Informatie

Restauratie


Wat betekent renaturatie? Definitie en verklaring:

De term restauratie vat verschillende ambities en maatregelen samen om habitats te herstellen die negatief zijn beïnvloed of vernietigd door menselijke handen, of om ze terug te brengen naar hun oorspronkelijke of op zijn minst natuurlijke staat.
Veel ecosystemen zijn de afgelopen decennia en eeuwen volledig verwoest door menselijke bewoning of intensief agrarisch gebruik. Daarom worden tegenwoordig verschillende maatregelen genomen om hun natuurlijke omstandigheden, met name hun water- en voedingsstoffenbalans, te herstellen en zo optimale leefomstandigheden voor planten en dieren te creëren. Dergelijke habitats, die in toenemende mate zijn gedenatureerd, omvatten voorheen agrarische, culturele, industriële of verkeersgebieden en landschappen, aangetaste wetlands, moerassen en uiterwaarden, heidevelden, weiden en bossen, graslanden in kustgebieden en meren en stromende wateren zoals beken en rivieren ,

Voorbeelden van herstelmaatregelen

Belangrijke maatregelen voor herstel zijn onder meer het planten en vestigen van dieren en plantensoorten, die als typisch voor de locatie worden beschouwd, evenals de gerichte overstroming en herbevochtiging van habitats, waarvan de aard en de biodiversiteit aanzienlijk worden beïnvloed door water. Ook door de renovatie en ontzuring van oevergebieden worden dijkverval en de kalkaanslag en bemesting van bodems verbouwd. Vaak kunnen de juiste leefomstandigheden voor de flora en fauna (fauna en flora) echter alleen worden gecreëerd door een volledig nieuw machineontwerp van landschappen - dit geldt met name voor voormalige industriële gebieden of verkeersfaciliteiten.