuur.Deze werken op iets hogere radiofrequenties dan mobiele telefoons (1).
 • Microgolfovens gebruikt in huizen, die ook op iets hogere radiofrequenties werken dan mobiele telefoons (1). Magnetronovens zijn vervaardigd met een effectieve afscherming die de lekkage van radiofrequente straling van deze apparaten tot nauwelijks detecteerbare niveaus heeft teruggebracht.
 • Draadloze telefoons, die kan werken op analoge of DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) en doorgaans radiofrequenties uitzendt die vergelijkbaar zijn met die van mobiele telefoons. Omdat draadloze telefoons echter een beperkt bereik hebben en een basisstation in de buurt nodig hebben, is hun signaalsterkte over het algemeen veel lager dan die van mobiele telefoons (1).
 • Basisstations voor mobiele telefoons. Antennetorens of basisstations, waaronder die voor mobiele telefoonnetwerken en voor uitzendingen voor radio en televisie, zenden verschillende soorten radiofrequente energie uit. Omdat de meeste individuen in de algemene bevolking slechts af en toe worden blootgesteld aan basisstations en zendantennes, is het moeilijk om de blootstelling voor een populatie in te schatten (4). De sterkte van deze blootstellingen varieert op basis van de bevolkingsdichtheid van de regio, de gemiddelde afstand tot de bron en het tijdstip van de dag of de dag van de week (lagere blootstellingen in het weekend of 's nachts) (1). Over het algemeen nemen de blootstellingen af ​​met toenemende afstand tot de bron (5). Blootstellingen onder onderhoudspersoneel variëren afhankelijk van hun taken, het type antenne en de locatie van de werknemer ten opzichte van de bron (1). De cumulatieve blootstellingen van dergelijke werknemers zijn zeer moeilijk in te schatten.
 • ttelevisies en computerschermen produceren elektrische en magnetische velden op verschillende frequenties, evenals statische elektrische velden. De LCD-schermen die in sommige laptops en desktopcomputers worden aangetroffen, produceren geen substantiële elektrische of magnetische velden. Moderne computers hebben geleidende schermen die de door het scherm geproduceerde statische velden terugbrengen tot normale achtergrondniveaus.
 • Draadloze lokale netwerken, algemeen bekend als wifi. Dit zijn specifieke soorten draadloze netwerksystemen en een steeds vaker voorkomende bron van radiofrequente straling. Draadloze netwerken gebruiken radiogolven om Wi-Fi-apparaten te verbinden met een toegangspunt dat is verbonden met internet, fysiek of via een of andere vorm van gegevensverbinding. De meeste wifi-apparaten werken op radiofrequenties die in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die van mobiele telefoons, meestal 2,4 tot 2,5 GHz, hoewel de laatste jaren wifi-apparaten zijn verschenen die op iets hogere frequenties (5, 5,3 of 5,8 GHz) werken (6) . De blootstelling aan radiofrequente straling van wifi-apparaten is aanzienlijk lager dan die van mobiele telefoons (7). Beide bronnen zenden niveaus van radiofrequente straling uit die ver onder de richtlijn van 10 W/m 2 liggen zoals gespecificeerd door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (3).
 • Digitale elektriciteits- en gasmeters, ook wel ‘slimme meters’ genoemd. Deze apparaten, die op ongeveer dezelfde radiofrequenties werken als mobiele telefoons, geven informatie over het verbruik van elektriciteit of gas door aan nutsbedrijven. Slimme meters produceren velden met een zeer laag niveau die soms niet te onderscheiden zijn van de totale radiofrequente achtergrondstraling in een woning (8).

Voor huishoudelijke apparaten en andere apparaten die in huis worden gebruikt en die elektriciteit nodig hebben, zijn de magnetische veldniveaus het hoogst in de buurt van de bron van het veld en nemen ze snel af naarmate de gebruiker zich verder van de bron bevindt. Magnetische velden vallen steil naar beneden op een afstand van ongeveer 30 cm van de meeste apparaten. Voor computerschermen, op een afstand van 12-20 inch van het scherm waar de meeste mensen die computers gebruiken zitten, zijn magnetische velden eveneens dramatisch lager.

Waarom worden niet-ioniserende elektromagnetische velden bestudeerd in relatie tot kanker?

Hoogspanningsleidingen en elektrische apparaten die niet-ioniserende elektromagnetische velden uitstoten, zijn overal in huizen en op het werk aanwezig. Draadloze lokale netwerken zijn bijvoorbeeld bijna altijd "aan" en komen steeds vaker voor in huizen, scholen en veel openbare plaatsen.

Er is geen mechanisme geïdentificeerd waarmee ELF-EMF's of radiofrequente straling kanker kunnen veroorzaken. In tegenstelling tot hoogenergetische (ioniserende) straling, kunnen EMV's in het niet-ioniserende deel van het elektromagnetische spectrum DNA of cellen niet rechtstreeks beschadigen. Sommige wetenschappers hebben gespeculeerd dat ELF-EMV's kanker kunnen veroorzaken via andere mechanismen, zoals door de niveaus van het hormoon melatonine te verlagen. Er zijn aanwijzingen dat melatonine de ontwikkeling van bepaalde tumoren kan onderdrukken.

Studies bij dieren hebben geen aanwijzingen opgeleverd dat blootstelling aan ELF-EMV's geassocieerd is met kanker (9-12). De weinige hoogwaardige studies bij dieren hebben geen bewijs opgeleverd dat wifi schadelijk is voor de gezondheid (7).

Hoewel er geen bekend mechanisme is waardoor niet-ioniserende elektromagnetische velden DNA kunnen beschadigen en kanker kunnen veroorzaken, zou zelfs een kleine toename van het risico van klinisch belang zijn, gezien de wijdverbreide blootstelling aan deze velden.

Wat hebben onderzoeken aangetoond over mogelijke associaties tussen niet-ioniserende elektromagnetische velden en kanker bij kinderen?

Talrijke epidemiologische onderzoeken en uitgebreide overzichten van de wetenschappelijke literatuur hebben mogelijke verbanden tussen blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische velden en het risico op kanker bij kinderen (12-14) geëvalueerd. (Magnetische velden zijn de component van niet-ioniserende elektromagnetische velden die gewoonlijk worden bestudeerd in relatie tot hun mogelijke gezondheidseffecten.) Het meeste onderzoek was gericht op leukemie en hersentumoren, de twee meest voorkomende kankers bij kinderen. Studies hebben associaties van deze kankers onderzocht met het leven in de buurt van hoogspanningslijnen, met magnetische velden in huis en met blootstelling van ouders aan hoge niveaus van magnetische velden op de werkplek. Er is geen consistent bewijs gevonden voor een verband tussen een bron van niet-ioniserende EMV en kanker.

Blootstelling van hoogspanningslijnen. Hoewel een onderzoek in 1979 wees op een mogelijk verband tussen wonen in de buurt van elektriciteitsleidingen en leukemie bij kinderen (15), hebben recentere onderzoeken gemengde resultaten opgeleverd (16-24). De meeste van deze onderzoeken vonden geen verband of vonden er alleen een voor die kinderen die in huizen woonden met zeer hoge niveaus van magnetische velden, die in weinig huizen aanwezig zijn.

Verschillende onderzoeken hebben de gecombineerde gegevens van meerdere onderzoeken naar blootstelling aan hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen geanalyseerd:

 • Een gepoolde analyse van negen onderzoeken rapporteerde een tweevoudige toename van het risico op leukemie bij kinderen bij kinderen met blootstellingen van 0,4 μT of hoger. Minder dan 1 procent van de kinderen in de onderzoeken ervoer dit niveau van blootstelling (25).
 • In een meta-analyse van 15 onderzoeken werd een 1,7-voudige toename van leukemie bij kinderen waargenomen bij kinderen met blootstellingen van 0,3 μT of hoger. Iets meer dan 3 procent van de kinderen in de onderzoeken ervoer dit niveau van blootstelling (26).
 • Meer recentelijk meldde een gepoolde analyse van zeven onderzoeken die na 2000 zijn gepubliceerd, een 1,4-voudige toename van leukemie bij kinderen bij kinderen met blootstellingen van 0,3 μT of hoger. Minder dan de helft van 1 procent van de kinderen in de onderzoeken ervoer dit niveau van blootstelling (27).

Voor de twee gepoolde onderzoeken en de meta-analyse was het aantal sterk blootgestelde kinderen te klein om stabiele schattingen van de dosis-responsrelatie te geven. Dit betekent dat de bevindingen kunnen worden geïnterpreteerd als lineaire risicoverhogingen, een drempeleffect bij 0,3 of 0,4 μT of geen significante verhoging.

De interpretatie van de bevinding van een verhoogd risico op leukemie bij kinderen bij kinderen met de hoogste blootstellingen (ten minste 0,3 μT) is onduidelijk.

Blootstelling door elektrische apparaten. Een andere manier waarop kinderen aan magnetische velden kunnen worden blootgesteld, is door elektrische huishoudelijke apparaten. Hoewel magnetische velden in de buurt van veel elektrische apparaten hoger zijn dan die in de buurt van hoogspanningslijnen, dragen apparaten minder bij aan iemands totale blootstelling aan magnetische velden, omdat de meeste apparaten slechts korte tijd worden gebruikt. En zelfs als u zich op korte afstand van de meeste elektrische apparaten bevindt, wordt de blootstelling aanzienlijk verminderd. Nogmaals, studies hebben geen consistent bewijs gevonden voor een verband tussen het gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten en het risico op leukemie bij kinderen (28).

Blootstelling aan wifi. Gezien het wijdverbreide gebruik van wifi op scholen, heeft de UK Health Protection Agency (nu onderdeel van Public Health England) de grootste en meest uitgebreide meetstudies uitgevoerd om de blootstelling van kinderen aan radiofrequente elektromagnetische velden van draadloze computernetwerken te beoordelen (29 ,30). Dit bureau concludeerde dat de blootstelling aan radiofrequenties ver onder de aanbevolen maximumniveaus lag en dat er "geen reden was waarom wifi op scholen en op andere plaatsen niet meer zou mogen worden gebruikt" (31).

Een overzicht van de gepubliceerde literatuur concludeerde dat de weinige hoogwaardige onderzoeken tot nu toe geen bewijs leveren voor biologische effecten van wifi-blootstelling (6).

Blootstelling aan basisstations voor mobiele telefoons. Weinig studies hebben het kankerrisico onderzocht bij kinderen die in de buurt van basisstations voor mobiele telefoons of radio- of televisiezenders wonen. Geen van de onderzoeken waarin de blootstelling op individueel niveau werd geschat, vond een verhoogd risico op pediatrische tumoren (32-34).

Ouderlijke blootstelling en risico bij nakomelingen. Verschillende studies hebben mogelijke associaties onderzocht tussen maternale of vaderlijke blootstelling aan hoge niveaus van magnetische velden vóór de conceptie en/of tijdens de zwangerschap en het risico op kanker bij hun toekomstige kinderen. De resultaten tot nu toe zijn inconsistent (35,36). Deze vraag vereist een nadere evaluatie.

Blootstelling en overleving van kanker. Enkele studies hebben onderzocht of blootstelling aan magnetische velden geassocieerd is met de prognose of overleving van kinderen met leukemie. Verschillende kleine retrospectieve studies van deze vraag hebben inconsistente resultaten opgeleverd (37-39). Een analyse die prospectieve gegevens van meer dan 3.000 kinderen met acute lymfoïde leukemie uit acht landen combineerde, toonde aan dat blootstelling aan ELF-magnetische velden niet geassocieerd was met hun overleving of risico op terugval (40).

Wat hebben onderzoeken aangetoond over mogelijke associaties tussen niet-ioniserende elektromagnetische velden en kanker bij volwassenen?

Veel studies hebben het verband onderzocht tussen blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische velden en kanker bij volwassenen, waarvan weinig studies aanwijzingen hebben gegeven voor een verhoogd risico (1).

Residentiële blootstellingen. De meeste epidemiologische onderzoeken hebben geen verband aangetoond tussen borstkanker bij vrouwen en blootstelling aan extreem laagfrequente EMV's (ELF-EMF's) thuis (41-44), hoewel enkele individuele onderzoeken een verband hebben gesuggereerd. Slechts één rapporteerde resultaten die waren statistisch significant (45).

Blootstelling op de werkplek aan ELF-straling. Verschillende onderzoeken die in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig werden uitgevoerd, meldden dat mensen die in sommige elektrische beroepen werkten die hen blootgesteld hadden aan ELF-straling (zoals elektriciteitscentrales en telefoonlijnwerkers) een hoger dan verwacht percentage van sommige soorten kanker hadden, met name leukemie , hersentumoren en borstkanker bij mannen (12). De meeste resultaten waren gebaseerd op de functietitels van de deelnemers en niet op feitelijke metingen van hun blootstelling. Recentere onderzoeken, waaronder enkele die zowel blootstellingsmetingen als functietitels in overweging namen, hebben over het algemeen geen toenemend risico op leukemie, hersentumoren of borstkanker bij vrouwen aangetoond bij toenemende blootstelling aan magnetische velden op het werk (45-50).

Blootstelling op de werkplek aan radiofrequente straling. Een beperkt aantal studies heeft de risico's van kanker geëvalueerd bij werknemers die zijn blootgesteld aan radiofrequente straling. Een grote studie van personeel van de Amerikaanse marine vond geen overmaat aan hersentumoren bij degenen met een hoge kans op blootstelling aan radar (inclusief elektronica-technici, luchtvaarttechnici en vuurleidingstechnici), maar niet-lymfatische leukemie, met name acute myeloïde leukemie, was verhoogd in elektronica technici bij luchtvaarteskaders, maar niet bij marinepersoneel in de overige functiegroepen (51). Een case-control studie onder personeel van de Amerikaanse luchtmacht vond de suggestie van een verhoogd risico op hersenkanker bij personeel dat radiofrequente of microgolf-emitterende apparatuur onderhoudt of repareert (52). Een case-control studie wees op een verhoogd risico op overlijden door hersenkanker bij mannen die beroepsmatig werden blootgesteld aan microgolf- en/of radiofrequente straling, met al het extra risico bij werknemers in elektrische en elektronische banen waarbij ontwerp, fabricage, reparatie of installatie van elektrische of elektronische apparatuur (53). Er was geen bewijs dat werknemers van elektriciteitsbedrijven die werden blootgesteld aan gepulseerde elektromagnetische velden geproduceerd door hoogspanningslijnen, meer kans hadden om hersentumoren of leukemie te ontwikkelen dan de algemene bevolking (54). Werknemers van een grote fabrikant van draadloze communicatieproducten hadden niet meer kans om te overlijden aan hersentumoren of kankers van het hematopoëtische of lymfestelsel dan de algemene bevolking (55). Een groot prospectief onderzoek onder politieagenten in Groot-Brittannië vond geen bewijs voor een verband tussen blootstelling aan radiofrequente EMV door persoonlijk radiogebruik en het risico op alle vormen van kanker samen (56).

Wat concluderen expertorganisaties over het kankerrisico van elektromagnetische velden?

In 2002 heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, een werkgroep van deskundigen aangesteld om alle beschikbare gegevens over statische en extreem laagfrequente elektrische en magnetische velden te beoordelen (12). De werkgroep classificeerde ELF-EMV's als "mogelijk kankerverwekkend voor de mens", op basis van beperkt bewijs uit studies bij mensen met betrekking tot leukemie bij kinderen. Statische elektrische en magnetische velden en extreem laagfrequente elektrische velden werden vastgesteld "niet classificeerbaar met betrekking tot hun kankerverwekkendheid voor de mens" (12).

In 2015 heeft het Wetenschappelijk Comité voor opkomende en nieuw geïdentificeerde gezondheidsrisico's van de Europese Commissie elektromagnetische velden in het algemeen en mobiele telefoons in het bijzonder beoordeeld. Het bleek dat over het algemeen epidemiologische studies van extreem laagfrequente velden een verhoogd risico op kinderleukemie laten zien met geschatte dagelijkse gemiddelde blootstellingen van meer dan 0,3 tot 0,4 μT, hoewel er geen mechanismen zijn geïdentificeerd en er geen ondersteuning is van experimentele studies die deze bevindingen verklaren. Het vond ook dat de epidemiologische onderzoeken naar blootstelling aan radiofrequentie geen verhoogd risico op hersentumoren of andere kankers van het hoofd-halsgebied laten zien, hoewel de mogelijkheid van een associatie met akoestische neuroom open blijft (57).

Waar kunnen mensen aanvullende informatie over EMV's vinden?

De website van het National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) bevat informatie over elektromagnetische velden en kanker.

De website van de Occupational Safety and Health Administration bevat informatie over blootstelling op de werkplek aan ELF-EMV.

De website van het Amerikaanse Environmental Protection Agency bevat informatie over hoogspanningsleidingen en andere bronnen van EMV.

De Europese Commissie heeft ook algemene informatie over EMV.

Op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie staat ook informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid.

Geselecteerde referenties

Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. Niet-ioniserende straling, deel 2: radiofrequente elektromagnetische velden. Lyon, Frankrijk: IARC 2013. IARC-monografieën over de evaluatie van carcinogene risico's voor mensen, deel 102.

Ahlbom A, Green A, Kheifets L, et al. Epidemiologie van gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequentie. Perspectieven voor de gezondheid van het milieu 2004 112(17):1741–1754.

Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming. Richtlijnen voor het beperken van blootstelling aan in de tijd variërende elektrische en magnetische velden (1 Hz tot 100 kHz). Gezondheidsfysica 2010 99(6):818-36. doi: 10.1097/HP.0b013e3181f06c86.

Schüz J, Mann S. Een bespreking van potentiële blootstellingsstatistieken voor gebruik in epidemiologische onderzoeken naar menselijke blootstelling aan radiogolven van basisstations voor mobiele telefoons. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 2000 10(6 Pt 1):600-5.

Viel JF, Clerc S, Barrera C, et al. Blootstelling in woningen aan radiofrequente velden van basisstations voor mobiele telefoons en zenders: een bevolkingsonderzoek met persoonlijke meter. Beroeps- en milieugeneeskunde 2009 66(8):550-6.

Foster KR, Moulder JE. Wi-Fi en gezondheid: overzicht van de huidige status van onderzoek. Gezondheidsfysica 2013 105(6):561-75.

AGNIR. 2012. Gezondheidseffecten van radiofrequente elektromagnetische velden. Rapport van de onafhankelijke adviesgroep voor niet-ioniserende straling. In documenten van de Health Protection Agency R, chemische en milieugevaren. RCE 20, Health Protection Agency, VK (red.).

Bevorder KR, vertel het RA. Radiofrequente energieblootstelling van de Trilliant slimme meter. Gezondheidsfysica 2013 105(2):177-86.

Lagroye I, Percherancier Y, Juutilainen J, De Gannes FP, Veyret B. ELF magnetische velden: dierstudies, werkingsmechanismen. Vooruitgang in biofysica en moleculaire biologie 2011 107(3):369-373.

Boorman GA, McCormick DL, Findlay JC, et al. Evaluatie van chronische toxiciteit/oncogeniteit van magnetische velden van 60 Hz (stroomfrequentie) bij F344/N-ratten. Toxicologische pathologie 1999 27(3):267-78.

McCormick DL, Boorman GA, Findlay JC, et al. Evaluatie van chronische toxiciteit / oncogeniteit van magnetische velden van 60 Hz (stroomfrequentie) in B6C3F1-muizen. Toxicologische pathologie 19992 7(3):279-85.

Wereldgezondheidsorganisatie, Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. Niet-ioniserende straling, deel 1: statische en extreem laagfrequente (ELF) elektrische en magnetische velden. IARC-monografieën over de evaluatie van kankerverwekkende risico's voor mensen 2002 80:1-395.

Ahlbom IC, Cardis E, Green A, et al. Overzicht van de epidemiologische literatuur over EMV en gezondheid. Perspectieven voor de gezondheid van het milieu 2001 109 Suppl 6:911-933.

Schüz J. Blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden en het risico op kanker bij kinderen: update van het epidemiologische bewijs. Vooruitgang in biofysica en moleculaire biologie 2011 107(3):339-342.

Wertheimer N, Leeper E. Configuraties van elektrische bedrading en kanker bij kinderen. American Journal of Epidemiology 1979 109(3):273-284.

Kleinerman RA, Kaune WT, Hatch EE, et al. Lopen kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen een verhoogd risico op acute lymfatische leukemie? American Journal of Epidemiology 2000 151(5):512-515.

Kroll ME, Swanson J, Vincent TJ, Draper GJ. Kanker bij kinderen en magnetische velden van hoogspanningslijnen in Engeland en Wales: een case-control studie. British Journal of Cancer 2010 103(7):1122-1127.

Wünsch-Filho V, Pelissari DM, Barbieri FE, et al. Blootstelling aan magnetische velden en acute lymfatische leukemie bij kinderen in São Paulo, Brazilië. Kanker epidemiologie 2011 35(6):534-539.

Sermage-Faure C, Demoury C, Rudant J, et al. Leukemie bij kinderen in de buurt van hoogspanningslijnen - de Geocap-studie, 2002-2007. British Journal of Cancer 2013 108(9):1899-1906.

Kabuto M, Nitta H, Yamamoto S, et al. Leukemie bij kinderen en magnetische velden in Japan: een case-control studie van leukemie bij kinderen en magnetische velden met elektrische frequentie in Japan. Internationaal tijdschrift voor kanker 2006 119(3):643-650.

Linet MS, Hatch EE, Kleinerman RA, et al. Residentiële blootstelling aan magnetische velden en acute lymfatische leukemie bij kinderen. New England Journal of Medicine 1997 337(1):1-7.

Kheifets L, Ahlbom A, Crespi CM, et al. Een gepoolde analyse van extreem laagfrequente magnetische velden en hersentumoren bij kinderen. American Journal of Epidemiology 2010 172(7):752-761.

Mezei G, Gadallah M, Kheifets L. Residentiële blootstelling aan magnetische velden en hersenkanker bij kinderen: een meta-analyse. Epidemiologie 2008 19(3):424-430.

Heeft M, Scélo G, Metayer C, et al. Blootstelling aan elektrische contactstromen en het risico op kinderleukemie. Stralingsonderzoek 2011 175(3):390-396.

Ahlbom A, Dag N, Feychting M, et al. Een gepoolde analyse van magnetische velden en leukemie bij kinderen. British Journal of Cancer 2000 83(5):692-698.

Groenland S, Sheppard AR, Kaune WT, Poole C, Kelsh MA. Een gepoolde analyse van magnetische velden, draadcodes en leukemie bij kinderen. Leukemie bij kinderen-EMF-studiegroep. Epidemiologie 2000 11(6):624-634.

Kheifets L, Ahlbom A, Crespi CM, et al. Gepoolde analyse van recente studies over magnetische velden en leukemie bij kinderen. British Journal of Cancer 2010 103(7):1128-1135.

Hatch EE, Linet MS, Kleinerman RA, et al. Verband tussen acute lymfatische leukemie bij kinderen en het gebruik van elektrische apparaten tijdens de zwangerschap en de kindertijd. Epidemiologie 1998 9(3):234-245.

Findlay RP, Dimbylow PJ. SAR in een voxel-fantoom van een kind door blootstelling aan draadloze computernetwerken (Wi-Fi). Natuurkunde in geneeskunde en biologie 2010 55(15):N405-11.

Peyman A, Khalid M, Calderon C, et al. Beoordeling van blootstelling aan elektromagnetische velden van draadloze computernetwerken (wifi) in scholen resultaten van laboratoriummetingen. Gezondheidsfysica 2011 100(6):594-612.

Volksgezondheid Engeland. Draadloze netwerken (wifi): radiogolven en gezondheid. De begeleiding. Gepubliceerd op 1 november 2013. Beschikbaar op https://www.gov.uk/government/publications/wireless-networks-wi-fi-radio-waves-and-health/wi-fi-radio-waves-and-health. (toegankelijk op 4 maart 2016)

Ha M, Im H, Lee M, et al. Blootstelling aan radiofrequente straling van AM-radiozenders en leukemie bij kinderen en hersenkanker. American Journal of Epidemiology 2007 166(3):270-9.

Merzenich H, Schmiedel S, Bennack S, et al. Leukemie bij kinderen in verband met radiofrequente elektromagnetische velden in de buurt van tv- en radiozenders. American Journal of Epidemiology 2008 168(10):1169-78.

Elliott P, Toledano MB, Bennett J, et al. Basisstations voor mobiele telefoons en kankers in de vroege kinderjaren: case-control studie. Brits medisch tijdschrift 2010 340:c3077. doi: 10.1136/bmj.c3077.

Infante-Rivard C, Deadman JE. Maternale beroepsmatige blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden tijdens zwangerschap en leukemie bij kinderen. Epidemiologie 2003 14(4):437-441.

Hug K, Grize L, Seidler A, Kaatsch P, Schüz J. Beroepsmatige blootstelling van ouders aan extreem laagfrequente magnetische velden en kinderkanker: een Duitse case-control studie. American Journal of Epidemiology 2010 171(1):27-35.

Svendsen AL, Weihkopf T, Kaatsch P, Schüz J. Blootstelling aan magnetische velden en overleving na diagnose van leukemie bij kinderen: een Duitse cohortstudie. Kankerepidemiologie, biomarkers en preventie 2007 16(6):1167-1171.

Foliart DE, Pollock BH, Mezei G, et al. Blootstelling aan magnetische velden en overleving op lange termijn bij kinderen met leukemie. British Journal of Cancer 2006 94(1):161-164.

Foliart DE, Mezei G, Iriye R, et al. Blootstelling aan magnetische velden en prognostische factoren bij leukemie bij kinderen. Bio-elektromagnetische 2007 28(1):69-71.

Schuz J, Grell K, Kinsey S, et al. Extreem laagfrequente magnetische velden en overleving van acute lymfatische leukemie bij kinderen: een internationale vervolgstudie. Bloedkankerdagboek 2012 2:e98.

Schoenfeld ER, O'Leary ES, Henderson K, et al. Elektromagnetische velden en borstkanker op Long Island: een case-control studie. American Journal of Epidemiology 2003 158(1):47-58.

Londen SJ, Pogoda JM, Hwang KL, et al. Blootstelling aan residentiële magnetische velden en risico op borstkanker: een geneste case-control studie van een multi-etnisch cohort in Los Angeles County, Californië. American Journal of Epidemiology 2003 158(10):969-980.

Davis S, Mirick DK, Stevens RG. Residentiële magnetische velden en het risico op borstkanker. American Journal of Epidemiology 2002 155(5):446-454.

Kabat GC, O'Leary ES, Schoenfeld ER, et al. Gebruik van elektrische deken en borstkanker op Long Island. Epidemiologie 2003 14(5):514-520.

Kliukiene J, Tynes T, Andersen A. Residentiële en beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden van 50 Hz en borstkanker bij vrouwen: een populatiegebaseerd onderzoek. American Journal of Epidemiology 2004 159(9):852-861.

Tynes T, Haldorsen T. Residentiële en beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden van 50 Hz en hematologische kankers in Noorwegen. Kanker Oorzaken & Control 2003 14(8):715-720.

Labrèche F, Goldberg MS, Valois MF, et al. Beroepsmatige blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden en postmenopauzale borstkanker. American Journal of Industrial Medicine 2003 44(6):643-652.

Willett EV, McKinney PA, Fear NT, Cartwright RA, Roman E. Beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden en acute leukemie: analyse van een case-control studie. Beroeps- en milieugeneeskunde 2003 60(8):577-583.

Coble JB, Dosemeci M, Stewart PA, et al.Beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden en het risico op hersentumoren. Neuro-oncologie 2009 11(3):242-249.

Li W, Ray RM, Thomas DB, et al. Beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden en borstkanker bij vrouwelijke textielarbeiders in Shanghai, China. American Journal of Epidemiology 2013 178(7):1038-1045.

Groves FD, Page WF, Gridley G, et al. Kanker bij Koreaanse oorlogsmarinetechnici: sterfteonderzoek na 40 jaar. American Journal of Epidemiology 2002 155(9):810-8.

Grayson JK. Blootstelling aan straling, sociaaleconomische status en risico op hersentumoren bij de Amerikaanse luchtmacht: een geneste case-control studie. American Journal of Epidemiology 1996 143(5):480-486.

Thomas TL, Stolley PD, Stemhagen A, et al. Risico op hersentumorsterfte bij mannen met elektrische en elektronische banen: een case-control studie. Tijdschrift van het National Cancer Institute 1987 79(2): 233-238.

Armstrong B, Thériault G, Guenel P, et al. Verband tussen blootstelling aan gepulseerde elektromagnetische velden en kanker bij elektriciteitswerkers in Quebec, Canada en Frankrijk. American Journal of Epidemiology 1994 140(9):805-820.

Morgan RW, Kelsh MA, Zhao K, et al. Blootstelling aan radiofrequentie en sterfte door kanker van de hersenen en lymfatische/hemaopoëtische systemen. Epidemiologie 2000: 11(12):118-127.

Gao H, Aresu M, Vergnaud AC, et al. Persoonlijk radiogebruik en kankerrisico's onder 48.518 Britse politieagenten en personeel van de Airwave Health Monitoring Study. British Journal of Cancer 2018 Voor het eerst online gepubliceerd: 26 december 2018.

SCENIHR. 2015. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks: Potentiële gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV): http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf, geraadpleegd op 15 augustus 2015.

Gerelateerde bronnen

Als u een deel van of al deze inhoud wilt reproduceren, raadpleegt u Hergebruik van NCI-informatie voor richtlijnen over auteursrecht en machtigingen. In het geval van toegestane digitale reproductie, gelieve het National Cancer Institute als bron te vermelden en een link naar het originele NCI-product te gebruiken met de titel van het originele product, bijvoorbeeld "Elektromagnetische velden en kanker werden oorspronkelijk gepubliceerd door het National Cancer Institute."

Wil je deze content gebruiken op je website of ander digitaal platform? Onze pagina met syndicatiediensten laat u zien hoe.


Flowcytometrie

Flowcytometrie wordt vaak gebruikt om de cellen van beenmerg, lymfeklieren en bloedmonsters te testen. Het is zeer nauwkeurig bij het achterhalen van het exacte type leukemie of lymfoom dat een persoon heeft. Het helpt ook om lymfomen te onderscheiden van niet-kankerziekten in de lymfeklieren.

Een monster van cellen uit een biopsie, cytologiemonster of bloedmonster wordt behandeld met speciale antilichamen. Elk antilichaam plakt alleen aan bepaalde soorten cellen die de antigenen hebben die erbij passen. De cellen worden vervolgens voor een laserstraal geleid. Als de cellen nu die antilichamen hebben, zorgt de laser ervoor dat ze licht afgeven dat vervolgens wordt gemeten en geanalyseerd door een computer.

Bij het analyseren van gevallen van vermoedelijke leukemie of lymfoom door middel van flowcytometrie worden dezelfde principes gebruikt als uitgelegd in de sectie over immunohistochemie:

 • De vinden dezelfde stoffen op het oppervlak van de meeste cellen in de steekproef suggereert dat ze afkomstig zijn van een enkele abnormale cel en waarschijnlijk kanker zijn.
 • Meerdere vinden verschillende celtypen met een verscheidenheid aan antigenen betekent dat het monster minder waarschijnlijk leukemie of lymfoom bevat.

Flowcytometrie kan ook worden gebruikt om de hoeveelheid DNA in kankercellen te meten (genaamd ploidie). In plaats van antilichamen te gebruiken om eiwitantigenen te detecteren, kunnen cellen worden behandeld met speciale kleurstoffen die reageren met DNA.

 • Als er een normale hoeveelheid DNA is, zouden de cellen diploïde.
 • Als de hoeveelheid abnormaal is, worden de cellen beschreven als: aneuploïde. Aneuploïde kankers van de meeste (maar niet alle) organen hebben de neiging om sneller te groeien en zich te verspreiden dan diploïde.

Een ander gebruik van flowcytometrie is het meten van de S-fasefractie, het percentage cellen in een monster dat zich in een bepaald stadium van celdeling bevindt, de zogenaamde synthese of S fase. Hoe meer cellen zich in de S-fase bevinden, hoe sneller het weefsel groeit en hoe agressiever de kanker waarschijnlijk zal zijn.


Mobiele telefoons en kankerrisico

Waarom bestaat er bezorgdheid dat mobiele telefoons kanker kunnen veroorzaken?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom mensen bang zijn dat mobiele telefoons (of mobiele telefoons) bepaalde vormen van kanker of andere gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken: Mobiele telefoons zenden straling uit (in de vorm van radiofrequente straling of radiogolven) en mobiele telefoons telefoongebruik is wijdverbreid. Zelfs een kleine toename van het kankerrisico door mobiele telefoons zou zorgwekkend zijn, gezien het aantal mensen dat ze gebruikt. Hersenen en kankers van het centrale zenuwstelsel zijn bijzonder zorgwekkend omdat draagbare telefoons dicht bij het hoofd worden gebruikt. Er zijn veel verschillende soorten onderzoeken uitgevoerd om te onderzoeken of het gebruik van mobiele telefoons gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid.

Is de straling van mobiele telefoons schadelijk?

Mobiele telefoons zenden straling uit in het radiofrequentiegebied van het elektromagnetische spectrum. Mobiele telefoons van de tweede, derde en vierde generatie (2G, 3G, 4G) zenden radiofrequentie uit in het frequentiebereik van 0,7-2,7 GHz. Verwacht wordt dat de vijfde generatie (5G) mobiele telefoons het frequentiespectrum tot 80 GHz zullen gebruiken.

Deze frequenties vallen allemaal in het niet-ioniserende bereik van het spectrum, dat lage frequentie en lage energie is. De energie is te laag om DNA te beschadigen. Daarentegen is ioniserende straling, waaronder röntgenstralen, radon en kosmische straling, een hoge frequentie en hoge energie. Energie van ioniserende straling kan DNA beschadigen. DNA-schade kan veranderingen in genen veroorzaken die het risico op kanker kunnen verhogen.

De NCI-factsheet Elektromagnetische velden en kanker somt bronnen van radiofrequente straling op. Meer informatie over ioniserende straling vindt u op de pagina Straling.

Het menselijk lichaam absorbeert wel energie van apparaten die radiofrequente straling uitzenden. Het enige consequent erkende biologische effect van absorptie van radiofrequente straling bij mensen dat het grote publiek zou kunnen tegenkomen, is verwarming naar het deel van het lichaam waar een mobiele telefoon wordt vastgehouden (bijvoorbeeld het oor en het hoofd). Die verwarming is echter niet voldoende om de lichaamstemperatuur meetbaar te verhogen. Er zijn geen andere duidelijk vastgestelde gevaarlijke gezondheidseffecten op het menselijk lichaam door radiofrequente straling.

Is de incidentie van kanker van de hersenen en het centrale zenuwstelsel veranderd in de tijd dat het gebruik van mobiele telefoons toenam?

Nee. Onderzoekers hebben onderzocht of de incidentie van hersenkanker of andere kankers van het centrale zenuwstelsel (dat wil zeggen, het aantal nieuwe gevallen van kanker dat elk jaar wordt gediagnosticeerd) is veranderd in de tijd dat het gebruik van mobiele telefoons dramatisch toenam. Deze studies vonden:

 • stabiele incidentiecijfers voor volwassen gliomen in de Verenigde Staten (1), Scandinavische landen (2) en Australië (3) gedurende de afgelopen decennia
 • stabiele incidentiecijfers voor hersentumoren bij kinderen in de Verenigde Staten in de periode 1993-2013 (4)
 • stabiele incidentiecijfers voor akoestische neuroom (5), die goedaardige tumoren zijn, en meningeoom (6), die gewoonlijk goedaardig zijn, bij Amerikaanse volwassenen sinds 2009

Bovendien zijn in onderzoeken met gegevens over de incidentie van kanker verschillende scenario's (simulaties) getest om te bepalen of de incidentie-trends in overeenstemming zijn met verschillende risiconiveaus, zoals gerapporteerd in onderzoeken naar het gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren tussen 1979 en 2008 (7, 8). Deze simulaties toonden aan dat veel risicoveranderingen die werden gerapporteerd in case-control-onderzoeken niet consistent waren met de incidentiegegevens, wat impliceert dat vooroordelen en fouten in het onderzoek de bevindingen kunnen hebben vertekend.

Omdat deze onderzoeken trends in de incidentie van kanker in de loop van de tijd in populaties onderzoeken in plaats van het risico te vergelijken bij mensen die wel en geen mobiele telefoons gebruiken, is hun vermogen om mogelijke kleine risicoverschillen tussen zware gebruikers of gevoelige populaties waar te nemen beperkt. Observationele/epidemiologische onderzoeken, waaronder case-control- en cohortonderzoeken (hieronder beschreven) zijn bedoeld om de individuele blootstelling aan straling van mobiele telefoons te meten en specifieke gezondheidsresultaten vast te stellen.

Hoe wordt blootstelling aan radiofrequente straling gemeten in studies van groepen mensen?

Epidemiologische onderzoeken gebruiken informatie uit verschillende bronnen, waaronder vragenlijsten en gegevens van aanbieders van mobiele telefonie, om de blootstelling aan radiofrequente straling bij groepen mensen te schatten. Directe metingen zijn nog niet mogelijk buiten een laboratoriumomgeving. Schattingen van tot nu toe gerapporteerde onderzoeken houden rekening met het volgende:

 • Hoe regelmatig studiedeelnemers mobiele telefoons gebruiken (het aantal oproepen per week of maand)
 • De leeftijd en het jaar waarin de deelnemers aan de studie voor het eerst een mobiele telefoon gebruikten en de leeftijd en het jaar van het laatste gebruik (hiermee kunnen de gebruiksduur en de tijd sinds het begin van het gebruik worden berekend)
 • Het gemiddelde aantal mobiele telefoongesprekken per dag, week of maand (frequentie)
 • De gemiddelde duur van een typisch mobiel telefoongesprek
 • Het totale aantal gebruiksuren gedurende het hele leven, berekend op basis van de lengte van de gebruikelijke beltijden, de gebruiksfrequentie en de gebruiksduur

Wat heeft onderzoek aangetoond over het verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en het risico op kanker?

Onderzoekers hebben verschillende soorten bevolkingsonderzoeken uitgevoerd om de mogelijkheid te onderzoeken van een verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en het risico op tumoren, zowel kwaadaardig (kankerachtig) als goedaardig (niet-kwaadaardig). Epidemiologische studies (ook wel observationele studies genoemd) zijn onderzoeksstudies waarin onderzoekers groepen individuen (populaties) observeren en informatie over hen verzamelen, maar niet proberen iets aan de groepen te veranderen.

Er zijn twee hoofdtypen epidemiologische onderzoeken - cohortonderzoeken en case-control-onderzoeken - gebruikt om verbanden tussen het gebruik van mobiele telefoons en het risico op kanker te onderzoeken. In een case-control studie wordt het gebruik van mobiele telefoons vergeleken tussen mensen met tumoren en mensen die dat niet hebben. In een cohortonderzoek wordt een grote groep mensen die aan het begin van het onderzoek geen kanker hadden gevolgd in de tijd en wordt de tumorontwikkeling bij mensen die wel en geen mobieltje gebruikten vergeleken. Cohortstudies worden beperkt door het feit dat ze mogelijk alleen mobiele telefoonabonnees kunnen bekijken, die niet noodzakelijk de gebruikers van mobiele telefoons zijn.

De tumoren die in epidemiologische studies zijn onderzocht, omvatten kwaadaardige hersentumoren, zoals gliomen, evenals goedaardige tumoren, zoals akoestische neuroom (tumoren in de cellen van de zenuw die verantwoordelijk zijn voor het gehoor, ook bekend als vestibulaire schwannomen), meningeomen ( meestal goedaardige tumoren in de vliezen die de hersenen en het ruggenmerg bedekken en beschermen), parotiskliertumoren (tumoren in de speekselklieren), huidkanker en schildkliertumoren.

Drie grote epidemiologische studies hebben het mogelijke verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en kanker onderzocht: Interphone, een case-control studie, de Deense studie, een cohortstudie en de Million Women Study, een andere cohortstudie. Deze onderzoeken zijn kritisch beoordeeld in beoordelingen die in 2015 (9) en in 2019 (10) zijn gerapporteerd. De bevindingen van deze onderzoeken zijn gemengd, maar over het algemeen laten ze geen verband zien tussen het gebruik van mobiele telefoons en kanker (11-22).

Interphone Case-Control-onderzoek

Hoe het onderzoek is uitgevoerd: Dit is de grootste case-control studie naar het gebruik van mobiele telefoons en het risico op hoofd-halstumoren. Het werd uitgevoerd door een consortium van onderzoekers uit 13 landen. De gegevens zijn afkomstig van vragenlijsten die zijn ingevuld door deelnemers aan de studie in Europa, Israël, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.

Wat de studie liet zien: De meeste gepubliceerde analyses van deze studie hebben geen algemene toename van hersen- of andere kankers van het centrale zenuwstelsel (glioom en meningeoom) aangetoond die verband houden met grotere hoeveelheden gsm-gebruik. Eén analyse toonde een statistisch significante, hoewel kleine, toename van het risico op glioom bij studiedeelnemers die de meeste tijd aan mobiele telefoongesprekken doorbrachten. Om verschillende redenen vonden de onderzoekers deze bevinding echter niet overtuigend (11-13).

Een analyse van gegevens uit alle 13 landen rapporteerde een statistisch significant verband tussen intracraniële distributie van tumoren in de hersenen en zelfgerapporteerde locatie van de telefoon (14). De auteurs van deze studie merkten echter op dat het niet mogelijk is om op basis van hun bevindingen harde conclusies te trekken over oorzaak en gevolg.

Een analyse van gegevens uit vijf Noord-Europese landen toonde een verhoogd risico op akoestisch neuroom aan bij degenen die 10 jaar of langer een mobiele telefoon hadden gebruikt (15).

In daaropvolgende analyses van Interphone-gegevens onderzochten onderzoekers of tumoren zich vaker zouden vormen in gebieden van de hersenen met de hoogste blootstelling. Eén analyse toonde geen verband aan tussen tumorlocatie en stralingsniveau (16). Een ander vond echter bewijs dat glioom en, in mindere mate, meningeoom zich eerder ontwikkelden waar de blootstelling het hoogst was (17).

Deense cohortstudie

Hoe het onderzoek is uitgevoerd: Deze cohortstudie koppelde factureringsinformatie van meer dan 358.000 gsm-abonnees aan gegevens over de incidentie van hersentumoren van het Deense kankerregister.

Wat de studie liet zien: Er werd geen verband waargenomen tussen het gebruik van mobiele telefoons en de incidentie van glioom, meningeoom of akoestische neuroom, zelfs niet bij mensen die al 13 jaar of langer een mobiele telefoon hadden (18-20).

Million Women Cohort Study

Hoe het onderzoek is uitgevoerd: Deze prospectieve cohortstudie die in het Verenigd Koninkrijk werd uitgevoerd, maakte gebruik van gegevens die waren verkregen uit vragenlijsten die door deelnemers aan de studie waren ingevuld.

Wat de studie liet zien: Zelfgerapporteerd gebruik van mobiele telefoons was niet geassocieerd met een verhoogd risico op glioom, meningeoom of niet-centrale zenuwstelseltumoren. Hoewel de oorspronkelijk gepubliceerde bevindingen een associatie met een verhoogd risico op akoestisch neuroom meldden (21), verdween deze associatie na extra jaren follow-up van het cohort (22).

Andere epidemiologische onderzoeken

Naast deze drie grote onderzoeken hebben andere, kleinere epidemiologische onderzoeken gezocht naar verbanden tussen het gebruik van mobiele telefoons en individuele kankers bij zowel volwassenen als kinderen. Waaronder:

 • Twee door het NCI gesponsorde case-control-onderzoeken, elk uitgevoerd in meerdere academische medische centra of ziekenhuizen in de VS tussen 1994 en 1998, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens uit vragenlijsten (23) of computerondersteunde persoonlijke interviews (24). Geen van beide studies toonde een verband aan tussen het gebruik van mobiele telefoons en het risico op glioom, meningeoom of akoestische neuroom bij volwassenen.
 • De CERENAT-studie, een andere case-control-studie die van 2004 tot 2006 in meerdere gebieden in Frankrijk is uitgevoerd met behulp van gegevens die zijn verzameld in persoonlijke interviews met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten (25). Deze studie vond geen verband tussen gliomen of meningeomen bij het vergelijken van volwassenen die gewone gsm-gebruikers waren met niet-gebruikers. De zwaarste gebruikers hadden echter een significant verhoogd risico op zowel gliomen als meningeomen.
 • Een gepoolde analyse van twee case-control-onderzoeken uitgevoerd in Zweden die statistisch significante trends rapporteerden van een toenemend risico op hersenkanker voor de totale hoeveelheid mobiele telefoongebruik en het aantal jaren van gebruik bij mensen die mobiele telefoons begonnen te gebruiken vóór de leeftijd van 20 (26).
 • Een andere case-control studie in Zweden, onderdeel van de Interphone gepoolde studies, vond geen verhoogd risico op hersenkanker bij langdurige gebruikers van mobiele telefoons in de leeftijd tussen 20 en 69 (27).
 • De CEFALO-studie, een internationale case-control studie bij kinderen tussen 7 en 19 jaar met hersenkanker, vond geen verband tussen hun gsm-gebruik en het risico op hersenkanker (28).
 • Een populatiegebaseerde case-control studie uitgevoerd in Connecticut vond geen verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en het risico op schildklierkanker (29).

Wat zijn de bevindingen van studies van het menselijk lichaam?

Onderzoekers hebben verschillende soorten onderzoeken uitgevoerd om mogelijke effecten van het gebruik van mobiele telefoons op het menselijk lichaam te onderzoeken. In 2011 werden twee kleine studies gepubliceerd die het hersenglucosemetabolisme bij mensen onderzochten nadat ze mobiele telefoons hadden gebruikt. De resultaten waren inconsistent. Eén onderzoek toonde een verhoogd glucosemetabolisme in het gebied van de hersenen dicht bij de antenne in vergelijking met weefsels aan de andere kant van de hersenen (30) het andere onderzoek (31) vond een verminderd glucosemetabolisme aan de kant van de hersenen waar de telefoon werd gebruikt .

De auteurs van deze onderzoeken merkten op dat de resultaten voorlopig waren en dat mogelijke gezondheidsresultaten van veranderingen in het glucosemetabolisme bij mensen onbekend waren. Dergelijke inconsistente bevindingen zijn niet ongebruikelijk in experimentele studies van de fysiologische effecten van radiofrequente elektromagnetische straling bij mensen (11). Sommige factoren die kunnen bijdragen aan inconsistenties in dergelijke onderzoeken zijn onder meer aannames die worden gebruikt om doses te schatten, het niet in overweging nemen van temperatuureffecten en het feit dat onderzoekers niet blind zijn voor de blootstellingsstatus.

Een andere studie onderzocht de bloedstroom in de hersenen van mensen die werden blootgesteld aan radiofrequente straling van mobiele telefoons en vond geen bewijs van een effect op de bloedstroom in de hersenen (32).

Wat zijn de bevindingen van experimenten met proefdieren?

Vroege studies met proefdieren toonden geen bewijs dat radiofrequente straling het risico op kanker verhoogde of de kankerverwekkende effecten van bekende chemische carcinogenen versterkte (33-36).

Vanwege inconsistente bevindingen van epidemiologische studies bij mensen en het ontbreken van duidelijke gegevens van eerdere experimentele studies bij dieren, nomineerde de Food and Drug Administration (FDA) in 1999 de blootstelling aan radiofrequente straling in verband met blootstelling aan mobiele telefoons voor onderzoek in diermodellen door de Amerikaanse National Toxicologie Programma (NTP). NTP is een interagency-programma dat toxicologisch onderzoek en testen coördineert binnen het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in het National Institute of Environmental Health Sciences, onderdeel van NIH.

Het NTP bestudeerde radiofrequente straling (2G- en 3G-frequenties) bij ratten en muizen (37, 38). Dit grote project werd uitgevoerd in zeer gespecialiseerde laboratoria. De knaagdieren ondervonden blootstelling van het hele lichaam van 3, 6 of 9 watt per kilogram lichaamsgewicht gedurende 5 of 7 dagen per week gedurende 18 uur per dag in cycli van 10 minuten aan, 10 minuten uit. Een onderzoeksoverzicht van de knaagdierstudies, met links naar de peerreview-samenvatting, is beschikbaar op de NTP-website. De primaire waargenomen resultaten waren een klein aantal kankers van Schwann-cellen in het hart en niet-kankerachtige veranderingen (hyperplasie) in dezelfde weefsels voor mannelijke ratten, maar niet voor vrouwelijke ratten, noch bij muizen in het algemeen.

Deze experimentele bevindingen roepen nieuwe vragen op, omdat kankers in het hart uiterst zeldzaam zijn bij mensen. Schwann-cellen van het hart bij knaagdieren zijn vergelijkbaar met het soort cellen bij mensen dat aanleiding geeft tot akoestische neuromen (ook bekend als vestibulaire schwannomen), waarvan sommige onderzoeken hebben gesuggereerd dat ze toenemen bij mensen die het zwaarste gebruik van mobiele telefoons meldden. Het NTP is van plan om de blootstelling aan radiofrequentie in diermodellen te blijven bestuderen om inzicht te krijgen in de biologische veranderingen die de in hun onderzoek waargenomen resultaten zouden kunnen verklaren.

Een andere dierstudie, waarin ratten 19 uur per dag 7 dagen per week werden blootgesteld aan radiofrequente straling van 0,001, 0,03 en 0,1 watt per kilogram lichaamsgewicht, werd gerapporteerd door onderzoekers van het Italiaanse Ramazzini Instituut (39). Onder de ratten met de hoogste blootstellingsniveaus merkten de onderzoekers een toename van hartschwannomen op bij mannelijke ratten en niet-kwaadaardige Schwann-celgroei in het hart bij mannelijke en vrouwelijke ratten. Er ontbraken echter belangrijke details die nodig waren voor de interpretatie van de resultaten: blootstellingsmethoden, andere standaardprocedures en voedings-/voedingsaspecten. De hiaten in het rapport van het onderzoek roepen vragen op die niet zijn opgelost.

ICNIRP (een onafhankelijke non-profitorganisatie die wetenschappelijk advies en begeleiding geeft over de gezondheids- en milieueffecten van niet-ioniserende straling) evalueerde beide onderzoeken kritisch. Het concludeerde dat beide goede laboratoriumpraktijken volgden, waaronder het gebruik van meer dieren dan eerder onderzoek en het gedurende hun hele leven blootstellen van de dieren aan radiofrequente straling. Het identificeerde echter ook de belangrijkste tekortkomingen in de manier waarop de onderzoeken werden uitgevoerd en statistisch geanalyseerd, en concludeerde dat deze beperkingen het trekken van conclusies over het vermogen van blootstelling aan radiofrequentie om kanker te veroorzaken in de weg staan ​​(40).

Waarom zijn de bevindingen van verschillende onderzoeken naar het gebruik van mobiele telefoons en het risico op kanker inconsistent?

Een paar onderzoeken hebben enig bewijs aangetoond van een statistische associatie van het gebruik van mobiele telefoons en hersentumorrisico's bij mensen, maar de meeste onderzoeken hebben geen verband gevonden. Redenen voor deze discrepanties zijn onder meer:

 • Herinnering vooroordeel, wat kan optreden wanneer gegevens over eerdere gewoonten en blootstellingen worden verzameld van deelnemers aan de studie met behulp van vragenlijsten die zijn toegediend na diagnose van een ziekte bij sommige deelnemers. Studiedeelnemers die bijvoorbeeld hersentumoren hebben, herinneren zich hun mobiele telefoongebruik misschien anders dan personen zonder hersentumoren.
 • Onnauwkeurige rapportage, wat kan gebeuren als mensen zeggen dat iets vaker of minder vaak is gebeurd dan het in werkelijkheid is gebeurd. Mensen herinneren zich bijvoorbeeld misschien niet hoeveel ze in een bepaalde periode mobiele telefoons hebben gebruikt.
 • Morbiditeit en mortaliteit onder studiedeelnemers die hersenkanker hebben. Gliomen zijn bijzonder moeilijk te bestuderen vanwege hun hoge sterftecijfer en de korte overleving van mensen die deze tumoren ontwikkelen. Patiënten die de eerste behandeling overleven, zijn vaak aangetast, wat van invloed kan zijn op hun antwoorden op vragen.
 • Participatiebias, wat kan gebeuren wanneer mensen bij wie hersentumoren zijn gediagnosticeerd, meer kans hebben dan gezonde mensen (bekend als controles) om zich in te schrijven voor een onderzoeksstudie.
 • Veranderende technologie. Oudere studies evalueerden de blootstelling aan radiofrequente straling van analoge mobiele telefoons. Tegenwoordig gebruiken mobiele telefoons digitale technologie, die op een andere frequentie en een lager energieniveau werkt dan analoge telefoons, en de mobiele technologie blijft veranderen (41).
 • Beperkingen voor blootstellingsbeoordeling. Verschillende onderzoeken meten de blootstelling verschillend, waardoor het moeilijk is om de resultaten van verschillende onderzoeken te vergelijken (42). Onderzoek naar bronnen en blootstellingsniveaus, met name bij kinderen, is aan de gang (43).
 • Onvoldoende follow-up van sterk blootgestelde populaties. Het kan erg lang duren om symptomen te ontwikkelen na blootstelling aan radiofrequente straling, en de huidige onderzoeken hebben de deelnemers mogelijk nog niet lang genoeg gevolgd.
 • Onvoldoende statistische power en methoden om zeer kleine risico's of risico's te detecteren die specifiek kleine subgroepen van mensen treffen
 • Kans omdat een verklaring van schijnbare effecten mogelijk niet is overwogen.

Wat zijn andere mogelijke gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons?

Het meest consistente gezondheidsrisico dat samenhangt met het gebruik van mobiele telefoons is afgeleid autorijden en auto-ongelukken (44, 45). Er zijn verschillende andere mogelijke gezondheidseffecten gemeld bij het gebruik van mobiele telefoons. Neurologische effecten zijn van bijzonder belang bij jonge personen. Studies naar geheugen, leren en cognitieve functies hebben echter over het algemeen inconsistente resultaten opgeleverd (46-49).

Wat hebben deskundige organisaties gezegd over het kankerrisico van het gebruik van mobiele telefoons?

In 2011 heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, een werkgroep van deskundigen aangesteld om al het beschikbare bewijsmateriaal over het gebruik van mobiele telefoons te beoordelen. De werkgroep classificeerde het gebruik van mobiele telefoons als "mogelijk kankerverwekkend voor de mens", op basis van beperkt bewijs uit onderzoeken bij mensen, beperkt bewijs uit onderzoeken naar radiofrequente straling en kanker bij knaagdieren en inconsistent bewijs uit mechanistische onderzoeken (11).

De werkgroep gaf aan dat, hoewel de studies bij mensen vatbaar waren voor vertekening, de bevindingen niet konden worden afgedaan als alleen een afspiegeling van vertekening en dat een causale interpretatie niet kon worden uitgesloten. De werkgroep merkte op dat bij elke interpretatie van het bewijs ook rekening moet worden gehouden met het feit dat de waargenomen associaties toeval, vooringenomenheid of verstorende variabelen kunnen weerspiegelen in plaats van een onderliggend causaal effect. Bovendien stelde de werkgroep dat het onderzoek naar het risico op hersenkanker in verband met het gebruik van mobiele telefoons complexe onderzoeksuitdagingen met zich meebrengt.

Op de mobiele telefoons-pagina van de American Cancer Society staat: "Het is op dit moment niet duidelijk dat RF-golven (radiofrequentie) van mobiele telefoons gevaarlijke gezondheidseffecten bij mensen veroorzaken, maar onderzoeken die nu worden uitgevoerd, moeten een duidelijker beeld geven van de mogelijke gezondheidseffecten in de toekomst .”

Het National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) stelt dat het gewicht van het huidige wetenschappelijke bewijs het gebruik van mobiele telefoons niet definitief heeft gekoppeld aan nadelige gezondheidsproblemen, maar er is meer onderzoek nodig.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) merkt op dat onderzoeken die biologische veranderingen in verband met radiofrequente straling rapporteren, niet zijn gerepliceerd en dat de meeste epidemiologische onderzoeken bij mensen geen verband hebben aangetoond tussen blootstelling aan radiofrequente straling van mobiele telefoons en gezondheidsproblemen. De FDA, die deze blootstelling oorspronkelijk in 1999 nomineerde voor beoordeling door de NTP, heeft een verklaring uitgegeven over de concept-NTP-rapporten die in februari 2018 zijn vrijgegeven en zegt: "op basis van deze huidige informatie zijn wij van mening dat de huidige veiligheidslimieten voor mobiele telefoons acceptabel zijn voor de bescherming van de Volksgezondheid." FDA en de Federal Communications Commission (FCC) delen de verantwoordelijkheid voor het reguleren van mobiele telefoontechnologieën.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat definitief antwoord geeft op de vraag of het gebruik van mobiele telefoons kanker veroorzaakt.

De Federal Communications Commission (FCC) concludeert dat er momenteel geen wetenschappelijk bewijs is dat een duidelijk verband tussen het gebruik van draadloze apparaten en kanker of andere ziekten vaststelt.

In 2015 concludeerde het Wetenschappelijk Comité voor opkomende en nieuw geïdentificeerde gezondheidsrisico's van de Europese Commissie dat de epidemiologische onderzoeken naar blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling van mobiele telefoons over het algemeen geen verhoogd risico op hersentumoren of andere vormen van kanker in het hoofd-halsgebied laten zien ( 9). De commissie stelde ook dat epidemiologische studies niet wijzen op een verhoogd risico op andere kwaadaardige ziekten, waaronder kinderkanker (9).

Welke onderzoeken naar gezondheidseffecten van mobiele telefoons zijn aan de gang?

In maart 2010 werd in Europa een groot prospectief cohortonderzoek naar het gebruik van mobiele telefoons en de mogelijke gezondheidseffecten op de lange termijn gelanceerd. Deze studie, bekend als Cohort Study of Mobile Phone Use and Health (of COSMOS), heeft ongeveer 290.000 gebruikers van mobiele telefoons ingeschreven. 18 jaar of ouder tot nu toe en zal hen 20 tot 30 jaar volgen (50, 51).

Deelnemers aan COSMOS vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, levensstijl en het huidige en vroegere mobiele telefoongebruik toen ze deelnamen aan het onderzoek. Deze informatie wordt aangevuld met informatie uit gezondheidsdossiers en gsm-dossiers. Onderzoeksupdates worden op de COSMOS-website geplaatst.

De uitdaging van deze ambitieuze studie is om de deelnemers gedurende vele decennia te blijven volgen voor een reeks gezondheidseffecten. Onderzoekers zullen moeten bepalen of deelnemers die het onderzoek verlaten op de een of andere manier anders zijn dan degenen die gedurende de follow-upperiode blijven.

Hoewel recall-bias wordt geminimaliseerd in onderzoeken zoals COSMOS die deelnemers koppelen aan hun mobiele telefoongegevens, worden dergelijke onderzoeken met andere problemen geconfronteerd. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om te weten wie de vermelde mobiele telefoon gebruikt of dat die persoon ook belt met andere mobiele telefoons. In mindere mate is het niet duidelijk of meerdere gebruikers van één telefoon, bijvoorbeeld gezinsleden die een toestel mogen delen, op één telefoonbedrijfsaccount vertegenwoordigd zullen zijn. Bovendien neemt de deelname in veel langetermijncohortonderzoeken in de loop van de tijd af.

Is radiofrequente straling van het gebruik van mobiele telefoons in verband gebracht met het risico op kanker bij kinderen?

Er zijn theoretische overwegingen waarom het mogelijke risico bij kinderen apart moet worden onderzocht. Hun zenuwstelsel is nog in ontwikkeling en daarom kwetsbaarder voor factoren die kanker kunnen veroorzaken. Hun hoofden zijn kleiner dan die van volwassenen en worden bijgevolg proportioneel meer blootgesteld aan straling die wordt uitgezonden door mobiele telefoons. En kinderen hebben het potentieel om meer jaren blootstelling aan mobiele telefoons op te bouwen dan volwassenen.

Tot nu toe suggereren de gegevens van onderzoeken bij kinderen met kanker niet dat kinderen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van kanker door het gebruik van mobiele telefoons. De eerste gepubliceerde analyse kwam van een grote case-control studie genaamd CEFALO, die werd uitgevoerd in Europa. De studie omvatte kinderen bij wie tussen 2004 en 2008 in de leeftijd van 7 tot 19 jaar hersentumoren werden vastgesteld. Onderzoekers hebben geen verband gevonden tussen het gebruik van mobiele telefoons en het risico op hersentumoren door de tijd sinds het begin van het gebruik, de hoeveelheid gebruik of de locatie van de tumor (28).

Er lopen verschillende onderzoeken die meer informatie zullen opleveren. Onderzoekers in Spanje voeren nog een internationale case-control studie uit, bekend als Mobi-Kids, waarbij 2.000 jonge mensen (10-24 jaar) met nieuw gediagnosticeerde hersentumoren en 4.000 gezonde jonge mensen zullen worden betrokken.

Welke Amerikaanse federale agentschappen spelen een rol bij het evalueren van de effecten van of het reguleren van mobiele telefoons?

De National Institutes of Health (NIH), waaronder het National Cancer Institute (NCI), doet onderzoek naar het gebruik van mobiele telefoons en de risico's van kanker en andere ziekten.

FDA en FCC delen de regelgevende verantwoordelijkheden voor mobiele telefoons. De FDA is verantwoordelijk voor het testen en evalueren van de straling van elektronische producten en het verstrekken van informatie aan het publiek over de radiofrequentie-energie die wordt uitgestraald door mobiele telefoons. FCC stelt limieten voor de emissie van radiofrequentie-energie door mobiele telefoons en soortgelijke draadloze producten.

Waar kan ik meer informatie vinden over radiofrequente straling van mijn mobiele telefoon?

De dosis van de energie die mensen absorberen van een stralingsbron wordt geschat met behulp van een maatstaf die de specifieke absorptiesnelheid (SAR) wordt genoemd, die wordt uitgedrukt in watt per kilogram lichaamsgewicht (52). De SAR neemt zeer snel af naarmate de afstand tot de belichtingsbron groter wordt. Voor gebruikers van mobiele telefoons die hun telefoon naast hun hoofd houden tijdens spraakoproepen, is de grootste blootstelling aan de hersenen, akoestische zenuw, speekselklier en schildklier.

De FCC geeft informatie over de SAR van mobiele telefoons die in de afgelopen 1 tot 2 jaar zijn geproduceerd en op de markt zijn gebracht. Consumenten hebben toegang tot deze informatie met behulp van het FCC ID-nummer van de telefoon, dat zich meestal op de behuizing van de telefoon bevindt, en het ID-zoekformulier van de FCC. SAR's voor oudere telefoons kunnen worden gevonden door de telefooninstellingen te controleren of door contact op te nemen met de fabrikant.

Wat kunnen gebruikers van mobiele telefoons doen om hun blootstelling aan radiofrequente straling te verminderen?

FDA heeft enkele stappen voorgesteld die betrokken gebruikers van mobiele telefoons kunnen nemen om hun blootstelling aan radiofrequente straling te verminderen (53):

 • Reserveer het gebruik van mobiele telefoons voor kortere gesprekken of voor tijden dat een vaste telefoon niet beschikbaar is.
 • Gebruik een apparaat met handsfree technologie, zoals bedrade headsets, die meer afstand tussen de telefoon en het hoofd van de gebruiker plaatsen.

Het gebruik van bedrade of draadloze headsets vermindert de hoeveelheid blootstelling aan radiofrequente straling aan het hoofd omdat de telefoon niet tegen het hoofd wordt geplaatst (54). Blootstelling neemt drastisch af wanneer mobiele telefoons handsfree worden gebruikt.

Geselecteerde referenties

Inskip PD, Hoover RN, Devesa SS. Trends in incidentie van hersenkanker in relatie tot het gebruik van mobiele telefoons in de Verenigde Staten. Neuro-oncologie 2010 12(11):1147–1151.

Deltour I, Johansen C, Auvinen A, et al. Tijdtrends in de incidentie van hersentumoren in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden, 1974-2003. Tijdschrift van het National Cancer Institute 2009 101(24):1721–1724.

Karipidis K, Elwood M, Benke G, et al. Gebruik van mobiele telefoons en incidentie van histologische typen hersentumoren, classificatie of anatomische locatie: een op populatie gebaseerd ecologisch onderzoek. BMJ Open 2018 8(12):e024489.

Withrow DR, Berrington de Gonzalez A, Lam CJ, Warren KE, Shiels MS. Trends in de incidentie van tumoren in het centrale zenuwstelsel bij kinderen in de Verenigde Staten, 1998-2013. Kankerepidemiologie, biomarkers en preventie 2019 28(3):522–530.

Kshettry VR, Hsieh JK, Ostrom QT, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. Incidentie van vestibulaire schwannomen in de Verenigde Staten. Journal of Neuro-oncology 2015 124(2):223–228.

Lin DD, Lin JL, Deng XY, et al. Trends in de incidentie van intracraniële meningeoom in de Verenigde Staten, 2004-2015. Medicijnen tegen kanker 2019 8(14):6458–6467.

Deltour I, Auvinen A, Feychting M, et al. Gebruik van mobiele telefoons en incidentie van glioom in de Scandinavische landen 1979-2008: consistentiecontrole. Epidemiologie 2012 23(2):301–307.

Little MP, Rajaraman P, Curtis RE, et al. Gebruik van mobiele telefoons en glioomrisico: vergelijking van epidemiologische onderzoeksresultaten met incidentietrends in de Verenigde Staten. Brits medisch tijdschrift 2012 344:e1147.

SCENIHR. 2015. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks: Potentiële gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV): http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf, geraadpleegd op 7 december 2020.

Röösli M, Lagorio S, Schoemaker MJ, Schüz J, Feychting M. Hersen- en speekselkliertumoren en gebruik van mobiele telefoons: evaluatie van het bewijs uit verschillende epidemiologische onderzoeksontwerpen. Jaaroverzicht van de volksgezondheid 2019 40:221–238.

Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. Niet-ioniserende straling, deel 2: radiofrequente elektromagnetische velden. Lyon, Frankrijk: IARC 2013. IARC-monografieën over de evaluatie van carcinogene risico's voor mensen, deel 102.

Cardis E, Richardson L, Deltour I, et al. De INTERPHONE-studie: ontwerp, epidemiologische methoden en beschrijving van de onderzoekspopulatie. Europees tijdschrift voor epidemiologie 2007 22(9):647–664.

De INTERPHONE-studiegroep. Hersentumorrisico in relatie tot het gebruik van mobiele telefoons: resultaten van de INTERPHONE internationale case-control studie. Internationaal tijdschrift voor epidemiologie 2010 39(3):675–694.

Grell K, Frederiksen K, Schüz J, et al. De intracraniële distributie van gliomen in relatie tot blootstelling van mobiele telefoons: analyses uit de INTERPHONE-studie. American Journal of Epidemiology 2016 184(11):818–828

Schoemaker MJ, Swerdlow AJ, Ahlbom A, et al. Gebruik van mobiele telefoons en risico op akoestisch neuroom: resultaten van de Interphone case-control studie in vijf Noord-Europese landen. British Journal of Cancer 2005 93(7):842–848.

Larjavaara S, Schüz J, Swerdlow A, et al. Locatie van gliomen in relatie tot het gebruik van mobiele telefoons: een case-case en case-specular-analyse. American Journal of Epidemiology 2011 174(1):2–11.

Cardis E, Armstrong BK, Bowman JD, et al. Risico op hersentumoren in relatie tot geschatte RF-dosis van mobiele telefoons: Resultaten uit vijf Interphone-landen. Beroeps- en milieugeneeskunde 2011 68(9):631–640.

Johansen C, Boice J Jr, McLaughlin J, Olsen J. Mobiele telefoons en kanker: een landelijke cohortstudie in Denemarken. Tijdschrift van het National Cancer Institute 2001 93(3):203–207.

Schüz J, Jacobsen R, Olsen JH, et al. Gebruik van mobiele telefoons en kankerrisico: update van een landelijk Deens cohort. Tijdschrift van het National Cancer Institute 2006 98(23):1707–1713.

Frei P, Poulsen AH, Johansen C, et al. Gebruik van mobiele telefoons en risico op hersentumoren: update van Deense cohortstudie. Brits medisch tijdschrift 2011 343:d6387.

Benson VS, Pirie K, Schüz J, et al. Gebruik van mobiele telefoons en risico op hersenneoplasmata en andere vormen van kanker: prospectief onderzoek. Internationaal tijdschrift voor epidemiologie 2013 42(3): 792–802.

Benson VS, Pirie K, Schüz J, et al. Reactie van de auteurs op: het geval van akoestisch neuroom: commentaar op het gebruik van mobiele telefoons en het risico op hersenneoplasmata en andere vormen van kanker. Internationaal tijdschrift voor epidemiologie 2014 43(1):275. doi: 10.1093/ije/dyt186

Muscat JE, Malkin MG, Thompson S, et al. Gebruik van draagbare mobiele telefoons en risico op hersenkanker. JAMA 2000 284(23):3001–3007.

Inskip PD, Tarone RE, Hatch EE, et al. Mobiel bellen en hersentumoren. New England Journal of Medicine 2001 344(2):79–86.

Coureau G, Bouvier G, Lebailly P, et al. Gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren in de CERENAT-case-control studie. Beroeps- en milieugeneeskunde 2014 71(7):514–522.

Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Gepoolde analyse van case-control-onderzoeken naar kwaadaardige hersentumoren en het gebruik van mobiele en draadloze telefoons, inclusief levende en overleden proefpersonen. Internationaal tijdschrift voor oncologie 2011 38(5):1465–1474.

Lönn S, Ahlbom A, Hall P, et al. Langdurig gebruik van mobiele telefoons en risico op hersentumoren. American Journal of Epidemiology 2005 161(6):526–535.

Aydin D, Feychting M, Schüz J, et al. Gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren bij kinderen en adolescenten: een multicenter case-control-onderzoek. Tijdschrift van het National Cancer Institute 2011 103(16):1264–1276.

Luo J, Deziel NC, Huang H, et al. Gebruik van mobiele telefoons en risico op schildklierkanker: een populatiegebaseerd case-control-onderzoek in Connecticut. Annalen van Epidemiologie 2019 29:39–45.

Volkow ND, Tomasi D, Wang GJ, et al. Effecten van blootstelling aan radiofrequentiesignalen van mobiele telefoons op het glucosemetabolisme in de hersenen. JAMA 2011 305(8):808–813.

Kwon MS, Vorobyev V, Kännälä S, et al. GSM-straling van mobiele telefoons onderdrukt het glucosemetabolisme in de hersenen. Journal of cerebrale bloedstroom en metabolisme 2011 31(12):2293–301.

Kwon MS, Vorobyev V, Kännälä S, et al. Geen effecten van kortdurende gsm-straling op de cerebrale bloedstroom gemeten met positronemissietomografie. Bio-elektromagnetische 2012 33(3):247–256.

Hirose H, Suhara T, Kaji N, et al. De straling van het basisstation van mobiele telefoons heeft geen invloed op de neoplastische transformatie in BALB/3T3-cellen. Bio-elektromagnetische 2008 29(1):55–64.

Oberto G, Rolfo K, Yu P, et al. Carcinogeniteitsonderzoek van 217 Hz gepulseerde 900 MHz elektromagnetische velden in Pim1 transgene muizen. Stralingsonderzoek 2007 168(3):316–326.

Zook BC, Simmens SJ. De effecten van gepulseerde 860 MHz radiofrequente straling op de bevordering van neurogene tumoren bij ratten. Stralingsonderzoek 2006 165(5):608–615.

Lin JC. Kankervoorvallen bij laboratoriumratten door blootstelling aan RF- en microgolfstraling. IEEE J van elektromagnetisme, RF en microgolven in de geneeskunde en biologie 2017 1(1):2–13.

Gong Y, Capstick M, Kuehn S, et al.Levenslange dosimetrische beoordeling voor muizen en ratten die zijn blootgesteld in galmkamers van de 2-jarige NTP-kankerbioassay-studie naar straling van mobiele telefoons. IEEE-transacties op elektromagnetische compatibiliteit 2017 59(6):1798–1808.

Capstick M, Kuster N, Kuehn S, et al. Een systeem voor blootstelling aan radiofrequentiestraling voor knaagdieren op basis van galmkamers. IEEE-transacties op elektromagnetische compatibiliteit 2017 59(4):1041–1052.

Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, et al. Rapport van eindresultaten met betrekking tot hersen- en harttumoren bij Sprague-Dawley-ratten die vanaf het prenatale leven tot natuurlijke dood zijn blootgesteld aan het radiofrequentieveld van mobiele telefoons dat representatief is voor een 1.8 GHz GSM-basisstation-omgevingsemissie. Milieuonderzoek 2018 165:496–503.

Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP). ICNIRP-notitie: kritische evaluatie van twee onderzoeken naar carcinogeniteit bij dieren met radiofrequente elektromagnetische velden, gepubliceerd in 2018. Gezondheidsfysica 2020 118(5):525–532.

Ahlbom A, Green A, Kheifets L, et al. Epidemiologie van gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequentie. Perspectieven voor de gezondheid van het milieu 2004 112(17):1741–1754.

Sagar S, Dongus S, Schoeni A, et al. Blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden in alledaagse micro-omgevingen in Europa: een systematisch literatuuronderzoek. Journal of exposure science & environmental epidemiology 2018 28(2):147–160.

Eeftens M, Struchen B, Birks LE, et al. Persoonlijke blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden in Europa: is er een generatiekloof? Milieu Internationaal 2018 121 (Pt 1):216-226.

Atchley P, Strayer DL. Klein schermgebruik en rijveiligheid. Kindergeneeskunde 2017 140 (Suppl 2): ​​S107-S111.

Llerena LE, Aronow KV, Macleod J, et al. Een op feiten gebaseerde beoordeling: afgeleide bestuurder. The Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2015 78(1):147–152.

Brzozek C, Benke KK, Zeleke BM, Abramson MJ, Benke G. Radiofrequente elektromagnetische straling en geheugenprestaties: bronnen van onzekerheid in epidemiologische cohortstudies. International Journal of Environmental Research and Public Health 201815(4). pi: E592.

Zhang J, Sumich A, Wang GY. Acute effecten van radiofrequent elektromagnetisch veld uitgezonden door mobiele telefoons op de hersenfunctie. Bio-elektromagnetische 2017 38(5):329–338.

Foerster M, Thielens A, Joseph W, Eeftens M, Röösli M. Een prospectieve cohortstudie van de geheugenprestaties van adolescenten en de individuele hersendosis microgolfstraling van draadloze communicatie. Perspectieven voor de gezondheid van het milieu 2018 126(7):077007.

Guxens M, Vermeulen R, Steenkamer I, et al. Radiofrequente elektromagnetische velden, schermtijd en emotionele en gedragsproblemen bij 5-jarige kinderen. International Journal of Hygiene and Environmental Health 2019 222(2):188–194.

Schüz J, Elliott P, Auvinen A, et al. Een internationale prospectieve cohortstudie van gebruikers van mobiele telefoons en gezondheid (Cosmos): ontwerpoverwegingen en inschrijving. Kanker epidemiologie 2011 35(1):37–43.

Toledano MB, Auvinen A, Tettamanti G, et al. Een internationale prospectieve cohortstudie van gebruikers van mobiele telefoons en gezondheid (COSMOS): factoren die van invloed zijn op de validiteit van zelfgerapporteerd gebruik van mobiele telefoons. International Journal of Hygiene and Environmental Health 2018 b221(1):1–8.

Kühn S, Cabot E, Christ A, Capstick M, Kuster N. Beoordeling van de radiofrequente elektromagnetische velden die in het menselijk lichaam worden geïnduceerd door mobiele telefoons die worden gebruikt met handsfree kits. Natuurkunde in geneeskunde en biologie 2009 54(18):5493–508.


Geneesmiddelen die gericht zijn op metastase

Metastatische Suppressors
Recent werk heeft een groep moleculen blootgelegd die metastase induceren of onderdrukken zonder die de groei van de primaire tumor beïnvloeden. Veel moleculen, genaamd Metastatische onderdrukkers, zijn geïdentificeerd. Deze moleculen zijn van cruciaal belang voor verschillende stadia van metastase en kunnen functioneren om celdood te remmen bij verlies van celadhesie, of het vermogen van cellen om door het stroma te migreren verbeteren. Onderzoekers hopen dat deze moleculen waardevol kunnen zijn als doelen tegen kanker / anti-metastase

Het is belangrijk om te beseffen dat de meeste huidige onderzoeken naar geneesmiddelen tegen kanker worden uitgevoerd met primaire of gekweekte tumorcellen, en de werkzaamheid van elk medicijn wordt gemeten aan de hand van het vermogen om de grootte van primaire tumoren te verminderen of cellen te doden die in laboratoria worden gekweekt. Omdat echter metastatische suppressors Niet doen de groei van de primaire tumor beïnvloeden, is het waarschijnlijk dat veel potentieel bruikbare anti-metastatische geneesmiddelen over het hoofd zijn gezien. Er worden nieuwe methoden ontwikkeld voor het analyseren van het vermogen van geneesmiddelen om metastase te remmen, in plaats van primaire tumorgroei, en dit zou moeten leiden tot een bruikbare nieuwe klasse van therapeutische verbindingen.3

Anti-angiogenese therapie
Omdat metastase afhankelijk is van de groei van nieuwe bloedvaten in zowel de primaire als secundaire tumoren, kunnen geneesmiddelen die angiogenese remmen, metastase remmen. Momenteel is de combinatie van anti-angiogenese medicijnen met chemotherapie/bestraling de meest effectieve behandeling. Helaas worden veel tumoren resistent tegen de anti-angiogenesebehandeling, dus dit is over het algemeen geen oplossing voor de lange termijn. 5

Huidig ​​onderzoek naar het remmen van metastase is gericht op het begrijpen van welke stap van metastase het meest ontvankelijk is voor therapie. De identificatie van metastatische suppressorgenen heeft veel opwindende nieuwe potentiële doelen geopend voor het voorkomen en remmen van deze dodelijke gebeurtenis.

Uitdagingen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen metastase
Het vinden van potentiële medicijnen die metastase blokkeren is moeilijk, maar het kan nog moeilijker zijn om die medicijnen bij mensen te laten evalueren. De meeste klinische onderzoeken zijn bedoeld om erachter te komen of medicijnen kankercellen kunnen doden of tumorgroei kunnen voorkomen. Een medicijn dat metastase voorkomt, vertoont mogelijk geen van deze twee activiteiten. Sommige onderzoekers vinden het belangrijk om met nieuwe soorten klinische proeven te komen die specifiek kijken naar het vermogen van medicijnen om de verspreiding van kanker te voorkomen.13


Belangenverstrengeling

De auteurs verklaren geen belangenverstrengeling.

Als service aan onze auteurs en lezers biedt dit tijdschrift ondersteunende informatie van de auteurs. Dergelijke materialen worden door vakgenoten beoordeeld en kunnen opnieuw worden georganiseerd voor online levering, maar worden niet nabewerkt of gezet. Problemen met technische ondersteuning die voortkomen uit ondersteunende informatie (anders dan ontbrekende bestanden) moeten aan de auteurs worden gericht.

Bestandsnaam Beschrijving
cptc202100040-sup-0001-misc_information.pdf14.4 MB Aanvullend

Let op: De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud of functionaliteit van eventuele ondersteunende informatie die door de auteurs wordt aangeleverd. Alle vragen (behalve ontbrekende inhoud) moeten worden gericht aan de corresponderende auteur van het artikel.


Radon en kanker

Radon is een radioactief gas dat vrijkomt bij het normale verval van de elementen uranium, thorium en radium in gesteente en bodem. Het is een onzichtbaar, geurloos, smaakloos gas dat door de grond omhoog sijpelt en in de lucht diffundeert. In enkele gebieden lost radon, afhankelijk van de plaatselijke geologie, op in grondwater en kan het bij gebruik van het water in de lucht vrijkomen. Radongas bestaat meestal op zeer lage niveaus buitenshuis. In gebieden zonder voldoende ventilatie, zoals ondergrondse mijnen, kan radon zich echter ophopen tot niveaus die het risico op longkanker aanzienlijk verhogen.

Hoe wordt de algemene bevolking blootgesteld aan radon?

Radon is in bijna alle lucht aanwezig. Iedereen ademt elke dag radon in, meestal op zeer lage niveaus. Mensen die hoge niveaus van radon inademen, lopen echter een verhoogd risico op het ontwikkelen van longkanker.

Radon kan huizen binnendringen via scheuren in vloeren, muren of funderingen en binnenshuis verzamelen. Het kan ook vrijkomen uit bouwmaterialen, of uit water uit bronnen die radon bevatten. Radonniveaus kunnen hoger zijn in huizen die goed geïsoleerd en goed afgesloten zijn en/of gebouwd zijn op grond die rijk is aan de elementen uranium, thorium en radium. Kelder en eerste verdiepingen hebben meestal de hoogste radonniveaus vanwege hun nabijheid tot de grond.

Hoe veroorzaakt radon kanker?

Radon vervalt snel en geeft kleine radioactieve deeltjes af. Bij inademing kunnen deze radioactieve deeltjes de cellen van de long beschadigen. Langdurige blootstelling aan radon kan leiden tot longkanker, de enige kanker waarvan bewezen is dat deze verband houdt met het inademen van radon. Er is een suggestie geweest van een verhoogd risico op leukemie in verband met blootstelling aan radon bij volwassenen en kinderen, maar het bewijs is niet overtuigend.

Hoeveel mensen krijgen longkanker door blootstelling aan radon?

Het roken van sigaretten is de meest voorkomende oorzaak van longkanker. Radon vertegenwoordigt een veel kleiner risico voor deze ziekte, maar het is de tweede belangrijkste oorzaak van longkanker in de Verenigde Staten. Wetenschappers schatten dat jaarlijks 15.000 tot 22.000 sterfgevallen door longkanker in de Verenigde Staten verband houden met radon.

Blootstelling aan de combinatie van radongas en sigarettenrook leidt tot een groter risico op longkanker dan blootstelling aan een van beide factoren alleen. De meerderheid van de radongerelateerde sterfgevallen door kanker vindt plaats onder rokers. Er wordt echter geschat dat meer dan 10 procent van de radongerelateerde sterfgevallen door kanker plaatsvindt onder niet-rokers.

Hoe ontdekten wetenschappers dat radon een rol speelt bij het ontstaan ​​van longkanker?

Radon werd geïdentificeerd als een gezondheidsprobleem toen wetenschappers opmerkten dat ondergrondse uraniummijnwerkers die eraan werden blootgesteld, in hoge mate stierven aan longkanker. De resultaten van mijnwerkersstudies zijn bevestigd door experimentele dierstudies, die hogere percentages longtumoren laten zien bij knaagdieren die worden blootgesteld aan hoge radonniveaus.

Wat hebben wetenschappers geleerd over de relatie tussen radon en longkanker?

Wetenschappers zijn het erover eens dat radon longkanker veroorzaakt bij mensen. Recent onderzoek heeft zich gericht op het specificeren van het effect van residentiële radon op het risico op longkanker. In deze onderzoeken meten wetenschappers radonniveaus in de huizen van mensen met longkanker en vergelijken ze met de niveaus van radon in de huizen van mensen die geen longkanker hebben ontwikkeld.

Onderzoekers hebben gegevens van alle radonstudies die in Canada en de Verenigde Staten zijn uitgevoerd, gecombineerd en geanalyseerd. Door de gegevens uit deze onderzoeken te combineren, konden wetenschappers gegevens van duizenden mensen analyseren. De resultaten van deze analyse toonden een licht verhoogd risico op longkanker aan voor personen met een verhoogde blootstelling aan huishoudelijk radon. Dit verhoogde risico kwam overeen met het geschatte risiconiveau op basis van studies van ondergrondse mijnwerkers.

Technieken om de blootstelling van een persoon aan radon in de loop van de tijd te meten, zijn nauwkeuriger geworden dankzij een aantal onderzoeken die in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 zijn uitgevoerd.

Hoe kunnen mensen weten of ze een verhoogd radongehalte in huis hebben?

Testen is de enige manier om te weten of het huis van een persoon verhoogde radonniveaus heeft. Het radongehalte binnenshuis wordt beïnvloed door de bodemsamenstelling onder en rond het huis en het gemak waarmee radon het huis binnenkomt. Huizen die naast elkaar liggen, kunnen verschillende radonniveaus binnenshuis hebben, waardoor het testresultaat van een buurman een slechte voorspeller is van het radonrisico. Bovendien kunnen regen of sneeuw, luchtdruk en andere invloeden ervoor zorgen dat het radongehalte van maand tot maand of van dag tot dag varieert. Daarom zijn er zowel korte- als langetermijntests beschikbaar.

Kortetermijndetectoren meten radonniveaus gedurende 2 dagen tot 90 dagen, afhankelijk van het apparaat. Langdurige tests bepalen de gemiddelde concentratie gedurende meer dan 90 dagen. Omdat radonniveaus van dag tot dag en van maand tot maand kunnen variëren, is een langetermijntest een betere indicator van het gemiddelde radonniveau. Beide tests zijn relatief eenvoudig te gebruiken en goedkoop. Een staats- of lokale radonfunctionaris kan de verschillen tussen testapparaten uitleggen en de meest geschikte test aanbevelen voor de behoeften en omstandigheden van een persoon.

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) beveelt aan om actie te ondernemen om radon te verminderen in huizen met een radonniveau van 4 picocuries per liter (pCi/L) lucht. Ongeveer 1 op de 15 Amerikaanse huizen heeft naar schatting radonniveaus op of boven dit EPA-actieniveau. Wetenschappers schatten dat het aantal sterfgevallen aan longkanker met 2 tot 4 procent, of ongeveer 5.000 sterfgevallen, kan worden verminderd door radonniveaus in huizen te verlagen die het actieniveau van de EPA overschrijden.

De EPA heeft meer informatie over blootstelling aan radon in woningen en wat mensen eraan kunnen doen in de Consumentengids voor reductie van radon.

Waar kunnen mensen meer informatie vinden over radon?

De National Radon Program Services aan de Kansas State University worden gefinancierd door de EPA en zijn gericht op het bevorderen van het publieke bewustzijn van radon, meer testen en de vermindering van radon in huizen, scholen en gebouwen. Het biedt een verscheidenheid aan bronnen, waaronder de National Radon Hotlines, verwijzingen naar radonprogramma's van de staat, bestellingen van radontestkits, promotie van radonbeperking en andere technische bijstand en outreach-activiteiten.

Consumenten kunnen contact opnemen met de National Radon Hotline op:

 • 1–800–SOS–RADON (1–800–767–7236) om een ​​geautomatiseerd systeem te bereiken voor het bestellen van materialen en het luisteren naar informatieve opnames
 • 1–800–55–RADON (1–800–557–2366) om contact op te nemen met een informatiespecialist of door een e-mail te sturen

Meer informatie is ook online beschikbaar via de EPA.

Geselecteerde referenties

Alavanja MC, Lubin JH, Mahaffey JA, Brownson RC. Residentiële blootstelling aan radon en risico op longkanker in Missouri. Amerikaans tijdschrift voor volksgezondheid 1999 89(7):1042–1048.

Darby S, Hill D, Doll R. Radon: waarschijnlijk kankerverwekkend bij alle blootstellingen. Annalen van de oncologie 2001 12(10):1341–1351.

Darby S, Hill D, Deo H, et al. Residentiële radon- en longkanker: gedetailleerde resultaten van een gezamenlijke analyse van individuele gegevens van 7148 personen met longkanker en 14.208 personen zonder longkanker uit 13 epidemiologische studies in Europa. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2006 32 (suppl. 1): 1-83. Erratum in Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2007 33(1):80.

Veld RW. Een overzicht van residentiële radon case-control epidemiologische studies uitgevoerd in de Verenigde Staten. Recensies over Milieugezondheid 2001 16(3):151–167.

Field RW, Steck DJ, Smith BJ, et al. Residentiële blootstelling aan radongas en longkanker: de Iowa Radon Lung Cancer Study. American Journal of Epidemiology 2000 151(11):1091–1102.

Frumkin H, Samet JM. Radon. CA: een kankerdagboek voor clinici 2001 51(6):337–344.

Harley NH, Robbins ES. Radon en leukemie in de Deense studie: een andere dosisbron. Gezondheidsfysica 2009 97(4):343–347.

Krewski D, Lubin JH, Zielinski JM, et al. Een gecombineerde analyse van Noord-Amerikaanse case-control studies van residentiële radon- en longkanker. Journal of Toxicology and Environmental Health, deel A 2006 69(7):533–597.

Lagarde F, Falk R, Almrén K, et al. Op glas gebaseerde beoordeling van blootstelling aan radon en risico op longkanker. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 2002 12(5):344–354.

Möhner M, Gellissen J, Marsh JW, Gregoratto D. Beroepsmatige en diagnostische blootstelling aan ioniserende straling en het risico op leukemie bij Duitse uraniummijnwerkers. Gezondheidsfysica 2010 99(3):314–321.

Nationale Onderzoeksraad. Comité voor gezondheidsrisico's van blootstelling aan radon: BEIR VI. Gezondheidseffecten van blootstelling aan radon. Washington, DC: National Academy Press, 1999.

Als u een deel van of al deze inhoud wilt reproduceren, raadpleegt u Hergebruik van NCI-informatie voor richtlijnen over auteursrecht en machtigingen. In het geval van toegestane digitale reproductie, gelieve het National Cancer Institute als bron te vermelden en een link naar het originele NCI-product te gebruiken met de titel van het originele product, bijvoorbeeld "Radon and Cancer werd oorspronkelijk gepubliceerd door het National Cancer Institute."

Wil je deze content gebruiken op je website of ander digitaal platform? Onze pagina met syndicatiediensten laat u zien hoe.


Een belangrijke speler in metastase ontdekken

Ongeveer 90 procent van de sterfgevallen door kanker wordt veroorzaakt door secundaire tumoren, bekend als metastasen, die zich verspreiden vanaf de oorspronkelijke tumorplaats.

Om mobiel te worden en los te komen van de oorspronkelijke tumor, hebben kankercellen hulp nodig van andere cellen in hun omgeving. Veel cellen zijn bij dit proces betrokken, waaronder cellen van het immuunsysteem en cellen die bindweefsel vormen. Een andere medewerker bij metastase zijn bloedplaatjes, de bloedcellen waarvan de normale functie is om de bloedstolling te bevorderen.

De exacte rol van bloedplaatjes was onduidelijk, maar een nieuw artikel van Richard Hynes, de Daniel K. Ludwig Professor voor Kankeronderzoek, en collega's laat zien dat bloedplaatjes chemische signalen afgeven die tumorcellen ertoe aanzetten invasiever te worden en zichzelf in nieuwe locaties. De bevindingen, gepubliceerd op 14 november in kankercel, kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van medicijnen die kunnen voorkomen dat kanker zich verspreidt, als ze worden gediagnosticeerd voordat metastase optreedt.

Jarenlang geloofden kankerbiologen dat bloedplaatjes hielpen om metastase te bevorderen door de cellen te helpen grote klonten te vormen, waardoor ze gemakkelijker vast konden komen te zitten op nieuwe locaties. Sommigen vermoedden echter dat ze een actievere rol zouden kunnen spelen, omdat ze veel groeifactoren en cytokinen bevatten, waarvan er vele de groei van kanker kunnen stimuleren.

Voordat kankercellen kunnen uitzaaien, ondergaan ze meestal een verschuiving die bekend staat als de epitheliale-mesenchymale overgang (EMT). Tijdens deze verschuiving verliezen cellen hun vermogen om aan elkaar te hechten en beginnen ze weg te migreren van hun oorspronkelijke locaties.

Myriam Labelle, een postdoc in het lab van Hynes en hoofdauteur van de kankercel papier, ontdekte dat kankercellen deze overgang zouden ondergaan als ze in contact met bloedplaatjes in een laboratoriumschaal zouden worden gekweekt. Ze analyseerde vervolgens welke genen werden aangezet in de metastatische cellen en ontdekte dat genen die werden geactiveerd door transformerende groeifactor bèta (TGF-beta of TGF-b) zeer actief waren. Van TGF-bèta was al bekend dat het EMT bevordert. Labelle toonde vervolgens aan dat uitputting van TGF-bèta uit bloedplaatjes in vivo metastase blokkeerde.

"Dit werk laat zien dat bloedplaatjes niet alleen een schild zijn voor circulerende kankercellen, maar ook een reizende kit van pro-invasieve stimuli", zegt Joan Massagué, voorzitter van het kankerbiologie- en geneticaprogramma van het Sloan-Kettering Institute, die niet onderdeel van deze studie. "Al bijna drie decennia is bekend dat bloedplaatjes de rijkste bron van TGF-b in het lichaam zijn, maar het is pas nu dat iemand zich realiseerde wat een belangrijke rol bloedplaatjes spelen als een TGF-b-bron bij de verspreiding van tumoren."

Een complexe interactie

In verdere experimenten ontdekte Labelle dat de kankercellen niet zouden worden uitgezaaid als ze alleen werden blootgesteld aan TGF-bèta, wat suggereert dat ze een extra signaal van de bloedplaatjes nodig hebben.

Bloedplaatjes geven veel andere chemicaliën af dan TGF-bèta - het zijn "zakjes met plakkerigheid en groeifactoren", ontworpen om wondgenezing te bevorderen, zegt Hynes, die lid is van het David H. Koch Institute for Integrative Cancer Research aan het MIT. Geen van die chemicaliën op zichzelf was echter voldoende om metastase te bevorderen. Labelle ontdekte dat direct fysiek contact tussen bloedplaatjes en tumorcellen nodig was om de cellen metastatisch te laten worden.

Specifiek, wanneer bloedplaatjes in contact komen met tumorcellen, activeren ze op de een of andere manier de NF-kappa-b-route, die betrokken is bij het reguleren van de immuunrespons op infectie. Beide signalen, NF-kappa-b-activering en TGF-bèta, zijn nodig om de omschakeling te laten plaatsvinden.

Terwijl tumorcellen de eerste prikkel krijgen om mobiel te worden terwijl ze nog op hun oorspronkelijke locatie zijn, vermoeden Hynes en Labelle dat de extra boost die ze krijgen van bloedplaatjes zodra ze in de bloedbaan komen, het voor de cellen gemakkelijker maakt om de wanden van bloedvaten in een nieuwe tumor plaats.

Witte bloedcellen worden ook verdacht bij het bevorderen van metastase, en Labelle doet nu experimenten om erachter te komen wat hun rol kan zijn en hoe ze kunnen samenwerken met bloedplaatjes. Ze onderzoekt ook hoe bloedplaatjes de NF-kappa-b-route in tumorcellen activeren.

Een beter begrip van de signalen die tumorcellen nodig hebben om te metastaseren, kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van medicijnen die kunnen voorkomen dat dergelijke metastasen zich ontwikkelen. "Het is belangrijk om precies te begrijpen wat bloedplaatjes doen, en uiteindelijk zou dit een kans kunnen zijn voor medicijnen die metastase zouden behandelen", zegt Labelle.

Een dergelijke aanpak zou nuttig zijn om de verspreiding van primaire tumoren of metastasen te stoppen, maar zou waarschijnlijk niet veel effect hebben op secundaire tumoren die zich al hadden gevormd.


Bekijk de video: S7 organisch - Carbonzuur: fysische en chemische eigenschappen (November 2021).