Informatie

1.3: Celmembraan - Biologie


Onmiddellijk binnen de celwand bevindt zich een celmembraan dat de inhoud van de cel omgeeft. Sommige van de ingebedde eiwitmoleculen gaan dwars door het membraan heen en zijn belangrijk voor het transport van stoffen door het membraan.

Celmembraan functioneren

Het celmembraan is belangrijk voor het compartimenteren van verschillende delen van de cel om metabolische werking te laten plaatsvinden en om stoffen in de cel te controleren. Het maakt controle mogelijk over stoffen die de cel binnenkomen en het stelt de cel in staat om afval in de vacuole te compartimenteren. Oliedruppels, blaasjes van het golgi-apparaat en vacuolen hebben slechts een enkel bilipide membraan om zich heen. De kern, chloroplasten en mitochondriën hebben een dubbel bilipide membraan om hen heen.

Diffusie

Diffusie is het proces van willekeurige beweging van moleculen naar een evenwichtstoestand; de netto beweging is altijd van de richting van grotere concentratie naar lagere concentratie en in complexe oplossingen beweegt elke stof onafhankelijk van de andere. Stoffen hebben de neiging te diffunderen totdat ze gelijkmatig zijn verdeeld.

Kleine, niet-polaire moleculen kunnen door de lipide dubbellaag van een membraan gaan door er doorheen te diffunderen.

Gefaciliteerde diffusie

Gefaciliteerde diffusie omvat ook molecuulbeweging langs een concentratiegradiënt totdat de concentratie van moleculen aan beide zijden van het membraan gelijk is. In dit geval bewegen de opgeloste moleculen echter niet vanzelf door het membraan. Ze combineren met een dragermolecuul in het membraan waardoor het opgeloste molecuul door het membraan kan gaan. Er wordt geen energie gebruikt en ze gaan door het dragereiwit totdat de concentratie aan beide zijden van het membraan gelijk is.

Actief transport

Actief transport verschilt van de andere transportprocessen hierboven doordat het gaat om transport van een opgeloste stof tegen een concentratiegradiënt (d.w.z. van een gebied met een lage concentratie naar een gebied met een hogere concentratie). Dit proces is afhankelijk van dragermoleculen, maar vereist ook energie omdat het moleculen dwingt om tegen de concentratiegradiënt in te bewegen. Energie komt van het energieopslagmolecuul ATP en wordt gegenereerd door cellulaire ademhaling.

Actief transport kan ook indirect zijn. In onderstaande figuur zijn de natriumionen geconcentreerd boven het membraan. De natriumionen proberen de concentratie aan weerszijden van het membraan in evenwicht te brengen, maar om de natriumionen door het membraan te laten reizen, vereist de eiwitdrager dat een aminozuur wordt bevestigd en in de tegenovergestelde richting wordt gepompt. Dus het actief concentreren van de natriumionen resulteert dan in indirect transport van de aminozuren wanneer de natriumionen langs de concentratiegradiënt naar beneden gaan.


Bekijk de video: Bouw van het celmembraan (Januari- 2022).