Algemeen

Wave krachtcentrale


Wat is een golfenergiecentrale? definitie:

golfenergie wijzen waterkrachtcentrales aan die de constante beweging van oceaangolven omzetten in elektrische energie. Alle tot nu toe gebruikte systemen zijn prototypes in de experimentele fase. Experts zijn van mening dat golfcentrales in de toekomst tussen de tien en vijftien procent van de internationale elektriciteitsvraag kunnen dekken. Omdat de technologie echter relatief jong is en vele jaren ervaring ontbreken, is het onmogelijk te voorspellen hoe golfcentrales het ecologische evenwicht van de oceanen zullen beïnvloeden.

Golfkrachtcentrales zijn gebaseerd op verschillende werkingsmodi. Tot nu toe zijn vier verschillende soorten golfkrachtcentrales ontwikkeld:
In de zogenaamde pneumatische kamer (1) zijn betonnen buizen waarin het inkomende en uitgaande water lucht comprimeert. Dit drijft de turbines aan en genereert daardoor energie. De zogenaamde zeeslang (2), anderzijds, werkt op basis van verbindingen verbonden door verbindingen, gelegen aan het wateroppervlak, die worden bewogen door golven en daardoor een vloeistof door geïntegreerde generatoren en turbines. Andere methoden zijn de oprit (3), waarop de golven zijn geconcentreerd, waardoor turbines worden aangedreven, evenals die die hobbels worden genoemd plaat (4), die fluctueert door verbinding met de zeebodem onder invloed van de golven en daardoor elektriciteit opwekt.
De beste locaties voor golfcentrales zijn de Atlantische kusten van Schotland, Scandinavië en Spanje, evenals enkele kustgebieden van de Stille Oceaan.