In detail

Atoom


Wat is een atoom? uitleg:

Het woord 'atoom'gaat terug naar de Griekse filosoof Democritus en betekent' ondeelbaar '. Het idee van de ondeelbaarheid van de atomen, dat wil zeggen de kleinste eenheid van materie, is dus ruim 2.400 jaar oud. Ondanks de terminologie zijn atomen echter niet ondeelbaar. Hoewel de chemie zijn grenzen bereikt, met moderne fysische methoden, zoals kernsplijting, is de verdeling van atomen vandaag mogelijk.
De oude filosofen waren al bezig met de vraag wat wij mensen, dieren of planten werkelijk zijn, is een duidelijke indicatie van de antropologische wens om het universum in zijn grondbeginselen te begrijpen. En dat werkt het beste als je de afzonderlijke componenten kent die deel uitmaken van dit universum. In de loop van de geschiedenis droeg u.a. John Dalton, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Enrico Fermi en Albert Einstein hebben aanzienlijk bijgedragen aan atomair onderzoek.
Simpel gezegd, atomen zijn de basisbouwstenen waaruit alles bestaat (zogenaamde materie). Lange tijd was het niet mogelijk om atomen direct waar te nemen, zodat hun bestaan ​​op theoretische basis werd aangenomen. Ondertussen kunnen elektronenmicroscopen met een hoge resolutie zelfs afzonderlijke atomen zichtbaar maken. Dit betekent een enorme stap voor de natuurwetenschappen, met name scheikunde en natuurkunde.

Structuur van een atoom:

Een reep puur goud bestaat uit meer identieke atomen dan mensen op aarde leven. Een reep zilver bestaat ook uit miljarden identieke atomen. Er moet dus een onderscheidend kenmerk of eigenschap van het atoom zijn dat bepaalt of het een gouden atoom of een zilveren atoom is. Voordat deze vraag wordt opgelost, volgt eerst de algemene structuur van een atoom:
Elk atoom bestaat uit één atoomkern en een atoomhulsel, De atoomkern bevat ongeveer 99,9% van de atoommassa en bestaat uit positief geladen protonen en neutraal geladen neutronen. De atomaire schaal vormt de resterende 0,01% van de massa. Het bestaat uit negatief geladen elektronen. Omdat het aantal protonen in de atoomkern identiek is aan het aantal elektronen in de atoomschil, zijn atomen elektrisch neutraal.
Het aantal protonen in de atoomkern bepaalt welk chemisch element uiteindelijk bij een bepaald atoom hoort. In het periodiek systeem der elementen kan het aantal protonen gemakkelijk worden afgelezen door het rangnummer van het respectieve element. Ergo heeft 79 protonen in goud en 47 in zilver. Zoals reeds vermeld, komt het aantal protonen overeen met dat van de elektronen. Het aantal elektronen is dus identiek aan dat van de protonen (goud met 79 elektronen, zilver met 47 elektronen).

Schematische weergave van een atoom:

Atomic modellen:

Democratisch deeltjesmodel
atomaire model Dalton's
Thomson's atoommodel
Rutherford's atoommodel
Bohr's atoommodel
schillenmodel
orbitaalmodel


Video: 1 Het atoom - scheikunde - (Januari- 2022).