Informatie

Verbetert vasten de immuniteit?


Ik heb gehoord dat vasten regeneratie van geheugencellen (B- en T-lymfocyten) veroorzaakt, waardoor de immuniteit verbetert. Is dit waar? Zo ja, hoe?


Interessant genoeg lijkt dit effect waar te zijn - er is een artikel dat beweert dat drie dagen vasten leidt tot de uitputting van ongebruikte (en vooral beschadigde) immuuncellen om energie te besparen. Wanneer het voedsel weer normaal is, begint het lichaam deze eerder uitgeputte cellen te vernieuwen. Dit proces lijkt ook het zelfvernieuwingsproces van stamcellen, die zich beginnen te repliceren en verder te differentiëren, te versterken.

Dit werkt zoals in de onderstaande afbeelding (uit het onderstaande document):

Hoewel dit een deel van de immuuncellen vernieuwt, zou ik niet zeggen dat dit het immuunsysteem verbetert. Ik denk dat hier vooral naïeve cellen (die niet in contact zijn gekomen met een antigeen) worden uitgeschakeld. Als je geheugencellen (die dit contact hadden) uitput, zou dat contraproductief zijn, aangezien deze cellen belangrijk zijn voor een snelle immuunrespons.

Er is ook een artikel in Science Daily, waarin het originele artikel wordt samengevat. Het is hier te vinden.


Langdurig vasten 're-boots' immuunsysteem

De resultaten van een nieuwe studie op muizen en een fase 1-studie bij mensen suggereren dat langdurige vastencycli - gedurende 2-4 dagen per keer - niet alleen beschermen tegen toxische effecten van chemotherapie, maar ook stamcelregeneratie van nieuwe immuuncellen en opruimen van oude, beschadigde cellen.

De studie, door onderzoekers van de University of Southern California (USC) in Los Angeles, en gepubliceerd in het tijdschrift Cel Stamcel, is de eerste die aantoont dat een natuurlijke ingreep de regeneratie van een orgaan of systeem via stamcellen kan veroorzaken.

Het team is van mening dat de bevindingen mensen met schade aan het immuunsysteem ten goede kunnen komen, bijvoorbeeld als ze chemotherapie hebben gekregen voor kanker. Het kan ook gunstig zijn voor ouderen van wie het immuunsysteem verzwakt is door veroudering, waardoor ze vatbaarder worden voor ziekten.

De wetenschappers zeggen dat langdurig vasten de stamcellen van het immuunsysteem lijkt te verschuiven van een slapende toestand naar een actieve staat van zelfvernieuwing.

Resultaten van experimenten met muizen en een fase 1 klinische studie bij mensen toonden aan dat lange perioden van vasten de niveaus van witte bloedcellen significant verlaagden. Bij de muizen zette het een schakelaar om die de signaalroutes van hematopoëtische stamcellen veranderde - een groep stamcellen die bloed en immuunsysteem genereren.

"We konden niet voorspellen dat langdurig vasten zo'n opmerkelijk effect zou hebben bij het bevorderen van op stamcellen gebaseerde regeneratie van het hematopoëtische systeem", zegt Valter Longo, een professor in Gerontology and the Biological Sciences aan de USC Davis School of Gerontology, en directeur van het USC Levensduur Instituut.

Hij zegt dat wanneer je stopt met eten, het lichaam opgeslagen glucose, vet en ketonen verbruikt, en ook versleten en beschadigde immuuncellen recyclet.

"Wat we begonnen op te merken in zowel ons menselijk werk als ons dierenwerk, is dat het aantal witte bloedcellen daalt bij langdurig vasten", legt hij uit. "Als je dan opnieuw voedt, komen de bloedcellen terug. Dus we begonnen te denken, nou, waar komt het vandaan?”


Abstract

Onlangs werd de infectie die door het nieuwste coronavirus (COVID-19) werd overgedragen, in verband gebracht met een aanzienlijke toename van de morbiditeit en mortaliteit, als gevolg van een groot probleem voor de volksgezondheid. Het vasten tijdens de ramadan tijdens een uitbraak kan echter een nieuw fenomeen zijn voor veel moslims over de hele wereld. Het doel van deze beoordeling was om de impact van vasten tijdens de Ramadan op de werking van het immuunsysteem tijdens de COVID-19-pandemie te bepalen. Deze recensie verzamelde de hedendaagse informatie uit de PubMed-, Scopus- en Science Direct-databases uit relevante artikelen, om inzicht te krijgen in de mogelijke impact van Ramadan-vasten op het immuunsysteem tijdens pandemische virale infectie. De resultaten van deze review laten zien dat er veel terechte zorgen rijzen over de gevolgen van het gedurende langere tijd gedurende een dag onthouden van essentiële voedingsstoffen en vloeistoffen door het lichaam. Vooral deze praktijk kan de gezondheidsstatus van geselecteerde groepen, waaronder ouderen en mensen met chronische ziekten, ingewikkeld maken. Aan de andere kant suggereren veel onderzoeken dat intermitterend vasten de immuunrespons van het lichaam op infecties versterkt. Bovendien is er geen sluitend bewijs met betrekking tot de relatie tussen vasten en het verhogen of verlagen van het risico op het oplopen van een virus of het verbeteren van de oxidatieve stressstatus. Daarom worden moslims die tijdens een pandemie vasten, geconfronteerd met een omstandigheid waarin geen concreet wetenschappelijk bewijs de veiligheid of het gevaar van deze religieuze praktijk aantoont. We concluderen dat er bewezen voordelen zijn van vasten bij het versterken van de immuunrespons, maar dit wordt opgeroepen door vele factoren, waaronder de algemene gezondheidstoestand van de persoon die vast, levensstijl en epidemiologische omstandigheden.


Het manipuleren van mitochondriale netwerken in cellen - hetzij door dieetbeperkingen of door genetische manipulatie die het nabootst - kan de levensduur verlengen en de gezondheid bevorderen, volgens nieuw onderzoek van Harvard T.H. Chan School of Public Health.

De studie, gepubliceerd op 26 oktober online in Cell Metabolism, werpt licht op de fundamentele biologie die betrokken is bij het afnemende vermogen van cellen om energie in de loop van de tijd te verwerken, wat leidt tot veroudering en leeftijdsgerelateerde ziekten, en hoe interventies zoals vasten gezond ouder worden kunnen bevorderen.

Mitochondria - de energieproducerende structuren in cellen - bestaan ​​in netwerken die dynamisch van vorm veranderen afhankelijk van de energievraag. Hun vermogen om dit te doen neemt af met de leeftijd, maar de impact die dit heeft op het metabolisme en de cellulaire functie was voorheen onduidelijk. In deze studie toonden de onderzoekers een causaal verband aan tussen dynamische veranderingen in de vorm van mitochondriale netwerken en een lang leven.

De wetenschappers gebruikten C. elegans (nematodenwormen), die slechts twee weken leven en zo veroudering in realtime in het laboratorium kunnen bestuderen. Mitochondriale netwerken in cellen wisselen doorgaans tussen gefuseerde en gefragmenteerde toestanden. De onderzoekers ontdekten dat het beperken van het dieet van de wormen, of het nabootsen van dieetbeperkingen door genetische manipulatie van een energiegevoelig eiwit genaamd AMP-activated protein kinase (AMPK), de mitochondriale netwerken in een gefuseerde of "jeugdige" staat hield. Bovendien ontdekten ze dat deze jeugdige netwerken de levensduur verlengden door te communiceren met organellen die peroxisomen worden genoemd om het vetmetabolisme te moduleren.

De Daily Gazette

Meld u aan voor dagelijkse e-mails om het laatste Harvard-nieuws te ontvangen.

“Er is eerder aangetoond dat omstandigheden met weinig energie, zoals dieetbeperkingen en intermitterend vasten, gezond ouder worden bevorderen. Begrijpen waarom dit het geval is, is een cruciale stap om de voordelen therapeutisch te kunnen benutten”, zegt Heather Weir, hoofdauteur van de studie, die het onderzoek uitvoerde tijdens de Harvard Chan School en nu een onderzoeksmedewerker is bij Astex Pharmaceuticals. "Onze bevindingen openen nieuwe wegen in de zoektocht naar therapeutische strategieën die onze kans op het ontwikkelen van leeftijdsgerelateerde ziekten verminderen naarmate we ouder worden."

"Hoewel eerder werk heeft aangetoond hoe intermitterend vasten veroudering kan vertragen, beginnen we de onderliggende biologie pas te begrijpen", zegt William Mair, universitair hoofddocent genetica en complexe ziekten aan de Harvard Chan School en senior auteur van de studie. "Ons werk laat zien hoe cruciaal de plasticiteit van mitochondria-netwerken is voor de voordelen van vasten. Als we mitochondriën in één staat opsluiten, blokkeren we de effecten van vasten of dieetbeperkingen op de levensduur volledig.”

Volgende stappen voor de onderzoekers, waaronder het testen van de rol die mitochondriale netwerken hebben in het effect van vasten bij zoogdieren, en of defecten in mitochondriale flexibiliteit de associatie tussen obesitas en verhoogd risico op leeftijdsgerelateerde ziekten zouden kunnen verklaren.

Andere auteurs van Harvard Chan waren Pallas Yao, Caroline Escoubas, Renata Goncalves, Kristopher Burkewitz en Raymond Laboy.

De financiering voor de studie kwam van de Lawrence Ellison Foundation, de Glenn Foundation for Medical Research, de National Institutes of Health en de American Diabetes Association/Canadian Diabetes Association.


Immuunsysteem en leeftijd

Naarmate we ouder worden, wordt onze immuunrespons verminderd, wat op zijn beurt bijdraagt ​​aan meer infecties en meer kanker. Naarmate de levensverwachting in ontwikkelde landen is toegenomen, neemt ook de incidentie van leeftijdsgerelateerde aandoeningen toe.

Hoewel sommige mensen gezond ouder worden, is de conclusie van veel onderzoeken dat ouderen, in vergelijking met jongere mensen, meer kans hebben om infectieziekten op te lopen en, belangrijker nog, meer kans hebben om eraan te overlijden. Luchtweginfecties, waaronder griep, het COVID-19-virus en met name longontsteking, zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij 65-plussers. Niemand weet zeker waarom dit gebeurt, maar sommige wetenschappers merken op dat dit verhoogde risico correleert met een afname van T-cellen, mogelijk van de thymus die met de leeftijd atrofiseert en minder T-cellen produceert om infecties te bestrijden. Of deze afname van de thymusfunctie de daling van T-cellen verklaart of dat andere veranderingen een rol spelen, is niet helemaal duidelijk. Anderen zijn geïnteresseerd in de vraag of het beenmerg minder efficiënt wordt in het produceren van de stamcellen die aanleiding geven tot de cellen van het immuunsysteem.

Een vermindering van de immuunrespons op infecties is aangetoond door de respons van ouderen op vaccins. Studies naar griepvaccins hebben bijvoorbeeld aangetoond dat het vaccin voor mensen ouder dan 65 jaar minder effectief is in vergelijking met gezonde kinderen (ouder dan 2). Maar ondanks de verminderde werkzaamheid, vaccinaties tegen griep en S. pneumoniae hebben de ziekte- en sterftecijfers bij ouderen aanzienlijk verlaagd in vergelijking met geen vaccinatie.

Er lijkt een verband te bestaan ​​tussen voeding en immuniteit bij ouderen. Een vorm van ondervoeding die zelfs in welvarende landen verrassend vaak voorkomt, staat bekend als 'ondervoeding door micronutriënten'. Ondervoeding door micronutriënten, waarbij een persoon een tekort heeft aan enkele essentiële vitamines en sporenelementen die worden verkregen uit of worden aangevuld door een dieet, kan voorkomen bij ouderen. Oudere mensen hebben de neiging om minder te eten en hebben vaak minder variatie in hun voeding. Een belangrijke vraag is of voedingssupplementen ouderen kunnen helpen om een ​​gezonder immuunsysteem te behouden. Oudere mensen zouden deze vraag met hun arts moeten bespreken.


Wat en wanneer we eten beïnvloedt ons immuunsysteem. Hier is hoe.

Professor Valter Longo, directeur van het USC Longevity Institute, onderzoekt hoe vasten en diëten die de effecten van vasten nabootsen, de immuunfunctie kunnen helpen, inclusief de werkzaamheid van vaccins en de reactie van het lichaam op infectie door virussen zoals griep en het nieuwe coronavirus.

Professor Valter Longo

Professor Valter Longo, directeur van het USC Longevity Institute, onderzoekt hoe vasten en diëten die de effecten van vasten nabootsen, de immuunfunctie kunnen helpen, inclusief de werkzaamheid van vaccins en de reactie van het lichaam op infectie door virussen zoals griep en uiteindelijk COVID-19.

Vasten en vasten die diëten nabootsen, lijken "beschadigde of misleide cellen kwijt te raken en ze te vervangen door jongere en effectievere immuuncellen", zegt hij, waardoor veel tekenen van gezondheid bij muizen worden verbeterd.

Het Longo-laboratorium toont aan dat cycli van vasten of vasten-nabootsende diëten, gevolgd door het opnieuw voeden van een normaal dieet, stamcelafhankelijke verjonging van het immuunsysteem bij oude muizen bevorderen. Vroege klinische onderzoeken tonen aan dat dit proces van het "opruimen" van oudere witte bloedcellen tijdens korte perioden van vasten, en vervolgens het herstel van de normale niveaus van de infectiebestrijdende cellen wanneer het vasten stopt, ook bij mensen kan plaatsvinden, wat potentiële gezondheidsvoordelen oplevert.

Longo zegt dat deze bevindingen klinische onderzoeken ondersteunen om te bepalen of ze effectief zijn in het verbeteren van de immuunsysteemfunctie bij oudere mensen zonder nadelige bijwerkingen te veroorzaken en de vaccinatie-effectiviteit bij oudere volwassenen te vergroten. Aankomende proeven zullen het effect van het vasten-nabootsende dieet op griep testen, en, indien gefinancierd en wanneer het beschikbaar komt, coronavirusvaccinatie bij mensen, voegt hij eraan toe.

De werkzaamheid van vaccins is een bijzonder belangrijk punt voor oudere volwassenen vanwege immunosenescentie - de geleidelijke achteruitgang van de functie van het immuunsysteem met de leeftijd - en het hogere risico op ernstige complicaties door virale infectie. Gemiddeld heeft het seizoensgriepvaccin een respons van iets meer dan 50 procent, wat betekent dat bijna de helft van de oudere ontvangers van het vaccin niet genoeg antilichamen aanmaakt om het virus met succes te bestrijden.

Sommige vroege bevindingen wijzen er ook op dat vasten muizen meer weerstand zou kunnen bieden tegen virale infectie zelf. "We willen kijken of bepaalde voedingsinterventies een virus minder besmettelijk kunnen maken of minder negatieve effecten kunnen veroorzaken", zegt Longo.

Eerdere proeven met het vasten-nabootsende dieet verminderden de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, waaronder bloeddruk en tekenen van ontsteking (gemeten aan de hand van C-reactieve proteïneniveaus), evenals nuchtere glucose en verlaagde niveaus van IGF-1, een hormoon dat het metabolisme beïnvloedt. Het verkleinde ook de taille en resulteerde in gewichtsverlies, zowel in totaal lichaamsvet als rompvet, maar niet in spiermassa. Bij kankerpatiënten leek het vasten-nabootsende dieet kankercellen gevoelig te maken voor chemotherapie en de bijwerkingen van de behandeling te verminderen.

Deelnemers aan de proef met het speciale dieet moesten voedselproducten eten die werden geleverd door het voedingsbedrijf L-Nutra tijdens vastenperiodes van slechts vijf dagen per maand. Het dieet, dat was ontworpen om de resultaten van vasten met alleen water na te bootsen, zorgde ervoor dat deelnemers tussen de 750 en 1.100 calorieën per dag konden consumeren. De maaltijden voor het snel nabootsende dieet bevatten precieze verhoudingen van eiwitten, vetten en koolhydraten.

Hoewel veel van de resultaten veelbelovend zijn, waarschuwt Longo dat elke vorm van vasten of vasten-nabootsend dieet alleen mag worden uitgevoerd met de begeleiding van een arts bij degenen die een ziekte hebben gediagnosticeerd of vermoeden dat ze een ziekte hebben. Onderdak bieden tijdens de COVID-19-pandemie kan individuen de mogelijkheid bieden om een ​​snel of vasten-nabootsend dieet te proberen, vooral degenen die te zwaar zijn of aankomen, maar hij adviseert dat het belangrijkste om te doen in het licht van een mogelijke ziekte is om in het algemeen goed gevoed te blijven, vooral voor de essentiële werknemers die het grootste risico lopen op blootstelling.

Longo moedigt een uitgebalanceerd pescatarian of mediterraan dieet aan versus een langdurig restrictief, caloriearm dieet. Het immuunsysteem kan depressief worden door een slecht dieet of een te restrictief dieet, zegt hij. "Dit is niet het moment om jezelf tot het uiterste te pushen."

Longo is de oprichter van en heeft een eigendomsbelang in L-Nutra. De voedingsproducten van het bedrijf worden gebruikt in de menselijke studies van het vasten-nabootsende dieet. Het belang van Longo in L-Nutra werd bekendgemaakt en beheerd volgens het beleid inzake belangenconflicten van het USC. USC heeft een eigendomsbelang in L-Nutra en het potentieel om royaltybetalingen van L-Nutra te ontvangen. Het financiële belang van USC in het bedrijf is bekendgemaakt en beheerd volgens het institutionele beleid inzake belangenconflicten van USC.


72 uur vasten kan je hele immuunsysteem resetten

University of Southern California '8211 Volgens een studie uitgevoerd door USC-wetenschappers van de University of California, kan drie dagen vasten een aanzienlijke verbetering van de gezondheid van uw lichaam opleveren. De zes maanden durende studie werd uitgevoerd bij zowel muizen als mensen die momenteel chemotherapie ondergaan en merkten een significante verbetering in hun gezondheid op, aangezien de witte bloedcellen en andere gifstoffen in het lichaam tijdens het vasten werden weggespoeld.

"Als je verhongert, probeert het systeem energie te besparen, en een van de dingen die het kan doen om energie te besparen, is door veel van de immuuncellen te recyclen die niet nodig zijn, vooral die die mogelijk beschadigd zijn," zei Longo. “Wat we begonnen op te merken in zowel ons menselijk werk als ons dierlijk werk, is dat het aantal witte bloedcellen daalt bij langdurig vasten. Wanneer u vervolgens opnieuw voedt, komen de bloedcellen terug. Dus we begonnen te denken, nou, waar komt het vandaan?”

Kortom, als je voor een langere tijd vast, gebruikt je lichaam de opgeslagen glucose, vetten en produceert ketonlichamen die vooral goed zijn voor je hersenen, om je op gang te houden en je spoelt alles weg wat je lichaam niet nodig heeft, zoals beschadigde cellen en toxines. Wanneer je regelmatig eet, kunnen schadelijke gifstoffen in het lichaam zich aan deze vetten hechten en verder leven, maar als je vast, wordt je lichaam gedwongen om zichzelf lichter te maken. Het is net als de survival of the fittest, alleen de sterken overleven. "PKA is het sleutelgen dat moet worden uitgeschakeld om deze stamcellen in een regeneratieve modus te laten overschakelen. Het geeft stamcellen de kans om door te gaan en te beginnen met prolifereren en het hele systeem opnieuw op te bouwen, "legde Longo uit, wijzend op het potentieel van klinische toepassingen die de effecten van langdurig vasten nabootsen om het immuunsysteem te verjongen. “En het goede nieuws is dat het lichaam tijdens het vasten de delen van het systeem heeft verwijderd die mogelijk beschadigd of oud zijn, de inefficiënte delen. Als je nu begint met een systeem dat zwaar beschadigd is door chemotherapie of veroudering, kunnen vastencycli letterlijk een nieuw immuunsysteem genereren.”

Verder onderzoek is nodig om te ontdekken hoe de rest van de organen in het lichaam worden aangetast buiten de regeneratie van stamcellen. Voor nu weten we tenminste dat voor mensen die de extreem belastende ervaring van chemotherapie doormaken, langdurig vasten je lichaam kan helpen om weer normaal te worden, en mogelijk zelfs beter dan voorheen.

Daarnaast is hier een Ted Talk over de voordelen van intermitterend vasten.


Verhoogt masturberen uw immuunsysteem? We vroegen een dokter

Masturbatie heeft tal van gezondheidsvoordelen en is een sterk immuunsysteem een ​​van hen?

Nu het coronavirus COVID-19 officieel is bevestigd als een pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie, beginnen zelfs degenen die erop stonden dat de griep de groentelade begint te vullen met verse groenten en een voorraad hand in hand ontsmettingsmiddel. 

Dus wat kan je immuunsysteem nog meer versterken? Is het gerucht dat masturbatie infecties helpt af te weren gewoon te mooi om waar te zijn? 

Als je hoopt dat alles wat je hoeft te doen om het nieuwe coronavirus op afstand te houden, een handje onder de lakens is, dan ben je geïnteresseerd in een onderzoek dat is uitgevoerd door de afdeling Medische Psychologie van de Universiteitskliniek van Essen, Duitsland, die in het tijdschrift werd gepubliceerd Neuro-immunomodulatie in 2004. 

Met behulp van een groep van 11 mannelijke deelnemers werd gekeken naar de effecten van een orgasme door masturbatie op het aantal bloedcellen en het immuunsysteem. Het aantal witte bloedcellen van elke deelnemer werd vijf minuten vóór en 45 minuten na het bereiken van een solo-orgasme geregistreerd en het aantal post-orgasme was hoger. 

Betekent deze kleine studie dat mensen zich moeten gaan overgeven aan solo-plezier om gezond te blijven? Niet zo snel.

Gail Saltz, MD, universitair hoofddocent psychiatrie aan het New York-Presbyterian Hospital Weill- Cornell School of Medicine, vertelt: Gezondheid. Ze wijst er echter op dat de onderzoeken erg klein zijn en niet zijn herhaald. “Voor zover ik weet, zegt geen enkele studie specifiek dat masturbatie het immuunsysteem versterkt op een manier die infecties voorkomt of helpt bestrijden,” zegt Dr. Saltz. 

Maar dat betekent niet dat masturbatie niet gepaard gaat met een hele reeks mentale en fysieke gezondheidsvoordelen. Hoewel weinig onderzoeken zich specifiek richten op de voordelen van solo-seks, wordt aangenomen dat orgasmen in het algemeen stress verminderen, de bloeddruk verlagen, het gevoel van eigenwaarde vergroten en pijn verlichten. 

Hoewel er geen wetenschappelijk solide grote onderzoeken zijn die een duidelijk verband aantonen tussen masturbatie en het vrijkomen van endorfines (stress- en pijnstillende chemicaliën) in de hersenen, is het duidelijk dat fysieke activiteit in het algemeen helpt om die feel-good chemicaliën te verhogen . Volgens de Mayo Clinic kan vrijwel elke vorm van lichaamsbeweging als stressbestrijder werken. En masturbatie telt als fysieke activiteit, toch?

Naast gezondheidsvoordelen, kan masturbatie zelfs je relatie helpen. Een studie, gepubliceerd in de Tijdschrift voor seksuele voorlichting en therapie, ontdekte dat vrouwen die masturbeerden gelukkiger waren in vergelijking met vrouwen die zichzelf geen seksueel genot gunden. 

Zal masturberen je ervan weerhouden ziek te worden? In één woord, nee. Om je immuunsysteem een ​​boost te geven, moet je beginnen met een dieet en lichaamsbeweging. � belangrijkste manier om je immuunsysteem normaal te laten functioneren, is de ouderwetse manier waar niemand graag over praat: dieet en lichaamsbeweging,” Timothy Mainardi, MD, allergoloog en immunoloog gevestigd in New York City, vertelde eerder Gezondheid

Andere immuniteitsverhogende tips van Mainardi zijn onder meer voldoende slapen, je handen wassen met water en zeep en handdesinfecterend middel gebruiken als je in het openbaar bent. Masturberen staat misschien niet op de lijst, maar we kunnen ergere dingen bedenken om te doen als je in zelfisolatie komt te staan. 

De informatie in dit verhaal is correct vanaf de tijd van de pers. Aangezien de situatie rond COVID-19 echter blijft evolueren, is het mogelijk dat sommige gegevens sinds de publicatie zijn gewijzigd. Terwijl Gezondheid probeert onze verhalen zo actueel mogelijk te houden, moedigen we lezers ook aan om op de hoogte te blijven van nieuws en aanbevelingen voor hun eigen gemeenschappen door de򠳜, WHO en hun lokale volksgezondheidsafdeling als bronnen te gebruiken.

Meld je aan voor de Healthy Living . om onze topverhalen in je inbox te ontvangen nieuwsbrief


Drie dagen vasten kan het hele immuunsysteem regenereren, blijkt uit onderzoek

Onderzoekers zeggen dat vasten 'een regeneratieve schakelaar omdraait'34 die stamcellen ertoe aanzet om gloednieuwe witte bloedcellen aan te maken Credit: PEGAZ/Alamy

Volg de auteur van dit artikel

Volg de onderwerpen in dit artikel

Slechts drie dagen vasten kan het hele immuunsysteem regenereren, zelfs bij ouderen, hebben wetenschappers ontdekt in een doorbraak die als "opmerkelijk" wordt omschreven.

Hoewel nuchtere diëten door voedingsdeskundigen zijn bekritiseerd omdat ze ongezond zijn, suggereert nieuw onderzoek dat het uithongeren van het lichaam stamcellen stimuleert om nieuwe witte bloedcellen te produceren, die infecties bestrijden.

Wetenschappers van de University of Southern California zeggen dat de ontdekking bijzonder gunstig kan zijn voor mensen die lijden aan een beschadigd immuunsysteem, zoals kankerpatiënten die chemotherapie krijgen.

Het kan ook ouderen helpen van wie het immuunsysteem minder effectief wordt naarmate ze ouder worden, waardoor het voor hen moeilijker wordt om zelfs veelvoorkomende ziekten te bestrijden.

De onderzoekers zeggen dat vasten "een regeneratieve schakelaar omdraait", waardoor stamcellen nieuwe witte bloedcellen aanmaken, waardoor in wezen het hele immuunsysteem wordt geregenereerd.

"Het geeft het 'OK' voor stamcellen om door te gaan en te beginnen met prolifereren en het hele systeem opnieuw op te bouwen", zegt prof. Valter Longo, hoogleraar gerontologie en biologische wetenschappen aan de universiteit van Californië.

"En het goede nieuws is dat het lichaam tijdens het vasten de delen van het systeem heeft verwijderd die mogelijk beschadigd of oud zijn, de inefficiënte delen.

"Als je nu begint met een systeem dat zwaar beschadigd is door chemotherapie of veroudering, kunnen vastencycli letterlijk een nieuw immuunsysteem genereren."

Langdurig vasten dwingt het lichaam om voorraden glucose en vet te gebruiken, maar breekt ook een aanzienlijk deel van de witte bloedcellen af.

Tijdens elke vastencyclus veroorzaakt deze uitputting van witte bloedcellen veranderingen die op stamcellen gebaseerde regeneratie van nieuwe immuunsysteemcellen veroorzaken.

In proeven werd mensen gevraagd om gedurende een periode van zes maanden regelmatig tussen de twee en vier dagen te vasten.

Wetenschappers ontdekten dat langdurig vasten ook het enzym PKA verminderde, dat verband houdt met veroudering en een hormoon dat het risico op kanker en tumorgroei verhoogt.

"We konden niet voorspellen dat langdurig vasten zo'n opmerkelijk effect zou hebben bij het bevorderen van op stamcellen gebaseerde regeneratie van het hematopoëtische systeem", voegde prof. Longo eraan toe.

"Als je verhongert, probeert het systeem energie te besparen, en een van de dingen die het kan doen om energie te besparen, is door veel van de immuuncellen te recyclen die niet nodig zijn, vooral die die mogelijk beschadigd zijn", zei Dr. Longo.

"Wat we begonnen op te merken in zowel ons menselijk werk als ons dierlijk werk, is dat het aantal witte bloedcellen daalt bij langdurig vasten. Wanneer u vervolgens opnieuw voedt, komen de bloedcellen terug. Dus we begonnen te denken, nou, waar komt het vandaan?"

72 uur vasten beschermde kankerpatiënten ook tegen de toxische effecten van chemotherapie.

"Hoewel chemotherapie levens redt, veroorzaakt het aanzienlijke bijkomende schade aan het immuunsysteem. De resultaten van deze studie suggereren dat vasten sommige van de schadelijke effecten van chemotherapie kan verminderen”, zegt co-auteur Tanya Dorff, assistent-professor klinische geneeskunde aan het USC Norris Comprehensive Cancer Center and Hospital.

"Er zijn meer klinische onderzoeken nodig en dergelijke dieetinterventies mogen alleen worden uitgevoerd onder begeleiding van een arts."

"We onderzoeken de mogelijkheid dat deze effecten van toepassing zijn op veel verschillende systemen en organen, niet alleen op het immuunsysteem", voegde prof. Longo eraan toe.

Sommige Britse experts stonden echter sceptisch tegenover het onderzoek.

Dr. Graham Rook, emeritus hoogleraar immunologie aan het University College London, zei dat de studie "onwaarschijnlijk" klonk.

Chris Mason, hoogleraar regeneratieve geneeskunde aan de UCL, zei: "Er zijn hier enkele interessante gegevens. Het ziet dat vasten het aantal en de grootte van cellen vermindert en vervolgens opnieuw voeden na 72 uur zag een opleving.

“Dat zou potentieel nuttig kunnen zijn, want dat is niet zo'n lange tijd dat het verschrikkelijk schadelijk zou zijn voor iemand met kanker.

"Maar ik denk dat de meest verstandige manier om vooruit te komen zou zijn om dit effect met medicijnen te synthetiseren. Ik weet niet zeker of vasten het beste idee is. Mensen eten beter regelmatig.”

Dr. Longo voegde toe: “Er is helemaal geen bewijs dat vasten gevaarlijk zou zijn, terwijl er sterk bewijs is dat het heilzaam is.

“Ik heb e-mails ontvangen van honderden kankerpatiënten die chemo gecombineerd hebben met vasten, velen met hulp van de oncologen.

“Tot nu toe heeft de grote meerderheid gemeld dat het heel goed gaat en slechts enkelen hebben enkele bijwerkingen gemeld, waaronder flauwvallen en een tijdelijke toename van levermarkers. Het is duidelijk dat we de klinische proeven moeten afronden, maar het ziet er veelbelovend uit."


Noot van de dokter: vasten tijdens de ramadan kan je immuniteit versterken

Moskeeën zijn gesloten en er zijn lockdowns, maar deze ramadan kan enkele onverwachte gezondheidsvoordelen hebben.

Dit jaar zal de islamitische vastenmaand Ramadan als geen ander zijn, het zal plaatsvinden in het midden van een wereldwijde pandemie.

De ramadan, die begon op de avond van 23 april, zal een maand lang vasten, aanbidden en toegewijd zijn aan Allah. Het herdenkt de koran die voor het eerst werd geopenbaard aan de profeet Mohammed.

Van moslims die fit genoeg zijn om dit te doen, wordt verwacht dat ze gedurende vier weken tussen zonsopgang en zonsondergang gedurende vier weken vasten (niet eten of drinken). De Ramadan is niet alleen een maand van bezinning, maar brengt traditioneel mensen 's avonds samen voor eten en gebed.

Moskeeën over de hele wereld zijn deze maand meestal op hun drukst, maar velen blijven nu gesloten en in veel landen zijn sociale afstand en zelfisolatie om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen verplicht geworden. Als gevolg hiervan zal de ramadan dit jaar voor veel moslims over de hele wereld heel anders aanvoelen, aangezien families gescheiden zijn.

Maar hoe zit het met de gezondheidsimplicaties van het observeren van de Ramadan tijdens een lockdown en tijdens een virale pandemie?

Kan vasten de kansen van een persoon om het coronavirus op te lopen beïnvloeden?

In feite wordt aangenomen dat vasten op een aantal manieren gunstig is voor het lichaam, onder meer door het effect dat het heeft op het stimuleren van ons immuunsysteem. Het is mogelijk dat onze oude voorouders de voordelen van vasten inzagen: naast de maand Ramadan in de moslimkalender wordt voor christenen ook vasten in de vastenmaand in de aanloop naar Pasen en tijdens Yom Kippur in Jodendom.

Er zijn ook aanwijzingen dat de oude Egyptenaren lange perioden vastten om hun lichaam van kwalen en ziekten te zuiveren.

Misschien waren ze allemaal iets van plan?

Meer recentelijk hebben onderzoeken aangetoond dat vasten daadwerkelijk gunstige effecten kan hebben op het immuunsysteem door de hoeveelheid algemene ontsteking die in cellen rond het lichaam kan optreden, te verminderen.

Van vasten wordt gedacht dat het het lichaam in een "energiebesparende modus" brengt vanwege het gebrek aan voedingsstoffen die binnenkomen. In een poging om energie te besparen, recyclet het lichaam veel van zijn oude of beschadigde immuuncellen, wat later de aanmaak van nieuwe, gezondere immuuncellen wanneer de vastenperiode eindigt.

Deze nieuwe cellen zijn sneller en efficiënter in het bestrijden van infecties, zodat de algehele immuniteit verbetert.

Het belangrijkste dat een religieuze Ramadan-vasten onderscheidt van diëten die gewichtsverlies bevorderen door middel van intermitterend vasten, is de onthouding van drinkwater. Dit kan het verschil maken.

Hoewel een onderzoek heeft aangetoond dat langdurig watervasten langer dan 12 tot 24 uur een licht nadelig effect kan hebben op het immuunsysteem, waardoor je een licht verhoogd risico loopt om een ​​infectie op te lopen, toonde het ook aan dat de immuniteit snel terugkeerde naar een betere staat. na weer eten en drinken.

Toegegeven, deze onderzoeken keken niet naar het specifieke vasten dat plaatsvindt tijdens de ramadan, maar afzonderlijke onderzoeken tonen aan dat het religieuze vasten tijdens de ramadan vergelijkbare gezondheidsvoordelen heeft als andere soorten vasten. Dit komt met het voorbehoud van een gezond dieet in de perioden tussen vasten: we weten allemaal dat er een neiging is om te veel gefrituurd voedsel zoals samosa's en pakoras te eten tijdens het verbreken van het vasten, en dat zal het immuunsysteem zeker niet helpen.

Vasten varieert in lengte, afhankelijk van waar iemand in de wereld woont en in welke tijd van het jaar de maand Ramadan valt, maar het bewijs suggereert dat het tot 12 uur lang onthouden van zowel voedsel als water een algemeen gunstig effect kan hebben op uw immuunsysteem.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het moslimgeloof vasten alleen verwacht van degenen die gezond genoeg zijn om dat te doen, en vasten mag niet alleen worden gebruikt als een manier om je immuunsysteem te versterken.

Aangezien dit onze eerste Ramadan zal zijn tijdens een pandemie van het coronavirus, is het onmogelijk om te weten of vasten enige mate van bescherming biedt tegen het krijgen van de ziekte zelf en, hoewel het niet buiten de mogelijkheden ligt, is het belangrijk om je aan de dingen te houden dat we wel weten werk: social distancing, handen wassen, hygiëne en zelfisolatie.