In detail

Zure regen


Wat is zure regen? Definitie en eenvoudige uitleg:

dan zure regen zijn neerslagen die een lagere pH hebben dan ongeveer 5,5 door de werking van verschillende chemische stoffen. Regen wordt voornamelijk veroorzaakt door de opname van stikstof en zwaveldioxide (zie ook zuren), die als bijproducten vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen in verwarmingssystemen en voertuigen. Zure regen is een van de belangrijkste oorzaken van het afsterven van bossen, omdat het planten direct beschadigt en hun groeiomstandigheden verandert door een chemische verandering in de bodem.

Oorzaken van zure regen

Bij de verbranding van zwavelhoudende energiebronnen zoals olie, aardgas of steenkool komen zwaveloxiden en stikstof vrij in de lucht. De toename van huishoudens en het groeiende verkeer en de industrie vergroten ook de hoeveelheden van deze chemicaliën. Zwaveldioxide combineert in de atmosfeer met andere stoffen en vormt verschillende zuren, vooral salpeterzuur en zwavelzuur. In de atmosfeer worden de zwavelige zuren geabsorbeerd door de regen, maar ook door sneeuw, hagel en mist en bereiken de grond waar ze in de grond sijpelen en zich vestigen op de bladeren van de planten.

Effecten van zure regen op het milieu

Grootschalige bosschade is in veel gevallen te wijten aan de werking van zwavelige zuren. Als ze in de grond komen, veranderen ze de chemische balans die de planten hun levensonderhoud geeft. De verzuring van de bodem verandert vooral de delicate samenstelling van de voedingsstoffen en de waterbalans, waardoor de fijne wortels van de bomen worden beschadigd. Vooral de afgifte van aluminium en zware metalen is verantwoordelijk voor het massaal uitsterven van de planten. Ze beïnvloeden de natuurlijke functies van de fijne wortels en schimmelplexus eromheen. Hierdoor kunnen de bomen niet langer of slechts in beperkte mate vitale voedingsstoffen opnemen. Het resulterende tekort aan voedingsstoffen leidt op de lange termijn ertoe dat de boom zijn weerstand verliest en kwetsbaar wordt voor ziekten en externe invloeden.
Niet alleen ongedierte zoals schorskevers en schimmelziekten spelen gemakkelijk met de verzwakte bomen. Het tekort aan voedingsstoffen maakt het weefsel ook gevoeliger en droogt uit. Dit komt door de directe werking van de zuren in de regen, die zich hechten aan de bladeren en naalden en de functie van de zogenaamde huidmondjes daar beïnvloeden. Als ze niet meer kunnen sluiten als gevolg van de afzetting van de zuren, treedt een opening met een opening op. De boom kan geen vocht meer binnen opslaan en droogt geleidelijk op. Een storm of storm kan snel leiden tot aanzienlijke schade aan de stam en takken in zo'n zieke boom, omdat de stof poreus en bros is.
Terwijl zure regen in planten kan leiden tot verschillende ziekten en de dood van hele bossen kan veroorzaken, worden ook wateren en de dieren die erin leven ernstig beschadigd door de werking ervan. De veranderde pH leidt tot een oplossing van kalkhoudende omhulsels en schelpen van weekdieren, verandert ook de groeiomstandigheden van planten in water en berooft veel dieren van hun voedselbron. Daarom wordt de zure regen niet alleen geassocieerd met het sterven van het bos, maar ook met een vermindering van de biodiversiteit. Bovendien is de snelle verwering van gebouwen ook te wijten aan de werking van zure regen.

Maatregelen tegen de zure regen

In gebieden met grote kalkafzettingen zijn de effecten aanzienlijk lager omdat kalk de zuren grotendeels neutraliseert. Als gevolg hiervan worden tegenwoordig in veel Europese landen grote hoeveelheden kalk verspreid om het landschap tegen verzuring te beschermen. Desalniettemin is het van essentieel belang om de uitstoot van gifstoffen drastisch te verminderen, wat vooral wordt gewaarborgd door de installatie van filtersystemen in industriële verwarmingssystemen en voertuigen. De ontmanteling van energiecentrales die fossiele brandstoffen gebruiken om elektriciteit op te wekken, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het spaarzame gebruik van energie in het algemeen zijn belangrijke maatregelen in de strijd tegen de verzuring van het milieu.