+
Anders

Elementensymbool


Wat is een elementensymbool? Definitie ...

Elk chemisch element in het periodiek systeem heeft een officiële afkorting vastgesteld door de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Het doel is om de communicatie tussen chemici over nationale grenzen heen te vergemakkelijken. Omdat in verschillende landen chemische elementen z.T. over heel verschillende namen. Een officieel erkend systeem heeft het voordeel dat het vooraf misverstanden voorkomt.
De Zweedse chemicus Jon Jakob Berzelius begon in de vroege 19e eeuw met de definitie van elementafkortingen. De afkortingen zijn altijd afgeleid van de Griekse of Latijnse naam van het element. Om deze reden hebben in totaal 16 elementen afkortingen die niet kunnen worden afgeleid van de elementnaam zelf in de Duitse taal. Deze omvatten: antimoon (Sb = stibium), lood (Pb = plumbum), ijzer (Fe = ferrum), goud (Au = Aurum), jodium (I = jodium), calcium (Ca = calcium), kobalt (Co = kobalt) ), Koolstof (C = Koolstof), Koper (Cu = Cuprum), Kwik (Hg = Hydrargyrum), Zuurstof (O = Oxygenium), Zilver (Ag = Argentum), Stikstof (N = Nitrogenium), Waterstof (H = Hydrogenium) , Bismuth (Bi = bismuth) en tin (Sn = stannum).
Berzelius begon met het definiëren van elementensymbolen met één woord (bijvoorbeeld B voor boor). Omdat dit echter niet genoeg was, werden in de volgende jaren ook twee-letter-elementensymbolen gebruikt op nieuw ontdekte elementen (bijvoorbeeld Th voor thorium). In het recente verleden hebben ook drieletterige elementensymbolen hun weg gevonden naar het periodiek systeem. Alleen voor voorlopig genoemde elementen die nog wachten op een officiële aanwijzing. Momenteel betreft dit de vier elementen Ununtrium (Uut), Ununoctium (Uuo), Ununpentium (Uup) en Ununseptium (Uus).

Lijst met alle elementensymbolen:

rangtelwoordChem. Elementelementensymbool
1waterstofB
2heliumhij
3lithiumLi
4berylliumzijn
5boriumB
6koolstofC
7stikstofN
8zuurstofO
9fluorineF
10neonne
11natriumgoed
12magnesiummg
13aluminiumal
14siliciumsi
15fosforP
16zwavelS
17chloorcl
18argonAr
19kaliumK
20calciumCa
21scandiumsc
22titaniumTi
23vanadiumV
24chromiumCr
25mangaanMn
26ijzerFe
27kobaltCo
28nikkelNi
29koperenCu
30zinkZn
31galliumga
32germaniumGe
33arsenicumaas
34seleniumse
35broombr
36kryptonkr
37rubidiumRb
38strontiumSr
39yttriumY
40zirkoniumZr
41niobiumNb
42molybdenumMo
43technetiumtc
44ruteniumRu
45rhodiumrh
46palladiumpd
47zilverag
48cadmiumCD
49indiumin
50tinsn
51antimoniumsb
52telluriumte
53jodiumik
54xenonXe
55cesiumcs
56bariumBa
57lantaanla
58ceriumCe
59praseodymiumpr
60neodymiumNd
61promethiumpm
62samariumsm
63europiumeu
64gadoliniumgd
65terbiumTb
66dysprosiumDy
67holmiumHo
68erbiumhij
69thuliumtm
70ytterbiumyb
71lutetiumLu
72hafniumhf
73tantalumTa
74wolfraamw
75rheniumre
76osmiumos
77iridiumIr
78platinapt
79goudAu
80kwikhg
81talliumtl
82leadpb
83bismutBi
84poloniumpo
85astatinebij
86radonrn
87franciumVr
88radiumRa
89actiniumac
90thoriumth
91protactiniumvader
92uraniumU
93neptuniumnp
94plutoniumPu
95americiumbij de
96curiumcm
97BerkeliumBk
98californiumCf
99Einsteiniumzij
100fermiumfm
101mendeleviumMd
102nobeliumgeen
103lawrenciumLr
104rutherfordiumrf
105dubniumdb
106seaborgiumsg
107bohriumbeha
108hassiumhs
109meitneriumMt
110darmstadtiumds
111Roentgeniumrg
112Coperniciumcn
113ununtriumuut
114fleroviumfl
115ununpentiumUup
116livermoriumlv
117ununseptiumUus
118UnunoctiumUuo