Anders

T-lymfocyten


Definitie, functie en rijping:

T-lymfocyten (T-cellen) zijn immuunsysteem immuuncellen en onderdeel van de adaptieve (verworven) immuunrespons. De 'T' staat voor thymus, een lymfatisch orgaan waarin de rijping van de T-lymfocyten plaatsvindt. De vorming van T-cellen daarentegen vindt, net als bij alle witte bloedcellen, plaats in het beenmerg. De circulaire T-lymfocyten bereiken een maximale diameter van 8 - 9 μm.
Voordat de T-lymfocyten in de bloedbaan circuleren, rijpen de T-cellen in de thymus. Dit is noodzakelijk zodat de B-celreceptor later alleen vreemde antigenen herkent. Cellen die reageren op lichaamseigen cellen worden nog steeds in de thymus geselecteerd en door apoptose gestimuleerd tot geprogrammeerde celdood.
In tegenstelling tot B-lymfocyten produceren T-lymfocyten geen antilichamen. Afhankelijk van het celtype (zie hieronder) zijn T-cellen op verschillende manieren betrokken bij de immuunrespons. T-cellen kunnen echter alleen vreemde antigenen herkennen als de antigenen worden gepresenteerd door andere, eigen cellen. Deze taak kan worden uitgevoerd door B-lymfocyten, dendritische cellen, macrofagen of monocyten.

Verschillende soorten T-lymfocyten:

Cytotoxische T-cel: kan cellen oplossen. Het vrijgegeven enzym perforine lost een deel van het celmembraan op. Daarna geeft de cytotoxische T-cel granzymen af, wat leidt tot apoptose in de doelcel. Dit mechanisme is vooral effectief in de verdediging tegen virussen.
Natuurlijke moordenaar T-cel: plaats de 'doodreceptoren' van de doelcel aan en activeer zelfoplossing van binnenuit door vrijgegeven eiwitten (caspases). NKTZ moet niet worden verward met NK-cellen!
T-geheugencel: ontstaan ​​in de immuunrespons en circuleren ook na het overleven van een infectie in het bloed. Bij hernieuwd contact met het antigeen worden de T-geheugencellen actief en activeren ze een snelle immuunrespons.
T-helper cel: laat cytokines vrij die macrofagen activeren, de productie van antilichamen door B-cellen stimuleren en een ontstekingsreactie veroorzaken.
Regelgevende T-cel: onderdruk of reguleer de immuunrespons in de eigen cellen van het lichaam. Regulerende T-cellen spelen een belangrijke rol bij de preventie van auto-immuunziekten.