Informatie

2.3: Behoud in Sub-Sahara Afrika vandaag - Biologie


2.3: Behoud in Sub-Sahara Afrika vandaag

Bijenbehoud in Sub-Sahara Afrika en Madagaskar: diversiteit, status en bedreigingen

Sub-Sahara Afrika en Madagaskar bevatten een schat aan bijendiversiteit, met een bijzonder hoge mate van endemie in Madagaskar. Hoewel Afrika zeven hotspots voor biodiversiteit bevat, lijkt de bijenfauna vrij matig gezien de grootte van het continent. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, met als belangrijke factor het gebrek aan bijentaxonomen die in Afrika werken en moeilijkheden bij het uitvoeren van onderzoek in veel regio's. Anekdotische waarnemingen suggereren een zeer groot aantal onbeschreven bijensoorten. Er bestaat een aantal ernstige bedreigingen voor deze diversiteit, met name vernietiging en degradatie van habitats. De bijendiversiteit in deze regio's is waarschijnlijk belangrijk voor zowel de landbouw als de inheemse ecosystemen, maar wordt ondergewaardeerd. Vertrouwen op beschermde gebieden zoals nationale parken zal niet voldoende zijn om de bijendiversiteit in Afrika en Madagaskar te behouden. Veranderingen in landgebruikspraktijken en de ontwikkeling van industrieën die natuurbehoud vergemakkelijken, zoals ecotoerisme, zullen essentieel zijn. Er is ook een sterke behoefte om regionale expertise en infrastructuur op te bouwen die kan worden gebruikt voor het documenteren van de bijendiversiteit, het identificeren van de meest urgente instandhoudingsproblemen en het implementeren van instandhoudingsstrategieën. Hiervoor is steun nodig van ontwikkelde landen en internationale financiers.


Conservatiebiologie in Sub-Sahara Afrika Paperback – 27 augustus 2019

John W. Wilson is een natuurbeschermingsbioloog die geïnteresseerd is in het oplossen van de dynamische uitdagingen van een veranderende wereld. Hij behaalde zijn BSc en MSc aan de Pretoria University en zijn PhD aan de North Carolina State University. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met natuurbehoud in heel Afrika. Als NASA Earth and Space Science Fellow bestudeerde hij interacties tussen habitatverlies en klimaatverandering in West-Afrika. Hij bracht ook 13 maanden door op het onbewoonde Gough Island, een Werelderfgoed in de Zuid-Atlantische Oceaan, waar hij invasieve soorten bestreed. Daarnaast heeft hij individuele organismen, populaties en natuurlijke gemeenschappen bestudeerd in Zuid-, Oost-, Centraal- en West-Afrika. Zijn werk omvatte relevante onderwerpen zoals natuurplanning, populatiemonitoring, beheer van beschermde gebieden, translocaties, ecologisch herstel en bewegingsecologie in savannes, graslanden, bossen, wetlands en landbouwsystemen. Zijn liefde voor de natuur domineert ook zijn vrije tijd. Hij heeft meer dan 50.000 observatierecords bijgedragen aan de burgerwetenschapsplatforms eBird en iNaturalist, die hij ook helpt beheren.


Waterfonds ten voordele van natuurbehoud

De gegevens die u op deze pagina verstrekt, worden niet gebruikt om ongevraagde e-mail te verzenden en worden niet verkocht aan derden. Zie privacybeleid.

[NAIROBI] Een nieuw project dat tot doel heeft duurzame watervoorziening te leveren aan meer dan 9,3 miljoen mensen met behoud van het milieu, is vandaag gelanceerd in Kenia.

Het project, dat bekend staat als het Nairobi Water Fund, is door de uitvoerende partners beschreven als het eerste in Afrika en zal naar verwachting 21,5 miljoen dollar aan langetermijnvoordelen opleveren voor Keniaanse consumenten, boeren en bedrijven.

Het wordt geïmplementeerd via een publiek-private samenwerking onder leiding van The Nature Conservancy (TNC), dat zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten heeft.

Volgens TNC heeft 60 procent van de inwoners van Nairobi geen toegang tot een betrouwbare watervoorziening, en het probleem zal naar verwachting verergeren door onvoorspelbare regenval als gevolg van klimaatverandering.

&ldquoHet waterfonds mobiliseert mensen die betrokken zijn bij het behoud van stroomgebieden om wetenschappelijk bewezen methoden te gebruiken om een ​​groene infrastructuur in stand te houden.&rdquo Fred Kihara, The Nature Conservancy & rsquos Nairobi Water Fund

&ldquoWaterfondsen zijn gebaseerd op het principe dat het goedkoper is om waterproblemen aan de bron te voorkomen dan ze verderop stroomafwaarts aan te pakken,&rdquo, voegt TNC toe.

Fred Kihara, de outreach-manager van het Nairobi Water Fund van TNC, zegt: &ldquoHet waterfonds mobiliseert mensen die betrokken zijn bij het behoud van stroomgebieden om wetenschappelijk bewezen methoden te gebruiken om een ​​groene infrastructuur te onderhouden. De private, publieke samenwerking met boeren zal resulteren in schoner, meer kwantiteit water en een groenere infrastructuur.&rdquo

Volgens Kihara hebben TNC en partners een wereldwijde portefeuille van 32 waterfondsen ontwikkeld die nu meer dan zeven miljoen hectare stroomgebieden beschermen en de watervoorziening voor 50 miljoen mensen veiligstellen.
&ldquoVia het fonds kan Kenia het voortouw nemen in Afrika met een ecosysteemprogramma dat voordelen oplevert voor iedereen,&rdquo, voegt hij eraan toe.

De partners die bij het project betrokken zijn, zijn onder meer het International Centre for Tropical Agriculture (CIAT), Nairobi City Water and Sewerage Company (NCWSC), Kenia's elektriciteitsopwekkingsbedrijf KenGen, Water Resources Management Agency, Kenia, Coca Cola Africa Foundation en kleine boeren die hebben geadopteerd landbouwpraktijken om het milieu te sparen en de waterstroom in het droge seizoen te verbeteren.

Fred Kizito, senior wetenschapper bij CIAT, Kenia, zegt dat wetenschappelijke begeleiding en onderzoek een belangrijke rol zullen spelen om ervoor te zorgen dat het programma slaagt.

Hij vertelt SciDev.Net: &ldquoOnderzoek hielp bij het opbouwen van de &lsquobusinesscase&rsquo om aan te tonen dat een investering van ten minste 10 miljoen dollar in lokale milieubeheerinspanningen voor de Upper Tana River een tastbare impact zal hebben op de waterkwaliteit en -kwantiteit, en de productiviteit van de boerderij.

&ldquoWe kunnen alleen weten of het [Nairobi] Water Fund zijn beloften nakomt door de voortdurende impact op bodemerosie en waterkwaliteit te monitoren. CIAT gebruikt onder meer verschillende monitoring- en beoordelingstools, zoals realtime sensoren voor waterkwaliteit, afvoer- en erosiedetectoren, bodemvochtsondes en snelle infiltratietests om de impact van interventies te kwantificeren.&rdquo

Philip Gichuki, de directeur van NCWSC, die ook voorzitter is van het fonds, merkt op dat Nairobi een enorme groei in de vraag naar water heeft doorgemaakt.

"We zijn van plan te investeren in het uitbreiden van onze watervoorziening, aangezien er minstens 30 procent meer water nodig is", zegt Gichuki.

Om aan deze vraag te voldoen, hangt af van de inspanningen voor natuurbehoud in het stroomgebied en van boeren die opkomen voor de zaak, zoals Jane Kabugi, wiens huis op een steile helling uitkijkt op de Kiama-rivier, een bron van de nabijgelegen Ndakaini-dam die 85 procent van het water van Nairobi levert.

"Samen met andere boeren hebben we geulen gegraven, grassen en bamboe geplant om bodemerosie en sedimentatie in de rivier te voorkomen als onderdeel van instandhoudingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de dam het hele jaar door voldoende water heeft", zegt Kabugi.


Een perfecte storm van wereldwijde onbekwaamheid

Gezien het 'succes'8217 (d.w.z. veel mensen lijken het te lezen) van onze recente Afschuwelijke toekomst papier, dacht ik dat het interessant zou zijn om terug te gaan en te kijken naar wat we schreven in ons boek uit 2015 De koala doden over het onderwerp. Ik denk dat je zult merken dat we waarschijnlijk te optimistisch waren.

Een bijgewerkte samenvatting van dat materiaal volgt.

Wanneer uw accountant u zegt om uitgaven te verminderen, doet u het of riskeert u faillissement wanneer uw elektricien u vertelt dat de bedrading in uw huis onbetrouwbaar is, vervangt u deze of riskeert u dat uw gezin sterft in een vermijdbare brand wanneer uw arts u vertelt dat uw cholesterol te hoog is , u vermindert de vetinname (en/of gebruikt cholesterolverlagende medicijnen) of riskeert een hartaanval.

Maar weinigen met enige echte politieke of financiële macht luisteren naar de waarschuwingen van milieuwetenschappers. Het zijn ook niet enkelen van ons - wereldwijd zijn ecologen, natuurbeschermingsbiologen en milieuwetenschappers verenigd om de wereld (nu al tientallen jaren) te vertellen dat de groei van de bevolking en de consumptie niet eeuwig kunnen doorgaan. Ze zijn verenigd door ons te vertellen dat als we onze planeet niet opruimen, onze levensondersteunende systemen uiteindelijk zouden kunnen falen.

Er zijn nu bijna acht miljard mensen op aarde, en gemiddelde projecties suggereren dat de bevolking tegen het einde van de eeuw zal groeien tot tien miljard of meer. Sommige analyses geven aan dat de aarde met de huidige technologieën slechts voor onbepaalde tijd ongeveer 5 miljard mensen duurzaam zou kunnen ondersteunen in de beste scenario's, maar uitgaande van vergelijkbare proporties van armoede en lijden als we nu hebben. Anderen suggereren dat 5 miljard veel te veel zou kunnen zijn.

Als gevolg hiervan betreedt de mensheid die bijna perfecte storm van problemen die wordt aangedreven door overbevolking, overconsumptie, grove ongelijkheden en het gebruik van onnodig milieubelastende technologieën. De problemen omvatten de met elkaar verweven dilemma's van het verlies van de biodiversiteit die de levensondersteunende systemen van de mens beheert, klimaatverstoring, energietekorten, wereldwijde vergiftiging, wijziging van kritieke biogeochemische cycli, tekorten aan water, bodem, minerale hulpbronnen en landbouwgrond, en toenemende waarschijnlijkheid van enorme epidemieën (zoals COVID-19 een treffend voorbeeld is).

Deel:

Zoals dit:


Ik ben verheugd de publicatie aan te kondigen van een paper onder leiding van Kathryn Venning (KV) die is afgeleid van haar Honours-werk in het lab. Hoewel ze goed bezig is met haar doctoraat over een heel ander onderwerp, ben ik dolgelukkig dat ze heeft doorgezet en dit werk tot publicatie heeft gezien.

Zoals je waarschijnlijk al weet, zijn wilde katten een enorm probleem in Australië. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom Australië voorop loopt in met name het uitsterven van zoogdieren, en grotendeels de reden waarom zoveel pogingen tot herintroductie van bedreigde buideldieren pas na een paar jaar jammerlijk mislukken.

Wilde katten bewonen elk leefgebied in het land, van de hoge tropen tot de woestijnen, en van de bergen tot de zee. Ze passen zich net zo gemakkelijk aan de kou aan als aan de extreme hitte, en ze kunnen zo ongeveer alles eten wat beweegt, van ongewervelde dieren tot de karkassen van veel grotere dieren die ze opjagen.

Katten zijn de vloek van Australië, maar je kunt niet anders dan een beetje onder de indruk zijn van hun veerkracht.

Toch moeten we ons best doen om waar mogelijk van ze af te komen, of in ieder geval hun dichtheden te verminderen tot het punt waarop hun ecologische schade beperkt is.

Meestal is de enige efficiënte en kosteneffectieve manier om dat te doen via dodelijke controle, maar met verschillende middelen. Deze kunnen bestaan ​​uit direct schieten, vallen, lokken met gif vanuit de lucht en een nieuwe '8216smart'8217-methode voor gerichte afgifte van gif via een prototype-apparaat dat bekend staat als een Felixer™️. Deze laatste zijn vooral handig voor passieve controle in gebieden waar het moeilijk is om vanaf de grond te schieten.

Een live Felixer™️ ingezet op Kangaroo Island (foto: CJA Bradshaw 2020)

Een paar jaar geleden heeft de federale overheid wat een aanzienlijke hoeveelheid geld lijkt te zijn gepleegd om katten uit Australië 'uit te roeien'. Ja, veel succes daarmee, al is het geld op verschillende plaatsen toegewezen waar kattenreductie en misschien zelfs uitroeiing haalbaar is. Namelijk op eilanden.

Deel:

Zoals dit:


Ontwikkeling en behoud van biodiversiteit in Sub-Sahara Afrika: een ruimtelijke analyse

Al het materiaal op deze site is aangeleverd door de respectievelijke uitgevers en auteurs. U kunt helpen bij het corrigeren van fouten en omissies. Vermeld bij het aanvragen van een correctie de handle van dit item: RePEc:cdi:wpaper:1421 . Zie algemene informatie over het corrigeren van materiaal in RePEc.

Voor technische vragen over dit item, of om de auteurs, titel, samenvatting, bibliografische of downloadinformatie te corrigeren, neem contact op met: . Algemene contactgegevens van de provider: https://edirc.repec.org/data/ceauvfr.html .

Als je dit item hebt geschreven en nog niet bent geregistreerd bij RePEc, raden we je aan dit hier te doen. Hiermee kunt u uw profiel aan dit item koppelen. Het stelt u ook in staat mogelijke citaten naar dit item te accepteren waarvan we niet zeker zijn.

Als CitEc een bibliografische referentie herkende maar er geen item in RePEc aan heeft gekoppeld, kun je met dit formulier helpen.

Als u op de hoogte bent van ontbrekende items die dit citeren, kunt u ons helpen die links te maken door de relevante verwijzingen toe te voegen op dezelfde manier als hierboven, voor elk verwijzend item. Als u een geregistreerde auteur van dit item bent, kunt u ook het tabblad "citaties" in uw RePEc Author Service-profiel controleren, aangezien er enkele citaten kunnen wachten op bevestiging.

Voor technische vragen over dit item, of om de auteurs, titel, abstract, bibliografische of downloadinformatie te corrigeren, neem contact op met: Vincent Mazenod (e-mail hieronder beschikbaar). Algemene contactgegevens van de provider: https://edirc.repec.org/data/ceauvfr.html .

Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat correcties door de verschillende RePEc-services zijn gefilterd.


Eigendomsruzies ‘belemmeren’ instandhouding

De gegevens die u op deze pagina verstrekt, worden niet gebruikt om ongevraagde e-mail te verzenden en worden niet verkocht aan derden. Zie privacybeleid.

Wetenschappers waarschuwen dat voortdurende discussies over het eigendom van dierlijke genetische hulpbronnen de instandhouding van belangrijke rassen in ontwikkelingslanden vertragen.

Op een conferentie over dierlijke genetische hulpbronnen deze week (3&ndash7 september) in Interlaken, Zwitserland, zeiden onderzoekers dat voortdurende debatten ertoe hebben geleid dat ontwikkelingslanden geen cruciale genetische reservoirs van bepaalde soorten hebben gebouwd, uit angst dat ze door te delen specifieke rassen aan hun buren zullen verliezen .

Volgens Carlos Sere, directeur-generaal van het International Livestock Research Institute (ILRI), heeft deze angst vitale inspanningen voor natuurbehoud vertraagd.

"We zijn bezorgd dat de gesprekken te lang zullen duren en tegen de tijd dat ze zijn afgerond, zullen we veel rassen hebben verloren", vertelde hij aan SciDev.Net.

Sere zei dat het behoud van unieke rassen parallel moet lopen met het debat over het eigendom van genetisch materiaal.

Hij voegde eraan toe dat landen met dieren van vergelijkbare genetische oorsprong gezamenlijke programma's moeten organiseren om deze hulpbronnen te behouden.

"Het is altijd moeilijk geweest om te bepalen wie de eigenaar is van een specifiek dierenras, vooral in Afrika. De meeste dieren zijn eigendom van gemeenschappen waarvan bekend is dat ze zich vrij over de grenzen heen bewegen, en het wordt moeilijk voor een land om eigendom op te eisen”, zei hij.

Kenia en Tanzania hebben zo'n eigendomsdilemma, over het rode Maasai-schaap, dat wordt grootgebracht door de Maasai-gemeenschap aan de grens van de twee landen.

Het eigendom van genetisch materiaal van vee is ook een controversiële kwestie in de internationale arena, waarbij ontwikkelingslanden de ontwikkelde landen beschuldigen van biopiraterij.

Ed Rege, een onderzoeker bij ILRI, zei dat biopiraterij onvermijdelijk zal voortduren als lokale onderzoekers niet op de hoogte zijn van de kwaliteit van genetische bronnen in hun regio. ILRI heeft lokale wetenschappers getraind in de genetica van lokale rassen en heeft ook een programma voorgesteld om boeren voor te lichten over de diversiteit van hun kuddes.

Onderzoekers op de conferentie ondersteunden ook het gebruik van genenbanken en een combinatie van geavanceerde genomica en geografische kaarttechnieken om de geschiktheid van verschillende rassen voor verschillende omgevingen te bepalen.


Ondersteuning van natuurbehoud met onderzoek naar biodiversiteit in de door mensen gemodificeerde landschappen van Afrika bezuiden de Sahara

Beschermde gebieden (PA's) beslaan 12 % van het terrestrische Afrika bezuiden de Sahara. Gezien de inherente tekortkomingen van deze PA's om te voorzien in alle soorten in combinatie met de effecten van klimaatverandering en menselijke druk op PA's, hangt de toekomst van biodiversiteit sterk af van de 88% van het land dat onbeschermd is. De studie van biodiversiteitspatronen en de processen die deze in door de mens gemodificeerde landschappen in stand houden, kan een waardevolle wetenschappelijke basis bieden ter ondersteuning van op wetenschap gebaseerde beleidsvorming die ernaar streeft land buiten PA's zo ontvankelijk mogelijk te maken voor persistentie van de biodiversiteit. We bespreken de literatuur over biodiversiteit in de door de mens gemodificeerde landschappen van Afrika bezuiden de Sahara, aangezien deze betrekking heeft op vier brede categorieën van ecosystemen (dwz uitlopers, tropisch bos, de Kaapse floristische regio en de stedelijke en landelijke gebouwde omgeving) waarbinnen we vergelijkbare patronen van persistentie van de biodiversiteit in relatie tot specifiek menselijk landgebruik en landbeheeracties. Beschikbaar onderzoek toont de potentiële bijdrage aan van het behoud van biodiversiteit in door de mens gemodificeerde landschappen binnen alle vier de ecosysteemtypen en leidt enigszins tot algemene conclusies die beleidsvorming kunnen ondersteunen. Desalniettemin wordt het succes van natuurbehoud in door mensen gemodificeerde landschappen belemmerd door beperkingen die verdere wetenschappelijke investeringen vergen, b.v. tekortkomingen in het beschikbare onderzoek, onzekerheden met betrekking tot implementatiestrategieën en moeilijkheden om samen te leven met biodiversiteit. De momenteel beschikbare informatie kan en moet echter de inspanningen op individueel, gemeenschaps-, provinciaal, nationaal en internationaal niveau ondersteunen om het behoud van biodiversiteit in door de mens gemodificeerde landschappen te ondersteunen.

Dit is een voorbeeld van abonnementsinhoud, toegang via uw instelling.


Vereniging voor Natuurbeschermingsbiologie

Het vinden van financiering voor multi-/inter-/transdisciplinair conservatieonderzoek vereist meer dan alleen geduld voor het doorzoeken van meerdere financieringsaankondigingen. Als je je onderzoeksideeën niet goed kunt uiten en verkopen aan de voorstelbeoordelingscommissie, blijven ze ongefundeerd. Dit gedeelte bevat links naar richtlijnen voor het schrijven van voorstellen, evenals doorzoekbare financieringsdatabases, specifieke financieringsmogelijkheden en voorbeelden van gefinancierde multi-/inter-/transdisciplinaire voorstellen.

Bekijk de financieringswebsites voor meer informatie over voorstelrichtlijnen, geschiktheid, contactgegevens, indieningstermijnen, financieringsbedragen en opmaakinstructies. Het volgen van de instructies op de website voor het indienen van voorstellen en het halen van deadlines kan uw kansen op het ontvangen van financiering vergroten. De financieringsmogelijkheden zijn aan verandering onderhevig.

Als u financieringsvoorstellen, financieringsmogelijkheden, databaselinks of richtlijnen voor het schrijven van voorstellen heeft die u aan de toolkit wilt toevoegen, neem dan contact met ons op via [email protected]

A. Richtlijnen en tips voor het schrijven van voorstellen

 • Onderzoeksraad voor sociale wetenschappen
  De kunst van het schrijven van voorstellen
 • Maatschappij voor de openbare omroep
  Basiselementen van het schrijven van subsidies
 • Instituut voor Internationale Studies, UC Berkeley
  Dissertatievoorstel Workshop
 • Het Stichtingscentrum
 • Learner Associates Guide voor het schrijven van een financieringsvoorstel
 • Institute of Museum and Library Services National Leadership Grant planning tutorial
 • James Madison University Tips voor het ontwikkelen van voorstellen
 • Nationale Wetenschaps Instituut

B. Doorzoekbare financieringsdatabases

Selecteer Hoofdzoekopdracht en typ vervolgens een discipline (d.w.z. geografie, economie, antropologie, ecologie) in het vak "Alle velden". Om uw zoekopdracht verder te verfijnen, kiest u aanvullende kwalificaties in de vakken vereisten, staatsburgerschap, activiteitslocatie, financieringstype en sponsor. Als u geen resultaten krijgt, elimineer dan enkele van de kwalificaties.

Cornell University: database voor financiering van afgestudeerden
Typ uw academische veld, trefwoorden en deadlines. Bekijk de resultaten.

FAO samenwerkingspartnerschap voor bossen (CPF)
Het vinden van financiering voor projecten op het gebied van duurzaam bosbeheer is niet altijd eenvoudig. Het doorzoeken van honderden potentiële financieringsbronnen en ervoor zorgen dat uw project voldoet aan de vereisten van donoren, is tijdrovend en vaak frustrerend. Het online CPF Sourcebook on Funding for Sustainable Forest Management is ontwikkeld om gebruikers te helpen efficiënt wereldwijde financieringsbronnen voor duurzame bosbeheerprojecten te vinden.
Het bronnenboek verzamelt informatie over financieringsbronnen, beleid en leveringsmechanismen, met bijzondere aandacht voor projecten in ontwikkelingslanden. De inhoud is afkomstig uit verschillende bronnen: donororganisaties en -landen, CPF-leden, internationale bosgerelateerde organisaties en instrumenten, ontwikkelingsbanken, particuliere bronnen, regionale processen, stichtingen en internationale niet-gouvernementele organisaties.
Een belangrijk onderdeel van het bronnenboek is de database van financieringsbronnen die informatie bevat over meer dan 600 fondsen en een waardevol startpunt is bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Het bronnenboek biedt ook een eenvoudig, gemodereerd online discussieforum waar gebruikers vragen kunnen plaatsen over bosbouwfinanciering, en waar ze informatie kunnen delen en kunnen netwerken met andere bosactoren. Hoewel er grote zorg is besteed aan het controleren van de informatie op deze website, is alle informatie die hier wordt verstrekt indicatief en moet worden bevestigd bij de lokale kantoren van de financierende instantie of donor, aangezien het beleid, de organisatorische opzet en procedures aan verandering onderhevig zijn.

FastWeb
Als u toegang heeft tot het world wide web en bereid bent de online formulieren in te vullen, belooft deze dienst een gratis aangepaste lijst van financiële hulpbronnen. FastWeb is eigenlijk een doorzoekbare database van meer dan 400.000 beurzen, beurzen, beurzen en leningen van de particuliere sector uit meer dan 3.000 bronnen voor alle niveaus van hoger onderwijs. Nieuwe bezoekers moeten zich registreren (voor- en achternaam en een gebruikers-ID) en vervolgens een profiel invullen, inclusief achtergrond en studierichtingen. Registranten ontvangen vervolgens een lijst met alle momenteel relevante financieringsbronnen. De registratiegegevens worden opgeslagen en kunnen bij volgende bezoeken worden gebruikt. Het hele aanmeldingsproces en de levering van beschikbare financieringsbronnen kan een beetje vervelend zijn: ongeveer vijf tot twintig minuten, afhankelijk van de verbindingssnelheid. Er worden dagelijks ongeveer 500 nieuwe beurzen aan de database toegevoegd, zodat registranten op de hoogte kunnen blijven.

FundSource is een tool die is ontworpen om gedrags- en sociale wetenschappers te helpen bij het vinden van onderzoeksfinanciering. Het is specifiek ontworpen voor gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek, gratis beschikbaar zonder abonnementskosten en beantwoordt aan uw behoeften en feedback. De FundSource-database bevat korte beschrijvingen, contactgegevens en weblinks naar programma's in federale agentschappen, stichtingen en internationale organisaties die gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek financieren. Academische disciplines die aan bod komen zijn: antropologie, archeologie, gebieds-/bevolkingsstudies, communicatie, criminologie, economie, onderwijs, aardrijkskunde, taalkunde/psychologie, planning/beleidsstudies, politieke wetenschappen, psychologie, public affairs, socio-/juridische studies en sociologie.

Het Stichtingscentrum:
Deze organisatie biedt toegang tot particuliere stichtingsinformatie, directory's, boeken en tijdschriften, bestanden van subsidieverstrekkers en bibliografische databases

Grantsnet.org:
Dit financieringsportaal biedt de nieuwste index van onderzoeksfinanciering, beurzen, beurzen en stages voor postdocs, afgestudeerde en niet-gegradueerde studenten, evenals lijsten met financieringsmogelijkheden van de Amerikaanse overheid.

De National Academies: Fellowships-linkspagina
Deze webpagina bevat links naar verschillende beurzen waarvoor natuurwetenschappers, die geïnteresseerd zijn in interdisciplinair werk, in aanmerking kunnen komen. Deze beurzen omvatten: Ford Predoctoral Fellowships en Ford Dissertation Fellowships. U moet een Amerikaans staatsburger zijn om in aanmerking te komen.

NOAA-beurzen en financieringsmogelijkheden
Bekijk deze webpagina van het Coastal Services Centre voor meer mogelijkheden voor mariene financiering.

Beurzen, beurzen en postdoctorale prijzen:
Antropologie, Economie, Aardrijkskunde, Recht, Politicologie, Psychologie, Sociologie
Een compilatie van bronnen door Francisco Alberto Tomei Torres, Ph.D. Controleer de links om in aanmerking te komen en om te bepalen of de prijs van toepassing is op natuurbehoudgerelateerd onderzoek.

USDA-webportaal
Een gids voor beurzen, beurzen en beurzen in internationale bosbouw en natuurlijke hulpbronnen

C. Individuele subsidiemogelijkheden

Het Asian Development Bank (ADB) - Japan Scholarship Program (JSP) biedt goed gekwalificeerde burgers van de ontwikkelingslanden van ADB de mogelijkheid om postdoctorale studies te volgen in economie, management, wetenschap en technologie en andere ontwikkelingsgerelateerde gebieden bij deelname academische instellingen in de Aziatische en Pacifische regio. De beurs is voor een jaar met een verlenging tot het tweede studiejaar. Voor wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek, kan een speciale beurs beschikbaar zijn voor het voorbereiden van een proefschrift. In bijzondere omstandigheden kunnen computervaardigheden, voorbereidende taal en andere soortgelijke cursussen onder de beurs vallen. Onderzoeksprioriteiten zijn postdoctorale studies in economie, management, wetenschap en technologie en andere ontwikkelingsgerelateerde gebieden. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het International Office of kunnen worden gedownload van de ADB-Japan Scholarship-pagina.

Dit programma biedt een kans voor Ph.D. studenten om te werken bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) in Washington, DC, om te leren hoe wetenschappelijke en technologische informatie wordt gebruikt bij het maken van milieubeleid. Het programma wordt gesponsord door de AAAS en gecoördineerd door het National Center for Environmental Research van de EPA binnen het Office of Research and Development. De prijs duurt een jaar en de deadline voor indiening is in januari.

Het Afrikaanse netwerk van wetenschappelijke en technologische instellingen (ANSTI) biedt een beperkt aantal beurzen aan voor postdoctorale studies die houdbaar zijn in ANSTI-lidinstellingen. De beurzen dekken vergoedingen, levensonderhoud en internationale reizen, en worden toegekend aan sub-Sahara Afrikaanse staatsburgers voor studies buiten de thuislanden van de aanvragers. Om in aanmerking te komen voor een fellowship, moet de aanvrager jonger zijn dan 36 jaar en in het bezit zijn van een goed bachelordiploma (ten minste 2e klas hogere divisie). De fellowship wordt in eerste instantie toegekend voor een jaar, maar kan na succesvolle afronding van het eerste jaar worden verlengd tot twee of meer voor master- of doctoraatsstudies.

Het African Economic Research Consortium (AERC), opgericht in 1988, is een openbare non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van onderzoek en opleiding op het gebied van economisch beleid. De missie van AERC is het versterken van de lokale capaciteit voor het uitvoeren van onafhankelijk, rigoureus onderzoek naar de problemen waarmee het beheer van economieën in Afrika bezuiden de Sahara wordt geconfronteerd. Elk jaar biedt AERC een beperkt aantal prijzen met een maximale waarde van US $ 15.000 voor promotieonderzoek en biedt ook een aantal beurzen aan aspirant-studenten om Master of Arts te doen. Om voor behandeling in aanmerking te komen, moet het verzoek afkomstig zijn van een Afrikaanse staatsburger die van plan is een carrière in economisch management, onderzoek en/of onderwijs na te streven aan een instelling in Afrika bezuiden de Sahara. De PhD-onderzoeksprijzen hebben twee deadlines per jaar: 1 april voor de juni-prijs en 1 november voor de januari-prijs, terwijl Masters Scholarships-aanvragen sluiten op 31 maart.

De Derde Wereldorganisatie voor Vrouwen in de Wetenschap (TWOWS) heeft met fondsen die genereus zijn verstrekt door het Department for Research Cooperation (SAREC) van het Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), een fellowship-programma opgezet voor vrouwelijke studenten uit Sub-Sahara Afrika en het minst Ontwikkelde landen (MOL's), die een postdoctorale opleiding willen volgen die leidt tot een doctoraat, in excellentiecentra in het Zuiden (ontwikkelingslanden), buiten hun eigen land. Het algemene doel van de regeling is bij te dragen tot de opkomst van een nieuwe generatie vrouwelijke leiders in wetenschap en technologie, en hun effectieve deelname aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van hun land te bevorderen. Elke fellowship wordt aangeboden voor maximaal drie jaar en dekt de reiskosten en een bescheiden maandelijkse toelage voor levensonderhoud, waarvan het bedrag in overleg met de gastinstelling wordt bepaald. Het gastinstituut waar de aanvrager wil promoveren, moet zich in een ander ontwikkelingsland bevinden dan het hare. De beurzen staan ​​open voor gekwalificeerde jonge vrouwelijke afgestudeerden in de wetenschap (meestal jonger dan 40 jaar) uit landen in Sub-Sahara Afrika en/of MOL's. De minimale kwalificatie van aanvragers is een M.Sc. diploma (of gelijkwaardig), of een uitstekende B.Sc. honours degree, op de volgende gebieden van de natuurwetenschappen: landbouw, biologie, scheikunde, aarde en milieuhulpbronnen.

De subsidie ​​is gericht op het verbeteren van civiele onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de Arabische regio in de richting van outputs die bijdragen aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling. Op basis daarvan is de subsidie ​​gericht op onderzoek in de medische, technische, toegepaste wetenschappen en andere wetenschappen van relevante benaderingen. De Arabische wetenschappers binnen de Arabische wereld worden uitgenodigd om deze beurs aan te vragen. Verdere lezing geeft echter aan dat iedereen die in de Arabische regio werkt, subsidies kan aanvragen. Controleer de verschillende fasen die nodig zijn voor indieningen, die beginnen met het indienen van "Verzoek om een ​​intentieverklaring". Alle fasen hebben ook verschillende deadlines. Voor gedetailleerde informatie over de subsidierichtlijnen, worden relevante velden en procedures op deze website geplaatst.

De American Anthropological Association nodigt minderheids-promovendi in de antropologie uit om een ​​scriptiebeurs voor een heel jaar van $ 10.000 aan te vragen. Dit programma is bedoeld om de steun van de Vereniging aan veelbelovende afgestudeerde studenten uit de minderheid in de antropologie te demonstreren en om haar toewijding aan het langetermijndoel van het vergroten van de diversiteit in de discipline te demonstreren. U moet lid zijn van AAA (minstens een maand voorafgaand aan de aanvraag) en een Amerikaans staatsburger zijn.

Het American Museum of Natural History biedt concurrerende beurzen en beurzen op gebieden die in grote lijnen verband houden met zijn wetenschappelijke en educatieve doelstellingen. Deze gebieden omvatten de gebieden van de zoölogie van gewervelde dieren, de zoölogie van ongewervelde dieren, paleozoölogie, antropologie en aard- en planetaire wetenschappen. Deze site beschrijft de programma's die de ondersteuning bieden en geeft instructies aan personen die zich willen aanmelden. Het gaat om vier belangrijke programma's: beurzen, onderzoeksbeurzen, beurzen voor afgestudeerden (inclusief internationale beurzen voor afgestudeerden) en onderzoekservaringen voor studenten. Meer informatie over elk programma is beschikbaar op de website.

Het Archeologisch Instituut van Amerika kent elk jaar verschillende beurzen toe, met uitzondering van de Anna C. en Oliver C. Colburn Fellowship, die om de twee jaar wordt toegekend. Deze beurzen worden over het algemeen toegekend aan studenten in doctoraatsprogramma's of aan recente ontvangers van de Ph.D.

Ongeveer 5-10 AWIS-afgestudeerde beurzen voor een bedrag van $ 1,000 worden elk jaar toegekend. De vier herdenkingsprijzen zijn: (1) Amy Lutz Rechel Award, voor een uitmuntende afgestudeerde student op het gebied van plantenbiologie, (2) Ruth Satter Award, voor een uitmuntende afgestudeerde studente die haar opleiding gedurende ten minste drie jaar onderbrak om een familie, en (3) de Diane H. Russell Award, voor een uitstekende afgestudeerde student op het gebied van biochemie of farmacologie. AWIS kan ook Citations of Merit toekennen ($ 300). Over het algemeen namen vrouwelijke studenten deel aan een gedrags-, levens-, fysiek of sociaalwetenschappelijk of technisch programma dat leidde tot een Ph.D. diploma van toepassing kan zijn. Zie de gedetailleerde lijst in de toepassingsinstructies om te bevestigen dat uw vakgebied in aanmerking komt. Alle aanvragers, behalve die voor de Satter-prijs, moeten geslaagd zijn voor het kwalificerende examen van hun afdeling en verwachten hun diploma te behalen op de datum die is vermeld op de website. Aanvragers van de Satter-prijs kunnen op elk moment in hun PhD-programma solliciteren, inclusief het eerste jaar. niet-VS burgers moeten zijn ingeschreven in een Ph.D. programma aan een universiteit in de Verenigde Staten. Eerdere aanvragers van dit programma kunnen zich niet opnieuw aanmelden. De geschiktheidscriteria kunnen worden gewijzigd. The web site also has links to scholarships for undergraduate women scientists.

Unique in the world, the Banff Mountain Grants Program supports projects that communicate the stories of mountain landscapes as places of ecological, inspirational, and cultural value, and that celebrate the spirit of adventure. This program is sponsored by Mountain HardWear. Individuals or organizations may apply for grants of up to $5000 (Canadian dollars) to fund projects that creatively interpret the environment, natural history, human heritage, arts, philosophy, lifestyle, and adventure, in and of the mountains. Projects must include a communications component (such as film, literature, photography) that brings the project before a public audience. Projects must show respect for mountain landscapes as places of ecological, inspirational, and cultural value. Projects should be world class in execution, celebrate the spirit of adventure, and reflect the spirit of our mission statement

The Institute currently operates two grant schemes - Minor Research Grants and Haycock Memorial Fund Grants. The former are offered by open competition biannually - 30th May and 30th November closing dates. The maximum sum awarded to any individual is £1000. These grants are intended to support research in the fields supported by the Institute. For further details regarding eligibility and the scheme in general, please contact the Director and review the information on the web site Archaeology and history form the core disciplinary focus of the work of the Institute, and accordingly it gives greatest priority to research encompassing these fields. The primary focus is on the post-Paleolithic period up to the late 1980s the Institute&rsquos policy is to concern itself with the background to contemporary issues rather than with current controversies. Nevertheless, in so far as its resources permit, the Institute endeavors to support research on the peoples, cultures, traditions and languages of eastern Africa in cognate disciplines, such as anthropology, geography, environmental science, linguistics, museology and ethnography. The Institute also seeks to encourage interdisciplinary research by scholars from these disciplines working in collaboration with historians and archaeologists.

The Borlaug Leadership Enhancement in Agriculture Program (LEAP) awards up to $20,000 to outstanding MS or PhD students (enrolled in either U.S. or home country universities) from United States Agency for International Development (USAID)-assisted countries in sub-Saharan Africa. The awards support internships/thesis research of up to 12 months at a CGIAR international agriculture research center and also need to link a U.S. university mentor with a scientist at a CGIAR Centre. The fellowship program is funded by the USAID, to enhance the quality of thesis research of graduate students from developing countries who show strong promise as leaders in the field of agriculture and related disciplines. Borlaug LEAP Fellowships are awarded twice a year (March 15 and October 15) but can be submitted any time during the year. Applicants must submit a supplemental application form from CG Centre mentors. The application must include a description of leveraged funding from other sources. Applications are to be sent directly to the Borlaug-LEAP Office at the University of California-Davis.

This fellowship was created to promote the conservation of rare and endangered flora in the United States through the programs of the Center for Plant Conservation headquartered at the Missouri Botanical Garden. The research grant enables a student in biology, horticulture, or a related field to conduct field research. Preference is given to students whose projects focus on the endangered flora of the Carolinas and the southeastern United States. Selection is by a panel of botanists appointed by the CPC.

The main objective of TroFCCA is to contribute to national processes of adaptation to climate change, in particular, efforts to streamline adaptation into development, through the assessment of vulnerability derived from the impacts of climate change on tropical forest ecosystems and on forest dependent communities. TroFCCA&ndashWest Africa is advertising for applications from interested candidates for graduate research fellowships (12 months for M.Sc., and 24 months for PhD) for the academic year 2006/07 on topics related to the main objective of the Tropical Forest Climate Change Adaptation (TroFCCA) project in the region. Students from the region are strongly encouraged to apply. Applicants should have at least an honors degree in any of the following disciplines: Ecology, Environmental Sciences, Geography, Agronomy, Soil Science, Forestry, Biology, Botany, Mathematics, Statistics, Economics, Sociology, and Anthropology.

CAPRi can only fund research carried out in collaboration with a CGIAR research project in a developing country. An eligible candidate is a full-time Ph.D. student in the social sciences or humanities - regardless of citizenship or place of study. Applicants must complete all Ph.D. requirements except fieldwork and dissertation by the time the fellowship begins. The CAPRi program gives priority to the following research themes, based on their importance in natural resource management, policy focus, relevance to the CGIAR mandate, and their widespread applicability across resources and regions:
Accommodating Multiple Uses and Users of Natural Resources
Changing Market Relationships
Feminization of Agriculture and Demographic Change
Genetic Resources
Role of Environmental Risk
Structuring Devolution
Technology Adoption

The Canon National Parks Science Scholars Program is pleased to announce its 2006 competition. The program is a collaboration among Canon U.S.A., Inc., the American Association for the Advancement of Science and the US National Park Service. Thanks to a generous commitment by Canon U.S.A., Inc., the program will be awarding eight US$80,000 scholarships to Ph.D. students throughout the Americas to conduct research critical to conserving the national parks of the region. Research projects in the biological, physical, social and cultural sciences are eligible, as well as projects in a new category &mdash technology innovation in support of conservation science. Applications must be received by beginning of May.

El Programa Canon para Investigadores Científicos de Parques Nacionales se complace en anunciarle su convocatoria para el año 2006. El programa es fruto de la colaboración entre Canon U.S.A., Inc., la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Gracias a la generosa contribución de Canon U.S.A., Inc., el programa concederá ocho becas de 80.000 dólares cada una a estudiantes de doctorado de las Américas que realicen investigaciones clave para la conservación de los parques nacionales de la región. Pueden optar a las becas proyectos en ciencias biológicas, físicas, sociales y culturales, al igual que proyectos en una nueva categoría &ndash la innovación tecnológica aplicada a la ciencia de la conservación. La fecha límite para recibir las solicitudes es en mayo.

Founded in 1997, CICEET is a partnership of the University of New Hampshire (UNH) and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). CICEET&rsquos mission is to provide national leadership for the development and application of environmental technology that monitors, manages, and prevents the contamination and degradation of coastal waters and habitats. CICEET is problem-driven and solution-oriented. As such, all of its activities are rooted in the need to identify and help resolve the challenges facing coastal management. (One of the ways CICEET assesses the needs of coastal managers is via targeted surveys.) Whether the pathway is through a commercial licensing agreement or a public-sector outreach program, CICEET is committed to delivering useful information and effective technology developed through its Environmental Technology Development (ETD) Program into the hands of coastal management. While its administrative offices are located on the UNH campus in Durham, N.H., CICEET sponsors technology development in coastal states nationwide&mdashprimarily through its relationship with the National Estuarine Research Reserve System (NERRS). All projects funded through CICEET&rsquos ETD Program are connected to at least one of 26 NERRS sites or their watersheds.

This program provides an opportunity for graduate students to work with state coastal zone programs to gain on-the-job education and training opportunities in coastal resource management and policy. The fellowship was established in 1996 and is sponsored by the National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) Coastal Services Center. The award lasts for two years and the deadline for submission is 31 January each year.

The Research Grants Program of the Center for Tropical Forest Science (CTFS) of the Smithsonian Tropical Research Institute is intended to provide opportunities for senior researchers, post-doctoral fellows, and graduate students for any nationalities. Projects can be field-oriented, laboratory-based, or analytical, and scientifically, basic or applied in nature. Grants will range from $3,000-$30,000. The CTFS Research Grants Program will make awards for projects three months to three years in length. Grant proposals should include a Research Proposal (not to exceed 1500 words), a list of collaborators, curriculum vitae, proposed referees, and a detailed budget. Please check the web site for further information.

Earthwatch Institute is an international non-profit organization that supports scholarly field research worldwide in the biological, physical, social, and cultural sciences. The Research Program at Earthwatch is responsible for soliciting, reviewing, and recommending research proposals for support. Earthwatch provides scientists with the funding and labor they need in the form of motivated, dedicated, paying volunteers. This unique funding model enables us to support research in a variety of disciplines, on the basis of a researcher's need for volunteers and Earthwatch's ability to find them. We support research covering a variety of topics and welcome a diverse scientific community. In particular, Earthwatch is interested in supporting typically under-represented groups, such as early career scientists, women in science, and developing country nationals. Field research grant awards are derived from funds contributed by Earthwatch members who serve as volunteer assistants on research projects. Earthwatch supports doctoral and post-doctoral researchers, or researchers with equivalent scholarship or commensurate life experience. The Research Program welcomes proposals from advanced scholars and professionals of any nationality. In general Earthwatch considers work in any geographic region. Earthwatch awards research grants on a per capita basis the total grant amount is determined by multiplying the per capita grant by the number of Earthwatch volunteers participating on a project. Please visit the web site for more details.

The Environmental Economics Unit (EEU), at Göteborg University and the Beijer International Institute of Ecological Economics offer full scholarships in a PhD program in Environmental Economics with next intake 2006. The program is supported by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) and includes one year of general economics courses, one year of specialization courses, two-three years of data collection and thesis writing. The program is part of a PhD program in economics at Göteborg University, which is a demanding program, and this also implies a number of criteria. Candidates must have a very good analytical ability and good knowledge and understanding of economic theory and econometrics. We strongly recommend applicants to take a GRE-test and to submit a copy of the result with the application. We prioritize women in countries where they are underrepresented in academia. Finally, we encourage those who have shown a documented interest in resource and environmental issues, or professional training in environmentally relevant sciences.

The GRO Graduate Fellowship program, like its predecessor (the Minority Academic Institution or MAI program), is intended to strengthen the environmental research capacity of institutions of higher education that receive limited funding to build such capacity, including in particular institutions with substantial minority enrollment. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), National Center for Environmental Research (NCER), invites pre-applications for the Greater Research Opportunities (GRO) Fellowships for graduate environmental study for masters and doctoral level students. The deadline for receipt of pre-applications is mid-October (check the site for details). Master's level students may receive support for a maximum of two years. Doctoral students may be supported for a maximum of three years, usable over a period of four years. The fellowship program provides up to $37,000 per year of support. This amount covers a monthly stipend of $1,667 for up to 12 months totaling $20,000 for the year, $5,000 for authorized expenses, and up to $12,000 for tuition and fees. The actual amount awarded per year will vary depending on the amount of tuition and fees and the number of months the stipend is required.

The STAR fellowship program was initiated in 1995. The purpose of the fellowship program is to encourage promising students to obtain advanced degrees and pursue careers in an environmental field. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), National Center for Environmental Research (NCER), invites pre-applications for the Science to Achieve Results (STAR) Fellowships for graduate environmental study for masters and doctoral level students. The deadline for receipt of pre-applications is mid- October (check the site for details). Master's level students may receive support for a maximum of two years. Doctoral students may be supported for a maximum of three years, usable over a period of four years. The fellowship program provides up to $37,000 per year of support per fellowship. This amount covers a monthly stipend of $1,667 for up to 12 months totaling $20,000 for the year, $5,000 for authorized expenses, and up to $12,000 for tuition and fees. The actual amount awarded per year will vary depending on the amount of tuition and fees and the number of months the stipend is required.

The Exploration Fund of The Explorers Club provides grants in support of exploration and field research. Grants in amounts up to $1,200 are made primarily to graduate students. Applicants do not have to be members of The Explorers Club and do not have to reside in the United States to qualify for an award. Please check the web site for application deadlines.

The Field Museum recognizes the need to support basic research on our collections by interested students and scholars throughout the world. To this end, the Museum offers a modest number of grants and fellowships to visiting scientists and students for research and training on our scientific and library collections. Grants are open on a competitive basis to all individuals in the national and international scholarly community working on problems related to natural history.

This program provides grants to colleges and universities to fund individual doctoral students from the U.S. to conduct research in other countries in modern foreign languages and area studies for periods of 6 to 12 months. Proposals focusing on Western Europe are not eligible. In 2005, 150 fellows were awarded on average US $29,603 for a year of study and research abroad (range US $15,000 - $60,000). Applications are due in November the year prior to the award. Access the web site for more information.

Fulbright Student Scholar Program
US Students:
Foreign Students:
The Fulbright Program is designed to provide opportunities for personal development and international experience. It allows students to design their own programs, including:
University coursework
Library or field research
Independent projects in the social or life sciences
A combination of these or other projects.
Students are provided invaluable opportunities to meet, work, and live with people of the host country and share in daily experiences. The program promotes cross-cultural interaction and mutual understanding through engagement in the community on a one-to-one basis in an atmosphere of openness, academic integrity, and intellectual freedom. Please check the appropriate web site above for more information. Applications for US students are due late September/early October each year.

The Bill & Melinda Gates Foundation established the initiative to encourage and support students to complete college and continue on to earn masters and doctoral degrees in disciplines in which their ethnic and racial groups are currently underrepresented. The goal of Gates Millennium Scholarships is to promote academic excellence and to provide an opportunity for thousands of outstanding students with significant financial need. The scholarship covers room, board, and tuition. Students must be nominated.
Check out http://www.gmsp.org/(0lnrmq55z0jrlx2acihhny45)/scholarships.aspx for links to other similar funding sources.

The School of Geography at the University of Nottingham invites applications for up to two fully-funded studentships in any area of geography. Students should possess, or expect to obtain, a good undergraduate degree and/or relevant Masters Degree. Potential applicants should give an indication of their area of research interest, and will be required to submit a research proposal with their application. Applications should be clearly marked &lsquoGeography Studentships'. Information on the School's research themes is available on the web site listed above. Double check with the department to make sure that studentships are still being offered.

The Great Lakes Aquatic Habitat Network and Fund invites applications for its grants program. This program provides grant awards ranging from $500 to $3,500 for specific project expenses for river, lake, and wetland protection. A high priority is placed on supporting citizen initiatives within the watershed boundaries of the Great Lakes Basin. Applicants outside the basin will be considered for funding if their project will demonstrably benefit aquatic habitats inside the basin. Projects should gather and disseminate existing information or conduct applied research to enable individuals or citizen initiatives to more effectively protect aquatic habitats.

This granting program supports research that is crucial to advancing the knowledge in the hazards field, as well as ensures that the next generation of interdisciplinary hazards professional has a source of financial and academic support to foster sound development. As a relatively small subset of many different disciplines, the interdisciplinary hazards field relies to an unusual extent on a continuous influx of young scholars committed simultaneously to their own disciplines and to the more practical, applied aspects of the field. This is a combination that can be awkward in today's traditional academic climate, and thus a program that helps solidify a student's interest in and commitment to hazards, via financial support, is a significant contributor to the ongoing development of scholars in the disciplines that underlie the field of hazards, risk, and disasters. Fellowships in natural and social sciences for environmental research may be offered in the future.

Heinz Fellowships will be granted to two individuals from developing countries who demonstrate potential as future leaders in the public, government, non-profit or private sectors. The goal is to improve, early in a career, the successful candidate's capacity to contribute to the development of their country and enhance their understanding of the United States. This is accomplished through a year of auditing selected courses and participating in practical professional activities while based in Pittsburgh. Courses taken as part of the Heinz Fellowship do not earn credit towards an academic degree. The competition for a Heinz Fellowship is open to men and women from developing countries whose records of accomplishment early in their careers indicate strong potential for leadership and achievement. Applicants must have completed a university degree, be suitably proficient in speaking, reading and writing English and should be working in some subsection of sustainable development, governance, public health or conflict resolution. Preference will be given to those applicants in the earlier stages of their careers.

The IFS Granting Programme is open for project proposals from developing country scientists who meet the eligibility criteria and conduct research on the sustainable management of biological resources. The IFS Mission Statement should be interpreted widely, to include topics in both natural and applied sciences such as agriculture, soil science, forestry, biodiversity, environmental chemistry, natural products, food science, animal husbandry, veterinary medicine, aquaculture, marine resources. as well as social or economic aspects of the sustainable management of natural resources, or the production and transfer of knowledge for sustainable development. An IFS Research Grant has a maximum value of USD 12,000. It is awarded to an individual researcher, for a specific research project, presented by the Applicant in the Application form. The IFS Research Grant is intended for the purchase of the basic tools needed to conduct the proposed research project - equipment, expendable supplies, and literature - and to arrange fieldwork activities related to the proposed project. The grant cannot be used to pay for the aspiring Grantee's own salary or for honoraria, or to cover tuition fees or living expenses. It is expected that the IFS Grantees already receive a salary and are employed by or otherwise attached to a developing country research institution. The timeframe of a research project should normally be 1-3 years. After having completed an IFS supported research project, and submitted a project report, Grantees may apply for renewal grants. In total, a researcher is eligible to receive three (3) Research grants from IFS. Grants are also available for research teams.

The Fellowship is available to students worldwide, who are already admitted to a graduate program at an accredited university. The intent of the fellowship is to help Ph.D. students develop skills and to address problems related to relevant applications of coral reef ecosystem research and management. The Fellowship can be used to support salary, travel, fieldwork, and laboratory analyses. The student can work entirely at the host institution, or can split time between developed and developing country institutions. Funds up to US$15,000 per award are available to support up to six Ph.D. students in the general area of coral reef ecosystem research.

International Tropical Timber Organization (ITTO) offers fellowships through the Freezailah Fellowship Fund to promote human resource development and to strengthen professional expertise in member countries in tropical forestry and related disciplines. The goal is to promote the sustainable management of tropical forests, the efficient use and processing of tropical timber, and better economic information about the international trade in tropical timber. The maximum amount for a fellowship grant is US$10 000. Only nationals of ITTO member countries are eligible to apply. Further details and application forms (also in French or Spanish) are available at their Web site under ITTO at Work &ndash Capacity Building.

Each year, The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation provides grants of up to $10,580 (a symbolic amount representing the cost of the "Spirit of St. Louis") to men and women whose individual initiative and work in a wide spectrum of disciplines furthers the Lindbergh&rsquos' vision of a balance between the advance of technology and the preservation of the natural/human environment. Lindbergh Grants are made in the following categories: agriculture aviation/aerospace conservation of natural resources - including animals, plants, water, and general conservation (land, air, energy, etc.) education - including humanities/education, the arts, and intercultural communication exploration health - including biomedical research, health and population sciences, and adaptive technology and waste minimization and management. A Jonathan Lindbergh Brown Grant may be given to a project to support adaptive technology or biomedical research which seeks to redress imbalance between an individual and his or her human environment. The deadline for grant applications is the second Thursday of June in the year preceding the awarding of funds.

In the face of increasing evidence that the world's oceans are in trouble, Marine Conservation Biology Institute (MCBI) established the Mia J. Tegner Memorial Research Grants in Marine Environmental History and Historical Marine Ecology. These grants are among the first in the world awarded specifically to help scientists document the composition and abundance of ocean life before humans altered marine ecosystems. This information is crucial for helping lawmakers, regulators, managers and activists set appropriate targets for marine conservation efforts. To date MCBI has awarded 17 grants, each $6000. This program provides funding for high-quality, results-oriented research projects in the areas of marine environmental history and historical ecology. To our knowledge, this is the first dedicated program for funding research in this neglected and important area of study. Applications are usually due at the end of January, see the MCBI web site for more information.

New Zealand institutions provide the opportunity to study under internationally recognized academics and researchers in a wide range of disciplines. Qualifications attained from a New Zealand university rank with the best internationally. New Zealand degrees have a reputation globally for being practical, modern and desirable. In some niche areas, such as biotechnology, forensic science and marine engineering, New Zealand degrees are acknowledged as world-leading. Students educated in the New Zealand education environment are earning a reputation as a new breed of innovative thinkers and are enjoying success the world over. See web site for more information on the value of the award and the application.

The New Zealand Postgraduate Study Abroad Awards (NZPSAA) are available to postgraduate students enrolled in either doctoral or master&rsquos degree programs at a New Zealand institution whose research programme would benefit significantly from a short-term period of study or research abroad. NZ postgraduate students may apply for funding to cover short-term (up to six months) study or research abroad in the following categories:
seminars, workshops or courses
conferences, if attendee is presenting a paper
cooperative research with researchers abroad
independent research at facilities not available in New Zealand (e.g., research institutes, libraries, etc.).
To be eligible to apply students must be enrolled full-time at a New Zealand institution and hold good standing in a postgraduate degree programme, both at the time of application and throughout the tenure of the award. International students are eligible to apply, but priority may be given to New Zealand citizens and permanent residents. Awards are available to students in any field of study. The value of the award will vary widely, up to a maximum of $10,000, according to the costs of the proposed project. See the web site for information about applying.

This program provides an opportunity for graduate students to gain research and training experience directly related to their studies. The NNEMS fellowship offers a range of activities designed to help students refine their professional skills and enhance their knowledge of environmental issues. The fellowship was established in 1986 and is sponsored by EPA's Office of Environmental Education. The deadline for submission is in December of each year, and it varies in how long may be applied.

This program offers graduate students the opportunity to address scientific questions of local, regional and national significance by conducting research within the National Estuarine Research Reserve (NERR) system. Research projects are based on the reserves' local needs, the reserve system's national priorities and the students' interests. This program is sponsored by the NOAA National Estuarine Research Reserve system. The deadlines for submission is November 1st of each year. The award lasts one to three years.

This program provides support for graduate students working towards a Ph.D. in fisheries population dynamics or in marine resource, natural resource, or environmental economics. Two to four fellowships in each of the two areas of study are generally awarded each year. The fellowship was established in 1999 and is sponsored by the National Marine Fisheries Service (NMFS) and the National Sea Grant College Program. The award lasts for 2-3 years and the deadline for submission is in December of each year.

The National Fish and Wildlife Foundation, in cooperation with the National Oceanic and Atmospheric Administration, invites proposals for the marine debris grants program. The program provides grants to organizations working on projects to improve understanding of the impacts of marine debris on marine and coastal resources, and to reduce and prevent debris in the marine environment. The program seeks to support projects that have a strong likelihood of reducing marine debris caused by derelict fishing gear or any other man-made or processed solid material discarded or disposed of, that enters the coastal or marine environment (not to include abandoned vessels or liquid waste). The program provides competitive grants to finance creative and innovative proposals that seek to work with marinas, ports, and the fishing industry to significantly reduce the occurrence of debris in these areas. In addition, the program is accepting research proposals that address the biological, social, or economic impact of marine debris on species, habitat, and coastal businesses. The programmatic focus areas are: marine debris research clean ports and marinas and clean oceans. Eligible applicants are institutions of higher education, other non-profits, commercial organizations, and state, local, and tribal governments whose projects have the potential to benefit NOAA trust resources through marine debris research and prevention projects.

This program provides an opportunity for graduate students to work with members of the Great Lakes science, policy and information/education communities to advance the environmental quality and sustainable economic development goals of the Great Lakes states. The fellow will contribute to and benefit from research coordination and policy analysis activities. This program is sponsored by the Great Lakes Commission, the NOAA National Sea Grant College Program, and the Great Lakes Sea Grant Network. The award lasts for one year and the deadline for submission is February of each year.

This program provides an opportunity for graduate students to work with hosts in the legislative branch, executive branch, or appropriate associations/institutions located in the Washington, D.C. area. Established in 1979, the fellowship provides a unique educational experience to students who have an interest in ocean, coastal and Great Lakes resources and in the national policy decisions affecting those resources. The program is sponsored by the NOAA National Sea Grant College Program. The award lasts for one year and the deadline for submission is in April of each year.

The objective of NSF's Cultural Anthropology Program is to promote basic scientific research on the causes and consequences of human social and cultural variation. The program supports social scientific research of theoretical importance in all theoretical and empirical subfields within the discipline of cultural anthropology. Senior and dissertation research support available.

The physical anthropology program supports research in all the subfields of physical/biological anthropology, including general human biology, anthropological genetics, human and primate paleontology, skeletal biology, and primate behavior and ecology. The program supports scientific research of theoretical importance in all theoretical and empirical subfields within the discipline of physical anthropology. Senior and dissertation research support available.

The Integrative Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) program seeks to train PhD scientists and engineers with the interdisciplinary background and the technical, professional and personal skills needed to address the global questions of the future. Through the use of innovative curricula and internships, and by focusing on problem-centered training, these programs give their graduates the edge needed to become leaders in their chosen fields. Students who win an IGERT Fellowship receive stipend and tuition support, as well as funds for research materials. Support varies for each program, so to learn the specifics for the program you are interested in visit their site or contact them directly. The IGERT web site has a searchable database. You must be a US citizen or permanent resident.

This program focuses on 5 interwoven environmentally-related themes, specifically 1) water quality and wastewater treatment 2) .eco-materials. (or reducing the environmental cost of materials processing and use) 3) biodiversity, with a focus on botanical and aquatic systems 4) goods and services from forest ecosystems and 5) environmental social sciences. Together, we will implement a coherent and powerful set of interdisciplinary experiences for our students that will enable them to emerge as imaginative and effective leaders in our communities. Simultaneously, our program will offer new insight to all partners on the strengthening of graduate education across the disciplines. The program has opportunities for graduate students interested in a wide variety of fields, including, but not limited to, civil and environmental engineering, materials science, biology, anthropology, electrical engineering, forest resources, social work, aquatic and fisheries sciences, environmental health, computer science and education. Only US citizens or permanent residents may be considered for IGERT funding. Please see the web site for further details about participating in this program.

The main objective of the Integrative Graduate Education and Research Training (IGERT) in Urban Ecology is to educate a new kind of life, earth, or social scientist who is broader, more flexible, more collaborative, and more adept at linking science and social issues. Training is built on a model emphasizing collaboration and teamwork. Fellows earn degrees in one of six core departments in the life, earth, and social science disciplines and participate in team research, courses, and seminars that emphasize integration among collaborative components beyond the student's home discipline. Collectively, these activities afford skills that are broadly applicable to careers in public and private sectors and in academia. Fellows earn Ph.D.s in one of six core departments: biology, plant biology, geography, geological science, anthropology, or sociology. Dissertations are integrative and multidisciplinary and include a substantial collaborative component. Only U.S. citizens or permanent residents may be considered for IGERT funding.

The Organization for Tropical Studies invites applications for research fellowships. Awards are intended to assist thesis-related field research in tropical biology and similar fields. Proposals will only be accepted for research at OTS field stations (La Selva, Palo Verde, and Las Cruces), with the exception of one annual fellowship for research at the Cocha Cashu field station in Peru. Research fellowships are available in amounts up to $3,000. Pilot awards for exploratory research are available in amounts up to $1,500. Awards are intended to cover budget items such as travel, food, and lodging. Capital expenses such as equipment will receive lower priority. OTS fellowships are open to graduate students enrolled in degree programs at OTS member institutions and to OTS course alumni.

The OPEC Fund for International Development is proud to launch its Scholarship Award to support mid-career professionals from developing countries and OPEC Fund member countries. The recipient will receive a scholarship of up to $100,000, over a maximum period of two years, toward the completion of a Master&rsquos degree, or its equivalent, at an accredited educational institution. The recipient is expected to select a subject study that pertains to the OPEC Fund&rsquos core mission, such as: sustainable development, economics of development, poverty reduction, environment, and science and technology fields.

Suitable project proposals are those which contribute to the implementation of the Convention's Strategic Plan 2003-2008 for the conservation and wise use of wetlands provide emergency assistance for Ramsar sites or provide 'preparatory assistance' to allow non-Contracting Parties to progress toward accession. Eligibility is restricted to countries on the List of Aid Recipients established by the Development Assistance Committee (DAC) of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), effectively meaning developing countries and countries with economies in transition. Projects may be proposed and implemented by any agency, NGO, or individual, but proposals MUST be endorsed and monitored by the Administrative Authority (the Ramsar implementing agency) in the Party's government, and seldom is more than one proposal approved from the same Party in any year. Successful proposals receive 80% of the allocated funds upon signature of the contract and the remainder upon submission of an adequate final report.

RFF offers a variety of professional internships and academic fellowships and internships. Academic programs at RFF promote research and policy analysis in RFF's discipline fields by supporting work at colleges, universities, and other institutions, both in the United States and elsewhere, and by bringing researchers to RFF to contribute to projects underway and to the formulation of new lines of inquiry. Predoctoral, postdoctoral, and internship funding available on a variety of research topics.

Smartscholar
This site has over 26 thousand scholarships that have been researched and ranked information directly from the scholarship provider, so you can be confident there won't be any hidden surprises when you apply.


Bekijk de video: AARDJ3T 3 Landbouw in Sub Sahara Afrika situering en fysische omstandigheden (November 2021).