Informatie

Zonne-energie


Wat is zonne-energie? Definitie en eenvoudige uitleg:

zonne-energie of zonne-energie wordt gegenereerd door de straling van de zon, die op aarde waarneembaar is in de vorm van licht en warmte. Als een onuitputtelijke energiebron die als een hernieuwbare energiebron wordt beschouwd, kan deze op een relatief milieuvriendelijke manier worden benut voor de productie van elektriciteit en warmte.

Generatie van zonne-energie

De zon is het centrum van het zonnestelsel waarin de aarde zich bevindt. Zonder directe invloed van deze grote ster op aarde zou er geen leven op onze planeet zijn. In het binnenste van de zon vindt kernfusie plaats, waarbij het relatief zwaardere helium wordt geproduceerd door verbranding van waterstof. Bij deze reactie komt energie vrij bij temperaturen van enkele miljoenen graden Celsius. Aan het oppervlak van de zon heeft deze energie nog steeds temperaturen van bijna zesduizend graden en komt vrij in de ruimte in de vorm van licht en thermische straling. Een klein deel van deze energie bereikt ook de atmosfeer van de aarde, waar het de basis vormt van het leven voor mensen, dieren in het wild en planten.
De zon bestaat al meer dan vier en een half miljard jaar en verbruikt in deze periode ongeveer de helft van zijn waterstofreserves. Dit betekent dat ze miljarden jaren in hun huidige toestand zullen blijven bestaan ​​en de aarde van energie zullen voorzien. Wetenschappers gaan ervan uit dat de hoeveelheid zonne-energie die de aarde dagelijks raakt, kan voldoen aan de elektriciteits- en warmtebehoefte van acht jaar ter wereld.

Gebruik van zonne-energie

De straling van de zon kan op verschillende manieren worden benut als een hernieuwbare, dat wil zeggen een onuitputtelijke energiebron. Dit gebeurt in zogenaamde zonne-energiecentrales, waarvan verschillende soorten worden onderscheiden. Een van de belangrijkste vormen is thermische zonne-energie, die zonnepanelen gebruikt om zonnestraling om te zetten in warmte voor verwarming en behandeling van warm water. Dergelijke zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd op industriële en openbare gebouwen, evenals op particuliere woningen, waardoor ze in veel regio's van de wereld een direct en betrouwbaar alternatief zijn voor conventionele olie- of aardgasenergietoevoer. Bovendien is de thermische zonne-energie relatief goedkoop, omdat na installatie van het systeem slechts incidentele kosten voor onderhoud zijn. Bovendien kan het gebruik van straling in thermische zonne-energiecentrales elektrische energie genereren met behulp van warmtemotoren en generatoren. Een bijzonder goedkope manier om zonne-energie te benutten, is gebouwen en ruimtes te verwarmen en te verlichten door grote glazen ramen of fronten. Een serre die voornamelijk uit glas bestaat, vangt bijvoorbeeld de warmte van de zon op, zelfs in het koude seizoen en zorgt voor een helder en warm binnenklimaat.
Naast thermische zonne-energie wordt fotovoltaïsche energie ook beschouwd als een toonaangevende vorm van het gebruik van zonne-energie. In met elkaar verbonden zonnecellen wordt de zonnestraling door middel van halfgeleiderlagen omgezet in elektriciteit. Zonnecellen worden gebruikt in grote zonne-energiecentrales en in centrales die gedecentraliseerd gebruik mogelijk maken.
Omdat zonnestraling een directe invloed heeft op de groei van water, wind en planten, worden wind, waterkracht en biomassa ook wel indirect gebruikte zonne-energie genoemd.

Potenties van het gebruik van zonne-energie

Als een schone energiebron is zonnestraling op veel plaatsen op aarde overvloedig beschikbaar. Het is echter ook onderhevig aan seizoensgebonden schommelingen en het dag-nachtritme en beperkte opslag. Het gebruik ervan kan gedecentraliseerd zijn, wat de economische onafhankelijkheid van gas- en olieprijzen en van landen met hoge grondstofstortingen voor afzonderlijke staten en huishoudens met zich meebrengt. Afhankelijk van de vorm en de grootte van een zonnewarmte of fotovoltaïsch systeem, kan de energievraag gedeeltelijk of volledig worden gedekt door zonne-energie. Afgezien van de productie en installatie van dergelijke planten komen er nauwelijks broeikasgassen (zie: broeikaseffect) vrij. Als de door zonnestraling opgewekte energie lokaal wordt gebruikt, is er geen behoefte aan transportroutes, wat gepaard gaat met een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.