Informatie

Windenergie


Wat is windenergie? Definitie en eenvoudige uitleg:

windenergie verwijst naar het gebruik van de kinetische energie van luchtbewegingen om elektriciteit op te wekken. Deze energie wordt gecreëerd door de werking van zonnestraling, wat leidt tot temperatuurverschillen op het aardoppervlak. Windenergie wordt daarom beschouwd als een indirecte vorm van zonne-energie en wordt toegewezen aan hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van elektriciteit wordt tegenwoordig vooral mogelijk gemaakt door windturbines, waarvan de werking als relatief schoon en milieuvriendelijk wordt beschouwd.

Windenergie opwekken

Het effect van zonnestraling leidt tot de opwarming van de atmosfeer van de aarde. Alle oppervlakken op aarde, of het nu water, grond, zand of steen is, absorberen de warmte van zonne-energie en geven deze vervolgens weer vrij. Omdat elk materiaal zonnestraling anders reflecteert en warmte afgeeft, koelt de lucht die erboven ligt altijd op verschillende manieren. Vanwege de opkomst van hete lucht en de bijbehorende veranderingen in drukomstandigheden, zijn er bewegingen die wind worden genoemd. De beweging van de wind kan worden gebruikt als kinetische energie voor verschillende doeleinden. In het verleden werd windenergie opgevangen met behulp van windmolens die een beweging van verschillende wielen binnen genereerden. Dit werd vervolgens omgezet in mechanisch werk voor het malen van graan en andere materialen evenals voor irrigatie en drainage van landschappen. Moderne windenergie-installaties werken op dezelfde manier, omdat de wind die de rotorbladen raakt een generator in de installatie aandrijft die elektriciteit opwekt.

Voor- en nadelen van het gebruik van windenergie

Windenergie is bijna overal ter wereld in grote hoeveelheden beschikbaar en kan daarom op talloze plaatsen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. De kinetische energie van de luchtstromen is onafhankelijk van de zonnestraling, het klimaat en het weer, de vegetatie en de aard van het landschap. Wind wordt beschouwd als een goedkope en schone energiebron, waarvan het gebruik wordt geassocieerd met weinig vervuiling. De noodzaak om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen als een essentiële maatregel voor internationale milieubescherming, maakt windenergie een alternatief voor energieopwekking van toenemend belang. De prijs van elektriciteit opgewekt door windenergie is ondertussen veel competitiever geworden, waardoor het aandeel op wereldschaal aanzienlijk is toegenomen. De bouw van windparken wordt echter bekritiseerd door milieuactivisten, omdat de voorzieningen een bedreiging vormen voor de natuur in de betrokken regio. Vooral voor vogels is van de bladen gelegen op vijftig tot honderd meter hoog, een aanzienlijk gevaar, omdat ze daar kunnen worden gevangen en gewond of gedood. Daarnaast wijzen critici ook op de esthetische aantasting van het landschap door de windturbines. Verzoekschriften en protesten van bewoners die bang zijn voor geluidsoverlast verhinderen vaak de bouw van windmolenparken in het binnenland. Als gevolg hiervan wordt nu steeds meer aandacht besteed aan de bouw van dergelijke energiecentrales in offshore zeewateren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gebruiken windturbines alleen kleine gebieden en kunnen ze zelfs op hoge gebouwen worden geïnstalleerd. In de toekomst zouden direct-on-house windturbines in combinatie met zonne-energie huishoudens op een milieuvriendelijke manier een betrouwbare bron van energie en warmte kunnen bieden.