Informatie

Eerste levensvormen die gecontroleerde vlucht ontwikkelden


Wat was het eerste levende organisme dat in de lucht kon vliegen en hun richting kon bepalen, niet alleen aeroplankton-achtige bacteriën en virussen die door de wind worden gedragen, maar zoiets als een gevleugeld insect of vis of iets dergelijks, en wanneer is het geëvolueerd?


Het was waarschijnlijk een vroege Pterygota (gevleugeld insect).

Bij mijn weten is de fylogenie van Pterygota is niet helemaal opgelost.

 • Hennig (1981) beschrijft de volgende fylogenie:

 • Boudreaux (1987) beschrijft de volgende fylogenie:

 • Wheeler et al. (2001) biedt goed bewijs voor deze fylogenie

Odonata omvat libellen en waterjuffers. Ephemeroptera worden gewoonlijk eendagsvliegen genoemd. De oorsprong van pterygoten was ongeveer 300 miljoen jaar geleden.

Het allereerste vliegende (ish) insect had drie paar vleugels (Kukalova-Peck, 2005). Het paar dat aanwezig was op het eerste segment van de thorax (gerekend vanaf de kop) ging toen verloren bij alle bestaande soorten. Let echter op dan membracidae gebruiken het ontwikkelingspad voor dit derde paar om uitgebreide weergave te maken (voornamelijk voor verdediging; zie hieronder).

Sommige clades verloren verder beide paren vleugels en één clade, de Diptera (vliegen) verloor alleen het laatste paar vleugels. Dit laatste paar is vervangen door halters die vooral zichtbaar zijn bij kraanvliegen (zie hieronder)


Wereldwijde klimaatverandering en evolutie

Het lijkt alsof elke keer dat een nieuw verhaal door de media over wetenschap wordt gecreëerd, er een soort controversieel onderwerp of debat moet worden opgenomen. De evolutietheorie is geen onbekende voor controverse, vooral het idee dat mensen in de loop van de tijd van andere soorten zijn geëvolueerd. Veel religieuze groepen en anderen geloven niet in evolutie vanwege dit conflict met hun scheppingsverhalen.

Een ander controversieel wetenschappelijk onderwerp dat vaak door de nieuwsmedia wordt besproken, is de wereldwijde klimaatverandering of de opwarming van de aarde. De meeste mensen betwisten niet dat de gemiddelde temperatuur van de aarde elk jaar stijgt. De controverse komt echter binnen wanneer wordt beweerd dat menselijk handelen het proces versnelt.

De meerderheid van de wetenschappers gelooft dat zowel evolutie als wereldwijde klimaatverandering waar zijn. Dus hoe beïnvloedt het een het ander?


Oorsprong van het leven: spontane generatie

Ooit geloofde men dat leven kon voortkomen uit niet-levende dingen, zoals muizen uit maïs, vliegen uit rundermest, maden uit rottend vlees en vis uit de modder van voorheen droge meren. Spontane generatie is de onjuiste hypothese dat niet-levende dingen leven kunnen voortbrengen. Er zijn verschillende experimenten uitgevoerd om spontane generatie te weerleggen. Enkele daarvan worden in de volgende paragrafen behandeld.

Redi's experiment en het weerwoord van Needham

In 1668 ontwierp Francesco Redi, een Italiaanse wetenschapper, een wetenschappelijk experiment om de spontane creatie van maden te testen door vers vlees in elk van twee verschillende potten te plaatsen. De ene pot werd opengelaten, de andere werd afgedekt met een doek. Dagen later bevatte de open pot maden, terwijl de afgedekte pot geen maden bevatte. Hij merkte wel op dat er maden werden gevonden op het buitenoppervlak van de doek die de pot bedekte. Redi toonde met succes aan dat de maden uit vliegeneieren kwamen en hielp daarmee om spontane generatie te weerleggen. Of dat dacht hij.

In Engeland daagde John Needham de bevindingen van Redi uit door een experiment uit te voeren waarbij hij een bouillon of jus in een fles deed, de fles verwarmde om alles wat erin zat te doden en hem vervolgens verzegelde. Dagen later meldde hij de aanwezigheid van leven in de bouillon en kondigde aan dat leven was ontstaan ​​uit niet-leven. In werkelijkheid heeft hij het niet lang genoeg verwarmd om alle microben te doden.

Het experiment van Spallanzani

Lazzaro Spallanzani, ook een Italiaanse wetenschapper, bekeek de gegevens en het experimentele ontwerp van zowel Redi als Needham en kwam tot de conclusie dat het verwarmen van de fles door Needham misschien niet alles binnenin doodde. Hij construeerde zijn eigen experiment door bouillon in elk van twee afzonderlijke flessen te doen, de bouillon in beide flessen te koken, vervolgens de ene fles af te sluiten en de andere open te laten. Dagen later zat de ontzegelde fles vol met kleine levende wezens die hij duidelijker kon waarnemen met de nieuw uitgevonden microscoop. De verzegelde fles vertoonde geen teken van leven. Dit sloot spontane generatie zeker uit als een levensvatbare theorie. Alleen werd door wetenschappers uit die tijd opgemerkt dat Spallanzani de gesloten fles lucht had onthouden, en men dacht dat lucht nodig was voor spontane generatie. Dus hoewel zijn experiment succesvol was, verzachtte een sterke weerlegging zijn beweringen.

Biotermen

Pasteurisatie was oorspronkelijk het proces van het verhitten van voedingsmiddelen om schadelijke micro-organismen te doden vóór menselijke consumptie, nu zijn ultraviolet licht, stoom, druk en andere methoden beschikbaar om voedingsmiddelen te zuiveren in de naam van Pasteur.

Pasteur's experiment

Louis Pasteur, de bekende Franse wetenschapper, ging de uitdaging aan om het experiment opnieuw te maken en het systeem open te laten voor lucht. Vervolgens ontwierp hij verschillende flessen met S-gebogen halzen die naar beneden gericht waren, zodat de zwaartekracht de toegang door in de lucht zwevende vreemde materialen zou voorkomen. Hij deed een met voedingsstoffen verrijkte bouillon in een van de zwanenhalsflessen, kookte de bouillon in de fles en zag een jaar lang geen leven in de pot. Vervolgens brak hij de bovenkant van de fles af, stelde hem directer aan de lucht bloot en zag binnen enkele dagen levensvormen in de bouillon. Hij merkte op dat zolang stof en andere deeltjes in de lucht vastzaten in de S-vormige hals van de fles, er geen leven werd gecreëerd totdat dit obstakel werd verwijderd. Hij redeneerde dat de besmetting afkomstig was van levensvormen in de lucht. Pasteur overtuigde uiteindelijk de geleerde wereld dat zelfs als het aan lucht werd blootgesteld, leven niet voortkwam uit niet-leven.


Leven en rotsen zijn mogelijk samen op aarde geëvolueerd

Op een kerstfeest tien jaar geleden broeide er een idee in het hoofd van Robert Hazen. Hazen was destijds een zelfverklaarde mineraalfysicus met een 'harde kern', en zoals de meeste wetenschappers (en spelers van 20 Questions), beschouwde hij mineraal als een totaal losstaand beest van dierlijk en plantaardig. Maar dat zou snel veranderen.

Gerelateerde inhoud

Tijdens het feest vroeg theoretisch bioloog Harold Morowitz aan Hazen of er kleimineralen bestonden tijdens de Hadean, de geologische periode tussen 4,6 en 4 miljard jaar geleden, toen de vroege aarde zich aan het vormen was. Hoewel het een fundamentele vraag was, was Hazen verrast. Morowitz vroeg in wezen of de mineralogie die bestond toen de aarde nieuw was, en mogelijk toen het leven ontstond, anders was dan wat we vandaag zien.

'Geen enkele mineraloog in de geschiedenis heeft ooit zo'n vraag gesteld', zegt Hazen. Hoewel een mineraalvormingsproces hetzelfde zou moeten zijn, of het nu miljarden jaren geleden of afgelopen dinsdag plaatsvond, realiseerde Hazen zich dat er geen reden was om aan te nemen dat mineralen niet zouden kunnen evolueren, net zoals het leven in de loop van de tijd verandert. Sindsdien hebben hij en zijn collega's aangetoond dat het leven niet in een isolement is ontstaan. Mineralen hebben het waarschijnlijk gaandeweg geholpen. En naarmate het leven evolueerde, creëerde het een groot aantal chemische niches waardoor nieuwe mineralen konden worden gevormd.

'We zien deze verweven co-evolutie van de geosfeer en de biosfeer', zegt Hazen. “Leven brengt steen voort, rotsen verwekken leven.” Zijn team en andere experts in het veld presenteren dit idee in een nieuwe NOVA-functie De rotsachtige start van het leven. Ik ging met Hazen zitten om wat te kletsen over de film en de wondere wereld van mineralen (het volgende is lang bewerkt):

Vertel me iets over de film Het rotsachtige begin van het leven?

De rotsachtige start van het leven is het verhaal van de 4,5 miljard jaar oude geschiedenis van de aarde, verteld door de ogen van een mineraloog die zelf een soort transformatie heeft ondergaan. Ik begon als mineraloog en dacht, zoals de meeste mineralogen, dat mineralen prachtige fysieke objecten zijn - ze zijn gevarieerd, ze zijn divers. Maar je kunt het verhaal van mineralen niet vertellen zonder ook het verhaal van het leven te vertellen. Tegenwoordig kennen we 5.000 of meer minerale soorten, elk met een onderscheidende chemische samenstelling en kristalstructuur. En van die 5.000 is meer dan tweederde het resultaat van de veranderingen die het leven op aarde heeft aangebracht.

Dus wat was het eerste mineraal in het universum?

Toen we diep in de tijd over mineralen begonnen na te denken, had niemand die vraag verrassend genoeg gesteld. Is dat niet geweldig? Op elk gebied is de oorsprong belangrijk: het eerste leven, de eerste planeten, de eerste sterren. Maar mineralogen hadden nooit gevraagd, wat was het eerste mineraal?

Direct na de oerknal zijn de dingen veel te heet, en zelfs nadat de dingen een beetje waren gecondenseerd, vormden alleen waterstof en heliumgas het grootste deel van het universum. Ze vormen geen mineralen omdat het gassen zijn en mineralen moeten kristallen zijn. Het volgende dat het waterstof- en heliumgas deed, was condenseren tot grote sterren. Sterren zijn motoren van wat nucleosynthese wordt genoemd, of het maken van alle chemische elementen van het periodiek systeem. Uit die andere elementen worden mineralen gevormd.

Wanneer zou je na die eerste ster het eerste kristal kunnen hebben? Het antwoord blijkt te liggen in de gasvormige omhulsels van zeer energetische sterren of exploderende supernova's. Terwijl die gasvormige omhulsels uitzetten en afkoelen, heb je concentraties van elementen die net hoog genoeg zijn en temperaturen net laag genoeg om de eerste kristallen te vormen. Dat eerste kristal, denken we, was een microscopisch kleine soort diamant, omdat sterren koolstofrijk zijn en omdat diamant zich vormt bij de hoogste temperatuur van alle bekende kristallen.

Hoe zit het met de eerste mineralen op aarde?

Terwijl de gassen rond de vroegste sterren afkoelden, zijn er mogelijk nog een tiental verschillende kristallen gevormd van de meest voorkomende elementen: silicium, zuurstof, magnesium, stikstof. Dit waren de allereerste soorten minerale kristallen die de kosmos bezaaiden en het stof vormden van die grote wolken die uiteindelijk nieuwe zonnestelsels vormden. De aarde is gevormd uit een van die wolken.

De vroegste planeten kunnen 400 of 500 mineralen hebben gehad. Toen planeten zoals de aarde zich gedurende een miljard jaar ontwikkelden, hebben we misschien tot 1500 mineralen gekregen, allemaal gevormd door pure chemische en fysieke processen. Verder is er geen ander denkbaar fysiek of chemisch proces dat we kennen voor een aardachtige planeet om meer mineralen te maken totdat je leven hebt.

Hoe beïnvloedden mineralen het vroege leven?

De minerale oppervlakken beschermen, ordenen en sjablonen. Ze nemen die moleculen en selecteren en concentreren ze. ze helpen die moleculen te reageren om steeds langere structuren te vormen, zoals celmembranen en polymeren. We weten dat moleculen zich eenvoudigweg niet op die manier kunnen organiseren in de oceaan of de atmosfeer - ze zijn veel te verdund, ze zijn veel te willekeurig. Het waren oppervlakken, zoals mineralen, die zowel de energie als het concentratiemechanisme leverden die nodig waren om moleculen samen te brengen in de belangrijkste stappen voor het ontstaan ​​van het leven.

De grootste vraag is: hoe ga je van moleculen die op een mineraal oppervlak zijn georganiseerd naar een set moleculen die kopieën van zichzelf maakt? We weten zeker dat dit het fundamentele kenmerk van het leven is, zelfreplicatie, en we weten dat een vroeg systeem van moleculen die truc moet hebben ontdekt. Misschien leidden de mineralen dat proces of misschien waren ze slechts een geschikte plaats voor moleculen om elkaar te ontmoeten en te organiseren, en gewoon door een puur toevalsgebeurtenis, kwam precies de juiste set moleculen samen en vormden dit zelfreplicerende systeem.


Het wetenschappelijk bewijs voor de schepping

Om een ​​theorie als een wetenschappelijke theorie te kwalificeren, moet deze worden ondersteund door waarnemingen die herhaalbaar waarneembaar zijn en moet de theorie in principe falsifieerbaar zijn. Dat wil zeggen, er moet een manier zijn om aan te tonen dat de theorie onwaar is, als ze inderdaad onwaar is. Noch schepping, noch evolutie voldoet aan de criteria van een wetenschappelijke theorie. Er waren geen menselijke waarnemers van de oorsprong van het universum, de oorsprong van het leven, of van de oorsprong van een enkel levend wezen. Deze gebeurtenissen vonden plaats in het niet-waarneembare verleden en zijn niet herhaalbaar in het heden. Schepping en evolutie zijn gevolgtrekkingen op basis van indirect bewijs. Het zijn theorieën over geschiedenis. Stephen Jay Gould, Harvard-professor en een vooraanstaand woordvoerder van de hedendaagse evolutietheorie, stelt dat 'evolutionaire biologie een wezenlijke historische discipline is' en hij betoont grote eer aan de evolutionist Ernst Mayr als 'een geweldige historische wetenschapper'.

Is een evolutionaire gebeurtenis waarneembaar, zelfs herhaalbaar waarneembaar? Theodosius Dobzhansky, een beroemde evolutionist, heeft gezegd:

Die evolutionaire gebeurtenissen zijn uniek, onherhaalbaar en onomkeerbaar. Het is even onmogelijk om een ​​gewerveld land in een vis te veranderen als om de omgekeerde transformatie te bewerkstelligen. De toepasbaarheid van de experimentele methode op de studie van dergelijke unieke historische processen wordt in de eerste plaats ernstig beperkt door de tijdsintervallen die ermee gemoeid zijn, die de levensduur van een menselijke experimentator ver overschrijden. En toch is het precies zo'n onmogelijkheid die wordt geëist door anti-evolutionisten wanneer ze vragen om 'bewijzen' van evolutie die ze grootmoedig als bevredigend zouden accepteren. 2

Dobzhansky stelde dus dat de toepasbaarheid van de experimentele methode op evolutie een 'onmogelijkheid' is. Tegelijkertijd vinden ze het echter volkomen onredelijk dat creationisten dezelfde eis stellen aan de evolutietheorie!

Een voorbeeld van evolutie die vaak aan studenten wordt geleerd, is de verandering in populaties van gepeperde motten in Engeland van een overwegend lichte, gespikkelde gekleurde variëteit naar een overwegend melanische of donkergekleurde variëteit, als gevolg van een geleidelijke verdonkering van de boomstammen waarop de motten rusten. Dit gebeurde als gevolg van de toename van de vervuiling door de industriële revolutie. Het is door evolutionisten gekarakteriseerd als het meest verbazingwekkende voorbeeld van evolutie dat ooit door de mens is gezien. Het is natuurlijk helemaal geen evolutie. De motten waren gepeperde motten, Biston betularia, vóór de industriële revolutie, en ze blijven allemaal gepeperde motten, Biston betularia, vandaag. De variaties die tegenwoordig waarneembaar zijn en die Darwin in dit boek aanhaalde als bewijs voor evolutie, zijn veranderingen binnen een soort. Niemand heeft ooit waargenomen dat een basissoort plant of dier van nature verandert in een andere basissoort.

Is de evolutietheorie falsifieerbaar? De theorie is zo plastisch geworden dat het niet uitmaakt wat de gegevens zijn, ze kunnen worden aangepast aan de theorie. Steeds meer evolutionisten worden zich bewust van deze tekortkoming in de moderne evolutietheorie. Evolutionist Murray Eden, een MIT-professor, heeft bijvoorbeeld verklaard:

Dit kan niet worden gedaan in evolutie, in de brede zin ervan, en dit is eigenlijk alles wat ik bedoelde toen ik het in de eerste plaats tautoloog noemde. Het kan inderdaad alles verklaren. Je bent misschien ingenieus of niet in het voorstellen van een mechanisme dat voor mensen aannemelijk lijkt en mechanismen die consistent zijn met andere mechanismen die je hebt ontdekt, maar het is nog steeds een niet-falsifieerbare theorie. 3

Dus evolutie, dat wil zeggen de amoebe-naar-mens-theorie, kan niet worden waargenomen en de theorie is niet-falsifieerbaar. Het voldoet dus niet aan de criteria van een wetenschappelijke theorie. Hetzelfde kan gezegd worden van de scheppingstheorie. We zien God tegenwoordig niets creëren, en als theorie is de schepping niet-falsifieerbaar. Toch moet het een of het ander waar zijn. Bovendien kan elk worden gebruikt als een wetenschappelijk model en in wetenschappelijke termen worden besproken. We hebben indirect bewijs waarmee elke theorie kan worden vergeleken - het fossielenbestand, de wetten van de thermodynamica, de wetten van waarschijnlijkheid, bewijs van ontwerp en doel, enz. Nadat dat is gedaan, kan de vraag worden gesteld: 'Welke model van oorsprong, creatie of evolutie, passen de data het best?”

Maar is schepping geen religie? Is het niet zo dat het bovennatuurlijke van de wetenschap moet worden uitgesloten? Aan de andere kant, is evolutie, aangezien ze het bovennatuurlijke uitsluit, niet op zijn minst gekwalificeerd als een wetenschappelijk model? Het is waar dat in experimentele, observationele wetenschap waarin we objecten, gebeurtenissen en processen in de echte wereld onderzoeken - hoe de zon haar energie produceert, de mechanica van het zonnestelsel, de oorzaak en producten van supernova-explosies, onze biochemie, fysiologie, enz. - we alleen natuurlijke wetten en processen gebruiken? Dit is de enige manier waarop een wetenschapper kan opereren wanneer hij de werking van het huidige universum wil observeren en verklaren. De evolutionist dringt er echter op aan dat we niet alleen natuurlijke wetten en processen moeten gebruiken om de werking van het universum en zijn levende organismen te verklaren, maar dat we dezelfde natuurlijke wetten en processen moeten gebruiken om de oorsprong van het universum en de levende organismen te verklaren. het bevat. Daarbij treedt hij buiten de grenzen van de empirische, observationele, toetsbare wetenschap. Hij dringt aan op de strikte toepassing van zijn wereldbeeld. Richard Lewontin, evolutionist en Harvard-professor in de biologie, in zijn inleiding tot het anti-creationistische boek, Wetenschappers confronteren creationisme, zegt dat,

Maar wat ons begrip ook is van de sociale strijd die aanleiding geeft tot creationisme, wat ook de wens is om wetenschap en religie met elkaar te verzoenen, er is geen ontkomen aan de fundamentele tegenstelling tussen evolutie en creationisme. Het zijn onverenigbare wereldbeelden. 4

Zo stelt Lewontin dat evolutie en schepping onverenigbare wereldbeelden zijn. Iemands wereldbeeld omvat iemands realiteitszin - wat buiten of voorafgaand aan het fysieke universum ligt - is er iets bovennatuurlijks of transcendentaals buiten het fysieke universum, of is er niets? Is de mogelijkheid of overtuiging dat een schepper bestaat religieuzer dan de overtuiging dat er geen schepper bestaat? Beide opvattingen zijn metafysisch, dus in wezen religieus. Dit is benadrukt door Phillip Johnson, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Californië, in zijn boek, Darwin op proef. 5

Evolutionist Douglas Futuyma stelt:

Door ongerichte, doelloze variatie te koppelen aan het blinde, onverschillige proces van natuurlijke selectie, maakte Darwin theologische of spirituele verklaringen van de levensprocessen overbodig. Samen met de materialistische theorie van geschiedenis en samenleving van Marx en Freuds toeschrijving van menselijk gedrag aan invloeden waarover we weinig controle hebben, vormde de evolutietheorie van Darwin een cruciale plank in het platform van mechanisme en materialisme - van een groot deel van de wetenschap , kortom - dat is sindsdien het stadium geweest van het meeste westerse denken. 6

Met andere woorden, de trilogie van de darwinistische evolutie – de materialistische theorie van de economische en politieke geschiedenis van Marx en de freudiaanse psychologie – is nu het overheersende mechanistische materialistische wereldbeeld in de westerse academische wereld.

Michael Ruse, een evolutionist en wetenschapsfilosoof aan de Guelph University, was een van de belangrijkste getuigen van evolutie in het federale proces van Arkansas in 1981 betreffende de grondwettelijkheid van de wet op gelijke tijd voor schepping en evolutie, aangenomen door de wetgevende macht van Arkansas (ongrondwettelijk verklaard door rechter William Overton). In die tijd betoogde hij krachtig dat de evolutietheorie een wetenschap was zonder enige religieuze implicaties, terwijl de scheppingstheorie uitsluitend religieus was. Dit vormde de belangrijkste basis voor de beslissing van rechter Overton. Twaalf jaar later was Ruse een van de sprekers op het symposium van 13 februari 1993 over '8220The New Antievolutionism'8221 van de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science in Boston. Zijn toespraak, die een zeer belangrijke verandering in zijn vorige positie aan het licht bracht, verbaasde het publiek. Bijdragen aan deze verandering was een uitwisseling tussen evolutionisten en creationisten, waarbij onder andere Ruse en Phillip Johnson betrokken waren. Ruse maakte duidelijk dat hij nog steeds evenzeer een evolutionist was als altijd. Wat betreft de uitwisseling met Johnson en anderen, verklaarde Ruse:

Maar we spraken veel meer over de hele kwestie van de metafysica, de hele kwestie van de filosofische grondslagen. En wat Johnson betoogde, was dat, op een bepaald niveau, het soort positie van een persoon zoals ik, een evolutionist, op een bepaald niveau metafysisch gebaseerd is, net zo veel als het soort positie van laten we zeggen iemand, een of andere creationist, iemand als Gish of zo iemand. En tot op zekere hoogte, moet ik bekennen, in de tien jaar sinds ik optrad, of verscheen, in het creationismeproces in Arkansas, moet ik zeggen dat ik zelf tot dit soort positie ben gekomen. 7

En zeker, er bestaat geen twijfel over dat in het verleden, en ik denk ook in het heden, voor veel evolutionisten, evolutie heeft gefunctioneerd als iets met elementen die, laten we zeggen, verwant zijn aan een seculiere religie.

Hij verwees naar voorbeelden van T.H. Huxley, Julian Huxley en Edward O. Wilson. In zijn slotopmerking verklaarde Ruse:

Maar ik kom hier en zeg: ik denk dat je filosofisch gevoelig moet zijn voor wat ik denk dat de geschiedenis laat zien, namelijk dat . . . evolutie, verwant aan religie, omvat het maken van bepaalde a priori of metafysische veronderstellingen, die op een bepaald niveau niet empirisch kunnen worden bewezen. Ik denk dat we dat allemaal wisten, maar ik denk dat we nu allemaal veel gevoeliger zijn voor deze feiten. En ik denk dat de manier om met creationisme om te gaan, maar ook de manier om met evolutie om te gaan, is niet om deze feiten te ontkennen, maar om ze te erkennen, en om te zien waar we heen kunnen gaan, als we van daaruit verder gaan.

Ruse verdient lof voor deze openhartige bekentenis.

De religieuze aard van evolutie was eerder duidelijk gemaakt door voorstanders als Julian Huxley en Jacob Bronowski. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd:

Een religie is in wezen een houding ten opzichte van de wereld als geheel. Zo kan bijvoorbeeld evolutie een even krachtig principe blijken te zijn om de overtuigingen en hoop van de mens te coördineren als God in het verleden was. 8

De jezuïetenpriester, ds. Pierre Teilhard de Chardin, bekend om zijn betrokkenheid bij Piltdown Man (het laatste onderzoek geeft aan dat hij niet betrokken was bij de fraude) en Peking Man-fossielen, verklaarde dat,

Is evolutie een theorie, een systeem of een hypothese? Het is veel meer: ​​het is een algemene voorwaarde waaraan alle theorieën, alle hypothesen, alle systemen moeten buigen en waaraan ze voortaan moeten voldoen om denkbaar en waar te zijn. Evolutie is een licht dat alle feiten verlicht, een curve die alle lijnen moeten volgen. 9

Niets is religieuzer dan dit. Maar, zou je kunnen zeggen, Teilhard de Chardin was een priester, geen vooraanstaande evolutionaire wetenschapper. Maar in zijn lofrede aan Theodosius Dobzhansky verklaarde evolutiebioloog Francisco Ayala dat volgens Dobzhansky de plaats van biologische evolutie in het menselijk denken het best tot uiting kwam in de passage van Pierre Teilhard de Chardin die hierboven werd geciteerd. 10 George Gaylord Simpson, wereldberoemde evolutionair paleontoloog, citeerde ook gunstig deze uitspraak van de Chardin. 11

Vormt de leer van de niet-theïstische mechanistische evolutietheorie desalniettemin een uitdaging of bedreiging voor traditionele theïstische religieuze verplichtingen? De Harvard-professor, Richard Lewontin, gelooft van wel. In zijn inleiding tot Wetenschappers confronteren creationisme (ref. 4), stelt Lewontin (p. xxv),

Plotseling was de studie van evolutie in alle scholen. De cultuur van de dominante klasse had gezegevierd, en traditionele religieuze waarden, het enige spoor van controle dat plattelandsmensen hadden over hun eigen leven en dat van hun families, waren van hen afgenomen. 12

Dit is wat er gebeurde, volgens Lewontin, na de wijdverbreide acceptatie van de Biological Sciences Curriculum Study-reeks van biologieboeken op de middelbare school, die door en door evolutionair zijn. Merk in het bijzonder op dat Lewontin stelt dat dit een triomf was van de cultuur van de dominante klasse op de traditionele religieuze waarden van de plattelandsbevolking. Wanneer studenten wordt geleerd dat alles in het universum werd geproduceerd door een reeks strikt mechanistische processen, te beginnen met de waterstof- en heliumgassen die worden geproduceerd door een hypothetische oerknal, moedigt dit een geloof aan in een niet-God-filosofie en een reeks waarden.

Concluderend kan worden gesteld dat noch schepping, noch evolutie een wetenschappelijke theorie is en dat de evolutietheorie dus niet wetenschappelijker is dan de scheppingstheorie. Bovendien is de evolutietheorie net zo religieus als de scheppingstheorie. Het onderwijzen van uitsluitend de evolutietheorie, zoals wordt gedaan in de meeste van onze door de belasting ondersteunde openbare scholen in de Verenigde Staten, schendt de scheiding van kerk en staat en schendt de academische vrijheid van leraren en studenten. Het wordt aanbevolen dat al het wetenschappelijke bewijs dat elk van deze twee tegengestelde theorieën ondersteunt, zonder verwijzingen naar of gebruik van religieuze literatuur, op een onbevooroordeelde manier wordt gepresenteerd in onze door de belasting ondersteunde openbare scholen, zodat de studenten kunnen beslissen voor zelf welk model van oorsprong, schepping of evolutie, passen de gegevens het beste. Dat zou goede wetenschap en goed onderwijs zijn. Dit kan volledig in overeenstemming met de Amerikaanse grondwet worden gedaan, zelfs volgens vooraanstaande evolutionisten, zoals grondig gedocumenteerd in mijn boek, Lesgeven in scheppingswetenschap op openbare scholen (zie Bibliografie). De waarheid is dat evolutionisten ons onderwijssysteem bijna volledig domineren, het wetenschappelijke establishment met zijn controle over wat er in zijn tijdschriften wordt gepubliceerd, en de massamedia met zijn controle over wat er in onze kranten en tijdschriften wordt gepubliceerd en wat er via radio en televisie wordt uitgezonden . Het is voor creationisten buitengewoon moeilijk om gehoor te krijgen voor hun standpunt. De resultaten zijn voorspelbaar. Dus gaf Stephen Jay Gould dit eerlijk toe toen hij zei:

Veel voordelen komen toe aan de overwinnaars van elk geschil, militair of cerebraal - en kroniekrechten moeten tot de grootste voordelen behoren. Kortom, de winnaars schrijven geschiedenis. Hoe zouden we de Trojaanse oorlog interpreteren als ons hoofdverhaal was geschreven door de bard van Hector en hoe zouden toekomstige generaties de geschiedenis van de evolutietheorie zien als Duane Gish en Henry Morris (onze meest luidruchtige moderne creationisten) de markt voor geschreven beschrijvingen in het nauw zouden drijven? 13

Samenvatting van het wetenschappelijk bewijs

Het fossielenverslag

Het fossielenbestand vormt een van de belangrijkste bewijzen met betrekking tot de oorsprong. Het is de geschiedenis van het leven geschreven in de rotsen. Als de evolutietheorie waar is, moet het fossielenbestand zijn wat deze theorie vereist, en aan de andere kant, als de schepping waar is, moet het fossielenbestand in overeenstemming zijn met die theorie. Evolutionisten Glenister en Witzke stellen dat 'het fossielenbestand de mogelijkheid biedt om te kiezen tussen evolutionaire en creationistische modellen voor de oorsprong van de aarde en haar levensvormen'. 14 Futuyma drukt een soortgelijk geloof uit toen hij zei:

Schepping en evolutie, daartussen, putten de mogelijke verklaringen voor de oorsprong van levende wezens uit. Organismen verschenen ofwel volledig ontwikkeld op aarde ofwel niet. Als ze dat niet deden, moeten ze zich door een of ander proces van modificatie hebben ontwikkeld uit reeds bestaande soorten. Als ze in volledig gevormde staat verschenen, moeten ze zijn gemaakt door een almachtige intelligentie. . . 15

Als evolutie waar is, dan zijn miljoenen soorten geëvolueerd gedurende honderden miljoenen jaren, aangezien elke soort zich ontwikkelde vanuit een voorgaande vorm en op zijn beurt aanleiding gaf tot een volgende vorm. Bovendien stelt de evolutionaire doctrine dat evolutie voortgaat door de overleving van de sterkste, en de sterkste worden gedefinieerd als diegene die zich in grotere aantallen voortplanten. De populatie van elke intermediaire soort zou dus aanzienlijk groot zijn en zou tienduizenden tot enkele miljoenen jaren bestaan. Als gevolg hiervan zouden enorme hoeveelheden van de door evolutie gegenereerde overgangsvormen in die enorme tijd hebben geleefd en zijn gestorven. Als evolutie waar is, zouden onze natuurhistorische musea grote hoeveelheden onmiskenbare overgangsvormen moeten bevatten. Het bewijs voor evolutie zou duidelijk moeten zijn, zelfs voor het ongetrainde oog om te zien.

Aan de andere kant, als de schepping waar zou zijn, zouden we verwachten dat we een heel ander soort archief tussen de fossielen zouden vinden. We zouden verwachten dat elke basissoort plant en dier, elk basismorfologisch ontwerp, volledig gevormd zou lijken zonder een reeks overgangsvormen die een oorsprong van een ander basistype onthullen. Katten waren altijd katten, honden waren altijd honden, apen waren altijd apen en mensen waren altijd mensen. We zouden binnen elke soort variatie verwachten - veel soorten vinken, zoals Darwin opmerkte op de Galapagos-eilanden. Desalniettemin, zoals creationistische wetenschappers opmerken, zijn de vinken niet alleen nog vogels, het zijn nog steeds vinken en kruisen met elkaar. Om te geloven dat vinken, kanaries, eenden, adelaars, kolibries, enz., geëvolueerd zijn van een gemeenschappelijke voorouder die is geëvolueerd uit een reptiel, is een grote sprong in het diepe nodig die niet is gedocumenteerd door het fossielenbestand.

Vanaf het allereerste begin is het fossielenbestand in tegenspraak met de evolutie, maar het presenteert het voorspelde bewijs op basis van de schepping. Darwin was zich bewust van het feit dat het fossielenbestand niet het bewijs opleverde dat zijn theorie voorspelde, maar hij hoopte dat toekomstige generaties het vereiste bewijs zouden opgraven. Dit is niet gebeurd. Evolutionist Dr. David Raup, hoogleraar geologie aan de Universiteit van Chicago, stelt:

Het bewijs dat we in het geologische archief vinden, is lang niet zo compatibel met darwniaanse natuurlijke selectie als we zouden willen. Darwin was zich daar volkomen van bewust. Hij schaamde zich voor het fossielenbestand omdat het er niet uitzag zoals hij had voorspeld en als gevolg daarvan wijdde hij een groot deel van zijn Oorsprong der soorten een poging om de verschillen te verklaren en te rationaliseren. . . Darwins algemene oplossing voor de onverenigbaarheid van fossiele bewijzen en zijn theorie was om te zeggen dat het fossielenbestand erg onvolledig is. . . Welnu, we zijn nu ongeveer 120 jaar na Darwin en de kennis van het fossielenbestand is enorm uitgebreid. We hebben nu een kwart miljoen fossiele soorten, maar de situatie is niet veel veranderd. Het verslag van de evolutie is nog steeds verrassend schokkerig en, ironisch genoeg, hebben we nog minder voorbeelden van evolutionaire overgangen dan in de tijd van Darwin. Hiermee bedoel ik dat sommige van de klassieke gevallen van darwinistische verandering in het fossielenarchief, zoals de evolutie van het paard in Noord-Amerika, moesten worden weggegooid of aangepast als gevolg van meer gedetailleerde informatie - wat een aardige eenvoudige progressie toen er relatief weinig gegevens beschikbaar waren, blijkt nu veel complexer en veel minder geleidelijk te zijn. Het probleem van Darwin is dus niet verholpen. . . 16

Eerder sprak evolutionist David Kitts, professor in de geologie aan de Universiteit van Oklahoma, dezelfde mening uit.

Ondanks de schitterende belofte dat paleontologie een middel is om de evolutie te 'zien', heeft het voor evolutionisten een aantal vervelende problemen opgeleverd, waarvan de meest beruchte de aanwezigheid van 'gaten' in het fossielenbestand is. Evolutie vereist tussenvormen tussen soorten en paleontologie biedt ze niet. De hiaten moeten daarom een ​​contingent kenmerk van het record zijn. Darwin was bezorgd genoeg over dit probleem om er een hoofdstuk van de '8220Origin'8221 aan te wijden. Hij verklaart 'de onvolkomenheden van het geologische record' grotendeels op basis van het gebrek aan continue afzetting van sedimenten en door erosie. Darwin koestert ook de hoop dat een deel van de leemten zou worden opgevuld als gevolg van latere inzameling. Maar de meeste hiaten waren er een eeuw later nog steeds en sommige paleontologen waren niet langer bereid om ze geologisch weg te verklaren. 17

Zoals we zullen zien, net zoals paleontologisch onderzoek gedurende de 125 jaar tussen de publicatie van het boek van Darwin en deze publicaties het probleem van Darwin met het fossielenbestand niet heeft opgelost, hebben paleontologen de situatie in de twee decennia sinds de publicatie van deze rapporten ook niet verbeterd. .

De fossielen van een groot aantal complexe ongewervelde dieren verschijnen abrupt volledig gevormd in de zogenaamde Cambrische rotsen. Evolutionisten geloofden een paar jaar geleden dat deze Cambrische rotsen zich ongeveer 600 miljoen jaar geleden begonnen te vormen. Nu vertellen geologen ons dat deze rotsen niet meer dan 520 – 530 miljoen jaar geleden begonnen te vormen, en dat de duur van wat de Cambrische periode wordt genoemd slechts ongeveer 5-10 miljoen jaar was in plaats van hun eerdere schatting van 80 miljoen jaar. Deze fossielen omvatten die van mosselen, slakken, trilobieten, brachiopoden, kwallen, sponzen, wormen, enz. Miljarden maal miljarden fossielen van deze wezens worden gevonden in Cambrische rotsen op elk continent van de wereld. Deze dieren zouden zijn geëvolueerd beginnend met microscopisch kleine eencellige wezens. Over het algemeen liggen onder de Cambrische rotsen de zogenaamde Precambrische rotsen. Evolutionisten geloven dat Precambrische gesteenten werden afgezet gedurende honderden miljoenen jaren voorafgaand aan en voorafgaand aan het Cambrium. Als evolutie waar is, zouden deze Precambrische rotsen miljarden maal miljarden fossielen moeten bevatten van de evolutionaire voorouders van de complexe ongewervelde dieren. Verder moeten we fossielen van overgangsvormen vinden die deze complexe ongewervelde dieren met gemeenschappelijke voorouders verbinden. Veel van de Precambrische rotsen zijn onaangetast en perfect geschikt voor het behoud van fossielen. Als de fossielen er waren, zouden ze worden gevonden. Er zijn nu veel rapporten in de wetenschappelijke literatuur over de ontdekking van fossielen van microscopisch kleine, zachte eencellige organismen, zoals bacteriën en algen, in Precambrische gesteenten. Als fossielen van dergelijke wezens kunnen worden gevonden, is het duidelijk dat het geen probleem zou zijn om fossielen te vinden van de evolutionaire voorouders en overgangsvormen die leiden tot de complexe ongewervelde dieren waarvan de fossielen worden gevonden in Cambrische rotsen. Niemand heeft echter gefossiliseerde voorouders gevonden voor een enkele van de ongewervelde dieren uit het Cambrium, of overgangsvormen die bijvoorbeeld sponzen met kwallen, brachiopoden met mosselen, slakken met trilobieten of andere mogelijke verbanden verbinden. Vanwege het vitale belang van deze feiten zal uitgebreide documentatie worden verstrekt. De volgende referenties beschrijven de vele recente publicaties die het doordringende, verbijsterende en hardnekkige probleem voor de evolutietheorie bespreken als gevolg van de explosieve verschijning van een groot aantal complexe ongewervelde dieren in het fossielenarchief met een totale afwezigheid van voorouders en geen spoor van overgangsvormen tussen de verschillende soorten ongewervelde dieren. Richard Dawkins, de Britse bioloog en evolutionist, stelt:

De Cambrische gesteentelagen, ongeveer 600 miljoen jaar oud, zijn de oudste waarin we de meeste grote groepen ongewervelde dieren aantreffen. En we vinden velen van hen al in een vergevorderd stadium van evolutie, de allereerste keer dat ze verschijnen. Het is alsof ze daar gewoon zijn geplant, zonder enige evolutionaire geschiedenis. Onnodig te zeggen dat deze schijn van plotselinge aanplant de creationisten in vervoering heeft gebracht. 18

Ja inderdaad! De plotselinge verschijning van deze volledig gevormde wezens verheugt creationisten. Het is precies wat wordt voorspeld op basis van de schepping. Douglas Futuyma, fervent anti-creationist, stelt in zijn boek over evolutionaire biologie:

Het wordt waarschijnlijk geacht dat alle dierlijke phyla vóór of tijdens het Cambrium onderscheiden werden, want ze lijken allemaal volledig gevormd, zonder tussenvormen die de ene vorm met de andere verbinden. 19

Futuyma moet dus bekennen dat alle dierlijke phyla (een phylum is de breedste categorie of taxon van planten en dieren, bijvoorbeeld alle gewervelde dieren - vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren, inclusief de mens - in de phylum Chordata zijn geplaatst), of in ieder geval alle ongewervelde phyla, zijn in het fossielenarchief verschenen zonder absoluut bewijs dat ze uit voorgaande vormen zijn voortgekomen.

James W. Valentine, geoloog-paleontoloog aan de Universiteit van Californië, Santa Barbara, beschrijft het probleem als volgt:

De meeste autoriteiten zijn het erover eens dat metazoa-phyla die complexer zijn dan platwormen, alle (of misschien bijna alle) op zijn minst indirect afstammen van platwormachtige stammen, omdat ze allemaal veel kenmerken gemeen hebben. Er is echter geen overeenstemming over de eigenlijke afstammingsroutes, bijna elke op afstand mogelijke combinatie van voorouders en afstammelingen is door een of andere werker gesuggereerd. Nogmaals, de aard van vormen die tussen bekende groepen liggen, zal duidelijk anders zijn geweest voor het ene voorouder-nakomelingpaar dan voor het andere.

Het fossielenbestand is van weinig nut om direct bewijs te leveren van de afstammingsroutes van de phyla of van klassen van ongewervelde dieren. Elke stam met een fossielenbestand had zijn karakteristieke lichaamsplan al ontwikkeld toen het voor het eerst verscheen, voor zover we kunnen zien aan de fossiele resten, en geen enkele stam is met een ander verbonden via tussenliggende fossiele typen. Inderdaad, geen van de klassen van ongewervelde dieren kan door een reeks tussenproducten met een andere klasse worden verbonden. De relaties tussen phyla en klassen moeten worden afgeleid op basis van hun gelijkenis. Maar zelfs de meest geavanceerde technieken van fylogenie-analyse zijn er tot dusver niet in geslaagd de grote meningsverschillen over de relaties tussen phyla (of ook tussen vele klassen) op te lossen. 20

De vele ongewervelde stammen zoals mosselen, slakken, brachiopoden, zee-egels, sponzen, kwallen, trilobieten, enz., verschillen drastisch van elkaar, maar evolutionisten geloven, zoals Valentine beschrijft, dat ze allemaal zijn geëvolueerd uit dezelfde gemeenschappelijke voorouder – een platwormachtig wezen! Dit is natuurlijk puur gebaseerd op geloof, want zoals Valentine later in hetzelfde artikel beschrijft, deden die wezens die geskeletteerde structuren ontwikkelden (die wezens met harde delen, zoals mosselen, slakken, trilobieten, koralen, enz.) dit onafhankelijk en zonder sporen van voorouders of overgangsvormen achter te laten. Hij zegt:

Elk van de phyla die in deze periode duurzaam geskeletteerde lijnen ontwikkelden, deed dit onafhankelijk, wat suggereert dat de mogelijkheden voor epifaunaal leven openstonden voor een breed scala aan adaptieve typen.Bovendien worden veel van de duurzaam geskeletteerde phyla die in Cambrische gesteenten voorkomen, vertegenwoordigd door een aantal onderscheidende subgroepen, klassen of orden, die plotseling verschijnen zonder bekende tussenproducten. 21

Rekening houdend met het aantal phyla en het aantal klassen binnen elk phylum dat voorkomt in Cambrische rotsen, schat Valentine dat er ongeveer 300 wezens met verschillende grote lichaamsplannen en subplannen in deze rotsen worden gevonden. Miljarden maal miljarden fossielen van deze wezens zijn begraven in de Cambrische rotsen verspreid over het oppervlak van de aarde. Deze rotsen, en de Precambrische rotsen, zouden vele miljarden fossielen moeten bevatten van het enorme aantal tussenproducten dat zou hebben bestaan ​​als evolutie waar zou zijn, maar er is er nooit één gevonden!

Naarmate er meer en meer ontdekkingen worden gedaan, worden evolutionisten steeds meer onder druk gezet. Ze dateerden het begin van de Cambrische periode op ongeveer 600 miljoen jaar en namen aan dat de duur ervan ongeveer 80 miljoen jaar was. Nu wijzen ze een datum toe van ongeveer 530 miljoen jaar, en mogelijk pas 520 miljoen jaar, voor het begin, en worden ze gedwongen de oorsprong van de enorme reeks complexe ongewervelde dieren in een tijdspanne te persen die volgens hen geen meer dan tien miljoen jaar en hoogstwaarschijnlijk slechts vijf miljoen jaar. Vijf miljoen jaar is slechts een oogwenk op hun evolutionaire tijdschaal. Ze geloven immers dat er drie miljard jaar eencellige organismen op aarde bestonden voordat deze Cambrische dieren uit het niets tevoorschijn kwamen.

Een van de meest grondige besprekingen van alle aspecten van de 'Cambrische explosie'8221 en de bijbehorende 'mysteries'8221 is te vinden in hoofdstuk 1, 'Origin and Early Radiation of the Metazoa', geschreven door paleontologen Philip Signor en Jere Lipps in het boek uitgegeven door dezelfde auteurs. 22 Ze beginnen hun verslag met de verklaring:

Het complex van historische gebeurtenissen dat de oorsprong en vroege evolutie van Metazoa omvat, is tegelijkertijd het meest opvallende kenmerk en het meest onopgeloste biohistorische fenomeen in de geschiedenis van het leven. Het is de meest verbijsterende kwestie geweest sinds paleontologie in de achttiende en negentiende eeuw opkwam als een wetenschappelijke discipline.

De plotselinge verschijning van diverse metazoïsche skeletfossielen luidt het begin in van het Phanerozoïcum [het Phanerozoïcum omvat het hele fossielenbestand van het Cambrium tot heden]. . . er is weinig bewijs dat het vermogen om skeletten te vormen geleidelijk of over een langere periode is verworven. . . . Een grote verscheidenheid aan skelettypes en de meeste van de belangrijkste mariene ongewervelde clades verschijnen plotseling in het fossielenbestand. . . . De ecologische diversificatie van dieren is al even dramatisch. Deze biota's werden ingenomen door een grote verscheidenheid aan habitats, van ondiep tot diep benthos en tot het pelagische rijk (pp. 7, 8).

Stefan Bengtson, een Zweedse paleontoloog, beschrijft de situatie als volgt:

Als een gebeurtenis in de geschiedenis van het leven lijkt op de scheppingsmythen van de mens, dan is het deze plotselinge diversificatie van het zeeleven toen meercellige organismen de dominante actoren in ecologie en evolutie werden. Verbijsterend (en beschamend) voor Darwin, verbijstert deze gebeurtenis ons nog steeds en staat als een grote biologische revolutie op één lijn met de uitvinding van zelfreplicatie en de oorsprong van de eukariotische cel. De dierlijke phyla kwam tevoorschijn uit de Precambrische nevels met de meeste attributen van hun moderne afstammelingen. 23

Ja, inderdaad, deze plotselinge verschijning van complexe ongewervelde dieren -uit de Precambrische mist zonder een spoor van voorouders of overgangsvormen is vandaag de dag nog steeds verbijsterend en beschamend voor evolutionisten, net zoals het was voor Darwin, omdat 135 jaar na Darwin evolutionisten niet dichter bij een oplossing van het 'mysterie' dan Darwin was. Bengtson vertelt ons dat 'Als er een gebeurtenis in de geschiedenis van het leven lijkt op de scheppingsmythen van de mens, dan is het deze plotselinge diversificatie van het zeeleven. . . .” Nogmaals, we zeggen, ja, inderdaad! De explosie van complexe levende organismen gevonden in het fossielenarchief is precies wat is en moet worden voorspeld op basis van de schepping. De mythe is niet de schepping. De mythe is de evolutietheorie, een mythe die is uitgevonden om onze oorsprong zonder God te verklaren.

Deze feiten vernietigen in wezen de evolutietheorie. Het idee dat deze enorme reeks complexe ongewervelde dieren zich gedurende miljoenen jaren zouden kunnen hebben ontwikkeld zonder een spoor van deze ongelooflijke overgang in het fossielenbestand achter te laten, tart elke geloofwaardige verklaring. Alle pogingen om een ​​beroep te doen op geologische, klimatologische, atmosferische en chemische verklaringen voor deze plotselinge en dramatische verschijning van de complexe ongewervelde dieren mislukken jammerlijk. Ondanks dit onweerlegbare bewijs, als iemand ervoor kiest te geloven dat evolutie waar is en al deze complexe wezens zijn geëvolueerd zonder bewijs achter te laten, dan is dat zijn keuze, maar die persoon moet toegeven dat hij in evolutie gelooft, niet vanwege het wetenschappelijk bewijs, maar in ondanks het bewijs. Aan de andere kant is het hierboven beschreven bewijs krachtig, positief bewijs voor de schepping. Het is precies wat je zou verwachten te vinden als de schepping waar is.

De oorsprong van de gewervelde dieren is even plotseling en dramatisch. Evolutionisten geloven dat vissen de eerste gewervelde dieren waren. We hebben miljarden maal miljarden fossielen van de complexe ongewervelde dieren. Er zijn onnoemelijke miljarden fossielen van de verschillende soorten vissen die over de hele wereld in rotsen zijn begraven. Als evolutie waar is en sommige ongewervelde of ongewervelde dieren gedurende ongeveer honderd miljoen jaar tot vissen zijn geëvolueerd, zouden miljarden maal miljarden overgangsvormen in die enorme tijdsperiode hebben geleefd en gestorven. Onze natuurhistorische musea zouden vele duizenden fossielen van deze overgangsvormen moeten hebben die laten zien welke ongewervelde dieren evolueerden tot vissen en het pad van die opmerkelijke evolutionaire overgang. Er is geen gevonden.

Errol White, een evolutionist en expert op het gebied van vissen, zei in zijn presidentiële toespraak over longvissen voor de Linnean Society of London:

Maar welke ideeën de autoriteiten ook hebben over dit onderwerp, de longvissen hebben, net als elke andere grote groep vissen die ik ken, hun oorsprong in niets. . . . 24

In zijn discussie over de oorsprong van beenvissen maakt Todd de volgende opmerking:

Alle drie de onderverdelingen van de beenvissen verschijnen ongeveer tegelijkertijd in het fossielenbestand. Ze lopen morfologisch al sterk uiteen en zijn zwaar gepantserd. Hoe zijn ze ontstaan? Wat zorgde ervoor dat ze zo ver uiteen konden lopen? Hoe kwamen ze allemaal aan een zwaar pantser? En waarom is er geen spoor van eerdere tussenvormen? 25

Todd probeert een scenario te beschrijven voor deze plotselinge verschijning, volledig gevormd, van deze belangrijke soorten vissen, maar het is alleen dat - een scenario. Het feit blijft, ze lijken allemaal volledig gevormd.

Arthur Strahler heeft een anti-creationistisch boek gepubliceerd. In dit boek bekritiseert hij twee van mijn eerdere boeken over fossielen. De laatste editie, Evolutie: de fossielen zeggen nog steeds nee! (zien Bibliografie), werd na zijn boek gepubliceerd. In zijn bespreking van de oorsprong van vissen zegt Strahler: 'De oorsprong van de gewervelde dieren is onduidelijk - er is geen fossiel dat voorafgaat aan het voorkomen van vissen in de late Ordovicium-tijd.' Dit is wat hij te zeggen heeft over voorouders en overgangsvormen voor vissen:

Duane Gish vindt bij het lezen van de verhandeling van Alfred S. Romer uit 1966, Gewervelde paleontologie, dat reguliere paleontologen geen fossielen hebben gevonden van overgangsakkoorden die hebben geleid tot het verschijnen van de eerste klasse van vissen, de Agnatha, of van overgangsvormen tussen de primitieve, kaakloze agnaths en de kaakdragende klasse Placodermi, of van overgang van de placodermen (die slecht gestructureerd waren om te zwemmen) tot de klasse Chondrichthyes, of van die kraakbeenachtige haaienachtige vissen tot de klasse Osteicthyes, of beenvissen (1978a, pp. 66-70 1985, pp. 65-69). De evolutie van deze klassen is weergegeven in figuur 43.1. Noch, zegt Gish, is er enig verslag van overgangsvormen die hebben geleid tot de opkomst van de longvissen en de crossopterygians van de lobvinned beenvissen, een evolutionaire stap die zou hebben geleid tot de opkomst van amfibieën en uiteindelijk tot de verovering van het land door luchtademende gewervelde dieren.

In een reeks citaten van Romer (1966) vindt Gish alle bekentenissen die hij nodig heeft van de evolutionisten dat elk van deze klassen plotseling verschijnt en zonder spoor van voorouders. De afwezigheid van de overgangsfossielen in de openingen tussen elke groep vissen en zijn voorouder wordt herhaald in standaard verhandelingen over de evolutie van gewervelde dieren. Zelfs het anticreationistische werk van Christ McGowan uit 1984, dat beweert te laten zien waarom de creationisten ongelijk hebben, maakt geen melding van de vier pagina's tekst van Gish over de oorsprong van de visklassen. Wetende dat McGowan een autoriteit is op het gebied van paleontologie van gewervelde dieren, die de creationisten graag bij elke gelegenheid de schuld wil geven, moet ik aannemen dat ik op dit gebied niets belangrijks heb gemist. Dit is een telling in de beschuldiging van de creationisten die de paleontologen alleen gezamenlijk een pleidooi van nolo mededingere kan oproepen (p. 408).

Nolo mededingere is natuurlijk een schuldbekentenis van een beklaagde die moet toegeven dat hij geen verdediging heeft.

Het fossielenbestand heeft dus geen voorouders of overgangsvormen voortgebracht voor de belangrijkste visklassen. Dergelijke hypothetische voorouders en de vereiste overgangsvormen moeten, op basis van de bekende gegevens, slechts het product van speculatie zijn. Hoe kan dan worden beargumenteerd dat de verklaring die het evolutiemodel biedt om dergelijk bewijs te verklaren, wetenschappelijker is dan die van het scheppingsmodel? In feite kan het door de evolutietheorie vereiste bewijs niet worden gevonden. Het bewijs daarentegen is precies wat men zou verwachten als de schepping waar is.

Wat het bewijs betreft, is de zaak afgedaan. Evolutie van levende organismen vond niet plaats op deze planeet. Eindeloze argumenten worden gegenereerd door de vraag: Is Archaeopteryx een overgangsvorm tussen reptielen en vogels of niet? of door de vraag: Is een van de australopithecines een overgangsfase tussen apen en mensen of niet? Zelfs evolutionisten discussiëren onderling over dit soort vragen. In het geval van de oorsprong van het Cambrische complex van ongewervelde dieren en de oorsprong van vissen, is het bewijs glashelder. Er is geen greintje bewijs om het idee te ondersteunen dat deze wezens zijn geëvolueerd. Aan de andere kant is de abrupte verschijning, volledig gevormd, van al deze wezens precies het bewijs dat door de schepping wordt geëist.

De rest van het fossielenbestand biedt krachtige ondersteuning voor de schepping. Elk basistype van plant en dier is apart gezet zonder een reeks overgangsvormen die het met een ander basistype verbinden. Hoewel de volgende citaten uit de publicaties van George Gaylord Simpson nu meer dan 50 jaar oud zijn, beschrijven ze nog steeds de huidige situatie op een welsprekende manier. In een sectie getiteld 'Major Systematic Discontinuities of Record' in een van zijn boeken stelt hij dat er nergens ter wereld een spoor is van een fossiel dat de aanzienlijke kloof tussen Hyrocotherium, zogenaamd het eerste 'paard', zou kunnen dichten. 8221 en de voorgestelde voorouderlijke orde Condylarthra. Hij gaat dan verder met te zeggen:

Dit geldt voor alle tweeëndertig orden van zoogdieren. . . . De vroegst en meest primitief bekende leden van elke orde hebben al de fundamentele ordinale karakters, en in geen geval is een bij benadering continue reeks van de ene orde naar de andere bekend. In de meeste gevallen is de breuk zo scherp en de kloof zo groot dat de oorsprong van de bestelling speculatief en veel omstreden is. 27

Later (p. 107) stelt Simpson:

Deze regelmatige afwezigheid van overgangsvormen is niet beperkt tot zoogdieren, maar is een bijna universeel fenomeen, zoals al lang wordt opgemerkt door paleontologen. Het geldt voor bijna alle orden van alle klassen van dieren, zowel gewervelde als ongewervelde dieren. A fortiori geldt dit ook voor de klassen en voor de belangrijkste dierlijke phyla, en het geldt blijkbaar ook voor analoge categorieën van planten.

Neem bijvoorbeeld vliegende dieren. Niemand heeft een spoor van een voorouder of overgangsvormen gevonden voor de vliegende reptielen, nu uitgestorven. Elk lijkt volledig gevormd. Evolutionist Robert Bakker stelt:

Het reconstrueren van de voorouders van een clan zoals de pterodactylen blijft een bijzonder moeilijke uitdaging. Vliegende draken lijken de wereld binnen te komen zoals Athena uit de geest van Zeus, volledig gevormd. Zelfs de vroegste skeletten van pterodactylen vertonen al volledig ontwikkelde vleugels en de gespecialiseerde torso en heupen die zo kenmerkend zijn voor de hele orde. . . . Tot op heden zijn er geen fossielen ontdekt die laten zien hoe de voorpoten van de pterodactylus in vleugels veranderden. 28

Vermoedelijk gingen er miljoenen jaren voorbij waarin een landdier geleidelijk evolueerde tot deze verbazingwekkende vliegende wezens, maar er is geen enkele overgangsvorm gevonden!

Hoe zit het met de mariene reptielen? Dit waren wezens die door en door reptielen waren, maar toch leefden ze in de zee, de meeste gebruikten peddels om te zwemmen. Vermoedelijk evolueerden voeten en benen geleidelijk tot peddels. De Ichthyosaurus, heel anders, zag er uitwendig erg visachtig uit. Als evolutie waar zou zijn, zou het fossielenbestand zeker op zijn minst een paar overgangsvormen produceren die laten zien dat een landreptiel geleidelijk evolueert tot dit opmerkelijke schepsel. Colbert en Morales stellen echter:

De ichthyosaurussen, in veel opzichten de meest gespecialiseerde van de mariene reptielen, verschenen in het vroege Trias. Hun komst in de geologische geschiedenis van de reptielen was plotseling en dramatisch. Er zijn geen aanwijzingen in pre-Trias sedimenten over de mogelijke voorouders van de ichthyosaurussen. 29

De abrupte verschijning van deze wezens zonder een spoor van overgangsvormen is opnieuw een krachtig positief bewijs voor de schepping.

De oorsprong van andere vliegende dieren naast de pterodactylen is verder bewijs voor de schepping. Fossielen van vliegende zoogdieren, of vleermuizen, verschijnen abrupt in het fossielenbestand, in wezen identiek aan moderne vleermuizen, inclusief het bezit van het sonarsysteem dat in veel moderne vleermuizen wordt aangetroffen. Er zijn geen sporen van voorouders of overgangsvormen. De vliegende insecten verschijnen in het fossielenbestand zonder een enkele overgangsvorm om te suggereren dat iets op een niet-vliegend insect in vleugels is geëvolueerd. James Marden heeft het feit vastgelegd dat:

Bepaalde moderne soorten lijken redelijk op fossielen van gevleugelde insecten die 325 miljoen jaar oud zijn. Het probleem is dat vleugels verschijnen in het fossielenbestand dat al volledig is gevormd.

Zo wonderbaarlijk is de vlucht van insecten dat bijna alle insectenbiologen geloven dat het maar één keer kan zijn geëvolueerd. 30

Volgens evolutionisten is evolutie geen wonderbaarlijk proces, maar volledig naturalistisch, maar blijkbaar moeten er veel uitzonderingen zijn, en wonderen kunnen indien nodig worden ingeroepen om hun theorie te redden.

Archaeopteryx is de fossiele vogel die de favoriet is van evolutionisten die beweren dat er enkele voorbeelden zijn van overgangsvormen. Er wordt beweerd dat Archaeopteryx ongeveer 140 miljoen jaar geleden bestond en kenmerken had die suggereerden dat het tussen vogels en reptielen lag. Het lijdt geen twijfel dat Archaeopteryx een vliegende vogel was. Het had de vorm en het patroon van de vogelvleugel, de veren waren identiek aan die van moderne vliegende vogels, het had neergestreken poten, een vogelachtige schedel en het vorkbeen of draagbeen van moderne vogels. Welke kenmerken het ook had, of je ze nu vogelachtig of reptielachtig wilt noemen, ze waren volledig gevormd, niet in een staat van overgang. Ornitholoog Alan Feduccia stelt:

Archaeopteryx kan ons waarschijnlijk niet veel vertellen over de vroege oorsprong van veren en vlucht bij echte protovogels, omdat Archaeopteryx in moderne zin een vogel was. 31

Er wordt beweerd dat veren zijn ontstaan ​​uit gerafelde reptielenschubben. Dit is een idee dat rechtstreeks wordt tegengesproken door het wetenschappelijk bewijs. De structuur en ontwikkeling van veren zijn compleet anders dan die van reptielen. Bos stelt:

Het is gedurende het grootste deel van deze eeuw een gemeenplaats geweest dat veren verwant zijn aan reptielenschubben. Maar het moleculaire bewijs zet vraagtekens bij de eenvoudige, directe relatie van de gespecialiseerde structuur van de vogels tot reptielenschubben. Ik zal argumenten geven om aan te tonen dat reptielenschubben en -veren alleen verwant zijn door het feit dat hun oorsprong in epidermaal weefsel ligt. Elk kenmerk van genstructuur en organisatie tot ontwikkeling, morfogenese en weefselorganisatie is anders. 32

Veren verschijnen plotseling in het fossielenbestand, merkt Bush op.

Een veelgehoorde bewering van evolutionisten is dat vogels zijn geëvolueerd uit dinosauriërs. Feduccia en ornitholoog Larry Martin, hoofd van de paleontologie van gewervelde dieren aan de Universiteit van Kansas, verwerpen dit idee. Martijn zegt:

De theorie die dinosaurussen aan vogels koppelt, is een aangename fantasie die sommige wetenschappers leuk vinden omdat het een directe toegang biedt tot een verleden waar we anders alleen maar naar kunnen gissen. Maar tenzij er meer overtuigend bewijs wordt gevonden, moeten we het verwerpen en doorgaan naar het volgende betere idee. 33

De oorsprong van de vlucht bij vliegende insecten, vliegende reptielen, vliegende zoogdieren en vogels is een opmerkelijk getuigenis van het feit van de schepping. De rest van het fossielenbestand is eveneens solide bewijs voor de schepping. Evolutionisten worden gedwongen scenario's te vervangen in plaats van de vereiste overgangsvormen. Aan de andere kant is de systematische afwezigheid van overgangsvormen, toegevoegd aan de onbetwistbare totale afwezigheid van voorouders en overgangsvormen voor de complexe ongewervelde dieren en vissen, het bewijs dat verwacht wordt op basis van de schepping.

Wat de oorsprong van de mens betreft, worden we regelmatig blootgesteld aan sensationele berichten over de ontdekking, meestal zeer fragmentarisch, van fossielen die op de een of andere manier de moderne mens, Homo sapiens, in verband zouden brengen met aapachtige voorouders. Hoewel er onder evolutionisten natuurlijk een algemene consensus bestaat dat de mens is geëvolueerd uit aapachtige voorouders, wordt het verloop van die evolutie en de fossielen die erbij betrokken zijn het vaakst betwist onder evolutionisten. Hoewel het bijvoorbeeld de algemene consensus is onder evolutionisten dat de australopithecines, zoals Australopithecus afarensis (met Donald Johanson's “Lucy'8221 als het meest prominente fossiel) de voorouders waren van wezens die aanleiding gaven tot de mens, zijn er enkele die het oneens zijn. 34 De australopithecines zijn al vele jaren de centrale figuren in de menselijke evolutieschema's, en als ze geen menselijke voorouders zijn, zoals Charles Oxnard en enkele anderen beweren, is de menselijke stamboom inderdaad erg kaal.

Als we deze beweringen in overweging nemen, moeten we rekening houden met de droevige staat van dienst van evolutionisten met betrekking tot de oorsprong van de mens. Jarenlang beweerden prominente paleoantropologen als David Pilbeam en Elwin Simons op basis van een paar stukjes kaak en een paar tanden dat Ramapithecus rechtop liep en een tussenpersoon was tussen aap en mens. Nu er aanzienlijk meer fossiel materiaal van dit schepsel is gevonden, wordt nu toegegeven dat Ramapithecus niet de voorouder van de mens was, maar in wezen hetzelfde was als een orang-oetan.Bijna een halve eeuw lang was Piltdown Man (Eanthropus dawsonii) volgens de consensus van 's werelds grootste autoriteiten een onmenselijke voorouder van de mens. In 1950 bleek het een fraude te zijn. Iemand had het kaakbeen van een moderne aap, een paar tanden en een menselijke schedel genomen, ze met chemicaliën behandeld om ze er oud uit te laten zien, de tanden veranderd om ze op een man te laten lijken, de botten in een grindafzetting bij Piltdown geplant, Sussex, Engeland, en heeft 's werelds grootste paleoantropologen voor de gek gehouden. En het is verbazingwekkend hoeveel aapachtige kenmerken die experts konden zien in de menselijke schedel en hoeveel mensachtige kenmerken die experts konden zien in de kaak van de moderne aap. Nebraska Man, gebaseerd op een enkele tand gevonden in Nebraska in 1922, zou ofwel een mensachtige aap ofwel een aapachtige mens zijn. In december 1922 publiceerde de Illustrated London News, gebaseerd op de beschrijving van de wetenschappers, een foto van Nebraska Man, zijn vrouw en de gereedschappen die ze gebruikten - allemaal gebaseerd op een enkele tand! Een paar jaar later onthulde de vondst van aanvullend materiaal dat Nebraska Man een varken was. Jarenlang werd beweerd dat de Neanderthalers primitieve, onmenselijke voorouders van de mens waren. Men is het er nu algemeen over eens dat deze mensen volledig menselijk waren, Homo sapiens, en leden aan pathologische aandoeningen als artritis en rachitis. Geen wonder dat de evolutionistische anatoom Lord Zuckerman verklaarde dat hij dacht dat er helemaal geen wetenschap op dit gebied was. Hij verklaarde verder dat als de mens afstamde van een aapachtig wezen, er geen bewijs hiervoor was in het fossielenbestand. Een veel gedetailleerdere bespreking van de oorsprong van de mens en van het fossielenarchief in het algemeen is te vinden in mijn boek, Evolutie: de fossielen zeggen nog steeds nee! Ik ben het eens met Lord Zuckerman - als de mens is geëvolueerd uit aapachtige voorouders, is er geen bewijs hiervoor in het fossielenbestand. Menselijke evolutieschema's zijn gebaseerd op een zeer karig fossielenbestand, een enorm vertrouwen in de evolutietheorie en mogelijkheden om onmiddellijk beroemd te worden.

In sommige van mijn publicaties heb ik het feit verteld dat Eugene Dubois, de Nederlandse arts die een kalotje en een dijbeen ontdekte die hij Pithecanthropus erectus ('rechtopstaande aapmens'8221) noemde, ongeveer tegelijkertijd twee moderne menselijke schedels had ontdekt. , maar hij had dit feit ongeveer 30 jaar verborgen gehouden. Hij dacht blijkbaar dat deze ontdekking zijn beweringen over Pithecanthropus in gevaar zou brengen. Er is beweerd dat ik het bij het verkeerde eind had en dat Dubois dit feit had onthuld rond dezelfde tijd dat hij zijn materiaal op Pithecanthropus publiceerde. Williams Howells, een bekende evolutionair antropoloog die toen aan de Universiteit van Wisconsin werkte, stelt in zijn boek: De mensheid tot nu toe (Garden City, New York: Doubleday, 1946), op pagina 191:

Nadat we de overvloedige grotten van Europa hebben verlaten, zullen we genoegen moeten nemen met zeer karige overblijfselen uit de rest van de wereld. Er is inderdaad maar één meer algemeen type op de lijst. Voor zijn eerste vertegenwoordiger wenden we ons nog eens tot Java en tot Dr. Dubois. Toen deze opmerkelijke man in de jaren 1890 terugkeerde, had hij, samen met Pithecanthropus, nog twee andere schedels die hij tot 1920 volledig geheim hield, om redenen die hij nooit verkoos uit te leggen. Misschien, zoals Keith zei, was het een goed oordeel, want ze waren zo verschillend dat ze de veerkracht van de antropologen zouden hebben overbelast door ze samen met de Javaman uit te delen, zoals de kameleon die op een Schotse plaid was gezet. De schedels, mannelijk en vrouwelijk, waren afkomstig uit Wadjak, ze waren groot van formaat en groot van hersenen, en volledig sapiens in hun gelaatstrekken en zonder enige twijfel komt hun datering overeen met het Boven-Paleolithicum van Europa.

Dus zowel Howells als Sir Arthur Keith, de beroemde Britse evolutionistische antropoloog, beweerden dat Dubois dat bewijs verborgen had gehouden. Als Dubois het bewijs in wetenschappelijke tijdschriften had gepubliceerd, was geen van deze wetenschappers ervan op de hoogte. Ik heb mijn aanklagers verschillende keren gevraagd of zij een dergelijke wetenschappelijke publicatie kennen, mij de referentie te geven, zodat ik en hun mede-evolutionisten hiervan op de hoogte zouden zijn. Tot nu toe heeft niemand dat gedaan. Er is beweerd dat Dubois deze vondsten in zijn publicaties heeft gerapporteerd, maar tot nu toe heeft niemand een enkele verwijzing gegeven naar een wetenschappelijke publicatie van Dubois waar deze informatie te vinden is. Bovendien, als Dubois deze informatie in een wetenschappelijk tijdschrift heeft gepubliceerd, is het vreemd dat noch Howells noch Keith hiervan op de hoogte waren. Als Dubois deze feiten wel ergens heeft gepubliceerd, heeft hij ze in ieder geval niet gerapporteerd aan de wereld van de antropologie.

Evolutie, schepping en de tweede wet van de thermodynamica

Een van de populaire opvattingen over de oorsprong van het universum is de zogenaamde oerknaltheorie, of variaties daarop, inclusief de inflatietheorie. Volgens deze theorie werd miljarden jaren geleden alle energie en materie in het universum in een kosmisch ei of misschien een oeratoom gepropt. Niemand weet waar het vandaan komt of hoe het daar is gekomen. Het explodeerde of breidde plotseling uit met een ongelooflijke snelheid. Uit deze hypothetische oerexplosie en chaos zijn in wezen slechts twee elementen ontstaan: waterstof (75%) en helium (25%). Deze eenvoudige gassen expandeerden tot bijna een perfect vacuüm bij een zeer lage temperatuur. Uit deze eenvoudige gassen wordt aangenomen dat alles in het universum is geëvolueerd - sterren, sterrenstelsels, ons zonnestelsel, alle levende wezens, inclusief de mens met 30 biljoen cellen van ongeveer 200 verschillende soorten, en een brein met 12 miljard hersencellen en 120 biljoen verbindingen . Dus, volgens evolutionisten, begon het universum in een staat van chaos en wanorde van de oerknal en de eenvoud van waterstof- en heliumgassen, die zichzelf vervolgens transformeerden in het ongelooflijk complexe universum, inclusief levende organismen, dat we vandaag hebben. Als dit waar is, moet materie een intrinsiek vermogen hebben om zichzelf te transformeren van wanorde naar orde, van eenvoudig naar complex. Wetenschappers hadden dit feit moeten observeren en in een natuurwet moeten opnemen. Aan de andere kant, als de schepping waar zou zijn, zou men niet verwachten dat materie zo'n natuurlijk vermogen zou hebben. De schepping is voltooid. Als er iets is gebeurd sinds de schepping om de oorspronkelijke geschapen staat te veranderen, kan dat er alleen maar toe leiden dat de materie naar beneden gaat, achteruitgaat, van orde naar wanorde gaat. Deze twee theorieën postuleren dus diametraal tegenovergestelde waarnemingen. Wat zien we daar in de echte wereld?

Er is een algemene natuurlijke neiging van alle waargenomen systemen om van orde naar wanorde te gaan, wat een weerspiegeling is van de dissipatie van energie die beschikbaar is voor toekomstige transformaties - de wet van toenemende entropie. 35

Alle echte processen gaan gepaard met een toename van entropie. De entropie meet ook de willekeur, of het gebrek aan ordelijkheid van het systeem: hoe groter de willekeur, hoe groter de entropie. 36

Een andere manier om de tweede wet dan uit te drukken is: “Het universum wordt steeds wanordelijker!” Zo bekeken, kunnen we de tweede wet overal om ons heen zien. We moeten hard werken om een ​​kamer recht te trekken, maar aan zichzelf overgelaten wordt het heel snel en heel gemakkelijk weer een rommeltje. Zelfs als we er nooit naar binnen gaan, wordt het stoffig en muf. Hoe moeilijk is het om huizen en machines en ons eigen lichaam in perfecte staat te houden: hoe gemakkelijk is het om ze te laten verslechteren. In feite is alles wat we hoeven te doen niets, en alles verslechtert, stort in, breekt af, verslijt, helemaal vanzelf - en dat is waar de tweede wet over gaat. 37

Vergelijk nu deze definities of consequenties van de tweede wet van de thermodynamica met de evolutietheorie zoals gedefinieerd door Huxley:

Evolutie in de uitgebreide zin kan worden gedefinieerd als een richtinggevend en in wezen onomkeerbaar proces dat zich in de tijd afspeelt, dat in zijn loop leidt tot een toename van de verscheidenheid en een steeds hoger niveau van organisatie in zijn producten. Onze huidige kennis dwingt ons inderdaad tot de opvatting dat de hele werkelijkheid evolutie is - een enkelvoudig proces van zelftransformatie. 38

Alle waargenomen natuurlijke systemen hebben een natuurlijke neiging om van orde naar wanorde te gaan, naar toenemende willekeur. Dit geldt voor het hele bekende universum, zowel op micro- als op macroniveau. Deze tendens is zo onveranderlijk dat er nooit is waargenomen dat deze faalt. Het is een natuurwet - de tweede wet van de thermodynamica. Aan de andere kant is er volgens de algemene evolutietheorie, zoals gedefinieerd door Huxley, een algemene neiging van natuurlijke systemen om van wanorde naar orde te gaan, naar een steeds hoger en hoger niveau van complexiteit. Deze tendens werkt zogenaamd in alle uithoeken van het universum, zowel op micro- als op macroniveau. Als gevolg daarvan, zo wordt aangenomen, zijn deeltjes geëvolueerd tot mensen.

Het is moeilijk te begrijpen hoe iemand, wetenschappelijk geschoold of niet, de flagrante tegenstelling tussen de evolutietheorie van de oorsprong van het universum en de tweede wet van de thermodynamica, een van de meest gevestigde natuurwetten die in de wetenschap bekend is, niet kan zien. Het gebruikelijke, maar buitengewoon naïeve antwoord van evolutionisten op dit dilemma is dat de tweede wet van de thermodynamica alleen van toepassing is op gesloten systemen. Als het systeem openstaat voor een externe energiebron, zo wordt beweerd, kan met dit systeem complexiteit worden gegenereerd en in stand gehouden ten koste van de energie die het van buitenaf krijgt toegevoerd.

Allereerst geloven evolutionisten dat het universum een ​​geïsoleerd systeem is. Niemand van buiten deed er iets aan en er werd geen materie of energie van buiten naar binnen gehaald. Alles wat erin plaatsvond en nu plaatsvindt, vond en vindt plaats door een proces van zelftransformatie. De Tweede Wet stelt dat de orde, organisatie en complexiteit van een geïsoleerd systeem nooit kan toenemen, maar alleen kan afnemen en verslechteren met de tijd. Er zijn geen uitzonderingen. Toch geloven evolutionisten dat het universum een ​​geïsoleerd systeem is dat begon in een staat van chaos en wanorde en de eenvoud van waterstofgas en zichzelf transformeerde in het buitengewoon complexe universum dat we vandaag hebben. Dit is een duidelijke schending van de Tweede Wet. Als wetenschap wetenschap is en natuurwetten natuurwetten zijn, had het universum zichzelf niet op natuurlijke wijze kunnen creëren. Het enige alternatief is dat het gecreëerd moest worden door een externe, dus bovennatuurlijke, instantie.

Desalniettemin zouden sommigen kunnen beweren dat dit, hoewel dit waar is voor het universum, niet van toepassing is op de evolutie van het leven op aarde.

Ons zonnestelsel is een open systeem en energie wordt door de zon aan de aarde geleverd. De afname in entropie, of toename in volgorde, op aarde tijdens het evolutieproces, zo wordt gezegd, is meer dan gecompenseerd door de toename in entropie, of afname in volgorde, op de zon. Het algemene resultaat is een netto afname in volgorde, dus de tweede wet van de thermodynamica is niet geschonden, zo wordt ons verteld.

Een open systeem en een adequate externe energiebron zijn echter noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarden om orde te scheppen en in stand te houden, aangezien ruwe, ongerichte, ongecontroleerde energie destructief is en niet constructief. Zonder de beschermende ozonlaag in de bovenste atmosfeer die het meeste ultraviolette licht van de zon absorbeert, zou het leven op aarde bijvoorbeeld onmogelijk zijn. Bacteriële cellen die aan dergelijke straling worden blootgesteld, sterven binnen enkele seconden af. Dit komt omdat ultraviolet licht, of elke vorm van bestraling, chemische bindingen verbreekt en zo de zeer complexe structuren die in biologisch actieve macromoleculen, zoals eiwitten en DNA, worden aangetroffen, willekeurig maakt en vernietigt. De biologische activiteit van deze uiterst belangrijke moleculen wordt vernietigd en de dood volgt snel.

Dat er veel meer nodig is dan alleen een externe energiebron om complexe moleculen en systemen te vormen uit eenvoudigere, blijkt uit de volgende uitspraak van Simpson en Beck: “. . . de eenvoudige besteding van energie is niet voldoende om orde te scheppen en te handhaven. Een stier in een porseleinkast verricht werk, maar hij schept noch onderhoudt organisatie. Het benodigde werk is specifiek werk, het moet voldoen aan de specificaties en er is informatie nodig over hoe verder te gaan.” 39

Zo kan een groene plant, die gebruik maakt van het zeer complexe fotosynthetische systeem dat het bezit, lichtenergie van de zon opvangen en deze lichtenergie omzetten in chemische energie. Een reeks andere complexe systemen binnen de groene plant maakt het gebruik van deze energie mogelijk om complexe moleculen en systemen op te bouwen uit eenvoudig uitgangsmateriaal. Even belangrijk is het feit dat de groene plant een systeem bezit voor het sturen, onderhouden en repliceren van deze complexe energieomzettingsmechanismen - een ongelooflijk complex genetisch systeem. Zonder het genetische systeem zouden er geen specificaties bestaan ​​over hoe verder te gaan, zou er chaos ontstaan ​​en zou leven onmogelijk zijn.

Om complexiteit binnen een systeem te genereren, moet aan vier voorwaarden worden voldaan:

 1. Het systeem moet een open systeem zijn.
 2. Er moet een adequate externe energiebron beschikbaar zijn.
 3. Het systeem moet over energieomzettingsmechanismen beschikken.
 4. Binnen het systeem moet een controlemechanisme bestaan ​​voor het aansturen, onderhouden en repliceren van deze energieomzettingsmechanismen.

Het schijnbaar onoplosbare dilemma, vanuit evolutionair oogpunt, is hoe zulke complexe energieomzettingsmechanismen en genetische systemen zijn ontstaan ​​in de afwezigheid van dergelijke systemen, terwijl er een algemene natuurlijke neiging is om van orde naar wanorde te gaan, een neiging die zo universeel is dat het kan worden vermeld als een natuurwet, de tweede wet van de thermodynamica. Simpel gezegd, er zijn machines nodig om machines te bouwen, en iets of iemand moet de machines bedienen.

De creationist verzet zich dus tegen de volledig onwetenschappelijke evolutiehypothese dat het natuurlijke universum met al zijn ongelooflijke complexiteit in staat was zichzelf voort te brengen, en stelt dat er buiten het natuurlijke universum een ​​Schepper of bovennatuurlijke Agent moet bestaan ​​die verantwoordelijk was voor het introduceren of creëren van de hoge mate van orde die in dit natuurlijke universum wordt gevonden. Hoewel creationisme buitenwetenschappelijk is, is het niet antiwetenschappelijk, zoals de evolutiehypothese die in tegenspraak is met een van de meest gevestigde wetten van de wetenschap.

De oorsprong van het leven

Door middel van een elegante reeks experimenten die twee eeuwen overspannen, hebben Spellanzani, Redi, Louis Pasteur en anderen het idee van de spontane oorsprong van het leven weerlegd. Als gevolg hiervan werd de wet van biogenese, dat leven alleen voortkomt uit reeds bestaand leven, onderdeel van het weefsel van de biologie. Met de opkomst van het darwinisme werd deze aangetoonde waarheid echter niet langer acceptabel, en het idee van de spontane oorsprong van het leven herleefde. Hoewel evolutionisten nog steeds lichtjaren tekort komen aan enige allesomvattende theorie over hoe leven spontaan kan zijn ontstaan, wordt onze studenten verteld dat de spontane oorsprong van leven op aarde bijna onvermijdelijk was. Er zijn in feite een reeks onoverkomelijke barrières voor een spontane evolutionaire oorsprong van het leven. Een paar hiervan zijn:

 1. De absolute noodzaak voor het uitsluiten van een significante hoeveelheid zuurstof uit de hypothetische oeratmosfeer. Als zuurstof aanwezig zou zijn, zouden alle organische moleculen worden geoxideerd tot eenvoudige gassen. De huidige atmosfeer bevat 21% zuurstof en het bewijs stapelt zich op dat de aarde nog nooit een atmosfeer heeft gehad die significant anders is dan nu. Bovendien zou er zonder zuurstof geen ozonlaag rond de aarde zijn om het zeer energetische, dodelijk destructieve ultraviolette licht van de zon te absorberen. Er kan geen leven bestaan ​​in de aanwezigheid van dit ultraviolette licht, en toch blijven evolutionisten geloven dat er leven in haar aanwezigheid is ontstaan.
 2. De vernietigingssnelheden van alle organische moleculen, zoals aminozuren, suikers, purines en pyrimidines, enz., overtreffen hun vormingssnelheden door ruwe, ongecontroleerde energie zoals ultraviolet licht en elektrische ontladingen enorm. Er zou zich dus nooit een significante hoeveelheid van dergelijke producten kunnen vormen onder plausibele primitieve aardeomstandigheden. De enige reden waarom Stanley Miller een detecteerbare hoeveelheid van een paar aminozuren verkreeg in zijn beroemde experiment 40 was dat hij een val gebruikte om de producten continu te verwijderen. Dit verhinderde de hernieuwde blootstelling van deze producten aan de energiebron die ze produceerde. Er is echter nog geen plausibele natuurlijke valstrik onder primitieve aardeomstandigheden bedacht. Zelfs als zo'n val zou kunnen bestaan, zou dit op zichzelf fataal zijn voor theorieën over de oorsprong van het leven, omdat er geen energie beschikbaar zou zijn en alle volgende stappen in de oorsprong van het leven energie zouden vergen.
 3. Er bestaat geen methode om in hun natuurlijke staat de grote macromoleculen, zoals eiwitten, DNA en RNA, onder plausibele omstandigheden van de primitieve aarde te produceren. Er bestaat een onoverkomelijke thermodynamische barrière voor de spontane vorming van dergelijke stoffen. Het zou vergelijkbaar zijn met een pasgeboren baby die de steile granieten klif van El Capitan in Yosemite Valley beklimt. Alleen levende wezens beschikken over de metabolische machinerie die nodig is om deze thermodynamische barrière te overwinnen.
 4. De vorming van een enkel biologisch actief eiwit, DNA- of RNA-molecuul vereist de precieze positionering van honderden subeenheden, net zoals de 176 letters van deze zin in precieze volgorde moesten worden gerangschikt. Een eiwit van 100 aminozuren is een vrij klein eiwit (het gemiddelde eiwit bevat 400 aminozuren), en toch is de kans om een ​​enkel eiwitmolecuul te vormen van 100 van de 20 verschillende aminozuren die in een precieze volgorde zijn gerangschikt ongeveer 10 – 130 (dat is, één kans op de nummer één gevolgd door 130 nullen). Deze kans is in wezen gelijk aan nul op een tijdschaal van vijf miljard jaar (de veronderstelde leeftijd van de aarde), en zelfs als het zou gebeuren, zou er slechts één enkel molecuul van één enkel eiwit worden geproduceerd. De oceanen van de wereld bevatten ongeveer 350 miljoen kubieke mijl water, dus miljarden tonnen elk van honderden verschillende eiwit-, DNA- en RNA-moleculen die nodig zijn om het leven te beginnen, zouden moeten worden geproduceerd. Dit is ronduit onmogelijk.
 5. De meest primitieve levende cel die je je kunt voorstellen, zou niet alleen honderden verschillende eiwitmoleculen en honderden verschillende soorten DNA- en RNA-moleculen nodig hebben, maar ook vele andere soorten grote en complexe moleculen zoals koolhydraten en lipiden. Bovendien bevat de eenvoudigste levende cel die de wetenschap kent, veel complexe elementen, zoals het celmembraan, ribosomen, het energieopwekkende systeem, enz. Ten slotte moeten deze allemaal nauwkeurig worden gerangschikt zodat de activiteiten van de cel goed worden gecoördineerd in tijd en ruimte. Het doel van elk detail van de structuur en functie van de cel is duidelijk. Dus zelfs de meest primitieve cel die je je kunt voorstellen, zou ongelooflijk complex zijn. Zou zo'n complex apparaat bij toeval kunnen ontstaan, zelfs als we alle thermodynamische barrières voor de vorming van complexe moleculen en structuren negeren? Het antwoord is een volmondig NEE!

Een paar jaar geleden raakten Sir Fred Hoyle en Dr. Chandra Wickramasinghe, professor en voorzitter van de afdeling Toegepaste Wiskunde en Sterrenkunde, University College, Cardiff, Wales, geïnteresseerd in het probleem van de oorsprong van het leven. Beiden waren evolutionisten en levenslange atheïsten geweest. Na bepaalde aannames te hebben gedaan over de vereisten voor de oorsprong van de eenvoudigst denkbare cel, berekenden ze de kans dat de benodigde eiwitenzymen bij toeval op deze planeet zouden ontstaan ​​in vijf miljard jaar.De kans bleek één kans op de nummer één te zijn, gevolgd door 40.000 nullen! 41 Dit is ronduit nul, dus berekenden ze de kans dat leven overal in het universum evolueert, ervan uitgaande dat elke ster in het universum (ongeveer 100 miljard keer 100 miljard) een planeet heeft zoals de aarde en dat het universum 20 miljard jaar oud is. Voor alle praktische doeleinden is de kans volgens hun resultaten niet onmerkbaar anders dan nul. Sir Fred Hoyle zei dat de waarschijnlijkheid van de evolutionaire oorsprong van het leven gelijk is aan de waarschijnlijkheid dat een tornado die door een autokerkhof raast een Boeing 747 zou samenstellen! Het staat je natuurlijk vrij om dat te geloven, maar het mag geen wetenschap worden genoemd. Hoyle en Wickramasinghe zeggen nu dat overal in het universum leven moet worden gecreëerd. Wickramasinghe heeft verklaard dat dit bewijs empirisch bewijs vormt voor het bestaan ​​van God (zij zijn geen bijbelse creationisten, aangezien geen van beiden het Genesisverslag van de schepping gelooft, maar zij geloven dat het leven geschapen moest worden).

Zijn Sir Fred Hoyle en Professor Wickramasinghe creationisten geworden vanwege hun religie? Uiteraard niet, want ze waren allebei atheïst toen ze aan hun studie begonnen. Ze werden creationisten ondanks de religieuze overtuigingen die ze in die tijd hadden. De meeste evolutionisten beweren dat het geloof in de schepping religie is. Volgens deze visie, toen Hoyle en Wickramasinghe, in onwetendheid van de feiten, vasthielden aan een evolutionaire kijk op de oorsprong van het leven, was dat echte wetenschap, maar op het moment dat het wetenschappelijk bewijs hen ervan overtuigde dat leven niet op natuurlijke wijze kon zijn ontstaan, daarom het leven moest op bovennatuurlijke wijze worden geschapen, hun opvattingen hielden onmiddellijk op wetenschap te zijn en werden religie!

Andere wetenschappers, zoals Yockey, 42 Salisbury, 43 Coppedge, 44 en Wilder-Smith 45, zijn tot soortgelijke conclusies gekomen of hebben ernstige twijfels geuit. Een spontane evolutionaire oorsprong van leven kan positief worden uitgesloten op basis van de bewezen principes van de chemische thermodynamica en kinetiek en de waarschijnlijkheidswetten. De theorie van een evolutionaire oorsprong van het leven is de mythologie van de twintigste eeuw.

Het bewijs uit de embryologie

Het idee dat een organisme zijn evolutionaire geschiedenis tijdens de ontwikkeling van het embryo recapituleert, raakte zo diep verankerd in het evolutionaire denken dat het bekend werd als de “biogenetische wet. ontwikkelingsstadium heeft kieuwspleten, wat aantoont dat een vis een verre voorouder van de mens was. Op geen enkel moment in zijn ontwikkeling heeft een menselijk embryo echter ooit sleuven in de keel, noch heeft een menselijk embryo ooit kieuwen. Als een menselijk embryo nooit kieuwen en nooit spleten heeft, is het zeker dat het nooit kieuwspleten heeft. Het menselijke embryo heeft een reeks faryngeale zakjes, of een reeks staven en groeven, in het nekgebied die lijken op structuren in het nekgebied van de vis. Dat deze overeenkomsten echter slechts oppervlakkig zijn, blijkt uit het feit dat in het menselijk embryo de zogenaamde 'kieuwspleten'8221 zich niet ontwikkelen tot ademhalingsorganen maar tot de onderkaak, structuren in het middenoor en meerdere klieren. Verder is recentelijk een instrument ontwikkeld, een fetoscoop genaamd, waarmee de ontwikkeling van het menselijk embryo kan worden geobserveerd en gefotografeerd. Dit heeft aangetoond dat elke fase in de ontwikkeling van het menselijk embryo, zoals voorspeld op basis van de schepping, uniek menselijk is. 46 De ontwikkeling van het menselijk embryo onthult dus geen bewijs voor evolutie, maar biedt empirische ondersteuning voor de schepping.

Hoewel het idee van embryologische recapitulatie nog steeds wordt onderwezen in veel biologieboeken en klaslokalen, is het een grondig in diskrediet gebrachte theorie, zoals veel evolutionisten erkennen en embryologen erkennen. Ernst Haeckel, een fervent evolutionist die op grote schaal de zogenaamde '8220biogenetische wet' promootte, publiceerde vermeende foto's van embryo's die zogenaamd onthulden hoe vergelijkbaar de embryo's van verschillende wezens, inclusief de mens, waren tijdens de ontwikkeling. Dit was een flagrante fraude. Zijn tekeningen waren helemaal geen echte vertegenwoordigers van de embryo's, maar getekend om ze op elkaar te laten lijken. De omvang van deze fraude is opnieuw aan het licht gebracht door Michael Richardson in de uitgave van augustus 1997 van: Anatomie en Embryologie (zie Elizabeth Pennisi, Wetenschap, 277 (5 september 1997): 1435). Haeckels vermeende bewijs voor embryologische recapitulatie is gereproduceerd in talloze biologieboeken en wordt nog steeds in sommige tegenwoordig gevonden. Embryo's herhalen niets. Ze doen gewoon wat nodig is om een ​​enkele bevruchte eicel om te zetten in het kind.

Het bewijs van rudimentaire organen

Een rudimentair orgaan is gedefinieerd als een orgaan gevonden in een hedendaags organisme dat geen functie heeft, maar dat een nuttig, functioneel orgaan was in een evolutionaire voorouder. Ongeveer een eeuw geleden somde Wiederscheim ongeveer 180 rudimentaire organen voor de mens op. Deze omvatten de appendix, amandelen, stuitbeen (het staartbeen), hypofyse, pijnappelklier en de thymusklier. De resultaten van wetenschappelijk en medisch onderzoek hebben die lijst nu praktisch tot nul teruggebracht, aangezien de ware functie van deze organen is ontdekt. Van alle bovengenoemde organen is nu bijvoorbeeld bekend dat ze belangrijke functies hebben. In een recent gepubliceerd artikel in Evolutionary Theory, beschrijft evolutionist S.R. Scadding stelt zijn overtuiging dat “‘oestingsorganenâ’ geen bewijs leveren voor de evolutietheorie.” 47 Nogmaals, een voorspelling op basis van evolutietheorie is vervalst en de voorspelling van creationistische wetenschappers dat de ware functie van deze organen uiteindelijk worden ontdekt, is geverifieerd.

Het bewijs uit moleculaire biologie

Van veel eiwitten zijn de aminozuursequenties bepaald. Deze eiwitten omvatten enzymen, elektronenzenders, zuurstofdragers en hormonen. Gebleken is dat in veel gevallen eiwitten die dezelfde functie hebben in verschillende dieren, zoals de cytochromen of de hemoglobines, in verschillende organismen een zeer vergelijkbare aminozuursequentie hebben. Van die eiwitten, zoals de cytochromen, die een vergelijkbare aminozuursequentie hebben, wordt gezegd dat ze homoloog zijn. Verder is in het algemeen vastgesteld dat die homologe eiwitten die worden aangetroffen in wezens die sterk op elkaar lijken, minder van elkaar verschillen dan die homologe eiwitten die worden aangetroffen in wezens die niet erg op elkaar lijken. Het cytochroom C dat bij de mens wordt gevonden, lijkt dus meer op dat van de mensapen dan op dat van een rat of een slang. Evolutionisten hebben dit bewijs gretig aangegrepen als 'bewijs' van evolutie.

We moeten er eerst op wijzen dat dit soort bewijs geen enkele hulp biedt bij het afwegen van de geloofwaardigheid van de schepping versus de geloofwaardigheid van evolutie. Deze overeenkomst in de biochemie van alle levende wezens moet waar zijn, ongeacht de verklaring voor hun oorsprong. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat planten, dieren en mensen elk zijn gemaakt met verschillende soorten aminozuren, suikers, purines, pyrimidines, enz. Wat zouden we eten? We konden noch planten noch dieren eten, omdat we de aminozuren, suikers en andere stoffen die in deze organismen worden aangetroffen, niet konden gebruiken. Het enige wat we konden eten zou elkaar zijn! Dat zou natuurlijk een onmogelijke oplossing zijn. Dieren, planten en mensen moesten dus dezelfde aminozuren, suikers, purines, pyrimidines, enz. hebben. Dit feit zou dan bepalen dat de biochemie van alle planten, dieren en mensen gelijk moest zijn, aangezien de biochemische machinerie van elk ontworpen zijn om dezelfde stoffen te metaboliseren. Dit feit werd erkend door (toen nog evolutionist) Kenyon en evolutionist Steinman toen ze stelden dat:

Men zou kunnen stellen dat de universaliteit van een groot deel van de biochemie alleen maar consistent is met het concept van een gemeenschappelijke voorouderlijke populatie, maar dit op geen enkele manier bewijst, aangezien dezelfde basale reactiepatronen nodig kunnen zijn voor het leven. 48

Bovendien, aangezien onze externe morfologie op zijn minst tot op zekere hoogte wordt gevormd door onze interne chemie, zouden we verwachten dat wezens die meer op elkaar lijken, biochemie zouden hebben die meer op elkaar lijkt dan die in wezens die niet erg op elkaar lijken. De voorspellingen met betrekking tot moleculaire homologie op basis van schepping en evolutie zouden dus in wezen hetzelfde zijn.

Het bewijs uit de moleculaire biologie heeft echter een aantal ernstige moeilijkheden opgeleverd voor de evolutietheorie, en naarmate er meer en meer gegevens over moleculaire structuren bekend zijn geworden, zijn de moeilijkheden ernstiger geworden. Volgens de evolutietheorie is evolutie een mechanisch proces dat gegevens zou moeten produceren die consistent zijn met een mechanistische theorie. Als er gegevens verschijnen die inconsistent of tegenstrijdig zijn met die voorspeld door de theorie, wordt de theorie verzwakt. Als een voldoende hoeveelheid van dergelijke tegenstrijdige bewijzen zich opstapelt, komt de theorie ernstig in gevaar. Die situatie wordt benaderd met evolutietheorie ten opzichte van voorspellingen over de moleculaire biologie naarmate meer en meer voorspellingen over evolutie en moleculaire structuren worden vervalst. De ruimte laat ons toe er slechts enkele te beschrijven.

De insulines van de potvis en van de gewone vinvis zijn identiek aan die van de hond en het varken, maar verschillen van die van de noordse vinvis. 49

Er zijn 18 verschillen wanneer de aminozuursequentie van cavia-insuline wordt vergeleken met humane insuline of met insuline van een mede-knaagdier, de rat. 50 De structuur van cytochroom C van de ratelslang varieert op 22 plaatsen in vergelijking met het cytochroom C van de schildpad, een ander reptiel, maar slechts op 14 plaatsen in vergelijking met humane insuline. 51 Wanneer de cytochromen C van twee zogenaamd nauw verwante organismen, Desulfovibrio desulfuricans en Desulfovibrio vulgaris, worden vergeleken, blijkt dat ze aanzienlijk verschillen in aminozuursamenstelling. 52 De aminozuursequentie van lysozym van eiwit van Emden-ganzen is helemaal niet (of twijfelachtig zeer zwak) homoloog met lysozym van kippen-eiwit. 53

Volgens de evolutietheorie zijn zoogdieren nauwer verwant aan reptielen dan aan amfibieën. Het hormoon dat het luteïniserend hormoon van zoogdieren afgeeft, is echter identiek aan dat van amfibieën, maar verschilt van dat van reptielen. 54

Op basis van zijn onderzoeksresultaten suggereert evolutionist Dr. Christian Schwabe een drastische herziening van de evolutietheorie. Op basis van de resultaten van zijn moleculaire studies van hormonen, stelt Schwabe dat de theorie dat alle levensvormen verwant zijn door gemeenschappelijke voorouders, niet waar lijkt te zijn. 55 Schwabe stelt dat deze gegevens het feit ondersteunen dat elk basistype een aparte oorsprong had (deze theorie wordt polyfyletische evolutie genoemd). Schwabe zegt dus precies wat creationisten al die tijd hebben gezegd - dat alle wezens niet een gemeenschappelijke voorouders hebben gedeeld, maar dat er een veelvoud aan afzonderlijke en verschillende oorsprongen was. Schwabe en creationistische wetenschappers verschillen natuurlijk van mening over hoe elk afzonderlijk type in de eerste plaats is ontstaan. Niettemin, als Schwabe en de creationistische wetenschappers gelijk hebben in hun bewering dat de gegevens van de moleculaire biologie meerdere oorsprongen ondersteunen in plaats van afstamming van een gemeenschappelijke voorouder, dan worden evolutionisten beroofd van wat zij beschouwen als een van hun sterkste argumenten voor evolutie. Het is van groot belang dat de gegevens nu voldoende sterk zijn om een ​​evolutionist met de zeer aanzienlijke kennis en onderzoekservaring van Dr. Schwabe over te halen naar de opvattingen van creationistische wetenschappers tegen een gemeenschappelijke afstamming van organismen.

Michael Denton heeft een MD-graad en een Ph.D. in moleculaire biologie van Britse universiteiten. Hij is noch een christen, noch een belijdend creationist, maar zijn boek, Evolutie: een theorie in crisis, is een vernietigende kritiek op de evolutietheorie. Volgens Denton slaat de evolutie in alle opzichten door. Volgens Denton levert moleculaire biologie, in plaats van evolutie te ondersteunen, bewijs dat rechtstreeks in tegenspraak is met het voorspelde bewijs. Denton wijst erop dat gegevens over eiwitsequenties dezelfde grote systematische lacunes laten zien tussen in wezen verschillende soorten die ook blijken uit het fossielenbestand. Met betrekking tot de zogenaamde evolutionaire moleculaire klok op basis van eiwitsequentiegegevens, stelt Denton:

Ondanks het feit dat er geen overtuigende verklaring is voor hoe willekeurige evolutionaire processen tot zo'n geordend patroon van diversiteit hadden kunnen leiden, wordt het idee van uniforme evolutiesnelheden in de literatuur gepresenteerd alsof het een empirische ontdekking was. De greep van het evolutionaire paradigma is zo krachtig, dat een idee dat meer lijkt op een principe van middeleeuwse astrologie dan op een serieuze twintigste-eeuwse wetenschappelijke theorie, werkelijkheid is geworden voor evolutiebiologen. 56

Veel andere onderzoekers hebben gewezen op de essentiële zinloosheid van pogingen om gegevens van eiwitsequenties, DNA en RNA te gebruiken om evolutionaire relaties vast te stellen. Weishampel, Dodson en Osmolska stellen bijvoorbeeld (en dat zijn er veel):

Moleculaire gegevens over tetrapod fylogenie zijn dubbelzinnig met betrekking tot de relaties van vogels en krokodilachtigen. Sommige analyses koppelen deze twee groepen, maar veel hebben de neiging om vogels en zoogdieren nauwer met elkaar te verbinden. Andere eiwitsequentieanalyses geven echter elke andere denkbare koppeling van tetrapod-groepen en hun betekenis is discutabel. 57

Ondanks alle beweringen die door evolutionisten zijn gedaan over het nut van eiwitsequentieanalyses bij het vaststellen van evolutionaire relaties, is het duidelijk dat als dergelijke gegevens door verschillende wetenschappers zo kunnen worden geïnterpreteerd om elke denkbare koppeling van zulke belangrijke groepen als tetrapoden vast te stellen. amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels), dergelijke gegevens zijn nutteloos en die beweringen zijn onjuist. De gegevens komen eigenlijk veel meer overeen met voorspellingen op basis van schepping dan met evolutie.

Het bewijs van homologie

Van structuren en organen in verschillende wezens die qua structuur vergelijkbaar zijn, hoewel hun functie heel verschillend kan zijn, wordt gezegd dat ze homoloog zijn, en het fenomeen wordt homologie genoemd. Deze termen zijn bedacht door een van de tijdgenoten van Darwin, Sir Richard Owen, destijds een van de meest geduchte tegenstanders van het darwinisme. Darwin en zijn mede-evolutionisten hebben altijd aangenomen dat dergelijke overeenkomsten een van de beste bewijzen voor evolutie vormen. In onwetendheid van het feitelijke wetenschappelijke bewijs, lijkt deze conclusie, vanuit een evolutionair oogpunt, heel logisch. Er is echter niet alleen een even plausibele verklaring gebaseerd op de schepping, maar ook het feitelijke wetenschappelijke bewijs is in tegenspraak met de evolutionistische opvatting dat het bezit van vergelijkbare structuren door verschillende dieren kan worden verklaard door overerving van een gemeenschappelijke voorouder.

Ten eerste bezit in veel gevallen, misschien wel de meeste, de veronderstelde gemeenschappelijke evolutionaire voorouder van de wezens die homologe structuren bezitten niet eens de homologe structuur of structuren. In sommige gevallen bezitten wezens hele suites van vergelijkbare grote structuren, waarvan geen enkele bezeten is door de veronderstelde gemeenschappelijke voorouder. Het is dus noodzakelijk voor evolutionisten om te postuleren wat parallelle evolutie wordt genoemd, dat wil zeggen de onafhankelijke, parallelle evolutie van vergelijkbare structuren nadat de schepselen zich hadden afgesplitst van de veronderstelde gemeenschappelijke voorouder. Het is al moeilijk genoeg om bij toeval een evolutionaire oorsprong van een complex orgaan voor te stellen. Het is zelfs nog moeilijker voor te stellen dat vergelijkbare complexe structuren bij toeval bij verschillende dieren onafhankelijk van elkaar zouden kunnen ontstaan. Het is echter te veel gevraagd om ons te laten geloven dat hele assortimenten van vergelijkbare grote structuren bij toeval onafhankelijk van elkaar in verschillende dieren kunnen ontstaan. Evolutionisten aarzelen niet om het wonderbaarlijke aan te roepen zolang het verborgen kan blijven onder de dekmantel van het evolutionisme.

Absoluut verwoestend voor de evolutionaire interpretatie van homologie is het bewijs uit de genetica. Als homologe structuren in verschillende dieren het gevolg zijn van overerving van een gemeenschappelijke voorouder, dan zouden de genen die coderen voor deze structuren in het ene wezen vergelijkbaar moeten zijn met dezelfde genen in het andere wezen. Dit moet waar zijn als de evolutionaire interpretatie juist is. Volgens Sir Gavin de Beer, de Britse bioloog en evolutionist, zijn dergelijke genen in feite totaal verschillend van elkaar. Vanwege dit en een massa ander bewijs dat in strijd is met voorspellingen op basis van evolutie, noemde Sir Gavin zijn: Oxford Biologie Lezer over dat onderwerp, Homologie, een onopgelost probleem. 58 Op de laatste pagina van dat boekje staat de volgende verklaring:

Het is nu duidelijk dat de trots waarmee werd aangenomen dat de overerving van homologe structuren van een gemeenschappelijke voorouder verklaarde homologie misplaatst was voor een dergelijke overerving, niet kan worden toegeschreven aan identiteit van genen. De poging om “homologe” genen te vinden, behalve in nauw verwante soorten, is als hopeloos opgegeven.

Niet alleen is de cruciale voorspelling met betrekking tot homologe structuren gebaseerd op evolutie vervalst, niet alleen is er veel ander bewijs met betrekking tot homologie dat in tegenspraak is met voorspellingen gebaseerd op evolutie, maar de schepping biedt een bij uitstek bevredigende verklaring van homologe structuren. Creatie impliceert een meester-ingenieur die vergelijkbare oplossingen voor vergelijkbare problemen toepast. Net zoals een ingenieur, die degelijke technische principes toepast, bruggen ontwerpt die in veel opzichten vergelijkbaar zijn, zo zou de maker, de hoofdingenieur, vergelijkbare constructies ontwerpen voor vergelijkbare doeleinden. Dus in veel opzichten zou het ontwerp van vierpotige reptielen en vierpotige zoogdieren vergelijkbaar zijn, maar verschillen in de kenmerken die nodig zijn voor verschillende levensstijlen. Apen, apen en mensen hebben elk grijpende handen, een scherp gezichtsvermogen, een scherp gehoor en relatief grote hersenen, niet omdat deze kenmerken van een gemeenschappelijke voorouder zijn geërfd, maar omdat hun respectieve levensstijl deze kenmerken vereist. Per saldo is het bewijs uit homologie dus sterk in het voordeel van de schepping. Recente publicaties stellen expliciet dat de opvattingen van De Beer nog steeds geldig zijn. 59

Conclusie

Dus hebben we vandaag een zeer verbazingwekkende situatie. Menselijke getuigen hebben nooit evolutie waargenomen. Evolutie kan niet worden onderworpen aan de experimentele methode. Het meest heilige leerstuk van het darwinisme – natuurlijke selectie – is in moderne formulering niet in staat iets te verklaren. Bovendien geven zelfs sommige evolutionisten toe dat het door evolutiebiologen voorgestelde evolutiemechanisme niet meer dan een triviale verandering zou kunnen verklaren in de tijd die verondersteld werd beschikbaar te zijn geweest, en dat een adequate wetenschappelijke evolutietheorie, gebaseerd op de huidige kennis, onmogelijk lijkt. Ten slotte stemmen de belangrijkste kenmerken van het fossielenarchief op verbazingwekkende wijze overeen met de voorspellingen die gebaseerd zijn op speciale schepping, maar zijn ze in tegenspraak met de meest fundamentele voorspellingen die door de evolutietheorie zijn gegenereerd. En toch is de eis onophoudelijk dat de evolutietheorie wordt aanvaard als de enige wetenschappelijke verklaring voor de oorsprong, zelfs als een vaststaand feit, terwijl de schepping als louter religieus concept wordt uitgesloten!

Deze rigide indoctrinatie in evolutionaire dogma's, met uitsluiting van het concurrerende concept van speciale schepping, leidt ertoe dat jonge mensen worden geïndoctrineerd in een niet-theïstische, naturalistische, humanistische religieuze filosofie onder het mom van wetenschap. De wetenschap wordt geperverteerd, academische vrijheid wordt ontkend, het onderwijsproces lijdt eronder en de grondwettelijke garanties van godsdienstvrijheid worden geschonden.

Deze ongezonde situatie zou kunnen worden gecorrigeerd door studenten de twee concurrerende modellen voor oorsprong te presenteren, het scheppingsmodel en het evolutiemodel, met alle ondersteunende bewijzen voor elk model. Dit zou een evaluatie door de studenten van de sterke en zwakke punten van elk model mogelijk maken. Dit is de koers die het ware onderwijs zou moeten volgen in plaats van het huidige proces van hersenspoeling van studenten in de evolutionaire filosofie te volgen.


Archaea en evolutie


De Archaea bestaat uit een groep eencellige micro-organismen die, net als bacteriën, prokaryoten zijn die geen celkern of andere organellen in hun cellen hebben. Daarom werden ze ooit beschouwd als een ongewone groep bacteriën en werden ze archaebacteriën genoemd. Het is nu echter bekend dat Archeeërs een onafhankelijke evolutionaire geschiedenis hebben en tal van verschillen in hun biochemie hebben in vergelijking met andere vormen van leven. De verschillen zijn zo groot dat ze nu zijn geclassificeerd als een duidelijk gescheiden domein in het systeem met drie domeinen. Carl Woese introduceerde de drie hoofdtakken van evolutionaire afkomst als de Archaea, Eukaryota en Bacteria. Het classificeren van Archaea blijft moeilijk, aangezien de overgrote meerderheid van deze organismen nooit in het laboratorium is onderzocht en alleen is gedetecteerd door analyse van hun nucleïnezuren in omgevingsmonsters.

Archeeërs zijn een oude vorm van leven, misschien wel de oudste. Vermoedelijke fossielen van archaïsche cellen in stromatolieten zijn gedateerd op bijna 3,5 miljard jaar geleden, en de overblijfselen van lipiden die archaïsch of eukaryotisch kunnen zijn, zijn gevonden in schalies van 2,7 miljard jaar geleden. Omdat de meeste prokaryoten geen verschillende morfologieën hebben, kunnen de vormen van fossielen niet worden gebruikt om ze als Archaea te identificeren. In plaats daarvan worden chemische fossielen gebruikt, in de vorm van de unieke lipiden die in archaeërs worden gevonden, en dergelijke lipiden zijn nu ontdekt in gesteenten die dateren uit de Archaean. De oudst bekende sporen van deze isopreenlipiden zijn gevonden in Groenland, waaronder sedimenten die 3,8 miljard jaar oud zijn gevormd en de oudste op aarde zijn. Sommige wetenschappers betwisten deze bewering echter.

De theorie van endosymbiose stelt voor dat eukaryotisch leven is voortgekomen uit de Archaea. Dat wil zeggen, de theorie legt uit dat organellen zoals mitochondriën en chloroplasten in eukaryote cellen zijn geëvolueerd uit bepaalde soorten bacteriën die prokaryotische cellen verzwolgen door endofagocytose. Deze cellen en de bacteriën die erin zaten, ontwikkelden vervolgens een symbiotische relatie. In deze endosymbiotische relatie leefden de bacteriën in de andere prokaryotische cellen.


Bruce Lipton

Bruce H. Lipton, PhD is een internationaal erkende leider in het overbruggen van wetenschap en geest. Stamcelbioloog, bestsellerauteur van The Biology of Belief en ontvanger van de Goi Peace Award 2009. Hij is gastspreker geweest in honderden tv- en radioprogramma's en keynote-presentator voor nationale en internationale conferenties.

Dr. Lipton begon zijn wetenschappelijke carrière als celbioloog. Hij behaalde zijn Ph.D. Diploma van de Universiteit van Virginia in Charlottesville voordat hij in 1973 bij de afdeling Anatomie aan de Universiteit van Wisconsin's School of Medicine ging werken. Dr. Liptons onderzoek naar spierdystrofie, studies waarbij gebruik werd gemaakt van gekloonde menselijke stamcellen, was gericht op de moleculaire mechanismen die het celgedrag beheersen. Een experimentele weefseltransplantatietechniek ontwikkeld door Dr. Lipton en collega Dr. Ed Schultz en gepubliceerd in het tijdschrift Science werd vervolgens gebruikt als een nieuwe vorm van menselijke genetische manipulatie.

In 1982 begon Dr. Lipton de principes van de kwantumfysica te onderzoeken en hoe deze zouden kunnen worden geïntegreerd in zijn begrip van de informatieverwerkingssystemen van de cel. Hij produceerde baanbrekende onderzoeken naar het celmembraan, waaruit bleek dat deze buitenste laag van de cel een organische homoloog was van een computerchip, het celequivalent van een brein. Zijn onderzoek aan de Stanford University's School of Medicine, tussen 1987 en 1992, onthulde dat de omgeving, die door het membraan werkte, het gedrag en de fysiologie van de cel controleerde en genen aan- en uitschakelde. Zijn ontdekkingen, die indruisten tegen de gevestigde wetenschappelijke opvatting dat het leven wordt bestuurd door de genen, waren de voorbode van een van de belangrijkste studiegebieden van vandaag, de wetenschap van epigenetica. Twee belangrijke wetenschappelijke publicaties die uit deze studies zijn afgeleid, hebben de moleculaire paden gedefinieerd die lichaam en geest met elkaar verbinden. Veel latere artikelen van andere onderzoekers hebben sindsdien zijn concepten en ideeën gevalideerd.

Dr. Liptons nieuwe wetenschappelijke benadering veranderde ook zijn persoonlijke leven. Zijn diepere kennis van celbiologie benadrukte de mechanismen waarmee de geest lichaamsfuncties controleert, en impliceerde het bestaan ​​van een onsterfelijke geest. Hij paste deze wetenschap toe op zijn persoonlijke biologie en ontdekte dat zijn fysieke welzijn verbeterde en de kwaliteit en het karakter van zijn dagelijks leven enorm verbeterden.

Dr. Lipton heeft zijn bekroonde medische schoollezingen voor het publiek gehouden en is momenteel een veelgevraagd keynote spreker en workshoppresentator. Hij geeft lezingen aan conventionele en complementaire medische professionals en leken over toonaangevende wetenschap en hoe deze aansluit bij geest-lichaam-geneeskunde en spirituele principes. Hij is bemoedigd door anekdotische rapporten van honderden voormalige toehoorders die hun spirituele, fysieke en mentale welzijn hebben verbeterd door de principes toe te passen die hij in zijn lezingen bespreekt. Hij wordt beschouwd als een van de leidende stemmen van de nieuwe biologie.

Dr. Liptons werk dat zijn bevindingen samenvat, getiteld The new updated 10e jubileumeditie van The Biology of Belief, (Hay House Publishing, softcover, ISBN 978-1-4019-4891-7). Zijn tweede boek, Spontane evolutie, onze positieve toekomst en een manier om daar te komen. (Hay House Publishing, ISBN 978-1-4019-2580-2) en zijn derde boek, Het huwelijksreiseffect, de wetenschap van het creëren van een hemel op aarde. (Hay House Publishing, ISBN 978-1-4019-2386-0).


Gewervelde vlucht

Misschien wel het meest verbijsterende en controversiële aspect van de studie van de vlucht is de studie van hoe en waarom de vlucht evolueerde. Aangezien de vlucht miljoenen jaren geleden is geëvolueerd in alle groepen die tegenwoordig kunnen vliegen, kunnen we de gedragsveranderingen en veel van de morfologie die de evolutie van de vlucht met zich meebrengt, niet waarnemen. We hebben echter wel het fossielenbestand en het is redelijk goed voor de drie hoofdgroepen die echte vlucht hebben ontwikkeld.

We zullen je een diepgaande beschrijving besparen van hoe elke groep de vlucht evolueerde. Zie de latere exposities voor een beschrijving van elke groep en hoe ze de vlucht ontwikkelden. Het meest verbazingwekkende feit over de evolutie van de vlucht is de omvang van convergente evolutie tussen de drie hoofdgroepen die het hebben ontwikkeld (nogmaals, de pterosauriërs, vogels en vleermuizen). In deze convergentie kunnen we enige schijn van algemene 'regels' zien die kunnen bepalen hoe dieren de vlucht ontwikkelen, en uit deze regels kunnen we misschien een hint afleiden van wat een dier nodig heeft om potentieel te hebben om te vliegen.

Vluchtoorsprong: hoe en waarom?

De moeilijkste vraag over de oorsprong van de vlucht is "Waarom?"Waarom"-vragen zijn het moeilijkst om te stellen als ze betrekking hebben op evolutie evolutie vraagt ​​niet "waarom?" Evolutie heeft geen idee van de toekomst het hier en nu is de enige plaats waar evolutie plaatsvindt. Het is noodzakelijk om dit in de gaten te houden denk aan de oorsprong van de vlucht. Afstammingslijnen van organismen zijn niet ontworpen voor een toekomstig doel, ze worden veranderd door kansen waarop ze kunnen reageren en door de selectieve processen die hun omgeving hen oplegt. Evolutie wordt beperkt door ontwikkelings- en genetische beperkingen. Als een aanpassing is nuttig voor een afstamming, de kans is groot dat deze behouden blijft.Als een aanpassing van een eerder gebruik wordt gecoöpteerd naar een nieuw gebruik, wordt dit een exaptatie. De enige wetenschappelijke manier om te benaderen waarom vlucht in een groep is geëvolueerd, is om eerst uit te zoeken hoe het evolueerde, wat de temporele opeenvolging van exaptaties en aanpassingen was.

Hoe de vlucht in een groep evolueerde, hangt af van wat zijn voorouders deden (hun gedrag) en wat ze konden doen (hun aanpassingen). Aangezien alles wat we hebben het fossielenbestand is, dat zelden gegevens over complex gedrag bewaart (behalve dierensporen!), wordt het noodzakelijk om hypothesen van voorouderlijk gedrag te formuleren op basis van voorouderlijke aanpassingen.

Vertaling: We moeten de structuur van de voorouder van de vliegende afstamming (of de dichtste benadering daarvan) vergelijken en contrasteren met het vroegst bekende lid van die vliegende afstamming (zoals bepaald door cladistiek), met behulp van functionele morfologie om de mogelijke functie van de aanwezige aanpassingen in de vroegste flyers af te leiden en vervolgens voorspellingen te doen van mogelijk gedrag. De omgeving waar het organisme wordt gevonden helpt ook

Samengevat, om de evolutie van een vliegende afstamming te begrijpen, moeten we deze stappen in deze volgorde volgen: (1) Begrijp de fylogenie van die groep wat haar oorsprong was. (2) Begrijp de functionele morfologie die relevant is voor vliegen, en hoe dat veranderde van de niet-vliegende voorouder in de vroegste vlieger. (3) Verzamel empirisch bewijs dat uitlegt hoe de vlucht evolueerde, met behulp van hulpmiddelen als aerodynamische analyses, ichnologie (de studie van gefossiliseerde sporen), en paleomilieubeoordelingen. En tot slot (4) een evolutiehypothese formuleren waarin wordt voorgesteld waarom de vlucht in die lijn is geëvolueerd, ondersteund door en consistent met al het bewijs uit de vorige drie stappen.

Als onze studie van functionele morfologie bepaalt dat de voorouder van een vliegende groep een zweefvliegtuig moet zijn geweest, en we denken dat het een boom was (zoals alle moderne niet-aquatische zweefvliegtuigen), dan moet de vlucht zijn geëvolueerd van een in bomen glijdende voorouder. Als we gefossiliseerde sporen hebben van onze waarschijnlijke voorouder, dan kunnen we zien hoe deze zich op de grond bewoog (zie onze dinosaurussnelheden-site voor meer informatie). Als we erachter komen dat de waarschijnlijke voorouder van een vliegende groep een tweevoeter was? vluchtig (lopende) vorm, dan is de vlucht waarschijnlijk van de grond af geëvolueerd. Hierover meer in de volgende expositie.

Hoe en waarom zijn vleugels geëvolueerd?

Voordat we kunnen antwoorden hoe en waarom de vlucht evolueerde, moeten we begrijpen hoe en waarom vleugels evolueerden zonder vleugels kan er geen vlucht zijn. Hoe zijn vleugels geëvolueerd? Wetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat vleugels exaptaties moeten zijn geweest, ze werden door de voorouders voor één functie gebruikt en werden nuttig voor de vlucht onder de afstammelingen (als het geen exaptaties waren, dan waren het aanpassingen, wat zou betekenen dat het vleugels waren die al werden gebruikt voor aangedreven vlucht een cirkelredenering).

Een vergelijkende studie van de functionele morfologie van de vleugels van de vroegst bekende vliegende leden van de lijn met de "pre-wing" structuren van waarschijnlijke voorouders en naaste verwanten levert het beste bewijs voor hoe vleugels evolueerden. Waarom vleugels (en dus vlucht) vanaf dit punt zijn geëvolueerd, is een twistpunt tussen wetenschappers. Verschillende voorgestelde hypothesen omvatten:

  Vleugels evolueerden van wapens die werden gebruikt om kleine prooien te vangen. (Dit lijkt rationeel, dus we kunnen ons afvragen of de voorouderlijke vormen dit daadwerkelijk deden.)

Vleugels evolueerden omdat tweevoetige dieren in de lucht sprongen, grote vleugels hielpen bij het springen. (Het is mogelijk dat elke hoeveelheid vleugel kan helpen bij het springen. Onthoud dat we eerst fylogenetisch bewijs nodig hebben voor een tweevoetige rennende of springende oorsprong.)

Vleugels werden gebruikt als seksuele weergavestructuren, grotere vleugels hadden de voorkeur van potentiële partners. (Dit is een niet-falsifieerbare evolutionaire hypothese - we kunnen het niet testen.)

Vleugels evolueerden van glijdende voorouders die met hun glijdende structuren begonnen te klapperen om stuwkracht te produceren. (Dit is redelijk en mogelijk, maar alleen met fylogenetisch bewijs voor een boomglijdende oorsprong.)

Het lijkt erop dat #1, #2 en #4 de beste hypothesen zijn om te gebruiken voor de oorsprong van vleugels, omdat ze kunnen worden getest door andere bewijzen aan te voeren. Ga verder met het beschouwen van deze oorsprong, maar onthoud: de problemen van de evolutie van de vlucht en de oorsprong van de vlucht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Eerste levensvormen die gecontroleerde vlucht ontwikkelden - Biologie

Griekse legende - Pegasus
Bellerophon de dappere, zoon van de koning van Korinthe, veroverde Pegasus, een gevleugeld paard. Pegasus nam hem mee naar een gevecht met het driekoppige monster, Chimera.

Icarus en Daedalus - Een oude Griekse legende
Daedalus was een ingenieur die gevangen werd gezet door koning Minos. Samen met zijn zoon Icarus maakte hij vleugels van was en veren. Daedalus vloog met succes van Kreta naar Napels, maar Icarus was moe om te hoog te vliegen en vloog te dicht bij de zon. De vleugels van was smolten en Icarus viel ter dood in de oceaan.

Koning Kaj Kaoos van Perzië
Koning Kaj Kaoos bevestigde adelaars aan zijn troon en vloog rond zijn koninkrijk.

Alexander de Grote
Alexander de Grote spande vier mythische dierenvleugels, Griffins genaamd, in een mand en vloog rond zijn rijk.

Vroege vluchtpogingen

Rond 400 voor Christus - China
De ontdekking van de vlieger die in de lucht kon vliegen door de Chinezen zette mensen aan het denken over vliegen. Vliegers werden door de Chinezen gebruikt bij religieuze ceremonies. Ze bouwden ook veel kleurrijke vliegers voor de lol. Meer geavanceerde vliegers werden gebruikt om de weersomstandigheden te testen. Vliegers zijn belangrijk geweest voor de uitvinding van de vlucht, omdat ze de voorloper waren van ballonnen en zweefvliegtuigen.

Mensen proberen te vliegen als vogels

Eeuwenlang hebben mensen geprobeerd te vliegen, net als de vogels. Vleugels gemaakt van veren of lichtgewicht hout zijn aan armen bevestigd om hun vliegvermogen te testen. De resultaten waren vaak desastreus omdat de spieren van de menselijke armen niet als vogels zijn en niet kunnen bewegen met de kracht van een vogel.

De oude Griekse ingenieur, Held van Alexandrië, werkte met luchtdruk en stoom om krachtbronnen te creëren. Een experiment dat hij ontwikkelde was de aeolipil die stoomstralen gebruikte om een ​​roterende beweging te creëren.

Hero monteerde een bol bovenop een waterkoker. Een vuur onder de ketel veranderde het water in stoom en het gas reisde door leidingen naar de bol. Twee L-vormige buizen aan weerszijden van de bol zorgden ervoor dat het gas kon ontsnappen, wat een stuwkracht op de bol gaf waardoor deze ging draaien.

1485 Leonardo da Vinci - De ornithopter

Leonardo da Vinci's ornithopter

Leonardo da Vinci maakte de eerste echte vluchtstudies in de jaren 1480. Hij had meer dan 100 tekeningen die zijn theorieën over de vlucht illustreerden.

De Ornithopter-vliegmachine is nooit echt gemaakt. Het was een ontwerp dat Leonardo da Vinci maakte om te laten zien hoe de mens kon vliegen. De moderne helikopter is gebaseerd op dit concept.

1783 - Joseph en Jacques Montgolfier - de eerste heteluchtballon

Een van de ballonnen van Montgolfier

De broers, Joseph Michel en Jacques Etienne Montgolfier, waren uitvinders van de eerste heteluchtballon. Ze gebruikten de rook van een vuur om hete lucht in een zijden zak te blazen. De zijden zak was aan een mand bevestigd. De hete lucht steeg toen op en zorgde ervoor dat de ballon lichter was dan lucht.

In 1783 waren de eerste passagiers in de kleurrijke ballon een schaap, haan en eend. Het klom tot een hoogte van ongeveer 6000 voet en reisde meer dan 1 mijl.

Na dit eerste succes begonnen de broers mannen in ballonnen op te sturen. De eerste bemande vlucht was op 21 november 1783, de passagiers waren Jean-Francois Pilatre de Rozier en Francois Laurent.

1799 - 1850 - George Cayley

Eén versie van een zweefvliegtuig

George Cayley werkte aan het ontdekken van een manier waarop de mens kon vliegen. Hij ontwierp veel verschillende versies van zweefvliegtuigen die de bewegingen van het lichaam gebruikten om te controleren. Een jonge jongen, wiens naam niet bekend is, was de eerste die een van zijn zweefvliegtuigen bestuurde.

Meer dan 50 jaar bracht hij verbeteringen aan de zweefvliegtuigen aan. Hij veranderde de vorm van de vleugels zodat de lucht correct over de vleugels zou stromen. Hij ontwierp een staart voor de zweefvliegtuigen om te helpen met de stabiliteit. Hij probeerde een tweedekkerontwerp om kracht aan het zweefvliegtuig toe te voegen. Hij erkende ook dat er stroom nodig zou zijn als de vlucht lange tijd in de lucht zou zijn.

Een van de vele tekeningen van zweefvliegtuigen

Cayley schreef: Op Ariel Navigatie waaruit blijkt dat een vliegtuig met vaste vleugels met een aandrijfsysteem en een staart om het vliegtuig te helpen besturen de beste manier zou zijn om de mens te laten vliegen.

19e en 20e eeuwse inspanningen

Een van Lilienthal's zweefvliegtuigen

De Duitse ingenieur Otto Lilienthal studeerde aerodynamica en werkte aan het ontwerpen van een zweefvliegtuig dat zou kunnen vliegen. Hij was de eerste persoon die een zweefvliegtuig ontwierp dat een persoon kon vliegen en lange afstanden kon vliegen.

Hij was gefascineerd door het idee van vliegen. Op basis van zijn studies over vogels en hoe ze vliegen, schreef hij een boek over aerodynamica dat in 1889 werd gepubliceerd en deze tekst werd door de gebroeders Wright gebruikt als basis voor hun ontwerpen.

Na meer dan 2500 vluchten kwam hij om het leven toen hij door een plotselinge harde wind de macht over het stuur verloor en tegen de grond neerstortte.

Lilienthals zweefvliegtuig tijdens de vlucht

Samuel Langley was een astronoom, die zich realiseerde dat kracht nodig was om de mens te helpen vliegen. Hij bouwde een model van een vliegtuig, dat hij een vliegveld noemde, met een stoommotor. In 1891 vloog zijn model 3/4s van een mijl voordat hij zonder brandstof kwam te zitten.

Langley ontving een subsidie ​​van $ 50.000 om een ​​groot vliegveld te bouwen. Het was te zwaar om te vliegen en het stortte neer. Hij was erg teleurgesteld. Hij gaf het op om te vliegen. Zijn belangrijkste bijdragen aan de vlucht waren pogingen om een ​​elektriciteitscentrale aan een zweefvliegtuig toe te voegen. Hij stond ook bekend als de directeur van het Smithsonian Institute in Washington, DC

Model van het vliegveld van Langley

Octave Chanute gepubliceerd Vooruitgang in vliegmachines in 1894. Het verzamelde en analyseerde alle technische kennis die hij kon vinden over luchtvaartprestaties. Het omvatte alle luchtvaartpioniers van de wereld. De gebroeders Wright gebruikten dit boek als basis voor veel van hun experimenten. Chanute had ook contact met de gebroeders Wright en gaf vaak commentaar op hun technische vooruitgang.


Orville en Wilbur Wright en het eerste vliegtuig


Orville en Wilbur Wright waren zeer weloverwogen in hun zoektocht naar vluchten. Eerst lazen ze over alle vroege ontwikkelingen van de vlucht. Ze besloten om "een kleine bijdrage" te leveren aan de studie van vluchtcontrole door tijdens de vlucht hun vleugels te draaien. Daarna begonnen ze hun ideeën te testen met een vlieger. Ze leerden hoe de wind zou helpen bij de vlucht en hoe deze de oppervlakken in de lucht zou kunnen beïnvloeden.

Een tekening van een Wright Brothers Glider (1900)

Afbeelding van de daadwerkelijke 12 pk-motor die tijdens de vlucht wordt gebruikt

Ze ontwierpen en gebruikten een windtunnel om de vormen van de vleugels en de staarten van de zweefvliegtuigen te testen. In 1902, met een geperfectioneerde vorm van een zweefvliegtuig, richtten ze hun aandacht op het creëren van een voortstuwingssysteem dat de stuwkracht zou creëren die nodig is om te vliegen.

De vroege motor die ze ontwierpen genereerde bijna 12 pk. Dat is hetzelfde vermogen als twee handaangedreven grasmaaiermotoren!

Flyer van de gebroeders Wright

De "Flyer" werd op 17 december 1903 om 10:35 uur van de vlakke grond naar het noorden van Big Kill Devil Hill, North Carolina getild. Orville bestuurde het vliegtuig dat ongeveer zeshonderd pond woog.

Werkelijke Flight of The Flyer bij Kitty Hawk

De eerste vlucht die zwaarder dan lucht was, reisde honderdtwintig voet in twaalf seconden. De twee broers vlogen die dag om beurten met de vierde en laatste vlucht van 850 voet in 59 seconden. Maar de Flyer was onstabiel en erg moeilijk te besturen.

De broers keerden terug naar Dayton, Ohio, waar ze nog twee jaar werkten om hun ontwerp te perfectioneren. Uiteindelijk, op 5 oktober 1905, bestuurde Wilbur de Flyer III gedurende 39 minuten en ongeveer 24 mijl cirkels rond Huffman Prairie. Hij vloog met het eerste praktische vliegtuig totdat het geen benzine meer had.

De mensheid kon nu vliegen! In de volgende eeuw werden veel nieuwe vliegtuigen en motoren ontwikkeld om mensen, bagage, vracht, militairen en wapens te helpen vervoeren. De vorderingen van de 20e eeuw waren allemaal gebaseerd op deze eerste vluchten van de American Brothers uit Ohio.


Eerste levensvormen die gecontroleerde vlucht ontwikkelden - Biologie

Mensen zijn al lang nieuwsgierig naar levende wezens: hoeveel verschillende soorten er zijn, hoe ze zijn, waar ze leven, hoe ze zich tot elkaar verhouden en hoe ze zich gedragen. Wetenschappers proberen deze vragen en nog veel meer te beantwoorden over de organismen die de aarde bewonen. Ze proberen vooral de concepten, principes en theorieën te ontwikkelen die mensen in staat stellen de leefomgeving beter te begrijpen.

Levende organismen zijn gemaakt van dezelfde componenten als alle andere materie, omvatten dezelfde soort transformaties van energie en bewegen met dezelfde fundamentele soorten krachten. Alle fysieke principes die in hoofdstuk 4, The Physical Setting, worden besproken, zijn dus zowel van toepassing op het leven als op sterren, regendruppels en televisietoestellen. Maar levende organismen hebben ook eigenschappen die het best begrepen kunnen worden door de toepassing van andere principes.

Dit hoofdstuk biedt aanbevelingen voor basiskennis over hoe levende wezens functioneren en hoe ze met elkaar en hun omgeving omgaan. Het hoofdstuk richt zich op zes hoofdonderwerpen: de diversiteit van het leven, zoals weerspiegeld in de biologische kenmerken van de aardse organismen de overdracht van erfelijke eigenschappen van de ene generatie op de volgende de structuur en het functioneren van cellen, de basisbouwstenen van alle organismen de onderlinge afhankelijkheid van alle organismen en hun omgeving de stroom van materie en energie door de grootschalige levenscycli en hoe biologische evolutie de gelijkenis en diversiteit van het leven verklaart.

D IVERSITEIT VAN HET LEVEN

Er zijn miljoenen verschillende soorten individuele organismen die de aarde op een bepaald moment bewonen - sommige lijken erg op elkaar, sommige heel verschillend. Biologen classificeren organismen in een hiërarchie van groepen en subgroepen op basis van overeenkomsten en verschillen in hun structuur en gedrag. Een van de meest algemene verschillen tussen organismen is tussen planten, die hun energie rechtstreeks uit zonlicht halen, en dieren, die het energierijke voedsel consumeren dat aanvankelijk door planten werd gesynthetiseerd. Maar niet alle organismen zijn duidelijk het een of het ander. Er zijn bijvoorbeeld eencellige organismen zonder georganiseerde kernen (bacteriën) die als een aparte groep worden geclassificeerd.

Dieren en planten hebben een grote verscheidenheid aan lichaamsplannen, met verschillende algemene structuren en rangschikkingen van interne onderdelen om de basishandelingen uit te voeren van het maken of vinden van voedsel, het ontlenen van energie en materialen, het synthetiseren van nieuwe materialen en het reproduceren. Wanneer wetenschappers organismen classificeren, beschouwen ze details van anatomie als relevanter dan gedrag of algemene verschijning. Vanwege bijvoorbeeld kenmerken als melkproducerende klieren en hersenstructuur, worden walvissen en vleermuizen geclassificeerd als bijna hetzelfde dan walvissen en vissen of vleermuizen en vogels. In verschillende mate van verwantschap worden honden geclassificeerd met vissen als met ruggengraat, met koeien als met haar en met katten als vleeseters.

Voor seksueel voortplantende organismen omvat een soort alle organismen die met elkaar kunnen paren om vruchtbare nakomelingen te produceren. De definitie van soorten is niet precies, maar aan de grenzen kan het moeilijk zijn om te beslissen over de exacte classificatie van een bepaald organisme. Classificatiesystemen maken inderdaad geen deel uit van de natuur. Het zijn eerder kaders die door biologen zijn gecreëerd om de enorme diversiteit aan organismen te beschrijven, relaties tussen levende wezens te suggereren en onderzoeksvragen te formuleren.

De verscheidenheid van de levensvormen op aarde blijkt niet alleen uit de studie van anatomische en gedragsovereenkomsten en verschillen tussen organismen, maar ook uit de studie van overeenkomsten en verschillen tussen hun moleculen. De meest complexe moleculen die in levende organismen zijn opgebouwd, zijn ketens van kleinere moleculen. De verschillende soorten kleine moleculen zijn vrijwel hetzelfde in alle levensvormen, maar de specifieke sequenties van componenten waaruit de zeer complexe moleculen bestaan, zijn kenmerkend voor een bepaalde soort. DNA-moleculen zijn bijvoorbeeld lange ketens die slechts vier soorten kleinere moleculen met elkaar verbinden, waarvan de precieze sequentie codeert voor genetische informatie. De nabijheid of afstand van de relatie tussen organismen kan worden afgeleid uit de mate waarin hun DNA-sequenties vergelijkbaar zijn. De verwantschap van organismen afgeleid van gelijkenis in hun moleculaire structuur komt nauw overeen met de classificatie op basis van anatomische overeenkomsten.

Het behoud van een diversiteit aan soorten is belangrijk voor de mens. We zijn afhankelijk van twee voedselwebben om de energie en materialen te verkrijgen die nodig zijn voor het leven. Men begint met microscopisch kleine oceaanplanten en zeewier en omvat dieren die zich ermee voeden en dieren die zich met die dieren voeden. De andere begint met landplanten en omvat dieren die zich ermee voeden, enzovoort. De uitgebreide onderlinge afhankelijkheden tussen soorten dienen om deze voedselwebben te stabiliseren. Kleine storingen op een bepaalde locatie leiden vaak tot veranderingen die uiteindelijk het systeem herstellen. Maar grote verstoringen van levende populaties of hun omgeving kunnen leiden tot onomkeerbare veranderingen in de voedselketens. Het behouden van diversiteit vergroot de kans dat sommige rassen eigenschappen hebben die geschikt zijn om onder veranderde omstandigheden te overleven.

H EREDITEIT

Een al lang bekende observatie is dat nakomelingen erg op hun ouders lijken, maar toch enige variatie vertonen: nakomelingen verschillen enigszins van hun ouders en van elkaar. Over vele generaties kunnen deze verschillen zich ophopen, zodat organismen qua uiterlijk en gedrag sterk kunnen verschillen van hun verre voorouders. Mensen hebben bijvoorbeeld hun huisdieren en planten gefokt om gewenste eigenschappen te selecteren. Het resultaat zijn moderne variëteiten van honden, katten, runderen, gevogelte, fruit en granen die merkbaar verschillen van hun voorouders. Er zijn ook veranderingen waargenomen in bijvoorbeeld granen, die uitgebreid genoeg zijn om nieuwe soorten te produceren. In feite zijn sommige takken van afstammelingen van dezelfde oudersoort zo verschillend van andere dat ze niet meer met elkaar kunnen fokken.

Instructies voor ontwikkeling worden van ouders op nakomelingen doorgegeven in duizenden afzonderlijke genen, waarvan nu bekend is dat ze allemaal een segment van een DNA-molecuul zijn. Nakomelingen van aseksuele organismen (klonen) erven alle genen van de ouder. Bij seksuele reproductie van planten en dieren versmelt een gespecialiseerde cel van een vrouw met een gespecialiseerde cel van een man. Elk van deze geslachtscellen bevat een onvoorspelbare helft van de genetische informatie van de ouder. Wanneer een bepaalde mannelijke cel tijdens de bevruchting versmelt met een bepaalde vrouwelijke cel, vormen ze een cel met één complete set gepaarde genetische informatie, een combinatie van een halve set van elke ouder. Terwijl de bevruchte cel zich vermenigvuldigt om een ​​embryo te vormen, en uiteindelijk een zaadje of een volwassen individu, worden de gecombineerde sets in elke nieuwe cel gerepliceerd.

De sortering en combinatie van genen bij seksuele voortplanting resulteert in een grote verscheidenheid aan gencombinaties in het nageslacht van twee ouders. Er zijn miljoenen verschillende mogelijke combinaties van genen in de helft verdeeld over elke afzonderlijke geslachtscel, en er zijn ook miljoenen mogelijke combinaties van elk van die specifieke vrouwelijke en mannelijke geslachtscellen.

Nieuwe mixen van genen zijn echter niet de enige bron van variatie in de kenmerken van organismen. Hoewel genetische instructies gedurende vele duizenden generaties vrijwel onveranderd kunnen worden doorgegeven, wordt af en toe een deel van de informatie in het DNA van een cel gewijzigd. Deleties, inserties of vervangingen van DNA-segmenten kunnen spontaan optreden door willekeurige fouten bij het kopiëren, of kunnen worden veroorzaakt door chemicaliën of straling. Als een gemuteerd gen zich in de geslachtscel van een organisme bevindt, kunnen kopieën ervan worden doorgegeven aan de nakomelingen, waardoor ze deel gaan uitmaken van al hun cellen en de nakomelingen misschien nieuwe of gewijzigde eigenschappen geven. Sommige van deze veranderde kenmerken blijken het vermogen van de organismen die het hebben om te gedijen en zich voort te planten te vergroten, andere kunnen dat vermogen verminderen en sommige hebben geen merkbaar effect.

CELLEN

Alle zelfreplicerende levensvormen zijn samengesteld uit cellen, van eencellige bacteriën tot olifanten, met hun biljoenen cellen. Hoewel een paar reuzencellen, zoals kippeneieren, met het blote oog te zien zijn, zijn de meeste cellen microscopisch klein. Het is op celniveau dat veel van de basisfuncties van organismen worden uitgevoerd: eiwitsynthese, extractie van energie uit voedingsstoffen, replicatie, enzovoort.

Alle levende cellen hebben vergelijkbare soorten complexe moleculen die betrokken zijn bij deze basisactiviteiten van het leven. Deze moleculen werken samen in een soep, ongeveer 2/3 water, omgeven door een membraan dat regelt wat er in en uit kan gaan. In complexere cellen zijn enkele van de meest voorkomende soorten moleculen georganiseerd in structuren die dezelfde basisfuncties efficiënter uitvoeren. Met name een kern omsluit het DNA en een eiwitskelet helpt bij het organiseren van operaties. Naast de basale cellulaire functies die alle cellen gemeen hebben, voeren de meeste cellen in meercellige organismen enkele speciale functies uit die andere niet hebben. Kliercellen scheiden bijvoorbeeld hormonen af, spiercellen trekken samen en zenuwcellen geleiden elektrische signalen.

Celmoleculen zijn samengesteld uit atomen van een klein aantal elementen, voornamelijk koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof, fosfor en zwavel. Koolstofatomen kunnen, vanwege hun kleine formaat en vier beschikbare bindingselektronen, zich in ketens en ringen met andere koolstofatomen verbinden om grote en complexe moleculen te vormen. De meeste moleculaire interacties in cellen vinden plaats in een wateroplossing en vereisen een vrij smal bereik van temperatuur en zuurgraad. Bij lage temperaturen verlopen de reacties te traag, terwijl hoge temperaturen of extreme zuren de structuur van eiwitmoleculen onomkeerbaar kunnen beschadigen. Zelfs kleine veranderingen in de zuurgraad kunnen de moleculen en hun interactie veranderen. Zowel enkele cellen als meercellige organismen hebben moleculen die helpen om de zuurgraad van de cellen binnen het noodzakelijke bereik te houden.

Het werk van de cel wordt uitgevoerd door de vele verschillende soorten moleculen die het assembleert, meestal eiwitten. Eiwitmoleculen zijn lange, meestal gevouwen ketens die zijn gemaakt van 20 verschillende soorten aminozuurmoleculen. De functie van elk eiwit hangt af van de specifieke volgorde van aminozuren en de vorm die de keten aanneemt als gevolg van aantrekkingen tussen de onderdelen van de keten. Sommige van de geassembleerde moleculen helpen bij het repliceren van genetische informatie, het repareren van celstructuren, het helpen van andere moleculen om in of uit de cel te komen, en in het algemeen bij het katalyseren en reguleren van moleculaire interacties. In gespecialiseerde cellen kunnen andere eiwitmoleculen zuurstof vervoeren, contractie veroorzaken, reageren op prikkels van buitenaf of materiaal leveren voor haar, nagels en andere lichaamsstructuren. In nog andere cellen kunnen samengestelde moleculen worden geëxporteerd om te dienen als hormonen, antilichamen of spijsverteringsenzymen.

De genetische informatie die in DNA-moleculen is gecodeerd, geeft instructies voor het samenstellen van eiwitmoleculen. Deze code is vrijwel hetzelfde voor alle levensvormen. Als bijvoorbeeld een gen van een menselijke cel in een bacterie wordt geplaatst, zal de chemische machinerie van de bacterie de instructies van het gen volgen en hetzelfde eiwit produceren dat in menselijke cellen zou worden geproduceerd. Een verandering in zelfs een enkel atoom in het DNA-molecuul, die kan worden veroorzaakt door chemicaliën of straling, kan daarom het eiwit dat wordt geproduceerd veranderen. Zo'n mutatie van een DNA-segment maakt misschien niet veel uit, kan de werking van de cel fataal verstoren of kan de succesvolle werking van de cel op een significante manier veranderen (het kan bijvoorbeeld ongecontroleerde replicatie bevorderen, zoals bij kanker).

Alle cellen van een organisme zijn afstammelingen van de enkele bevruchte eicel en hebben dezelfde DNA-informatie. Omdat opeenvolgende generaties cellen zich door deling vormen, zorgen kleine verschillen in hun directe omgeving ervoor dat ze zich iets anders ontwikkelen, door verschillende delen van de DNA-informatie te activeren of te deactiveren. Latere generaties cellen verschillen nog verder en rijpen uiteindelijk uit tot cellen die zo verschillend zijn als klier-, spier- en zenuwcellen.

Complexe interacties tussen de talloze soorten moleculen in de cel kunnen aanleiding geven tot verschillende cycli van activiteiten, zoals groei en deling. Controle van celprocessen komt ook van buitenaf: het celgedrag kan worden beïnvloed door moleculen uit andere delen van het organisme of van andere organismen (bijvoorbeeld hormonen en neurotransmitters) die zich hechten aan of door het celmembraan gaan en de reactiesnelheid tussen cel bestanddelen.

I ONDERAFHANKELIJKHEID VAN LEVEN

Elke soort is direct of indirect verbonden met een veelheid aan andere in een ecosysteem. Planten bieden voedsel, onderdak en nestplaatsen voor andere organismen. Veel planten van hun kant zijn afhankelijk van dieren voor hulp bij de voortplanting (bijen bestuiven bijvoorbeeld bloemen) en voor bepaalde voedingsstoffen (zoals mineralen in dierlijke afvalproducten). Alle dieren maken deel uit van voedselwebben met planten en dieren van andere soorten (en soms van dezelfde soort). De relatie roofdier/prooi komt vaak voor, met zijn offensieve hulpmiddelen voor roofdieren - tanden, snavels, klauwen, gif, enz. stoffen af ​​te weren. Sommige soorten worden heel erg afhankelijk van andere (panda's of koala's kunnen bijvoorbeeld alleen bepaalde soorten bomen eten). Sommige soorten zijn zo aan elkaar aangepast dat de een niet zonder de ander zou kunnen overleven (bijvoorbeeld de wespen die alleen in vijgen nestelen en het enige insect zijn dat ze kan bestuiven).

Er zijn ook andere relaties tussen organismen. Parasieten krijgen voeding van hun gastheerorganismen, soms met nadelige gevolgen voor de gastheren. Aaseters en ontbinders voeden zich alleen met dode dieren en planten. En sommige organismen hebben wederzijds voordelige relaties, bijvoorbeeld de bijen die nectar van bloemen drinken en incidenteel stuifmeel van de ene bloem naar de andere vervoeren, of de bacteriën die in onze darmen leven en incidenteel enkele vitamines synthetiseren en de darmwand beschermen tegen ziektekiemen.

Maar de interactie van levende organismen vindt niet plaats op een passief milieustadium. Ecosystemen worden gevormd door de niet-levende omgeving van land en water: zonnestraling, regenval, mineraalconcentraties, temperatuur en topografie. De wereld bevat een grote diversiteit aan fysieke omstandigheden, die een grote verscheidenheid aan omgevingen creëren: zoetwater en oceanisch, bos, woestijn, grasland, toendra, bergen en vele andere. In al deze omgevingen gebruiken organismen vitale hulpbronnen van de aarde, die elk hun aandeel zoeken op specifieke manieren die worden beperkt door andere organismen. In elk deel van de bewoonbare omgeving wedijveren verschillende organismen om voedsel, ruimte, licht, warmte, water, lucht en onderdak. De gekoppelde en fluctuerende interacties van levensvormen en omgeving vormen een totaal ecosysteem om elk deel ervan te begrijpen. Hiervoor is kennis nodig van hoe dat deel in wisselwerking staat met de andere.

De onderlinge afhankelijkheid van organismen in een ecosysteem resulteert vaak in een geschatte stabiliteit over honderden of duizenden jaren. Naarmate een soort zich vermenigvuldigt, wordt deze in toom gehouden door een of meer omgevingsfactoren: uitputting van voedsel of broedplaatsen, meer verlies voor roofdieren of invasie door parasieten. Als zich een natuurramp zoals een overstroming of brand voordoet, zal het beschadigde ecosysteem waarschijnlijk in een opeenvolging van fasen herstellen, wat uiteindelijk resulteert in een systeem dat vergelijkbaar is met het oorspronkelijke.

Zoals veel complexe systemen, vertonen ecosystemen de neiging om cyclische fluctuaties te vertonen rond een toestand van ongeveer evenwicht. Op de lange termijn veranderen ecosystemen echter onvermijdelijk wanneer het klimaat verandert of wanneer zeer verschillende nieuwe soorten verschijnen als gevolg van migratie of evolutie (of opzettelijk of onopzettelijk door de mens worden geïntroduceerd).

STROOM VAN M ATTER EN ENERGIE

Hoe complex de werking van levende organismen ook is, ze delen met alle andere natuurlijke systemen dezelfde fysieke principes van behoud en transformatie van materie en energie. Over lange tijdspannes worden materie en energie getransformeerd tussen levende wezens en tussen hen en de fysieke omgeving. In deze grootschalige cycli blijft de totale hoeveelheid materie en energie constant, ook al veranderen hun vorm en locatie voortdurend.

Bijna al het leven op aarde wordt uiteindelijk in stand gehouden door transformaties van energie van de zon. Planten vangen de energie van de zon op en gebruiken deze om complexe, energierijke moleculen (voornamelijk suikers) te synthetiseren uit moleculen van koolstofdioxide en water. Deze gesynthetiseerde moleculen dienen dan direct of indirect als energiebron voor de planten zelf en uiteindelijk voor alle dieren en afbrekende organismen (zoals bacteriën en schimmels). Dit is het voedselweb: de organismen die de planten consumeren, halen energie en materialen uit het afbreken van de plantmoleculen, gebruiken ze om hun eigen structuren te synthetiseren en worden vervolgens zelf geconsumeerd door andere organismen. In elke fase van het voedselweb wordt een deel van de energie opgeslagen in nieuw gesynthetiseerde structuren en een deel wordt in de omgeving gedissipeerd als warmte die wordt geproduceerd door de energie-afgevende chemische processen in cellen. Een vergelijkbare energiecyclus begint in de oceanen met de opname van zonne-energie door kleine, plantachtige organismen. Elke volgende fase in een voedselweb legt slechts een klein deel van de energie-inhoud vast van de organismen waarmee het zich voedt.

De elementen waaruit de moleculen van levende wezens bestaan, worden voortdurend gerecycled. De belangrijkste van deze elementen zijn koolstof, zuurstof, waterstof, stikstof, zwavel, fosfor, calcium, natrium, kalium en ijzer. Deze en andere elementen, die meestal voorkomen in energierijke moleculen, worden door het voedselweb geleid en uiteindelijk door de ontbinders gerecycleerd tot minerale voedingsstoffen die door planten kunnen worden gebruikt. Hoewel er vaak lokale excessen en tekorten kunnen zijn, is de situatie over de hele aarde dat organismen sterven en vervallen in ongeveer hetzelfde tempo als waarin nieuw leven wordt gesynthetiseerd.Dat wil zeggen, de totale levende biomassa blijft ongeveer constant, er is een cyclische stroom van materialen van oud naar nieuw leven, en er is een onomkeerbare stroom van energie van opgevangen zonlicht naar afgevoerde warmte.

Een belangrijke onderbreking in de gebruikelijke stroom van energie vond blijkbaar miljoenen jaren geleden plaats toen de groei van landplanten en mariene organismen het vermogen van ontbinders om ze te recyclen overschreed. De zich opstapelende lagen van energierijk organisch materiaal werden door de druk van de bovenliggende aarde geleidelijk omgezet in steenkool en olie. De energie die in hun moleculaire structuur is opgeslagen, kunnen we nu vrijgeven door verbranding, en onze moderne beschaving is afhankelijk van enorme hoeveelheden energie uit dergelijke fossiele brandstoffen die van de aarde worden teruggewonnen. Door fossiele brandstoffen te verbranden, geven we uiteindelijk het grootste deel van de opgeslagen energie door aan het milieu als warmte. We gaan ook terug naar de atmosfeer - in relatief zeer korte tijd - grote hoeveelheden koolstofdioxide die er in de loop van miljoenen jaren langzaam uit zijn verwijderd.

De hoeveelheid leven die elke omgeving kan ondersteunen, wordt beperkt door de meest elementaire hulpbronnen: de instroom van energie, mineralen en water. Aanhoudende productiviteit van een ecosysteem vereist voldoende energie voor nieuwe producten die worden gesynthetiseerd (zoals bomen en gewassen) en ook voor het volledig recyclen van het residu van het oude (dode bladeren, menselijk afvalwater, enz.). Wanneer menselijke technologie binnendringt, kunnen materialen zich ophopen als afval dat niet wordt gerecycled. Wanneer de instroom van hulpbronnen onvoldoende is, is er versnelde uitspoeling van de bodem, woestijnvorming of uitputting van minerale reserves.

E VOLUTIE VAN L IFE

De huidige levensvormen van de aarde lijken te zijn geëvolueerd van gemeenschappelijke voorouders die bijna vier miljard jaar geleden teruggaan tot de eenvoudigste eencellige organismen. Moderne ideeën over evolutie bieden een wetenschappelijke verklaring voor drie belangrijke verzamelingen van waarneembare feiten over het leven op aarde: het enorme aantal verschillende levensvormen dat we om ons heen zien, de systematische overeenkomsten in anatomie en moleculaire chemie die we binnen die diversiteit zien, en de volgorde van veranderingen in fossielen gevonden in opeenvolgende gesteentelagen die gedurende meer dan een miljard jaar zijn gevormd.

Sinds het begin van het fossielenbestand zijn er veel nieuwe levensvormen verschenen, en de meeste oude vormen zijn verdwenen. De vele traceerbare opeenvolgingen van veranderende anatomische vormen, afgeleid van eeuwenoude rotslagen, overtuigen wetenschappers dat de opeenstapeling van verschillen van de ene generatie op de volgende uiteindelijk heeft geleid tot soorten die net zo van elkaar verschillen als bacteriën van olifanten. Het moleculaire bewijs onderbouwt het anatomische bewijs van fossielen en geeft extra details over de volgorde waarin verschillende afstammingslijnen van elkaar vertakken.

Hoewel details van de geschiedenis van het leven op aarde nog steeds worden samengevoegd uit het gecombineerde geologische, anatomische en moleculaire bewijsmateriaal, zijn de belangrijkste kenmerken van die geschiedenis het algemeen eens. In het begin kunnen eenvoudige moleculen complexe moleculen hebben gevormd die zich uiteindelijk hebben gevormd tot cellen die in staat zijn tot zelfreplicatie. Het leven op aarde bestaat al drie miljard jaar. Daarvoor hebben eenvoudige moleculen mogelijk complexe organische moleculen gevormd die zich uiteindelijk hebben gevormd tot cellen die in staat zijn tot zelfreplicatie. Tijdens de eerste twee miljard jaar van het leven bestonden er alleen micro-organismen, waarvan sommige schijnbaar vrij veel lijken op bacteriën en algen die tegenwoordig bestaan. Met de ontwikkeling van cellen met kernen ongeveer een miljard jaar geleden, was er een grote toename in de evolutiesnelheid van steeds complexere, meercellige organismen. Het tempo van de evolutie van nieuwe soorten is sindsdien ongelijkmatig geweest, misschien als gevolg van de wisselende mate van verandering in de fysieke omgeving.

Een centraal concept van de evolutietheorie is natuurlijke selectie, die voortkomt uit drie gevestigde waarnemingen: (1) Er is enige variatie in erfelijke kenmerken binnen elke soort van organisme, (2) sommige van deze kenmerken geven individuen een voordeel ten opzichte van anderen in het overleven tot volwassenheid en reproduceren, en (3) die individuen zullen waarschijnlijk meer nakomelingen hebben, die zelf meer kans hebben dan anderen om te overleven en zich voort te planten. Het waarschijnlijke resultaat is dat in de loop van opeenvolgende generaties het aandeel individuen dat voordeelgevende eigenschappen heeft geërfd, de neiging zal hebben toe te nemen.

Selecteerbare kenmerken kunnen details van biochemie omvatten, zoals de moleculaire structuur van hormonen of spijsverteringsenzymen, en anatomische kenmerken die uiteindelijk worden geproduceerd in de ontwikkeling van het organisme, zoals botgrootte of vachtlengte. Ze kunnen ook subtielere kenmerken bevatten die door de anatomie worden bepaald, zoals gezichtsscherpte of pompefficiëntie van het hart. Door biochemische of anatomische middelen kunnen selecteerbare kenmerken ook het gedrag beïnvloeden, zoals het weven van een bepaalde vorm van een web, de voorkeur geven aan bepaalde kenmerken in een partner of geneigd zijn om voor nakomelingen te zorgen.

Nieuwe erfelijke eigenschappen kunnen het gevolg zijn van nieuwe combinaties van genen van de ouders of van mutaties daarvan. Behalve mutatie van het DNA in de geslachtscellen van een organisme, kunnen de kenmerken die het gevolg zijn van gebeurtenissen tijdens het leven van het organisme niet biologisch worden doorgegeven aan de volgende generatie. Zo kunnen bijvoorbeeld veranderingen in een individu die worden veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van een structuur of functie, of door veranderingen in zijn omgeving, niet worden afgekondigd door natuurlijke selectie.

Door zijn aard leidt natuurlijke selectie waarschijnlijk tot organismen met kenmerken die goed zijn aangepast om te overleven in bepaalde omgevingen. Toch kan alleen toeval, vooral in kleine populaties, resulteren in de verspreiding van erfelijke eigenschappen die geen inherente overlevings- of reproductieve voordelen of nadelen hebben. Bovendien, wanneer een omgeving verandert (in die zin maken ook andere organismen deel uit van de omgeving), kunnen de voor- of nadelen van eigenschappen veranderen. Natuurlijke selectie leidt dus niet noodzakelijk tot vooruitgang op lange termijn in een bepaalde richting. Evolutie bouwt voort op wat al bestaat, dus hoe meer variatie er al is, hoe meer er kan zijn.

De voortdurende werking van natuurlijke selectie op nieuwe kenmerken en in veranderende omgevingen, over en weer gedurende miljoenen jaren, heeft geleid tot een opeenvolging van diverse nieuwe soorten. Evolutie is geen ladder waarin de lagere vormen allemaal worden vervangen door superieure vormen, waarbij de mens uiteindelijk aan de top tevoorschijn komt als de meest geavanceerde soort. Het is eerder als een struik: veel takken zijn lang geleden ontstaan, sommige van die takken zijn uitgestorven, sommige hebben het overleefd met schijnbaar weinig of geen verandering in de tijd en sommige zijn herhaaldelijk vertakt, waardoor soms complexere organismen zijn ontstaan.

Het moderne concept van evolutie biedt een verenigend principe voor het begrijpen van de geschiedenis van het leven op aarde, de relaties tussen alle levende wezens en de afhankelijkheid van het leven van de fysieke omgeving. Hoewel het nog lang niet duidelijk is hoe evolutie in elk detail werkt, is het concept zo goed ingeburgerd dat het een kader biedt om de meeste biologische kennis in een samenhangend beeld te ordenen.

Copyright & kopie 1989, 1990 door American Association for the Advancement of Science


Bekijk de video: Ontwikkeling van het leven op aarde = (December 2021).