Facultatief

Sommering


Wat gebeurt er op de sommatie?

In de zenuwcel is het gebied van de axonheuvel de sommatieplaats voor alle signalen die het neuron ontvangt over de dendrieten. Excitatory postsynaptic potentials (EPSP) en inhibitory postsynaptic potentials (IPSP's) bereiken de axonheuvel van andere zenuwcellen: als de sommatie van IPSP en EPSP de drempelwaarde overschrijdt, wordt een actiepotentiaal geactiveerd. Bijgevolg wordt, als de sommatie te laag is, geen actiepotentiaal geannuleerd.
Er zijn twee mogelijkheden voor optelling
ruimtelijke optelling (Intersummatory via meerdere synapsen): EPSP en IPSP van verschillende synapsen bereiken de axonheuvel. Som van de spanning boven de drempel = actiepotentiaal; Som van de spanningen onder de drempel = geen actiepotentiaal
tijd sommatie (Intrasummatie via een synaps): meerdere EPSP of IPSP van een enkele synaps bereiken de axonheuvel in zeer korte tijd. Of een actiepotentiaal wordt geannuleerd of niet van toepassing is analoog aan de ruimtelijke sommatie.