Informatie

Kan een epileptische aanval in het ruggenmerg beginnen?


Mijn begrip van een epileptische aanval wordt veroorzaakt door "ongeldige elektrische signalen" in de hersenen. Kunnen deze vanuit het ruggenmerg (buiten de hersenen) beginnen en in de hersenen terechtkomen en een epileptische aanval veroorzaken? (sorry voor het niet gebruiken van de juiste termen)


Kurzweil De versnelling van intelligentie volgen.

Onderzoekers van het UT Southwestern Medical Center hebben nieuwe zenuwcellen gecreëerd in de hersenen en het ruggenmerg van levende zoogdieren zonder dat stamceltransplantaties nodig zijn om verloren cellen aan te vullen.

In een reactie op een KurzweilAI nieuwsartikel, “Hersensignalen van een primaat verplaatsen verlamde ledematen direct naar een andere primaat ‘avatar,’” “Cazbot” vroeg zich af of “een soort ‘neural jumper’ zou kunnen worden gebruikt om een ​​beschadigde brug te overbruggen delen van het ruggenmerg.”

Dit nieuwe onderzoek geeft aan dat het op een dag mogelijk zal zijn om precies dat te doen - door neuronen uit de lichaamseigen cellen te regenereren om traumatisch hersenletsel of ruggenmergbeschadiging te herstellen, of om aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer te behandelen.

Verwondingen aan het ruggenmerg kunnen leiden tot een onomkeerbaar verlies van neuronen, en samen met littekens, uiteindelijk leiden tot verminderde motorische en sensorische functies. Wetenschappers hebben goede hoop dat regenererende cellen een manier kunnen zijn om schade te herstellen, maar volwassen ruggenmerg heeft een beperkt vermogen om nieuwe neuronen te produceren. Biomedische wetenschappers hebben stamcellen getransplanteerd om neuronen te vervangen, maar zijn andere hindernissen tegengekomen, wat de noodzaak onderstreept van nieuwe methoden om verloren cellen aan te vullen.

De onderzoekers benadrukten echter dat het te vroeg is om te weten of de neuronen die in deze eerste onderzoeken zijn gecreëerd, hebben geleid tot functionele verbeteringen, een doel voor toekomstig onderzoek.

Astrocyten herprogrammeren om neuronen te vormen

Wetenschappers van de afdeling Moleculaire Biologie van de UT Southwestern hebben voor het eerst met succes astrocyten - de meest voorkomende niet-neuronale hersencellen - omgezet in neuronen die vervolgens netwerken in muizen vormden. Ze hebben nu met succes littekenvormende astrocyten in het ruggenmerg van volwassen muizen omgezet in neuronen. De laatste bevindingen worden vandaag gepubliceerd in Natuurcommunicatie en volg eerdere bevindingen gepubliceerd in Natuur celbiologie.

“Ons eerdere werk was het eerste dat duidelijk te zien was in vivo (in een levend dier) die rijpe astrocyten kunnen worden geherprogrammeerd om functionele neuronen te worden zonder dat celtransplantatie nodig is. De huidige studie deed iets soortgelijks in de wervelkolom, waarbij littekenvormende astrocyten werden veranderd in voorlopercellen, neuroblasten genaamd, die zich in neuronen regenereerden”, zegt Chun-Li Zhang, assistent-professor moleculaire biologie aan de UT Southwestern en senior auteur van beide studies.

"Astrocyten zijn overvloedig en wijdverspreid, zowel in de hersenen als in het ruggenmerg. Als reactie op verwonding prolifereren deze cellen en dragen ze bij aan littekenvorming. Zodra een litteken is gevormd, sluit het het gewonde gebied af en vormt het een mechanische en biochemische barrière voor neurale regeneratie, "legde Zhang uit. "Onze resultaten geven aan dat de astrocyten ideale doelen kunnen zijn voor in vivo herprogrammering."

De neurogenese procedure

De tweestapsbenadering van de wetenschappers introduceert eerst een biologische stof die de expressie van genen reguleert, een zogenaamde transcriptiefactor, in gebieden van de hersenen of het ruggenmerg waar die factor niet sterk tot uiting komt bij volwassen muizen. Van de 12 geteste transcriptiefactoren schakelde alleen SOX2 volledig gedifferentieerde, volwassen astrocyten over naar een eerdere neuronale voorloper, of neuroblast, ontwikkelingsstadium, zei Zhang.

In de tweede stap gaven de onderzoekers de muizen een medicijn genaamd valproïnezuur (VPA), dat de overleving van de neuroblasten en hun rijping (differentiatie) tot neuronen aanmoedigde. VPA wordt al meer dan een halve eeuw gebruikt om epilepsie te behandelen en wordt ook voorgeschreven om bipolaire stoornissen te behandelen en migraine te voorkomen, zei hij.

De huidige studie meldt dat neurogenese (aanmaak van neuronen) plaatsvond in het ruggenmerg van zowel volwassen als oudere (meer dan een jaar oude) muizen van beide geslachten, hoewel de respons veel zwakker was bij de oude muizen, zei Dr. Zhang.

Onderzoekers zijn nu op zoek naar manieren om het aantal en de snelheid van de aanmaak van neuronen te vergroten. Het duurde vier weken om neuroblasten te vormen en acht weken om te rijpen tot neuronen, langzamer dan neurogenese gerapporteerd in laboratoriumschaalexperimenten, dus onderzoekers zijn van plan experimenten uit te voeren om te bepalen of het langzamere tempo de nieuw gegenereerde neuronen helpt goed te integreren in hun omgeving.

In de studie van het ruggenmerg bleven SOX2-geïnduceerde volwassen neuronen die zijn ontstaan ​​​​door herprogrammering van astrocyten 210 dagen na het begin van het experiment aan, de langste tijd die de onderzoekers onderzochten, voegde hij eraan toe.

Omdat tumorgroei een punt van zorg is wanneer cellen worden geherprogrammeerd naar een vroeger ontwikkelingsstadium, volgden de onderzoekers de muizen in de Natuur celbiologie studie bijna een jaar om te zoeken naar tekenen van tumorvorming en meldde dat ze er geen vonden.

Beide onderzoeken kregen steun van de American Heart Association, de Welch Foundation, de Ellison Medical Foundation en de National Institutes of Health. De Natuur celbiologie studie kreeg ook steun van een NIH Director's New Innovator Award en van de Whitehall Foundation.

samenvatting van Natuurcommunicatie papier

Ruggenmergletsel (SCI) leidt tot onomkeerbaar neuronaal verlies en gliale littekenvorming, wat uiteindelijk resulteert in aanhoudende neurologische disfunctie. Cellulaire regeneratie zou een ideale benadering kunnen zijn om de verloren cellen aan te vullen en de schade te herstellen. Het volwassen ruggenmerg heeft echter een beperkt vermogen om nieuwe neuronen te produceren. Hier laten we zien dat residente astrocyten kunnen worden omgezet in dubbelcortine (DCX)-positieve neuroblasten door een enkele transcriptiefactor, SOX2, in het gewonde volwassen ruggenmerg. Belangrijk is dat deze geïnduceerde neuroblasten kunnen uitgroeien tot synapsvormende neuronen in vivo. Neuronale rijping wordt verder bevorderd door behandeling met een histondeacetylaseremmer, valproïnezuur (VPA). De resultaten van dit onderzoek geven aan dat: ter plaatse herprogrammering van endogene astrocyten naar neuronen kan een mogelijke strategie zijn voor cellulaire regeneratie na SCI.

samenvatting van Natuur celbiologie papier

Volwassen gedifferentieerde cellen kunnen in kweek worden geherprogrammeerd tot pluripotente stamcellen of afstammingsbeperkte prolifererende voorlopers, maar dit is niet aangetoond in vivo. Hier laten we zien dat de enkele transcriptiefactor SOX2 voldoende is om residente astrocyten te herprogrammeren tot proliferatieve neuroblasten in de hersenen van volwassen muizen. Deze geïnduceerde volwassen neuroblasten (iANB's) houden maanden aan en kunnen zelfs in oudere hersenen worden gegenereerd. Wanneer ze worden geleverd met BDNF en noggin of wanneer de muizen worden behandeld met een histondeacetylaseremmer, ontwikkelen iANB's zich tot elektrofysiologisch volwassen neuronen, die functioneel integreren in het lokale neurale netwerk. Onze resultaten tonen aan dat volwassen astrocyten opmerkelijke plasticiteit vertonen in vivo, een functie die belangrijke implicaties kan hebben bij de regeneratie van het centrale zenuwstelsel met behulp van endogene patiëntspecifieke gliacellen.


Abstract

Aanvallen komen vaak voor en worden in alle takken van de geneeskunde behandeld. Ongeveer 10% van de bevolking krijgt tijdens zijn leven een of meer aanvallen. Toevallen zijn symptomen die optreden bij acute ziekte, dwz uitgelokte aanvallen, of bij epilepsie, dwz niet-uitgelokte aanvallen. Epilepsie is elke aandoening waarbij spontane herhaling van niet-uitgelokte aanvallen het belangrijkste symptoom is. Het is een veel voorkomende chronische neurologische aandoening en treft 1% tot 3% van de bevolking.

Classificatie van het type aanval is belangrijk omdat het de identificatie van het gebied van de hersenen mogelijk maakt waar de aanval is ontstaan ​​en de initiële diagnostische tests begeleidt. Classificatie van epilepsiesyndroom, in plaats van alleen het type aanval, is belangrijker. Epilepsiesyndromen worden bepaald door vele factoren, waaronder het type aanvallen, leeftijd bij het begin van aanvallen, familiegeschiedenis van aanvallen en bevindingen bij lichamelijk onderzoek, elektro-encefalografie (EEG) en neurologische beeldvormingsstudies. Het identificeren van het epilepsiesyndroom geeft inzicht in het natuurlijke beloop, prognose, diagnostisch onderzoek en therapie van de aandoening en vergemakkelijkt de communicatie tussen zorgverleners. Het begrijpen van het type aanval levert nuttige informatie op, zelfs wanneer het epilepsiesyndroom niet kan worden geclassificeerd.

Veel plotselinge gebeurtenissen worden gemakkelijk verward met toevallen, in het bijzonder pseudo-aanvallen, syncope, migraine, cerebrovasculaire aandoeningen, bewegingsstoornissen en slaapstoornissen. In de meeste gevallen concentreert een gedetailleerde anamnese en lichamelijk onderzoek zich op de details van de gebeurtenis, en de resultaten van routinematige EEG- en magnetische resonantiebeeldvorming kunnen helpen bij het bepalen van welke gebeurtenissen aanvallen zijn. Video-EEG-monitoring is af en toe nodig om gebeurtenissen vast te leggen om definitief vast te stellen of het aanvallen zijn en om ze verder te karakteriseren.

Uitgelokte aanvallen worden behandeld met verlichting van de provocerende factor. Anti-epileptica (AED's) zijn niet geïndiceerd. AED's kunnen echter nodig zijn voor de behandeling van niet-uitgelokte aanvallen van nieuw begin bij patiënten met een hoog risico op herhaling van aanvallen of wanneer een tweede aanval verwoestende psychosociale effecten kan hebben. Een hoog risico op herhaling is aanwezig wanneer er een voorgeschiedenis is van hersenbeschadiging, een EEG epileptiforme afwijkingen aantoont en magnetische resonantiebeelden een structurele laesie aantonen.

AED-therapie is de standaardbehandeling voor epilepsie, dat wil zeggen twee of meer aanvallen. De keuze van de juiste AED hangt af van het type aanval en de aanwezige epilepsie, en de individuele kenmerken van het geneesmiddel, waaronder farmacokinetiek, bijwerkingen, doseringsinterval en kosten. Alle beschikbare anti-epileptica behalve ethosuximide zijn effectief als aanvullende therapie en de meeste zijn effectief als initiële monotherapie voor partiële aanvallen. Gegeneraliseerde aanvallen reageren bij voorkeur op onder andere valproaat, lamotrigine en topiramaat. Als proeven met meer dan twee anti-epileptica de aanvallen niet onder controle krijgen, is het onwaarschijnlijk dat aanvullende anti-epileptica effectief zijn en moet de patiënt worden doorverwezen naar een epilepsiecentrum, waar andere behandelingsopties kunnen worden aangeboden, met name epilepsiechirurgie. Epilepsiechirurgie maakt 60% tot 70% van de patiënten met temporale kwab epilepsie vrij van invaliderende aanvallen.


Ionen en het neuron

Berichten worden door het lichaam gestuurd als actiepotentialen die langs de neuronen worden gedragen. De actiepotentiaal begint meestal bij de axonheuvel en beweegt langs het axon naar beneden, zoals een bericht dat langs een telefoondraad beweegt. Deze beweging vindt plaats als gevolg van veranderingen in de balans van elektrische lading binnen en buiten de cel, op punten langs het axon.

De hoeveelheid elektrische lading op elk punt langs het axon hangt af van de hoeveelheid ionen binnen en buiten de cel. Ionen kunnen door het celmembraan gaan, en in of uit de cel, via ionenkanalen (zoals gateways). Het celmembraan bepaalt welke ionen op elk moment kunnen passeren door de kanalen te openen en te sluiten.


Onze hersenen hebben miljarden zenuwcellen die bepalen hoe we bewegen, denken en voelen. Dit doen ze door elektrische signalen of berichten aan elkaar door te geven. Er vindt dus voortdurend elektrische activiteit plaats in onze hersenen.

Een aanval vindt plaats wanneer er een uitbarsting van abnormale elektrische activiteit is die de manier waarop de hersenen normaal werken verstoort, waardoor de berichten door elkaar worden gehaald. Dit veroorzaakt verschillende symptomen.

Toevallen zijn het meest voorkomende eerste symptoom dat leidt tot een hersentumordiagnose bij volwassenen. Het is echter mogelijk dat u maar kort voor de behandeling of door zwelling van de hersenen na een operatie aanvallen krijgt.

U heeft meer kans op een aanval als:

 • u een langzaam groeiende, laaggradige tumor heeft
 • als uw tumor zich in een van de lobben van de grote hersenen (cerebrale cortex) of de hersenvliezen bevindt (de vliezen die de hersenen en het ruggenmerg bedekken en beschermen).

Wat is epilepsie?

Epilepsie is de neiging om herhaalde aanvallen te krijgen, dus het wordt meestal pas gediagnosticeerd nadat u meer dan één aanval heeft gehad. Er zijn meer dan 40 soorten epilepsie, waarvan hersentumorgerelateerde epilepsie (BTRE) er één is.

Bij hersentumorpatiënten kunnen aanvallen verband houden met cellen rond de tumor die zich abnormaal hebben ontwikkeld. Of ze kunnen te wijten zijn aan een onbalans van chemicaliën in de hersenen veroorzaakt door de tumor. Beide kunnen de normale elektrische activiteit in de hersenen verstoren.

Angst voor een aanval?

Als u niet weet wanneer uw aanvallen kunnen optreden, kunt u zich onzeker voelen over het feit dat u in het openbaar of alleen thuis bent. Gebruik de kwaliteit van leven-tracker van BRIAN om uw aanvallen uit te zetten tegen mogelijke triggers, zodat u kunt proberen ze te identificeren en te vermijden.

BRIAN is onze vertrouwde online app waar u uw ervaringen kunt volgen, deze kunt vergelijken met anderen die er zijn geweest en de kennis kunt opdoen die u nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Wat kan er gebeuren als ik een aanval krijg?

De effecten van een aanval zijn afhankelijk van:

Als een aanval langer dan 5 minuten aanhoudt of herhaalde aanvallen optreden zonder tussentijds herstel, moet noodmedicatie worden gegeven en moet onmiddellijk een ambulance worden gebeld. Wacht niet!

Soorten aanvallen

Wanneer mensen aan aanvallen denken, denken ze vaak aan krampachtige aanvallen, waarbij iemand het bewustzijn verliest, hun lichaam verstijft en ze met schokkende ledematen op de grond vallen.

Convulsieve aanvallen worden zelden ervaren door mensen met een hersentumor en worden soms toevallen genoemd, maar worden correcter tonisch-clonische aanvallen genoemd.

Er zijn echter veel verschillende soorten aanvallen. Ze kunnen variëren van krampachtige aanvallen tot afwezige aanvallen, waarbij iemand zich gewoon een beetje vreemd of gespreid voelt.

Uw aanvallen komen misschien niet precies overeen met een van de beschreven typen, maar ze duren meestal even lang en volgen hetzelfde patroon telkens wanneer ze optreden.

Aanvallen zijn gegroepeerd volgens:

Waar de aanval begint (het begin)

Focaal begin (voorheen partiële aanvallen genoemd)

 • Begin in en heb slechts invloed op één deel van de hersenen
 • Het meest voorkomende type aanvallen geassocieerd met hersentumoren.

Focaal naar bilateraal

gegeneraliseerde aanvang

 • Begin in en beïnvloed beide hersenhelften tegelijkertijd
 • Begin zonder waarschuwing
 • Zelden geassocieerd met hersentumoren, maar als ze zich voordoen, zijn ze meestal een type dat bekend staat als tonisch-klonisch.

Onbekend begin

 • De term voor wanneer niet bekend is waar in de hersenen ze zijn begonnen, bijvoorbeeld of de persoon slaapt of alleen is en de aanval niet is waargenomen.

Niveau van bewustzijn tijdens de aanval

Focaal bewust (voorheen eenvoudige partiële aanvallen genoemd)

 • slechts een klein deel van één hersenkwab is aangetast
 • je bent volledig op de hoogte, zelfs als je niet kunt praten
 • je herinnert je de aanval achteraf, zelfs als je het niet kunt beschrijven.

Focaal verminderd bewustzijn (voorheen complexe partiële aanvallen genoemd)

 • een groter deel van één kant van de hersenen is aangetast
 • uw bewustzijn is aangetast, dus u kunt in de war zijn of niet weten wat u doet
 • het is onwaarschijnlijk dat u zich de aanval daarna herinnert
 • u kunt zich daarna moe voelen.

gegeneraliseerde aanvallen

 • beide kanten van de hersenen zijn aangetast
 • je bewustzijn zal op de een of andere manier worden beïnvloed
 • worden zelden geassocieerd met hersentumoren.

Of uw beweging wordt beïnvloed

Motorische aanvallen

 • een verandering in uw beweging met zich meebrengt, u plukt bijvoorbeeld aan uw kleding of uw spieren worden stijf voordat u schokkende bewegingen maakt.

Niet-motorische aanvallen

 • er is geen verandering in uw beweging, maar er kunnen sensorische effecten zijn, bijvoorbeeld veranderingen in uw zicht, reuk of gehoor.

Locatie in de hersenen

De effecten die u waarschijnlijk zult ervaren, zijn ook afhankelijk van waar de tumor zich in uw hersenen bevindt en wat dat deel van de hersenen controleert. Als uw tumor zich in twee verschillende delen van de hersenen bevindt, kunt u een combinatie van symptomen ervaren.

Hieronder volgen voorbeelden van wat er kan gebeuren, maar het kan zijn dat u iets anders ervaart:


Hoogtepunten in de geschiedenis van epilepsie: de afgelopen 200 jaar

Het doel van deze studie was om de evolutie van opvattingen over epilepsie als ziekte en symptoom in de 19e en 20e eeuw te presenteren. Er werd een grondige studie van teksten, medische boeken en rapporten uitgevoerd, samen met een overzicht van de beschikbare literatuur in PubMed. De 19e eeuw wordt gekenmerkt door het werk van de Franse medische school en van John Hughlings Jackson die het onderzoek naar epilepsie op een solide wetenschappelijke basis heeft gezet. In de 20e eeuw waren de uitvinding van EEG, de vooruitgang in neurochirurgie, de ontdekking van anti-epileptica en de afbakening van onderliggende pathofysiologische mechanismen de belangrijkste vorderingen op het gebied van onderzoek naar epilepsie. Onder de meest prestigieuze artsen die met epilepsie te maken hebben, kan men het werk van Henry Gastaut, Wilder Penfield en Herbert Jasper aanwijzen. De meest recente ontwikkelingen op het gebied van epilepsie zijn de ontwikkeling van geavanceerde beeldvormende technieken, de ontwikkeling van microchirurgie en het onderzoek naar het verband tussen genetische factoren en epileptische aanvallen.

1. Inleiding

De geschiedenis van epilepsie is vermengd met de geschiedenis van het menselijk bestaan. De eerste berichten over epilepsie zijn terug te voeren op de Assyrische teksten, bijna 2000 voor Christus. [1]. Meerdere verwijzingen naar epilepsie zijn te vinden in de oude teksten van alle beschavingen, vooral in de oude Griekse medische teksten van de Hippocratische collectie. Bijvoorbeeld Hippocrates in zijn boek Over heilige ziekte beschreef de eerste neurochirurgische procedure die erop wees dat craniotomie moet worden uitgevoerd aan de andere kant van de hersenen van de aanvallen, om patiënten te sparen van "flegma" dat de ziekte veroorzaakte [2]. Het duurde echter tot de 18e en 19e eeuw, toen de geneeskunde belangrijke vorderingen maakte en het onderzoek naar epilepsie werd bevrijd van religieus bijgeloof, zoals het feit dat epilepsie een goddelijke straf of bezit was [3, 4]. Aan het begin van de 18e eeuw heerste de opvatting dat epilepsie een idiopathische ziekte was die voortkwam uit de hersenen en andere inwendige organen. We moeten het belangrijke werk op dit gebied noemen van William Culen (1710–1790) en Samuel A. Tissot, wiens werk de basis legde voor de moderne epileptologie die nauwkeurig verschillende soorten epilepsie beschrijft.

2. Anatomie en fysiologie van epilepsie

2.1. Evolutie van gedachten rond de pathofysiologie en oorzaken van epilepsie

Aan het begin van de 19e eeuw begonnen artsen van de Franse medische school hun onderzoek op het gebied van epileptologie te publiceren beroemde Franse artsen publiceerden hun werken over epilepsie zoals Maisonneuve (1745-1826) [5], Calmeil (1798-1895) [6], en Jean-Etienne Dominique Esquirol (1772-1840). Maisonneuve benadrukte het belang van ziekenhuisopname van epileptische patiënten, categoriseerde epilepsie in idiopathische en sympathische en beschreef de zogenaamde gevoelige aura van sympathische epilepsie. Esquirol maakte onderscheid tussen petit en grand mal en samen met zijn leerlingen bestudeerden Bouchet en Cazauvieilh systematisch krankzinnigheid en epilepsie en voerden klinische en postmortale onderzoeken uit [3].

Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw richtte de geneeskunde zich op de afbakening van de pathofysiologie van epilepsie en de topografische lokalisatie van epileptische aanvallen.Belangrijke werken over epileptogenese, etiologie en taxonomie van epilepsie werden gepubliceerd door prestigieuze artsen zoals Théodore Herpin (1799-1865) in 1852 en 1867, Louis Jean François Delasiauve (1804-1893) in 1854, John Russell Reynolds (1828-1896) in 1861, en in 1881 door Sir William Richard Gowers (1845-1915). Wat betreft de afbakening van de epileptische mechanismen, het bewijs dat epilepsie voortkomt uit de hersenen kwam van het werk van fysioloog Fritsch (1838-1927) en psychiater Hitzig (1838-1907) in hun paper getiteld "Over de elektrische prikkelbaarheid van het cerebrum” ze presenteerden experimenten waarin ze aanvallen uitlokten door elektrische stimulatie in de hersenschors van honden [7]. Het werk van John Hughling Jackson (1835-1911) (Figuur 1) legde echter de wetenschappelijke basis voor epileptologie [3]. Jackson bestudeerde epilepsie op pathologische en anatomische basis. Zijn Studie van convulsies was het hoogtepunt van zijn onderzoek dat de nadruk legde op het bestaan ​​van gelokaliseerde laesies op de cortex die betrokken zijn bij epileptische convulsies. In 1873 gaf Jackson de volgende definitie voor epilepsie: "Epilepsie is de naam voor incidentele, plotselinge, buitensporige, snelle en lokale ontladingen van grijze stof" [3].


Epileptologie, gebaseerd op het werk van Jackson en andere vooraanstaande artsen uit de 19e eeuw, zoals John Simon (1816-1904), John Russell Reynolds (1828-1896), Samuel Wilks, William Richard Gowers (1845-1915), Adolf Kussmaul (1822-1902), en Adolf Tenner, uitgebreid en belangrijke stappen gezet in de richting van de opheldering van de pathofysiologie van de ziekte en op het gebied van therapieën [3].

Aan het begin van de 20e eeuw maakte Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), een Spaanse patholoog, histoloog en neurowetenschapper, belangrijke vorderingen op het gebied van de microscopische structuur van de hersenen en het zenuwstelsel. Hij was de eerste die de structuur van neuronen en synapsen beschreef, een kenmerkende vondst in de geschiedenis van de neurologie. Zijn bevindingen waren het hoogtepunt van inspanningen die begonnen in 1887, toen hij de Golgi-kleuring begon toe te passen bij de studie van het zenuwstelsel. Als beloning voor zijn inspanningen ontving Cajal in 1906 de Nobelprijs [8].

In 1907 publiceerde Gowers zijn beroemde boek Het grensgebied van epilepsie [9] gericht op flauwvallen, vagale en vasovagale aanvallen, migraine, duizeligheid en sommige slaapsymptomen, vooral narcolepsie. In 1914 identificeerde Dale (1875-1968) acetylcholine [10], de eerste neurotransmitter, een ontdekking die later in 1921 werd bevestigd door Loewi (1873-1961), die het aanvankelijk noemde Vagusstoff, omdat het werd vrijgegeven door de nervus vagus [11–13].

In de jaren twintig concentreerden Lennox (1884-1960) en Cobb (1887-1968) zich op de effecten van hongersnood, ketogeen dieet en veranderde cerebrale zuurstof bij epileptische aanvallen en publiceerden ze hun eerste monografie getiteld "Epilepsie vanuit het standpunt van fysiologie en behandeling” [14]. In 1922 publiceerden Cobb en Lennox nog een monografie met de titel “Epilepsie en gerelateerde aandoeningen” (1928) [15] en een belangrijk artikel waarin hun onderzoek wordt samengevat, getiteld “Het verband tussen bepaalde fysisch-chemische processen en epileptische aanvallen” (1929) [16]. Lennox en Cobb richtten zich op de effecten van verschillende stimuli op het ontstaan ​​van epileptische convulsies zoals honger, ketogeen dieet en zuurstofgebrek, de meeste met negatieve resultaten.

In de jaren veertig werden belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van psychomotorische epilepsie. Klüver (1897-1979), een Duits-Amerikaanse psycholoog, en Bucy (1904-1992), een Amerikaanse neuropatholoog, bekend om de ontdekking van het Klüver-Bucy-syndroom, toonden aan dat veranderingen in het gedrag van apen in verband kunnen worden gebracht met tijdelijke kwablaesies [17]. In 1941 bewezen Jasper (1906-1999) en Kershmann dat de temporale kwab de oorsprong is van psychomotorische aanvallen [18]. In dezelfde periode ontdekten Moruzzi (1910-1986) en Magoun (1907-1991) de reticulaire formatie in de hersenen [19]. Magoun zette zijn onderzoek voort met Lindsley (1907-2003) en Starzl (1926-) om verschillende neurale paden in de hersenen te identificeren en te wijzen op de belangrijke rol bij alerte waakzaamheid als achtergrond voor zintuiglijke waarneming, hogere intellectuele activiteit, vrijwillige bewegingen en gedrag [ 20, 21]. Dawson registreerde in 1947 de reacties van de menselijke hoofdhuid als reactie op somatosensorische prikkels (somatosensorisch opgeroepen potentieel) [22], terwijl Roberts (1920-) en Frankel in 1949 ontdekten

Er werden belangrijke vorderingen gemaakt op het gebied van neurowetenschappen en in de fysiologie van synapsen door Eccles (1903-1997), Kandel (1929-), Spencer (1931-1977), Speckmann (1939-), Purpura, Meldrum en anderen [24] –38].

James Kiffin Penry (1929-1996) publiceerde in 1969 belangrijke verhandelingen zoals de serie Basismechanismen van epilepsie en daarna Anti-epileptica, neurochirurgische behandeling van epilepsie, complexe partiële aanvallen en hun behandeling, en Anti-epileptica Werkingsmechanismen en vooruitgang in epileptologie. In hetzelfde jaar slaagde Gastaut erin een bijeenkomst te organiseren in Marseille die werd bijgewoond door 120 leden van ILAE en een voorlopige classificatie van epilepsie werd voorgelegd aan een commissie voor terminologie van epilepsie. De Algemene Vergadering van de ILAE accepteerde de eerste publicatie van klinische en elektro-encefalografische classificatie van epileptische aanvallen [39, 40].

Dreifuss (1926-1997) werkte aan videobewaking van absentie-aanvallen en hielp bij de classificatie van verschillende epileptische aandoeningen [41]. Prins et al. maakte de eerste studies van cellulaire verschijnselen van epileptische gebeurtenissen in de menselijke cortex [42-44]. Meldrum et al. bewees dat de veronderstelling dat hersenbeschadiging door toevallen als gevolg van hypoxie in verband wordt gebracht onjuist is [45-47] hij toonde aan dat de overmatige excitatoire activiteit verantwoordelijk is voor het cellulaire verlies van de hersenen.

Gedurende de laatste twee decennia werden ook verschillende veranderingen met betrekking tot de epileptische hersenbeschadiging bestudeerd, zoals het ontkiemen van mosvezel en synaptische reorganisatie [48-51].

2.2. De elektrofysiologie van epilepsie en het EEG

De eerste referentie met betrekking tot de associatie van elektrische stimuli en hersenactiviteit kwam van het werk van Fritsch (1838-1927) en Hitzig (1938-1907), die erin slaagden stuiptrekkingen te veroorzaken bij honden door elektrische stimuli toe te passen op de cortex van de dieren. Vijf jaar later, in 1875, onderzocht Caton (1842-1926) de elektrische activiteit van zenuwspierpreparaten en onderzocht de mogelijkheid of soortgelijke veranderingen in elektrische potentiaal in de hersenen plaatsvonden [52]. Een paar jaar later, in 1890, pleitte Beck uit Krakau in de pagina's van Zentrallblatt for Physiologie voor de prioriteit van de elektrische activiteit van de hersenen, na elektrische stimulatie in de hersenen van honden en konijnen [53]. In 1912 merkte Kaufman (1877-1951), een Russische fysioloog, de elektrische veranderingen in de hersenen op tijdens experimenteel geïnduceerde aanvallen, waarbij hij epileptische aanvallen associeerde met abnormale elektrische ontladingen [54] (EEG). In hetzelfde jaar publiceerde Pravdich-Neminsky (1879-1952), een Oekraïense fysioloog, het eerste dierlijke EEG en het opgeroepen potentieel van het zoogdier (hond) [55].

Twee jaar later publiceerde Cybulski (1854-1919), een Poolse fysioloog en pionier in elektro-encefalografie, in samenwerking met Jelenska-Macieszyna [56], de eerste foto's van elektro-encefalografie die actiepotentialen vastlegde bij een hond met focale epilepsie.

In de jaren twintig en dertig werden belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van elektro-encefalografie. In 1929 rapporteerde Berger (1873-1941), een Duitse neuroloog, zijn bevindingen over menselijke hersengolven [57], vijf jaar na zijn eerste opname van het eerste menselijke elektro-encefalogram. Zijn resultaten veroorzaakten controverse en scepsis binnen de wetenschappelijke gemeenschap, maar hij werd niet afgewezen of genegeerd. Zijn resultaten werden later bevestigd door Adrian (1899-1977) en Matthews [58]. In 1932 rapporteerde Berger opeenvolgende postictale EEG-veranderingen na een gegeneraliseerde tonicoklonische aanval, en in 1933 publiceerde hij het eerste voorbeeld van interictale veranderingen en een kleine epileptische aanval met 3/s ritmische golven in het EEG [59, 60]. In de daaropvolgende jaren tot 1939 deed Berger belangrijke observaties bij patiënten en bij gezonde proefpersonen. Zijn werk over epileptische EEG werd voltooid door Frederic Andrews Gibbs (1903-1992), een Amerikaanse neuroloog, en Erna Leonhardt-Gibbs (1904-1987), technicus en echtgenote van Frederic, die, in samenwerking met Lennox, de correlatie tussen EEG bevindingen en epileptische convulsies [61–63] Lennox en Gibbs publiceerden in 1941 hun monumentale monografie “Atlas van elektro-encefalografie”, waarin ze ook mechanische en wiskundige analyse van elektro-encefalogrammen [64] omvatten.

Een belangrijke en invloedrijke figuur op het gebied van EEG wiens werk in de jaren vijftig werd geïntensiveerd, was Henri Jean Pascal Gastaut (1915-1995) (Figuur 2). Na zijn afstuderen in 1945 aan de Universiteit van Marseille, werkte Gastaut in het laboratorium van William Gray Walter (1910-1977) in Bristol om de basisprincipes van EEG te leren en ontdekte hij fotische stimulatie als een activator voor EEG-aanvallen. In 1949 ging hij naar het Montreal Neurological Institute (MNI) met Wilder Penfield (1891-1976), de beroemde Canadese neurochirurg, en Herbert Jasper (Figuur 3) (1906-1999), een Canadese psycholoog, fysioloog, anatoom, scheikundige en neuroloog die in 1939 een EEG-laboratorium oprichtte en de rol van thalamische reticulaire structuren in het ontstaan ​​van metrazol-geïnduceerde gegeneraliseerde paroxysmale EEG-ontladingen bestudeerde en het concept van centrencephalische aanvallen ontwikkelde [65]. Na zijn terugkeer naar Marseille richtte Gastaut de International EEG Federation op en werd in 1953 het hoofd van de neurobiologische laboratoria van het Marseille Hospital en richtte een neurologische school op die de volgende decennia domineerde. In 1958 nam hij deel aan de oprichting van het Toul Ar C'hoat Centrum in Bretagne voor de opvoeding van kinderen met epilepsie, terwijl hij twee jaar later het Saint Paul Centrum voor epileptische kinderen oprichtte en, in 1961, de onderzoekseenheid INSERM Neurobiology. Zijn bijdrage in de studie van epileptologie was monumentaal met zijn vrouw, Yvette, hij definieerde vijf belangrijke menselijke EEG-patronen (lambda-golven, pi-ritme, mu-ritme, rolandische pieken en posterieur theta-ritme) [66, 67]. Hij beschreef ook twee syndromen onder zijn naam: het syndroom van Gastaut, een vorm van lichtgevoelige epilepsie [68], en het Lennox-Gastaut-syndroom (ernstige encefalopathie bij kinderen) met begin in de kindertijd met myoclonische aanvallen 's nachts, hoofdknikken en valaanvallen die bijzonder prominent aanwezig zijn. [69, 70]. Hij bestudeerde ook fotische en andere zelfopgewekte aanvallen, schrikepilepsie, HHE-syndroom en goedaardige partiële epilepsie van de kindertijd met occipitale piekgolven [68, 71–75].Wilder Penfield (1891-1976) aan de rechterkant en Herbert Jasper (1906-1999) aan de linkerkant (aangenomen door het publieke domein op http://baillement.com/lettres/penfield.html).

In de jaren zestig werden belangrijke EEG-onderzoeken uitgevoerd bij dieren, voornamelijk door Prince en zijn onderzoeksteam, waarbij de pieken en golven werden aangetoond die verband houden met synchrone paroxysmale depolariserende uitbarstingen die optreden in corticale neuronen [76-79] en het piekgolfcomplex [80]. In 1968 erkende Falconer het belang van hippocampale sclerose bij temporale kwab-epilepsie [81].

2.3. De Patch-Clamp-techniek

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van neurowetenschap was die van Neher (1944-), die de patch-clamp-methode uitvond om de stroom door enkel-ionkanalen te meten [82]. Neher en Sakmann ontwikkelden de patch-clamp-techniek waarvoor ze in 1992 de Nobelprijs ontvingen [83]. Met behulp van de patch-clump-techniek konden de verschillende ionkanalen worden bestudeerd en zo werd de rol van calciumkanalen bij epilepsie opgehelderd [84].

3. Therapie van epilepsie

3.1. De evolutie van anti-epileptische chirurgie

De eerste chirurgische ingrepen bij epileptische patiënten werden uitgevoerd in de 19e eeuw Heyman was in 1831 de eerste die een operatie uitvoerde bij een epileptische patiënt vanwege een hersenabces. Chirurgische excisie werd uitgevoerd op 25 november 1884 door Dr. Godlee in het National Hospital of London. In 1880 beschreef Wilhelm Sommer (1852-1900), de Duitse neuroloog en psychiater, precies Ammons hoornlaesies en epileptische manifestaties die met een redelijke mate van voorkomen. Zowel Theodor Kocher (1841-1917), een Zwitserse chirurg uit Bern, Nobelprijswinnaar en pionier op het gebied van epileptische chirurgie, als Harvey Cushing (1869-1939), vader van de moderne neurologische chirurgie, in Baltimore hadden te maken met posttraumatische epileptische aandoeningen, vooral bij patiënten die hoge endocraniale druk [85, 86]. In 1886 sneed Horsley (1875-1916) een epileptogeen posttraumatisch corticaal litteken uit in het National Hospital of London bij een 23-jarige man onder algemene anesthesie en besprak zijn keuze voor anesthesie: "Ik heb geen ether gebruikt bij operaties aan de mens, uit angst dat het de neiging zou hebben om cerebrale opwinding te veroorzaken chloroform, natuurlijk, wat integendeel een duidelijke depressie zou veroorzaken.” [87]. In Duitsland verfijnden Krause (1857-1937) en Foerster (1873-1941) de techniek van Horsley [88, 89].

Aan het begin van de 20e eeuw introduceerde Dandy (1886-1946) hemisferectomie als een neurochirurgische procedure in 1923 [90]. Het duurde echter tot de jaren dertig van de vorige eeuw voordat er belangrijke vorderingen werden gemaakt in de epileptische chirurgie. Het idee om de epileptogene focus te bedienen werd geïntroduceerd door Gibbs en Lennox in 1938 [91]. De introductie van EEG in epilepsiechirurgie was belangrijk bij de ontwikkeling van chirurgische technieken.

Penfield heeft samen met Jasper en Theodore Brown Rasmussen (1910-2002) in het Neurologisch Centrum van de Universiteit van Montreal ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de evolutie van de chirurgie van epilepsie [92, 93]. Penfield paste de Foerster-methode toe voor het verwijderen van epileptogene laesies bij een epilepsiepatiënt. Na de oprichting van het Montreal Neurological Institute (MNI), in 1934, in samenwerking met Jasper, vond hij de Montreal-procedure voor de chirurgische behandeling van epilepsie. Volgens de Montreal-procedure verwijdert de chirurg door middel van plaatselijke verdoving een deel van de schedel om hersenweefsel bloot te leggen en door middel van sondes beschrijft de patiënt bij bewustzijn aan de chirurg zijn/haar gevoelens zodat de chirurg de exacte locatie van de aanvalsactiviteit. Vervolgens gaat de chirurg door met het verwijderen van hersenweefsel op deze locatie, waardoor de bijwerkingen van de operatie worden verminderd [94]. Door zijn operaties was Penfield in staat verschillende hersencentra te identificeren en kaarten te maken van de sensorische en motorische cortex van de hersenen. Onderzoek in MNI richtte zich ook op andere gebieden van epileptologie, zoals neurochemie, oncologie en hersenangiologie. Penfield perfectioneerde en vestigde zijn chirurgische procedures als een voorkeursbehandeling bij hardnekkige epilepsie, vooral van neocorticale gebieden [94-96]. In 1954 publiceerde Penfield met Jasper een van de grootste klassiekers in de neurologie, Epilepsie en de functionele anatomie van het menselijk brein [93].

Rond dezelfde periode voerden Van Wagenen en Herren (1897-1961), hoofd Neurochirurgie aan het Universitair Medisch Centrum van Rochester (URMC), de procedure van callosotomie uit en perfectioneerden deze [97]. Bailey (1892-1973), een Amerikaanse neuropatholoog, neurochirurg en psychiater, bekend om zijn werk op het gebied van hersenoncologie, was de eerste die temporale lobectomieën probeerde voor psychomotorische aanvallen en de eerste die elektrocorticografie gebruikte voor intraoperatieve lokalisatie [98]. Men moet ook de methode van hemisferectomie noemen, geïntroduceerd door McKenzie (1892-1964) [99] en Krynauw in 1950 [100].

Bailey en Gibbs gebruikten in 1951 het EEG als richtlijn voor het uitvoeren van temporale kwabchirurgie [98], terwijl Falconer, een neurochirurg uit Nieuw-Zeeland, in Londen in 1953 de en bloc anterior temporale kwabresectie en de term mesiale temporale sclerose introduceerde. [101]. Het werk van Margerison en Corsellis leidde tot de term hippocampale sclerose [102], een pathologische entiteit die voor het eerst bijna 80 jaar eerder werd beschreven door Sommer in 1880 [103]. Niemeyer suggereerde in 1958 een meer selectieve procedure van resectie van de mesiobasale limbische structuur [104], een techniek die later werd verlaten.

De volgende belangrijke stap op het gebied van anti-epileptische chirurgie werd gezet door Tailarach en zijn team. In 1957 publiceerde Tailarach (1911-2007) zijn stereotactische atlas, een werk dat de toekomst van epilepsie-neurochirurgie het volgende decennium veranderde [105] Marcel David die de opvattingen van Tailarach overnam, steunde de oprichting van een operatiekamer waarin stereotactische chirurgie zou plaatsvinden. Binnen deze operatiekamer zou teleradiografie plaatsvinden en het gebruik van parallelle röntgenstralen zou vervormingen van schedel, bloedvaten, ventrikels en het frame en roosters die worden gebruikt voor het geleiden van de plaatsing van intracraniale elektroden, voorkomen. De eerste operatiekamer voor stereotactische chirurgie werd in 1959 geopend in Sainte-Anne [106]. Het team van Tailarach kreeg twee leden, Alain Bonis en Gabor Szikla. In 1962 werd de term stereo-elektro-encefalografie (SEEG) geïntroduceerd door Talairach en Jean Bancaud (1921-1993). Hun methode bracht een revolutie teweeg in de chirurgie van epilepsie, omdat het de preoperatieve en therapeutische chirurgische fasen van het onderzoek volledig kon scheiden. Tailarach en Bancaud die hun techniek gebruikten, toonden aan dat laesie- en irritatiezones een variabele topografische relatie hadden binnen de epileptogene zone [14]. De methode van Tailarach maakte de individualisering van epileptische chirurgie voor elke patiënt mogelijk [18, 19].

In de jaren zestig introduceerden Bogen en Vogel de procedure van callosotomie [107] als een procedure voor bepaalde gevallen van farmacoresistente epilepsie met ernstige atonische akinetische aanvallen.In 1961 publiceerde White een uitgebreid overzicht van de chirurgische procedure van hemisferectomie, waarin de resultaten werden samengevat van 269 gepubliceerde gevallen [108] bij de behandeling van hemiplegie en toevallen van het infantiele type. In 1969 introduceerden Morell en Hanbrey "multiple subpial transection" (MST) voor niet-reseceerbare epileptische foci [108].

Op het gebied van anti-epileptische chirurgie stelde MTLE in het begin van de jaren tachtig selectieve amygdalohippocampectomie (AHE) voor met de trans-Sylvian benadering, ter vervanging van de resectie van de anterior temporale kwab [109]. De komst van moderne diagnostische technieken zoals MRI, PET en SPECT (single photon emission tomography), 31P- en 1H-MR-spectroscopie en MEG (magneto-encefalografie) brachten ook een revolutie teweeg in de epileptische chirurgie. De toepassing van microchirurgie leidde tot selectieve operaties met minder complicaties. Dergelijke procedures omvatten "selectieve amygdalohippocampectomie" [109], de innovatie van oudere, anterior callosotomie, subtotale functionele hemispherectomie en uitgebreide multilobaire resecties, en de introductie van nieuwe operatieve technieken zoals multiple subpiale transsectie [109] en gammames.

3.2. Drugs therapie

Wat betreft therapieën en de neurofysiologie van epilepsie was er in de tweede helft van de 19e eeuw al veel bekend. De behandeling van epilepsie bestond tot die tijd vooral uit kruiden- en chemische middelen. In 1857 ontdekte Sir Locock (1799-1875) de anticonvulsieve en kalmerende eigenschappen van kaliumbromide en begon hij zijn patiënten te behandelen. Vanaf dat moment werd kaliumbromide een keuzebehandeling voor mensen met epileptische aanvallen en zenuwaandoeningen tot de ontdekking van fenobarbital in 1912 [110].

In 1912 introduceerde Hauptmann (1881-1948), een Duitse arts, fenobarbital in de therapie van epilepsie, een van de eerste anti-epileptica [111]. Fenobarbital werd op de markt gebracht door het geneesmiddelenbedrijf Bayer met het merk Luminal. Hauptmann diende Luminal toe aan zijn epilepsiepatiënten als kalmeringsmiddel en ontdekte dat hun epileptische aanvallen vatbaar waren voor het medicijn. De introductie van diermodellen in de studie van de anticonvulsieve eigenschappen van verschillende stoffen zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe anti-epileptica.

Het volgende medicijn dat werd geïntroduceerd in de therapie van epilepsie was fenytoïne in 1938. Hoewel fenytoïne al bekend was vanaf 1908 en werd gesynthetiseerd door Heinrich Biltz (1865-1943), was er geen interesse voor dat medicijn omdat het geen kalmerende eigenschappen had. Merritt (1902-1979), een eminente academische neuroloog, ontdekte samen met Putnam (1894-1975), in 1938 de anticonvulsieve eigenschappen van fenytoïne (Dilantin) en het effect ervan op de beheersing van epileptische aanvallen. papieren [112-115]. Fenytoïne werd het eerstelijnsmedicijn voor de preventie van partiële en tonisch-clonische aanvallen en voor acute gevallen van epilepsie of status epilepticus, wat een alternatieve therapeutische keuze bood voor patiënten die niet reageerden op bromiden of barbituraten. In 1946 werd een nieuw anti-epilepticum toegevoegd in de koker van anti-epileptische therapie, trimethaion, waarvan door Richards en Everett werd gemeld dat het pentyleentetrazol-geïnduceerde aanvallen voorkomt en vooral effectief is bij absentie-aanvallen [116].

In de jaren vijftig kwamen er nieuwe medicijnen op de markt, zoals carbamazepine in 1953 [117], primidon in 1954, ethosuximide in 1958 door Vossen [118], natriumvalproaat in 1963 door Meunier et al. [119], en sultiame. Buchtal en Svensmark waren de eersten die in 1960 de niveaus van de anti-epileptica in het bloed meten [120]. Hoewel carbamazepine en valproaat in de jaren zestig in Europa verkrijgbaar waren, werd in de VS geen ander geneesmiddel goedgekeurd. De ontwikkeling van carbamazepine was gebaseerd op het neurolepticum chloorpromazine van Firma Rhône-Poulenc in Lyon. Jean Pierre (1907-1987) en Pierre Deniker (1917-1998), Franse psychiaters, gebruikten chloorpromazine in Centre Hospitalier Sainte Anne in Parijs om patiënten met schizofrenie te behandelen. Het onderzoek naar neuroleptica werd echter voortgezet in de laboratoria van Geigy. carbamazepine werd gesynthetiseerd door Schindler en Blattner (1921-?) bij J.R. Geigy AG, Basel, Zwitserland, 1953, in de loop van de ontwikkeling van een ander antidepressivum, imipramine [117]. Initiële dierscreening toonde aan dat carbamazepine effectief was tegen trigeminusneuralgie, wat werd bevestigd door klinische onderzoeken [121]. Anti-epileptische effecten werden gerapporteerd in 1963 en 1964 [122, 123]. Het werd sinds 1965 in het VK gebruikt als anticonvulsivum en is sinds 1974 in de VS goedgekeurd. De reden voor de vertraging van de goedkeuring in de VS was te wijten aan meldingen van aplastische anemie veroorzaakt door het medicijn [124]. Ethosuximide werd voor het eerst geïntroduceerd in de klinische praktijk in het begin van de jaren vijftig voor de therapie van 'petit mal' bij afwezigheid.

In 1967 kwam valproaat naar voren als een nieuw veelbelovend anti-epilepticum. Valproaat werd aanvankelijk gesynthetiseerd in 1881 door Beverly Burton in de VS en werd aanvankelijk gebruikt als een organisch oplosmiddel [125] zijn onderzoek naar valproaat begon in Würzburg, Duitsland. De anticonvulsieve eigenschappen van valproaat werden gerapporteerd door Pierre Eymard, die werkte in de laboratoria van Firma Berthier in Grenoble, en het werd voor het eerst vrijgegeven als anti-epilepticum in Frankrijk in 1967 [126] na de publicatie van preklinische studies door Garraz et al. in 1964. In 1970 kreeg het een licentie voor andere Europese landen, maar in de VS kreeg het geen licentie vóór 1978.

In 1970 werden Penry en Cereghino ingezet bij het ontwerpen van klinische onderzoeken voor anti-epileptica (AED's). Harvey Kupferberg voegde zich bij hun team en samen ontwikkelden ze een methode voor het meten van de bloedspiegels van albutoïne, een experimenteel medicijn dat niet effectief bleek te zijn bij epilepsie. De eerste editie van Anti-epileptica kwamen voort uit hun onderzoeksinspanningen in 1972 [127]. Carbamazepine was het eerste medicijn dat door de FDA werd goedgekeurd op basis van de resultaten van klinische onderzoeken. Pippenger (1939-) ontwikkelde methoden voor het meten van bloedspiegels van AED's [128]. Andere anti-epileptica die in de jaren zeventig werden geïntroduceerd, waren clobazam (1,5-benzodiazepine) (1970), clonazepam (1,4-benzodiazepine) (1970) en piracetam.

De laatste tien jaar zijn nieuwere anti-epileptica zoals vigabatrine (1989), lamotrigine (1990), oxcarbazepine (1990), gabapentine (1993), felbamaat (1993), topiramaat (1995), tiagabine (1998), zonisamide (1989 in Japan en 2000) in de VS) werden levetiracetam (2000), stiripentol (2002), pregabaline (2004), rufinamide (2004), lacosamide (2008), eslicarbazepine (2009) en perampanel (2012) gebruikt. FDA beëindigde het klinische gebruik van felbamaat in 1994 vanwege de associatie met complicaties. De nieuwere generatie anti-epileptica, waaronder vigabatrine, felbamaat, gabapentine, lamotrigine, tiagabine, topiramaat, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, pregabaline, rufinamide en lacosamide hebben een verbeterde verdraagbaarheid en veiligheid in vergelijking met hun oudere tegenhangers. Stiripentol, pregabaline, rufinamide, lacosamide, eslicarbazepine en perampanel zijn alleen goedgekeurd voor aanvullend gebruik. Het onderzoek naar anti-epileptica is een actief veld en veel geneesmiddelen zijn momenteel in ontwikkeling in klinische onderzoeken, waaronder eslicarbazepineacetaat, brivaracetam en retigabine.

In klinische fase III-onderzoeken (waarbij eslicarbazepine-doses van 400, 800 en 1200 mg/dag werden gebruikt) werd eslicarbazepine goed verdragen, waarbij de meest voorkomende bijwerkingen waren duizeligheid, hoofdpijn en slaperigheid [129-132]. Er zijn twee grootschalige klinische fase III-onderzoeken uitgevoerd met retigabine. In beide onderzoeken omvatten bijwerkingen die tot stopzetting leidden duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn en vermoeidheid [133-136].

3.3. Het idee van een ketogeen dieet

Ketogeen dieet werd voor het eerst gebruikt bij de behandeling van epilepsie in 1911 door de Franse artsen Guelpa en Marie. Het werd geïntroduceerd als een dieet vol vetten en weinig eiwitten en koolhydraten en slaagde erin 20 kinderen en volwassenen met epilepsie te behandelen die een afname van het aantal aanvallen meldden [137]. Echter, vasten en andere diëten werden gebruikt voor de behandeling van epilepsie sinds het Hippocratische tijdperk [138].

In 1922 paste Hugh Conklin, een osteopathische arts uit Michigan, dit dieet toe op epileptische patiënten met bemoedigende resultaten. Conklin geloofde dat epilepsie het gevolg was van gifstoffen die de hersenen beschadigen en daarom verplichtte hij zijn patiënten tot een streng dieet. In zijn papieren schreef hij: "Ik beperk mijn patiënten elke vorm van voedsel, behalve water, zolang hun fysieke toestand het toelaat." Conklin had een persoonlijke interesse in ketogeen dieet, omdat hij op deze manier zijn neef probeerde te genezen, die leed aan medicijnresistente epilepsie. Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd over het nut van een ketogeen dieet en de indicaties die zullen leiden tot het starten van een dergelijke behandeling [139, 140]. Verdere studies werden gepubliceerd door Talbot [141], Helmholz [142], Lennox [143] en Bridge en Iob [144]. Charles Howland, een welgestelde advocaat uit New York, financierde zijn broer John Howland om te onderzoeken of er een wetenschappelijke basis was voor het succes van de uithongeringsbehandeling waarmee zijn epileptische zoon werd behandeld [145, 146]. Dr. John Howland, hoogleraar kindergeneeskunde, John Hopkins Hospital, gebruikte deze financiering om het eerste laboratorium te creëren in het Harriet Lane Home for Invalid Children. John Howland Memorial Fund werd opgericht in het John Hopkins Hospital en ondersteunde het onderzoek naar het ketogeen dieet [147]. Hoewel er meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd, blijven de anticonvulsieve mechanismen van een ketogeen dieet onverklaard. In de jaren die volgden, publiceerden veel auteurs artikelen met positieve of negatieve resultaten. Daarna werd deze therapie jarenlang vergeten, omdat vooruitgang in de farmaceutische therapie op de voorgrond stond. In de afgelopen 20-30 jaar beleefde KD een opleving, vooral in de Anglo-Amerikaanse wereld, waar het is gevestigd als een behandelingsoptie voor therapieresistente infantiele epilepsie. Livingston [148], Hopkins en Lynch [149, 150] en Huttenlocher [151] waren de voorstanders van deze richting. De veelheid aan bijwerkingen en procedurele problemen verminderden echter de aanvankelijke euforie. Pas in 1996 werd de Instituut Charlie (het instituut werd genoemd door een vader van een kind met epilepsie dat werd behandeld met) KD) onderwees het publiek over de voordelen van KD, organiseerde seminars en trainingen en publiceerde een boek met de titel De epilepsiedieetbehandeling: een inleiding tot het ketogene dieet. Meer recentelijk zijn nieuwe versies van het ketogene dieet, zoals het gemodificeerde Atkins-dieet, met succes toegepast voor de behandeling van kinderen en volwassenen met refractaire epilepsie [152, 153] en worden vooral aanbevolen in gevallen van farmacologisch hardnekkige epilepsie.

3.4. De techniek van nervus vagus stimulatie

Een belangrijke vooruitgang in de behandeling van epilepsie was de ontwikkeling van de techniek van nervus vagus stimulatie (VNS), vooral voor patiënten die ernstige bijwerkingen van anti-epileptica ervaren. VNS omvat implantatie van een programmeerbare signaalgenerator (neurocybernetische prothese NCP) in de borstholte, en de stimulerende elektroden dragen elektrische signalen van de generator naar de linker nervus vagus [154].

3.5. Gratis behandelingen voor epilepsie

Gedurende de laatste twee decennia is er een reeks alternatieve of complementaire therapieën ontstaan ​​in de therapie van epilepsie. Deze omvatten ontspanningstherapieën zoals massage, aromatherapie, reflexologie en chiropractische therapie, holistische therapieën zoals kruidengeneeskunde (sint-janskruid, teunisbloemolie), homeopathie, ayurvedische geneeskunde en traditionele Chinese geneeskunde (kruidengeneesmiddelen plus acupunctuur), traditionele en psychologische therapieën zoals autogene training, neurofeedback en andere psychologische therapieën, en muziektherapie. Hoewel sommige van die therapieën effect lijken te hebben, worden de meeste beschouwd als complementaire therapieën en zijn er meer studies nodig om hun therapeutisch effect en hun bruikbaarheid in de dagelijkse klinische praktijk vast te stellen [155]. Recente studies hebben het gebruik van cannabidiol en medicinale marihuana voor de behandeling van epilepsie vastgesteld [156].

4. De evolutie van gedachten rond epilepsie: samenleving en wetenschap werken samen voor het welzijn van epileptische patiënten

Vlak voor het begin van de twintigste eeuw, in 1898, organiseerden William Pryor Letchworth (1823-1910), een zakenman die zich toelegde op liefdadigheidsinstellingen, en Frederick Peterson (1859-1938), een eminente Amerikaanse neuroloog en hoogleraar neurologie, Columbia University, de eerste nationale vereniging voor de studie van epilepsie en de zorg en behandeling van epilepsie in de VS en de Craig Colony in Sonyea, het eerste uitgebreide openbare epilepsiecentrum, samen met andere vooraanstaande artsen zoals Roswell Park (1852-1914), hoogleraar chirurgie , University of Buffalo Medical School, en een chirurg, Buffalo General Hospital, William P. Spratling (1863-1915), Amerikaanse neuroloog, bekend om zijn studies in epilepsie, en Frederick Munson [157, 158]. William Spartling introduceerde voor het eerst de term 'epileptoloog' voor een arts die gespecialiseerd is in epilepsie.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog organiseerde Pearce Bailey het systematische onderzoek van militaire rekruten en creëerde een database met epidemiologische gegevens over epilepsie. Hetzelfde jaar wordt beschouwd als het oprichtingsjaar van de American Epilepsy Society (AES) ter herdenking van een gezamenlijke bijeenkomst over epilepsie, georganiseerd door de Association for the Research in Nervous and Mental Disease (ARNMD) en de American League Against Epilepsy (ALAE). ). De werkzaamheden van deze bijeenkomst vatten de stand van de techniek op het gebied van epilepsie-onderzoek samen en stimuleerden verder onderzoek [159]. De eerste president van AES was Dr. Charles Dair Aring (1904-1998), een bekende Amerikaanse neuroloog en pionier op het gebied van medisch onderwijs in de VS.

Het begin van de jaren vijftig werd gekenmerkt door de oprichting door het Amerikaanse congres en de American Academy of Neurology van het National Institute of Neurological Diseases and Blindness (NINDB), nu bekend als het National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Het hoofddoel van dit instituut was het bestuderen en behandelen van de neurologische en psychiatrische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Bailey. Bailey rekruteerde in zijn team Maitland Baldwin (1918-1970), een beroemde Amerikaanse neurochirurg, als hoofd chirurgische neurologie, Bethesda, Donald Bayley Tower (1919-2007), in 1953, als hoofd van de sectie over klinische neurochemie, en Cosimo Ajmone-Marsan (1918-2004), als hoofd van de afdeling elektro-encefalografie in 1954. Als resultaat van hun samenwerking werd een verhandeling over temporale kwab-epilepsie gepubliceerd [160].

In de jaren zestig, in 1961, werd het International Bureau for Epilepsy (IBE) opgericht als een organisatie van leken en professionals die geïnteresseerd waren in de medische en niet-medische aspecten van epilepsie (http://www.ibe-epilepsy.org). In 1962 creëerde de US Public Health Service Surgeon General het Neurological and Sensory Disease Control Program (NSDCP), dat op verschillende manieren onderzoek naar epilepsie ondersteunt. In 1965 organiseerde Anthony Joseph Celebrezze (1941-2003), secretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn, een bijeenkomst voor de uitbreiding van epilepsieonderzoek en -diensten. Als gevolg hiervan richtte Surgeon General William Stewart (1921-2008) in 1966 de Surgeon General's Public Health Service Advisory Committee on the Epilepsies op, terwijl in 1969 de Society for Neuroscience werd opgericht. Stewart creëerde twee subcommissies: een met David Daily getiteld Service Training Subcommissie met Terrance Capistrant en James Cereghino als uitvoerend secretarissen en een tweede met Arthur Ward getiteld Onderzoek Training Subcommissie met William Caveness en J. Kiffin Penry als uitvoerend secretarissen [65].

In 1970 werd een classificatie van epilepsie voorgesteld door de International League Against Epilepsy [161]. Deze classificatie is de afgelopen decennia verschillende keren herzien om termen en betekenissen te verduidelijken en om verwarring over het begrip van epilepsie te voorkomen. In 1975 werd onder leiding van Dr. Richard H. Masland en Dr. David Daly de Amerikaanse Commissie voor de Controle van Epilepsie en de Gevolgen ervan opgericht, waarmee een plan werd opgesteld voor landelijke actie tegen epilepsie.

Gedurende de laatste twee decennia worden epileptica psychologisch en sociaal geëvalueerd en vóór 1990 werden instrumenten voor kwaliteit van leven ontwikkeld. In 1981 publiceerde de International League Against Epilepsy (ILAE) de eerste classificatie van epilepsie die uitgebreid werd besproken en herzien in 1989 [162-164]. De classificatie en terminologie voor epileptische aanvallen en syndromen vormden een fundamenteel instrument voor het diagnosticeren, organiseren en differentiëren de epilepsie.

In de jaren negentig, het decennium van de hersenen, lanceerde de WHO in samenwerking met ILAE en IBE in 1997 de Global Campaign Against Epilepsy, om epilepsie uit de schaduw te halen en diagnose, behandeling, preventie en sociale aanvaardbaarheid verder te verbeteren. In 1993 definieerde de ILAE koortsstuipen als aanvallen die optreden in de kindertijd na de leeftijd van 1 maand, gewoonlijk tussen 3 maanden en 6 jaar oud, geassocieerd met een koortsachtige ziekte, niet veroorzaakt door een infectie van het centrale zenuwstelsel (CZS), zonder eerdere neonatale of niet-uitgelokte aanvallen en niet voldoen aan de criteria voor andere acute symptomatische aanvallen [165]. In 2001 stelde de ILAE Task Force on Classification and Terminology onder Engel een diagnostisch schema voor mensen met epileptische aanvallen en met epilepsie [166] voor, dat in 2006 ook werd ondersteund door de ILAE Classification Core Group [167]. ILAE's classificatie van epilepsie en convulsieve stoornissen werd uitgebreid besproken en een nieuwe classificatie werd voorgesteld, maar niet geïmplementeerd sinds 2010, toen ILAE een nieuwe classificatie publiceerde [168, 169].

5. De bijdrage van beeldvormende technieken bij de diagnose van epilepsie

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog beschreef Dandy (1886-1946), een Amerikaanse neurochirurg, in 1918 en 1919 pneumoventriculografie en pneumo-encefalografie [170-172], de eerste beeldvormingstechnieken van de hersenen met behulp van röntgenstralen. Voor zijn ontdekking werd hij in 1933 door Hans Christian Jacobaeus genomineerd voor de Nobelprijs. Op het gebied van beeldvorming duurde het tot 1972 voordat computertomografie (CT) werd uitgevonden door de Britse ingenieur Godfrey Hounsfield (1919-2004), EMI Laboratories, VK, en door de Zuid-Afrikaanse natuurkundige Allan MacLeod Cormack (1924-1998), Tufts University, Massachusetts [173]. Het gebruik van 18F-fluordeoxyglucose voor het bepalen van lokale cerebrale lokalisatie begon in 1977 [174, 175].

De afgelopen decennia zijn er grote stappen gezet in de diagnostische benadering van epilepsie door middel van neuroimaging. Technieken als magnetische resonantietomografie (MRI), SPECT en PET droegen bij aan de diagnose van pathologische gebieden van de hersenen, zoals tumoren, corticale/subcorticale dysgeneses, ontstekingen, beroertes, vasculaire dysplasie en posttraumatisch letsel. Nieuwere beeldvormende technieken bij de diagnose van epilepsie zijn onder meer functionele MRI [176] (fMRI), klinische proton-MR-spectroscopie [177] en magneto-encefalografie (MEG) [178].

6. Genetica bij epilepsie

Het eerste verband tussen erfelijkheid en epilepsie werd in 1903 gelegd door Lundborg (1868-1943), een Zweedse arts, berucht om zijn opvattingen over eugenetica en rassenhygiëne, die zijn onderzoek publiceerde naar de genetica van progressieve myoclonische epilepsie, voor het eerst beschreven door Heinrich Unverricht in 1891 (1853-1912) [179] zijn analyse was baanbrekend aangezien hij sinds de 18e eeuw de ziekte in de familie kon traceren. Op die manier was Lundborg ook een pionier in de studie van menselijke genetica.

Het concept van eugenetica werd een probleem in de controle van epilepsie in de jaren dertig van de vorige eeuw, in 1936 publiceerde de American Neurological Association Committee for the Investigation of Eugenetical Sterilization een rapport [180] waarin stond dat sterilisatie van epileptica vrijwillig zou moeten zijn en onder toezicht en alleen met toestemming van de patiënt.

De belangrijkste evolutie op het gebied van de genetica van epilepsie vond echter plaats gedurende de laatste twintig jaar in 1989. Leppert was de eerste die het verband identificeerde tussen chromosoom 20 en idiopathisch menselijk epilepsiesyndroom in een familie met goedaardige familiale neonatale convulsies [181]. Epilepsie blijft nog steeds een gebied van actief onderzoek en beslaat verschillende medische specialismen. Het groeiende bewijs over het verband tussen verschillende genen en epilepsie is de voorhoede van het moderne epilepsie-onderzoek, en in de komende decennia zullen nieuwe opwindende ontdekkingen de epileptologie veranderen [182]. Onlangs, in 2011, publiceerde Engel de identificatie van betrouwbare biomarkers die differentiële diagnose aanzienlijk zouden vergemakkelijken, de huidige trial-and-error-benadering van farmacotherapie zouden elimineren, prechirurgische evaluatie zouden vergemakkelijken en de kosteneffectiviteit van de ontdekking van geneesmiddelen en klinische proeven van middelen aanzienlijk zouden verbeteren. ontworpen om epilepsie te behandelen, voorkomen en genezen [167].

7. Conclusies

De fascinerende geschiedenis van epilepsie is verbonden met de geschiedenis van de mensheid. Vroege rapporten over epilepsie gaan terug tot de oude Assyrische en Babylonische teksten en bestrijken een periode van bijna 4.000 jaar. Het eerste kenmerk in de geschiedenis van epilepsie zijn de Hippocratische teksten die de goddelijke oorsprong van de ziekte in twijfel trekken. Grote vooruitgang in het begrip van epilepsie kwam veel later, tijdens de 18e en 19e eeuw werden theorieën over epilepsie in deze periode geformuleerd op een solide wetenschappelijke basis en epileptici worden voor het eerst behandeld als patiënten en niet als gekken of bezetenen. Tijdens deze periode werden experimentele studies uitgevoerd en vooruitgang geboekt in de pathologie van de ziekte en het verband tussen epilepsie en verschillende psychiatrische symptomen. Het werk van John Hughlings Jackson werd voorafgegaan door een overvloed aan studies door Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse artsen die het wetenschappelijk denken ontwikkelden en grondige studies over epilepsie uitvoerden. De komst van de 20e eeuw leidde tot een diepgaand begrip van de mechanismen van de ziekte, de ontwikkeling van effectieve medicijnen en neuroimaging-methoden. Last but not least moeten de belangrijke vorderingen in de moleculaire biologie van de ziekte en de verbinding van verschillende genen met verschillende vormen van epilepsie worden vermeld.

Belangenverstrengeling

De auteurs verklaren dat er geen belangenconflict is met betrekking tot de publicatie van dit artikel.

Referenties

 1. E. Magiorkinis, K. Sidiropoulou en A. Diamantis, "Kenmerken in de geschiedenis van epilepsie: epilepsie in de oudheid," Epilepsie en gedrag, vol. 17, nee. 1, pp. 103-108, 2010. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 2. Hippocrates, De heilige ziekte, vol. 2, Loeb Classical Library en Harvard University Press, Londen, VK, 1965, vertaald door W.H.S. Jones.
 3. K. Sidiropoulou, A. Diamantis en E. Magiorkinis, "Kenmerken in 18e- en 19e-eeuws epilepsie-onderzoek," Epilepsie en gedrag, vol. 18, nee. 3, pp. 151-161, 2010. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 4. A. Diamantis, K. Sidiropoulou en E. Magiorkinis, "Epilepsie tijdens de middeleeuwen, de renaissance en de verlichting", Tijdschrift voor Neurologie, vol. 257, nee. 5, pp. 691-698, 2010. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 5. J.G.F. Maisonneuve, Recherches et observations sur l'épilepsie, present's a L'ಜole de m󩷬ine de Paris, Parijs, Frankrijk, 1803.
 6. L.F. Calmeil, De l' epilepsie etudiee sous le rapport de son siege et de son influence sur la production de l' alienation mentale [Thesis], Imprimerie de Didot le jeune, Parijs, Frankrijk, 1824.
 7. G. Fritsch en E. Hitzig, "Ueber die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns", Archief voor Anatomie, Fysiologie en Wissenschaftliche Medicin, vol. 37, blz. 300-332, 1870. Bekijk op: Google Scholar
 8. V. S. Wong en S. Y. Tan, “Santiago ramón y cajal (1852�): trots van petilla,” Medisch tijdschrift Singapore, vol. 51, nee. 9, blz. 683-684, 2010. Bekijk op: Google Scholar
 9. W.R. Gowers, Het grensgebied van epilepsie: flauwvallen, vagale aanvallen, duizeligheid, migraine, slaapsymptomen en hun behandeling, P. Blakiston's zoon & Co, Philadelphia, Pa, VS, 1903.
 10. H.H. Dale, "De werking van bepaalde esters en ethers van choline en hun relatie tot muscarine," Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, vol. 6, blz. 147-190, 1914. Bekijk op: Google Scholar
 11. O. Loewi, “�r humorale ﲾrtragbarkeit der herznervenwirkung,” Pflügers Archief: European Journal of Physiology, vol. 189, blz. 239–242, 1921. Bekijk op: Google Scholar
 12. O. Loewi, “�r humorale �rtragbarkeit der Herznervenwirkung. II. Mitteilung,” Pflügers Archiv fóxfcr die Gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, vol. 193, blz. 201-213, 1921. Bekijk op: Google Scholar
 13. O. Loewi en E. Navratil, “�r humorale �rtragbarkeit der Herznervenwirkung: X. Mitteilung. �r das Schicksal des Vagusstoffs,” Pflüger's Archiv fóxfcr die Gesamte Physiologie, vol. 214, nee. 1, blz. 678-688, 1926. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 14. W. Lennox en S. Cobb, Epilepsie vanuit het standpunt van fysiologie en behandeling. Geneeskunde Monografie XIV, Williams en Wilkins, Baltimore, Maryland, VS, 1928.
 15. W. Lennox en S. Cobb, Epilepsie, Wiiliams & Wilkins, Baltimore, Maryland, VS, 1928.
 16. W. Lennox en S. Cobb, "De relatie van bepaalde fysisch-chemische processen met epileptiforme aanvallen", The American Journal of Psychiatry, vol. 85, blz. 837-847, 1929. Bekijk op: Google Scholar
 17. H. Klöxfcver en P.C. Bucy, "Voorlopige analyse van functies van de temporale lobben bij apen," Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, vol. 9, nee. 4, blz. 606-620, 1997. Bekijk op: Google Scholar
 18. H. Jasper en J. Kershmann, "Electroencepahlografische classificatie van epilepsie", Archieven van Neurologie & Psychiatrie, vol. 45, nee. 6, blz. 903–943, 1941. Bekijken op: Google Scholar
 19. G. Moruzzi en HW Magoun, "Reticulaire vorming en activering van de EEG in de hersenstam," Elektro-encefalografie en klinische neurofysiologie, vol. 1, nr. 1𠄴, pp. 455–473, 1949. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 20. D. B. Lindsley, J. W. Bowden en H. W. Magoun, "Effect op het EEG van acuut letsel aan het activeringssysteem van de hersenstam", Elektro-encefalografie en klinische neurofysiologie, vol. 1, nr. 1𠄴, pp. 475-486, 1949. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 21. T.E. Starzl, C.W. Taylor en H.W. Magoun, "Oplopende geleiding in het reticulaire activeringssysteem, met speciale verwijzing naar het diencephalon," Journal of Neurophysiology, vol. 14, nee. 6, blz. 461-477, 1951. Bekijk op: Google Scholar
 22. G. D. Dawson, "Onderzoeken bij een patiënt die onderhevig is aan myoclonische aanvallen na sensorische," Tijdschrift voor neurologie, neurochirurgie en psychiatrie, vol. 10, nee. 4, blz. 141-162, 1947. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 23. E. Roberts en S. Frankel, "Gamma-aminoboterzuur in de hersenen: de vorming ervan uit glutaminezuur", The Journal of Biological Chemistry, vol. 187, nee. 1, blz. 55-63, 1950. Bekijken op: Google Scholar
 24. J.C. Eccles, R. Schmidt en W.D. Willis, "Farmacologische studies over presynaptische remming", Het tijdschrift voor fysiologie, vol. 168, blz. 500-530, 1963. Bekijken op: Google Scholar
 25. J.C. Eccles, De fysiologie van synapsen, Springer, Berlijn, Duitsland, 1964.
 26. E.R. Kandel en W.A. Spencer, "Elektrofysiologische eigenschappen van een archorticaal neuron", Annalen van de New York Academy of Sciences, vol. 94, blz. 570-603, 1961. Bekijk op: Google Scholar
 27. E.R. Kandel en L. Tauc, "Mechanisme van langdurige heterosynaptische facilitering", Natuur, vol. 202, nee. 4928, blz. 145-147, 1964. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 28. E.R. Kandel en L. Tauc, "Afwijkende rectificatie in de metacerebrale reuzencellen en de gevolgen ervan voor synaptische transmissie", Tijdschrift voor Fysiologie, vol. 183, nee. 2, blz. 287–304, 1966. Bekijk op: Google Scholar
 29. E.J. Speckmann en H. Caspers, "Verschuivingen van het corticale staande potentieel bij hypoxie en asfyxie", Elektro-encefalografie en klinische neurofysiologie, vol. 23, nee. 4, blz. 379, 1967. Bekijk op: Uitgeverssite | Google geleerde
 30. E. Speckman en H. Caspers, "Verschuivingen in de corticale potentialen tijdens veranderingen in de ventilatiesnelheid", Pflügers Archief, vol. 310, blz. 235-250, 1969. Bekijken op: Google Scholar
 31. D. P. Purpura, "Analyse van axodendritische synaptische organisaties in onrijpe hersenschors," Annalen van de New York Academy of Sciences, vol. 94, blz. 604-654, 1961. Bekijk op: Google Scholar
 32. D. P. Purpura, "Functionele organisatie van neuronen", Annalen van de New York Academy of Sciences, vol. 109, blz. 505-535, 1963. Bekijk op: Google Scholar
 33. D. P. Purpura en H. Waelsch, "Hersenreflexen", Wetenschap, vol. 143, nee. 3606, pp. 598–604, 1964. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 34. E. M. Housepian en D. P. Purpura, "Elektrofysiologische studies van subcorticale-corticale relaties bij de mens", Elektro-encefalografie en klinische neurofysiologie, vol. 15, nee. 1, pp. 20–28, 1963. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 35. J.B. Brierley, A.W. Brown, B.J. Excell en B.S. Meldrum, "Veranderingen in somatosensorisch opgewekte potentialen en cerebrale corticale schade veroorzaakt door diepe arteriële hypotensie bij de resusaap," Tijdschrift voor Fysiologie, vol. 196, nee. 2, blz. 113P-114P, 1968. Bekijk op: Google Scholar
 36. B.S. Meldrum en J.B. Brierley, "Hersenbeschadiging bij de resusaap als gevolg van ernstige arteriële hypotensie. II. Veranderingen in de spontane en opgewekte elektrische activiteit van de neocortex,” Hersenonderzoek, vol. 13, nee. 1, blz. 101-118, 1969. Bekijk op: Google Scholar
 37. J.B. Brierley, A.W. Brown, B.J. Excell en B.S. Meldrum, "Hersenbeschadiging bij de resusaap als gevolg van ernstige arteriële hypotensie. I. De aard, distributie en algemene fysiologische correlaten,” Hersenonderzoek, vol. 13, nee. 1, blz. 68-100, 1969. Bekijken op: Google Scholar
 38. J. B. Brierley, B. S. Meldrum en A. W. Brown, "De drempel en neuropathologie van cerebrale "canoxische ischemische" celverandering," Archieven van Neurologie, vol. 29, nee. 6, blz. 367-374, 1973. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 39. H. Gastaut, “Classificatie van de epilepsie. Voorstel voor een internationale classificatie,” epilepsie, vol. 10, blz. 14-21, 1969. Bekijk op: Google Scholar
 40. H. Gastaut, "Klinische en elektro-encefalografische classificatie van epileptische aanvallen", epilepsie, vol. 10, pp. 2-13, 1969. Bekijk op: Google Scholar
 41. J.K. Penry, R.J. Porter en F.E. Dreifuss, “Gelijktijdige opname van absentie-aanvallen met videoband en elektro-encefalografie. Een studie van 374 aanvallen bij 48 patiënten,” Brein, vol. 98, nee. 3, blz. 427-440, 1975. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 42. P. A. Schwartzkroin en D. A. Prince, "Cellulaire en veldpotentiële eigenschappen van epileptogene hippocampale plakjes," Hersenonderzoek, vol. 147, nee. 1, blz. 117-130, 1978. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 43. R.K.S. Wong en D.A. Prince, "Deelname van calciumpieken tijdens intrinsieke burst-vuren in hippocampale neuronen," Hersenonderzoek, vol. 159, nee. 2, pp. 385-390, 1978. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 44. R.K.S. Wong en D.A. Prince, "Napotentiële generatie in piramidale cellen van de hippocampus," Journal of Neurophysiology, vol. 45, nee. 1, blz. 86-97, 1981. Bekijk op: Google Scholar
 45. B. S. Meldrum en R. W. Horton, "Cerebrale functionele effecten van 2-deoxy D-glucose en 3-O-methylglucose bij resusapen," Elektro-encefalografie en klinische neurofysiologie, vol. 35, nee. 1, blz. 59-66, 1973. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 46. B.S. Meldrum en R.W. Horton, "Fysiologie van status epilepticus bij primaten," Archieven van Neurologie, vol. 28, nee. 1, blz. 1–9, 1973. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 47. B.S. Meldrum, R.A. Vigourous en J.B. Brierley, "Systemische factoren en epileptische hersenbeschadiging: langdurige aanvallen bij verlamde, kunstmatig geventileerde bavianen," Archieven van Neurologie, vol. 29, nee. 2, blz. 82-87, 1973. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 48. C.R. Houser, J.E. Miyashiro, B.E. Swartz, G.O. Walsh, J.R. Rich en A.V. Delgado-Escueta, "Veranderde patronen van dynorfine-immunoreactiviteit suggereren reorganisatie van mossige vezels bij epilepsie van de menselijke hippocampus," Journal of Neuroscience, vol. 10, nee. 1, blz. 267-282, 1990. Bekijk op: Google Scholar
 49. T. Sutula, H. Xiao-Xian, J. Cavazos en G. Scott, "Synaptische reorganisatie in de hippocampus veroorzaakt door abnormale functionele activiteit," Wetenschap, vol. 239, nee. 4844, blz. 1147-1150, 1988. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 50. T. Sutula, G. Cascino, J. Cavazos, I. Parada en L. Ramirez, "Mossy fiber synaptische reorganisatie in de epileptische menselijke temporale kwab," Annalen van de neurologie, vol. 26, nee. 3, blz. 321-330, 1989. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 51. D.L. Tauck en J.V. Nadler, "Bewijs van functionele bemoste vezels die ontspruiten in hippocampale vorming van met kaininezuur behandelde ratten," Journal of Neuroscience, vol. 5, nee. 4, blz. 1016-1022, 1985. Bekijk op: Google Scholar
 52. R. Caton, "De elektrische stromen van de hersenen," Brits medisch tijdschrift, vol. 2, blz. 278, 1875. Bekijk op: Google Scholar
 53. A. Beck, "Die Bestimmung der Localisationder Gehirn- und Rückenmarksfunctionen vermittelst der elektrischen Ersch einungen," Zentralblatt für Fysiologie, vol. 4, blz. 473-476, 1890. Bekijk op: Google Scholar
 54. P. Kaufman, "Elektrische verschijnselen in de hersenschors," Obz Psichiatr Nev Eksp Psikhol, vol. 7𠄹, p. 403, 1912. Bekijk op: Google Scholar
 55. V. Pravdich-Neminsky, "Ein Versuch der Registrierung der elektrischen Gehirnerscheinungen," Zentralblatt für Fysiologie, vol. 27, blz. 951-960, 1913. Bekijk op: Google Scholar
 56. N. Cybulski en X. Jelenska-Macieszyna, "Actiestromen van de hersenschors," Bulletin van de Academie van Wetenschappen Krakov, blz. 776–781, 1914. Bekijk op: Google Scholar
 57. H. Berger, "van Elektrenkephalogramm des Menschen," Archief voor Psychiatrie en Nervenkrankheiten, vol. 87, nee. 1, blz. 527-570, 1929. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 58. E.D. Adrian en B.H.C. Matthews, "Het bergerritme: mogelijke veranderingen van de achterhoofdskwabben bij de mens," Brein, vol. 57, nee. 4, blz. 355-385, 1934. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 59. H. Berger, "Uber das Elektroenzephalogram des Menschen," Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, vol. 97, blz. 6-26, 1932. Bekijk op: Google Scholar
 60. H. Berger, "Uber das Elektroenzephalogram des Menschen," Archief voor Psychiatrie en Nervenkrankheiten, vol. 100, blz. 301-320, 1933. Bekijk op: Google Scholar
 61. F. Gibbs, H. Davis en W. Lennox, "Het elektro-encefalogram bij epilepsie en bij aandoeningen van verminderd bewustzijn", Archieven van Neurologie en Psychiatrie, vol. 34, nee. 6, blz. 1133-1148, 1935. Bekijk op: Google Scholar
 62. F. Gibbs, W. Lennox en E. Gibbs, "Het elektro-encefalogram bij diagnose en lokalisatie van epileptische aanvallen", Archieven van Neurologie & Psychiatrie, vol. 36, nee. 6, blz. 1225-1235, 1936. Bekijken op: Google Scholar
 63. F.A. Gibbs, E.L. Gibbs en W.G. Lennox, "Epilepsie: een paroxysmale cerebrale dysritmie", Brein, vol. 60, nee. 4, blz. 377-388, 1937. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 64. F.A. Gibbs en E. Gibbs, Atlas van elektro-encefalografie, Boston City Hospital, Oxford, VK, 1941.
 65. J. J. Cereghino, "De belangrijkste vooruitgang in epilepsie in de 20e eeuw en wat we kunnen verwachten (hopen) in de toekomst," epilepsie, vol. 50, nee. 3, pp. 351-357, 2009. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 66. R. Naquet, “Henri Gastaut (1915�),” Elektro-encefalografie en klinische neurofysiologie, vol. 98, nee. 4, pp. 231-235, 1996. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 67. R. Naquet, “Eerbetoon aan Henri Gastaut (1915�),” Neurofysiologie Kliniek, vol. 26, nee. 3, blz. 170-176, 1996. Bekijk op: Google Scholar
 68. H. Gastaut, “L'épilepsie photogé9nique,” La Revue du Praticien, vol. 1, blz. 105-109, 1951. Bekijken op: Google Scholar
 69. F.A. Gibbs, E.L. Gibbs en W.G. Lennox, "Invloed van de bloedsuikerspiegel op de golf- en piekvorming bij petit mal epilepsie," Archieven van Neurologie en Psychiatrie, vol. 41, blz. 1111-1116, 1939. Bekijken op: Google Scholar
 70. H. Gastaut, M. Vigoroux, C. Trevisan et al., "Het syndroom van “hémiconvulsion-hémiplégie-épilepsie (syndroom HHE)," Revue Neurologie, vol. 97, blz. 37-52, 1957. Bekijk op: Google Scholar
 71. H. Gastaut en J.Corriol, "Inleidende opmerkingen over een nieuwe procedure die vooral effectief is bij intermitterende lichtstimulatie", Revue Neurologie, vol. 83, nee. 6, blz. 583-585, 1950. Bekijken op: Google Scholar
 72. H. Gastaut, H. Terzian, R. Naquet en K. Luschnat, "Correlaties tussen automatisme in temporele crises en elektro-encefalografische verschijnselen die daarmee gepaard gaan," Revue Neurologie, vol. 86, nee. 6, blz. 678–682, 1952. Bekijken op: Google Scholar
 73. H. Gastaut en Y. Gastaut, "Elektro-encefalografische en klinische studie van anoxische convulsies bij kinderen. Hun locatie binnen de groep van infantiele convulsies en hun onderscheid van epilepsie,” Elektro-encefalografie en klinische neurofysiologie, vol. 10, nee. 4, blz. 607–620, 1958. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 74. K. Andermann, S. Berman, P. M. Cooke et al., "Zelf-geïnduceerde epilepsie. Een verzameling van zelf-geïnduceerde gevallen van epilepsie vergeleken met enkele andere fotoconvulsieve gevallen,” Archieven van Neurologie, vol. 6, blz. 49-65, 1962. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 75. H. Gastaut, F. Poirier, H. Payan, G. Salamon, M. Toga en M. Vigouroux, “H.H.E. syndroom hemconvulsies, hemiplegie, epilepsie,” epilepsie, vol. 1, nr. 1𠄵, blz. 418–447, 1959. Bekijk op: Google Scholar
 76. H. Matsumoto en C. A. Marsan, "Corticale cellulaire verschijnselen bij experimentele epilepsie: ictale manifestaties," Experimentele Neurologie, vol. 9, nee. 4, blz. 305-326, 1964. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 77. H. Matsumoto en C. A. Marsan, "Corticale cellulaire verschijnselen bij experimentele epilepsie: interictale manifestaties," Experimentele Neurologie, vol. 9, nee. 4, pp. 286–304, 1964. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 78. D.A. Prince en K.J. Futamachi, "Intracellulaire opnames bij chronische focale epilepsie," Hersenonderzoek, vol. 11, nee. 3, blz. 681-684, 1968. Bekijken op: Google Scholar
 79. D.A. Prince, "De depolarisatieverschuiving in 'Depileptische' neuronen', Experimentele Neurologie, vol. 21, nee. 4, pp. 467-485, 1968. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 80. D.A. Prince, "Remming in neuronen van cepileptica," Experimentele Neurologie, vol. 21, nee. 3, blz. 307-321, 1968. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 81. M.A. Falconer, "De betekenis van mesiale temporale sclerose (Ammon's hoornsclerose) bij epilepsie," Ziekenhuisrapporten van Guy's, vol. 117, nee. 1, blz. 1-12, 1968. Bekijk op: Google Scholar
 82. E. Neher, B. Sakmann en J.H. Steinbach, "De extracellulaire patchklem: een methode voor het oplossen van stromen door individuele open kanalen in biologische membranen," Pflügers Archiv European Journal of Physiology, vol. 375, nee. 2, pp. 219-228, 1978. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 83. E. Neher, B. Sakmann en J.H. Steinbach, "De extracellulaire patchklem: een methode voor het oplossen van stromen door individuele open kanalen in biologische membranen," Pflugers Archiv European Journal of Physiology, vol. 375, nee. 2, pp. 219-228, 1978. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 84. A. Stefani, F. Spadoni en G. Bernardi, "Voltage-geactiveerde calciumkanalen: doelen van anti-epileptische medicamenteuze behandeling?" epilepsie, vol. 38, nee. 9, blz. 959-965, 1997. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 85. D. M. Long, "Harvey cushing at Johns Hopkins," Neurochirurgie, vol. 45, nee. 5, pp. 983–989, 1999. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 86. G. Hildebrandt, W. Surbeck en M. N. Stienen, "Emil Theodor Kocher: de eerste Zwitserse neurochirurg," Acta Neurochirurgica, vol. 154, nee. 6, pp. 1105-1115, 2012. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 87. S.V. Horsley, "Hersenchirurgie", Brits medisch tijdschrift, vol. 2, blz. 670-675, 1886. Bekijk op: Google Scholar
 88. F. Krause, Chirurgie van de hersenen en het ruggenmerg op basis van persoonlijke ervaringen, vol. 3, Rebman, New York, NY, VS, 1912.
 89. O. Foerster, "Zur operatieve Behandlung der Epilepsie," Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde, vol. 89, nee. 1𠄳, pp. 137-147, 1926. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 90. W.E. Dandy, "Verwijdering van de rechter hersenhelft voor bepaalde tumoren met hemiplegie," Het tijdschrift van de American Medical Association, vol. 90, blz. 823-825, 1928. Bekijken op: Google Scholar
 91. B.P. Hermann en J.L. Stone, "Een historisch overzicht van het epilepsiechirurgieprogramma aan het University of Illinois Medical Center: de bijdragen van Bailey, Gibbs en medewerkers aan de verfijning van anterior temporale lobectomie," Dagboek van epilepsie, vol. 2, nee. 3, blz. 155-163, 1989. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 92. W. Penfield en H.H. Jasper, "aanvallen op het hoogste niveau", Research Publications-Association for Research in Nervous and Mental Disease, vol. 26, blz. 252, 1947. Bekijk op: Google Scholar
 93. W. Penfield en H. Jasper, Epilepsie en de functionele anatomie van het menselijk brein, Little, Brown, Boston, Massachusetts, VS, 1954.
 94. W. Penfield en H. Steelman, "De behandeling van focale epilepsie door corticale excisie", Annalen van de chirurgie, vol. 126, nee. 5, blz. 740–762, 1947. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 95. W. Penfield en H. Flanigin, "Chirurgische therapie van temporale kwabaanvallen", A.M.A. Archieven van neurologie en psychiatrie, vol. 64, nee. 4, pp. 491-500, 1950. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 96. W. Penfield en M. Baldwin, "Temporale kwabaanvallen en de techniek van subtotale temporale lobectomie", Annalen van chirurgie, vol. 136, nee. 4, blz. 625-634, 1952. Bekijk op: Google Scholar
 97. W. P. van Wagenen en R. Y. Herren, "Chirurgische verdeling van commisurale paden in het corpus callosum. Relatie met de verspreiding van een epileptische aanval,” Archieven van Neurologie & Psychiatrie, vol. 44, blz. 740-759, 1940. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 98. P. Bailey en F. A. Gibbs, "De chirurgische behandeling van psychomotorische epilepsie," Het tijdschrift van de American Medical Association, vol. 145, nee. 6, pp. 365–370, 1951. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 99. K. G. Mckenzie, "De huidige status van een patiënt bij wie de rechter hersenhelft is verwijderd", Proceedings van de American Medical Association, vol. 111, blz. 168, 1938. Bekijk op: Google Scholar
 100. R. A. Krynauw, "Infantiele hemiplegie behandeld door één hersenhelft te verwijderen," Journal of Neurology, Neurochirurgie & Psychiatrie, vol. 13, nee. 4, pp. 243–267, 1950. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 101. M.A. Falconer, D.A. Pond, A. Meyer et al., "Temporale kwab-epilepsie met persoonlijkheids- en gedragsstoornissen veroorzaakt door een ongewone verkalkende laesierapport van twee gevallen bij kinderen die zijn verlicht door temporale lobectomie," Journal of Neurology, Neurochirurgie & Psychiatrie, vol. 16, nee. 4, pp. 234-244, 1953. Bekijk op: Google Scholar
 102. J.H. Margerison en J.A.N. Corsellis, "Epilepsie en de slaapkwabben: een klinische, elektro-encefalografische en neuropathologische studie van de hersenen bij epilepsie, met bijzondere aandacht voor de slaapkwabben," Brein, vol. 89, nee. 3, pp. 499–530, 1966. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 103. W. Sommer, “Erkrankung des Ammonshorns als aetiologisches Moment der Epilepsie,” Archief voor Psychiatrie en Nervenkrankheiten, vol. 10, nee. 3, blz. 631-675, 1880. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 104. P. Niemeyer, "De transventriculaire amygdalohippocampectomie", in Temporale kwab epilepsie, M. Baldwin en P. Bailey, Eds., pp. 565-581, Raven Press, 1958. Bekijken op: Google Scholar
 105. J. Tailarach, M. David, P. Tournoux et al., Atlas d'Anatomie Stéxe9r'tactique des Noyaux Gris Centraux, Masson, Parijs, Frankrijk, 1957.
 106. P. Chauvel, Bijdragen van Jean Tailarach en Jean Bancaud aan epilepsiechirurgie, Lippincott Williams, Wilkins, Philadelphia, Pennsylvania, VS, 2001.
 107. J.E. Bogen en P.J. Vogel, "Behandeling van gegeneraliseerde aanvallen door cerebrale commissurotomie," Chirurgisch forum, vol. 14, blz. 431-433, 1963. Bekijken op: Google Scholar
 108. H. H. White, "Cerebrale hemispherectomie bij de behandeling van infantiele hemiplegie, literatuuroverzicht en verslag van twee gevallen", Confinia Neurologica, vol. 21, blz. 1-50, 1961. Bekijk op: Google Scholar
 109. H.G. Wieser en M.G. Yasargil, "Selectieve amygdalohippocampectomie als chirurgische behandeling van mesiobasale limbische epilepsie," Chirurgische neurologie, vol. 17, nee. 6, blz. 445-457, 1982. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 110. C. Locock, "Analyse van 52 gevallen van epilepsie waargenomen door de auteur," De Lancet, vol. 70, pp. 527-529, 1857. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 111. A. Hauptmann, "Luminaal bij epilepsie," Munchen Med Wochenschr, vol. 59, blz. 1907-1909, 1912. Bekijk op: Google Scholar
 112. H. Merrit en T. Putnam, "Een nieuwe reeks anticonvulsiva getest door experimenten met dieren," Archieven van Neurologie & Psychiatrie, vol. 39, nee. 5, blz. 1003-1015, 1938. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 113. H. Merrit en T. Putnam, "Natriumdifenylhydantoïnaat bij de behandeling van convulsieve aandoeningen", JAMA, vol. 111, nee. 12, blz. 1068-1073, 1938. Bekijken op: Google Scholar
 114. H. Merrit en T. Putnam, "Natriumdifenylhydantoïnaat bij de behandeling van convulsieve aanvallen. Giftige symptomen en hun preventie,” Archieven van Neurologie & Psychiatrie, vol. 42, nee. 6, blz. 1053-1058, 1939. Bekijken op: Google Scholar
 115. H. Merrit en T. Putnam, "Verdere ervaringen met het gebruik van natriumdifenylhydantoïnaat bij de behandeling van convulsieve aandoeningen", American Journal of Psychiatry, vol. 96, nee. 5, blz. 1023-1027, 1940. Bekijken op: Google Scholar
 116. R.K. Richards en G.M. Everett, "Tridione: a new anticonvulsant drug," The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, vol. 31, nee. 12, blz. 1330-1336, 1946. Bekijk op: Google Scholar
 117. W. Schindler en H. Blattner, "derivaat van iminodibenzyls iminostilben-derivaat," Helvetica Chimica Acta, vol. 44, nee. 3, blz. 562-753, 1961. Bekijk op: Google Scholar
 118. R. Vossen, "Uber sterft anti-epilepticum Wirking von Succinimiden," Deutsche Medizinische Wochenschrift, vol. 83, blz. 1227-1230, 1958. Bekijk op: Google Scholar
 119. H. Meunier, G. Carraz, Y. Meunier et al., "Propriête pharmacodynamiques de l'acide n-dipropylacetique," therapie, vol. 18, blz. 435-438, 1963. Bekijken op: Google Scholar
 120. F. Buchtal en O. Svensmark, "Aspecten van de farmacologie van fenytoïne (dilantine) en fenobarbital die relevant zijn voor hun dosering bij de behandeling van epilepsie," epilepsie, vol. 1, blz. 373-384, 1960. Bekijken op: Google Scholar
 121. S. Blom, "Trigeminale neuralgie: de behandeling ervan met een nieuw anticonvulsivum (G-32883)", De Lancet, vol. 1, nr. 7234, blz. 839-840, 1962. Bekijken op: Google Scholar
 122. M. Bonduelle, P. Bouygues, B. Jolivet et al., "Automatismen van lange duur en epileptische fuga's bij volwassenen," Annales Mຝico-Psychologiques, vol. 122, blz. 169-174, 1964. Bekijk op: Google Scholar
 123. M. Lorge, “Klinische Erfahrungen mit einem neuen Antiepilepticum, Tegretol (G 32 883) mit besonderer Wirkung auf die epileptische Wesenveränderung,” Schweizerische Medizinische Wochenschrift, vol. 93, blz. 1042-1047, 1963. Bekijken op: Google Scholar
 124. E.J. Fertig en R.H. Mattson, "Mattson: carbamazepine", in Epilepsie: een uitgebreid leerboek, J. Engel en T. A. Pedley, Eds., pp. 1543-1556, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Pa, VS, 2007. Bekijk op: Google Scholar
 125. S. D. Shorvon, "Drugsbehandeling van epilepsie in de eeuw van de ILAE: de tweede 50 jaar, 1959�," epilepsie, vol. 50, supplement 3, pp. 93-130, 2009. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 126. P. J. Loiseau, "Klinische ervaring met nieuwe anti-epileptica: anti-epileptica in Europa", epilepsie, vol. 40, nee. 6, blz. S3-S8, 1999. Bekijk op: Google Scholar
 127. D.M. Woodbury, J.K. Penry en R.P. Schmidt, Anti-epileptica, Raven Press, New York, NY, VS, 1972.
 128. M. J. Painter, C. Pippenger, H. MacDonald en W. Pitlick, "Fenobarbital- en difenylhydantoïnespiegels bij pasgeborenen met epileptische aanvallen," Tijdschrift voor pediatrie, vol. 92, nee. 2, blz. 315-319, 1978. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 129. C. Elger, P. Halász, J. Maia, L. Almeida en P. Soares-Da-Silva, "Werkzaamheid en veiligheid van eslicarbazepineacetaat als aanvullende behandeling bij volwassenen met refractaire partiële aanvallen: een gerandomiseerde, dubbele -blinde, placebo-gecontroleerde fase III-studie met parallelle groepen,” epilepsie, vol. 50, nee. 3, pp. 454–463, 2009. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 130. A. Hufnagel, E. Ben-Menachem, AA Gabbai, A. Falcé3o, L. Almeida en P. Soares-da-Silva, “Veiligheid en werkzaamheid op lange termijn van eslicarbazepineacetaat als aanvullende therapie bij de behandeling van partiële -aanvallen bij volwassenen met epilepsie: resultaten van een 1-jarige open-label extensiestudie,” Epilepsie onderzoek, vol. 103, nee. 2-3, pp. 262–269, 2013. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 131. A. Gil-Nagel, C. Elger, E. Ben-Menachem et al., "Werkzaamheid en veiligheid van eslicarbazepineacetaat als aanvullende behandeling bij patiënten met aanvallen met focale aanvang: geïntegreerde analyse van gepoolde gegevens van dubbelblinde fase III klinische studies," epilepsie, vol. 54, nee. 1, pp. 98-107, 2013. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 132. A. Gil-Nagel, J. Lopes-Lima, L. Almeida, J. Maia en P. Soares-Da-Silva, "Werkzaamheid en veiligheid van 800 en 1200 mg eslicarbazepineacetaat als aanvullende behandeling bij volwassenen met refractaire partiële aanvang toevallen,” Acta Neurologica Scandinavica, vol. 120, nee. 5, pp. 281-1287, 2009. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 133. M. J. Brodie, H. Lerche, A. Gil-Nagel et al., "Werkzaamheid en veiligheid van adjuvante ezogabine (retigabine) bij refractaire partiële epilepsie," Neurologie, vol. 75, nee. 20, pp. 1817-1824, 2010. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 134. M.J. Brodie, J.A. French, S.A. Mcdonald et al., "Adjuvans gebruik van ezogabine/retigabine met ofwel traditionele anti-epileptica (AED's) of anti-epileptica met andere werkingsmechanismen: evaluatie van werkzaamheid en verdraagbaarheid," Epilepsie onderzoek, vol. 108, nee. 5, blz. 989–994, 2014. Bekijk op: Google Scholar
 135. V. Biton, A. Gil-Nagel, M.J. Brodie, S.E. Derossett en V. Nohria, "Veiligheid en verdraagbaarheid van verschillende titratiesnelheden van retigabine (ezogabine) bij patiënten met partieel beginnende aanvallen," Epilepsie onderzoek, vol. 107, nee. 1-2, pp. 138-145, 2013. Bekijk op: Google Scholar
 136. A. Gil-Nagel, M.J. Brodie, R. Leroy et al., "Veiligheid en werkzaamheid van ezogabine (retigabine) bij volwassenen met refractaire partiële aanvallen: tussentijdse resultaten van twee lopende open-label onderzoeken", Epilepsie onderzoek, vol. 102, nee. 1-2, pp. 117-121, 2012. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 137. G. Guelpa en A. Marie, "La lutte contrel epilepsie parlade's intoxication et par la re education alimentaire," Revue de Therapie Medico-Chirurgicale, vol. 18, blz. 8-13, 1911. Bekijk op: Google Scholar
 138. Hippocrates, J. Chadwick en W.N. Mann, red., De heilige ziekte, Blackwell, 1950.
 139. M. G. Peterman, "Het ketogene dieet bij epilepsie", Het tijdschrift van de American Medical Association, vol. 84, nee. 26, blz. 1979-1983, 1925. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 140. P.R. Huttenlocher, A.J. Wilbourn en J.M. Signore, "Medium-chain triglyceriden as a therapie voor hardnekkige epilepsie bij kinderen," Neurologie, vol. 21, nee. 11, blz. 1097-1103, 1971. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 141. F. B. Talbot, "Het ketogene dieet bij epilepsie", Bulletin van de New York Academy of Medicine, vol. 4, blz. 401-408, 1927. Bekijk op: Google Scholar
 142. H.F. Helmholz, "De behandeling van epilepsie in de kindertijd: vijf jaar ervaring met het ketogeen dieet," Het tijdschrift van de American Medical Association, vol. 88, blz. 218-225, 1927. Bekijk op: Google Scholar
 143. W.G. Lennox, "Ketogeen dieet bij de behandeling van epilepsie", The New England Journal of Medicine, vol. 199, blz. 74-75, 1928. Bekijken op: Google Scholar
 144. E. M. Bridge en L. V. Iob, "Het mechanisme van het ketogene dieet bij epilepsie", Bull Johns Hopkins Hosp, vol. 48, blz. 373-389, 1931. Bekijk op: Google Scholar
 145. H.W.Welch, F. J. Goodnow, S. Flexner et al., "Memorial meeting for Dr. John Howland," Bulletin van het Johns Hopkins Hospital, vol. 41, blz. 311-321, 1927. Bekijken op: Google Scholar
 146. T.D. Swink, E.P. Vining en J.M. Freeman, "Het ketogene dieet: 1997," Vooruitgang in de kindergeneeskunde, vol. 44, blz. 297-329, 1997. Bekijk op: Google Scholar
 147. L. Wilkins, “Epilepsie in de kindertijd. III. Resultaten met het ketogeen dieet,” Het tijdschrift voor kindergeneeskunde, vol. 10, nee. 3, pp. 341-357, 1937. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 148. S. Livingston, "Het ketogene dieet bij de behandeling van epilepsie bij kinderen", Postdoctorale geneeskunde, vol. 10, nee. 4, blz. 333-336, 1951. Bekijk op: Google Scholar
 149. I. J. Hopkins en B. C. Lynch, "Gebruik van ketogeen dieet bij epilepsie in de kindertijd", Australisch kinderdagboek, vol. 6, nee. 1, blz. 25-29, 1970. Bekijk op: Google Scholar
 150. I. J. Hopkins en B. C. Lynch, "Gebruik van het ketogene dieet bij epilepsie in de kindertijd", Proceedings van de Australische Vereniging van Neurologen, vol. 7, blz. 25-30, 1970. Bekijk op: Google Scholar
 151. P. R. Huttenlocher, "Ketonemia en epileptische aanvallen: metabole en anticonvulsieve effecten van twee ketogene diëten bij epilepsie bij kinderen," Pediatrisch onderzoek, vol. 10, nee. 5, pp. 536–540, 1976. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 152. E.H. Kossoff, B.J. Henry en M.C. Cervenka, "Overgang van pediatrische patiënten die ketogene diëten voor epilepsie krijgen naar volwassenheid", Hartinfarct, vol. 22, nee. 6, pp. 487-489, 2013. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 153. M. M. Vaccarezza, M. V. Toma, J. D. R. Guevara et al., "Behandeling van refractaire epilepsie met het gemodificeerde Atkins-dieet", Archivos Argentinos de Pediatria, vol. 112, nee. 4, blz. 348–351, 2014. Bekijk op: Google Scholar
 154. S.C. Schachter en C.B. Saper, "Stimulatie van de nervus vagus", epilepsie, vol. 39, nee. 7, blz. 677-686, 1998. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 155. V. Ricotti en N. Delanty, "Gebruik van complementaire en alternatieve geneeskunde bij epilepsie", Huidige rapporten over neurologie en neurowetenschappen, vol. 6, nee. 4, pp. 347-353, 2006. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 156. G. Mathern, A. Nehlig en M. Sperling, "Cannabidiol en medicinale marihuana voor de behandeling van epilepsie," epilepsie, vol. 55, nee. 6, blz. 781–782, 2014. Bekijk op: Google Scholar
 157. W. Letchworth, "Transacties van de National Association for the Study for the of Epilepsy tijdens de jaarlijkse bijeenkomst gehouden in Washington, DC, VS, 14 en 15 mei 1901", CE Brinkworth, Buffalo, New York, 1901. Bekijk op: Google geleerde
 158. E. J. Fine, D. L. Fine, L. Sentz en E. D. Soria, "Bijdragen van de oprichters van Craig Colony aan epileptologie en openbare zorg voor epileptici: 1890�," Tijdschrift voor de geschiedenis van de neurowetenschappen, vol. 4, nee. 2, blz. 77-100, 1995. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 159. Vereniging voor onderzoek naar zenuw- en psychische aandoeningen, red., Epilepsie: procedures van de vereniging die gezamenlijk wordt gehouden met de International League Against Epilepsy, Williams & Wilkins, 1946.
 160. M. Baldwin en P. Bailey, Temporale kwab epilepsie, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, VS, 1958.
 161. J.K. Merlis, "Voorstel voor een internationale classificatie van epilepsie", epilepsie, vol. 11, nee. 1, blz. 114-119, 1970. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 162. F. E. Dreifuss, J. Bancaud en O. Henriksen, "Voorstel voor herziene klinische en elektro-encefalografische classificatie van epileptische aanvallen," epilepsie, vol. 22, nee. 4, blz. 489-501, 1981. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 163. “Voorstel voor een herziene classificatie van epilepsie en epileptische syndromen. Commissie voor classificatie en terminologie van de internationale competitie tegen epilepsie,” epilepsie, vol. 30, nee. 4, blz. 389-399, 1989. Bekijk op: Google Scholar
 164. F.E. Dreifuss, M. Martinez-Lage en J. Roger, "Voorstel voor classificatie van epilepsie en epileptische syndromen," epilepsie, vol. 26, nee. 3, pp. 268-278, 1985. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 165. “Richtlijnen voor epidemiologische studies over epilepsie. Commission on Epidemiology and Prognosis, International League Against Epilepsy,” epilepsie, vol. 34, nee. 4, blz. 592-596, 1993. Bekijk op: Google Scholar
 166. Jr. Engel J., "Classificatie van epileptische aandoeningen", epilepsie, vol. 42, nee. 3, blz. 316, 2001. Bekijk op: Uitgeverssite | Google geleerde
 167. J. Engel Jr., "Verslag van de ILAE-classificatiekerngroep," epilepsie, vol. 47, nee. 9, blz. 1558-1568, 2006. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 168. A. T. Berg, S. F. Berkovic, M. J. Brodie et al., "Herziene terminologie en concepten voor de organisatie van aanvallen en epilepsie: rapport van de ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005�," epilepsie, vol. 51, nee. 4, pp. 676-685, 2010. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 169. A. T. Berg en I. E. Scheffer, "Nieuwe concepten in de classificatie van epilepsie: de 21e eeuw ingaan", epilepsie, vol. 52, nee. 6, pp. 1058-1062, 2011. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 170. W.E. Dandy, "Ventriculografie na de injectie van lucht in de hersenventrikels", American Journal of Röntgenologie, vol. 68, nee. 1, blz. 5-11, 1918. Bekijk op: Google Scholar
 171. W.E. Dandy, "Ventriculografie na de injectie van lucht in de hersenventrikels", The American Journal of Roentgenology, vol. 6, blz. 26-36, 1919. Bekijk op: Google Scholar
 172. W.E. Dandy, "Rontgenografie van de hersenen na de injectie van lucht in het wervelkanaal", Annalen van de chirurgie, vol. 70, nee. 4, blz. 397-403, 1919. Bekijken op: Google Scholar
 173. G.W. Friedland en B.D. Thurber, "De geboorte van CT," American Journal of Röntgenologie, vol. 168, nee. 6, blz. 1622, 1996. Bekijk op: Google Scholar
 174. M. Reivich, D. Kuhl en A. Wolf, "Meting van het lokale cerebrale glucosemetabolisme bij de mens met 18F-2-fluoro-2-deoxy-d-glucose," Acta Neurologica Scandinavica, vol. 64, blz. 190-191, 1977. Bekijk op: Google Scholar
 175. M. Reivich, D. Kuhl, A. Wolf et al., "De [18F] fluorodeoxyglucose-methode voor het meten van het lokale cerebrale glucosegebruik bij de mens," Circulatieonderzoek, vol. 44, nee. 1, blz. 127-137, 1979. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 176. J.S. Duncan en J. de Tisi, "MRI bij de diagnose en behandeling van epileptomen," epilepsie, vol. 54, supplement 9, blz. 40–43, 2013. Bekijk op: Google Scholar
 177. G. Oz, J.R. Alger, P.B. Barker et al., "Klinische proton-MR-spectroscopie bij aandoeningen van het centrale zenuwstelsel", Radiologie, vol. 270, nee. 3, blz. 658-679, 2014. Bekijk op: Google Scholar
 178. H. Kim, C. K. Chung en H. Hwang, "Magneto-encefalografie bij pediatrische epilepsie", Koreaans tijdschrift voor kindergeneeskunde, vol. 56, nee. 10, pp. 431-438, 2013. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 179. H. Lundborg, Die progressieve Myoklonus-Epilepsie (Unverricht's Myoklonie), Almqvist & Wiksell, Uppsala, Zweden, 1903.
 180. A. Myerson, J. Ayer, T. Putnam et al., Eugenetische sterilisatie - een heroriëntatie van het probleem. Door het Comité van de American Neurological Association for the Investigation of Eugenetical Sterilzation, Macmillan, New York, NY, VS, 1936.
 181. M. Leppert, V.E. Anderson, T. Quattlebaum et al., "Goedaardige familiale neonatale convulsies gekoppeld aan genetische markers op chromosoom 20", Natuur, vol. 337, nee. 6208, blz. 647-648, 1989. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde
 182. S. Baulac en M. Baulac, "Vooruitgang in de genetica van Mendeliaanse idiopathische epilepsie", Klinieken in laboratoriumgeneeskunde, vol. 30, nee. 4, pp. 911-929, 2010. Bekijk op: Publisher Site | Google geleerde

Auteursrechten

Copyright © 2014 Emmanouil Magiorkinis et al. Dit is een open access-artikel dat wordt gedistribueerd onder de Creative Commons Attribution-licentie, die onbeperkt gebruik, distributie en reproductie in elk medium toestaat, op voorwaarde dat het originele werk correct wordt geciteerd.


MATERIALEN EN METHODES

De inteelt EL/Suz (EL) muizen werden oorspronkelijk verkregen van J. Suzuki (Tokyo Institute of Psychiatry). De muizen werden in de Boston College Animal Care Facility gehouden als een ingeteelde stam door broer en zus te paren. De muizen werden afzonderlijk gehuisvest in plastic kooien met Sani-chip-beddengoed (P.J. Murphy Forest Products Corp., Montville, NJ, V.S.) en op een licht/donkercyclus van 12 uur bij -22 °C gehouden. Er waren katoenen nestkussens voor warmte. Alle kooien en waterflessen werden eenmaal per week vervangen na het testen van aanvallen. De muizen werden gespeend op de leeftijd van 25-27 dagen en zowel vrouwtjes als mannetjes werden gebruikt. De nesten werden bij het spenen gesplitst, zodat elke groep uit nestgenoten bestond. De muizen werden elke week gewogen na het testen van aanvallen gedurende een totaal van 10 weken. Alle procedures voor het gebruik van muizen waren in strikte overeenstemming met de NIH-gids voor de verzorging en het gebruik van proefdieren en werden goedgekeurd door de Institutional Animal Care Committee.

Calorische beperking

Alle muizen kregen een normaal voer (PROLAB Agway Inc.), dat een balans van voedingsingrediënten voor muizen bevatte en 4,4 Kcal/g bruto energie leverde. CR werd toegediend door een totale dieetbeperking te implementeren. Dit hield in dat de hoeveelheid voedsel die een muis normaal gesproken per dag consumeert, wordt beperkt ad libitum (AL) voorwaarden. De gemiddelde dagelijkse voedselinname (in grammen) werd gemeten onder AL-omstandigheden bij individuele mannelijke en vrouwelijke muizen op zowel jonge als volwassen leeftijd. De muizen kregen een bekende hoeveelheid voedsel (∼50 g) en het verschil in voergewicht werd de volgende dag op ongeveer hetzelfde tijdstip (11.00-13.00 uur) geregistreerd.

De voedselbeperkte groepen ontvingen 85% (15% CR) van het AL-bedrag op jeugdige leeftijd. Op volwassen leeftijd ontvingen de muizen 85% en 70% (30% CR) van het AL-bedrag. CR werd gestart in de juveniele muizen en volwassen muizen op een leeftijd van respectievelijk 30 en 70 dagen. De hoeveelheid voer die aan de CR-muizen werd gegeven, werd om de 2 dagen aangepast aan de inname van de overeenkomstige AL-muizen.

Paradigma voor het testen van aanvallen

Ons recent ontwikkelde protocol voor het testen van aanvallen werd gebruikt om de gevoeligheid van EL-muizen voor het hanteren van een aanval te bepalen 24 . De testprocedure omvatte repetitieve handelingen en simuleerde de stress die normaal gepaard gaat met wekelijkse kooiwisseling (d.w.z. de muis met korte tussenpozen bij de staart oppakken en overbrengen naar een schone kooi met vers beddengoed). De test omvatte twee proeven die 30 minuten van elkaar waren gescheiden. In elke proef werd een muis 30 seconden bij de staart vastgehouden, 10-15 cm boven het beddengoed van zijn thuiskooi. Na 30 s werd de muis gedurende 2 minuten in een schone kooi met vers beddengoed geplaatst. De muis werd vervolgens opnieuw 15 seconden vastgehouden voordat hij werd teruggebracht naar zijn thuiskooi. Proef 2 werd uitgevoerd, zelfs als de muis een aanval kreeg in proef 1. De epileptische aanvallen begonnen tijdens het vasthouden of kort nadat de muizen op het schone beddengoed waren geplaatst. Muizen werden elke week getest gedurende een totaal van 10 weken met behulp van deze methode. Alle muizen waren aan het begin van de behandeling niet epileptisch en werden niet gestimuleerd of getest voor het begin van het onderzoek. Muizen waren ongestoord tussen testfasen (geen kooiwisseling) en testen werden uitgevoerd tussen 12.00 en 15.00 uur. Alle muizen werden getest op aanvallen die 1 week na het begin van het dieet begonnen.

Inbeslagneming fenotype

Muizen werden als aanvalsgevoelig aangemerkt als ze een gegeneraliseerde aanval kregen tijdens het testen van aanvallen. Gegeneraliseerde aanvallen bij EL-muizen omvatten verlies van houdingsevenwicht en bewustzijn, samen met overmatige speekselvloed, hoofd, ledematen en automatismen van kauwen/slikken. Een rechtopstaande naar voren gebogen Straub-staart, indicatief voor activering van het ruggenmerg, werd ook gezien bij de meeste muizen met gegeneraliseerde aanvallen. Muizen die alleen vocalisatie en spiertrekkingen vertoonden zonder progressie naar gegeneraliseerde aanvallen, werden niet als vatbaar voor aanvallen beschouwd.

Meting van plasmaglucose en β-hydroxybutyraat

Bloed werd elke week ∼1 uur na het testen van aanvallen verzameld. De muizen werden verdoofd met Isovet (Schering Plough) en het bloed werd verzameld in gehepariniseerde buizen door punctie van de retroorbitale sinus. Het bloed werd gecentrifugeerd bij 5.000 G gedurende 10 minuten, en het plasma werd verzameld en bewaard bij -80°C tot analyse. Plasmaglucose- en -hydroxybutyraat (β-OHB) concentraties werden spectrofotometrisch gemeten met behulp van respectievelijk de Trinder-test en een UV-enzymatische test (Sigma, St. Louis, MO, U.S.A.). Op elk tijdstip werden ten minste drie afzonderlijke muizen per groep gebruikt, behalve in de volwassen 30% CR-groep, waarin bloed werd verzameld van twee muizen.

Statistische analyse

Een tweezijdige t test werd gebruikt om de significantie van verschillen tussen de AL- en CR-groepen voor lichaamsgewichten te evalueren. Een χ2-test met een contingentietabel van 2 × 2 werd gebruikt om de significantie van verschillen tussen de AL- en CR-muizen in het aantal muizen dat elke week in beslag te nemen, te evalueren. Eenvoudige lineaire regressie werd gebruikt om de relatie tussen plasmaglucose en β-OHB te bepalen, en meervoudige logistische regressie werd gebruikt om de invloed van plasmaglucose en trend (behandelingsinterval van 2 weken) op de gevoeligheid voor aanvallen te beoordelen 37 . In elke figuur geeft n het aantal geanalyseerde individuele muizen aan.


Onderzoekers genereren nieuwe neuronen in hersenen, ruggenmerg van levende volwassen zoogdieren

Onderzoekers van het UT Southwestern Medical Center creëerden nieuwe zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg van levende zoogdieren zonder dat stamceltransplantaties nodig waren om verloren cellen aan te vullen.

Hoewel het onderzoek aangeeft dat het op een dag mogelijk zal zijn om neuronen uit de lichaamseigen cellen te regenereren om traumatisch hersenletsel of ruggenmergbeschadiging te herstellen of om aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer te behandelen, benadrukten de onderzoekers dat het te vroeg is om te weten of de neuronen die in deze eerste studies resulteerden in eventuele functionele verbeteringen, een doel voor toekomstig onderzoek.

Verwondingen aan het ruggenmerg kunnen leiden tot een onomkeerbaar verlies van neuronen, en samen met littekens, uiteindelijk leiden tot verminderde motorische en sensorische functies. Wetenschappers hebben goede hoop dat regenererende cellen een manier kunnen zijn om schade te herstellen, maar volwassen ruggenmerg heeft een beperkt vermogen om nieuwe neuronen te produceren. Biomedische wetenschappers hebben stamcellen getransplanteerd om neuronen te vervangen, maar zijn andere hindernissen tegengekomen, wat de noodzaak onderstreept van nieuwe methoden om verloren cellen aan te vullen.

Wetenschappers van de afdeling Moleculaire Biologie van UT Southwestern hebben voor het eerst met succes astrocyten - de meest voorkomende niet-neuronale hersencellen - omgezet in neuronen die netwerken vormden in muizen. Ze hebben nu met succes littekenvormende astrocyten in het ruggenmerg van volwassen muizen omgezet in neuronen. De laatste bevindingen worden vandaag gepubliceerd in Natuurcommunicatie en volg eerdere bevindingen gepubliceerd in Natuur celbiologie.

"Ons eerdere werk was het eerste dat duidelijk te zien was in vivo (in een levend dier) die rijpe astrocyten kunnen worden geherprogrammeerd om functionele neuronen te worden zonder dat celtransplantatie nodig is. De huidige studie deed iets soortgelijks in de wervelkolom, waarbij littekenvormende astrocyten werden veranderd in voorlopercellen, neuroblasten genaamd, die zich tot neuronen regenereerden", zegt Dr. Chun-Li Zhang, assistent-professor moleculaire biologie aan de UT Southwestern en senior auteur van beide studies.

"Astrocyten zijn overvloedig en wijdverspreid, zowel in de hersenen als in het ruggenmerg. Als reactie op een verwonding vermenigvuldigen deze cellen zich en dragen ze bij aan de vorming van littekens. Zodra een litteken is gevormd, sluit het het gewonde gebied af en creëert het een mechanische en biochemische barrière tegen neurale regeneratie," legde Dr. Zhang uit. "Onze resultaten geven aan dat de astrocyten ideale doelen kunnen zijn voor in vivo herprogrammering."

De tweestapsbenadering van de wetenschappers introduceert eerst een biologische stof die de expressie van genen reguleert, een transcriptiefactor genaamd, in gebieden van de hersenen of het ruggenmerg waar die factor niet sterk tot expressie wordt gebracht bij volwassen muizen. Van de 12 geteste transcriptiefactoren schakelde alleen SOX2 volledig gedifferentieerde, volwassen astrocyten over naar een eerdere neuronale voorloper, of neuroblast, ontwikkelingsstadium, zei Dr. Zhang.

In de tweede stap gaven de onderzoekers de muizen een medicijn genaamd valproïnezuur (VPA), dat de overleving van de neuroblasten en hun rijping (differentiatie) tot neuronen aanmoedigde. VPA wordt al meer dan een halve eeuw gebruikt om epilepsie te behandelen en wordt ook voorgeschreven om bipolaire stoornissen te behandelen en migraine te voorkomen, zei hij.

De huidige studie meldt dat neurogenese (aanmaak van neuronen) plaatsvond in het ruggenmerg van zowel volwassen als oudere (meer dan een jaar oude) muizen van beide geslachten, hoewel de respons veel zwakker was bij de oude muizen, zei Dr. Zhang. Onderzoekers zijn nu op zoek naar manieren om het aantal en de snelheid van de aanmaak van neuronen te vergroten. Het duurde vier weken om neuroblasten te vormen en acht weken om te rijpen tot neuronen, langzamer dan neurogenese gerapporteerd in laboratoriumschaalexperimenten, dus onderzoekers zijn van plan experimenten uit te voeren om te bepalen of het langzamere tempo de nieuw gegenereerde neuronen helpt goed te integreren in hun omgeving.

In de studie van het ruggenmerg bleven SOX2-geïnduceerde volwassen neuronen die zijn ontstaan ​​​​door herprogrammering van astrocyten 210 dagen na het begin van het experiment aan, de langste tijd die de onderzoekers onderzochten, voegde hij eraan toe.

Omdat tumorgroei een punt van zorg is wanneer cellen worden geherprogrammeerd naar een vroeger ontwikkelingsstadium, volgden de onderzoekers de muizen in de Natuur celbiologie studie bijna een jaar om te zoeken naar tekenen van tumorvorming en meldde dat ze er geen vonden.


Inhoud

De tekenen en symptomen van aanvallen variëren afhankelijk van het type. [12] Het meest voorkomende en stereotiepe type aanval is convulsief (60%). [13] Tweederde hiervan begint als focale aanvallen en wordt gegeneraliseerd, terwijl een derde begint als gegeneraliseerde aanvallen. [13] De overige 40% van de aanvallen is niet-convulsief, een voorbeeld hiervan is absenteïsme. [14]

Focale aanvallen

Focale aanvallen beginnen vaak met bepaalde ervaringen, bekend als een aura. [12] Dit kunnen zintuiglijke, visuele, psychische, autonome, olfactorische of motorische verschijnselen zijn. [15]

Bij een complexe partiële aanval kan een persoon verward of versuft lijken en niet op vragen of aanwijzingen reageren. Focale aanvallen kunnen gegeneraliseerd worden. [15]

Schokkende activiteit kan beginnen in een specifieke spiergroep en zich uitbreiden naar omliggende spiergroepen, ook wel bekend als a Jacksoniaanse mars. [16] Er kunnen ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden die niet bewust zijn gecreëerd.[16] Deze staan ​​bekend als automatismen en omvatten eenvoudige activiteiten zoals smakken met de lippen of meer complexe activiteiten zoals pogingen om iets op te rapen. [16]

Gegeneraliseerde aanvallen

Er zijn zes hoofdtypen van gegeneraliseerde aanvallen: tonisch-clonische, tonische, clonische, myoclonische, afwezigheids- en atonische aanvallen. [17] Ze brengen allemaal bewustzijnsverlies met zich mee en gebeuren meestal zonder waarschuwing. [18]

 • Tonisch-clonische aanvallen presenteren zich met een samentrekking van de ledematen gevolgd door hun extensie, samen met een kromming van de rug gedurende 10-30 seconden. [18] Er kan een kreet worden gehoord door samentrekking van de borstspieren. [18] De ledematen beginnen dan tegelijk te trillen. [18] Nadat het schudden is gestopt, kan het 10-30 minuten duren voordat de persoon weer normaal is. [18]
 • Tonische aanvallen veroorzaken constante samentrekkingen van de spieren. [18] De persoon kan blauw worden als de ademhaling wordt belemmerd. [18]
 • Clonische aanvallen omvatten het gelijktijdig schudden van de ledematen. [18]
 • Myoclonische aanvallen omvatten spierspasmen in een paar gebieden of gegeneraliseerd door het lichaam. [18]
 • Afwezigheidsaanvallen kunnen subtiel zijn, met slechts een lichte draai van het hoofd of knipperende ogen. [15] De persoon valt vaak niet om en kan direct na het einde van de aanval weer normaal worden, hoewel er ook een periode van post-ictale desoriëntatie kan zijn. [15]
 • Atonische aanvallen omvatten het verlies van spieractiviteit gedurende meer dan een seconde. [16] Dit gebeurt meestal bilateraal (aan beide zijden van het lichaam). [16]

Duur Bewerken

Een aanval kan enkele seconden tot meer dan vijf minuten duren, waarna het bekend staat als status epilepticus. [19] De meeste tonisch-clonische aanvallen duren minder dan twee of drie minuten. [19] Afwezigheidsaanvallen duren meestal ongeveer 10 seconden. [14]

Postictaal bewerken

Na het actieve deel van een aanval is er meestal een periode van verwarring die de postictale periode voordat een normaal bewustzijnsniveau terugkeert. [12] Dit duurt meestal 3 tot 15 minuten [20] maar kan uren duren. [21] Andere veel voorkomende symptomen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, moeite met spreken en abnormaal gedrag. [21] Psychose na een aanval komt relatief vaak voor en komt voor bij 6 tot 10% van de mensen. [22] Vaak herinneren mensen zich niet wat er in die tijd gebeurde. [21]

Aanvallen hebben een aantal oorzaken. Van degenen die een aanval hebben, heeft ongeveer 25% epilepsie. [23] Een aantal aandoeningen is geassocieerd met epileptische aanvallen, maar is geen epilepsie, waaronder: de meeste koortsstuipen en die welke optreden rond een acute infectie, beroerte of toxiciteit. [24] Deze aanvallen staan ​​bekend als "acute symptomatische" of "uitgelokte" aanvallen en maken deel uit van de aan aanvallen gerelateerde aandoeningen. [24] Bij velen is de oorzaak onbekend.

Verschillende oorzaken van aanvallen komen vaak voor in bepaalde leeftijdsgroepen.

  worden meestal veroorzaakt door hypoxische ischemische encefalopathie, infecties van het centrale zenuwstelsel (CZS), trauma, aangeboren afwijkingen van het CZS en stofwisselingsstoornissen.
 • De meest voorkomende oorzaak van aanvallen bij kinderen zijn koortsstuipen, die voorkomen bij 2-5% van de kinderen in de leeftijd van zes maanden tot vijf jaar. [25]
 • Tijdens de kindertijd worden over het algemeen goed gedefinieerde epilepsiesyndromen gezien.
 • In de adolescentie en jongvolwassenheid zijn niet-naleving van het medicatieregime en slaapgebrek mogelijke triggers.
 • Zwangerschap en bevalling en bevalling, en de postpartum- of postnatale periode (na de geboorte) kunnen risicovolle tijden zijn, vooral als er bepaalde complicaties zijn, zoals pre-eclampsie.
 • Tijdens de volwassenheid zijn de waarschijnlijke oorzaken alcoholgerelateerd, beroertes, trauma, CZS-infecties en hersentumoren. [26]
 • Bij oudere volwassenen is cerebrovasculaire ziekte een veel voorkomende oorzaak. Andere oorzaken zijn CZS-tumoren, hoofdtrauma en andere degeneratieve ziekten die veel voorkomen in de oudere leeftijdsgroep, zoals dementie. [27]

Metabolische bewerking

Uitdroging kan epileptische aanvallen veroorzaken als het ernstig genoeg is. [28] Een aantal aandoeningen, waaronder: lage bloedsuikerspiegel, laag natriumgehalte in het bloed, hyperosmolaire niet-ketotische hyperglykemie, hoog natriumgehalte in het bloed, laag calciumgehalte in het bloed en hoge bloedureumspiegels kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. [18] Net als hepatische encefalopathie en de genetische aandoening porfyrie. [18]

Structurele bewerking

  of caverneuze malformatie is een behandelbare medische aandoening die epileptische aanvallen, hoofdpijn en hersenbloedingen kan veroorzaken. (AVM) is een behandelbare medische aandoening die epileptische aanvallen, hoofdpijn en hersenbloedingen kan veroorzaken.
 • Ruimte-innemende laesies in de hersenen (abcessen, tumoren). Bij mensen met hersentumoren hangt de frequentie van epilepsie af van de locatie van de tumor in het corticale gebied. [29]

Medicijnen Bewerken

Zowel medicatie als een overdosis drugs kunnen epileptische aanvallen veroorzaken [18], evenals bepaalde medicatie en ontwenning van drugs. [18] Veel voorkomende medicijnen zijn: antidepressiva, antipsychotica, cocaïne, insuline en het plaatselijke verdovingsmiddel lidocaïne. [18] Moeilijkheden met ontwenningsaanvallen treden vaak op na langdurig gebruik van alcohol of kalmerende middelen, een aandoening die bekend staat als delirium tremens. [18]

Infecties Bewerken

 • Infectie met de varkenslintworm, die neurocysticercose kan veroorzaken, is de oorzaak van tot de helft van de gevallen van epilepsie in gebieden van de wereld waar de parasiet veel voorkomt. [30]
 • Parasitaire infecties zoals cerebrale malaria. In Nigeria is dit een van de meest voorkomende oorzaken van aanvallen bij kinderen onder de 5 jaar. [31], zoals encefalitis of meningitis[32]

Spanning Bewerken

Stress kan epileptische aanvallen veroorzaken bij mensen met epilepsie en is een risicofactor voor het ontwikkelen van epilepsie. De ernst, de duur en het tijdstip waarop stress optreedt tijdens de ontwikkeling dragen allemaal bij aan de frequentie en gevoeligheid voor het ontwikkelen van epilepsie. Het is een van de meest zelfgerapporteerde triggers bij patiënten met epilepsie. [33] [34]

Blootstelling aan stress resulteert in hormoonafgifte die de effecten ervan in de hersenen bemiddelt. Deze hormonen werken in op zowel prikkelende als remmende neurale synapsen, wat resulteert in hyperprikkelbaarheid van neuronen in de hersenen. Het is bekend dat de hippocampus een regio is die zeer gevoelig is voor stress en vatbaar is voor epileptische aanvallen. Dit is waar mediatoren van stress interageren met hun doelreceptoren om effecten te produceren. [35]

Andere bewerking

Epileptische aanvallen kunnen optreden als gevolg van hoge bloeddruk, bekend als hypertensieve encefalopathie, of tijdens de zwangerschap als eclampsie wanneer deze gepaard gaat met epileptische aanvallen of een verminderd bewustzijn. [18] Zeer hoge lichaamstemperaturen kunnen ook een oorzaak zijn. [18] Dit vereist doorgaans een temperatuur hoger dan 42 °C (107,6 °F). [18]

  kan niet-epileptische posttraumatische aanvallen of posttraumatische epilepsie veroorzaken
 • Ongeveer 3,5 tot 5,5% van de mensen met coeliakie heeft ook epileptische aanvallen. [36]
 • Toevallen bij een persoon met een shunt kunnen wijzen op falen
 • Een hemorragische beroerte kan af en toe gepaard gaan met epileptische aanvallen, embolische beroertes meestal niet (hoewel epilepsie een veel voorkomende latere complicatie is) cerebrale veneuze sinustrombose, een zeldzaam type beroerte, gaat vaker gepaard met epileptische aanvallen dan andere soorten beroertes die epileptische aanvallen kunnen veroorzaken ( ECT) is opzettelijk bedoeld om een ​​aanval op te wekken voor de behandeling van ernstige depressies.

Normaal gesproken is de elektrische activiteit van de hersenen niet-synchroon. [15] Bij epileptische aanvallen, als gevolg van problemen in de hersenen [37], begint een groep neuronen op een abnormale, buitensporige, [13] en gesynchroniseerde manier te vuren. [15] Dit resulteert in een golf van depolarisatie die bekend staat als een paroxysmale depolariserende verschuiving. [38]

Normaal gesproken wordt een prikkelend neuron na het afvuren gedurende een bepaalde periode beter bestand tegen het afvuren. [15] Dit komt deels door het effect van remmende neuronen, elektrische veranderingen in het exciterende neuron en de negatieve effecten van adenosine. [15] Bij epilepsie is de weerstand van prikkelende neuronen tegen vuren tijdens deze periode verminderd. [15] Dit kan gebeuren als gevolg van veranderingen in ionkanalen of remmende neuronen die niet goed functioneren. [15] Eenenveertig ionkanaalgenen en meer dan 1.600 ionkanaalmutaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van epileptische aanvallen. [39] Deze ionkanaalmutaties hebben de neiging om een ​​gedepolariseerde rusttoestand aan neuronen te verlenen, wat resulteert in pathologische hyper-excitabiliteit. [40] Deze langdurige depolarisatie in individuele neuronen is te wijten aan een instroom van Ca2+ van buiten de cel en leidt tot uitgebreide opening van Na+-kanalen en repetitieve actiepotentialen. [41] De volgende hyperpolarisatie wordt mogelijk gemaakt door γ-aminoboterzuur (GABA)-receptoren of kalium (K+)-kanalen, afhankelijk van het type cel. [41] Even belangrijk bij epileptische neuronale hyperexcitabiliteit is de vermindering van de activiteit van remmende GABAerge neuronen, een effect dat bekend staat als ontremming. Disinhibitie kan het gevolg zijn van remmend neuronverlies, ontregeling van axonale ontspruiting van de remmende neuronen in gebieden met neuronale schade, of abnormale GABAerge signalering binnen het remmende neuron. [42] Neuronale hyper-excitabiliteit resulteert in een specifiek gebied van waaruit aanvallen kunnen ontstaan, bekend als een "aanvalsfocus". [15] Na een hersenbeschadiging kan een ander mechanisme van epilepsie de opwaartse regulatie van prikkelende circuits of neerwaartse regulatie van remmende circuits zijn. [15] [43] Deze secundaire epilepsie vindt plaats via processen die bekend staan ​​als epileptogenese. [15] [43] Falen van de bloed-hersenbarrière kan ook een causaal mechanisme zijn. [44] Hoewel verstoring van de bloed-hersenbarrière alleen al epileptogenese lijkt te veroorzaken, is het gecorreleerd aan verhoogde aanvalsactiviteit. [45] Bovendien is het in verband gebracht met chronische epileptische aandoeningen door experimenten die de permeabiliteit van de barrière met chemische verbindingen induceren. [45] Verstoring kan ertoe leiden dat vloeistof uit de bloedvaten lekt in het gebied tussen cellen en epileptische aanvallen veroorzaakt. [46] Voorlopige bevindingen van bloedeiwitten in de hersenen na een aanval ondersteunen deze theorie. [45]

Focale aanvallen beginnen in één hersenhelft, terwijl gegeneraliseerde aanvallen in beide hersenhelften beginnen. [17] Sommige soorten aanvallen kunnen de hersenstructuur veranderen, terwijl andere weinig effect lijken te hebben. [47] Gliose, neuronaal verlies en atrofie van specifieke delen van de hersenen houden verband met epilepsie, maar het is onduidelijk of epilepsie deze veranderingen veroorzaakt of dat deze veranderingen leiden tot epilepsie. [47]

Epileptische activiteit kan worden gepropageerd door de endogene elektrische velden van de hersenen. [48] ​​Voorgestelde mechanismen die de verspreiding en rekrutering van neuronen kunnen veroorzaken, zijn onder meer een toename van K+ van buiten de cel en een toename van Ca2+ in de presynaptische uiteinden. [41] Deze mechanismen stompen hyperpolarisatie af en depolariseren nabijgelegen neuronen, evenals het verhogen van de afgifte van neurotransmitters. [41]

Aanvallen kunnen worden onderverdeeld in uitgelokt en niet-uitgelokt. [5] Uitgelokte aanvallen kunnen ook bekend staan ​​als "acute symptomatische aanvallen" of "reactieve aanvallen". [5] Niet-uitgelokte aanvallen kunnen ook bekend staan ​​als "reflexaanvallen". [5] Afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak kunnen bloedonderzoek en lumbaalpunctie zinvol zijn. [6] Hypoglykemie kan epileptische aanvallen veroorzaken en moet worden uitgesloten. Een elektro-encefalogram en beeldvorming van de hersenen met CT-scan of MRI-scan wordt aanbevolen bij de opwerking van aanvallen die niet gepaard gaan met koorts. [6] [49]

Classificatie bewerken

Typen aanvallen worden georganiseerd door of de bron van de aanval gelokaliseerd is (focale aanvallen) of verspreid (gegeneraliseerde aanvallen) in de hersenen. [17] Gegeneraliseerde aanvallen worden onderverdeeld volgens het effect op het lichaam en omvatten tonisch-clonische (grand mal), afwezigheid (petit mal), myoclonische, clonische, tonische en atonische aanvallen. [17] [50] Sommige aanvallen, zoals epileptische spasmen, zijn van een onbekend type. [17]

Focale aanvallen (voorheen genoemd) partiële aanvallen [13]) zijn onderverdeeld in eenvoudige partiële of complexe partiële aanvallen. [17] De huidige praktijk beveelt dit niet meer aan, maar geeft er de voorkeur aan om te beschrijven wat er gebeurt tijdens een aanval. [17]

Lichamelijk onderzoek Bewerken

De meeste mensen verkeren in een postictale toestand (slaperig of verward) na een aanval. Ze kunnen tekenen van andere verwondingen vertonen. Een bijtvlek aan de zijkant van de tong helpt een aanval te bevestigen wanneer deze aanwezig is, maar slechts een derde van de mensen die een aanval hebben gehad, heeft zo'n beet. [51] Als dit fysieke teken aanwezig is bij mensen waarvan wordt gedacht dat ze een aanval hebben gehad, vergroot dit voorlopig de kans dat een aanval de oorzaak was. [52]

Tests Bewerken

Een elektro-encefalografie wordt alleen aanbevolen bij diegenen die waarschijnlijk een epileptische aanval hebben gehad en kan helpen bij het bepalen van het type aanval of syndroom dat aanwezig is. Bij kinderen is het meestal alleen nodig na een tweede aanval. Het kan niet worden gebruikt om de diagnose uit te sluiten en kan vals positief zijn bij mensen zonder de ziekte. In bepaalde situaties kan het nuttig zijn om de voorkeur te geven aan het EEG tijdens het slapen of slaapgebrek. [53]

Diagnostische beeldvorming door CT-scan en MRI wordt aanbevolen na een eerste niet-koortsaanval om structurele problemen in de hersenen op te sporen. [53] MRI is over het algemeen een betere beeldvormende test, behalve wanneer een intracraniële bloeding wordt vermoed. [6] Beeldvorming kan op een later tijdstip worden gedaan bij degenen die terugkeren naar hun normale zelf terwijl ze op de eerste hulp zijn. [6] Als een persoon een eerdere diagnose van epilepsie heeft met eerdere beeldvorming, is herhaalde beeldvorming meestal niet nodig bij volgende aanvallen. [53]

Bij volwassenen is het belangrijk om de elektrolyten-, bloedglucose- en calciumspiegels te testen om deze als oorzaak uit te sluiten, net als een elektrocardiogram. [53] Een lumbaalpunctie kan nuttig zijn om een ​​infectie van het centrale zenuwstelsel te diagnosticeren, maar is niet routinematig nodig. [6] Routine anti-epileptica medische niveaus in het bloed zijn niet vereist bij volwassenen of kinderen. [53] Bij kinderen kunnen aanvullende tests nodig zijn. [53]

Een hoog prolactinegehalte in het bloed binnen de eerste 20 minuten na een aanval kan nuttig zijn om een ​​epileptische aanval te bevestigen, in tegenstelling tot een psychogene niet-epileptische aanval. [54] [55] Serum prolactine niveau is minder bruikbaar voor het opsporen van partiële aanvallen. [56] Als het normaal is, is een epileptische aanval nog steeds mogelijk [55] en een serumprolactine scheidt epileptische aanvallen niet van syncope. [57] Het wordt niet aanbevolen als routine onderdeel van de diagnose epilepsie. [53]

Differentiële diagnose Bewerken

Het kan moeilijk zijn om een ​​epileptische aanval te onderscheiden van andere aandoeningen zoals syncope. [12] Andere mogelijke aandoeningen die een aanval kunnen nabootsen zijn: decerebrale houding, psychogene aanvallen, tetanus, dystonie, migrainehoofdpijn en strychninevergiftiging. [12] Bovendien kan 5% van de mensen met een positieve kanteltafeltest een epileptische activiteit hebben die lijkt te wijten aan cerebrale hypoxie. [58] Convulsies kunnen optreden om psychologische redenen en dit staat bekend als een psychogene niet-epileptische aanval. Niet-epileptische aanvallen kunnen ook om een ​​aantal andere redenen optreden.

Er zijn een aantal maatregelen genomen om aanvallen bij risicopatiënten te voorkomen. Na traumatisch hersenletsel verminderen anticonvulsiva het risico op vroege aanvallen, maar niet op late aanvallen. [59]

Bij mensen met een voorgeschiedenis van koortsstuipen zijn medicijnen (zowel antipyretica als anticonvulsiva) niet effectief gebleken voor preventie. Sommige kunnen zelfs schade veroorzaken. [60]

Er is geen duidelijk bewijs dat anti-epileptica effectief of niet effectief zijn in het voorkomen van aanvallen na een craniotomie, [61] [ moet worden bijgewerkt ] na een subduraal hematoom, [62] na een beroerte, [63] [64] of na een subarachnoïdale bloeding, [65] voor zowel mensen die een eerdere aanval hebben gehad als degenen die dat niet hebben gedaan.

Potentieel scherpe of gevaarlijke voorwerpen moeten worden verwijderd uit het gebied rond een persoon die een aanval ervaart, zodat het individu niet gewond raakt. Als de persoon na de aanval niet volledig bij bewustzijn en alert is, moet hij in de stabiele zijligging worden geplaatst. Een aanval langer dan vijf minuten, of twee of meer aanvallen die binnen vijf minuten plaatsvinden, is een medisch noodgeval dat bekend staat als status epilepticus. [19] [66] In tegenstelling tot een algemene misvatting, zouden omstanders niet moeten proberen om voorwerpen in de mond te duwen van de persoon die een aanval heeft, omdat dit letsel aan de tanden en het tandvlees kan veroorzaken. [67]

Behandelingen van een persoon die actief grijpt, volgt een progressie van de eerste respons, via eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnsbehandelingen. [68] De eerste reactie houdt in dat de persoon wordt beschermd tegen mogelijke schade (zoals objecten in de buurt) en dat zijn luchtwegen, ademhaling en bloedsomloop worden beheerd. [68] Luchtwegbeheer moet inhouden dat de persoon op zijn zij wordt gelegd, ook wel de stabiele zijligging genoemd, om te voorkomen dat hij stikt. [68] Als ze niet kunnen ademen omdat iets hun luchtweg blokkeert, kunnen ze behandelingen nodig hebben om hun luchtweg te openen. [68]

Medicatie Bewerken

De eerstelijnsmedicatie voor een persoon die actief grijpt, is een benzodiazepine, waarbij de meeste richtlijnen lorazepam aanbevelen. [49] [69] Diazepam en midazolam zijn alternatieven. Dit kan worden herhaald als er na 10 minuten geen effect is. [49] Als er na twee doses geen effect is, kunnen barbituraten of propofol worden gebruikt. [49] Benzodiazepinen die via een niet-intraveneuze route worden gegeven, lijken beter dan die via een intraveneuze weg worden gegeven, omdat de intraveneuze toediening meer tijd nodig heeft om effect te hebben. [70]

Tweedelijnstherapie voor volwassenen is fenytoïne of fosfenytoïne en fenobarbital voor kinderen. [71] [ pagina nodig ] Derdelijnsmedicijnen omvatten fenytoïne voor kinderen en fenobarbital voor volwassenen. [71] [ pagina nodig ]

Doorlopende anti-epileptica worden doorgaans niet aanbevolen na een eerste aanval, behalve bij patiënten met structurele laesies in de hersenen. [49] Ze worden over het algemeen aanbevolen nadat een tweede is opgetreden. [49] Ongeveer 70% van de mensen kan volledige controle krijgen door continu medicatie te gebruiken. [37] Typisch heeft één type anticonvulsivum de voorkeur. Na een eerste aanval, terwijl onmiddellijke behandeling met een anti-epilepticum de kans op herhaling van de aanval tot vijf jaar verlaagt, verandert dit niet het risico op overlijden en zijn er mogelijke bijwerkingen. [72]

Bij aanvallen die verband houden met toxines, moeten maximaal twee doses benzodiazepinen worden gebruikt. [73] Als dit niet effectief is, wordt pyridoxine aanbevolen. [73] Fenytoïne mag over het algemeen niet worden gebruikt. [73]

Er is een gebrek aan bewijs voor preventieve anti-epileptica bij de behandeling van aanvallen die verband houden met intracraniële veneuze trombose. [64]

Andere bewerking

Helmen kunnen worden gebruikt om het hoofd tijdens een aanval te beschermen. Sommigen beweren dat honden met een aanvalsreactie, een vorm van hulphond, aanvallen kunnen voorspellen. [74] Het bewijs hiervoor is echter slecht. [74] Op dit moment is er onvoldoende bewijs om het gebruik van cannabis voor de behandeling van aanvallen te ondersteunen, hoewel dit een doorlopend onderzoeksgebied is. [75] [76] Er is bewijs van lage kwaliteit dat een ketogeen dieet kan helpen bij mensen met epilepsie en redelijk is bij mensen die niet verbeteren na typische behandelingen. [77]

Na een eerste aanval is het risico op meer aanvallen in de komende twee jaar 40%-50%. [6] De grootste voorspellers van meer aanvallen zijn problemen op het elektro-encefalogram of op beeldvorming van de hersenen. [6] Bij volwassenen, na 6 maanden aanvalsvrij te zijn geweest na een eerste aanval, is het risico op een volgende aanval in het volgende jaar minder dan 20%, ongeacht de behandeling. [78] Tot 7% ​​van de aanvallen die zich voordoen op de afdeling spoedeisende hulp (ER) zijn in status epilepticus. [49] Bij mensen met een status epilepticus ligt de mortaliteit tussen 10% en 40%. [12] Degenen die een aanval hebben die wordt uitgelokt (die optreedt dicht bij een acute hersengebeurtenis of toxische blootstelling) hebben een laag risico op herhaling, maar hebben een hoger risico op overlijden in vergelijking met mensen met epilepsie. [79]

Ongeveer 8-10% van de mensen krijgt tijdens hun leven een epileptische aanval. [80] Bij volwassenen is het risico op herhaling van aanvallen binnen de vijf jaar na een nieuwe aanval 35%, het risico stijgt tot 75% bij personen die een tweede aanval hebben gehad. [80] Bij kinderen is het risico op herhaling van aanvallen binnen de vijf jaar na een enkele niet-uitgelokte aanval ongeveer 50%, het risico stijgt tot ongeveer 80% na twee niet-uitgelokte aanvallen. [81] In 2011 in de Verenigde Staten resulteerden epileptische aanvallen in naar schatting 1,6 miljoen bezoeken aan spoedeisende hulpafdelingen. Ongeveer 400.000 van deze bezoeken waren voor nieuwe aanvallen. [80] De exacte incidentie van epileptische aanvallen in lage- en middeninkomenslanden is niet bekend, maar overtreft waarschijnlijk die in hoge-inkomenslanden. [82] Dit kan te wijten zijn aan een verhoogd risico op verkeersongevallen, geboorteverwondingen en malaria en andere parasitaire infecties. [82]

Epileptische aanvallen werden voor het eerst beschreven in een Akkadische tekst uit 2000 voor Christus. [83] Vroege meldingen van epilepsie zagen aanvallen en stuiptrekkingen vaak als het werk van 'boze geesten'. [84] De perceptie van epilepsie begon echter te veranderen in de tijd van de oude Griekse geneeskunde. De term "epilepsie" zelf is een Grieks woord, dat is afgeleid van het werkwoord "epilambanein", wat "grijpen, bezitten of kwellen" betekent. [83] Hoewel de oude Grieken epilepsie de "heilige ziekte" noemden, werd deze perceptie van epilepsie als een "spirituele" ziekte door Hippocrates in zijn werk uitgedaagd "Op de heilige ziekte", die suggereerde dat de bron van epilepsie een natuurlijke oorzaak was in plaats van bovennatuurlijke. [84]

Vroege chirurgische behandeling van epilepsie was primitief in de oude Griekse, Romeinse en Egyptische geneeskunde. [85] De 19e eeuw zag de opkomst van gerichte chirurgie voor de behandeling van epileptische aanvallen, te beginnen in 1886 met gelokaliseerde resecties uitgevoerd door Sir Victor Horsley, een neurochirurg in Londen. [84] Een andere vooruitgang was die van de ontwikkeling door de Montreal-procedure door de Canadese neurochirurg Wilder Penfield, waarbij elektrische stimulatie werd gebruikt bij patiënten die bij bewustzijn waren om de epileptische gebieden in de hersenen nauwkeuriger te identificeren en weg te snijden. [84]

Economie Bewerken

Inbeslagnemingen leiden in de Verenigde Staten tot directe economische kosten van ongeveer een miljard dollar. [6] Epilepsie leidt tot economische kosten in Europa van ongeveer € 15,5 miljard in 2004. [13] In India leidt epilepsie naar schatting tot kosten van US $ 1,7 miljard of 0,5% van het BBP. [37] Ze vormen ongeveer 1% van de bezoeken aan spoedeisende hulpafdelingen (2% voor spoedeisende hulpafdelingen voor kinderen) in de Verenigde Staten. [26]

Rijden Bewerken

Veel delen van de wereld hebben vanaf de laatste aanval minimaal zes maanden nodig voordat mensen een voertuig kunnen besturen. [6]

Wetenschappelijk onderzoek naar de voorspelling van epileptische aanvallen begon in de jaren zeventig. Er zijn verschillende technieken en methoden voorgesteld, maar bewijs met betrekking tot hun bruikbaarheid ontbreekt nog. [86]

Twee veelbelovende gebieden zijn onder meer gentherapie [87] en detectie van aanvallen en voorspelling van aanvallen. [88]

Gentherapie voor epilepsie bestaat uit het gebruik van vectoren om stukjes genetisch materiaal af te leveren aan hersengebieden die betrokken zijn bij het begin van een aanval. [87]

Epileptische aanvalsvoorspelling is een speciaal geval van aanvalsdetectie waarbij de ontwikkelde systemen een waarschuwing kunnen geven vóór het klinische begin van de epileptische aanval. [86] [88]


De auteurs verklaren dat ze geen concurrerende belangen hebben.

JGM heeft alle beschreven methoden uitgevoerd en het manuscript opgesteld. NAC hielp met de bloedanalyses, nam deel aan het voeren van de muizen en zorgde voor de verwerking van de gegevens in Excel-spreadsheets. MTT hielp bij het opzetten van het onderzoek. RM nam deel aan de datadiscussie en de statistische analyse. TNS bedacht het onderzoek, nam deel aan het ontwerp en de coördinatie en hielp bij het opstellen van het manuscript. Alle auteurs hebben het definitieve manuscript gelezen en goedgekeurd.


Bekijk de video: Wat gebeurt er tijdens een epileptische aanval? (November 2021).