Informatie

Fisher's methode om p-waarden te smelten voor CpG-sites die aan hetzelfde gen zijn geannoteerd?


Ik heb een aantal gegevens waarmee ik werk en ik ben benieuwd of ik p-waarden van een gepaarde t-test voor CpG-sites in het genoom kan combineren met behulp van Fisher's methode om één p-waarde voor elk uniek gen te krijgen. Hier gelinkt is de Wikipedia-pagina voor Fisher's Method. Ik begrijp dat een aanname van de gebruikte methode is dat elke individuele p-waarde die wordt gecombineerd, onafhankelijk moet zijn. Ik ben relatief nieuw in biostatistiek, dus ik ben benieuwd of het gebruik van CpG's van hetzelfde gen deze veronderstelling zou schenden.