Informatie

Zuren


Wat zijn zuren? definitie:

dan zuren (Engels: zuur) verwijst naar chemische verbindingen met een pH van minder dan zeven. Zuren werken als zogenaamde protondonorsdat wil zeggen, ze zijn waterstofionen (H+) kunnen worden overgedragen op hun reactanten. De tegenhanger van zuren zijn basen, ook bekend als alkaliën.
Zuren zijn erg corrosief, afhankelijk van de concentratie. Werk daarom nooit zonder geschikte veiligheidsbril. Indien nodig kunnen beschermende kleding en beschermende handschoenen nuttig zijn. Als het zuur in contact komt met uw handen, onmiddellijk wassen met water. De instructies van de experimentator / leraar moeten worden gevolgd.
Bij het omgaan met zure vloeistoffen heeft zich een belangrijke ezelbrug gevestigd: 'eerst het water, dan het zuur, anders het monsterlijke' gebeurt. Water mag nooit - bijv. voor verdunning - toe te voegen aan een zuur. De plotseling vrijgekomen hydratatie-energie zorgt ervoor dat het zuur verdampt en spuit. Daarom voeg je altijd zuren toe aan het water. De daaropvolgende reactie is niet minder exotherm, maar de vrijgekomen energie verdeelt zich gelijkmatig over de omringende hoeveelheid water.
Overigens is de zin ook in de Engelse taal: doe altijd dingen zoals je zou moeten, voeg het zuur aan het water toe!

Eigenschappen van zuren:

Zuren zijn bijtend.
Zuren kunnen onedele metalen en organische stoffen oplossen.
Zure smaak (probeer het niet!).
Zuren kunnen vloeibaar, gasvormig of vast zijn.
Basen / basen neutraliseren zuren.
Verdunning met water produceert warmte (exotherme reactie).
De universele indicator wordt rood.
Zuren hebben een pH van ongeveer 0 - 6.5
Zuren zijn elektrisch geleidend.

Voorbeelden van zuren:

mierenzuur (CH2O2): Natuurlijk voorkomen, b.v. in de brandnetels, defensieve afscheidingen van sommige mierensoorten
cyanide (HCN): synoniem voor waterstofcyanide; in de kernels van veel steenfruit; zeer giftig
citroenzuur (C6B8O7): Onderdeel van veel wasmiddelen; hoog gehalte aan citroenzuur in fruit
azijnzuur (C2B4O2): karakteristieke, scherpe geur; Verzuring in de voedingsindustrie
koolzuur (H2CO3): Reactieproduct van kooldioxide (CO2) en water (H2O)
salpeterzuur (HNO3): gebruikt om goud uit andere metalen te extraheren
zoutzuur (HCl): component van maagzuur
zwavelzuur (H2SO4): Component van accuzuur; centraal belang bij het ontstaan ​​van zure regen