Informatie

"Acellulaire" aanduiding voor organismen


Waarom verwijzen sommige biologen naar eencellige organismen zoals Amoeba en Paramecium als acellulair (d.w.z. zonder cellen) in plaats van eencellig (d.w.z. één cel)?


Van Wikipedia:

Sommige biologen noemen volledig syncytiële organismen "acellulair" omdat hun lichaam meerdere kernen bevat die niet gescheiden zijn door celwanden.

Zoals Albano opmerkte, zouden "celwanden" waarschijnlijk "celmembranen" moeten zijn.

Paramecium en sommige soorten amoeben zoals het geslacht Chaos hebben meerdere kernen, zodat ze onder deze definitie vallen.