In detail

Smeltwarmte


Wat is smeltwarmte? Definitie en verklaring ...

de smeltwarmte of smeltenthalpie is de hoeveelheid energie die moet worden verbruikt om een ​​chemische substantie te laten smelten, waardoor deze van de vaste naar de vloeibare toestand van materie verandert. De waarde van de benodigde energie verwijst altijd naar het smeltpunt van de betreffende stof. Dit betekent dat tijdens de meting van de smeltwarmte de stof maximaal aan zijn smelttemperatuur wordt blootgesteld. Joule wordt gebruikt als eenheid.