Facultatief

Hypertonisch (hypertoon)


Definitie en illustratie:

hypertensie (Griekse hyper = ongeveer, tonos = spanning) beschrijft de tonische relatie tussen twee vloeistoffen, waarbij de osmotische druk in het buitenmedium lager is dan in het binnenmedium. Het aantal opgeloste deeltjes in beide vloeistoffen is dienovereenkomstig verschillend. In het celinterieur zijn meer, in het buitenmedium minder opgeloste deeltjes.
Als resultaat stroomt de celvloeistof uit de cel totdat de osmotische druk terugkeert naar een isotonisch niveau aan beide zijden van het semipermeabele membraan.

Opmerking: de term hypertensie wordt in de medische terminologie gebruikt voor verhoogde bloeddruk, maar heeft niets te maken met de term hypertensie in relatie tot toniciteit.