In detail

Regenseizoen


definitie:


regenseizoen is een seizoen in tropische en subtropische klimaten, die wordt gekenmerkt door bijzonder grote neerslag. Binnen een korte tijd regent het meestal zo dat de grond het water niet kan opnemen. Als gevolg hiervan stijgt het grondwaterniveau, staan ​​stilstaand en stromend water over de oevers of is er zelfs een nieuwe vorming van meren en rivieren.
Afhankelijk van de regio duurt het regenseizoen enkele weken tot maanden. Met de regen explodeert het planten- en dierenleven. Woestijnen kunnen binnen enkele dagen oases worden. De benodigde plantenzaden liggen al in de grond van het afgelopen regenseizoen en ontkiemen zodra ze in contact komen met water. De planten keren ook snel terug met de planten. De geboorten van de meeste soorten bevinden zich nu in het regenseizoen omdat de voedselvoorziening op dit moment niet optimaal zou kunnen zijn. Als de nakomelingen in het droge seizoen kwamen, zou een aanzienlijk deel van de jongen sterven van dorst of verhongeren.
Tegen het einde van het regenseizoen, wanneer de regen merkbaar minder valt, neemt het water in de grond langzaam af. Meestal kan het water echter met weinig moeite nog weken worden bereikt. Ervan uitgaande dat je een gootsteen in de grond graaft, waarin zich dan water uit de nog vochtige grond ophoopt.
Afhankelijk van de vegetatie kan de jaarlijkse regenval in savannegebieden ongeveer worden geschat. Voor de drie verschillende soorten savanne (doornbos savanne (tot 600 mm neerslag), zijn droge savanne (tot 1200 mm neerslag) en natte savanne (meer dan 1200 mm neerslag) direct gekoppeld aan de jaarlijkse regenval in de regio.