Informatie

Welke biologische functies heeft huilen?


Tranen beginnen plotseling uit onze ogen te stromen wanneer we onze lang verloren vriend vinden of wanneer iemand onverwachts besluit om het uit te maken. Behoeden tranen ons echt voor schade? Of zijn ze gewoon de reflex die wordt getoond?

Welk biologisch doel dienen tranen voor het lichaam?

Zoals ik het begrijp, veroorzaakt huilen de afgifte van endorfine, met name leucine-enkefaline. Dit dient voor ons als pijnstiller. Zijn tranen de enige manier om dit te bereiken? Het lijkt erop dat ik iets mis omdat uit onze ogen sijpelen een inferieur pijndistributiesysteem is om te zeggen; de circulatie systeem.


Laten we deze vraag in delen opsplitsen en ze een voor een beantwoorden.

Behoeden tranen ons echt voor schade?

Wel, ja. Tranen, slijm en speeksel bevatten een enzym lysozym dat de celwand van veel bacteriën afbreekt. Degenen die niet onmiddellijk worden gedood, worden gevangen in slijm en ingeslikt.1

Je kunt natuurlijk op google zoeken naar een andere referentie als je deze niet gelooft.

Of zijn ze gewoon de reflex die wordt getoond?

Het hangt ervan af over wat voor soort tranen je het hebt. Tranen zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

 1. Basale tranen
 2. Reflex tranen
 3. psychische tranen

In het deel "reflexactie" is de oorzaak reflextranen. Reflextranen zijn het gevolg van irritatie van het oog door vreemde deeltjes, of van de aanwezigheid van irriterende stoffen in de omgeving van het oog, die TRP-kanalen (Transient Receptor Potential) in de oogzenuw activeren. Het kan ook optreden bij fel licht en hete of gepeperde prikkels naar de tong en mond... Deze reflextranen proberen irriterende stoffen die mogelijk in contact zijn geweest met het oog weg te spoelen.

Deze zijn natuurlijk anders dan die tranen die "plotseling uit onze ogen beginnen te stromen wanneer we onze lang verloren gewaande vriend vinden of wanneer iemand onverwachts besluit om het uit te maken". Dit zijn psychische tranen, d.w.z. toegenomen tranen als gevolg van sterke emotionele stress, plezier, woede, lijden, rouw of fysieke pijn. Deze praktijk is niet beperkt tot negatieve emoties; veel mensen huilen als ze extreem gelukkig zijn, zoals in tijden van intense humor en gelach.2

Maar de feitelijke relatie van tranen met emoties kan worden samengevat als:

 • Er is een deel van je hersenen dat specifiek met je emoties omgaat, het zogenaamde limbisch systeem (met name het deel ervan dat de hypothalamus wordt genoemd), dat vastzit in je autonome zenuwstelsel (dat is het deel waar je geen controle over hebt).
 • Dit systeem, via een neurotransmitter genaamd acetylcholine, heeft een zekere mate van controle over het traansysteem; en het is dit kleine molecuul dat vervolgens de traanproductie stimuleert.
 • Kortom, je emotionele reactie op het uiteenvallen triggert je zenuwstelsel, dat op zijn beurt je traanproducerende systeem opdracht geeft om te activeren.3

Door naar het volgende deel:

huilen zorgt ervoor dat endorfine vrijkomt... Zijn tranen de enige manier om dit te bereiken?

Zeker niet. Zelfs als je sport, maakt je lichaam endorfine aan. Deze endorfines werken in op de receptoren in je hersenen die je perceptie van pijn verminderen. Tranen zijn dus niet de enige manier om dit te bereiken.4

Eindelijk zou ik dit deel beantwoorden

Welk biologisch doel dienen tranen voor het lichaam?

omdat tranen nodig zijn voor de voortdurende gezondheid van het oogoppervlak. Normale bestanddelen omvatten water, mucine en lipiden, elektrolyten, niet-elektrolyten en eiwitten. Retinoïden zijn ook belangrijk voor de gezondheid van het oog en prealbumine kan een drager zijn voor vitamine A in de tranen om het hoornvliesepitheel te voorzien van zijn behoeften. Veranderingen in traanbestanddelen kunnen bepaalde oogaandoeningen veroorzaken.5

Het is belangrijk om te weten dat ik met het bovenstaande deel basale tranen bedoelde en niet psychische. Basale tranen smeren het oog en helpen het stofvrij te houden. Traanvloeistof bevat water, mucine, lipiden, lysozym, lactoferrine, lipocaline, lacritine, immunoglobulinen, glucose, ureum, natrium en kalium. Sommige stoffen in traanvocht (zoals lysozyme) bestrijden bacteriële infecties als onderdeel van het immuunsysteem. Lysozyme doet dit door een laag op te lossen in de buitenste laag, peptidoglycaan genaamd, van bepaalde bacteriën. Het is een typische lichaamsvloeistof met een zoutgehalte dat vergelijkbaar is met bloedplasma.

BEWERKEN 1: Nu, zoals je vroeg in de reacties

wat als we ons oogoppervlak niet onderhouden?

Ik kan je een veel voorkomend voorbeeld van het droge-ogen-syndroom vertellen. Het droge-ogen-syndroom is een veel voorkomende multifactoriële aandoening van tranen en oculaire oppervlakte, beschreven door veranderingen in het oculaire oppervlakte-epitheel gerelateerd aan een verminderde hoeveelheid tranen en gevoeligheid van het oculaire oppervlak, wat leidt tot een ontstekingsreactie. Aangenomen wordt dat afname van het traanvolume op het hoornvlies en het conjunctivale oppervlak, veroorzaakt door ofwel een verminderde traanafscheiding of versnelde verdamping, de hoofdrol speelt. De klinische kenmerken van droge ogen zijn oculair ongemak, droog gevoel, vermoeidheid van de ogen, hyperemie, keratoconjunctivale epitheelaandoeningen en afwijkingen van het gezichtsvermogen.6

BEWERKEN 2: Als het gaat om de functie van psychische tranen, hoe zou iemand dan kunnen stoppen met praten over waarom we ons beter voelen na het huilen (behalve hoofdpijn). Het is nu bewezen dat psychische tranen een grotere hoeveelheid hormonen bevatten dan basale of reflextranen. Zie dit artikel7:

Emotionele tranen zijn samengesteld uit meer op eiwitten gebaseerde hormonen, zoals prolactine, adrenocorticotroop en leucine-enkefaline (een natuurlijke pijnstiller), waarvan wordt gesuggereerd dat dit het mechanisme is achter de ervaring van huilen vanwege emotie waardoor een persoon zich beter voelt.

Hoewel deze hormonen geen directe relatie hebben met emoties (met uitzondering van prolactine, dat de effecten van dopamine tegengaat), kunnen ze wel in verband worden gebracht met emoties zolang er een andere biologische reden voor hun afscheiding via tranen wordt ontdekt.

Bonus: Uit hetzelfde artikel 7, hier is een zeer ongebruikelijke functie van tranen, d.w.z. het beheersen van opwinding! Zie deze paragraaf:

Op een studie uitgevoerd door het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israël, is gevonden dat emotionele tranen van vrouwen seksuele opwinding bij mannen verminderen. Ook zijn emotionele tranen samengesteld uit een andere chemische component dan die welke worden opgeroepen door irriterende stoffen voor de ogen en kunnen ze chemische boodschappen doorgeven aan anderen. De verandering in geslachtsdrift kan worden toegeschreven aan een daling van het testosteron veroorzaakt door de traanchemicaliën, waardoor agressie wordt verminderd. In de dierenwereld is ontdekt dat sommige blinde molratten tranen over hun hele lichaam wrijven als een strategie om agressieve molratten weg te houden.

Zo hebben we straks een lange lijst met functies. Ik hoop dat deze vele functies voldoende zijn om uw vraag te beantwoorden.

Referenties:

1: De eerste verdedigingslinie van het lichaam

2: Tranen - Wikipedia

3: Waarom huilen we? De wetenschap van tranen

4: Oefening en depressie

5: Ooglidafscheidingen en de preventie en productie van ziekten

6: Recente ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen voor de behandeling van droge ogen

7: Chemicaliën in tranen - Wikipedia


Opinie: de biologische functie van dromen

Robert Stickgold en Antonio Zadra
1 dec. 2020

Aan het begin van de 21e eeuw hadden wetenschappers weinig idee waarom we slapen, wat J. Allan Hobson van de Harvard Medical School ertoe bracht te grappen dat de enige bekende functie van slaap het genezen van slaperigheid was. Maar 20 jaar later weten we veel meer. Het blijkt dat voor elke twee uur dat een persoon wakker is en interactie heeft met de wereld, het brein gemiddeld een uur 'offline' moet gaan - losgekoppeld van de buitenwereld - om die ervaringen te verwerken en te contextualiseren.

Slaap komt het geheugen op talloze manieren ten goede. Voor eenvoudige procedurele vaardigheden - hoe te fietsen of onderscheid te maken tussen verschillende munten in iemands zak - leidt een nacht slapen of een middagdutje na het leren tot een dramatische verbetering van de prestaties. Slaap stabiliseert ook verbale herinneringen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor interferentie en verval, processen die maar al te gemakkelijk tot vergeten leiden.

Maar de werking van slaap kan verfijnder zijn dan alleen het versterken en stabiliseren van herinneringen. Het kan leiden tot het selectief vasthouden van emotionele herinneringen, of zelfs van emotionele componenten van een scène, terwijl andere herinneringen en delen van een scène vervagen. Het kan ons vermogen vergroten om de essentie uit een lijst met woorden te halen, of de regels die gelden voor een complex probabilistisch spel. Het kan leiden tot inzichten variërend van het vinden van het enkele woord dat drie ogenschijnlijk niet-verwante woorden logisch met elkaar verbindt, tot het ontdekken van een onverwachte regel die het mogelijk maakt om wiskundige problemen efficiënter op te lossen. Het kan de integratie van nieuwe informatie in bestaande netwerken van verwante informatie vergemakkelijken. En het is aangetoond dat het baby's helpt taalvaardigheden te verwerven. Verstoringen van de normale slaap bij neurologische en psychiatrische aandoeningen kunnen leiden tot het falen van deze processen.

Zoals we beschrijven in ons komende boek Wanneer hersenen dromen, lijken dromen deel uit te maken van deze voortdurende geheugenverwerking, en hun optreden en inhoud kunnen latere geheugenverbetering voorspellen. Hoewel er een heftig debat gaande is over de vraag of het daadwerkelijk bewust ervaren van dromen terwijl ze zich voordoen, een functie heeft, geloven wij dat dit zo is, en dat het vergelijkbaar is met wat wordt voorgesteld voor het waakbewustzijn. Antonio Damasio, in dit boek uit 2000 Het gevoel van wat er gebeurt, stelt dat bewustzijn twee cruciale functies biedt aan het menselijk brein: verhalen construeren en iemands emotionele reactie daarop voelen. Samen geven ze mensen (en vermoedelijk andere bewuste dieren) het vermogen om zich mogelijkheden voor te stellen, deze te evalueren en daarmee toekomstige acties te plannen. Ons NEXTUP-model van dromen (Network Exploration to Understand Possibilities) stelt voor dat dromen een vergelijkbare functie heeft.

In het bijzonder stellen we dat dromen het slapende brein in staat stelt een veranderde bewustzijnsstaat binnen te gaan waarin het ingebeelde verhalen kan construeren en er emotioneel op kan reageren. Tijdens het dromen identificeren de hersenen associaties tussen recent gevormde herinneringen (meestal van de vorige dag) en oudere, vaak slechts zwak gerelateerde herinneringen, en monitoren of het verhaal dat het construeert uit deze herinneringen een emotionele reactie in de hersenen teweegbrengt. Als een emotioneel gevoel wordt gedetecteerd, markeren de hersenen de associatie als potentieel waardevol, waardoor de link tussen de twee herinneringen wordt versterkt en de associatie beschikbaar wordt gemaakt tijdens de daaropvolgende waakzaamheid.

Maar dromen is iets anders dan waakbewustzijn. Ten eerste kan het dromende brein geen toegang krijgen tot volledige episodische herinneringen (dwz herinneringen aan werkelijke gebeurtenissen in ons leven), en daarom is de associatieve verkenning van dromen beperkt tot semantische en niet-declaratieve herinneringen (dwz herinneringen die verband houden met algemene wereldkennis en die welke zijn verworven en onbewust gebruikt). Met andere woorden, terwijl het verbeelden en plannen tijdens het wakker zijn normaal gesproken gebaseerd is op herinnerde gebeurtenissen, is de narratieve constructie tijdens het dromen gebaseerd op semantische associaties van deze gebeurtenissen, waardoor dromen hun metaforische kwaliteit krijgen en een uitgebreider onderzoek naar associatieve verbanden mogelijk wordt.

Ten tweede verandert de neurochemische modulatie van de hersenen tijdens de slaap, en vooral tijdens de REM-slaap (rapid eye movement), wanneer de afgifte van noradrenaline en serotonine in de hersenen wordt uitgeschakeld terwijl de niveaus van acetylcholine hun piek bereiken in regio's zoals de hippocampus. . Deze verschuivingen vertekenen geheugennetwerken in de richting van de activering van normaal zwakke associaties, wat misschien de bizarheid van veel dromen verklaart, vooral tijdens de REM-slaap.

Ten derde gaat REM-slaap gepaard met een algemene activering van het limbische systeem, wat vermoedelijk de verhoogde emotionaliteit verklaart die wordt gezien in REM-dromen, terwijl het ook de hersenen ertoe aanzet emotionele reacties op ingebeelde droomverhalen te creëren.

Tot slot, in tegenstelling tot het oplossen van problemen tijdens het wakker zijn dat afhankelijk is van verbeelding en planning, houdt dromen op met het bieden van definitieve oplossingen voor onze huidige zorgen. In plaats daarvan dienen onze dromen om de oplossingsruimte te verkennen en ons te helpen nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Het is aan andere processen, zowel bij waken als slapen, om conclusies te trekken en onze plannen uit te stippelen. Dromen neemt wat is geweest en laat ons zien wat zou kunnen zijn.

Robert Stickgold is professor aan de Harvard Medical School en directeur van het Center for Sleep and Cognition. Antonio Zadra is professor aan de Université de Montréal en onderzoeker aan het Centre for Advanced Research in Sleep Medicine. Lees een fragment van Wanneer hersenen dromen.


Waarom mensen graag huilen

Michael Trimble, een Britse professor aan het Institute of Neurology in Londen, begint zijn nieuwe boek met Gana de gorilla. In de zomer van 2009 beviel de 11-jarige Gana van een jongen in een dierentuin in Münster. Maar op een dag in augustus stierf de baby plotseling en op mysterieuze wijze. Gana hield haar zoon voor zich uit en staarde naar zijn slappe lichaam. Ze hield hem dicht tegen zich aan en streelde hem. Voor toeschouwers leek het alsof Gana hem weer wakker probeerde te maken, en naarmate de uren verstreken, rouwde ze om zijn heengaan. Sommigen in de dierentuin huilden die dag. Maar Gana deed dat niet. Mensen, vertelt Trimble ons, zijn de enige wezens die huilen om emotionele redenen. &ldquoWhy Humans Like to Cry&rdquo is een verkenning van waarom dit zo zou zijn, een neuro-anatomische &ldquo,waar komen tranen vandaan.&rdquo Het is ook een meditatie over de menselijke psychologie. Er is veel onderscheid gemaakt tussen mensen en de rest van de dierenwereld, en aan deze lijst voegt Trimble er nog een toe: de gekwelde traan, de vrees dat het leven tragisch is. Trimble beantwoordde vragen van Mind Matters-redacteur Gareth Cook.

Koken: Hoe raakte je voor het eerst geïnteresseerd in huilen?
Trimble: Natuurlijk, omdat ik huil, en sommige dingen brengen heel gemakkelijk tranen met zich mee, met name muziek en opera met de kracht van de menselijke stem.
Tranen huilen om emotionele redenen is uniek voor mensen. Er is een spelletje vang me als je kunt, dat is gespeeld door diegenen die geïnteresseerd zijn in het vinden van attributen of gedragingen die mensen scheiden van onze naaste levende verwanten, namelijk de chimpansees en bonobo's. Onze propositietaal is zeker heel bijzonder, maar primatengemeenschappen hebben zeer geavanceerde manieren van communiceren. Andere kanshebbers, zoals spelen, het gebruik van gereedschappen of het hebben van zogenaamde theory of mind (het gevoel dat ik weet dat anderen een geest hebben die erg lijkt op de mijne, met vergelijkbare neigingen en bedoelingen) zijn allemaal aangevoerd als uniek voor onze soort, maar al deze zijn aangetoond, in een of andere vorm, te vinden in andere primaten. Emotioneel huilen maakt ons menselijk.

Koken: Wat is er bekend over huilen in de dierenwereld?
Trimble: Tranen zijn nodig om de oogbol vochtig te houden en bevatten eiwitten en andere stoffen die het oog gezond houden en infecties tegengaan. Tranen treden bij veel dieren op als reactie op irriterende stoffen die in de ogen komen, en in sommige situaties vallen tranen voor eenvoudige anatomische feiten. Als een olifant staat, lopen de tranen langs de slurf, maar als hij ligt, wordt de stroom belemmerd en kunnen er tranen uit de ogen komen. Het kan zijn dat mishandelde dieren tranen van pijn doen, hoewel waarnemingen hiervan zeldzaam zijn.

Koken: Hoe is huilen anders bij mensen?
Trimble: Mensen huilen om vele redenen, maar huilen om emotionele redenen en huilen als reactie op esthetische ervaringen zijn uniek voor ons. De eerste wordt het meest geassocieerd met verlies en rouw, en de kunstvormen die het meest worden geassocieerd met tranen zijn muziek, literatuur en poëzie. Er zijn maar weinig mensen die huilen bij het zien van schilderijen, sculpturen of mooie gebouwen. Maar we hebben ook tranen van vreugde waarvan de bijbehorende gevoelens korter duren dan huilen in de andere omstandigheden.

Koken: Wat vind je het meest interessant aan de neurowetenschap van huilen?
Trimble: Als het zo is dat alleen mensen emotioneel huilen, dan moet er een tijd zijn geweest in de menselijke evolutie dat tranen een extra betekenis kregen aan hun tot dusverre biologische functies, namelijk als een signaal van nood en een cijfer voor lijden. In mijn boek bespreek ik wanneer in het verleden onze voorouders deze eigenschap zouden kunnen bezitten. Ik suggereer dat dit verband houdt met het aanbreken van het zelfbewustzijn, met de ontwikkeling van de theory of mind en het besef dat het zelf en anderen kunnen verdwijnen. Emotionele gehechtheid aan anderen, met de ontwikkeling van verfijnde gezichtsgebaren in verband met lijden, en met verlies en rouwverwerking volgde. Dit alles vóór de ontwikkeling van onze elegante propositietaal. De emotionele reacties werden grotendeels onbewust en aangeboren, en het identificeren van tranen als een signaal voor dergelijk leed was een belangrijke toevoeging aan het zogenaamde sociale brein, waarvan de circuits nu in het menselijk brein kunnen worden geïdentificeerd.
Ik bespreek ook de verschillen tussen de neuroanatomie van het menselijk brein en die van chimpansees en andere nauw verwante primaten, wat ons vermogen om emotioneel te reageren met tranen op de kunst kan verklaren. De betrokken hersengebieden zijn wijdverbreid, maar verbinden onze hersenschors vooral anterieur met die gebieden die verband houden met de representatie van emoties en de zogenaamde limbische structuren en ons autonome systeem. De laatste coördineert de hartslag, ademhaling en vocale output, die allemaal samenwerken bij het uiten van emotie met tranen.

Koken: Je noemt 'theory of mind' en huilt. Kun je me meer vertellen over het verband tussen de twee?
Trimble: Theory of mind verwijst naar een gebied van sociale cognitie dat zich enorm heeft ontwikkeld bij mensen, hoewel vergelijkbare vermogens in veel beperktere vormen zijn aangetoond bij chimpansees. Het vermogen om mededogen te voelen, waarvan de belichaming verband houdt met ons vermogen tot empathie, wordt geactiveerd door wat de neuroloog Antonio Damasio emotioneel competente stimuli noemt. De reacties zijn automatisch, onbewust en verbonden met onze persoonlijke herinneringen. Het zien van gelaatsuitdrukkingen van verdriet triggert de neuronale circuits die verband houden met theory of mind en empathie, die tot op zekere hoogte elkaar overlappen, en die gedeeltelijk betrekking hebben op die hersengebieden die ons onze viscerale, emotionele gevoelens geven zoals hierboven vermeld.De traan, als onderdeel van de uitdrukking van lijden, werd een embleem dat de uitdrukking borduurde. De traan, mythologisch verbonden met zuiverheid met een parelvorm, heeft een beeld opgeleverd dat in de loop van de tijd vanzelf is gaan staan ​​voor verdriet, verdriet, maar ook vreugde in muziek, poëzie en beeldende kunst.

Koken: Welke les denkt u dat dit voor ons inhoudt?
Trimble: Tranen zijn een natuurlijke reactie op niet alleen lijden, maar ook op compassie voelen voor iemand die huilt. Er is veel terughoudendheid geweest, vooral namens mannen, om toe te geven te huilen en in het openbaar te huilen. Toch huilden Griekse helden als Agamemnon en Achilles, en in 2012 waren er veel publieke tranen, van de winnaars en verliezers van de Olympische spelen tot president Obama die huilde na zijn herverkiezingsoverwinning. We moeten niet bang zijn voor onze emoties, vooral die die verband houden met mededogen, aangezien ons vermogen om empathie te voelen en daarmee tranen te huilen, de basis is van een moraliteit en cultuur die uitsluitend menselijk is.


Het is tijd voor mensen om te stoppen met het gebruik van de sociale constructie van 'biologische seks' om hun transmisogynie te verdedigen

Keer op keer grijpen transmisogynisten en transfoben terug naar dat oude excuus dat ze gewoon opkomen voor de realiteit van 'biologische seks' wanneer ze hun onwetendheid en haat uitspuwen. Ze zeggen dat wat een transvrouw ook doet, wat ze ook gelooft, ze nog steeds een man is. Anderen erkennen het feit dat transvrouwen vrouwen zijn, maar stop daar en zeg "gender is wat er tussen je oren zit, seks is wat er tussen je benen zit" en daarom zijn transvrouwen nog steeds mannen. Hoewel dit een populair idee is, is het gebaseerd op een verkeerd begrip van biologie, sociale constructies en anatomie, en het moet stoppen.

Veel van dit misbruik van het idee van 'biologische seks' is helaas gecentreerd rond discussies van activistische en Oranje is het nieuwe zwart actrice Laverne Cox. Cox werd onlangs de eerste uit trans persoon (Chelsea Manning stond op de cover voordat ze naar buiten kwam) om op de cover te staan ​​van Tijd tijdschrift. Echter, in het tijdschrift, Tijd zei dat een gemakkelijke manier om wat begrip te krijgen van transgenders is om te beseffen dat gender en seks twee verschillende dingen zijn. Ze zeggen dat "seks biologisch is, bepaald door de geboorte-anatomie van een baby" en vervolgens transvrouwen "biologische mannen" en transmannen "biologische vrouwen" noemen.

Ze proberen goede bondgenoten te vinden en leggen uit wat velen zien als een gecompliceerde kwestie, maar wat ze in werkelijkheid doen, is een simplistisch en achterhaald begrip van biologie gebruiken om een ​​aantal zeer gevaarlijke ideeën over transvrouwen in stand te houden. Door dit soort dialoog kunnen mensen denken dat ze transgenders een dienst bewijzen, terwijl ze ze in werkelijkheid gewoon blijven zien als iets anders dan 'echte vrouwen'.

Een ander artikel over Cox verscheen rond dezelfde tijd. Deze was echter heel openhartig over het gebruik van wat de auteur denkt dat een goed begrip van biologie is om te beweren dat transvrouwen helemaal geen vrouwen zijn. Geschreven door Kevin D. Williamson voor de Nationale recensie en later heruitgegeven door de Chicago Sun-Times (die het vervolgens verwijderde en zich verontschuldigde), dit artikel heet "Laverne Cox is geen vrouw" en maakt op agressieve wijze gebruik van Williamson's volledige misvatting van '8220biologische seks'8221 (en ja, ik gebruik expres schrikaanhalingen ) om niet alleen Cox, maar alle andere transgenders te misgeneren. Hij zegt dat we aandacht moeten besteden aan de 'biologische realiteit' van seks in plaats van aan de waanwereld waarin transgenders leven.

In het artikel zegt Williamson dat (maak je klaar voor wat extreme onwetendheid en haat hier) we een nieuw transgenderfenomeen ervaren, een waarbij we de grip op de realiteit zijn kwijtgeraakt. Hij zegt dat we een 'obsessie hebben met politietaal (dat is gebaseerd) op de theorie dat taal op mystieke wijze de werkelijkheid vormt'8230'. Maar alleen omdat we zeggen dat transvrouwen vrouwen zijn, verandert dat volgens hem niet het feit dat het mannen zijn.

In plaats daarvan noemt hij Cox 'een beeltenis van een vrouw', gebaseerd op zijn overtuiging dat seks een biologische realiteit is en 'niet ondergeschikt is aan subjectieve indrukken'. voldoende om daar verandering in te brengen.'Hij lijkt te geloven dat seks zoals we het beschrijven iets is dat gewoon bestaat, dat een duidelijke, ontegensprekelijke en binaire definitie voor seks gewoon voortkomt uit de natuur. Helaas staat Williamson niet alleen in dit soort retoriek. Er is eigenlijk een brede groep mensen, sommige 'bondgenoten', sommige wetgevers en sommige ronduit onverdraagzame mensen die allemaal achter het idee staan ​​om de sociale constructie van 'biologische seks' te gebruiken om transvrouwen te misleiden.

Waar mensen als Williamson zich het meest aan vast willen klampen, is het idee dat seks een onveranderlijke, universele biologische realiteit is die daarom gemakkelijk te categoriseren is. Hoewel velen bereid zijn om transvrouwen vrouwen te noemen (of specifiek 'transvrouwen' of 'transvrouwen' of zelfs 'mannelijke vrouwen'8221), zeggen ze dat dat gewoon hun geslacht is. Ze stellen dat gender cultureel is en dat seks een onveranderlijk biologisch feit is, en dat hun sekse daarom nog steeds mannelijk is. Dit wordt gebruikt om "Womyn born Womyn"-ruimtes te ondersteunen, angst te creëren rond zogenaamde "badkamerrekeningen", transvrouwen te verbieden deel te nemen aan vrouwensporten en zelfs geweld tegen transvrouwen te verdedigen.

Aangezien 'biologische seks' eigenlijk een sociale constructie is, hoeven degenen die zeggen dat het is niet vaak ruzie te maken over wat het inhoudt. Sommigen zeggen dat het gebaseerd is op chromosomen (waarvan er veel niet-XX/XY-combinaties zijn, evenals diversiteit onder mensen met XY-chromosomen), anderen zeggen dat het geslachtsdelen of geslachtsklieren zijn (bij de geboorte of op het moment dat je het over hebt) , anderen zeggen dat het de hormoonspiegels zijn (die sterk variëren en kunnen worden gemanipuleerd), weer anderen zeggen dat het secundaire geslachtskenmerken zijn, zoals het uiterlijk van borsten, lichaamshaar en spiermassa (die zelfs nog meer variëren). Sommigen zeggen dat het een combinatie van allemaal is. Dit creëert een enorm probleem, aangezien geslachtsorganen, secundaire geslachtskenmerken en hormoonniveaus lang niet overal in de buurt komen van universeel te zijn voor alle mannen of vrouwen, mannen of vrouwen.

Degenen die beweren dat geslacht wordt bepaald door chromosomen, moeten zich niet realiseren dat geslacht bij de geboorte niet wordt toegewezen door chromosomen, zelfs niet door geslachtsklieren, maar door geslachtsdelen. In feite leert de overgrote meerderheid van ons nooit wat onze geslachtschromosomen zijn. Seks is niet iets waar we eigenlijk mee geboren zijn, het is iets dat artsen of onze ouders ons bij de geboorte toewijzen. Dus als seks wordt bepaald door geslachtsdelen, moeten ze duidelijk binair en onveranderlijk zijn, toch? Mis. Geslachtsdelen kunnen bij de geboorte dubbelzinnig zijn en veel transgenders krijgen een geslachtsbevestigingsoperatie om ze te veranderen. Noch chromosomen, noch geslachtsdelen zijn binair op de manier waarop de verdedigers van 'biologische seks' beweren dat ze dat zijn, en de overgrote meerderheid van de maatregelen waarmee we seks beoordelen, zijn zeer veranderlijk.

“Hé, sorry voor dat hele gedoe met ‘het toekennen van seks bij de geboorte.'” “Geen probleem! Ik weet dat het geen echt effect heeft op wie ik vandaag als persoon ben!” via intimatehealthhelp.net

Het is behoorlijk bizar dat we zoveel belang hechten aan een veronderstelling die artsen maken wanneer we worden geboren. Een dokter wierp een blik op mij vanaf het moment dat ik geboren werd en dat zou moeten bepalen welke badkamer ik gebruik, welke sporten ik speel of echt iets anders over mijn huidige leven? We houden volwassenen niet aan die normen in andere aspecten van hun leven, dus waarom doen we dat bij deze?

Hoewel het waar is dat gender en seks verschillende dingen zijn, en dat gender inderdaad een sociale constructie is, is seks niet de ultieme biologische realiteit die transfoben ervan maken. Er is niets intrinsiek mannelijk aan XY-chromosomen, testosteron, lichaamshaar, spiermassa of penissen. Als een buitenaardse beschaving de aarde zou vinden, zouden ze niet naar een persoon met een penis kijken en zeggen: "Oh, dat moet een man zijn, seks op basis van geslachtsdelen is de enige universele constante." Seks is, net als gender, inderdaad sociaal geconstrueerd en kan worden veranderd.

Als seks niet de All Mighty Binary Universal Constant is die sommige mensen denken dat het is, waarom hechten ze er dan zoveel belang aan? Het gemakkelijke antwoord is dat het hen een excuus geeft om transgenders, en in het bijzonder transvrouwen, uit te sluiten. Ze kunnen doen alsof ze gewoon opkomen voor de wetenschap, maar ze zeggen eigenlijk alleen maar dat transvrouwen niet volledig vrouwen zijn en dat transmannen niet volledig mannen zijn. Mensen moeten gaan leren wat seks werkelijk is en wat sociale constructies werkelijk zijn. Mensen moeten stoppen met het misbruiken van biologie en het verspreiden van onwetendheid en misverstanden. Mensen moeten stoppen met het zoeken naar excuses voor hun anti-trans-fantasie. Dit alles moet stoppen en het moet nu stoppen.

Voordat je gaat! Er is geld nodig om deze publicatie door en voor queer vrouwen en transgenders van alle geslachten elke dag te laten draaien. We zullen onze site nooit achter een betaalmuur plaatsen omdat we weten hoe belangrijk het is om Autostraddle gratis te houden. Maar dat betekent dat we vertrouwen op de steun van onze A+ leden. Toch is 99,9% van onze lezers geen lid. A+ lidmaatschap begint bij slechts $ 4 / maand. Als je kunt, sluit je je dan aan bij A+ en houd je Autostraddle hier en voor iedereen aan het werk?


Welke biologische functies heeft huilen? - Biologie

Smithsonian: Algenonderzoek
Een algemene beschrijving van algen en een blik op de collectie en het behoud van algensoorten door het Smithsonian.

UC Berkeley: Groene algen
Biologiewebsite van UC Berkeley over algen. Bevat informatie over algen in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

Rode tij factsheet
Red Tide-vergiftiging en symptomen. Leer hoe de gifstoffen door de voedselketen worden versterkt.

Centra voor ziektebestrijding en -preventie: chlamydia
Factsheet over chlamydia, de symptomen, de behandeling en de preventie ervan.

Tree of Life webproject
Een overzicht van de evolutionaire geschiedenis en kenmerken van angiospermen. Bevat informatie uit het fossielenarchief en fylogenetische relaties in de evolutionaire boom van de angiosperm.

UC Berkeley: Inleiding tot angiospermen
Biologiewebsite van UC Berkeley over angiospermen. Bevat informatie over angiospermen in het fossielenarchief, systematiek en morfologie.

Bedektzadigen
Een beschrijving van eenzaadlobbigen en tweezaadlobbigen, bladschikking, bloemstructuur en arrangement voor meerdere bloemen en vruchten.

Zaad evolutie
Een uitgebreide kijk op zaadevolutie met veel visuals. Bekijk de fylogenetische bomen en voorbeelden van hoe de vroegste zaden eruit zagen.

ANTHOPHYTA levenscyclus
Angiosperm levenscyclus en reproductie. Geeft een visuele doorloop van de fasen van de levenscyclus en een quiz aan het einde om te testen wat je hebt geleerd.

Website van de Animal Behaviour Society
De Animal Behaviour Society is een wetenschappelijke vereniging zonder winstoogmerk, opgericht om de studie van dierlijk gedrag aan te moedigen en te promoten. Lees essays over diergedrag en klik op "artikelen" voor een actuele lijst met artikelen over diergedrag.

Vereniging voor de studie van dierlijk gedrag
ASAB is een organisatie die is opgericht ter bevordering van de studie van diergedrag.

Gedragsecologie
Een tijdschrift over werk op het gebied van gedragsecologie. Gebruik de zoekfunctie om meer te weten te komen over het gedrag van je favoriete dier.

Vereniging van dierentuinen en aquaria
AZA zet zich in voor de bevordering van dierenzorg, natuurbehoud en educatie. Ga naar het "bronnencentrum" om meer te weten te komen over het gedrag van dieren en inspanningen voor natuurbehoud.

Sociale dieren en menselijke gebruiken
Sociale dieren, van insecten tot mensapen, onthullen hoe menselijke gebruiken en tradities zich ontwikkelden.

Sociale intelligentie: van brein tot cultuur
Een verzameling papers van de sprekers op de discussiebijeenkomst over 'Social intelligence: from brain to culture' zal worden gepubliceerd in een speciale uitgave van Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences

Periodiek systeem der elementen
Een interactief periodiek systeem van het Los Alamos National Laboratory. Het geeft de atoom- en massagetalen van elk bekend element, evenals geschiedenissen van hun ontdekking en hun biologische betekenis.

WebElementen
De Scholar Edition van deze site biedt een interactief periodiek systeem gekoppeld aan een schat aan informatie.

Calorische verwarring
Het fascinerende verhaal van hoe onderzoekers isotopen gebruikten om te bepalen hoe nauwkeurig proefpersonen hun voedselinname rapporteerden. Dit staat op een PBS NOVA-site.

Marie en Pierre Curie en de ontdekking van spontane radioactiviteit
Dit essay op de site van de Nobel Foundation beschrijft het onderzoek van de Curies naar radioactiviteit. Het echtpaar kreeg in 1903 de Nobelprijs voor Natuurkunde en Marie won de Nobelprijs voor Biologie in 1911.

Prachtige moleculen
De NY Hall of Science biedt deze voorbeelden van bekende organische moleculen.

Water van dichtbij bekijken
Een uitstekende introductie tot de structuur en eigenschappen van water van Northland College.

Hoe ionische verbindingen oplossen
Animatie van Northland College illustreert het oplossen van zout in water.

Waterstofbinding van water
Een animatie door John L.Giannini van St. Olaf College.

Eigenschappen van water
Tekst- en 3D-modellen gemaakt door de Academic Computing Facility van de New York University. U moet een 3D-viewer downloaden om het volledige effect te krijgen.

De biologie van water
Onderdeel van een online tutorial van de Universiteit van Arizona.

De aard van water
Van de site van Environment Canada, een uitstekende introductie tot de unieke eigenschappen van water en zijn rol in levende organismen en ecosystemen.

Waterwetenschap voor scholen
Een verzameling bronnen van de U.S. Geological Survey. De Water Basics is een goede plek om te beginnen.

pH en indicatoren
Een beknopte uitleg van de pH-schaal door Gondar Design. U zult ook hun pagina over zuren willen bezoeken.

Grote Moleculen
Een reeks interactieve meerkeuzevragen die dienen als een tutorial over organische moleculen. Dit maakt deel uit van The Biology Project aan de Universiteit van Arizona.

Vuur en specerijen
Dit hoofdartikel van de General Chemistry Online-site beschrijft hoe de vorm van organische moleculen verband houdt met onze perceptie van smaak.

Macromoleculen van het leven
Tekst en animatie door June B. Steinberg.

De biologie van koolstof
Tekst- en 3D-modellen gemaakt door de Academic Computing Facility van de New York University. U moet een 3D-viewer downloaden om het volledige effect te krijgen.

Biochemie van koolhydraten
Onderdeel van de site Medical Biochemistry. Het is enigszins technisch.

Wat is cellulose?
Hier is een geïllustreerd antwoord op General Chemistry Online van Frostburg State University. De site is doorzoekbaar en staat vol met informatie over zowel organische als anorganische moleculen.

Waarom bonen je gas geven
De site van Discovery Channel Online biedt een antwoord. Het blijkt de koolhydraten te zijn.

Biochemie van lipiden
Onderdeel van de site Medical Biochemistry.

cholesterol
Een geanimeerde les over de structuur en functie van deze bekendste sterol. Het is ontworpen als aanvulling op een leerboek over biochemie.

Cyberlipidencentrum
Het gedeelte "Beschrijving" van dit citaat beschrijft de verschillende soorten lipiden en hun biologische functies.

Suikers en vetten
Uit The Chemistry of Health, een hoofdstuk over de rol van suikers en vetten in de structuur en functie van het lichaam.

Basisprincipes van aminozuren
Een interactieve tutorial over de structuur van aminozuren en hun rol in eiwitten.

Biologie van aminozuren
Onderdeel van de site Medical Biochemistry. Zie ook Peptiden en Eiwitten op dezelfde site.

Aspartaam, een zoet smakende dipeptide
D. Eric Walters van de Finch University of Health Sciences, Chicago Medical School, legt uit hoe deze zoetstof werd ontdekt en hoe deze wordt gemetaboliseerd. Als je de Chime-plug-in hebt, bekijk dan de link naar de door Chime verbeterde site.

Eiwitten zijn de werkmoleculen van het lichaam
Uit een online boek over structurele biologie, een geïllustreerd hoofdstuk over de structuur en functie van eiwitten.

Eiwitten en Proteonomie
Multimediabronnen van de site Rediscovering Biology, een project van de Annenberg Foundation en de Corporation for Public Broadcasting.

RCSB Eiwitdatabank
geïllustreerde informatie over de structuur en functie van eiwitten. Zorg ervoor dat u de functies van "Molecuul van de maand" bekijkt.

Maakt het eten van kalkoen je slaperig?
De rol van tryptofaan en koolhydraatchemie.

Ontdek hoe eiwitten werken
Een bron van de Genetic Science Learning Center-site van het Eccles Institute of Human Genetics van de University of Utah.

Science Friday: Eiwitvouwing
Dit is een link naar een RealAudio-bestand van een Science Friday-discussie uit 1998 over de studie van eiwitvouwing en de rol van eiwitvouwing bij ziekte.

Biosfeer 2
Centrum voor onderzoek, outreach, onderwijs en levenslang leren over de aarde

Een grote levensbal
Basisprincipes van de biosfeer van Geography4Kids.com

De encyclopedie van de aarde
Online encyclopedie met informatie en links over de biosfeer.

Atlas van de biosfeer
Website over de biosfeer met een gedeelte met kaarten en een gedeelte met schema's. Het gedeelte Kaarten bevat geografisch expliciete gegevens die zijn onderverdeeld in vier algemene categorieën: mensen, landgebruik, ecosystemen en watervoorraden. Volg de menu's om uw dataset van interesse te bereiken. De sectie Schema's gaat in op de verschillende bronnenstromen en pools waaruit individuele aardse systemen bestaan.

De biosfeer van de aarde
Website beheerd door de University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), met een schat aan informatie over de biosfeer.

Zichtbare aarde: biosfeer
Basisprincipes van de biosfeer van Geography4Kids.com

Slechts één biosfeer
Actueel, gedetailleerd milieunieuws en informatie over het broeikaseffect, hernieuwbare energie, natuurbehoud, recycling en wereldwijde milieukwesties.

Biosfeer: hoe het leven het klimaat verandert
Een bespreking van klimaatveranderingen en interacties tussen de ecosystemen van de biosfeer.

Om onszelf te kennen
Informatie over het Human Genome Project: de doelen, hulpmiddelen en sociale implicaties.

Een revolutie in uitvoering: menselijke genetica en medisch onderzoek
Een online tentoonstelling van het Museum voor Medisch Onderzoek.Het behandelt fundamentele menselijke genetica, geavanceerde technologie en ethische vragen.

The Human Genome Project: onze moleculaire zelf onderzoeken
Video, animatie en een downloadbaar boekje beschrijven hoe en waarom het menselijk genoom werd gesequenced. De animatie van genmapping en sequencing is bijzonder nuttig.

Gentherapie - Project voor het menselijk genoom
Beschrijft gentherapie, hoe het werkt en andere items met betrekking tot gentherapie.

De code van het leven kraken
NOVA van PBS biedt deze site vol met interviews, interacties en informatie over het menselijk genoom.

Biotechnologie Industrie Organisatie & mdashBioethics
Een branchesite vol nieuws en factsheets over het gebruik van genetische manipulatie.

American Journal of Bio-ethics Online
Nieuws, boekbesprekingen en informatieve specials over gentechnologie en andere controversiële onderwerpen.

Gekloonde en genetisch gemodificeerde dieren
Artikel uit het Centrum voor Genetica en Samenleving.

Het volgende varkensding
Een Mother Jones-artikel over de controverse over genetisch gemanipuleerde 'Enviropigs'.

Oogst van angst
Een PBS Frontline-site over de strijd om genetisch gemodificeerd voedsel.

Jeffersons bloed
DNA-bewijs suggereert dat Thomas Jefferson ten minste één kind van de slaaf Sally Hennings verwekte. Leer alles over de wetenschap, geschiedenis en controverse op de PBS Frontline-site.

Bevalling
Verzameling van nuttige artikelen en illustraties over arbeid en bevalling van Discovery Health Channel.

American College of Obstetricians and Gynaecologists
Een professionele organisatiesite die informatieve patiëntenpamfletten en onderzoeksupdates biedt.

Foetaal Alcohol Syndroom
Persoonlijke verhalen, foto's, een factsheet en veel links naar andere sites die de risico's van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap naar voren brengen.

Mars van Dimes
De toonaangevende organisatie die zich inzet voor de preventie van geboorteafwijkingen. Het is een uitstekende bron van informatie over het krijgen van een gezonde baby.

Thalidomide Victims Association of Canada
Website van een liefdadigheidsorganisatie. Het geeft een goed historisch overzicht van het gebruik en de effecten van thalidomide, evenals informatie over het hernieuwde gebruik van dit medicijn.

thalidomide
Deze tutorial door Alex Lingham aan de Bristol University School of Chemistry behandelt de chemische structuur van thalidomide, de tragische teratogene effecten en de hernieuwde opkomst als medicijn tegen lepra en aids.

Windows op de baarmoeder
Geïllustreerde informatie over prenatale testen en monitoring van PBS's NOVA: Life's Greatest Miracle.

Nationaal Instituut voor gezondheid en ontwikkeling van kinderen
Deze overheidssite staat vol met informatie over de ontwikkeling van kinderen.

levensbloed
Een gedeelte uit The Heart: An Online Exploration van het Franklin Institute. Dit omvat de basis.

Molecuul van de maand: serumalbumine
Een Protein Data Bank-profiel van het meest overvloedige bloedeiwit.

Een samenvattende studie van bloed
Dit is een artikel uit Micscape, het tijdschrift voor amateurmicroscopen. Het is relatief jargonvrij en bevat enkele mooie microfoto's van bloedcellen.

Rood goud: het epische verhaal van bloed
Een PBS-site die is ontworpen als aanvulling op een televisieprogramma. Het is een prachtige site vol met toegankelijke tests, animaties en afbeeldingen.

Molecuul van de maand: hemoglobine
Een profiel van het belangrijkste respiratoire pigment wordt geleverd door de Protein Data Bank-site.

Levenscyclus van de erytrocyt
Een informatieve tekstpagina voor een cursus anatomie en fysiologie aan het Union County College.

Genen en bloedgroep
Een beschrijving van de rollen van de componenten van bloed en van menselijke bloedgroepen. Het wordt aangeboden door het Genetic Science Learning Center van de University of Utah.

Over bloed- en cellulaire therapieën
Informatie over wie bloed doneert, de meest voorkomende bloedgroepen in de Verenigde Staten, hoe gedoneerd bloed wordt gebruikt en screening op door bloed overgedragen ziekten. Dit staat op de site van de American Association of Blood Banks.

De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 1930
Deze pagina op de site van de Nobelstichting eert het werk van Karl Landsteiner, die in 1930 de prijs won voor de ontdekking en beschrijving van ABO-bloedgroepen.

Bloedtyperingsspel
Zet uw kennis van bloedgroepen aan het werk door dit spel te spelen op de site van de Nobel Foundation.

Molecuul van de maand: trombine
Een Protein Data Bank-profiel van dit vitale onderdeel van de stollingsroute.

Bloedstolling
Dit deel van de site Medical Biochemistry beschrijft de biochemie van hemostase tot in detail.

National Heart, Blood, Lung Institute - Bloedziekten en bronnen
Informatie over sikkelcelanemie, bloedtransfusies en meer van dit Amerikaanse overheidsinstituut.

Sikkelcelziekte Vereniging van Amerika
Een site vol met educatief en ondersteunend materiaal, een woordenlijst en toegang tot het laatste onderzoek.

Stichting Aplastische Anemie
Aplastische anemieën zijn relatief zeldzame ziekten die optreden wanneer het beenmerg stopt met het maken van voldoende gezonde rode bloedcellen. Bezoek de site van deze stichting voor meer informatie.

Leukemie Society of America
Homepage van een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor het genezen van leukemie, lymfoom, de ziekte van Hodgkin en myeloom. Hun educatieve materialen beschrijven deze ziekten en hun behandeling in detail.

KankerQuest
Een bronnensite die is ontworpen om het publiek te leren over de processen die kanker veroorzaken, evenals hoe het wordt opgespoord en behandeld.

Oncolink
Een doorzoekbare bron van kankerinformatie geleverd door het University of Pennsylvania Cancer Center.

Amerikaanse Kankervereniging
Nog een geweldige bron van informatie over kanker.

Celbiologie en kanker
Multimediabronnen van de site Rediscovering Biology, een project van de Annenberg Foundation en de Corporation for Public Broadcasting.

Molecuul van de maand: p53 Tumorsuppressor
De Protein Data Bank-site beschrijft de structuur en functie van dit belangrijke regulerende eiwit.

Nationaal kankerinstituut voor roken en kanker
Biedt vragen en antwoorden over roken en kanker.

Mayo Kliniek
Onderzoekt kanker en geeft nuttige informatie.

Medicinenet Darmkanker Informatie
Biedt multimediamateriaal over darmkanker

Oorzaken en preventie van kanker
Een document van Bruce Ames, directeur van het National Institute of Environmental Health Sciences Center. Het beschrijft hoe DNA kan worden beschadigd, hoe deze schade kan leiden tot kanker en wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen.

Chemotherapie en u Een gids voor zelfhulp tijdens de behandeling van kanker
De site van het National Cancer Institure geeft informatie over hoe om te gaan met chemotherapie.

Kanker behandelen en voorkomen met vaccins
De website van het National Cancer Institute biedt informatie over kankervaccins.

Project Zero: het project om prostaatkanker te beëindigen
Een schat aan informatie over prostaatkanker en behandelingsmogelijkheden.

Updates voor huidkanker
Uitgebreide informatie wordt verstrekt op deze site, met dank aan de American Academy of Dermatology.

Een inleiding tot huidkanker
Een Hawaiiaanse site die je zal overtuigen om je tijd in de zon te beperken, of op zijn minst een zonnebrandcrème te gebruiken. Je hebt ook toegang tot relevant nieuws en de dagelijkse UV-voorspelling voor steden in de Verenigde Staten.

Nationaal kankerinstituut voor darmkanker
Biedt een schat aan informatie over darmkanker.

Het hart en de bloedsomloop
Een historisch verslag van hoe we de menselijke bloedsomloop zijn gaan begrijpen en een bespreking van de verschillende soorten bloedsomloop bij dieren. Dit komt van de Access Excellence-site.

Cardiovasculair systeem
Onderdeel van een training ontwikkeld aan Emory University. Het is prachtig geïllustreerd.

Hart Informatiecentrum
Het Texas Heart Institute biedt informatie en interacties die betrekking hebben op de biologie van het hart en de bloedsomloop.

Het hart: een online verkenning
Een prachtige online tentoonstelling van het Franklin Institute die alle aspecten van de menselijke bloedsomloop behandelt.

Inleiding tot anatomie - bloedsomloop en bloed
Collegenota's voor een cursus van het Centre for Human Biology, University of Leeds (VK).

WISC-Online
Geanimeerd overzicht van systemische en pulmonale circulatie.

American College of Cardiology
Het American College of Cardiology is de belangrijkste beroepsorganisatie voor cardiologen. Bezoek deze site voor de klinische verklaringen en om toegang te krijgen tot de laatste informatie over cardiologisch onderzoek.

Medline Plus hoge bloeddruk
Een verzameling pamfletten, tutorials en ander materiaal van medische verenigingen van overheidsinstanties.

American Heart Association
Deze non-profit gezondheidsstichting biedt een schat aan informatie over hart- en vaatziekten en de behandeling ervan.

Vitale functies: hart- en vaatziekten begrijpen
Een online tentoonstelling van het Howard Hughes Medical Institute.

State-of-the-art in kunstmatige harten
Een Access Excellence-interview met cardiothoracaal chirurg Mehmet Oz, MD, over vooruitgang in kunstmatige harten.

Lymfestelsel
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University en is prachtig geïllustreerd.

Lymfe en immuniteit
Bespreking van het lymfestelsel en immuniteit van de faculteitspagina's van Maricopa College.

Lymfestelsel: milt en andere organen
Een gedeelte van een cursus veterinaire histologie aan het Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine.

Henrietta's Dans
Uit John's Hopkins Magazine, een uitstekend artikel over Henrietta Lacks, het belang van HeLa-cellen en de ethische vragen die worden gesteld bij de ontwikkeling van de cellijn.

Woordenlijst van genetische termen
Een prachtig geïllustreerd woordenboek met audio-uitspraken, van het National Human Genome Research Institute.

De zelfstudie over celcyclus en mitose
Deze oefening is bedoeld om u kennis te laten maken met de gebeurtenissen die plaatsvinden in de celcyclus en het proces van mitose. Dit maakt deel uit van The Biology Project, een interactieve bron voor het leren van biologie aan de Universiteit van Arizona.

Mitose
Interactieve mitose-zelfstudie

Online uienworteltips
Een online simulatie van een experiment waarbij de cellen van een wortelpunt van een ui worden onderzocht om de tijd te bepalen die in verschillende delen van de celcyclus wordt doorgebracht. Dit maakt ook deel uit van The Biology Project van de Universiteit van Arizona.

Geanimeerde celcyclus
Vanaf de Cells Alive-site toont een lusanimatie de basiscyclus en kunt u zien wat er gebeurt bij checkpoints.

Membraanstructuur:
Een pagina van een celbiologiesite door Dr. Gwen Childs van de Universiteit van Arkansas.

Galerij van membraaneiwitten
Profielen van de rollen van enkele interessante membraaneiwitten van Bill Wimley van het Tulane University Medical Center.

Zelfstudie celmembraan
Van de Biology Project-site aan de Universiteit van Arizona. Een reeks meerkeuzevragen dient als een zelfstudie die de structuur en functie van het membraan behandelt.

Het vloeistof-mozaïek membraanmodel als een wetenschappelijk feit
Op deze pagina wordt het model uitgelegd en worden de onderzoeken beschreven die tot acceptatie hebben geleid.

Nieuwe aanwijzingen over hoe RNA de kern verlaat
Een onderzoeksrapport van het Howard Hughes Medical Institute.

de kern
Een gids van het Cell Biology Program aan de University of Texas Medical Branch.

Golgi-complex: structuur en functie
Informatie van het Cell Biology Program aan de University of Texas Medical Branch.

Endoplasmatisch reticulum: structuur en functie
Een pagina van een celbiologiesite door Dr. Gwen Childs van de Universiteit van Arkansas.

Hoe de scanning elektronenmicroscoop werkt
Een presentatie van het Boston Museum of Science.

Hoe lysosomen en peroxisomen worden geproduceerd
Informatie van het Cell Biology Program aan de University of Texas Medical Branch.

Mitochondrion gereconstrueerd door elektronentomografie
Deze pagina linkt u naar QuickTime-films die het proces van elektronentomografie demonstreren en de resultaten van driedimensionale reconstructie van een mitochondrion. Het wordt geleverd door het National Center for Microscopy and Imaging Research.

Mitochondriën: architectuur dicteert functie
Een pagina van een celbiologiesite door Dr. Gwen Childs van de Universiteit van Arkansas.

Mitochondria Research Society
De Mitochondria Research Society (MRS) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van onderzoek naar de fundamentele wetenschap van mitochondriën en mitochondriale ziekten.

De geheimen van een celskelet met een resolutie van 8 Angstrom
Een rapport over hoe onderzoekers van Berkeley Lab elektronenmicroscopie gebruiken om cytoskeletcomponenten te bestuderen.

Cytoskelet-zelfstudie
Van de Universiteit van Arizona. Omvat componenten, interne beweeglijkheid, externe beweeglijkheid en een quiz.

microtubuli
Structuur en functie van microtubuli.

Warm blijven: evolutie tot redding
Mitochondriën maken niet alleen ATP, ze genereren ook warmte. Hoeveel warmte varieert en kan een aanpassing zijn aan het leven in een koel klimaat.

In een cel
Een interactieve inleiding tot de componenten van een dierlijke cel van het Genetic Science Learning Center van de University of Utah.

Binnen in de cel
Een uitstekend educatief hulpmiddel aangeboden door het National Institute of General Medical Sciences. Het bevat tekeningen, microfoto's en termen in hypertext-woordenlijsten.

Wat is een cel?
U vindt het antwoord op deze vraag en nog veel meer in deze inleiding van het National Center for Biotechnology.

Cellen Levend
Deze site behandelt alle soorten cellen. De site is rijk aan afbeeldingen en video en bevat ook links naar andere cellulaire en microbiologische informatie.

CancerQuest: celstructuur
Dit is onderdeel van een educatieve site over kanker. Het biedt een jargonvrije introductie tot een menselijke cel en zijn componenten.

Virtuele celanimatiecollectie
Een verzameling celanimaties ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met nieuwe concepten in cellulaire processen.

Prokaryoten, eukaryoten en virussen zelfstudie
Een geïllustreerde tutorial van de Universiteit van Arizona. Het behandelt de verschillen tussen deze groepen en de basisstructuur van elk.

Structuur en functie van organellen
Informatie uit het MIT Biology HyperTextBook.

Het Micropolitaanse Museum
Een prachtige collectie microfoto's ingericht als een virtueel museum. Het maakt deel uit van de site van Microscopy-UK.

Dennis Kunkel, Microscopie - Onderwijs
Microscopist Dennis Kunkel zorgt voor een prachtig educatief gedeelte vol prachtige microfoto's. Je kunt op zijn site ook zoeken naar microfoto's van bepaalde celorganellen.

Microscopie
Biedt basisinformatie over de meest gangbare microscopietechnieken.

Celbiologie Animatie
Biedt animaties van belangrijke biologische processen, overzicht van celfuncties en zijn anatomie, concept van genexpressie en het principe van evolutie.

Taaislijmziekte
Informatie uit de Merck-Manual Home Edition.

Stichting Cystic Fibrosis
Bezoek deze site om meer te weten te komen over cystische fibrose en de pogingen om een ​​behandeling voor deze ziekte te ontwikkelen.

Woordenlijst van genetische termen
Een prachtig geïllustreerd woordenboek met audio-uitspraken, van het National Human Genome Research Institute.

Karyotyperingsactiviteit
Een simulatie van menselijke karyotypering met behulp van digitale afbeeldingen van chromosomen uit werkelijke menselijke genetische studies. Het maakt deel uit van The Biology Project aan de Universiteit van Arizona.

Menselijke karyotypen voor onderwijs
Een bron geleverd door ZooWeb en het Wisconsin State Laboratory of Hygiene. Het omvat normale mannelijke en vrouwelijke karyotypen, evenals karyotypen van personen met het syndroom van Turner en met verschillende trisomieën.

NCBI-bronnen voor menselijk genoom
Benieuwd welke genen er op chromosoom 18 zitten? Bezoek deze site om "door uw genoom te bladeren" en erachter te komen.

Nieuwe methoden in karyotypering
Studenten van de Universiteit van Arizona maakten deze online presentatie over spectrale karyotypering.

Wat kunnen onze chromosomen ons vertellen?
Een pagina uit het Genetic Science Learning Center van de University of Utah en het Utah Museum of Natural History.

De betekenis van seks, genen en geslacht
Van de Howard Hughes Medical Institute BioInteractive-site, lezingen, animaties en artikelen over de evolutie van het Y-chromosoom en menselijke geslachtsbepaling.

NOVA: hoe seks wordt bepaald
Door deze interactie kun je de ontwikkeling van mannelijke en vrouwelijke embryo's volgen. Het maakt deel uit van de NOVA: Life's Greatest Miracle-site van PBS.

SRY: Geslachtsbepaling & mdashGenes and Disease & mdashNCBI Bookshelf
Analyse van individuen heeft enkele van de moleculen onthuld die betrokken zijn bij geslachtsbepaling, waaronder een genaamd SRY

Syndroom van Klinefelter: MedlinePlus
NIH-website gericht op het syndroom van Klinefelter

PBS: Neteldieren
Leer enkele interessante feiten over neteldieren en bekijk video's van neteldieren in actie. Klik op "Dieper gaan" om een ​​video te bekijken van de ontdekking van een nieuwe soort kwallen

Basisprincipes van neteldieren
Een inleiding tot neteldieren met eenvoudige figuren en een blik op de morfologie van neteldieren.

UC Berkeley: Inleiding tot neteldieren
UC Berkeley's biologiewebsite over neteldieren. Bevat informatie over neteldieren in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

Kwallen: links, info en foto's
Een informatieve website over kwallen. Bevat een blik op de opkomst van kwallen in oceanen, een galerij met kwallen en een actuele lijst met artikelen over kwallen

Koraalrif vorming
Leer meer over de drie stadia van koraalriffen, franjes, barrière en atol, en hoe elk wordt gevormd.

Oceanic Research Group: Stekelhuidigen
Inleiding tot stekelhuidigen, hun vaatstelsel, leefgebied en andere kenmerken. Bevat afbeeldingen van zeesterren, egels, zeekomkommers en verensterren.

United States Geological Survey: Zeeprik in de Grote Meren
Een blik op de invasie van de lamprei in de Grote Meren. Lees meer over hoe hun invasie ecologisch schadelijk was en wat er is gedaan om hun bevolking onder controle te houden.

UC Berkeley: Inleiding tot de chondrichthyes
Biologiewebsite van UC Berkeley over chrondrichthyes (kraakbeenvissen). Bevat informatie over chondrichthyes in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

BBC Dieren
Vind je favoriete dieren, waar en hoe ze leven, het laatste nieuws over ze en wie ze nu filmt.

Afnemende taakgroep amfibieënpopulatie
De missie van DAPTF is het vaststellen van de omvang van de achteruitgang van amfibieën en het bevorderen van middelen waarmee deze achteruitgang kan worden gestopt. Leer meer over de achteruitgang van amfibieën, de vernietiging van hun leefgebied en waarom ze ertoe doen.

Alles over reptielen
Een korte introductie tot reptielen met fotogalerijen van slangen en hagedissen. Blader door de actuele lijst met artikelen over reptielen voor meer informatie.

Het leven van zoogdieren
David Attenborough presenteert een wildlife-serie gewijd aan zoogdieren. Inclusief hoogtepunten, webcams, quizzen en videoclips.

Uw spijsverteringsstelsel en hoe het werkt
Informatie van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases van de National Institutes of Health.

Menselijke anatomie online: spijsverteringsstelsel
Een interactieve, multimediale inleiding tot het menselijke spijsverteringsstelsel.

Fundamentele fysiologie en anatomie van het spijsverteringsstelsel
Dit gedeelte uit het hypertekstboek Pathofysiologie van het spijsverteringsstelsel geeft een goed overzicht.

Spijsverteringsstelsel
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University en is prachtig geïllustreerd.

Rennen door het menselijke spijsverteringsstelsel
Een fragment uit het boek Anatomie en Fysiologie voor Dummies. Het is een goed overzicht van het spijsverteringsproces.

De Amerikaanse tandheelkundige vereniging
Deze professionele organisatie levert zowel basisinformatie als onderzoeksrapporten.

Pregastrische spijsvertering
Informatie over smaak, speeksel, kauwen en de functie van de slokdarm uit het hypertekstboek Pathofysiologie van het spijsverteringsstelsel.

Fysiologie van smaak
Een jargonvrije uitleg door Michael Berry.

Sympathische zenuwcontrole van maagmotiliteit
Sympathische zenuwcontrole van maagmotiliteit en interactie met vagale activiteit

Prikkelbare Darm Syndroom
Informatie over het prikkelbare darm syndroom van NIH

Prikkelbare darm syndroom - MayoClinic.com
Informatie over het prikkelbare darm syndroom van Mayo Clinic

Onderzoek in het nieuws: zweren
Deze pagina van de NIH Education-site beschrijft hoe onderzoekers de rol van bacteriële infectie bij pylorusulcera hebben vastgesteld.

Dunne darm
Meer uit Pathofysiologie van het spijsverteringsstelsel hypertextbook.

Molecuul van de maand: trypsine
Trypsine voert de lastige taak uit om voedingseiwitten te verteren. Dit Protein Data Bank-profiel beschrijft de structuur van trypsine en legt uit waarom het niet ook je darmwand verteert.

Vetten en oliën in menselijke voeding
Dit rapport behandelt de metabolische rol van vetten en oliën, evenals hun vertering en absorptie. Het wordt geleverd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie.

De lever: inleiding en index
Een sectie uit het Pathophysiology of the Digestive System hypertextbook van de Colorado State University.

De dikke darm
Meer uit Pathofysiologie van het spijsverteringsstelsel hypertextbook.

American Society for Gastro-intestinal Endoscopie
Biedt informatie en diensten met betrekking tot endoscopie

Controle van de spijsverteringsstelselfunctie
Dit gedeelte van het hypertekstboek Pathofysiologie van het spijsverteringsstelsel behandelt de zenuwen die het spijsverteringsstelsel innerveren en de maagmotiliteit regelen. Zie ook De maag.

Biochemie van nucleïnezuren
Onderdeel van de site Medical Biochemistry.

Het DNA-molecuul heeft de vorm van een gedraaide ladder
Een segment uit 'DNA from the Beginning', een multimedia-rijke bron van het Dolan DNA Learning Center in Cold Spring Harbor Laboratory.

De moleculen van het leven
Een interactief document geleverd door het Laboratorium voor Moleculaire Biofysica van de Universiteit van Oxford. Het beschrijft de structuur en functie van DNA en eiwitten.

Molecuul van de maand: Transfer RNA
Deze geïllustreerde "Molecuul van de maand"-functie op de Protein Data Bank-site beschrijft de structuur en functie van transfer-RNA.

Molecuul van de maand: DNA
Een geïllustreerde beschrijving van de structuur en functie van DNA, van de Protein Data Bank-website.

De structuur van het DNA-molecuul
Van Access Excellence geeft deze pagina een korte geschiedenis van de experimenten die het belang en de structuur van DNA hebben verduidelijkt. Ga voor een gedetailleerde beschrijving van de Hershey-Chase-experimenten naar Experiments that Inspire op dezelfde site.

DNA en mutaties
DNA en mutaties van UC Berkeley begrijpen

Zelfstudie over DNA-structuur
Dit is een interactieve pagina over DNA. Je kunt een DNA-molecuul laten draaien, de componenten ervan identificeren en het laten repliceren. U hebt de Chime-plug-in nodig, die beschikbaar is via een link op de site.

Het geheim van het leven
Van PBS, een bijlage bij een televisieprogramma over de ontdekking van DNA. Het bevat een video van een interview met James Watson.

DNA Interactief
Het Howard Hughes Medical Center biedt animatie van DNA en interviews met de wetenschappers die de structuur en functie ervan bestuderen.

Samenstelling van het leven
Uit de NY Times, een Flash-animatie over de rol van DNA.

Inleiding tot de DNA-structuur
Veel afbeeldingen illustreren de belangrijkste structurele kenmerken van DNA. Het materiaal wordt geleverd door het Biology Learning Center van de Universiteit van Arizona.

TIME 100: James Watson & Francis Crick
Het TIME 100-profiel van Watson en Crick

DNA-structuur en -functie
Uitstekende bespreking van DNA-structuur en -functie, met extra links

Centrum voor Kankeronderzoek: replicatie en kanker
Een onderzoek dat kijkt naar controlepunten in de celcyclus die reageren op DNA-schade en het onvermogen van kankercellen om op deze signalen te reageren.

DNA-polymerase en niet-natuurlijk DNA
Kijkt naar de nieuwe methoden die wetenschappers hebben bedacht om kunstmatige DNA-delen aan elkaar te naaien. Kom meer te weten over super-DNA dat bestaat uit niet-natuurlijke basen en mogelijk kan worden gebruikt in medische en technologische toepassingen.

DNA-replicatie
Bevat overvloedige informatie en links met betrekking tot DNA-replicatie

Celbiologie Animatie door John Kyrk
Een gedetailleerde animatie van DNA-replicatie waarmee je de stappen in je eigen tempo kunt doorlopen.

Meselson en Stahl: de kunst van DNA-replicatie
Het verhaal van de samenwerking tussen Meselson en Stahl. Kom meer te weten over de twee wetenschappers die verantwoordelijk zijn voor wat wel het mooiste experiment in de biologie wordt genoemd.

Synthetische opiaten en opioïden
Deze tentoonstelling van het Museum of Medical Research beschrijft hoe en waarom onderzoekers synthetische opiaten hebben gemaakt.

Het pad van een verslaving
Informatie van de Vereniging voor Neurowetenschappen.

Waarom kunnen de hersenen geen cocaïne schudden?
Een onderzoeksrecensie van The Scientist.

De wetenschap van verslaving
De wetenschap van verslaving van het National Institute on Drug Abuse (NIDA)

Nieuws over alcohol en verslavingen en nieuws over illegale drugs
Bevat talrijke links naar informatie over drugs en verslaving van de Medical News Today-site.

Nationaal Instituut voor Drugsmisbruik
Deze overheidswebsite biedt actuele informatie over drugsmisbruik en -verslaving.

Verslaving - Een geheel nieuwe kijk
Wat we weten over verslaving, waar de hunkeringen 'leven' in de hersenen en geest.

De grenzen van liefde
Onderzoek met muizen suggereert dat cocaïneverslaving interfereert met hormonen die betrokken zijn bij het gedrag van de moeder.

Ohio State: Oudste complexe organische moleculen geïsoleerd
Een artikel over de ontdekking van de oudste complexe organische moleculen in fossielen.

Carnegie-instituut: leren leven met zuurstof
Wetenschappers ontdekten bewijs dat microben zich 2,71 miljard jaar geleden aanpasten aan het leven met zuurstof.

vroege zuurstof
Bespreking van gestreepte ijzerformaties en zuurstof in de atmosfeer van de aarde

Caltech: vroege oceanen
Nieuw bewijs gevonden in de olievelden van Oman verklaart de evolutie van eencellige organismen tot meercellige organismen.

National Geographic: vroege leven, foto's, tijdlijn
Een blik op moderne landschappen zou ons een glimp kunnen geven van hoe de vroege aarde eruit zou kunnen zien. Inbegrepen is een diavoorstelling van enkele moderne landschappen en video's van hoe de oeraarde eruit zou kunnen hebben gezien.

2 miljard jaar oud 'venster' naar het verleden van de planeet gevonden
Gestreepte rotslagen duiden op vroegere klimaatomstandigheden

De eerste 3,7 miljard jaar van de aarde
Lezing over de vroege geschiedenis van de aarde

ecosystemen
Ecosystemen en biomen op onze planeet.

Bedreigde ecosystemen
Onderwijsactiviteiten en leermiddelen van Scholastic

Millennium Ecosysteem Beoordeling
De Millennium Ecosystem Assessment beoordeelde de gevolgen van ecosysteemveranderingen voor het menselijk welzijn.

Nature Conservancy News Room &ndash The Millennium Ecosystem Assessment
Nature Conservancy persbericht over de Millennium Ecosystem Assessment, met tal van links

Biomen en ecosystemen
Multimediatour door biomen en ecosystemen

Milieubiologie Sequentie & ndash Ecosystemen
Marietta College webpagina over milieubiologie en ecosystemen

Endocrien systeem
Dit is onderdeel van een trainingsprogramma ontwikkeld aan Emory University. Gebruik de links bovenaan om dieper op het onderwerp in te gaan. De hyperteksttermen linken naar definities.

Pathofysiologie van het endocriene systeem
Bezoek deze site voor informatie over de mechanismen van hormoonwerking en over specifieke klieren. Dit maakt deel uit van een biomedisch hypertextbook van de Colorado State University.

Endocrien systeem
Dit gedeelte van Human Anatomy Online beschrijft de belangrijkste endocriene klieren en hun functies. Het geeft een goed inleidend overzicht.

De endocriene samenleving
Bezoek deze professionele verenigingssite om meer te weten te komen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van endocrinologie.

Molecuul van de maand: oestrogeenreceptor
Oestrogeen is een steroïde hormoon en dit artikel in de Protein Data Bank beschrijft hoe de effecten van het hormoon worden gemedieerd door de receptor in de kern.

Martin Rodbell: ontdekken hoe cellen reageren op signalen
Een online tentoonstelling van NIH's Museum of Medical Research. Rodbell ontdekte dat de berichten van peptidehormonen worden getransduceerd.

Hypothalamus en hypofyse
Een sectie van de site Pathofysiologie van het Endocriene Systeem.

Molecuul van de maand: groeihormoon
Bezoek deze site om meer te weten te komen over de structuur van dit belangrijke hormoon en hoe het interageert met receptoren op celmembranen.

acromegalie
Uitgebreide informatie over deze hypofysestoornis waarbij een teveel aan somatotropine wordt geproduceerd. Het wordt geleverd door het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease.

Tabel met hormonen bij gewervelde dieren
De structuur en functie van de verschillende hormonen komen uitgebreid aan bod op dit deel van de site Medical Biochemistry.

Storing in het stresssysteem kan leiden tot ernstige levensbedreigende ziekten
Deze achtergrondinformatie van de NIH legt uit hoe stress normale hormonale feedbacksystemen kan veranderen.

NRDC: hormoonontregelaars
Discussie National Resources Defense Council over hormoonontregelaars

Amerikaanse schildkliervereniging
Deze site biedt patiënteninformatie, richtlijnen voor artsen en een onderzoeksgedeelte over schildklieraandoeningen.

Schildklieraandoeningen
Uitgebreide en actuele informatie over hormoonstoornissen van The Diabetes and Hormone Center of the Pacific.

National Adrenal Diseases Foundation
Deze non-profitorganisatie geeft informatie over ziekten van de bijnieren en het laatste onderzoek naar hun behandeling.

Is diabetes een volksgezondheidsstoornis?
Artikel uit het tijdschrift US National Library of Medicine.

Amerikaanse Diabetes Vereniging
Deze non-profit gezondheidsorganisatie biedt diabetesonderzoek, informatie en belangenbehartiging.

De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 1986
Deze pagina op de site van het Nobelinstituut eert Stanley Cohen en Rita Levi-Montalcini voor hun ontdekkingen van groeifactoren. Het persbericht vat hun onderzoek samen.

Melatonine
Een tutorial met een 3D-model van het molecuul (je hebt de Chime-plug-in nodig). Het is gemaakt door Salinthip Thipayang aan het Imperial College, Londen, VK.

Hormooncontrole: de hypothalamus
Een pagina van de Brain Tours op de Psycheducation.org site.

Oestrogeen dominantie
Bespreking van oestrogeendominantie

Bewijs ter ondersteuning van biologische evolutie
Een hoofdstuk uit de online versie van 'Evolution and Creationism' van de National Academy of Sciences.

Fossiele paarden in de hyperruimte
Een geweldige virtuele tentoonstelling over het fossielenarchief van paarden, van het Florida Museum.

Evolutie en het fossielenbestand
Een uitgebreide online brochure van het American Geological Institute.

Tentoonstelling van gewervelde vluchten
Een tentoonstelling van het Berkeley Museum of Paleontology van de University of California. Het geeft een voorbeeld van convergente evolutie onder de pterosauriërs (uitgestorven reptielen), vogels en vleermuizen.

Het beest van Bodin Moor
Een interactieve oefening waarin je vergelijkende anatomie moet gebruiken om de identiteit van een mysterieus beest te bepalen.

De embryonale dierentuin
Vanaf deze pagina kunt u video's downloaden en vergelijken van "morphing" embryo's van varkens, mensen, kuikens en vissen. Ze komen uit de NOVA-special "Odyssey of Life".

Bewijs voor evolutie: de oorsprong van walvissen
Het verhaal over de oorsprong van walvissen is een van de meest fascinerende verhalen van de evolutie en een van de beste voorbeelden die wetenschappers hebben van natuurlijke selectie.

Evolutie en fylogenetica
Tekst, animatie en afbeeldingen beschrijven de moleculaire benadering om evolutionaire relaties te begrijpen. Deze bron is gemaakt door de Annenberg Foundation en de Corporation for Public Broadcasting.

Malaria, algen, amoeben en u: eukaryote relaties ontrafelen
Een artikel van Actionbioscience.org over hoe nieuwe ontdekkingen ons begrip van de relaties tussen eukaryoten veranderen.

Aarde aan de rand
Bill Moyers en PBS kijken naar de toestand van de vijf ecosystemen waarvan al het leven het meest afhankelijk is: zoetwater, landbouw, bossen, graslanden en kustecosystemen.

Het zesde uitsterven
Een artikel van Niles Eldredge, Ph.D., op de site Actionbioscience.org.

PBS Evolution-bibliotheek
PBS-website met talrijke links over evolutie

Een geschiedenis van evolutionair denken
Profielen van wetenschappers en denkers die hebben bijgedragen aan ons begrip van evolutie.

Een chronologie van evolutie
Uit Access Excellence, een nuttige tijdlijn van de ontdekkingen die hebben geleid tot het moderne begrip van evolutie.

De Darwin-Wallace 1858 Paper
Het papier en andere interessante gerelateerde documenten worden geleverd door de Universiteit van Maryland.

Ernst Mayr: Genetica en soortvorming
MAYR, GENETICA EN SPECIATIE VOOR 1950

Songbird laat zien hoe evolutie werkt
Een BBC News-functie over soortvorming bij grasmussen.

American Dietetic Association
Een schat aan informatie over voeding en voeding, maar ook loopbaanadvies voor potentiële diëtisten.

USDA Voedsel- en voedingsinformatie
Bezoek deze site van de Amerikaanse overheid voor voedingsrichtlijnen, boekjes over voedselpiramides en veel extra openbaar onderwijsmateriaal, gerangschikt op onderwerp.

Vegetarische voeding
Een verzameling links samengesteld door de USDA.

Internationaal onderzoeksinstituut voor voedselbeleid
IFPRI's 2020-visie om alle mensen voldoende en voedzaam voedsel te bieden.

VN Voedsel- en Landbouworganisatie
Een allegaartje aan informatie over de wereldvoedselsituatie. De site bevat documenten, databases en nieuws.

Ondervoeding
Een blik op de fysiologie en effecten van ondervoeding door kinderarts op de e-Medicine site.

Het raadsel van vitamine D ontrafelen
Van de National Academy of Sciences, het verhaal van hoe wetenschappers leerden rachitis te bestrijden en de rol van vitamine D bij het beheersen van het calciumgehalte in het lichaam gingen begrijpen.

De moordenaar in je tuin
De Audubon Magazine-gids voor het gebruik van pesticiden thuis.

Vitamines en mineralen
Een verzameling links samengesteld door de USDA.

De biologie van obesitas
Vanuit het gedeelte van de Howard Hughes Medical Institute-site kunt u een link naar een RealVideo-presentatie over obesitas door Dr. Jeffrey Friedman, die de rol van lepin bestudeert, maken.

Obesitas kan je hart breken
Een Why Files-functie legt de gezondheidsrisico's van obesitas uit.

Brandsnelheid
Ontdek hoeveel calorieën je verbrandt tijdens een sessie boogschieten, hardlopen of een andere activiteit. De rekenmachine wordt geleverd door Discovery Health Channel.

Health Weight Planner (BMI-calculator)
Een hulpmiddel van de Mayo Clinic voor degenen die willen afvallen.

Amerikaanse EPA-bestrijdingsprogramma's
Deze site van de Amerikaanse overheid bevat informatie voor professionals op het gebied van ongediertebestrijding en het grote publiek. De sectie "Betrokkene" is een goede plek om te beginnen.

Fruitfeiten
Een lijst van fruit en hun eigenschappen. Klik gewoon op het fruit waarover u meer wilt weten.

Belangrijkste soorten fruit
Een overzicht van de verschillende soorten fruit en hun kenmerken. Inclusief bijbehorende tekeningen.

USDA: Hoe vers fruit te kopen?
De USDA-gids voor het kopen van vers fruit. Bespreekt gezondheid, voedingswaarde, etikettering en kwaliteit. Inclusief advies voor verschillende fruitsoorten.

UC Berkeley: naar schimmels
Biologiewebsite van UC Berkeley over schimmels. Bevat informatie over schimmels in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

Een overzicht van schimmels en hun toepassingen
Een blik op de verschillende soorten schimmels met veel bijbehorende foto's. Bevat ook informatie over helende paddenstoelen, hallucinogene paddenstoelen en de truffel.

Truffels: schat in de grond
Truffels, de heerlijke maar dure paddenstoel. Leer hoe truffelboeren deze schatten vinden.

Fungi Perfecti: een biografie van Paul Stamets
Paul Stamets is al meer dan dertig jaar een toegewijd mycoloog

Eetbare Paddestoelen
De website van de Mushroom Council die eetbare paddestoelen en hun voedingswaarde promoot. Klik op "Verzorging en behandeling" om meer te weten te komen over veiligheidsmaatregelen voor het omgaan met paddenstoelen.

Schimmelinfecties
Informatie over schimmelinfecties, symptomen, diagnose en klinische onderzoeken. Bevat het laatste nieuws over schimmelinfecties.

Variaties op de eerste genetische wet van Mendel
Informatie voor een cursus Intermediate Genetics aan de North Dakota State University in Fargo.

Sikkelcelanemie
Volledige informatie over sikkelcelanemie van de National Library of Medicine.

Zelfstudie Bloedgroepen
Een tutorial van The Biology Project aan de Universiteit van Arizona.

Pleiotrope effecten en dodelijke genen
Informatie van Intermediate Genetics aan de North Dakota State University in Fargo.

Kwantitatieve genetica
Informatie over continue variatie en de oorzaken ervan, van Intermediate Genetics aan de North Dakota State University in Fargo.

Samenvatting van genregulatie bij eukaryoten
Ontdek hoe DNA-transcriptie wordt gereguleerd. Deze site behandelt introns, exons, promotors en bevat nuttige cijfers.

Gencontrole
Dit artikel belicht onderzoek naar de specifieke triggers van DNA-herstel. Dit onderzoek zou kunnen leiden tot medicijnen die het DNA-herstel kunnen stimuleren en kanker kunnen helpen voorkomen.

BBC-nieuws: Heroverweging van junk-DNA
Een rapport over hoe 'junk'-DNA, of DNA dat nergens voor codeert, eigenlijk een heel belangrijke functie zou kunnen hebben.

Dartmouth College: een videodemonstratie van hoe het lac-operon werkt
Bekijk een stapsgewijze videodemonstratie van het Lactose-operon in een E-coli-cel.

HIV-medicijn remt protease
Een blik op de resistentie van HIV tegen geneesmiddelen die protease remmen. Een nieuwe studie waarin wordt gekeken naar hoe het virus resistentie ontwikkelt tegen proteaseremmers, kan helpen in de strijd voor betere hiv-medicijnen.

Gentherapie samenvatting
De website van het Amerikaanse ministerie van Energie, Office of Science, geeft een uitgebreid overzicht van gentherapie en bespreekt recente ontwikkelingen in onderzoek naar gentherapie. Ook wordt er gesproken over ethische kwesties rond gentherapie en informatie over het Human Genome Project.

American Society of gentherapie
De ASGT-website biedt een definitie van gentherapie en haar toepassingen, evenals de missie van de ASGT ter bevordering van gentherapie-onderzoek. Op deze webpagina vindt u een lange lijst van recent gepubliceerde nieuwsartikelen over gentherapie.

National Cancer Institute: gentherapie en kanker
Een Q&A over gentherapie voor kanker. Bespreekt de toepassing van gentherapie op kanker, de virussen die bij gentherapie worden gebruikt en de risico's van behandeling.

Het overzicht van gentherapie van de Universiteit van Utah met interactieve animaties
Het overzicht van gentherapie van de Universiteit van Utah met interactieve animaties. Zie gentherapie in actie in een case study van Cystic Fibrosis.

De glimmende belofte van gentherapie
Een artikel over het begin van gentherapie en de opkomst ervan als een mogelijke behandeling voor de meest verschrikkelijke menselijke ziekten.

MendelWeb
Mendels paper "Experimenten in planthybridisatie" is nu beschikbaar op het web. (Het is in het Engels, hoewel de originele Duitse versie ook beschikbaar is.) MendelWeb heeft ook enkele discussievragen en hoopt huiswerkopdrachten te hebben op basis van het klassieke papier.

Woordenlijst van genetische termen
Een prachtig geïllustreerd woordenboek met audio-uitspraken, van het National Human Genome Research Institute.

De eerste wet van Mendel
Informatie voor een cursus Intermediate Genetics aan de North Dakota State University in Fargo.

Punnett-pleinen
Een interactieve interface om genetische kansen te achterhalen met behulp van Punnett-vierkanten

De tweede wet van Mendel
Informatie voor een cursus Intermediate Genetics aan de North Dakota State University in Fargo.

Dihybrid Cross-probleemset
Interactieve problemen die dienen als een tutorial. Dit maakt deel uit van The Biology Project van de Universiteit van Arizona.

Koppeling
Geïllustreerde aantekeningen van een medische opleiding in het Verenigd Koninkrijk.

Gentesten begrijpen
Een publicatie van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services waarin basisgenetica, genetische tests, het verband tussen genen en kanker, enz.

Beyond Discovery: het pad van onderzoek naar menselijk voordeel
Van de site van de National Academy of Science, een uitstekende serie artikelen over gentesten.

Mendeliaanse wetten zijn van toepassing op mensen
Hemofilie wordt gebruikt om het concept van stambomen en menselijke genetische analyse in dit deel van de DNA From the Beginning-site te introduceren. Het omvat animatie en video-interviews.

Launchpad voor menselijk chromosoom
Een bron van links naar genetische informatie, geordend per chromosoom. Het wordt geleverd door Oakridge National Laboratory.

Problemen met kleurenblindheid
Een opgavenset is gebaseerd op een vraag van een vrouw die rood-groen kleurenblind is. Ze wilde weten hoe ze haar kleurenblindheid had geërfd. Dit maakt deel uit van de sectie Humane Biologie van The Biology Project.

Database voor menselijke genmutaties
Deze doorzoekbare database laat zien welke genen zijn gekoppeld aan een bepaalde ziekte en geeft verwijzingen naar het tijdschrift waarin elke link voor het eerst werd gerapporteerd.

Online Mendeliaanse erfenis in Man
Hoewel deze enorme doorzoekbare database voornamelijk door onderzoekers wordt gebruikt, kunt u deze gebruiken om beschrijvingen en referenties te vinden voor elke menselijke ziekte met een bekende genetische link.

Homepage van fenylketonurie
Een bron voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de screening en behandeling van PKU. Deze autosomaal recessieve stofwisselingsziekte kan leiden tot mentale retardatie als het niet vroeg wordt opgemerkt, maar het is behandelbaar en wordt vaak gescreend bij de geboorte. Als je daar toch bent, ga dan naar "De ontdekking van PKU" voor het fascinerende verhaal van de ontdekking van PKU.

Nationale organisatie voor albinisme en hyperpigmentatie
Hier is veel informatie over menselijk albinisme, een autosomaal recessieve aandoening. Hun "rapport"-sectie is bijzonder nuttig.

Huntington's Disease Society of America
Nationale non-profitorganisatie geeft informatie over deze dodelijke autosomaal dominante aandoening die zich manifesteert op middelbare leeftijd.

Een stamboom van hemofilie in de koninklijke families van Europa
Gedetailleerde uitleg van hemofilie op basis van de stamboomanalyse van de koninklijke familie.

Genetische Pathologie Galerij
Deze site toont karyotypen van verschillende menselijke chromosoomafwijkingen.

Chromosoomverwijderingsbereik
Een reeks aantekeningen van een steungroep voor gezinnen die te maken hebben met chromosoomafwijkingen. Het biedt uitstekende geïllustreerde beschrijvingen van chromosomen en de afwijkingen die kunnen optreden.

Kwetsbare X
Informatie van de Society for Neuroscience over hoe Fragile X het zenuwstelsel beïnvloedt.

Onderzoeksstichting FRAXA
Een pagina gewijd aan het Fragile X-syndroom, een verdubbeling die de belangrijkste oorzaak is van erfelijke mentale retardatie. Er is een fotogalerij van kinderen met het syndroom, evenals informatie over de oorzaak en over de diagnostische tests en behandelingen die momenteel beschikbaar zijn.

Nationale Vereniging voor Downsyndroom
De NDSS ondersteunt onderzoek en werkt aan het vergroten van het publieke bewustzijn over het syndroom van Down. De site biedt basiseducatief materiaal, onderzoeksrapporten en verwijzingsdiensten.

Turner Syndroom Society
TSS is een non-profitorganisatie die is opgericht om medisch onderzoek, de verspreiding van state-of-the-art informatie over het syndroom van Turner en sociale ondersteuningsdiensten aan individuen, gezinnen, artsen en het grote publiek aan te moedigen.

Beperking Enzymen Achtergrondpapier
Een Access Excellence-pagina die deze verbazingwekkende moleculaire schaar tot in detail behandelt.

Molecuul van de maand: restrictie-enzymen
Geïllustreerde informatie over de structuur en functie van restrictie-enzymen, van de Protein Data Bank-site.

Moleculaire genetica: het samenvoegen
Een inleiding van het National Center for Biotechnology Information. Het omvat DNA-isolatie, klonen, PCR, sequencing en meer.

Wat is in vredesnaam PCR?
Een simpele uitleg gericht op het publiek. Het is een van een serie artikelen van John Brown aan de Universiteit van Kansas.

Polymerasekettingreactie
PCR-basisprincipes van het Dolan DNA Learning Center.

Huidige sequencing-technologieën
Informatie uit de Primer on Molecular Genetics.

Gelelektroforese
Gelelektroforese wordt gebruikt om verschillen in de lengte van DNA-moleculen op te sporen. Deze interactieve animatie op de site van het Genetic Science Learning Center laat je zien hoe het moet.

Ohio State University: Gymnospermen
Een inleiding tot naaktzadigen: ginkgo's, palmvarens en dennen

De Gymnosperm-database
Een bron van informatie over gymnospermen. Klik op de plattegrond en kies tussen palmvarens, ginkgo's, coniferen en gnetofyten.

UC Berkeley: Inleiding tot de Cycaden
UC Berkeley's biologiewebsite over cycads. Bevat informatie over cycads tijdens de Jura-periode, hun levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

Palm and Cycad Association of Australia
Artikelen over cycads en links voor verschillende geslachten van cycads.

Gymnosperms.org
Een lijst van gnetofoor families en geslachten. Blader door de foto's om te zien hoe de verschillende geslachten eruit zien.

Kruiden in één oogopslag: ginkgo's
Een inleiding tot ginkgo's en het medicinale gebruik ervan.

Fysiologische homeostase
Een reeks pagina's ontworpen om het concept uit te leggen aan een leek. Dit is onderdeel van de Biologie Online-site.

Van pools, balans, evenwicht en homeostase
Inleidend gedeelte voor een online cursus fysiologie van de Universiteit van Vermont.

Splitsing - Hoe worden de bouwstenen van het embryo geproduceerd?
Dit is een van de vele informatieve artikelen van Dynamic Development van de University of Calgary.

Van sperma en ei tot embryo
Gedetailleerde informatie over bemesting en ontwikkeling van Dynamic Development van de University of Calgary.

De dunne blauwe lijn
Een online tentoonstelling van het National Institute of Health over de geschiedenis van zwangerschapstesten.

HCG-zwangerschapstest
Een animatie die is gemaakt bij een leerboek over immunologie, illustreert hoe antilichamen worden gebruikt om te testen op een hormoon dat tijdens de zwangerschap wordt gesynthetiseerd.

Het zichtbare embryo
Een mediarijke tutorial over de eerste vier weken van menselijke ontwikkeling, van de Universiteit van Californië in San Francisco.

Overzicht embryo-ontwikkeling
Op deze site van het University of Pennsylvania Health System kun je de menselijke ontwikkeling vanaf de conceptie tot week 38 bekijken, hetzij als een reeks stilstaande beelden, hetzij als een film. Het geeft ook informatie over wat elk stadium kenmerkt en links naar pagina's over oog- en oorontwikkeling.

Embryobeelden
Scannen van EM-beelden en diagrammen van normale en abnormale ontwikkeling bij muizen en mensen.

Zwangerschap van week tot week
Een gedeelte van de Pregnancy.about.com-site.

Medline Plus Foetale Ontwikkeling
Een pagina uit de MEDLINEplus Medical Encyclopedia. Het beschrijft de ontwikkeling van week tot week. Hypertekstlinks gaan naar aanvullende informatie en naar afbeeldingen.

Klonen raadsel
De Why Files-site behandelt het probleem van het klonen van mensen.

De wortels van veroudering
Een artikel uit het tijdschrift Life Extension over een onderzoek naar veroudering en de laatste onderzoeksrapporten.

Bevat chromosoom 4 het geheim van de menselijke levensduur?
Een onderzoeksrapport van het Howard Hughes Medical Institute.

Nationaal Instituut voor Veroudering
Informatie bevat veel online pamfletten over de oorzaken en gezondheidseffecten van veroudering.

Voorbij de mythen van veroudering
Een artikel uit de Harvard Public Health Review over hoe levensverwachting en kwaliteit van leven de levensverwachting en kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden.

Noord-Amerikaanse Menopauze Society
Website van een wetenschappelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de gezondheid van vrouwen tijdens de middelbare leeftijd en daarna door inzicht te krijgen in de menopauze.

Het geheime leven van de hersenen: ouder wordende hersenen
Onderdeel van de PBS-site voor de serie 'Secrets of the Brain'. Deze aflevering gaat over de ziekte van Alzheimer en normale veroudering.

Mens worden
Nieuws, multimedia en meer bieden een reis door het verhaal van de menselijke evolutie.

Biologie herontdekken: menselijke evolutie
Multimediabronnen van de site Rediscovering Biology, een project van de Annenberg Foundation en de Corporation for Public Broadcasting.

Menselijke evolutie
Een hoofdstuk uit de online versie van 'Evolution and Creationism' van de National Academy of Sciences.

Menselijke evolutie: fossiel bewijs in 3D
Draaibare afbeeldingen van menselijke fossielen, van de Universiteit van Californië, Santa Barbara.

Smithsonian Institution Human Origins-programma
Informatie over lopend onderzoek, een 'rondleiding' langs menselijke voorouders en een gedeelte 'vraag een onderzoeker'.

Oorsprong van de moderne mens
Interview met evolutiebioloog Douglas J. Futuyma.

Globio
Lopend programma om de vroegere, huidige en toekomstige effecten van menselijke activiteiten op de biosfeer in kaart te brengen

Klimaatverandering
Informatie over klimaatverandering van de Amerikaanse EPA

Opwarming van de aarde: vroege waarschuwingssignalen
Kaart illustreert de lokale gevolgen van de opwarming van de aarde.

Menselijke anatomie online: mannelijk voortplantingssysteem
Beweeg de muis over de delen van het mannelijke voortplantingssysteem om hun functies te leren.

Mannelijk voortplantingssysteem
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University en is prachtig geïllustreerd.

Beelden van de Sperm&mdashVan Leeuwenhoek en Homunculi
Bezoek deze pagina voor een historisch perspectief op ons begrip van sperma en spermatogenese.

Projectbewust
Deze website geeft informatie over de symptomen van de menopauze en de verschillende therapieën die deze kunnen verlichten.

Menselijke anatomie online: vrouwelijke reproductieve functie
Beweeg de muis over de delen van het vrouwelijke voortplantingssysteem voor korte beschrijvingen van hun functies.

Vrouwelijk voortplantingssysteem
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University en is prachtig geïllustreerd.

De ovarium- en baarmoedercycli
Animaties laten zien hoe eicellen zich ontwikkelen en de cyclische veranderingen in de baarmoeder.

Bevruchting
Geeft informatie over de gebeurtenissen die tot bevruchting leiden.

Anatomie van de penis, mechanica van geslachtsgemeenschap
Gedetailleerde uitleg over de mechanica van geslachtsgemeenschap bij mannen met illustraties.

FDA anticonceptiegids
Beschrijvingen van anticonceptiemethoden en mislukkingspercentages uit klinische onderzoeken worden verstrekt door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Problemen met anticonceptie
Een tutorialquiz van The Biology Project aan de Universiteit van Arizona.

Een patiëntengids voor mannelijke onvruchtbaarheid
Dit gedeelte van de site van het Atlanta Reproductive Health Center geeft een gedetailleerde beschrijving van de mannelijke reproductieve fysiologie, inclusief de rol van hormonen. (Zie het gedeelte met de titel "Mannelijke voortplantingsfysiologie", onder het gedeelte over de beoordeling van mannelijke vruchtbaarheid.)

Science Friday - Vruchtbaarheidsbehandelingen/meerlinggeboorten
Bezoek deze pagina om een ​​RealAudio-bestand te downloaden van een National Public Radio-discussie over de wetenschap en ethiek van nieuwe reproductietechnologieën.

Oplossen: de National Infertility Association
Een organisatie die voorlichting en belangenbehartiging biedt aan mensen die te maken hebben met onvruchtbaarheid.

Baby's maken
Deze PBS Frontline-site bevat interviews met vruchtbaarheidsexperts en video van twee hightech procedures.

De waarheid over impotentie
Een PBS NOVA-site biedt gedrukte informatie over deze veel voorkomende storing van het mannelijke voortplantingssysteem en de verschillende behandelingsopties.

Vaccinatie, vaccins en biologische geneesmiddelen
De Wereldgezondheidsorganisatie biedt deze uitgebreide bron.

Edward Jenner en de ontdekking van vaccinatie
Een tentoonstelling van de Universiteit van South Carolina.

Molecuul van de maand: Lysozyme
Geïllustreerde informatie over de structuur en functie van lysozym, van de Protein Data Bank-website.

Aangeboren (niet-specifieke) immuniteit
Een sectie van Microbiology and Immunology Online van het University of South Carolina Medical Center.

Aanvulling
Een sectie van Microbiology and Immunology Online van het University of South Carolina Medical Center.

Anatomie van een splinter
Een multimediale uitleg van de ontstekingsreactie van de Cells Alive-site.

Het lichaam van binnenuit verdedigen
Onderdeel van het BioInteractive Museum van het Howard Hughes Medical Institute.

Het immuunsysteem begrijpen
Patiëntinformatie van het National Cancer Institute.

Molecuul van de maand: antilichamen
Geïllustreerde informatie over de structuur en functie van antilichamen, van de Protein Data Bank-website.

Hoe lymfocyten antilichamen produceren?
Van de Cells Alive-site bevat deze pagina een microfoto, tekstuitleg en animatie van de productie van antilichamen.

Wat is in vredesnaam een ​​antilichaam?
Hier vind je een toegankelijk antwoord.

Het immuunsysteem begrijpen
Informatie van het National Cancer Institute over het immuunsysteem.

Het immuunsysteem
Inleidend overzicht van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Wat is in vredesnaam een ​​MHC-molecuul?
Een eenvoudige tekstinleiding tot de rol van MHC-moleculen en de betekenis van histocompatibiliteit.

Immunoglobulinen: structuur en functie
Een sectie van Microbiology and Immunology Online van het University of South Carolina Medical Center.

Een leger van T-cellen klonen voor immuunafweer
Een zeer technische animatie van het Howard Hughes Medical Institute.

Cellulaire immuniteit
Animatie over cellulaire immuniteit

De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 1996
Deze pagina op de site van het Nobelinstituut eert Peter C. Doherty en Rolf M. Zinkernagel, die aantoonden dat T-cellen reageren op een combinatie van MHC-markers en vreemd antigeen.

De cytotoxische T-lymfocyt
Deze pagina op de Cells Alive-site biedt een geweldige film van een cytotoxische T-lymfocyt die een met een virus geïnfecteerde cel aanvalt en doodt. Zie ook Apoptosis: Dance of Death op dezelfde site.

De Vaccinpagina
Nieuws over vaccins en een geannoteerde database van vaccinbronnen op internet.

Immunisatie
Een sectie van Microbiology and Immunology Online van het University of South Carolina Medical Center.

Griepprik
De American Academy of Family Physicians geeft informatie over de risico's en voordelen van griepprikken.

Terug vechten
Een interactief spel laat je kennismaken met de werking van het immuunsysteem. Gebruik de Help Me-knop om de instructies te krijgen en vecht dan tegen dat virus! Dit wordt geleverd door de NOVA-serie van PBS.

Wat is in vredesnaam een ​​allergie?
Een inleidend artikel van de Bugs in the News-site.

American Academy of Allergy, Astma en Immunology
Deze site van de medische organisatie biedt onderzoeksnieuws en een patiënten-/openbaar informatiecentrum met brochures over allergie, astma en aanverwante onderwerpen.

Poison Ivy: een overdreven immuunrespons op niet veel
De reactie op Poison Ivy wordt gebruikt om verschillende immuunprocessen te verklaren. Van de Universiteit van Massachusetts in Amherst.

Primaire immunodeficiëntie
Deze brochure van het National Institute of Child Health and Development beschrijft het normale immuunsysteem en de genetica, symptomen en behandeling van PI.

AIDS, HIV en het immuunsysteem
Een goede tekstinleiding over aids en hoe het het immuunsysteem beïnvloedt, van de Bugs in the News-site.

Molecuul van de maand: Caspases
Capsases zijn eiwit-snijdende enzymen die tijdens apoptose in actie komen.

Xenotransplantatie
Voor- en nadelen van het gebruik van dierlijke organen om mensenlevens te redden.

Harttransplantatie
Laatste nieuws en informatie over harttransplantatie van de National Institutes of Health.

Opkomende infectieziekte
Animatie, afbeeldingen en video van Rediscovering Biology, een project van de Annenberg Foundation en de Corporation for Public Broadcasting.

NOVA: BioTerror
PBS's NOVA online geeft een overzicht van het verleden - en de zich ontvouwende - geschiedenis van biooorlogvoering en bioterrorisme.

Slecht bugboek
De Food and Drug Administration biedt deze gids voor door voedsel overgedragen pathogenen en natuurlijke toxines.

centrum voor ziektecontrole en Preventie
Online bron voor geloofwaardige gezondheidsinformatie

Het grote prentenboek van virussen
Afbeeldingen en informatie over virussen, van Tulane University.

Instituut voor Moleculaire Virologie
Bevat een profiel "Virus van de maand", nieuws over virussen en computermodellen en animatie van virussen. Het is van de Universiteit van Wisconsin.

Een elektronische inleiding tot moleculaire virologie
Een tutorial van de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika. Het behandelt zowel de basis als de meer esoterische details.

Mad Cow komt naar de stad
Van de Why Files-site, een overzicht van wat er bekend is over prionziekten en een beoordeling van de nieuwste dreiging in de Verenigde Staten.

Microben: wat ze doen en hoe antibiotica ze veranderen?
De auteur stelt dat antibiotica en antibacteriële middelen microben taaier maken.

Intieme vreemden: ongezien leven op aarde
Een PBS-site over de systematiek, het ecologische belang en de gevaren van microben.

Inleiding tot de bacteriële structuur
Materiaal uit een online leerboek van de Universiteit van Wisconsin-Madison.

Infectieziekte-animaties
Van Howard Hughes Medical Institute, animatie van infectie en vermenigvuldiging door E.coli en Salmonella, en van bacteriële conjugatie.

Bacterieel delen en vermenigvuldigen
Informatie en een filmpje over bacteriegroei en zijn grenzen. Het komt van de geweldige Cells Alive-site.

Laboratorium voor Moleculaire Parasitologie
Informatie en een video van trypanosomen van dit lab aan de Rockefeller University.

Informatie over parasitaire ziekten
Deze site van de Amerikaanse overheid biedt een schat aan informatie over ziekten die door protistanen worden veroorzaakt.

Malaria Stichting Internationaal
Deze non-profitorganisatie biedt reisadviezen, informatie over malariaprojecten en veel links.

HIV in actie
Animatie gemaakt door een neurobioloog en aids-onderzoeker aan de University of Iowa College of Medicine. Het staat op de NOVA-site van PBS.

Humaan immunodeficiëntievirus (hiv) infectie
Een pagina van de Cells Alive-site die stap voor stap het infectiemechanisme uitlegt.

HIV-kennisbank
Een uitgebreid, online leerboek over hiv-ziekte van de University of California San Francisco en het San Francisco General Hospital.

Wereld Aids Dag Fotogalerij
Dit foto-essay van de Wereldbankgroep geeft een menselijk gezicht aan de Afrikaanse aids-epidemie.

De verspreiding van HIV simuleren
Dit "weblab" van het Biology Project van de Universiteit van Arizona simuleert de mogelijke verspreiding van HIV door een populatie.

FamilyDoctor.org: Seksueel overdraagbare aandoeningen
Een verzameling pamfletten en andere leermiddelen van de American Academy of Family Physicians.

SOA-preventie
De afdeling seksueel overdraagbare aandoeningen van de CDC.

Seksueel overdraagbare aandoeningen Probleemset
Een tutorialquiz van The Biology Project aan de Universiteit van Arizona.

Geheimen van de Doden: Het Syfilis Enigma
Van PBS, een bijlage bij een televisieprogramma over het ontstaan ​​en de verspreiding van syfilis.

Genitale wratten
Een pamflet van de American Academy of Dermatology met enkele grafische afbeeldingen.

Schaamluis
Foto's en informatie van medische verenigingen en overheidsinstanties. Op deze site staat ook informatie over de meeste andere soa's.

Influenza-pandemie
De website van CDC geeft een overzicht van de fasen van de grieppandemie.

Site gewijd aan het omgaan met schorpioenen
Interesse om een ​​schorpioen als huisdier te houden? Leer meer over wat schorpioenen eten, hoe je hun natuurlijke habitat kunt nabootsen en hoe je met een schorpioen omgaat. Klik op "Bug Club" om meer te weten te komen over het houden van verschillende insecten als huisdier.

Australian Museum: factsheet en bronnen over insecten
Het Australian Museum heeft informatie over metamorfose van insecten, beten en steken, insecten als huisdier en een informatieve insectenfiche. Klik op "Conservation and Biodiversity" om meer te weten te komen over pogingen tot instandhouding van bedreigde insectensoorten in Australië.

Iowa State University: entomologie webpagina
Leer meer over kevers, vlinders, muggen, sprinkhanen en andere insecten door middel van foto's. Bij sommige foto's staan ​​links naar artikelen.

Site met nieuwsartikelen over insecten
Bevat insectengerelateerde artikelen. Klik op het menu aan de rechterkant om galerijen van verschillende insecten te bekijken. Klik op "Geheime wapens" om meer te weten te komen over de afweermechanismen van verschillende insecten.

Bugbios
Een site gewijd aan de promotie van insecten. Informatie over insectenklassen met veel bijbehorende foto's.

Korstmossen van Noord-Amerika
Een website met prachtige foto's van korstmossen in Noord-Amerika en hun belang in de natuur. Leer meer over hoe mensen korstmos hebben gebruikt en over de verschillende plaatsen in Noord-Amerika waar ze groeien.

Overzicht van korstmossen
Een geïllustreerde kijk op de biologie van korstmos. Klik op "Lichenland Main Door" om te leren hoe u korstmossen kunt identificeren aan de hand van hun fysieke kenmerken.

Korstmossen overleven in de ruimte
De resultaten van een experiment van de European Space Agency tonen aan dat korstmossen bedreven zijn in het overleven in de open ruimte.

UC Berkeley: Inleiding tot korstmossen
UC Berkeley's biologiewebsite over korstmossen. Bevat informatie over korstmossen in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

Korstmos Biomonitoring
Korstmossen zijn goede biomonitors: ze dienen als goede indicatoren voor de luchtkwaliteit.

Korstmossen Lore, korstmossen in de geschiedenis
Enkele interessante feiten over korstmossen en hun praktische toepassingen. Inclusief foto's en enkele leuke vragen.

Hoe zullen bosbeheerpraktijken van invloed zijn op korstmossen?
Hoe beïnvloedt bosbeheer korstmossen in de Pacific Northwest? Klik op "Vragen" om erachter te komen. "Last Best Lichen Places" heeft een lijst met de beste plekken waar je korstmossen kunt zien.

American Bryological and Lichenological Society
Een groep die zich toelegt op de studie van bryophyten en korstmossen en is een van de oudste botanische organisaties in de Verenigde Staten. Klik op "Publicaties" voor een actuele lijst met publicaties over korstmossen en bryophyten.

Basis energieconcepten
Een sectie uit het microtextbook van Timothy Paustian aan de Universiteit van Wisconsin-Madison.

Molecuul van de maand: ATP
Een geïllustreerd artikel over de structuur en functie van ATP van Bristol University in het Verenigd Koninkrijk.

Wat is in godsnaam een ​​enzym?
Een van een serie van "What the Heck?" artikelen van de Universiteit van Kansas. Deze biedt een inleiding tot de enzymfunctie.

Geen LFS, Geen Cry
Een team van Japanse wetenschappers heeft de enzymroute beschreven die ervoor zorgt dat mensen scheuren als reactie op uien.

Molecuul van de maand: glycolytische enzymen
De reacties van glycolyse gaan niet vanzelf. Elke reactie wordt gekatalyseerd door een enzym. Deze beoordeling van de enzymen zal u helpen de glycolyse te begrijpen en u een beter begrip te geven van de soorten reacties die in alle cellen voorkomen.

Inleiding tot enzymen
Worthington Biochemical Corporation, een commerciële leverancier van enzymen, legt het belang van deze eiwitten in levensprocessen uit.

De chemie van gezondheid
Een online boek beschrijft hoe biochemie zich verhoudt tot de menselijke gezondheid. Er is informatie over metabolisme, enzymwerking en tal van andere onderwerpen.

De citroenzuurcyclus
Een geanimeerde online les ontworpen als aanvulling op een biochemietekst.

Glycolyse
Deze pagina van de Medical Biochemistry-site behandelt een verscheidenheid aan glycolyse-gerelateerde onderwerpen.

Mitochondriale mysteries ontmaskerd
Een uitstekende multimediapresentatie. Dit omvat de mitochondriale structuur, de TCA-cyclus, gekoppelde reacties, ATP-synthese en het hele grote proces. Het is gemaakt aan de Taylor University.

Oxidatieve fosforylering
Een geanimeerde online les ontworpen als aanvulling op een biochemietekst. Het beschrijft zowel fosforylering op substraatniveau als oxidatieve fosforylering.

Mechanisme van mitochondriaal elektronentransport en protonpompen
Een gedetailleerde animatie vergezeld van een tekstuitleg, beide door Steve Berg van Winona State University.

Glycolyse-zelfstudie
Een uitstekende stap-voor-stap animatie van Northland College.

Cytochroomoxidase
Van de Protein Data Bank, Molecuul van de Maand. Een beschrijving van het molecuul dat de laatste stap van de aerobe ademhaling regelt.

Glycolyse
Deze pagina van de Medical Biochemistry-site behandelt het metabolisme van koolhydraten.

Glycogeen Fosforylase
Deze Molecuul van de Maand is het enzym dat suiker uit glycogeen vrijmaakt als de eerste stap om het klaar te maken voor toegang tot glycolyse.

Farmacologie van Colchicine
Informatie over deze spindelstoppende chemische stof.

Interactieve mitose-zelfstudie
Een Shockwave-tutorial van de San Diego State University met een interactieve animatie en een film over mitose in een plantencel.

Mitose
Animatie en tekst uit het Molecular Biology Notebook.

Mitose
Een Flash-tutorial die u stap voor stap door de stadia van de celcyclus leidt.

Dierlijke celmitose
Een interactie van de Cells Alive-site.

De startpagina van de cytokinetische maffia
Bezoek deze site voor filmpjes van cytokinese in verschillende organismen.

Het stralingsinformatienetwerk
Idaho State University biedt deze prachtige linkpagina. Al het materiaal dat beschikbaar is via de links op deze website is beoordeeld en wordt verondersteld de huidige consensus van de feiten over straling en stralingsbescherming weer te geven.

Meiose-zelfstudie
Een tutorialquiz verzorgd door The Biology Project aan de Universiteit van Arizona.

Osmose en osmoregulatie
Van de Gondar Designs Biology-site, overzicht van osmose en hoe het levende organismen beïnvloedt.

Osmose
Van de Portrait of a Cell-site van de Colorado State University. Bevat een nogal complexe simulatie.

Zelfstudie membraantransport
Een geanimeerde tutorial behandelt osmose, diffusie, gefaciliteerde diffusie en actief transport.

fagocytose
Van de Cells Alive-site, een beschrijving en time-lapse-video.

Overzicht van weekdieren
Een snel en duidelijk overzicht van weekdieren. Bevat een blik op de verschillende klassen weekdieren en enkele interessante feiten over elk.

Picturale gids van weekdierschelpen
Een uitgebreide gids voor weekdierschelpen en morfologieën van weekdieren, met dank aan de Smithsonian Institution Libraries.

Zebra Mosselen
USDA Invasieve soorten website

De koppotige pagina
Overzicht van koppotigen met recente artikelen. Klik op de FAQ-link om al uw vragen over koppotigen te beantwoorden.

BBC-factsheet over slakken
Factsheet over de gewone tuinslak. Bevat informatie over het dieet, het gedrag en de voortplanting van de tuinslak.

Spierstelsel
Onderdeel van een training ontwikkeld aan Emory University. Het is prachtig geïllustreerd. Gebruik de links bovenaan de pagina om naar de andere secties van deze module te gaan.

Lumen Dissector Spierlijst
Een interactief hulpmiddel dat u de locaties van elke spier in het menselijk lichaam leert. U kunt er ook voor kiezen om de spieren van verschillende lichaamsregio's te identificeren.

Spierbiochemie
Een zeer gedetailleerde beschrijving van de organisatie van het sarcomeer en hoe de componenten samenwerken om beweging mogelijk te maken. Van de site Medical Biochemistry.

Spierfysiologie
De meeste aspecten van spierfysiologie worden behandeld op de site van de Universiteit van San Diego.

Spierfysiologie
Een hoofdstuk uit een cursus fysiologie aan de Universiteit van Vermont.

Molecuul van de maand: Myosine
geïllustreerde informatie van de Protein Data Bank-site.

Mechanisme van het glijden van filamenten
Een goede animatie van de gebeurtenissen die spiercontractie veroorzaken. Het is ontworpen als aanvulling op een leerboek neurobiologie.

Actin Myosin Crossbridge 3D-animatie
Van de San Diego State University. Een coole animatie met een sleutel tot alle componenten.

Myosine Motor Units
Bezoek deze site voor meer informatie over lopend onderzoek naar bewegingen waarbij het eiwit myosine betrokken is. De onderzoekers van dit laboratorium van de Universiteit van Arizona bestuderen myosinemutanten en hebben een prachtig toegankelijke beschrijving van hun werk gegeven.

Van worst tot rimpels
Het verhaal van de ontdekking en het gebruik van botulinumtoxine. Dit is een ExPSay Protein spotlight-artikel.

Anabole steroïde misbruik
Een rapport van het National Clearinghouse on Alcohol and Drug Information.

Androstenedione en de effecten ervan op krachttraining
Het Nicholas Institute of Sports Medicine and Athletic Trauma evalueert de waarde en bijwerkingen van androstenedione.

Creatine, het volgende ergogene supplement?
Een overzichtsartikel van de SportsScience-site. Het legt uit hoe creatine in het lichaam werkt, de effecten op prestaties en lichaamssamenstelling en de bekende bijwerkingen.

Vereniging voor Neurowetenschappen
Een nuttige bron van informatie over de fysiologie van het zenuwstelsel en het laatste onderzoek.

Neurobiologie
Multimediabronnen van de site Rediscovering Biology, een project van de Annenberg Foundation en de Corporation for Public Broadcasting.

Soorten neuronen (zenuwcellen)
Een zeer toegankelijke inleiding tot de structuur van het neuron. Het bevat een quiz over de delen van het neuron en een link naar een galerij met neuronen. Dit maakt allemaal deel uit van een geweldige bron genaamd Neuroscience for Kids.

Basis neuronale werking
Een tutorial over onder andere de structuur van het neuron en de fysieke factoren die betrokken zijn bij de actiepotentiaal. Processen zoals diffusie gedemonstreerd door eenvoudige animatie.

Molecuul van de maand: kaliumkanalen
De stroom van kalium door het neuronmembraan wordt gecontroleerd door deze vitale kanaaleiwitten. Dit is een van de vele eiwitprofielen op de Protein Data Bank-site.

Kanaalpoorten tijdens een actiepotentiaal
Een goede animatie van de gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens een actiepotentiaal. Het is ontworpen als aanvulling op een leerboek neurobiologie.

De overdracht van zenuwimpulsen begrijpen
Een uitzondering uit het boek Anatomie en Fysiologie voor Dummies.

Licht, camera, actiepotentieel!
Een uitstekende introductie van Neuroscience for Kids, met dank aan de University of Washington.

Molecuul van de maand: Acetylcholinesterase
Een profiel van een enzym dat neurotransmitter verwijdert uit de synaps tussen een zenuwcel en een spiercel, en een bespreking van wat er gebeurt als het enzym wordt vernietigd of defect raakt.

Calcium- en zenuwimpulsen
Onderzoekers van het Woods Hole Marine Biological Laboratory bestuderen de rol van calcium in de zenuwcelfunctie.

Verbindingen maken - The Synapse
Een zeer toegankelijke inleiding tot de functie van de chemische synaps. Het is goed geïllustreerd en bevat rudimentaire animaties. Zie ook The Synapse - Up Close and Personal en Neurotransmitters en neuroactieve peptiden.

Hoe communiceren zenuwcellen berichten?
Het antwoord is, zoals u weet, door middel van chemische synapsen. Bezoek deze pagina voor een kort en duidelijk artikel over synaptische transmissie en neurotransmitters.

Groepen zenuwen
Deze interactieve pagina van de American Medical Association leert de functie van de verschillende spinale zenuwen.

Afdelingen van het zenuwstelsel
Deze pagina beschrijft de functionele indelingen van het zenuwstelsel. Het is van Neuroscience for Kids.

Zenuwstelsel
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University. Gebruik de links bovenaan de pagina om dieper op het onderwerp in te gaan. Hypertext termen zijn gekoppeld aan definities.

Het nerveuze systeem
Informatie over het zenuwstelsel van de webpagina van Maricopa Community College

Handboek virtuele anatomie: het zenuwstelsel
Een uitstekende multimediatool van de Universiteit van Illinois. Het omvat het centrale zenuwstelsel, het perifere zenuwstelsel en de microanatomie van het zenuwstelsel.

Effecten van kwik op het zenuwstelsel
Van Neuroscience For Kids, een pagina over de gevaren die kwik vormt voor het zenuwstelsel.

Het autonome zenuwstelsel
Een uitstekende introductie tot de functie van sympathische en parasympathische zenuwen van Neuroscience for Kids.

Ruggenmergreparatie
Deze "Brain Briefing" van de Society for Neuroscience beschrijft het laatste onderzoek naar ruggenmergletsel en herstel.

Slimme vrouwen
Een Harvard-tijdschrift artikel over het onderzoek van enkele vrouwelijke neurowetenschappers.

De hele hersenatlas
Veel afbeeldingen van normale en abnormale hersenen. In het gedeelte met de titel "Top 100 hersenstructuren" kunt u een gelabeld diagram openen dat de gewenste structuur laat zien.

De Charles A. Dana Stichting
Deze filantropische stichting ondersteunt onderzoek naar de hersenen en hersenaandoeningen.

Het ventriculaire systeem en CSF
Kleurrijke illustraties, foto's en basisinformatie van Neuroscience for Kids.

Het geheime leven van de hersenen
Een PBS-site ter ondersteuning van deze serie over recente ontdekkingen in hersenonderzoek.

Lobben van de hersenen
Een kleurrijke inleiding over de locatie en functie van de lobben van het menselijk brein. Het bevat een quiz en een aantal interessante links.

De hersenen: helemaal in het midden
Deze pagina gebruikt een illustratie van een sagittale doorsnede als startpunt voor een inleiding tot hersenanatomie. Het is van Neuroscience for Kids.

Slapen en leren
Society for Neuroscience artikel

Amerikaanse Academie voor Neurologie
Bezoek deze medische verenigingssite voor de uitgebreide collectie patiënteninformatie en brochures.

Multiple sclerose
Uitgebreide informatie over multiple sclerose, een ziekte die de myeline-omhulsels van het lichaam vernietigt van het National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid
Deze overheidswebsite biedt actuele informatie over de ziekte van Alzheimer en andere psychische stoornissen. Er is hier een schat aan informatie, dus neem even de tijd om de site te verkennen.

Alzheimer Brain Tour
Dit deel van Harvard's Whole Brain Atlas is een online rondleiding door de hersenen van een vrouw met de ziekte van Alzheimer.

Spiegelneuronen
Een PBS-rapport over spiegelneuronen: "Een recent ontdekt systeem in de hersenen kan helpen verklaren waarom wij mensen zo opgewonden kunnen raken van het kijken naar andere mensen."

Galerij van neuronen
Een diagalerij van neuronen. Kijk eens hoe neuronen van het ruggenmerg, hersenschors-neuronen en cerebellum-neuronen eruit zien.

De ontdekking van het neuron.
Het verhaal van de ontdekking van het neuron. Lees meer over de bijdragers op het gebied van neurowetenschappen.

Alzheimer Vereniging
Lees meer over deze Alzheimer, een slopende ziekte die naar schatting 4,5 miljoen Amerikanen treft. Lees meer over wat er aan deze ziekte wordt gedaan en welke mogelijke behandelingen voor de ziekte van Alzheimer in het verschiet liggen.

Biologiepagina's van Kimball
Een overzicht van de synaps. Omvat excitatoire synapsen, remmende synapsen en neurotransmitters.

Universiteit van Texas in Austin
Een blik op enkele veelvoorkomende neurotransmitters en hun functies. Klik op 'drugsinterferentie' om te zien hoe drugs de werking van neurotransmitters verstoren en klik op 'Verslaving begrijpen' om meer te weten te komen over hoe verslaving ontstaat.

Mayo Kliniek
De webpagina van de Mayo Clinic gewijd aan depressie, waarvan wetenschappers denken dat deze kan worden veroorzaakt door onevenwichtigheden in neurotransmitters. Meer informatie over depressie en de bijdragende factoren.

Inleiding tot transpiratie en de atmosferische effecten ervan
Waterkringloop en transpiratie. Leer meer over transpiratie en de atmosferische factoren die dit proces beïnvloeden. Klik op "verdamping" om de bijbehorende webpagina te bezoeken die het ecologische belang van verdamping en haar rol in de watercyclus uitlegt.

Fytoremediatie: een case study
Een case study van fytoremdiatie in Fort Worth, Texas. Lees hoe effectief fytoremediatie in deze casus was en de resultaten van de casus.

Fytoremediatie overzicht
Een site die kijkt naar fytoremediatie, het gebruik van planten om gifstoffen in de grond op te vangen. Leer hoe plantentranspiratie kan worden gebruikt bij pogingen om het milieu schoon te maken.

Plantaardige voedingsstoffen
Een overzicht van belangrijke voedingsstoffen voor planten en bodemtextuur en pH.

Het Meststof Instituut
TFI promoot het gebruik van kunstmest en vertegenwoordigt de kunstmestindustrie. Klik op "facts&stats" om video's te zien over de rol van meststoffen bij het behoud van gezonde bodems.

Soorten wortels
Over root-types en functies

Leven in de tijd
Een virtuele tour door het Chicago Field Museum. Het strekt zich uit van de vroegste cellen tot de vroege mens.

Geschiedenis van het leven
Inleidend hoofdstuk bij het Biodiversity and Conservation Hypertextbook door Peter Bryant.

De oorsprong van het heelal, de aarde en het leven
Een hoofdstuk uit de online versie van 'Evolution and Creationism' van de National Academy of Sciences.

De kosmische klok
Verfijnde kosmische klok om de leeftijd van de Melkweg te bepalen.

Van oersoep tot het prebiotische strand
Een Access Excellence-interview met Stanley Miller, de wetenschapper wiens onderzoek naar de synthese van organische verbindingen onder de omstandigheden die op de vroege aarde bestonden, wordt in uw tekst beschreven.

Waren bacteriën de eerste levensvormen op aarde?
Een artikel van de Actionbioscience.org-site behandelt de vraag hoe het leven begon.

Environmental Literacy Council: pH-schaal en zure regen
Deze site geeft een korte beschrijving van de pH-schaal en definieert zure regen. Het bevat links over de geschiedenis van de pH-schaal en de pH van veel voorkomende stoffen.

Environment Protection Agency: pH-schaaloverzicht en links
De EPA-website over pH geeft een korte beschrijving van de pH-schaal en bespreekt de effecten van zure regen en hoe deze te verminderen. U kunt ook meer te weten komen over de lokale zure regenprojecten in uw regio.

Belang van de pH van de bodem
Deze webpagina maakt deel uit van de website van NASA over bodem. Leer meer over het belang van de pH van de bodem in de landbouw en de pH van de bodem die nodig is om verschillende gewassen te telen.

Watereigenschappen: pH
Een pH-schaal die sommige huishoudelijke vloeistoffen en water van verschillende zuurgraad ten opzichte van elkaar plaatst. Klik op de links onderaan om meer te weten te komen over enkele veelvoorkomende watermetingen.

pH-schaal: informatie en quiz
Een snel overzicht van de pH-schaal. Doe de quiz om uw begrip van de pH-schaal te testen.

Arizona State University: waarom fotosynthese bestuderen?
Deze website legt uit welke rol fotosynthese speelt in ons leven en het belang ervan voor het milieu, onze gezondheid en energieproductie. Ook bespreekt Dr. Gust de relevantie van fotosynthese voor elektronica en geneeskunde.

Fotosynthese als energiebron voor mensen
Een artikel over de mogelijkheid om de natuur na te bootsen om duurzame energie te produceren zonder het milieu te schaden.

Union of Concerned Scientists: zonne-energie als alternatieve energiebron
Een uitgebreide uitleg over zonne-energie en de vele toepassingen ervan. Lees meer over het verzamelen van zonnewarmte, zonnepanelen op gebouwen en de toekomst van zonne-energie.

NASA: samenvatting van het elektromagnetische spectrum
Een blik op het elektromagnetische spectrum, de verschillende soorten golven en de manier waarop we ze waarnemen, en het elektromagnetische spectrum vanuit de ruimte.

Chlorofyl en gezondheid
Een informatieve site over welke voedingsmiddelen chlorofylrijk zijn en welke gunstige eigenschappen chlorofyl heeft voor onze voeding. Leer ook over de effecten van het koken van chlorofyl.

BBC-nieuws: het oudste bewijs van fotosynthese op aarde
Een artikel over een belangrijke bevinding die volgens wetenschappers het oudste bewijs van fotosynthese is.

Lijst met plantenhormonen
Lijst van plantenhormonen met basisinformatie over elk. De opgenomen hormonen zijn Abscisinezuur, Auxinen, Cytokininen, Ethyleen en Gibberellines.

Jane Goodall Instituut
Het Jane Goodall Institute heeft informatie over primaten en hun leefgebieden. Klik op "chimpansee centraal" om alles te weten te komen over onze naaste verwanten.

Smithsonian: mensapen en andere primaten
De website van de Smithsonian National Zoo bevat informatie over mensapen en andere primaten. Bevat informatie over kennis van primaten en het behoud van habitats.

Universiteit van Arizona: functies van primaten
Wat maakt een primaat een primaat? Leer meer over skeletkenmerken, evolutie en gedrag van primaten.

Smithsonian: Menselijke voorouders
Het Smithsonian Human Origins-programma. Klik op "The Hall of Human Ancestors" om meer te weten te komen over vijf miljoen jaar menselijke evolutie.

De grot van Lascaux: paleolithische kunst
De Grot van Lascaux, een van de beroemdste plaatsen van prehistorische kunst. Klik op "Virtueel bezoek" om prachtige foto's van de kunst te zien.

National Geographic: Japanse makakencultuur
Er zijn Japanse makaken waargenomen die hun eigen culturele gedrag vertonen. Leer meer over de gedragstradities die van generatie op generatie worden doorgegeven.

's Werelds oudste organisme
Wetenschappers beweren dat 250 miljoen oude bacteriën die gevangen zitten in schijndood de oudste levende wezens ter wereld zijn.

Ontwapenen van schadelijke bacteriën
Lees meer over een nieuwe aanpak voor het ontwapenen van bacteriën die mogelijk effectiever is dan antibiotica.

Probiotica
Een definitie van probiotica en de gezondheidsvoordelen ervan.

UC Berkley-website: algemene beschrijving van bacteriën
Biologiewebsite van UC Berkeley over bacteriën. Bevat informatie over bacteriën in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

UC Berkley website: algemene beschrijving van archaea
UC Berkeley's biologie website over archaea. Bevat informatie over archaea in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

FDA: antibioticaresistentie
FDA's website over antibiotica en resistentie tegen geneesmiddelen bij bacteriën. Klik op "Geanimeerde video's" om te zien hoe antimicrobiële resistentie zich ontwikkelt en zich onder bacteriën verspreidt.

NOVA: interview met een extremofiele bioloog
NOVA-interview met Diana Northup, een microbioloog die gefascineerd is door extremofielen, organismen die leven in omgevingen die de meeste organismen zouden doden.

Het ademhalingssysteem
Een interactieve pagina uit de sectie over patiënteneducatie van de American Medical Association.

Ademhalingssysteem
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University en is prachtig geïllustreerd.

Inleidende anatomie - Ademhalingssysteem
Collegenota's voor een cursus van het Centre for Human Biology, University of Leeds (VK).

Molecuul van de maand: koolzuuranhydrase
Een profiel van het enzym dat de omzetting van koolstofdioxide in koolzuur- en bicarbonaationen katalyseert.

Amerikaanse longvereniging
Informatie over longziekte, inclusief door tabak veroorzaakte ziekte. U kunt zich abonneren op hun e-mailpublicatie over longgezondheid en meer te weten komen over programma's en evenementen in uw regio.

Levensadem
Een tentoonstelling van de National Library of Medicine over astma.

Ademhalingsproblemen
Onderwerpen met gezondheidsinformatie voor ademhalingsproblemen

CT Long Fly Through
Een hightech blik op de long. Het is een MPEG-animatie gemaakt op basis van CT-scans. De longen zijn blauw en de groene vlek is een tumor.

Hoe we ademen?
WebMD-site over hoe de longen werken

De longen
Een tentoonstelling van het Science Museum van Minnesota toont de longanatomie en de normale ademhalingscyclus.

Molecuul van de maand: hemoglobine
Een profiel van het belangrijkste respiratoire pigment wordt geleverd door de Protein Data Bank-site.

Bloedgassen
Een menu met informatie over de fysiologie van gasuitwisseling en de rol van het ademhalingssysteem in zuur-base fysiologie. Dit maakt deel uit van de Blood Gases Computer Program Manual, door B. Argyle, M.D.

CDC Tabak Informatie en Preventie Bron
Deze overheidsbron geeft informatie over de gezondheidseffecten van tabaksgebruik en hoe te stoppen met roken.

Roken en kanker
Bezoek deze Oncolink-pagina om op de hoogte te blijven van de laatste ontdekkingen met betrekking tot roken en de gevolgen voor de gezondheid.

Omgevingsactiviteit tabaksrook en longontwikkeling
Een activiteit voor het verzamelen en analyseren van gegevens van de site van het Biology Project van de Universiteit van Arizona.

Wetenschapper worden
Wat is er nodig om een ​​wetenschapper te zijn? Op dit gedeelte van het Howard Hughes Medical Institute bespreken wetenschappers hun ervaringen. U kunt transcripties lezen of video bekijken.

bevindingen
Een online magazine waarin wetenschappers worden geprofileerd die baanbrekend biologie- en scheikundeonderzoek doen

Mensen die wetenschap doen
NIH biedt dit archief vol met profielen van wetenschappers en anderen in wetenschappelijke carrières.

Tijdlijnwetenschap
Een gids voor de wetenschappelijke ontdekkingen van de afgelopen duizend jaar.

Dierendiversiteitsweb
Een geweldige bron van de Universiteit van Michigan. Het heeft alleen betrekking op het Animalia-koninkrijk.

De levensboom
Inleidende pagina voor een steeds groter wordende verzameling bronnen gewijd aan de diversiteit van het leven op aarde.

Weblift naar elk taxon
Deze nuttige pagina van het University of California Museum of Paleontology helpt u informatie te vinden over de vele groepen organismen, levend en uitgestorven.

Ecologische Vereniging van Amerika
Een site vol met informatie over de studie van ecosystemen en de menselijke effecten daarop.

Basis versus toegepast onderzoek
Wat is het verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek? Welke hebben we het meest nodig? Bezoek deze Lawrence Berkeley National Laboratory-site voor een bespreking van deze vragen.

Ontdekking, toeval en de wetenschappelijke methode
Denk je dat wetenschappers altijd weten wat ze doen? Kom er overheen! Dit artikel van Access Excellence onderzoekt de rol van serendipiteit bij de ontdekking van penicilline.

Inleiding tot de wetenschappelijke methode
Natuurkundige Frank Wolf gaat in op onderzoeksstappen, veelgemaakte fouten en omstandigheden waarin wetenschappelijke methoden niet van toepassing zijn.

Het belang van het begrijpen van wetenschap
Een interview met natuurkundige David Balamuth in het tijdschrift Arts and Sciences van de Universiteit van Pennsylvania.

De wetenschappelijke methodequiz
Test je wetenschappelijke kennis met deze quiz van General Chemistry online.

Bioethics.net
Het American Journal of Bioethics biedt deze site. Het behandelt veel van de controversiële vragen die worden opgeroepen door de vooruitgang in de biologie. Het is ook een geweldige bron van wetenschappelijk nieuws.

Rondetafelgesprek: wetenschap en geloof
Als onderdeel van de PBS-serie 'Evolution' beantwoordde een panel van wetenschappers vragen over hoe zij wetenschap en geloof zien.

Wetenschap en de psychologie van overtuigingen
Een interview met Michael Shermer, oprichter van Skeptic magazine.

Wetenschappelijk notitieboek: wetenschap en creationisme
Een mooie uitleg over het proces van wetenschap en een discussie over hoe dit zich verhoudt tot creationisme.

Gezondheidsinzicht - Consumentengids
Een project dat is ontworpen om consumenten te helpen bij het evalueren van gezondheids- en wetenschappelijke informatie.

Kruidensupplementen: wat u moet weten voordat u koopt
Informatie van het complementaire en alternatieve geneeskundecentrum van de Mayo Clinic. Deze pagina bevat een menu met links naar gerelateerde artikelen op deze site.

Tips voor de slimme supplementgebruiker
De FDA biedt dit artikel met hyperlinks over het gebruik van voedingssupplementen. Het bevat een sectie over het evalueren van informatie over supplementen op het web. Zie ook Herbal Supplement Fact From Fiction van de Council for Responsible Nutrition scheiden.

Michigan State universiteit
Een overzicht van verschillende soorten bryophyten: mossen, levermossen en hoornmossen. Bevat een vereenvoudigd overzicht van alternatieve generaties.

Mossen en Levermossen (Bryophyta)
Een inleiding tot bryophytes, alternatieve generaties en hun evolutionaire positie.

UC Berkeley: Inleiding tot Byophytes
UC Berkeley's biologie website over mossen. Bevat informatie over mossen in het fossielenarchief, levensgeschiedenis en ecologie, systematiek en morfologie.

Missouri Botanical Garden: byrophytes
Deze website heeft een checklist van mossen, een lijst van de 12.800 erkende soorten. Bevat informatie over de mosflora in Midden-Amerika, Thailand, Chili en de Andes.

British Bryological Society
Gewijd aan het behoud van mossen en andere bryophyten. Ga naar "Resources" in het menu om een ​​fotogalerij van bryophytes en recente publicaties over bryophytes te zien.

Het verborgen bos: Bryophytes
Een goed overzicht van bryophyten, hun alternatieve generatie, plantendelen en een lijst van verschillen tussen mossen en levermossen.

De wereld zien, horen en ruiken
Een prachtig, fotorijk verslag van het Howard Hughes Medical Institute over het laatste onderzoek naar de zintuigen.

Monell Chemical Senses Center
Dit onderzoekscentrum verzorgt actuele nieuwsbrieven voor het grote publiek. Ze zijn beschikbaar als pdf-bestanden.

Convergerende paden van pijnonderzoek
NIH's Museum voor Medisch Onderzoek geeft een historische kijk op ons begrip van pijn en manieren om het te verlichten.

Pijn en waarom het pijn doet
Een uitstekende introductie over hoe pijn wordt ervaren en de evolutionaire basis voor deze sensatie. Dit is van de Neuroscience for Kids.

Synesthesie/gevoel van aanraking
Een National Public Radio "Science Friday"-programma over het nieuwste onderzoek naar de tastzin en over synesthesie, een aandoening waarbij een persoon een signaal van een van de zintuigen volledig interpreteert met een ander zintuig. U heeft een RealAudio-speler nodig om naar dit programma te luisteren. U kunt ook luisteren naar het programma over The Sense of Smell.

Fysiologie van smaak
Een jargonvrije uitleg door Michael Berry.

Reukzin - Een recensie
Een uitstekend geïllustreerd overzicht van de fysiologie van reukzin. Het wordt geleverd door Leffingwell and Associates, een bedrijf dat de voedingsmiddelen-, dranken- en parfumindustrie bedient.

reukzin
Een tutorial over het reukvermogen door Tim Jacob van Cardiff University. Zie ook zijn Fysiologie van de smaak.

Vuur en specerijen
Dit hoofdartikel van de General Chemistry Online-site beschrijft hoe de vorm van organische moleculen verband houdt met onze perceptie van smaak.

EarWorks
Microfoto's en animatie van de afdeling neurofysiologie van de Universiteit van Wisconsin -- Madison.

Virtuele rondleiding door het oor
Zeer gedetailleerde informatie uit verschillende bronnen is verzameld in deze tekst- en grafische "tour". Van Augustana College in South Dakota.

Nationaal instituut voor doofheid en andere communicatiestoornissen
Deze overheidssite heeft informatie over de fysiologie van gehoor en evenwicht, maar ook over geur en smaak.

Onderzoekslaboratorium voor cochleaire vloeistoffen
Deze site van de Washington University School of Medicine beschrijft de anatomie van het binnenoor en lopende onderzoeken.

Geluid en woede
Een PBS NOVA-site over het gebruik van cochleaire implantaten om doofheid te genezen. Ontdek hoe de implantaten werken en waarom veel dove mensen zich zorgen maken over het gebruik ervan.

Vereniging voor vestibulaire aandoeningen
Naast informatie over aandoeningen is er een sectie met definities van vestibulaire termen en een afbeelding die de anatomie van het binnenoor illustreert.

Clearinghouse voor geluidsoverlast
Een landelijke non-profitorganisatie met uitgebreide middelen op het gebied van geluid.

Speciale zintuigen: oog en oor
Aantekeningen en microfoto's van een cursus Veterinaire Histologie.

Koeienoog dissectie
Een inleiding over het oog van gewervelde dieren en een stapsgewijze weergave van een dissectie uit het Exploratorium van San Francisco.

Webvisie
Gedetailleerde informatie en diagrammen over ooganatomie en de neurologie van het gezichtsvermogen.

Receptief veld zelfstudie
Een uitleg van receptieve velden in het visuele systeem, van de afdeling Psychologie van het Hanover College.

National Eye Institute
Deze overheidsinstantie biedt een schat aan informatie over oogziekten en visieonderzoek. Er is ook een verklarende woordenlijst met ooggerelateerde termen.

Amerikaanse Academie voor Oogheelkunde
Een professionele organisatiesite die nieuws en online leermiddelen biedt.

De Stichting Bestrijding van Blindheid
Non-profitorganisatie die onderzoek naar blindheid financiert. Geeft informatie over verschillende oorzaken van blindheid.

Jongeren helpen om geslachtsgemeenschap uit te stellen
Uitgebreide informatie over seks en seksueel overdraagbare aandoeningen en hoe deze te voorkomen.

Seksueel overdraagbare aandoeningen
De site van het Center for Disease Control biedt algemene informatie over verschillende seksueel overdraagbare aandoeningen.

Tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging voor Seksueel Overdraagbare Ziekten
Publiceert peer-reviewed artikelen over klinische, laboratorium-, immunologische, epidemiologische, sociologische en historische onderwerpen met betrekking tot seksueel overdraagbare aandoeningen en aanverwante gebieden.

HIV InSite
Uitgebreide, actuele informatie over hiv, geleverd door de Universiteit van Californië, San Francisco.

Structuur van botweefsel
Onderdeel van een training ontwikkeld aan Emory University. Gebruik de links bovenaan de pagina om naar de andere secties van deze module te gaan.

Botbiologie voor kinderen
Een grafische site van de Universiteit van Washington die botcellen behandelt, hoe een botbiopsie wordt gedaan, botziekten en meer.

Het eSkeletons-project
Een vergelijkende anatomiesite waar je verschillende skeletten van primaten kunt bekijken, waaronder een mens. U moet de juiste plug-ins downloaden om de afbeeldingen te zien.

Zelfstudie over het skelet van het lichaam
Een animatie-rijke tutorial van 61 pagina's over het menselijk skelet. Je hebt een Java-enabled browser nodig om het te gebruiken.

Het skeletstelsel
Een overzicht en links naar pagina's die de componenten van het axiale en appendiculaire skelet behandelen. Dit maakt deel uit van de tentoonstelling over de menselijke anatomie op de e-museumsite van de Minnesota State University.

Schedelmodule
Een cool gebruik van interactiviteit. Klik op het bot op de schedelafbeelding om een ​​QuickTime VR-filmpje van dat menselijke bot weer te geven. U kunt uw muis gebruiken om het bot te draaien. Dit is van de California State University in Chico.

Access Excellence: levend skelet
Röntgenfoto's van het menselijk skelet, zowel normaal als gewond, van Access Excellence.

Knie, schouder, heup
Shockwave-tutorials van de site van een orthopedisch chirurg tonen anatomie en veelvoorkomende chirurgische procedures.

Hypermuscle: spieren in actie
Wil je de namen leren van de verschillende soorten bewegingen die je lichaam maakt? U kunt films van spieracties op deze site downloaden van het University of Michigan Medical Center Learning Resource Center.

Amerikaanse Academie van Orthopedische Chirurgen
Bezoek deze site voor informatie over het bewegingsapparaat van de artsen die het behandelen.

NIH Osteoporose en gerelateerde botziekten National Resource Center
Een doorzoekbare overheidssite met informatie over botgezondheid, onderzoeksbibliografieën en links naar andere overheids- en organisatorische sites.

Nationale Osteoporose Stichting
Dit non-profitorganisatiefonds onderzoekt en bevordert voorlichting over botgezondheid en osteoporose.

Osteoporose en botfysiologie
Deze site is bedoeld om artsen en patiënten voor te lichten over osteoporose en botfysiologie. Het is gemaakt en wordt onderhouden door Susan Ott, MD, aan de Universiteit van Washington.

Anatomie van de huid
Een verzameling microfoto's van de huid, geleverd door de Internet Dermatology Society.

Dermatologie Cinema (Skinema)
Een pagina van dermatoloog en filmliefhebber Dr. Reese, die je op de hoogte houdt van de huidconditie van de sterren en al die rare symptomen uitlegt die je in de films hebt gezien.

Inleiding tot de huid
Diagrammen en microfoto's van het Loyola University Medical Education Network.

Amerikaanse Academie voor Dermatologie
Er is een schat aan huidgerelateerde patiënteninformatie op de site van deze medische organisatie.

Inleiding tot huidkanker
Een Hawaiiaanse site die je zal overtuigen om je tijd in de zon te beperken, of op zijn minst een zonnebrandcrème te gebruiken. Je hebt ook toegang tot relevant nieuws en de dagelijkse UV-voorspelling voor steden in de Verenigde Staten.

Gezondheidseffecten van verhoogde blootstelling aan ultraviolet-B als gevolg van aantasting van de stratosferische ozon
Een thematische gids ontwikkeld door het Centre for International Earth Science Information.

Informatie over UV-straling
Informatie over de verschillende vormen van UV-straling, de soorten huidkanker en andere gezondheidseffecten van UV.

Technologische inspiratie van sponzen
Daniel Morse ontwikkelt complexe halfgeleiderapparatuur uit sponzen. Leer hoe sponzen worden gebruikt voor het bouwen van complexe structuren en hoe deze technologie kan leiden tot betere zonnecellen.

PBS: Sponzen & mdash het eerste dier
Wat was het eerste dier? PBS onderzoekt deze vraag en biedt video's en foto's van sponzen en verhalen van wetenschappers die het bewijs van het eerste dier hebben ontdekt.

Vervangende onderdelen: kunstmatige weefsels en organen maken die werken
Een artikel uit 1996 uit "Frontiers", de elektronische nieuwsbrief van de National Science Foundation.

Het bionische lichaam
Een webfunctie ter ondersteuning van de show "Scientific American Frontiers" op PBS.

De Waarom-bestandengids voor stamcellen
Deze site van Why Files beschrijft zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke vraagstukken die stamcelonderzoek met zich meebrengt.

Membranen
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University.

BBC: Het menselijk lichaam
Interactieve spelletjes en tutorials introduceren orgelsystemen op deze prachtige BCC-site.

Het virtuele lichaam
Prachtig geïllustreerde tutorials en animatie over de hersenen, het skelet, het hart en het spijsverteringsstelsel.

Menselijke anatomie online
Een interactieve inleiding tot de weefsels en organen van het menselijk lichaam. Het is ontworpen voor een algemeen publiek en is zowel eenvoudig als relatief jargonvrij.

Atlas van het menselijk lichaam
De American Medical Association biedt deze inleiding tot de menselijke anatomie met secties over de romp, spieren, hart en skelet.

Zichtbare menselijke browsers
Een prachtige blik in het menselijk lichaam. Het is een driedimensionale database met hoge resolutie van de menselijke mannelijke en vrouwelijke anatomie, afgeleid van directe analyse van anatomische specimens en radiologische beeldvorming.

Biologiepagina's van Kimball
Een blik op de verschillende manieren waarop we de levensboom creëren, waaronder anatomische homologie, eiwitsequenties en DNA-DNA-hybridisatie.

Tree of Life webproject
Verken de levensboom. Navigeer door de website met behulp van de hoofdfiguur van Tree of Life op de startpagina.

De streepjescode van het leven
Kom meer te weten over de 'Barcode of Life', een korte DNA-sequentie van een uniforme locatie op het genoom die wordt gebruikt om soorten te identificeren. Blader door de verschillende artikelen die over de DNA-barcode zijn geschreven onder "Perscommentaar".

UC Berkley-website: inleiding tot fylogenie
UC Berkeley's webpagina over fylogenie, de levensboom, tijdsperioden op aarde en een handige woordenlijst.

BBC-nieuws: Het vroege leven bloeide op in lavastromen
Bewijs van waar microben 3,5 miljard jaar geleden in vulkanisch glas groeven, laat zien dat het vroege leven bloeide in lavastromen

Een interview met Stanley Miller
In dit interview vertelt Stanley Miller over exobiologie, het vakgebied dat zijn werk beroemd heeft gemaakt.

Endosymbiose theorie
Een blik op het onderzoek van evolutionist Lynn Margulis naar endosymbiose en de relevantie ervan voor de evolutie van eukaryote cellen.

Soorten bladeren
Een korte tutorial over bladdelen. Navigeer door de website door op de bedieningselementen linksonder te klikken.

In een blad
Anatomie en functie van een blad

Washington State University: eetbare bladeren
Kijkt naar delen van bladeren die we vaak eten, zoals selderij, spinazie en artisjokken.

Identificeer een boom aan zijn bladeren
Herken een boom aan zijn bladeren. Gebruik de gids om meer te weten te komen over verschillende soorten bladeren en bomen en waar ze in Noord-Amerika te vinden zijn.

Wandelaars begeleiden blad identificatie
Een gids voor wandelaars om bladeren te identificeren aan de hand van hun morfologie. Heeft een zeer eenvoudige interface met afbeeldingen die u tijdens het navigeren leert over verschillende bladdelen.

HistoWeb
Dia's en notities van het University of Kansas Medical Center.

histologie
Tekeningen, microfoto's en aantekeningen geleverd door Dr. Roger Wagner van de Universiteit van Delaware.

Epitheel en eenvoudige klieren
Deze serie dia's met beschrijvingen maakt deel uit van een histologiecursus op het Loyola University Medical Education Network.

Epitheelweefsel
Een pagina uit een trainingshandleiding ontwikkeld aan Emory University.

Bindweefsel Juiste
Dia's van bindweefsel van het Loyola University Medical Education Network. Gebruik de knop "Volgende" om de lessen over bindweefselcellen en gespecialiseerde bindweefsels te bekijken.

Bindweefsel
Een pagina uit een trainingshandleiding ontwikkeld aan Emory University. Hypertext termen zijn gekoppeld aan definities.

Vragen en antwoorden over erfelijke aandoeningen van bindweefsel
Informatie van het National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease.

Spierweefsel
Een pagina uit een trainingshandleiding ontwikkeld aan Emory University. Hypertext termen zijn gekoppeld aan definities.

Spierweefsel
Deze serie dia's met beschrijvingen maakt deel uit van een histologiecursus op het Loyola University Medical Education Network.

Spierfysiologie
De meeste aspecten van spierfysiologie worden behandeld op de site van de University of California, San Diego.

Spierbiochemie
Een zeer gedetailleerde beschrijving van de organisatie van het sarcomeer en hoe de componenten samenwerken om beweging mogelijk te maken. Van Medical Biochemistry-site.

Zenuwweefsel
Een pagina uit een trainingshandleiding ontwikkeld aan Emory University. Hypertext termen zijn gekoppeld aan definities.

neuraal weefsel
Dia's met beschrijvingen van een histologiecursus op het Loyola University Medical Education Network.

De startpagina van Eric H. Chudler
Chudler heeft een geweldige verzameling materiaal over zenuwweefsel en het zenuwstelsel gemaakt en samengesteld. Neuroscience for Kids is een goede plek om te beginnen.

Stamcellen en de toekomst van regeneratieve geneeskunde
Een doorzoekbaar full-text boek uitgegeven door de National Academy Press.

Patches voor een menselijk hart
NASA-wetenschappers hebben een klein stukje hartweefsel bio-engineered. De pagina bevat een video van het kloppend weefsel.

DNA-replicatie
Een online les ontworpen als aanvulling op een leerboek biochemie.

Stappen van DNA-replicatie
Het mysterie van de stappen van DNA-replicatie van de eykaryoten

DNA-workshop
Deze pagina van de site voor de PBS-serie A Science Odyssey biedt een interactieve Shockwave-activiteit die DNA-replicatie verklaart. U zult ook de links naar gerelateerd materiaal op dezelfde site willen bekijken.

Moeren en bouten van DNA-replicatie
Een animatie van de Evolution-site van PBS. Het bevat een voorbeeld van hoe een verandering in één basenpaar een "fout" of mutatie signaleert.

Molecuul van de maand: DNA-ligase
Een profiel van een DNA-reparatie-enzym dat strengen opnieuw verbindt wanneer ze worden gebroken.

DNA-replicatie
Een stapsgewijze animatie van DNA-replicatie door John Giannini van St. Olaf's College.

Molecuul van de maand: DNA-polymerase
Een geïllustreerde beschrijving van de structuur en functie van DNA-polymerase, van de Protein Data Bank-website.

Molecuul van de maand: RNA-polymerase
Dit Protein Data Bank-profiel introduceert dit essentiële RNA-synthetiserende enzym.

De genetische code ontcijferen
Een online tentoonstelling van het National Institute of Health. Het beschrijft de experimenten van Nirenberg en plaatst zijn "kraken" van de genetische code in een historisch perspectief.

DNA-woorden zijn drie letters lang
Dit deel van de DNA From the Beginning-site beschrijft de experimenten die de genetische code "kraakten". Het omvat foto's, animatie, audio en video.

Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 1968
De prijs van 1968 werd toegekend voor "interpretatie van de genetische code en zijn functie bij de eiwitsynthese." De site bevat biografieën van Marshall W. Nirenberg, Har Gobind Khorana en Robert W. Holley. In de lezing wordt ingegaan op het onderzoek waarvoor de prijs is toegekend.

Molecuul van de maand: Transfer RNA
Deze geïllustreerde "Molecuul van de maand"-functie op de Protein Data Bank-site beschrijft de structuur en functie van transfer-RNA.

Rol van het ribosoom
Een pagina van een celbiologiesite door Dr. Gwen Childs van de Universiteit van Arkansas.

Molecuul van de maand: ribosoom
Deze geïllustreerde "molecuul van de maand"-functie op de Protein Data Bank-site beschrijft de structuur en functie van ribosomen.

Vertaling
QuickTime- en Shockwave-animaties van eukaryote vertaling worden geleverd door de BioWeb-site van de University of Wisconsin.

Eiwitsynthese
Een uiterst gedetailleerde beschrijving van de vertaling van de site Medical Biochemistry.

Wat laat een vuurvliegje gloeien?
Het Genetic Science Learning Center geeft dit voorbeeld van eiwitsynthese.

DNA-RNA-eiwit
De Nobel Foundation heeft een geweldige bron samengesteld met tekst, illustraties en animaties. Materiaal is beschikbaar op basis- of gevorderd niveau.

Drinkwater en gezondheid
Informatie van het Amerikaanse Environmental Protection Agency.

Vloeistof- en elektrolytenbalans
Informatie over vocht- en elektrolytenbalans van Medline Plus.

Osmoregulatie
Een basisoverzicht van processen van osmoregulatie. De doelgroep zijn middelbare scholieren.

Inleidende anatomie - uitscheidings- en voortplantingssystemen
Collegenota's voor een cursus van het Centre for Human Biology, University of Leeds (VK).

Virtuele foetale varkensdissectie - uitscheidingssysteem
Een blik op het uitscheidingssysteem van een foetaal varken. Het wordt aangeboden door Whitman College. Er is ook een Quiz over het uitscheidingsstelsel, beschikbaar op de hoofdpagina van de site.

Urinewegen
Dit maakt deel uit van een trainingsmodule die is ontwikkeld aan Emory University en is prachtig geïllustreerd.

Uw nieren en hoe ze werken
Een van de vele patiëntenvoorlichtingsbrochures die beschikbaar zijn op de site van het Digital Urology Journal.

Nierfysiologie
Controle van de bloeddruk en het juxtaglomerulaire apparaat behoren tot de onderwerpen die op deze Cardiff School of Biosciences-site worden behandeld.

Wat ik moet weten over urineweginfecties
Basisinformatie voor patiënten van het National Kidney and Urological Diseases Clearinghouse.

Antidiuretisch hormoon (Vasopressine)
Een deel van de Pathofysiologie van het Endocriene Systeem Hypertextbook van de Colorado State University. Dit is een goed uitgevoerde, zeer toegankelijke bron. Voor informatie over aldosteron, zie Mineralocorticoïden.

Klinische correlaten van pH-waarden
Onderdeel van The Biology Project, een interactieve online bron voor het leren van biologie, ontwikkeld aan de Universiteit van Arizona.

NIDDK
Deze overheidssite geeft informatie over prostatitis, cystitis en andere aandoeningen. Het bevat statistieken over de frequentie van deze aandoeningen in de Verenigde Staten.

American Journal of Nierziekten
Deze site biedt gratis toegang tot tijdschriftuittreksels en tot een beeldrijke Atlas of Renal Pathology.

Centrum voor Ziekte en Preventie: HIV/AIDS
De webpagina van het Centrum voor Ziekte en Preventie over hiv/aids. Bevat een factsheet, belangrijke informatie over de overdracht en preventie ervan.

Samenvatting van de chemische eigenschappen van water uit de U.S. Geological Survey
Deze site werpt een blik op de fysische en chemische eigenschappen van water en bevat een waar/niet waar-quiz met enkele verrassende antwoorden. De site bevat informatie over het water op aarde en de watercyclus.

Water: eigenschappen en gedrag
Deze site van Visionlearning richt zich op waterstofbinding in water en water als oplosmiddel.

Environmental Protection Agency: waterinformatie en de meest actuele problemen
De EPA geeft informatie over grond- en drinkwater, waterwetenschap, afvalwaterbeheer, wetlands, oceanen en stroomgebieden.

De waterbronnen van het Rocky Mountain Institute
Het Rocky Mountain Institute houdt zich bezig met de efficiëntie van huishoudelijk water, het beleid en de implementatie van waterefficiëntie, de planning van infrastructuur en systemen, en de efficiëntie van commercieel water. Het biedt ons praktische manieren om efficiënter om te gaan met ons waterverbruik.

Mayo Clinic: water en gezondheid
De website van de Mayo Clinic biedt een eenvoudige gids over het belang van water voor de menselijke gezondheid. Lees meer over hoeveel water je nodig hebt, factoren die van invloed zijn op de waterbehoefte en uitdroging.

PBS: Troebele wateren
PBS onderzoekt een reeks ongewone en verontrustende diergedragingen en ziekten die over de hele wereld voorkomen, en hun onderliggende factor: water.


Joanne Chory

Willige, BC, Zander, M., Yoo, CY, Phan, A., Garza, RM, Trigg, SA, Hij, Y., Nery, JR, Chen, H., Chen, M., Ecker, JR, Chory , J. FYTOCHROOM-INTERACTIEFACTOREN veroorzaken een omgevingsgevoelige chromatinedynamiek in planten. (202) Natuur genetica. DOI: 10.1038/s41588-021-00882-3

Procko, C., Murthy, S., Keenan, WT, Mousavi, SAR, Dabi, T., Coombs, A., Procko, E., Baird, L., Patapoutian, A., Chory, J. Stretch-geactiveerd ionenkanalen geïdentificeerd in de aanraakgevoelige structuren van vleesetende Droseraceae-planten. (202) Elf. 10. DOI: 10.7554/eLife.64250

Busch, W., Chory, J. Multikingdom diffusiebarrièrecontrole. (202) Wetenschap. 371(6525):125. DOI: 10.1126/science.abf5591

Huang, J., Zhao, X., Bürger, M., Wang, Y., Chory, J. Twee op elkaar inwerkende ethyleenresponsfactoren reguleren de hittestressrespons. (2020) Plantaardige cel. DOI: 10.1093/plcell/koaa026

Burko, Y., Gaillochet, C., Seluzicki, A., Chory, J., Busch, W. Lokale HY5-activiteit bemiddelt hypocotylgroei en Shoot-to-Root-communicatie. (2020) . 1 (5). DOI: 10.1016/j.xplc.2020.100078

Bürger, M., Chory, J. In-silico-analyse van het strigolacton-ligand-receptorsysteem. (2020) Plant Direct. 4(9):e00263. DOI: 10.1002/pld3.263

Bürger, M., Chory, J. De vele modellen van Strigolacton-signalering. (2020) Trends Plantenwetenschap. DOI: 10.1016/j.tplants.2019.12.009

Zhao, X., Huang, J., Chory, J. De koppeling tussen retrograde signalering en RNA-metabolisme in planten ontrafelen. (2019) Trends in plantenwetenschap. 25(2):141-147. DOI: 10.1016/j.tplants.2019.10.009

Conn, A., Chandrasekhar, A., Rongen, MV, Leyser, O., Chory, J., Navlakha, S. Netwerkafwegingen en homeostase in schietarchitecturen van Arabidopsis. (2019) PLOS Computerbiologie. 15(9):e1007325. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007325

Bürger, M., Chory, J. Gestresst over hormonen: hoe planten immuniteit orkestreren. (2019) Celgastheer en microbe. 26(2):163-172. DOI: 10.1016/j.chom.2019.07.006

Zander, M., Willige, BC, Hij, Y., Nguyen, TA, Langford, AE, Nehring, R., Howell, E., McGrath, R., Bartlett, A., Castanon, R., Nery, JR , Chen, H., Zhang, Z., Jupe, F., Stepanova, A., Schmitz, RJ, Lewsey, M., Chory, J., Ecker, JR Epigenetische silencing van een multifunctionele plantstressregulator. (2019) Elf. 8. DOI: 10.7554/eLife.47835

Procko, C., Morrison, S., Dunar, C., Mills, S., Maldonado, B., Cockrum, C., Peters, NE, Huang, SC, Chory, J. Big data naar de bank: transcriptoomanalyse voor gediplomeerden. (2019) CBE Life Sciences Onderwijs. 18(2):ar19. DOI: 10.1187/cbe.18-08-0161

Zhao, X., Huang, J., Chory, J. GUN1 interageert met MORF2 om plastide-RNA-bewerking te reguleren tijdens retrograde signalering. (2019) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. DOI: 10.1073/pnas.1820426116

Bürger, M., Mashiguchi, K., Lee, HJ, Nakano, M., Takemoto, K., Seto, Y., Yamaguchi, S., Chory, J. Structurele basis van Karrikin en niet-natuurlijke Strigolacton-perceptie in Physcomitrella patenen. (2019) Cel rapporten. 26(4):855-865.e5. DOI: 10.1016/j.celrep.2019.01.003

Gallego-Bartolomé, J., Liu, W., Kuo, PH, Feng, S., Ghoshal, B., Gardiner, J., Zhao, JM, Park, SY, Chory, J., Jacobsen, S.E. Co-targeting RNA-polymerasen IV en V bevordert efficiënte De Novo DNA-methylatie in Arabidopsis. (2019) Cel. DOI: 10.1016/j.cell.2019.01.029

Calil, IP, Quadros, IPS, Araújo, TC, Duarte, CEM, Gouveia-Mageste, BC, Silva, JCF, Brustolini, OJB, Teixeira, RM, Oliveira, CN, Milagres, RWMM, Martins, GS, Chory, J. , Reis, PAB, Machado, JPB, Fontes, EPB Een WW-domein-bevattend eiwit vormt immuun-nucleaire lichamen tegen begomovirussen. (2018) Moleculaire Plant. DOI: 10.1016/j.molp.2018.09.009

Cagnola, JI, Cerdan, PD, Pacin, M., Andrade, A., Rodriguez, MV, Zurbriggen, M., Legris, M., Buchovsky, S., Carrillo, N., Chory, J., Blazquez, MA , Alabadi, D., Casal, JJ Lange-dag fotoperiode verbetert jasmonzuur-gerelateerde plantenafweer. (2018) Plantenfysiologie. DOI: 10.1104/pp.18.00443

Willige, BC, Chory, J., Bürger, M. Volgende generatie plant-geassocieerde bacteriële genoomgegevens. (2018) Celgastheer en microbe. 24(1):10-11. DOI: 10.1016/j.chom.2018.06.009

Perrella, G., Davidson, MLH, O'Donnell, L., Nastase, AM, Herzyk, P., Breton, G., Pruneda-Paz, JL, Kay, SA, Chory, J., Kaiserli, E. ZINC -FINGER-interacties mediëren transcriptionele regulatie van hypocotylgroei in . (2018) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. DOI: 10.1073/pnas.1718099115

Liu, W., Duttke, SH, Hetzel, J., Groth, M., Feng, S., Gallego-Bartolome, J., Zhong, Z., Kuo, HY, Wang, Z., Zhai, J., Chory, J., Jacobsen, SE RNA-gerichte DNA-methylatie omvat co-transcriptionele kleine RNA-geleide slicing van polymerase V-transcripten in Arabidopsis. (2018) Natuur planten. 4(3):181-188. DOI: 10.1038/s41477-017-0100-y

Qiu, Y., Pasoreck, EK, Reddy, AK, Nagatani, A., Ma, W., Chory, J., Chen, M. Mechanisme van vroege lichtsignalering door de carboxy-terminale uitgangsmodule van Arabidopsis phytochrome B. ( 2017) Natuur Communicatie. 8(1):1905. DOI: 10.1038/s41467-017-02062-6

Conn, A., Pedmale, U.V., Chory, J., Stevens, C.F., Navlakha, S. Een statistische beschrijving van Plant Shoot Architecture. (2017) Huidige biologie. 27(14):2078-2088.e3. DOI: 10.1016/j.cub.2017.06.009

Vermeer, JEM, van Wijk, R., Goedhart, J., Geldner, N., Chory, J., Gadella, TWJ, Munnik, T. In vivo beeldvorming van diacylglycerol bij de cytoplasmatische bijsluiter van plantenmembranen. (2017) Planten- en celfysiologie. 58(7):1196-1207. DOI: 10.1093/pcp/pcx012

Seluzicki, A., Burko, Y., Chory, J. Dansen in het donker: duisternis als signaal in planten. (2017) Plant, cel en omgeving. 40(11):2487-2501. DOI: 10.1111/pce.12900

Hetzel, J., Duttke, SH, Benner, C., Chory, J. Ontluikende RNA-sequencing onthult verschillende kenmerken in plantentranscriptie. (2016) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 113(43):12316-12321. DOI: 10.1073/pnas.1603217113

de Saint Germain, A., Clavé, G., Badet-Denisot, MA, Pilot, JP, Cornu, D., Le Caer, JP, Burger, M., Pelissier, F., Retailleau, P., Turnbull, C ., Bonhomme, S., Chory, J., Rameau, C., Boyer, FD Een histidine covalente receptor en butenolidecomplex medieert de perceptie van strigolacton. (2016) Natuur Chemische Biologie. 12(10):787-794. DOI: 10.1038/nchembio.2147

Procko, C., Burko, Y., Jaillais, Y., Ljung, K., Long, JA, Chory, J. De epidermis coördineert door auxine geïnduceerde stengelgroei als reactie op schaduw. (2016) Genen & Ontwikkeling. 30(13):1529-41. DOI: 10.1101/gad.283234.116

Yazaki, J., Galli, M., Kim, AY, Nito, K., Aleman, F., Chang, KN, Carvunis, AR, Quan, R., Nguyen, H., Song, L., Alvarez, JM , Huang, SS, Chen, H., Ramachandran, N., Altmann, S., Gutiérrez, RA, Hill, DE, Schroeder, JI, Chory, J., LaBaer, ​​J., Vidal, M., Braun, P ., Ecker, JR Het in kaart brengen van transcriptiefactor-interactoomnetwerken met behulp van HaloTag-eiwitarrays. (2016) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 113(29):E4238-47. DOI: 10.1073/pnas.1603229113

Zheng, Z., Guo, Y., Novák, O., Chen, W., Ljung, K., Noel, JP, Chory, J. Lokaal auxinemetabolisme reguleert door de omgeving geïnduceerde hypocotylverlenging. (2016) Natuur planten. 2:16025. DOI: 10.1038/nplants.2016.25

Pedmale, UV, Huang, SS, Zander, M., Cole, BJ, Hetzel, J., Ljung, K., Reis, PA, Sridevi, P., Nito, K., Nery, JR, Ecker, JR, Chory , J. Cryptochromes werken rechtstreeks samen met PIF's om plantengroei te beheersen bij het beperken van blauw licht. (2016) Cel. 164(1-2):233-45. DOI: 10.1016/j.cell.2015.12.018

Brustolini, OJB, Machado, JPB, Condori-Apfata, JA, Coco, D., Deguchi, M., Loriato, VAP, Pereira, WA, Alfenas-Zerbini, P., Zerbini, FM, Inoue-Nagata, AK, Santos , AA, Chory, J. , Silva, FF, Fontes, EPB Aanhoudende NIK-gemedieerde antivirale signalering verleent breedspectrumtolerantie voor begomovirussen in gekweekte planten. (2015) Plantenbiotechnologie tijdschrift. 13(9):1300-1311. DOI: 10.1111/pbi.12349

Kaiserli, E., Páldi, K., O'Donnell, L., Batalov, O., Pedmale, U.V., Nusinow, DA, Kay, SA, Chory, J. Integratie van licht en fotoperiodieke signalering in transcriptionele nucleaire brandpunten. (2015) Ontwikkelingscel. 35(3):311-21. DOI: 10.1016/j.devcel.2015.10.008

Woodson, J.D., Joens, MS, Sinson, A.B., Gilkerson, J., Salomé, P.A., Weigel, D., Fitzpatrick, JA, Chory, J. Ubiquitin vergemakkelijkt een kwaliteitscontrolepad dat beschadigde chloroplasten verwijdert. (2015) Wetenschap. 350(6259):450-4. DOI: 10.1126/science.aac7444

Yu, J., Qiu, H., Liu, X., Wang, M., Gao, Y., Chory, J., Tao, Y. Karakterisering van tub4 (P287L), een β-tubuline-mutant, onthulde nieuwe aspecten van microtubuli-regulatie in de schaduw. (2015) Tijdschrift voor integratieve plantenbiologie. 57(9):757-69. DOI: 10.1111/jipb.12363

Wudick, MM, Li, X., Valentini, V., Geldner, N., Chory, J., Lin, J., Maurel, C., Luu, DT Subcellulaire herverdeling van wortel-aquaporines geïnduceerd door waterstofperoxide. (2015) Moleculaire Plant. 8(7):1103-14. DOI: 10.1016/j.molp.2015.02.017

Zorzatto, C., Machado, JP, Lopes, KV, Nascimento, KJ, Pereira, WA, Brustolini, OJ, Reis, PA, Calil, IP, Deguchi, M., Sachetto-Martins, G., Gouveia, BC, Loriato , VA, Silva, MA, Silva, FF, Santos, AA, Chory, J., Fontes, EP NIK1-gemedieerde onderdrukking van translatie functioneert als een plantaardig antiviraal immuniteitsmechanisme. (2015) Natuur. 520(7549):679-82. DOI: 10.1038/natuur14171

Martins, S., Dohmann, EM, Cayrel, A., Johnson, A., Fischer, W., Pojer, F., Satiat-Jeunemaître, B., Jaillais, Y., Chory, J., Geldner, N. , Vert, G. Internalisatie en vacuolaire targeting van de brassinosteroïde hormoonreceptor BRI1 worden gereguleerd door ubiquitinatie. (2015) Natuur Communicatie. 6:6151. DOI: 10.1038/ncomms7151

Belkhadir, Y., Yang, L., Hetzel, J., Dangl, JL, Chory, J. De groei-verdedigingsspil: crisisbeheersing in planten gemedieerd door LRR-RK-oppervlaktereceptoren. (2014) Trends in de biochemische wetenschappen. 39(10):447-56. DOI: 10.1016/j.tibs.2014.06.006

Li, L., Zhang, Q., Pedmale, UV, Nito, K., Fu, W., Lin, L., Hazen, SP, Chory, J. PIL1 neemt deel aan een negatieve feedbacklus die zijn eigen genexpressie reguleert als reactie op schaduw. (2014) Moleculaire Plant. 7(10):1582-5. DOI: 10.1093/mp/ssu068

Chory, J. Interview met Joanne Chory. (2014) Trends in de biochemische wetenschappen. 39(10):435-6. DOI: 10.1016/j.tibs.2014.08.002

Procko, C., Crenshaw, CM, Ljung, K., Noel, JP, Chory, J. Door zaadlob gegenereerde auxine is vereist voor schaduw-geïnduceerde hypocotylgroei in Brassica rapa. (2014) Plantenfysiologie. 165(3):1285-1301. DOI: 10.1104/pp.114.241844

Zheng, Z., Germain, A.d.e.S., Chory, J. De mysteries van strigolacton-signalering ontvouwen. (2014) Moleculaire Plant. 7(6):934-6. DOI: 10.1093/mp/ssu021

Zhong, X., Du, J., Hale, CJ, Gallego-Bartolome, J., Feng, S., Vashisht, AA, Chory, J., Wohlschlegel, JA, Patel, D.J., Jacobsen, S.E. Moleculair werkingsmechanisme van plant DRM de novo DNA-methyltransferasen. (2014) Cel. 157(5):1050-60. DOI: 10.1016/j.cell.2014.03.056

Fitz Gerald, J.N., Carlson, A.L., Smith, E., Maloof, J.N., Weigel, D., Chory, J., Borevitz, J.O., Swanson, R.J. Nieuwe geavanceerde intercross recombinante inteeltlijnen van Arabidopsis onthullen vrouwelijke controle over niet-willekeurige paring. (2014) Plantenfysiologie. 165(1):175-85. DOI: 10.1104/pp.113.233213

Simon, ML, Platre, MP, Assil, S., van Wijk, R., Chen, WY, Chory, J. , Dreux, M., Munnik, T., Jaillais, Y. Een meerkleuren/multi-affiniteit markerset om fosfoinositide-dynamiek in Arabidopsis te visualiseren. (2014) Plantenjournaal. 77(2):322-37. DOI: 10.1111/tpj.12358

Jung, HS, Crisp, PA, Estavillo, GM, Cole, B., Hong, F., Mockler, TC, Pogson, BJ, Chory, J. Subset van heat-shock transcriptiefactoren die nodig zijn voor de vroege reactie van Arabidopsis op overmaat licht. (2013) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 110(35):14474-9. DOI: 10.1073/pnas.1311632110

Nito, K., Wong, CC, Yates, JR, Chory, J. Tyrosinefosforylering reguleert de activiteit van fytochroomfotoreceptoren. (2013) Cel rapporten. 3(6):1970-9. DOI: 10.1016/j.celrep.2013.05.006

Guo, Y., Zheng, Z., La Clair, JJ, Chory, J., Noel, J.P. Van rook afgeleide karrikin-perceptie door de α/β-hydrolase KAI2 van Arabidopsis. (2013) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 110(20):8284-9. DOI: 10.1073/pnas.1306265110

Zhong, SH, Liu, JZ, Jin, H., Lin, L., Li, Q., Chen, Y., Yuan, YX, Wang, ZY, Huang, H., Qi, YJ, Chen, XY, Vaucheret , H., Chory, J. , Li, J., Hij, ZH Warme temperaturen induceren transgenerationele epigenetische afgifte van RNA-silencing door siRNA-biogenese in Arabidopsis te remmen. (2013) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 110(22):9171-6. DOI: 10.1073/pnas.1219655110

Zheng, Z., Guo, Y., Novák, O., Dai, X., Zhao, Y., Ljung, K., Noel, JP, Chory, J. Coördinatie van auxine- en ethyleenbiosynthese door de aminotransferase VAS1. (2013) Natuur Chemische Biologie. 9(4):244-6. DOI: 10.1038/nchembio.1178

Shani, E., Weinstain, R., Zhang, Y., Castillejo, C., Kaiserli, E., Chory, J., Tsien, R.Y., Estelle, M. Gibberellines hopen zich op in de langwerpige endodermale cellen van Arabidopsis-wortel. (2013) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 110(12):4834-9. DOI: 10.1073/pnas.1300436110

Woodson, JD, Perez-Ruiz, JM, Schmitz, RJ, Ecker, JR, Chory, J. Sigma-factor-gemedieerde retrograde signalen van plastiden regelen de nucleaire genexpressie. (2013) Plantenjournaal. 73(1):1-13. DOI: 10.1111/tpj.12011

Lu, YJ, Schornack, S., Spallek, T., Geldner, N., Chory, J., Schellmann, S., Schumacher, K., Kamoun, S., Robatzek, S. Patronen van subcellulaire reacties van planten op succesvolle oomycete-infecties onthullen verschillen in herprogrammering van gastheercellen en endocytische handel. (2012) Cellulaire Microbiologie. 14(5):682-97. DOI: 10.1111/j.1462-5822.2012.01751.x

Li, L., Ljung, K., Breton, G., Schmitz, RJ, Pruneda-Paz, J., Cowing-Zitron, C., Cole, BJ, Ivans, LJ, Pedmale, UV, Jung, HS, Ecker , JR, Kay, SA, Chory, J. Het koppelen van fotoreceptor-excitatie aan veranderingen in de plantarchitectuur. (2012) Genen & Ontwikkeling. 26(8):785-90. DOI: 10.1101/gad.187849.112

Cole, BJ, Chory, J. Op afbeeldingen gebaseerde analyse van in licht gekweekte hypocotylen van zaailingen in Arabidopsis. (2012) Methoden in moleculaire biologie. 918:1-7. DOI: 10.1007/978-1-61779-995-2_1

Belkhadir, Y., Jaillais, Y., Epple, P., Balsemão-Pires, E., Dangl, JL, Chory, J. Brassinosteroïden moduleren de efficiëntie van immuunresponsen van planten op microbe-geassocieerde moleculaire patronen. (2012) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 109(1):297-302. DOI: 10.1073/pnas.1112840108

Vert, G., Chory, J. Crosstalk in cellulaire signalering: achtergrondruis of het echte werk? (2011) Ontwikkelingscel. 21(6):985-91. DOI: 10.1016/j.devcel.2011.11.006

Won, C., Shen, X., Mashiguchi, K., Zheng, Z., Dai, X., Cheng, Y., Kasahara, H., Kamiya, Y., Chory, J. , Zhao, Y. Conversie van tryptofaan tot indol-3-azijnzuur door TRYPTOFAAN-AMINOTRANSFERASES VAN ARABIDOPSIS en YUCCA's in Arabidopsis. (2011) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 108(45):18518-23. DOI: 10.1073/pnas.1108436108

Chen, M., Chory, J. Phytochrome-signaleringsmechanismen en de controle van de ontwikkeling van planten. (2011) Trends in celbiologie. 21(11):664-71. DOI: 10.1016/j.tcb.2011.07.002

Hothorn, M., Dabi, T., Chory, J. Structurele basis voor cytokinineherkenning door Arabidopsis thaliana histidinekinase 4. (2011) Natuur Chemische Biologie. 7(11):766-8. DOI: 10.1038/nchembio.667

Hothorn, M., Belkhadir, Y., Dreux, M., Dabi, T., Noel, JP, Wilson, IA, Chory, J. Structurele basis van steroïde hormoonperceptie door de receptorkinase BRI1. (2011) Natuur. 474(7352):467-71. DOI: 10.1038/natuur10153

Filichkin, S.A., Breton, G., Priest, H.D., Dharmawardhana, P., Jaiswal, P., Fox, S.E., Michael, T.P., Chory, J., Kay, S.A., Mockler, T.C. Wereldwijde profilering van transcriptomen van rijst en populieren benadrukt de belangrijkste geconserveerde circadiane-gecontroleerde routes en cis-regulerende modules. (2011) PLOS Een. 6(6):e16907. DOI: 10.1371/journal.pone.0016907

Jaillais, Y., Belkhadir, Y., Balsemão-Pires, E., Dangl, JL, Chory, J. Extracellulaire leucine-rijke herhalingen als platform voor de vorming van receptor / coreceptorcomplex. (2011) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 108(20):8503-7. DOI: 10.1073/pnas.1103556108

Hacham, Y., Holland, N., Butterfield, C., Ubeda-Tomas, S., Bennett, MJ, Chory, J., Savaldi-Goldstein, S. Perceptie van brassinosteroïden in de epidermis regelt de grootte van het wortelmeristeem. (2011) Ontwikkeling. 138(5):839-48. DOI: 10.1242/dev.061804

Skylar, A., Sung, F., Hong, F., Chory, J., Wu, X. Metabool suikersignaal bevordert de meristematische proliferatie van Arabidopsis via G2. (2011) Ontwikkelingsbiologie. 351(1):82-9. DOI: 10.1016/j.ydbio.2010.12.019

Jaillais, Y., Hothorn, M., Belkhadir, Y., Dabi, T., Nimchuk, ZL, Meyerowitz, EM, Chory, J. Tyrosinefosforylering regelt de activatie van de brassinosteroïdereceptor door membraanafgifte van zijn kinaseremmer teweeg te brengen. (2011) Genen & Ontwikkeling. 25(3):232-7. DOI: 10.1101/gad.2001911

Chen, M., Galvão, RM, Li, M., Burger, B., Bugea, J., Bolado, J., Chory, J. Arabidopsis HEMERA/pTAC12 initieert fotomorfogenese door fytochromen. (2010) Cel. 141(7):1230-40. DOI: 10.1016/j.cell.2010.05.007

Jaillais, Y., Chory, J. De paradoxen van de integratie van planthormoonsignalering ontrafelen. (2010) Natuur Structurele en moleculaire biologie. 17(6):642-5. DOI: 10.1038/nsmb0610-642

Isono, E., Katsiarimpa, A., Müller, IK, Anzenberger, F., Stierhof, YD, Geldner, N., Chory, J., Schwechheimer, C. Het deubiquitinerende enzym AMSH3 is vereist voor intracellulaire handel en vacuole-biogenese in Arabidopsis thaliana. (2010) Plantaardige cel. 22(6):1826-37. DOI: 10.1105/tpc.110.075952

Todesco, M., Balasubramanian, S., Hu, TT, Traw, MB, Horton, M., Epple, P., Kuhns, C., Sureshkumar, S., Schwartz, C., Lanz, C., Laitinen, RA, Huang, Y., Chory, J., Lipka, V., Borevitz, JO, Dangl, JL, Bergelson, J., Nordborg, M., Weigel, D. Natuurlijke allelische variatie die ten grondslag ligt aan een belangrijke fitness-afweging in Arabidopsis thaliana. (2010) Natuur. 465(7298):632-6. DOI: 10.1038/natuur09083

Atwell, S., Huang, YS, Vilhjálmsson, BJ, Willems, G., Horton, M., Li, Y., Meng, D., Platt, A., Tarone, AM, Hu, TT, Jiang, R. , Muliyati, NW, Zhang, X., Amer, MA, Baxter, I., Brachi, B., Chory, J., Dean, C., Debieu, M., de Meaux, J., Ecker, JR, Faure , N., Kniskern, JM, Jones, JD, Michael, T., Nemri, A., Roux, F., Salt, DE, Tang, C., Todesco, M., Traw, MB, Weigel, D., Marjolein, P., Borevitz, JO, Bergelson, J., Nordborg, M. Genoombrede associatiestudie van 107 fenotypes in inteeltlijnen van Arabidopsis thaliana. (2010) Natuur. 465(7298):627-31. DOI: 10.1038/natuur08800

Nishimura, N., Sarkeshik, A., Nito, K., Park, SY, Wang, A., Carvalho, PC, Lee, S., Caddell, DF, Cutler, SR, Chory, J., Yates, JR, Schroeder, JI Leden van de PYR/PYL/RCAR-familie zijn belangrijke in vivo ABI1-eiwitfosfatase 2C-interagerende eiwitten in Arabidopsis. (2010) Plantenjournaal. 61(2):290-9. DOI: 10.1111/j.1365-313X.2009.04054.x

Ausin, I., Mockler, T.C., Chory, J., Jacobsen, S.E. IDN1 en IDN2 zijn vereist voor de novo DNA-methylatie in Arabidopsis thaliana. (2009) Natuur Structurele en moleculaire biologie. 16(12):1325-7. DOI: 10.1038/nsmb.1690

Schwartz, C., Balasubramanian, S., Warthmann, N., Michael, TP, Lempe, J., Sureshkumar, S., Kobayashi, Y., Maloof, JN, Borevitz, JO, Chory, J., Weigel, D Veranderingen in de cis-regulatie bij FLOWERING LOCUS T mediëren natuurlijke variatie in bloeireacties van Arabidopsis thaliana. (2009) Genetica. 183(2):723-32, 1SI-7SI. DOI: 10.1534/genetica.109.104984

Vert, G., Chory, J. Een tuimelschakelaar voor de opname van nitraat door planten. (2009) Cel. 138(6):1064-6. DOI: 10.1016/j.cell.2009.09.05

Adhikari, N.D., Orler, R., Chory, J., Froehlich, J.E., Larkin, R.M. Porfyrinen bevorderen de associatie van GENOMES UNCOUPLED 4 en een Mg-chelatase-subeenheid met chloroplastmembranen. (2009) Tijdschrift voor biologische chemie. 284(37):24783-96. DOI: 10.1074/jbc.M109.025205

Ibañes, M., Fàbregas, N., Chory, J., Caño-Delgado, A.I. Brassinosteroïde-signalering en auxinetransport zijn vereist om het periodieke patroon van de vaatbundels van Arabidopsis-scheuten vast te stellen. (2009) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 106(32):13630-5. DOI: 10.1073/pnas.0906416106

Geldner, N., Dénervaud-Tendon, V., Hyman, DL, Mayer, U., Stierhof, YD, Chory, J. Snelle, combinatorische analyse van membraancompartimenten in intacte planten met een veelkleurige markerset. (2009) Plantenjournaal. 59(1):169-78. DOI: 10.1111/j.1365-313X.2009.03851.x

Sellaro, R., Hoecker, U., Yanovsky, M., Chory, J., Casal, J.J. Synergisme van rood en blauw licht bij de controle van Arabidopsis-genexpressie en -ontwikkeling. (2009) Huidige biologie. 19(14):1216-20. DOI: 10.1016/j.cub.2009.05.062

De Rybel, B., Audenaert, D., Vert, G., Rozhon, W., Mayerhofer, J., Peelman, F., Coutuer, S., Denayer, T., Jansen, L., Nguyen, L. , Vanhoutte, I., Beemster, GT, Vleminckx, K., Jonak, C., Chory, J., Inzé, D., Russinova, E., Beeckman, T. Chemische remming van een subset van Arabidopsis thaliana GSK3-achtige kinasen activeert de signalering van brassinosteroïden. (2009) Scheikunde & Biologie. 16(6):594-604. DOI: 10.1016/j.chembiol.2009.04.008

Liljegren, SJ, Leslie, ME, Darnielle, L., Lewis, MW, Taylor, SM, Luo, R., Geldner, N., Chory, J. , Randazzo, PA, Yanofsky, MF, Ecker, JR Regulatie van membraan mensenhandel en orgaanscheiding door het NEVERSHED ARF-GAP-eiwit. (2009) Ontwikkeling. 136(11):1909-18. DOI: 10.1242/dev.033605

Pan, Y., Michael, TP, Hudson, M.E., Kay, S.A., Chory, J., Schuler, MA Cytochrome P450-monooxygenasen als reporters voor circadiane-gereguleerde routes. (2009) Plantenfysiologie. 150(2):858-78. DOI: 10.1104/pp.108.130757

Moreno, JE, Tao, Y., Chory, J., Ballare, C.L. Ecologische modulatie van plantafweer via fytochroomcontrole van jasmonaatgevoeligheid. (2009) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 106(12):4935-40. DOI: 10.1073/pnas.0900701106

Balasubramanian, S., Schwartz, C., Singh, A., Warthmann, N., Kim, MC, Maloof, JN, Loudet, O., Trainer, GT, Dabi, T., Borevitz, JO, Chory, J. , Weigel, D. QTL-mapping in nieuwe Arabidopsis thaliana geavanceerde intercross-recombinante inteeltlijnen. (2009) PLOS Een. 4(2):e4318. DOI: 10.1371/journal.pone.0004318

Dhonukshe, P., Tanaka, H., Goh, T., Ebine, K., Mähönen, AP, Prasad, K., Blilou, I., Geldner, N., Xu, J., Uemura, T., Chory , J., Ueda, T., Nakano, A., Scheres, B., Friml, J. Het genereren van celpolariteit in planten verbindt endocytose, auxinedistributie en beslissingen over het lot van de cel. (2008) Natuur. 456(7224):962-6. DOI: 10.1038/natuur07409

Loudet, O., Michael, TP, Burger, BT, Le Metté, C., Mockler, T.C., Weigel, D., Chory, J. Een zinkknokkeleiwit dat de ochtendspecifieke groei in Arabidopsis thaliana negatief regelt. (2008) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 105(44):17193-8. DOI: 10.1073/pnas.0807264105

Savaldi-Goldstein, S., Baiga, TJ, Pojer, F., Dabi, T., Butterfield, C., Parry, G., Santner, A., Dharmasiri, N., Tao, Y., Estelle, M. , Noel, JP, Chory, J. Nieuwe auxine-analogen met groeibevorderende effecten in intacte planten onthullen een chemische strategie om de afgifte van hormonen te verbeteren. (2008) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 105(39):15190-5. DOI: 10.1073/pnas.0806324105

Michael, T.P., Breton, G., Hazen, S.P., Priest, H., Mockler, T.C., Kay, S.A., Chory, J. Een ochtendspecifiek fytohormoon-genexpressieprogramma dat ten grondslag ligt aan ritmische plantengroei. (2008) PLOS Biologie. 6(9):e225. DOI: 10.1371/journal.pbio.0060225

Leung, DW, Otomo, C., Chory, J., Rosen, M.K. Genetisch gecodeerde fotowisseling van actine-assemblage via de Cdc42-WASP-Arp2 / 3-complexe route. (2008) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 105(35):12797-802. DOI: 10.1073/pnas.0801232105

Vert, G., Walcher, CL, Chory, J., Nemhauser, JL Integratie van auxine- en brassinosteroïde-routes door Auxin Response Factor 2. (2008) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 105(28):9829-34. DOI: 10.1073/pnas.0803996105

Jones, A.M., Chory, J., Dangl, JL, Estelle, M., Jacobsen, SE, Meyerowitz, EM, Nordborg, M., Weigel, D. De impact van Arabidopsis op de menselijke gezondheid: diversificatie van onze portefeuille. (2008) Cel. 133(6):939-43. DOI: 10.1016/j.cell.2008.05.040

Woodson, JD, Chory, J. Coördinatie van genexpressie tussen organellaire en nucleaire genomen. (2008) Natuur beoordelingen. Genetica. 9(5):383-95. DOI: 10.1038/nrg2348

Yu, X., Li, L., Li, L., Guo, M., Chory, J., Yin, Y. Modulatie van brassinosteroïde-gereguleerde genexpressie door Jumonji-domeinbevattende eiwitten ELF6 en REF6 in Arabidopsis. (2008) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 105(21):7618-23. DOI: 10.1073/pnas.0802254105

Tao, Y., Ferrer, JL, Ljung, K., Pojer, F., Hong, F., Long, JA, Li, L., Moreno, JE, Bowman, ME, Ivans, LJ, Cheng, Y., Lim, J., Zhao, Y., Ballaré, CL, Sandberg, G., Noel, JP, Chory, J. Snelle synthese van auxine via een nieuwe tryptofaan-afhankelijke route is vereist voor het vermijden van schaduw in planten. (2008) Cel. 133(1):164-76. DOI: 10.1016/j.cell.2008.01.049

Michael, TP, Mockler, TC, Breton, G., McEntee, C., Byer, A., Forel, JD, Hazen, SP, Shen, R., Priest, HD, Sullivan, CM, Givan, SA, Yanovsky, M., Hong, F., Kay, SA, Chory, J. Netwerkontdekkingspijplijn verduidelijkt geconserveerde tijd-van-dag-specifieke cis-regulerende modules. (2008) PLOS Genetica. 4(2):e14. DOI: 10.1371/journal.pgen.0040014

Savaldi-Goldstein, S., Chory, J. Groeicoördinatie en de scheutepidermis. (2008) Huidige mening in plantenbiologie. 11(1):42-8. DOI: 10.1016/j.pbi.2007.0.009

Filiault, DL, Wessinger, CA, Dinneny, JR, Lutes, J., Borevitz, J.O., Weigel, D., Chory, J., Maloof, J.N. Aminozuurpolymorfismen in fytochroom B van Arabidopsis veroorzaken verschillende reacties op licht. (2008) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 105(8):3157-62. DOI: 10.1073/pnas.0712174105

Panikashvili, D., Savaldi-Goldstein, S., Mandel, T., Yifhar, T., Franke, RB, Höfer, R., Schreiber, L., Chory, J., Aharoni, A. De Arabidopsis DESPERADO/AtWBC11 transporter is nodig voor de afscheiding van cutine en was. (2007) Plantenfysiologie. 145(4):1345-60. DOI: 10.1104/pp.107.105676

Breuer, C., Stacey, NJ, West, CE, Zhao, Y., Chory, J., Tsukaya, H., Azumi, Y., Maxwell, A., Roberts, K., Sugimoto-Shirasu, K. BIN4 , een nieuwe component van het planten-DNA-topoisomerase VI-complex, is vereist voor endoreduplicatie in Arabidopsis. (2007) Plantaardige cel. 19(11):3655-68. DOI: 10.1105/tpc.107.054833

Michael, TP, Park, S., Kim, TS, Booth, J., Byer, A., Sun, Q., Chory, J., Lee, K. Eenvoudige sequentieherhalingen verschaffen een substraat voor fenotypische variatie in de Neurospora crassa biologische klok. (2007) PLOS Een. 2(8):e795. DOI: 10.1371/journal.pone.0000795

Borevitz, JO, Hazen, SP, Michael, TP, Morris, GP, Baxter, IR, Hu, TT, Chen, H., Werner, JD, Nordborg, M., Salt, DE, Kay, SA, Chory, J. , Weigel, D., Jones, JD, Ecker, JR Genoombrede patronen van polymorfisme met één functie in Arabidopsis thaliana. (2007) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 104(29):12057-62. DOI: 10.1073/pnas.0705323104

Koussevitzky, S., Nott, A., Mockler, TC, Hong, F., Sachetto-Martins, G., Surpin, M., Lim, J., Mittler, R., Chory, J. Signalen van chloroplasten convergeren naar reguleren nucleaire genexpressie. (2007) Wetenschap. 316(5825):715-9. DOI: 10.1126/wetenschap. 1140516

Savaldi-Goldstein, S., Peto, C., Chory, J. De epidermis stimuleert en beperkt de groei van plantenscheuten. (2007) Natuur. 446 (7132): 199-202. DOI: 10.1038/natuur05618

Koussevitzky, S., Stanne, TM, Peto, CA, Giap, T., Sjögren, LL, Zhao, Y., Clarke, AK, Chory, J. Een virescente mutant van Arabidopsis thaliana onthult een rol voor ClpR1 bij de ontwikkeling van plastiden. (2007) Plant Moleculaire Biologie. 63(1):85-96. DOI: 10.1007/s11103-006-9074-2

Mockler, TC, Michael, TP, Priest, HD, Shen, R., Sullivan, CM, Givan, SA, McEntee, C., Kay, SA, Chory, J. Het DIURNAL-project: DIURNAL en circadiane expressieprofilering, model- gebaseerde patroonvergelijking en promotoranalyse. (2007) Cold Spring Harbor Symposia over kwantitatieve biologie. 72:353-63. DOI: 10.1101/sqb.2007.72.006

Belkhadir, Y., Wang, X., Chory, J. Arabidopsis brassinosteroïde signaalroute. (2006) Wetenschap. STKE. 2006(364):cm5. DOI: 10.1126/stke.3642006cm5

Belkhadir, Y., Wang, X., Chory, J. Brassinosteroid-signaleringsroute. (2006) Wetenschap. STKE. 2006(364):cm4. DOI: 10.1126/stke.3642006cm4

Hong, F., Breitling, R., McEntee, CW, Wittner, BS, Nemhauser, JL, Chory, J. RankProd: een biogeleiderpakket voor het detecteren van differentieel tot expressie gebrachte genen in meta-analyse. (2006) Bio-informatica. 22(22):2825-7. DOI: 10.1093/bioinformatica/btl476

Balasubramanian, S., Sureshkumar, S., Agrawal, M., Michael, TP, Wessinger, C., Maloof, JN, Clark, R., Warthmann, N., Chory, J., Weigel, D. De PHYTOCHROME C fotoreceptorgen medieert natuurlijke variatie in bloei- en groeireacties van Arabidopsis thaliana. (2006) Natuur genetica. 38(6):711-5. DOI: 10.1038/ng1818

Vert, G., Chory, J. Stroomafwaartse nucleaire gebeurtenissen in brassinosteroïde-signalering. (2006) Natuur. 441(7089):96-100. DOI: 10.1038/natuur04681

Nott, A., Jung, HS, Koussevitzky, S., Chory, J. Plastid-naar-kern retrograde signalering. (2006) Jaaroverzicht van plantenbiologie. 57:739-59. DOI: 10.1146/annurev.arplant.57.032905.105310

Verdecia, M.A., Larkin, R.M., Ferrer, J.L., Riek, R., Chory, J., Noel, J.P. [Structuur van de Mg-chelatase-cofactor GUN4 onthult een nieuwe handvormige vouw voor porfyrinebinding]. (2005) Geneeskundewetenschappen (Parijs). 21(11):903-4. DOI: 10.1051/medsci/20052111903

Yin, Y., Chory, J., Baulcombe, D. RNAi in transgene planten. (2005) Huidige protocollen in moleculaire biologie. Hoofdstuk 26:Eenheid 26.6. DOI: 10.1002/0471142727.mb2606s72

Mazzella, MA, Arana, MV, Staneloni, RJ, Perelman, S., Rodriguez Batiller, MJ, Muschietti, J., Cerdán, PD, Chen, K., Sánchez, RA, Zhu, T., Chory, J. , Casal, JJ Fytochroomcontrole van het Arabidopsis-transcriptoom anticipeert op blootstelling van zaailingen aan licht. (2005) Plantaardige cel. 17(9):2507-16. DOI: 10.1105/tpc.105.034322

Werner, J.D., Borevitz, J.O., Uhlenhaut, N.H., Ecker, J.R., Chory, J., Weigel, D. FRIGIDA-onafhankelijke variatie in bloeitijd van natuurlijke Arabidopsis thaliana-toetredingen. (2005) Genetica. 170(3):1197-207. DOI: 10.1534/genetica.104.036533

Wang, X., Li, X., Meisenhelder, J., Hunter, T., Yoshida, S., Asami, T., Chory, J. Autoregulatie en homodimerisatie zijn betrokken bij de activering van de plantensteroïdereceptor BRI1. (2005) Ontwikkelingscel. 8(6):855-65. DOI: 10.1016/j.devcel.2005.05.001

Verdecia, M.A., Larkin, R.M., Ferrer, J.L., Riek, R., Chory, J., Noel, J.P. Structuur van de Mg-chelatase-cofactor GUN4 onthult een nieuwe handvormige vouw voor porfyrinebinding. (2005) PLOS Biologie. 3(5):e151. DOI: 10.1371/journal.pbio.0030151

Werner, JD, Borevitz, JO, Warthmann, N., Trainer, GT, Ecker, JR, Chory, J., Weigel, D. Kwantitatieve trait locus mapping en DNA-array-hybridisatie identificeren een FLM-deletie als een oorzaak voor natuurlijke bloeitijd variatie. (2005) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 102(7):2460-5. DOI: 10.1073/pnas.0409474102

Vert, G., Nemhauser, JL, Geldner, N., Hong, F., Chory, J. Moleculaire mechanismen van steroïde hormoonsignalering in planten. (2005) Jaaroverzicht van cel- en ontwikkelingsbiologie. 21:177-201. DOI: 10.1146/annurev.cellbio.21.090704.151241

Kinoshita, T., Caño-Delgado, A., Seto, H., Hiranuma, S., Fujioka, S., Yoshida, S., Chory, J. Binding van brassinosteroïden aan het extracellulaire domein van plantenreceptorkinase BRI1. (2005) Natuur. 433 (7022): 167-71. DOI: 10.1038/natuur03227

Russinova, E., Borst, JW, Kwaaitaal, M., Caño-Delgado, A., Yin, Y., Chory, J., de Vries, SC Heterodimerisatie en endocytose van Arabidopsis brassinosteroïde-receptoren BRI1 en AtSERK3 (BAK1). (2004) Plantaardige cel. 16(12):3216-29. DOI: 10.1105/tpc.104.025387

Caño-Delgado, A., Yin, Y., Yu, C., Vafeados, D., Mora-García, S., Cheng, JC, Nam, KH, Li, J., Chory, J. BRL1 en BRL3 zijn nieuwe brassinosteroïde-receptoren die functioneren bij vasculaire differentiatie in Arabidopsis. (2004) Ontwikkeling. 131(21):5341-51. DOI: 10.1242/dev.01403

Nemhauser, JL, Mockler, T.C., Chory, J. Onderlinge afhankelijkheid van brassinosteroïde- en auxine-signalering in Arabidopsis. (2004) PLOS Biologie. 2(9):E258. DOI: 10.1371/journal.pbio.0020258

Mockler, TC, Yu, X., Shalitin, D., Parikh, D., Michael, TP, Liou, J., Huang, J., Smith, Z., Alonso, JM, Ecker, JR, Chory, J. , Lin, C. Regulering van de bloeitijd in Arabidopsis door K-homologiedomeineiwitten. (2004) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 101(34):12759-64. DOI: 10.1073/pnas.0404552101

Wolyn, DJ, Borevitz, JO, Loudet, O., Schwartz, C., Maloof, J., Ecker, JR, Berry, CC, Chory, J. Lichtrespons loci voor kwantitatieve kenmerken geïdentificeerd met composiet interval en eXtreme array mapping in Arabidopsis thaliana. (2004) Genetica. 167(2):907-17. DOI: 10.1534/genetica.103.024810

Borevitz, J.O., Chory, J. Genomics-tools voor QTL-analyse en genontdekking. (2004) Huidige mening in plantenbiologie. 7(2):132-6. DOI: 10.1016/j.pbi.2004.01.011

Chen, M., Chory, J., Fankhauser, C. Lichtsignaaltransductie in hogere planten. (2004) Jaaroverzicht van genetica. 38:87-117. DOI: 10.1146/annurev.genet.38.072902.092259

Lariguet, P., Boccalandro, HE, Alonso, JM, Ecker, JR, Chory, J., Casal, JJ, Fankhauser, C. Een groeiregulerende lus die homeostase biedt voor fytochroom een ​​signalering. (2003) Plantaardige cel. 15(12):2966-78. DOI: 10.1105/tpc.014563

Chen, M., Schwab, R., Chory, J. Karakterisering van de vereisten voor lokalisatie van fytochroom B naar nucleaire lichamen. (2003) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 100(24):14493-8. DOI: 10.1073/pnas.1935989100

Nomura, T., Bishop, GJ, Kaneta, T., Reid, JB, Chory, J., Yokota, T. Het LKA-gen is een BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1-homoloog van erwt. (2003) Plantenjournaal. 36(3):291-300.

Zhao, Y., Dai, X., Blackwell, H.E., Schreiber, SL, Chory, J. SIR1, een stroomopwaartse component in auxine-signalering geïdentificeerd door chemische genetica. (2003) Wetenschap. 301(5636)::1107-10. DOI: 10.1126/wetenschap.1084161

Cerdán, P.D., Chory, J. Regeling van de bloeitijd door lichtkwaliteit. (2003) Natuur. 423(6942):881-5. DOI: 10.1038/natuur01636

Nemhauser, JL, Maloof, JN, Chory, J. Geïntegreerde modellen van plantengroei en -ontwikkeling bouwen. (2003) Plantenfysiologie. 132(2):436-9. DOI: 10.1104/pp.102.017061

Borevitz, JO, Liang, D., Plouffe, D., Chang, HS, Zhu, T., Weigel, D., Berry, CC, Winzeler, E., Chory, J. Grootschalige identificatie van polymorfismen met één kenmerk in complexe genomen. (2003) Genoom onderzoek. 13(3):513-23. DOI: 10.1101/gr.541303

Larkin, RM, Alonso, JM, Ecker, JR, Chory, J. GUN4, een regulator van chlorofylsynthese en intracellulaire signalering. (2003) Wetenschap. 299(5608):902-6. DOI: 10.1126/wetenschap.1079978

Strand, A., Asami, T., Alonso, J., Ecker, JR, Chory, J. Chloroplast tot kerncommunicatie veroorzaakt door accumulatie van Mg-protoporphyrinIX. (2003) Natuur. 421(6918):79-83. DOI: 10.1038/natuur01204

Staiger, D., Allenbach, L., Salathia, N., Fiechter, V., Davis, SJ, Millar, AJ, Chory, J., Fankhauser, C. Het Arabidopsis SRR1-gen bemiddelt phyB-signalering en is vereist voor normale circadiane klok functie. (2003) Genen & Ontwikkeling. 17(2):256-68. DOI: 10.1101/gad.244103

Zhao, Y., Hull, AK, Gupta, NR, Goss, KA, Alonso, J., Ecker, JR, Normanly, J., Chory, J., Celenza, JL Trp-afhankelijke auxinebiosynthese in Arabidopsis: betrokkenheid van cytochroom P450's CYP79B2 en CYP79B3. (2002) Genen & Ontwikkeling. 16(23):3100-12. DOI: 10.1101/gad.1035402

Beachy, R., Bennetzen, JL, Chassy, ​​BM, Chrispeels, M., Chory, J., Ecker, JR, Noel, JP, Kay, SA, Dean, C., Lamb, C., Jones, J., Santerre, CR, Schroeder, JI, Umen, J., Yanofsky, M., Wessler, S., Zhao, Y., Parrott, W. Uiteenlopende perspectieven op genetisch gemodificeerd voedsel. (2002) Natuur Biotechnologie. 20(12):1195-6 auteur antwoord 1197. DOI: 10.1038/nbt1202-1195

Thummel, C.S., Chory, J. Steroid signalering in planten en insecten - gemeenschappelijke thema's, verschillende routes. (2002) Genen & Ontwikkeling. 16(24):3113-29. DOI: 10.1101/gad.1042102

Schroeder, DF, Gahrtz, M., Maxwell, BB, Cook, RK, Kan, JM, Alonso, JM, Ecker, JR, Chory, J. De-geëtioleerde 1 en beschadigd DNA-bindend eiwit 1 werken samen om Arabidopsis-fotomorfogenese te reguleren. (2002) Huidige biologie. 12(17):1462-72.

Moore, D., Dowhan, D., Chory, J., Ribaudo, R.K. Isolatie en zuivering van grote DNA-restrictiefragmenten uit agarosegels. (2002) Huidige protocollen in moleculaire biologie. Hoofdstuk 2: Eenheid 2.6. DOI: 10.1002/0471142727.mb0206s59

Nemhauser, J., Chory, J. Photomorphogenesis. (2002) Arabidopsis-boek. 1:e0054. DOI: 10.1199/tab.0054

Hu, J., Aguirre, M., Peto, C., Alonso, J., Ecker, J., Chory, J. Een rol voor peroxisomen bij fotomorfogenese en ontwikkeling van Arabidopsis. (2002) Wetenschap. 297(5580):405-9. DOI: 10.1126/wetenschap.1073633

Yin, Y., Cheong, H., Friedrichsen, D., Zhao, Y., Hu, J., Mora-Garcia, S., Chory, J. Een cruciale rol voor de vermeende Arabidopsis-topoisomerase VI bij plantengroei en -ontwikkeling . (2002) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 99(15):10191-6. DOI: 10.1073/pnas.152337599

Yin, Y., Wu, D., Chory, J. Plantenreceptorkinasen: systeminereceptor geïdentificeerd. (2002) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 99(14):9090-2. DOI: 10.1073/pnas.152330799

Wang, ZY, Nakano, T., Gendron, J., Hij, J., Chen, M., Vafeados, D., Yang, Y., Fujioka, S., Yoshida, S., Asami, T., Chory , J. Nucleair gelokaliseerde BZR1 bemiddelt door brassinosteroïden geïnduceerde groei en feedbackonderdrukking van de biosynthese van brassinosteroïden. (2002) Ontwikkelingscel. 2(4):505-13.

Borevitz, JO, Maloof, JN, Luiten, J., Dabi, T., Redfern, JL, Trainer, GT, Werner, JD, Asami, T., Berry, CC, Weigel, D., Chory, J. Kwantitatieve eigenschap loci die de licht- en hormoonrespons regelen bij twee toevoegingen van Arabidopsis thaliana. (2002) Genetica. 160(2):683-96.

Nordborg, M., Borevitz, JO, Bergelson, J., Berry, CC, Chory, J., Hagenblad, J., Kreitman, M., Maloof, JN, Noyes, T., Oefner, PJ, Stahl, EA, Weigel, D. De mate van koppelingsonevenwicht in Arabidopsis thaliana. (2002) Natuur genetica. 30(2):190-3. DOI: 10.1038/ng813

Surpin, M., Larkin, R.M., Chory, J.Signaaltransductie tussen de chloroplast en de kern. (2002) Plantaardige cel. 14 Aanvulling: S327-38.

Maloof, JN, Borevitz, JO, Dabi, T., Luiten, J., Nehring, RB, Redfern, JL, Trainer, GT, Wilson, JM, Asami, T., Berry, CC, Weigel, D., Chory, J. Natuurlijke variatie in lichtgevoeligheid van Arabidopsis. (2001) Natuur genetica. 29(4):441-6. DOI: 10.1038/ng777

Friedrichsen, D., Chory, J. Steroid signalering in planten: van het celoppervlak tot de kern. (2001) Bio-essays. 23(11):1028-36. DOI: 10.1002/bies.1148

Luan, S., Kudla, J., Harter, K., Gruisem, W., Chory, J. Hernoemen van genen en duplicatie van gennamen in de literatuur. (2001) Plantaardige cel. 13(11):2391-2.

Li, J., Nam, KH, Vafeados, D., Chory, J. BIN2, een nieuwe brassinosteroïde-ongevoelige locus in Arabidopsis. (2001) Plantenfysiologie. 127(1):14-22.

Gil, P., Dewey, E., Friml, J., Zhao, Y., Snowden, KC, Putterill, J., Palme, K., Estelle, M., Chory, J. BIG: een calossine-achtig eiwit nodig voor polair auxinetransport in Arabidopsis. (2001) Genen & Ontwikkeling. 15(15):1985-97. DOI: 10.1101/gad.905201

Chory, J., Pollard, J.D. Scheiding van kleine DNA-fragmenten door conventionele gelelektroforese. (2001) Huidige protocollen in moleculaire biologie. Hoofdstuk 2:Eenheid 2.7. DOI: 10.1002/0471142727.mb0207s47

Wang, Z.Y., Seto, H., Fujioka, S., Yoshida, S., Chory, J. BRI1 is een cruciaal onderdeel van een plasmamembraanreceptor voor plantensteroïden. (2001) Natuur. 410(6826):380-3. DOI: 10.1038/35066597

Mochizuki, N., Brusslan, JA, Larkin, R., Nagatani, A., Chory, J. Arabidopsis genomen ontkoppelde 5 (GUN5) mutant onthult de betrokkenheid van Mg-chelatase H-subeenheid bij plastide-naar-nucleus signaaltransductie. (2001) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 98(4):2053-8. DOI: 10.1073/pnas.98.4.2053

Zhao, Y., Christensen, SK, Fankhauser, C., Cashman, JR, Cohen, JD, Weigel, D., Chory, J. Een rol voor flavine-mono-oxygenase-achtige enzymen bij de biosynthese van auxine. (2001) Wetenschap. 291(5502):306-9. DOI: 10.1126/wetenschap.291.5502.306

Chory, J., Wu, D. Het complexe web van signaaltransductie weven. (2001) Plantenfysiologie. 125(1):77-80.

Maloof, JN, Borevitz, JO, Weigel, D., Chory, J. Natuurlijke variatie in fytochroomsignalering. (2000) Seminars in cel- en ontwikkelingsbiologie. 11(6):523-30. DOI: 10.1006/scdb.2000.0198

Genick, U.K., Chory, J. Waarneming van rood licht in planten. (2000) Huidige biologie. 10(18):R651-4. DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-9822(00)00694-1

Allen, GJ, Chu, SP, Schumacher, K., Shimazaki, CT, Vafeados, D., Kemper, A., Hawke, SD, Tallman, G., Tsien, RY, Harper, JF, Chory, J. , Schroeder , JI Verandering van stimulusspecifieke bewakingscelcalciumoscillaties en stomatale sluiting in Arabidopsis det3-mutant. (2000) Wetenschap. 289(5488):2338-42.

Jarvis, P., Dörmann, P., Peto, CA, Lutes, J., Benning, C., Chory, J. Galactolipide-deficiëntie en abnormale chloroplastontwikkeling in de Arabidopsis MGD-synthase 1-mutant. (2000) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 97(14):8175-9. DOI: 10.1073/pnas.100132197

Weigel, D., Ahn, JH, Blázquez, MA, Borevitz, JO, Christensen, SK, Fankhauser, C., Ferrándiz, C., Kardailsky, I., Malancharuvil, EJ, Neff, MM, Nguyen, JT, Sato, S., Wang, ZY, Xia, Y., Dixon, RA, Harrison, MJ, Lamb, CJ, Yanofsky, MF, Chory, J. Activering tagging in Arabidopsis. (2000) Plantenfysiologie. 122(4):1003-13.

Christensen, S.K., Dagenais, N., Chory, J., Weigel, D. Regulatie van auxinerespons door het eiwitkinase PINOID. (2000) Cel. 100(4):469-78.

Schumacher, K., Chory, J. Brassinosteroid-signaaltransductie: nog steeds de acteurs casten. (2000) Huidige mening in plantenbiologie. 3(1):79-84.

Neff, MM, Fankhauser, C., Chory, J. Light: een indicator van tijd en plaats. (2000) Genen & Ontwikkeling. 14(3):257-71.

Neff, MM, Nguyen, SM, Malancharuvil, EJ, Fujioka, S., Noguchi, T., Seto, H., Tsubuki, M., Honda, T., Takatsuto, S., Yoshida, S., Chory, J BAS1: een gen dat de niveaus van brassinosteroïden en de lichtgevoeligheid in Arabidopsis reguleert. (1999) Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerika. 96(26):15316-23.

Kardailsky, I., Shukla, V.K., Ahn, J.H., Dagenais, N., Christensen, SK, Nguyen, J.T., Chory, J., Harrison, M.J., Weigel, D. Activering tagging van de bloemeninductor FT. (1999) Wetenschap. 286(5446):1962-5.

Fankhauser, C., Chory, J. Lichtreceptorkinasen in planten! (1999) Huidige biologie. 9(4):R123-6.

Li, J., Chory, J. Bereiding van DNA uit Arabidopsis. (1998) Methoden in moleculaire biologie. 82:55-60.

Fujioka, S., Li, J., Choi, YH, Seto, H., Takatsuto, S., Noguchi, T., Watanabe, T., Kuriyama, H., Yokota, T., Chory, J., Sakurai , A. De Arabidopsis deetiolated2-mutant wordt vroeg in de biosynthese van brassinosteroïden geblokkeerd. (1997) Plantaardige cel. 9(11):1951-62. DOI: 10.1105/tpc.9.11.1951

Chory, J. Lichtmodulatie van vegetatieve ontwikkeling. (1997) Plantaardige cel. 9(7):1225-34. DOI: 10.1105/tpc.9.7.1225


Ainsworth-hechtingstheorie

De gehechtheidstheorie van Ainsworth (ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Mary Ainsworth) biedt verklaringen voor individuele verschillen in gehechtheid. Als volwassenen, wanneer je gehecht bent aan een speciaal iemand en je bent gescheiden van die persoon, kunnen we onze gevoelens uitdrukken door middel van woorden, maar bij baby's en jonge kinderen kan de gehechtheid worden waargenomen door een techniek die is ontwikkeld door Mary Ainsworth, genaamd SSC (Vreemde situatieclassificatie). Hier is een interessante video waarin dit experiment wordt uitgelegd:


Vereisten voor een Major

Algemene vereisten voor alle drie de majors:

 • Alle studenten in concentratieprogramma's aangeboden door de afdeling Biologische Wetenschappen moeten twee semesters algemene chemie en lab (Chemie 1601-1602 en 1601L-1602L) en twee semesters organische chemie en lab (Chemie 2221-2222 en 2221L-2222L) volgen .
 • Een totaal van 30 studiepunten van cursussen Biologische Wetenschappen, inclusief de 8 studiepunten van 1510-1511 en 1510L en ofwel 1511L of 1512L, zijn vereist in alle majors.
 • Alle cursussen Biologische Wetenschappen tellen mee voor de major, behalve 1100, 1105 en 1111. Hieronder vindt u een lijst van de vereiste cursussen voor de major Biological Sciences (BioSci), voor de major Molecular and Cellular Biology (MCB) en voor de Ecology, Evolution , en Organismal Biology (EEOB) major. Studenten met gespecialiseerde interesses binnen een van de gespecialiseerde majors kunnen een van de tussentijdse cursussen vervangen door een cursus op hoger niveau met toestemming van de directeur van undergraduate studies en de Curriculum Committee Biological Sciences. (Intermediate cursussen Biologische Wetenschappen: 2201, 2201L, 2205, 2210, 2210L, 2218, 2219, 2238, 2238L, 2520).
 • Alle majors moeten ten minste 2 credit-uren van 3965, 3850 of 3861 voltooien, hoewel slechts 1 semester van 3965 mag meetellen voor de 30 credit-uren.
 • Een totaal van niet meer dan 7 credit-uren van 3850, 3861 of 3961 kunnen meetellen voor de major.
 • Als optie 1 (zie hieronder) wordt gebruikt om aan de laboratoriumvereiste te voldoen, is BSCI 3965 of twee credit-uren van 3850 vereist.

Specifieke vereisten voor individuele majors:

BIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN (BSCI) MAJOR

Intermediaire cursussen

BSCI 2205, 2210 en één aanvullende tussencursus (2201, 2218, 2219, 2238 of 2520)

Optie 1: Lab

Optie 2: Lab & Research

Optie 3: Onderzoeksintensief

2 laboratoria (BSCI 2201L, 2210L, 2218, 2219 of 2238L). Zie bovenstaande opmerking met betrekking tot BSCI 3965 of 3850.

1 lab plus 2 semesters (ten minste 6 credit-uren in totaal) van gericht en onafhankelijk onderzoek (BSCI 3861, 3961, 4999)

Ten minste 12 studiepunten aan onderzoek in gerichte, onafhankelijke en indien nodig honoursonderzoekscursussen (BSCI 3861, 3961, 4999)

ECOLOGIE, EVOLUTIE EN ORGANISCHE BIOLOGIE (EEOB) MAJOR

Intermediaire cursussen

BSCI 2205, 2210 en 2218 of 2219 of 2238

Optie 1: Lab

Optie 2: Lab & Research

Optie 3: Onderzoeksintensief

2 labs (een van de BSCI 2210L, 2218, 2219 of 2238L plus een van de volgende: BSCI 2201L, 2210L, 2218, 2219 of 2238L). Zie bovenstaande opmerking met betrekking tot BSCI 3965 of 3850.

1 lab (BSCI 2210L, 2218, 2219 of 2238L) plus 2 semesters (ten minste 6 credit-uren in totaal) gericht en onafhankelijk onderzoek (BSCI 3861,

Ten minste 12 studiepunten aan onderzoek in gerichte, onafhankelijke en indien nodig honoursonderzoekscursussen (BSCI 3861, 3961, 4999)

MOLECULAIRE EN CELLULAIRE BIOLOGIE (MCB) BELANGRIJK

Intermediaire cursussen

Optie 1: Lab

Optie 2: Lab & Research

Optie 3: Onderzoeksintensief

2 labs (een van de BSCI 2201L of 2210L is vereist plus een van de volgende: 2201L, 2210L, 2218, 2219 of 2238L). Zie bovenstaande opmerking met betrekking tot BSCI 3965 of 3850.

1 lab (BSCI 2201L of 2210L) plus 2 semesters (ten minste 6 credit-uren in totaal) van gericht en onafhankelijk onderzoek (BSCI 3861, 3961, 4999)

Ten minste 12 studiepunten aan onderzoek in gerichte, onafhankelijke en indien nodig honoursonderzoekscursussen (BSCI 3861, 3961, 4999)


Verklaring van doel

De verklaring van het doel is een bijzonder belangrijk onderdeel van de aanvraag. We raden aanvragers aan de tijd te nemen om vertrouwd te raken met de faculteit van het programma om de compatibiliteit met hun wetenschappelijke interesses te beoordelen en hun doel en doelen af ​​te stemmen op het programma. Een goed opgestelde verklaring moet het volgende behandelen:

 • Een beschrijving van eerdere onderzoekservaringen
 • Uw huidige onderzoeksinteresses
 • Uw motivatie bij het zoeken naar een opleiding op doctoraal niveau in het BPH-programma
 • De BPH-faculteitsleden die het beste aansluiten bij uw interesses en waarom
 • Je huidige carrière-ambities

Houd er rekening mee dat voor degenen die zijn toegelaten, het PhD-programma in biologische wetenschappen elk jaar in juli begint


Bekijk de video: Waarom huilt je baby? (Januari- 2022).