Facultatief

Tropen


definitie:

de tropen (oude Griekse tropaí = tropische cirkels) zijn een klimaatzone, die zich tussen de noordelijke en zuidelijke tropic bevindt. Tropen betekenen niet per se tropisch regenwoud. Het tropische regenwoud is slechts een van de vijf vegetatiezones in de tropen. Bovendien is er nog steeds een onderscheid tussen woestijn, doornstruik savanne, droge savanne en natte savanne.
De verhouding van neerslag en verdampingssnelheid bepaalt aanzienlijk welke vegetatiezone wordt gevormd. Als de neerslag de verdampingssnelheid overschrijdt, spreekt men van een vochtige maand (lat. Umidus = vochtig). Als de verdampingssnelheid de neerslag overschrijdt, spreekt men van een droge maand (Latijns aridus = droog). Droge en vochtige maanden komen voor in alle vijf vegetatiezones van de tropen. Bepalend voor de vegetatiezone is ook hier de juiste verhouding.
Aantal droge maanden en de bijbehorende vegetatiezone:
10-12 droge maanden = woestijn
8-10 droge maanden = savanne doornstruik
5-8 droge maanden = droge savanne
3-5 droge maanden = natte savanne
0-3 droge maanden = tropisch regenwoud
in omgekeerde volgorde:
9-12 vochtige maanden = tropisch regenwoud
7-9 vochtige maanden = natte savanne
4-7 vochtige maanden = droge savanne
2-4 vochtige maanden = doornstruik savanne
0-2 vochtige maanden = woestijn

Uitbreiding van de tropen:

Kenmerken van de tropen

Verandering van vochtig en droog klimaat
hoge stralingsintensiteit van de zon
Het hele jaar door hoge verdampingssnelheid
hoge luchtvochtigheid tijdens de vochtige maanden
klein fluctuatiebereik van de temperatuur
De zon staat bijna het hele jaar in het zenit
Zenitalniederschlag
Overdag klimaat in plaats van seizoensklimaat
voedingsarme grond
immense biodiversiteit (afgezien van de zeer droge gebieden)
Relatief stabiel klimaat