Facultatief

De biotoop


Wat is een biotoop? definitie:

dan habitats (Griekse bios = leven, topos = plaats) wordt in de biologie bepaalde, definieerbare habitats genoemd. Een biotoop moet apart worden beschouwd van de organismen die erin leven (biocenosis), hoewel er geen uitsluiting kan plaatsvinden, omdat een biotoop alleen een biotoop wordt door de levende organismen. Er is geen verschil of de habitat op natuurlijke wijze is ontstaan ​​of door de invloed van de mens.
Biotoop en biocnose vormen samen een Цcosysteem.

Een niet-uitputtende lijst van enkele biotooptypen:
water habitats: Stille wateren (meren, vijvers, poelen, vijvers); Rivieren (beken, rivieren, rivieroever)
boshabitats: Alluviaal, braak, moerassig, naald
outdoor habitats: Weiden (bloemenweiden, bladverliezende weiden, zoutweiden, boomgaarden, droge weiden, natte weiden)
wetlands: Moerassen, moerassen, beken, wadden
Wьstenbiotope: Zandig, rotsachtig, rotsachtig, kiezelachtig, zout en ijzig afval