Facultatief

Subpolaire zone


definitie:

de subpolaire zone (lat. sub = voorheen) is de klimaatzone die de overgang vormt tussen de koudgeharde zone en het poolgebied. Bij temperaturen tussen -20 en + 5 * C zijn koude steppen (toendra) de dominante vegetatiezones of ecosystemen. Met uitzondering van Kaap Hoorn zijn subpolaire gebieden alleen te vinden op het noordelijk halfrond. De oorzaak is de 'ongelijke' verdeling van landmassa's.

Uitbreiding van de subpolaire zone:

Kenmerken van de subpolaire zone:

lage luchtvochtigheid
lage verdampingssnelheid
geen seizoenen
permafrost
korte groeiseizoenen
langzame plantengroei
weinig tot geen neerslag
ondiepe zonnestraalhoek
Toendra als een vegetatiezone
Gemiddelde temperatuur in het min-bereik