Facultatief

Behoud


Wat is milieubescherming? Definitie, geschiedenis en uitleg:

Onder de term behoud Verschillende politieke en onafhankelijke maatregelen en ambities worden gecombineerd om ecosystemen en natuurlijke habitats te beschermen tegen negatieve effecten. Het gaat niet alleen over het behoud van de natuurlijke basis van het leven van alle levende wezens, maar ook over de strijd tegen alle soorten destructieve krachten en antropogene invloeden die schade toebrengen aan alle delen van het milieu. De term milieubescherming, die veel wordt gebruikt in Duitstalige landen, werd bedacht in de jaren zeventig van de 20e eeuw en is rechtstreeks afgeleid van de Engelse term "milieubescherming".

Geschiedenis van milieubescherming

De vernietiging van natuurlijke habitats door mensen is al millennia een belangrijk onderwerp en had al filosofen in dienst in het oude Rome. Zelfs schrijvers zoals Plinius en Seneca bekritiseerden in hun verhandelingen de intensieve ontwikkeling van natuurlijke landschappen en richtten zich op de luchtvervuiling en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. De weinige milieubeleidsmaatregelen die tot het begin van de industriële revolutie werden ingevoerd, werden echter vooral gebruikt om hulpbronnen te beschermen, zoals het behoud van bossen als leveranciers van hout als bouwmateriaal. In de loop van de 19e eeuw werden wetenschappers zich voor het eerst bewust van de chemische veranderingen in de natuur die door menselijke handen werden veroorzaakt. Bijvoorbeeld, de Britse chemicus Robert Angus Smith bedacht de term "zure regen" in 1852, en kort na de eeuwwisseling werd het woord smog door een arts op een gezondheidsconferentie gedefinieerd. Vanuit politiek oogpunt werden milieubeschermingsmaatregelen voor het eerst geïntroduceerd in de 19e eeuw. De voorloper was de Amerikaanse president Ulysses S. Grant, die in 1872 een wet uitvaardigde om het Yellowstone National Park tot natuurreservaat te verklaren. Effectieve milieubescherming als een belangrijke politieke kwestie begon echter pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen belangrijke organisaties werden gevormd die nog steeds actief zijn. Door de globalisering is milieubescherming tegenwoordig een politieke taak op politiek niveau. Internationale conferenties worden regelmatig gehouden en leiden tot verschillende milieuovereenkomsten, waarbij vaak een groot aantal staten betrokken zijn.

Milieubeschermingorganisaties en hun werk

Enerzijds speelt milieubescherming een belangrijke rol als taak van de internationale en nationale politiek, maar anderzijds is het ook verbonden met gevestigde en wereldwijd actieve organisaties. Een van de toonaangevende internationale milieuorganisaties is Greenpeace, wiens activisten sinds het begin van de jaren zeventig regelmatig aandacht hebben getrokken met spectaculaire protest- en reddingsacties. Greenpeace wordt volledig door donaties gefinancierd en heeft de afgelopen decennia herhaaldelijk strengere milieuwetgeving en belangrijke zorgen afgedwongen. de WWF (World Wide Fund For Nature) wordt, naast donaties en sponsoring, ook ondersteund door bedrijfsfondsen en doet belangrijk werk op het gebied van soortenbescherming en het behoud van beschermde gebieden.