Anders

Verdampingswarmte


Wat is verdampingswarmte? Definitie en verklaring ...

de Verdampingswarmte of verdamping is de warmte-energie die nodig is om een ​​chemische stof, of een chemisch mengsel, van de vloeistof in de gasvormige toestand om te zetten.
Om bijvoorbeeld een chemische stof te verdampen, moet het kookpunt van het element worden overschreden. Het element met de hoogste verdampingswarmte is daarom het overgangsmetaal wolfraam, juist vanwege het enorm hoge kookpunt van ongeveer 6000 ° C.
Verder is de verdampingswarmte sterk afhankelijk van de bindingskrachten tussen de atomen. Om een ​​chemisch mengsel gasvormig te maken, moeten de bindingen tussen de atomen of moleculen eerst worden 'gesplitst'. Welke bindingen dat zijn, hangt af van het respectieve stoffenmengsel dat moet worden verdampt. In kwestie zijn zowel intramoleculaire interacties zoals ionische binding, metaalbinding en covalente binding, evenals intermoleculaire interacties zoals waterstofbinding, van der Waals-krachten of dipool-dipoolkrachten.