Informatie

Wat betekent "dissectie-gebaseerde microscopie" zoals hier beschreven, en hoe kan het genetische informatie geven?


Het Phys.org-artikel 'DNA-microscopie' biedt een geheel nieuwe manier om cellen in beeld te brengen en verwijst naar het nieuwe Open Access-artikel in Cell DNA Microscopy: Optics-free Spatio-genetic Imaging by a Stand-Alone Chemical Reaction.

Mijn vraag gaat niet over DNA-microscopie, maar in plaats daarvan over de tweede soort microscopie die wordt genoemd in de onderstaande uitleg, geciteerd uit het Phys.org-artikel

Tot nu toe paste microscopie in twee hoofdcategorie├źn. De eerste is gebaseerd op optica; lichtmicroscopie dateert bijvoorbeeld uit de jaren 1600 en vertrouwt op zichtbaar licht om monsters te verlichten. Wetenschappers hebben op deze benadering gefaald en zijn zelfs verder gegaan dan het zichtbare spectrum. Elektronenmicroscopen, fluorescentiemicroscopen, lichtbladmicroscopen - ze zijn allemaal gebaseerd op het principe dat monsters fotonen of elektronen uitzenden, en de microscoop detecteert de emissie.

De tweede categorie is gebaseerd op het ontleden van monsters op locaties die zijn gedefinieerd door een microscoop. Computerprogramma's naaien vervolgens elk ontleed stuk samen tot een compleet beeld van het intacte monster. Optische beeldvorming kan ingewikkelde portretten van subcellulaire structuur en actie bieden. Op dissectie gebaseerde microscopie kan wetenschappers genetische informatie geven.

Ik begrijp niet precies wat er in de 2e alinea wordt bedoeld. Wat is "Dissectie-gebaseerde microscopie" en hoe kan het genetische informatie geven?

De passage lijkt een paar zinnen te herhalen in de inleiding van de Cell-paper:

Deze benaderingen sluiten nauw aan bij de twee manieren waarop tot nu toe microscopische beelden zijn verkregen: ofwel (1) het detecteren van elektromagnetische straling (bijv. fotonen of elektronen) die een wisselwerking heeft gehad met of uitgezonden is door een monster, of (2) het opvragen van bekende locaties door fysiek contact of ablatie (bijvoorbeeld dissectie).

Dit kan enig licht werpen op de vraag voor degenen die meer bekend zijn met de besproken technieken, maar ik begrijp nog steeds niet naar welke techniek dit werkelijk verwijst.

Zie ook NY Times' DNA-microscoop ziet 'door de ogen van de cel'


Bekijk de video: Donors, bedankt! Wereld Bloeddonordag 2018 (December 2021).