Facultatief

Embryo


Wat is een embryo?

dan embryo (Griekse embryo = ongeboren) naar levende wezens wordt in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling verwezen. Hoe ver deze fase van de embryonale ontwikkeling bereikt is, is er tot nu toe geen overeenstemming tussen wetenschappers.
Er zijn in principe twee opvattingen over het begin van de embryonale fase:
1.) Met de bevruchting van het ei.
2.) Na celdifferentiatie met het verschijnen van zaadlobben (tijdens gastrulatie).
Het Europese Hof van Justitie heeft zich onlangs beziggehouden met de vraag wat een embryo in juridische zin is. Momenteel ging het om de octrooieerbaarheid van het gebruik van stamcellen uit onbevruchte eicellen. In een eerdere uitspraak uit 2011 was vastgesteld dat embryo's niet werden gebruikt voor Stem Cell Research kan worden gedood. De procedure moet nu benadrukken of onbevruchte eicellen al als embryo's worden beschouwd.
In de conclusie van de advocaat-generaal van het HvJ werd gesteld dat een embryo "elk menselijk ei uit het stadium van bevruchting" is. Zie hier voor de volledige procedure.
Na het aanbrengen en trainen van de interne organen, bijvoorbeeld tussen week 8 en 10 van de zwangerschap, wordt het embryo voortaan de foetus genoemd.