Informatie

4.1C: Celtheorie - Biologie


Celtheorie stelt dat levende wezens zijn samengesteld uit een of meer cellen, dat de cel de basiseenheid van het leven is en dat cellen ontstaan ​​uit bestaande cellen.

leerdoelen

 • Identificeer de componenten van de celtheorie

Belangrijkste punten

 • De celtheorie beschrijft de basiseigenschappen van alle cellen.
 • De drie wetenschappers die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de celtheorie zijn Matthias Schleiden, Theodor Schwann en Rudolf Virchow.
 • Een onderdeel van de celtheorie is dat alle levende wezens zijn samengesteld uit een of meer cellen.
 • Een onderdeel van de celtheorie is dat de cel de basiseenheid van het leven is.
 • Een onderdeel van de celtheorie is dat alle nieuwe cellen ontstaan ​​uit bestaande cellen.

Sleutelbegrippen

 • celtheorie: De wetenschappelijke theorie dat alle levende organismen zijn gemaakt van cellen als de kleinste functionele eenheid.

Celtheorie

De microscopen die we tegenwoordig gebruiken zijn veel complexer dan die welke in de 17e eeuw werden gebruikt door Antony van Leeuwenhoek, een Nederlandse winkelier die grote vaardigheid had in het maken van lenzen. Ondanks de beperkingen van zijn inmiddels oude lenzen, observeerde Van Leeuwenhoek de bewegingen van protista (een soort eencellig organisme) en sperma, die hij gezamenlijk 'dieren' noemde. ”

In een publicatie uit 1665 genaamd Micrografie, bedacht experimenteel wetenschapper Robert Hooke de term 'cel' voor de doosachtige structuren die hij observeerde bij het bekijken van kurkweefsel door een lens. In de jaren 1670 ontdekte Van Leeuwenhoek bacteriën en protozoa. Latere vooruitgang in lenzen, microscoopconstructie en kleuringstechnieken stelden andere wetenschappers in staat om enkele componenten in cellen te zien.

Tegen het einde van de jaren 1830 bestudeerden botanicus Matthias Schleiden en zoöloog Theodor Schwann weefsels en stelden de verenigde celtheorie voor. De verenigde celtheorie stelt dat: alle levende wezens zijn samengesteld uit een of meer cellen; de cel is de basiseenheid van het leven; en nieuwe cellen ontstaan ​​uit bestaande cellen. Rudolf Virchow leverde later belangrijke bijdragen aan deze theorie.

Schleiden en Schwann stelden spontane generatie voor als de methode voor het ontstaan ​​van cellen, maar spontane generatie (ook wel abiogenese genoemd) werd later weerlegd. De beroemde uitspraak van Rudolf Virchow: "Omnis cellula e cellula" ... "Alle cellen komen alleen voort uit reeds bestaande cellen. “De delen van de theorie die niets te maken hadden met de oorsprong van cellen, konden echter wetenschappelijk onderzoek doorstaan ​​en worden tegenwoordig algemeen aanvaard door de wetenschappelijke gemeenschap. De algemeen aanvaarde delen van de moderne celtheorie zijn als volgt:

 1. De cel is de fundamentele eenheid van structuur en functie in levende wezens.
 2. Alle organismen zijn opgebouwd uit een of meer cellen.
 3. Cellen ontstaan ​​uit andere cellen door celdeling.

De uitgebreide versie van de celtheorie kan ook omvatten:

 • Cellen dragen genetisch materiaal dat tijdens celdeling aan dochtercellen wordt doorgegeven
 • Alle cellen zijn in wezen hetzelfde in chemische samenstelling
 • Energiestroom (metabolisme en biochemie) vindt plaats in cellen

Download nu!

We hebben het je gemakkelijk gemaakt om een ​​PDF Ebooks te vinden zonder te graven. En door online toegang te hebben tot onze e-boeken of door deze op uw computer op te slaan, heeft u handige antwoorden met Celtheorie en celtheorie Studiegids. Om aan de slag te gaan met het vinden van de Celtheorie en de studiegids voor celtheorie, hebt u gelijk onze website met een uitgebreide verzameling handleidingen.
Onze bibliotheek is de grootste van deze die letterlijk honderdduizenden verschillende producten heeft vertegenwoordigd.

Eindelijk krijg ik dit e-boek, bedankt voor al deze celtheorie en celtheorie-studiegids die ik nu kan krijgen!

Ik had niet gedacht dat dit zou werken, mijn beste vriend liet me deze website zien, en dat doet het! Ik krijg mijn meest gezochte eBook

wtf dit geweldige ebook gratis?!

Mijn vrienden zijn zo boos dat ze niet weten hoe ik alle e-boeken van hoge kwaliteit heb, wat zij niet hebben!

Het is heel gemakkelijk om e-boeken van hoge kwaliteit te krijgen)

zoveel nepsites. dit is de eerste die werkte! Erg bedankt

wtffff ik begrijp dit niet!

Selecteer gewoon uw klik en download-knop en voltooi een aanbieding om het e-boek te downloaden. Als er een enquête is, duurt het slechts 5 minuten, probeer een enquête die voor u werkt.


Download nu!

We hebben het je gemakkelijk gemaakt om een ​​PDF Ebooks te vinden zonder te graven. En door online toegang te hebben tot onze e-boeken of door deze op uw computer op te slaan, heeft u handige antwoorden met Cell Theory Structure Answers. Om te beginnen met het vinden van antwoorden op de celtheoriestructuur, hebt u gelijk onze website met een uitgebreide verzameling handleidingen.
Onze bibliotheek is de grootste van deze die letterlijk honderdduizenden verschillende producten heeft vertegenwoordigd.

Eindelijk krijg ik dit e-boek, bedankt voor al deze Cell Theory Structure Answers die ik nu kan krijgen!

Ik had niet gedacht dat dit zou werken, mijn beste vriend liet me deze website zien, en dat doet het! Ik krijg mijn meest gezochte eBook

wtf dit geweldige ebook gratis?!

Mijn vrienden zijn zo boos dat ze niet weten hoe ik alle e-boeken van hoge kwaliteit heb, wat zij niet hebben!

Het is heel gemakkelijk om e-boeken van hoge kwaliteit te krijgen)

zoveel nepsites. dit is de eerste die werkte! Erg bedankt

wtffff ik begrijp dit niet!

Selecteer gewoon uw klik en download-knop en voltooi een aanbieding om het e-boek te downloaden. Als er een enquête is, duurt het slechts 5 minuten, probeer een enquête die voor u werkt.


Celreproductie

Eukaryote cellen groeien en reproduceren door een complexe reeks gebeurtenissen die de celcyclus wordt genoemd. Aan het einde van de cyclus zullen cellen zich delen via de processen van mitose of meiose. Somatische cellen repliceren via mitose en geslachtscellen reproduceren via meiose. Prokaryote cellen reproduceren zich gewoonlijk door een soort ongeslachtelijke voortplanting die binaire splitsing wordt genoemd. Hogere organismen zijn ook in staat tot ongeslachtelijke voortplanting. Planten, algen en schimmels planten zich voort door de vorming van voortplantingscellen die sporen worden genoemd. Dierlijke organismen kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten door processen zoals ontluiken, fragmentatie, regeneratie en parthenogenese.


Theorieën van stomatale beweging: 4 theorieën (met diagram)

De vier belangrijke theorieën over stomatale beweging zijn: (1) Theorie van fotosynthese in Guard Cells (2) Zetmeel Suiker Inter-conversie They (3) Theorie van Glycolaat Metabolisme en (4) Actieve K+-transport- of kaliumpomptheorie en rol van abscisinezuur of Actieve kaliumpomptheorie.

Er zijn veel theorieën voorgesteld met betrekking tot het openen en sluiten van huidmondjes.

De belangrijke theorieën over stomatale beweging zijn als volgt:

1. Theorie van fotosynthese in wachtcel

2. Zetmeelsuiker inter-conversietheorie

3. Theorie van het glycolaatmetabolisme:

4. Actief kaliumtransportionconcept:

Theorie # 1. Theorie van fotosynthese in Guard Cels:

Von Mohl (1856) merkt op dat huidmondjes opengaan bij licht en sluiten in de nacht. Vervolgens stelde hij voor dat chloroplasten die in de wachtcellen aanwezig zijn, fotosynthetiseren in aanwezigheid van licht, wat resulteert in de productie van koolhydraten waardoor de osmotische druk van de wachtcellen toeneemt.

De uitleg is gebaseerd op de volgende volgorde:

Licht → Fotosynthese in wachtcellen → Vorming van suiker Verhoging van de osmotische druk van celsap → Endosmose vindt plaats van hulpcel naar wachtcel → Verhoging van TP in wachtcellen → Huidmondjes open.

1. Verhogen van de CO2 concentratie rond de bladeren zou moeten leiden tot een brede opening van huidmondjes, maar hier treedt hun gedeeltelijke sluiting op.

2. Chloroplasten van wachtcellen zijn slecht ontwikkeld en niet in staat tot actieve fotosynthese.

Theorie # 2. Zetmeel Suiker Inter-conversie They:

(i) Volgens Lloyd (1908) hangt de turgiditeit van de wachtcel af van de onderlinge omzetting van zetmeel en suiker. Het werd ondersteund door Loft-field (1921). Hij ontdekte dat wachtcellen overdag suiker bevatten als ze open zijn en zetmeel 's nachts als ze gesloten zijn.

(ii) Sayre (1926) merkte op dat huidmondjes opengaan bij neutrale of alkalische pH, die overdag heerst als gevolg van constante verwijdering van koolstofdioxide door fotosynthese. Huidmondjes blijven 's nachts gesloten als er geen fotosynthese is en door ophoping van kooldioxide wordt koolzuur gevormd waardoor de pH zuur wordt. De stomatale beweging wordt dus gereguleerd door de pH als gevolg van de onderlinge omzetting van zetmeel en suiker. Sayre-concept werd ondersteund door Scarth (1932) en Small et. al. (1942).

(iii) Yin en Tung (1948) isoleerden voor het eerst het fosforylase-enzym uit de wachtcellen. Volgens hen wordt zetmeel in aanwezigheid van dit enzym omgezet in glucose-1, fosfaat. Tijdens het proces wordt ook anorganisch fosfaat gebruikt en lichte en donkere fasen (veranderende CO2 concentratie) de veranderingen in pH regelen. De reactie kan als volgt worden weergegeven:

Steward (1964) stelde een ander aangepast schema voor van onderlinge omzetting van zetmeel en suiker voor stomatale beweging. Omzetting van zetmeel naar Glucose-1 fosfaat is volgens hem niet voldoende. Het moet worden omgezet in glucose om voldoende osmotische druk te verhogen. Hiervoor is ook ATP nodig, wat betekent dat het proces moet plaatsvinden door middel van ademhaling in aanwezigheid van zuurstof. Wachtcel draagt ​​enzymen zoals fosforylase, fosfoglucomutase, fosfatase en fosforylase. Deze enzymen helpen bij het openen en sluiten van de huidmondjes.

Op basis van de bovengenoemde theorie kan het proces van het openen en sluiten van huidmondjes worden samengevat zoals hieronder weergegeven.

Fotosynthese (1) →Verlaagde CO2Concentratie in bladcellen (2) → Verhoging van de pH van wachtcellen (3) → Hydrolyse van zetmeel tot suiker door enzymen (4) → Verhoging van OP van wachtcellen (5) → Endosmose van water in wachtcellen (6) → Verhoging in TR van wachtcellen (7) → Diafragma gaat open (Fig. 4.6)

Nadelen van de zetmeel-suiker inter-conversie theorie:

Veel wetenschappers zijn het om de volgende redenen niet eens met de theorie van de onderlinge omzetting van zetmeel en suiker.

1. In aanwezigheid van licht wanneer zetmeel uit de wachtcellen verdwijnt, verschijnt appelzuur en niet de suikers.

2. Zetmeel is niet gerapporteerd in de wachtcellen van veel eenzaadlobbigen zoals Iris, Amatyllis, Allium.

3. Volgens deze theorie neemt de OP van wachtcellen toe als gevolg van de vorming van glucose-1-fosfaat in wachtcellen, maar er is gevonden dat de aanwezigheid van fosfaationen de ontwikkeling van dezelfde OP veroorzaakt als de aanwezigheid van glucose-fosfaat.

4. Enzymfosforylase helpt bij de omzetting van zetmeel in glucose-1-fosfaat, maar niet bij de vorming van zetmeel uit glucose-1-fosfaat. Deze reactie wordt gecontroleerd door een ander enzym waarvan we nog niets weten.

5. De theorie kon de extra effectiviteit van blauw licht op het moment van stomatale opening niet verklaren.

Theorie # 3. Theorie van Glycolaat Metabolisme:

Zelitch (1963) stelde voor dat de productie van glycolzuur in de wachtcellen een belangrijke factor is bij het openen van huidmondjes. Glycolaat wordt geproduceerd onder een lage concentratie CO2. Hij suggereerde dat glycolaat aanleiding geeft tot koolhydraten, waardoor de osmotische druk stijgt en ook dat het zou kunnen deelnemen aan de productie van ATP. Dat zou de energie kunnen leveren die nodig is voor het openen van huidmondjes.

1. Het geeft geen verklaring voor het openen van slomata in het donker (bijv. – in vetplanten).

2. In sommige planten is gevonden dat slomata zelfs overdag gesloten blijft.

3. Het geeft geen verklaring voor het effect van blauw licht op de stomatale opening.

Theorie # 4. Actieve K+-transport- of kaliumpomptheorie en rol van abscisinezuur:

Actieve kaliumpomptheorie:

(Actief K + ionentransportmechanisme (K + ionenpomp))

Het concept van K + ionentransport werd gegeven door Fujino. Het werd in 1975 ondersteund en uitgewerkt door Levitt & Rashke. Het lijkt een actief mechanisme te zijn dat ATP nodig heeft. Het is gebaseerd op recente waarnemingen en (legt het mechanisme als volgt uit.

A. Opening van huidmondjes overdag (in aanwezigheid van licht):

Het openen van huidmondjes hangt af van de volgende omstandigheden:

(b) Afname van het zetmeelgehalte van wachtcellen.

(c) Verhoogde concentratie van appelzuur in wachtcellen.

(d) Instroom van K+-ionen in wachtcellen.

(e) Uitstroom van H+-ionen uit wachtcellen.

(f) Inname van CI-ionen door wachtcellen.

(g) Lage CO2 concentratie in een omringende wachtcellen.

(h) Hoge pH (meer dan 7) in wachtcellen (vandaar alkalisch medium van het celsap in wachtcellen).

(i) Hoge T.P. in wachtcellen als gevolg van endosmose (turgiditeit van cellen).

(j) TP meer naar dunne wand van wachtcel & huidmondjes open.

Verklaring van het Levitt-concept:

Dit wordt als volgt uitgelegd:

In de wachtcellen wordt zetmeel in aanwezigheid van licht (overdag) omgezet in appelzuur.

De aldus gevormde protonen (H+) worden door de wachtcellen gebruikt voor de opname van K+-ionen (in ruil voor de protonen H+). Dit is een actieve ionenuitwisseling en vereist ATP-energie en cytokinine (een plantenhormoon). Op deze manier neemt de concentratie van K+-ionen in wachtcellen toe. Tegelijkertijd neemt de concentratie van H+-ionen in wachtcellen af. Tegelijkertijd stijgt ook de pH van het celsap in wachtcellen (pH wordt meer dan 7 en het medium wordt alkalisch).

Er is ook een verhoogde opname van CI'8221 (anionen) door de wachtcellen om de elektrische en ionische balans binnen en buiten de wachtcellen te handhaven. De malaat-anionen die in de wachtcellen worden gevormd, worden geneutraliseerd door de K+-ionen. Dit resulteert in de vorming van kaliummalaat.

Malaat anionen + K +Kaliummalaat:

Kaliummalaat komt het celsap van de wachtcellen binnen, waardoor het waterpotentieel wordt verminderd en de osmotische concentratie (en de OP) van het celsap wordt verhoogd. Daarom treedt endosmose op, de wachtcellen worden gezwollen en niervormig en de huidmondjes gaan open.

Ook valt op dat de CO2 Overdag is de concentratie laag in en rond de wachtplafonds. Dit komt door het hoge fotosynthetische gebruik van CO2. Het helpt bij het openen van huidmondjes.

B. Sluiting van huidmondjes bij afwezigheid van licht (donker/nacht):

Het sluiten van huidmondjes hangt af van de volgende omstandigheden:

(b) Verlaagde concentratie van appelzuur in wachtcellen.

(c) Uitstroom van K+-ionen uit wachtcellen.

(d) Instroom van H+-ionen in wachtcellen.

(e) Zuur medium van het celsap in wachtcellen.

(f) Verlies van Cl''8211-ionen uit wachtcellen.

(g) Verhoogt CO2 concentratie in en rond bewakingscel door afgifte van CO2 in ademhaling gecombineerd met de afwezigheid van fotosynthetische activiteit in het donker.

(h) Aanwezigheid van plantengroeiremmend hormoon abscissinezuur (ABA),

(i) Verlies van turgiditeit en verlies van niervorm door wachtcellen.

Al deze voorwaarden vertegenwoordigen de omkering van de gebeurtenissen overdag. Onder deze omstandigheden verliezen de wachtcellen water door exosmose en worden slap. Hierdoor sluiten de huidmondjes.

De rol van plantenhormonen in stomatale bewegingen:

(i) Aanwezigheid van cytokinine (plantengroeiregulator) is nodig voor de actieve opname van K + -ionen

(ii) Aanwezigheid van ABA (abscissinezuur, een plantengroeiremmend hormoon) bevordert het sluiten van huidmondjes door de opname van K+ door wachtcellen in het donker te blokkeren. Het voorkomt ook de uitstroom van H+-ionen uit wachtcellen. ABA en CO2-kegel helpen samen bij het verlagen van de pH in wachtcellen en het zuur maken van het medium. Dit helpt bij het sluiten van huidmondjes. ABA fungeert als stresshormoon tijdens droogte.


Er wordt een nieuwe soort levend wezen ontdekt. De celtheorie stelt dat welke van de volgende dingen waar moet zijn over dit nieuwe levende wezen? A. Zijn cellen moeten in staat zijn om hun eigen voedsel te maken B. Het moet uit een of meer cellen bestaan C. Sommige van zijn cellen moeten een celwand hebben D. Alle cellen moeten dezelfde functie vervullen

LibreTexts geadopteerd of gebruikt voor uw cursus? We willen van je horen.

Inleidende en algemene biologie

Boek: Algemene biologie (grenzeloos)

Wereldwijde locatie uitvouwen/samenvouwen

Algemene microbiologie bij Boundless

Celtheorie stelt dat levende wezens zijn samengesteld uit een of meer cellen, dat de cel de basiseenheid van het leven is en dat cellen ontstaan ​​uit bestaande cellen.

Identificeer de componenten van de celtheorie

De celtheorie beschrijft de basiseigenschappen van alle cellen.

De drie wetenschappers die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de celtheorie zijn Matthias Schleiden, Theodor Schwann en Rudolf Virchow.

Een onderdeel van de celtheorie is dat alle levende wezens zijn samengesteld uit een of meer cellen.

Een onderdeel van de celtheorie is dat de cel de basiseenheid van het leven is.

Een onderdeel van de celtheorie is dat alle nieuwe cellen ontstaan ​​uit bestaande cellen.

celtheorie: de wetenschappelijke theorie dat alle levende organismen zijn gemaakt van cellen als de kleinste functionele eenheid.

De microscopen die we tegenwoordig gebruiken zijn veel complexer dan die welke in de 17e eeuw werden gebruikt door Antony van Leeuwenhoek, een Nederlandse winkelier die grote vaardigheid had in het maken van lenzen. Ondanks de beperkingen van zijn inmiddels oude lenzen, observeerde Van Leeuwenhoek de bewegingen van protista (een soort eencellig organisme) en sperma, die hij gezamenlijk 'dieren' noemde. ”

In een publicatie uit 1665 genaamd Micrographia, bedacht experimenteel wetenschapper Robert Hooke de term 'cel' voor de doosachtige structuren die hij observeerde bij het bekijken van kurkweefsel door een lens. In de jaren 1670 ontdekte Van Leeuwenhoek bacteriën en protozoa. Latere vooruitgang in lenzen, microscoopconstructie en kleuringstechnieken stelden andere wetenschappers in staat om enkele componenten in cellen te zien.

Figuur 4.1C.14.1C.1: Structuur van een dierlijke cel: De cel is de basiseenheid van het leven en de studie van de cel leidde tot de ontwikkeling van de celtheorie.

Tegen het einde van de jaren 1830 bestudeerden botanicus Matthias Schleiden en zoöloog Theodor Schwann weefsels en stelden de verenigde celtheorie voor. De verenigde celtheorie stelt dat: alle levende wezens zijn samengesteld uit een of meer cellen de cel de basiseenheid van het leven is en nieuwe cellen ontstaan ​​uit bestaande cellen. Rudolf Virchow leverde later belangrijke bijdragen aan deze theorie.

Schleiden en Schwann stelden spontane generatie voor als de methode voor het ontstaan ​​van cellen, maar spontane generatie (ook wel abiogenese genoemd) werd later weerlegd. De beroemde uitspraak van Rudolf Virchow: "Omnis cellula e cellula" ... "Alleen alle cellen


1) Structurele eenheid:

Cel is een structurele eenheid van een organisme. Elke cel heeft zijn eigen specifieke structuur met celorganellen, cytoplasma en plasmamembraan als buitenste beschermende structuur.

2) Functionele eenheid:

Cel is de functionele eenheid van een organisme. Elke cel is functioneel onafhankelijk, omdat elk van hen zijn eigen metabolisme heeft, zijn eigen genetische structuur enz.

3) Erfelijke eenheid:

Cel is erfelijke eenheid van een organisme. Elke cel heeft zijn eigen genetisch materiaal. In het geval van eukaryoot is het specifiek ingesloten in een bolvormige structuur met dubbel membraan, de kern genoemd. Terwijl het in het geval van prokaryoten vrij in cytosol wordt gesuspendeerd.

4) Biogenese:

De theorie van biogenese legt uit dat elke cel voortkomt uit zijn reeds bestaande cel. Een enkele levende cel gedraagt ​​zich als een moedercel en kan zich delen en twee dochtercellen vormen. Dan hebben deze twee dochtercellen het vermogen om te gaan delen. De vorming van een nieuwe cel uit een reeds bestaande cel wordt biogenese genoemd. Waar 'Bio' leven betekent en 'Genesis' synthese. De theorie die een idee geeft over de vorming van nieuwe cellen uit een reeds bestaande cel, staat bekend als de theorie van biogenese.

Maar zoals we weten, is life science onvolledig zonder uitzonderingen. Vandaar dat de celtheorie ook 4 uitzonderingen heeft met betrekking tot hun vier karakters.


Download nu!

We hebben het je gemakkelijk gemaakt om een ​​PDF Ebooks te vinden zonder te graven. En door online toegang te hebben tot onze e-boeken of door deze op uw computer op te slaan, heeft u handige antwoorden met Cell Theory Structure Answers. Om te beginnen met het vinden van antwoorden op de celtheoriestructuur, hebt u gelijk onze website met een uitgebreide verzameling handleidingen.
Onze bibliotheek is de grootste van deze die letterlijk honderdduizenden verschillende producten heeft vertegenwoordigd.

Eindelijk krijg ik dit e-boek, bedankt voor al deze Cell Theory Structure Answers die ik nu kan krijgen!

Ik had niet gedacht dat dit zou werken, mijn beste vriend liet me deze website zien, en dat doet het! Ik krijg mijn meest gezochte eBook

wtf dit geweldige ebook gratis?!

Mijn vrienden zijn zo boos dat ze niet weten hoe ik alle e-boeken van hoge kwaliteit heb, wat zij niet hebben!

Het is heel gemakkelijk om e-boeken van hoge kwaliteit te krijgen)

zoveel nepsites. dit is de eerste die werkte! Erg bedankt

wtffff ik begrijp dit niet!

Selecteer gewoon uw klik en download-knop en voltooi een aanbieding om het e-boek te downloaden. Als er een enquête is, duurt het slechts 5 minuten, probeer een enquête die voor u werkt.


Celtheorie

Wetenschappers dachten ooit dat leven spontaan ontstond uit niet-levende dingen. Dankzij experimenten en de uitvinding van de microscoop is het nu bekend dat leven voortkomt uit reeds bestaand leven en dat cellen voortkomen uit reeds bestaande cellen.

Micrografie omslag

Engelse wetenschapper Robert Hooke gepubliceerd Micrografie in 1665. Daarin illustreerde hij de kleinste complete delen van een organisme, die hij cellen noemde.

Foto door Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

In 1665 publiceerde Robert Hooke Micrografie, een boek vol tekeningen en beschrijvingen van de organismen die hij bekeek onder de pas uitgevonden microscoop. De uitvinding van de microscoop leidde tot de ontdekking van de cel door Hooke. Terwijl hij naar kurk keek, observeerde Hooke doosvormige structuren, die hij "cellen" noemde omdat ze hem deden denken aan de cellen of kamers in kloosters. Deze ontdekking leidde tot de ontwikkeling van de klassieke celtheorie.

De klassieke celtheorie werd in 1839 voorgesteld door Theodor Schwann. Deze theorie bestaat uit drie delen. Het eerste deel stelt dat alle organismen uit cellen bestaan. Het tweede deel stelt dat cellen de basiseenheden van het leven zijn. Deze delen waren gebaseerd op een conclusie van Schwann en Matthias Schleiden in 1838, na het vergelijken van hun waarnemingen van plantaardige en dierlijke cellen. Het derde deel, dat stelt dat cellen afkomstig zijn van reeds bestaande cellen die zich hebben vermenigvuldigd, werd beschreven door Rudolf Virchow in 1858, toen hij verklaarde omnis cellula en cellula (alle cellen komen uit cellen).

Sinds de vorming van de klassieke celtheorie is de technologie verbeterd, waardoor meer gedetailleerde observaties mogelijk zijn die hebben geleid tot nieuwe ontdekkingen over cellen. Deze bevindingen leidden tot de vorming van de moderne celtheorie, die drie belangrijke toevoegingen heeft: ten eerste dat DNA tussen cellen wordt doorgegeven tijdens celdeling ten tweede dat de cellen van alle organismen binnen een vergelijkbare soort grotendeels hetzelfde zijn, zowel structureel als chemisch en ten slotte vindt die energiestroom plaats in cellen.

Engelse wetenschapper Robert Hooke gepubliceerd Micrografie in 1665. Daarin illustreerde hij de kleinste complete delen van een organisme, die hij cellen noemde.

Foto door Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images


Structuren gedeeld door alle cellen

Hoewel cellen divers zijn, hebben alle cellen bepaalde delen gemeen. Deze delen omvatten een plasmamembraan, cytoplasma, ribosomen en DNA.

 1. De plasma membraan (een soort celmembraan) is een dunne laag lipiden die een cel omringt. Het vormt de fysieke grens tussen de cel en zijn omgeving. Je kunt het zien als de "huid" van de cel.
 2. Cytoplasma verwijst naar al het cellulaire materiaal in het plasmamembraan. Cytoplasma bestaat uit een waterige substantie genaamd cytosol, en het bevat andere celstructuren, zoals ribosomen.
 3. ribosomen zijn de structuren in het cytoplasma waarin eiwitten worden gemaakt.
 4. DNA is een nucleïnezuur dat in cellen wordt aangetroffen. Het bevat de genetische instructies die cellen nodig hebben om eiwitten te maken.

Deze vier delen zijn gemeenschappelijk voor: alle cellen, van organismen die zo verschillend zijn als bacteriën en mensen. Hoe hebben alle bekende organismen zulke vergelijkbare cellen gekregen? De overeenkomsten laten zien dat al het leven op aarde een gemeenschappelijke evolutionaire geschiedenis heeft.