Facultatief

Broeikaseffect


Wat zegt het broeikaseffect? Definitie en eenvoudige uitleg:

de broeikaseffect beschrijft het effect van verschillende gassen op de ultraviolette straling van de zon. Afhankelijk van de oorzaken en kenmerken wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen. De sfeervolle of natuurlijk broeikaseffect vormt de basis voor een warm klimaat op aarde dat het leven überhaupt mogelijk maakt. Het verbranden van fossiele energiebronnen door mensen leidt tot de zogenaamde antropogeen broeikaseffectwat, als oorzaak van de opwarming van de aarde, leidt tot een onnatuurlijke temperatuurstijging. Opwarming van de aarde is van groot belang bij het veranderen en vernietigen van ecosystemen en het uitsterven van verschillende dier- en plantensoorten.

Basisprincipes van het atmosferische broeikaseffect

In de lucht rondom de aarde, de zogenaamde atmosfeer, bevinden zich verschillende gasvormige stoffen, die hun effect op het invallende zonlicht ontwikkelen. Deze gassen omvatten koolstofdioxide of CO2Waterdamp en methaan. Koolstofdioxide wordt van nature uitgestoten bij bosbranden, de uitademing van mens en dier, vulkaanuitbarstingen en de afbraak van plantaardig materiaal. Het komt in de atmosfeer, blijft daar ongeveer honderd jaar en wordt geleidelijk afgebroken door het metabolisme van de planten, de zogenaamde fotosynthese. Methaan wordt ook geproduceerd als bijproduct van de afbraak van organisch materiaal door bacteriën en komt uit bossen en wateren, maar ook uit moerassen en moerassen. Waterdamp, een ander belangrijk natuurlijk broeikasgas, komt vrij door de watercyclus en hoopt zich ook op in de atmosfeer van de aarde. Deze gassen zorgen ervoor dat een deel van de ultraviolette straling van de zon niet op aarde wordt gereflecteerd, maar al in de atmosfeer wordt vastgehouden. Deze lange golfstralen verwarmen de aarde en veroorzaken een gemiddelde temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius. Dit proces is vergelijkbaar met de opwarming van een kas, waardoor het de naam broeikaseffect kreeg.

De afwezigheid van natuurlijke broeikasgassen in de atmosfeer, temperaturen tot minus 18 graden Celsius op aarde en kolonisatie door mensen, dieren en planten zou volkomen onmogelijk zijn. Het natuurlijke of atmosferische broeikaseffect fungeert daarom als een temperatuurregelaar die ideale leefomstandigheden voor flora en fauna biedt.

Het antropogene broeikaseffect en de oorzaken ervan

Het natuurlijke broeikaseffect wordt door de mens verder versterkt en neemt daardoor onnatuurlijke proporties aan. Verantwoordelijk hiervoor zijn de CO2-uitstoot die optreedt bij het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool of aardgas. Vooral sinds het begin van de industriële revolutie neemt de uitstoot van kooldioxide gestaag toe. Naast de industrie veroorzaakt het dagelijkse energieverbruik van mensen, met name verwarming, het gebruik van elektriciteit en druk verkeer ook een hoge uitstoot van koolstofdioxide. Grootschalige ontbossing ten gunste van landbouw en veeteelt zijn andere belangrijke factoren die leiden tot een aanzienlijke toename van broeikasgassen. Vooral de CO gevormd door mensen2 hoopt zich op naast de natuurlijke CO2 in de atmosfeer en verwart het delicate evenwicht. De natuur kan deze hoeveelheden broeikasgassen niet meer neutraliseren. Het antropogene CO2 houdt grotere hoeveelheden UV-stralen en dus zonnewarmte tegen. Dit kan worden vergeleken met een glazen huis waarvan de ruiten dikker zijn en daardoor meer zonnewarmte vasthouden. Dit antropogene broeikaseffect wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect en leidt tot de klimaatverandering die verschillende negatieve effecten op het milieu heeft.

Gevolgen van het antropogene broeikaseffect

De opwarming van de aarde door het door de mens veroorzaakte broeikaseffect wordt geassocieerd met klimaatverandering, die verwoestende gevolgen voor het milieu heeft. De eerste tekenen van een grote verandering in het ecosysteem van de aarde zijn al duidelijk geworden. De achteruitgang en het smelten van poolijs en gletsjers veroorzaakt niet alleen het uitsterven van soorten in de getroffen gebieden, maar verhoogt ook de zeespiegel met een paar centimeter per decennium. De opwarming en oververzuring van de oceanen veroorzaken, vooral in de tropen, een snelle achteruitgang van koraalriffen, die een belangrijke habitat bieden voor talloze diersoorten. Even bedreigd zijn de tropische regenwouden van de hoogvlaktes, waar uitdroging als gevolg van klimaatverandering een belangrijke bedreiging vormt voor flora en fauna. Extreme weersomstandigheden zoals langdurige droge periodes en zware regenval zijn ook een direct gevolg van het antropogene broeikaseffect. Tropische stormen, onregelmatige moessonperioden en bosbranden veroorzaakt door de droogte veroorzaken in grote mate vernietiging, evenals aanzienlijke schade en verlies in de landbouw. Aangezien de negatieve effecten op het bestaan ​​van mens en natuur steeds duidelijker worden, is de drastische vermindering van broeikasgassen in de afgelopen decennia het onderwerp geworden van internationale politieke ambities.