Anders

Fission rule (2e Mendeliaanse regel)


Definitie en voorbeeld - gemakkelijk uitgelegd

De splitsingsregel stelt dat in het geval van een heterozygote oudergeneratie (beide bloemen met wR), de vertakkingsgeneratie1 zich splitst in verschillende soorten phD.
bij dominant-recessieve erfenis 3/4 van de bloemen tonen het fenotype van het dominante gen (R). Omdat elke bloem die minstens één dominant (R) gen draagt ​​er rood uit zal zien. Dit geldt voor de ene pureblood (RR), evenals de twee gemengde (Rw) bloemen.
1/4 van de bloemen, anderzijds, kenmerkt het fenotype van het recessieve gen (w). Bij het kruisen van twee heterozygote bloemen, combineren de recessieve genen (w) en (w) ook om een ​​witte bloem (ww) te vormen.
Terwijl het fenotype zich ontwikkelt in een verhouding van 3 (rood) tot 1 (wit), heeft het genotype een verhouding van 1 (homozygoot rood) tot 2 (heterozygoot rood) tot 1 (homozygoot witЯ).
Tussenliggende erfenis In het geval van de fenotypische expressie van de karakteristieke verschillen in dit opzicht verschillen alleen van de dominant-recessieve successies, in die zin dat heterozygote bloemen de gemengde kleur krijgen. Dit geeft een verhouding van 1 (homozygoot rood) tot 2 (heterozygoot roze) tot 1 (homozygoot wit).

Splijtingsregel bij dominant-recessieve erfenis

Splitsingsregel voor intermediaire genetische sequenties