Algemeen

Plantencellen en dierlijke cellen


Verschillen en overeenkomsten


In dit artikel worden plantencellen (plantencellen) vergeleken met dierlijke cellen (dierlijke cellen) en in tabelvorm vergeleken, zodat de essentiële overeenkomsten en verschillen duidelijk worden. Meer details over de individuele celorganellen zijn te vinden in de hoofdartikelen over plantencellen en dierencellen.

Tabel: Vergelijking van dierlijke cellen en plantencellen

plantenceldierlijke cel
celtypeEucyote (Eukaryotes)Eucyote (Eukaryotes)
gewone celorganellenEndoplasmatisch reticulum, Golgi-apparaat, ribosomen, mitochondriën, kern
chloroplastenbeschikbaarniet beschikbaar
lysosomenniet beschikbaarbeschikbaar
vacuolenbeschikbaarniet beschikbaar
celwandbeschikbaarniet beschikbaar
cytoskeletzwakuitgesproken
primaire ondersteuningsfunctiecelwandcytoskelet
koolhydraatreservessterkteglycogeen
Intercellulair contactdoor plasmodesmsdoor desmosomes
cellulaire ontgiftingdoor glyoxysomendoor peroxisomen