+
Informatie

Energiemetabolisme


Wat is het energiemetabolisme? definitie:

Zelfs de kleinste beweging kost onze lichaamsenergie. Maar het is niet alleen fysieke activiteit die hulpbronnen verbruikt, maar ook het onderhoud van homeostase, de constante vernieuwing van de lichaamscellen, en last but not least, onze hersenen, we hebben een constante toevoer van nieuwe energie nodig.
de energiemetabolisme van het lichaam zorgt voor de continue toevoer van adenosine trifosfaat (ATP), de universele energievoorziening in het organisme. Elke cel kan direct energie winnen door dit molecuul te splitsen. Het energierijke molecuul kan echter niet lang worden opgeslagen, zodat na slechts vijf seconden de ATP-reserves (theoretisch) volledig zijn opgebruikt.
Na splitsing van ATP worden ADP en fosfaat gevormd als een afbraakproduct. In de "energiecentrales" van de cel, de mitochondriën, wordt het ADP onmiddellijk gefosforyleerd terug naar ATP, dat niet veel ATP kan opslaan, maar zeer snel opnieuw synthetiseert, waardoor de constante toevoer van ATP wordt gegarandeerd, op voorwaarde dat het lichaam wordt Voedingsstoffen worden regelmatig toegevoegd, omdat ATP alleen wordt geproduceerd tijdens verschillende afbraakprocessen:
Onder aerobe omstandigheden:
glycolyse
Oxidatieve decarboxylering
TCA cyclus
Onder anaërobe omstandigheden:
Alcoholische gisting (maakt niet uit voor mensen)
Milchsдuregдrung