Informatie

"Prime" -structuur van DNA Double Helix: Confusion


In deze video over DNA-replicatie laat het diagram zien dat het afgewikkelde DNA nog steeds anti-parallel is, maar het eerste diagram in dit bericht op Biology SE laat zien dat de afzonderlijke strengen 5'____5' en 3'_____3' zijn. Mijn vraag is dus de volgende:

Loopt een enkele, afgewikkelde DNA-streng als 5'______3' of 3'______5', of als 5'______5' of 3'________3'?


DNA-strengen hebben altijd één 3'-uiteinde en één 5'-uiteinde (aangezien elke nucleotide één van elk heeft en een streng wordt gevormd door de 3'-kant van een nucleotide te verbinden met de 5'-kant van een ander nucleotide). In een DNA-molecuul met dubbele helix lopen de twee strengen in tegengestelde richting.

In het Pearson Education-diagram in de post waarnaar u verwijst, is één paar strenguiteinden verkeerd gelabeld. De meest linkse labels 5' boven de 3' hadden 3' boven 5' moeten zijn.


Een enkele, afgewikkelde DNA-streng loopt van 5' naar 3', de video is correct. Als ze goed zijn gewikkeld, lopen de strengen in omgekeerde richting, 5' naar 3' voor de eerste, 3' naar 5' voor de andere. Dat diagram is niet nuttig, hoewel de post zelf best goed is.